De geopolitieke crisis

Geopolitiek is weer helemaal terug. Augustus 2014 – precies honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – staat de wereld opnieuw in brand.

West-Europese democratieën zijn vooral gericht op het vergroten van de persoonlijke welvaart en het leiden van een aangenaam, ontspannen leven. Juist omdat we het nog zo goed hebben – zelfs de mensen die de voedselbanken bezoeken zijn in vergelijking met veel aardbewoners rijk – dringt de diepte van de afgrond waar we als Europeanen op afstevenen maar moeilijk tot ons door. Europa komt er achter dat het in een gewelddadige wereld leeft – een wereld die men niet begrijpt en niet kan analyseren. Een halve eeuw gefeminiseerd denken ligt hier aan ten grondslag.

Aan de Oostelijke kant staat Poetin. Zijn einddoel is Rusland weer tot de grootmacht te maken die het in de tijd van de Sovjet-Unie was. In het Zuiden is er Turkije, waar Erdogan overweegt om zich te laten benoemen tot nieuwe president. Turkije is een land met veel conflicten; denk aan Koerden, Armeniërs en Cyprioten. Onder leiding van Atatürk en diens nalatenschap is de staatscultuur een tijdje seculier geweest. Langzaam glijdt Turkije weer af richting het islamisme. De conflicten leiden tot een roep om autoriteit, om een harde hand die de orde kan handhaven en de macht kan uitbreiden. Nog verder richting het Midden-Oosten zijn er ISIS, Hamas, Hezbollah, de moslimbroederschap en vergelijkbare islamitische (paramilitaire) organisaties. Verder zou ik kunnen ingaan op de vechtpartijen tussen Palestina-demonstranten en de politie, recentelijk in grote Europese steden. Over China, dat een nieuwe industriële macht vormt en waar een structureel tekort aan vrouwen bestaat, heb ik dan nog met geen woord gerept.

Het centrale probleem is dat we ons niet meer kunnen inleven in de geest van de vijand. Palestijnen en Israëliërs bestrijden elkaar vanwege een territoriaal conflict waaraan etnische en religieuze scheidslijnen ten grondslag liggen. Postmoderne Europeanen kunnen überhaupt niet begrijpen wat dat is. Wij verkeerden in de naïeve voorstelling – ons voorgespiegeld door het succes van democratieën na de Tweede Wereldoorlog – dat de mensheid toegroeide naar eenheid en broederschap. Deze blijmoedige overtuiging van de generatie ’68 werd gesterkt door de geschriften van Loe de Jong, die rechter speelde over de geschiedenis: minderheden waren heilig, autoritaire regimes waren per definitie fout.

Maar de val van Srebrenica – waarbij de politiek-correcte bestuurlijke elite niet opgewassen bleek tegen de wreedheid van de Oost-Europese strijders – bracht barstjes in dit beeld. Recentelijk volgde Syrië, waar de islamistische opstandelingen mogelijk een groter kwaad vertegenwoordigen dan de seculiere dictator Assad. Het Westen twijfelde wie hier nu goed was en wie fout; Poetin maakte van de verwarring gebruik om de V.S. een hak te zetten. Nu is er een passagiersvliegtuig boven Oekraïne neergehaald en slaat de realiteit ons in het gezicht als een bitch. De Lusitania van de eenentwintigste eeuw?

Vier jaar geleden was ik op werkbezoek bij Europese liberalen. Het was een debat over het vormen van een Europees leger. Nadat alle participanten hun zegje hadden gedaan nam een Duitser het woord. Die vatte het geheel in klare taal: “We zien onszelf graag als de ordebewakers en vredestichters van de wereld. Maar we praten hier over het bouwen van wapens. Terwijl de Europese bevolking vergrijst. Dit betekent in de praktijk dat we tegen mensen moeten gaan zeggen dat we hun ouders niet meer kunnen opnemen in bejaardentehuizen omdat daar geen geld voor is. Omdat we het geld uitgeven aan bombardementen in bananenrepublieken. Men zal nooit akkoord gaan met de aanschaf van wapens als er tegelijkertijd vraag is naar meer zorg.” Toen was de discussie ten einde.

Europa is zwak. Europa staat verdeeld. Europa is economisch een grootmacht, de grootste speler op aarde. Toch is men niet in staat deze macht om te zetten in geopolitieke resultaten. “Vrijheid blijheid, de mens is innerlijk goed – laten we ons richten op vrijhandel en economische integratie, dan komt de wereldvrede vanzelf” aldus het motto van de achtenzestigers. Gefeminiseerd Europa noem ik dit. West-Europese mannen zijn opgevoed door een generatie vrouwen. Vrouwen die geweld maar slecht en gemeen vonden. Een beetje feminist liet haar zoontjes niet buiten soldaatje spelen. Dat zou maar leiden tot masculiene stereotypen en machogedrag. Straks staat het laatste handjevol macho’s dat we hebben ongewapend in Oekraïne. Rusland kan Rotterdam bombarderen. Om maar even de verhoudingen weer te geven.

“Hoezo wapens en legers? Crèches en verzorgingstehuizen moeten we hebben!” aldus gefeminiseerd Europa in een notendop. Met als einduitkomst een geboorteratio bij bijvoorbeeld de Duitse vrouw van 1,3 (2,1 is nodig om een gelijk bevolkingsaantal te handhaven, zie The Dynamics of Demographic Decline). Voor Europeanen worden soldaten dus steeds schaarser en kostbaarder.

Op dit moment voel ik weinig vertrouwen in de toekomst van onze democratie. Vorige week voerde ik een gesprek met een politieke scoutingcommissie. “Je hebt de feiten goed paraat” kreeg ik te verstaan, “Maar als je dit soort discussies gaat voeren, wordt het te technisch. De gemiddelde kijker kan dat niet begrijpen. Je moet je doel en je resultaat in één vette kop kunnen vatten, anders zapt de kiezer verder. Journalisten lopen weg en maken er een eigen verhaaltje van. Politiek gaat niet meer om het nadenken over fundamenten. Dat moet je accepteren of iets anders gaan doen.” Omdat ik weiger me hier bij neer te leggen, richt ik dit betoog direct tot u. Ik denk namelijk dat de omstandigheden noodzaken tot een bredere discussie over de geopolitieke langetermijnstrategie van de Westerse beschaving. Zoals de machtsbalans op aarde nu verschuift, zouden de West-Europese en Oost-Europese volkeren elkaar in de toekomst nog wel eens hard nodig kunnen hebben.

Laten we hopen dat het allemaal met een sisser afloopt en dat we een groter conflict tussen Oost en West kunnen voorkomen. Zodat we ons kunnen concentreren op de grotere uitdaging: de geopolitieke afbladdering van de Europese volkeren en de opkomst van nieuwe machten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. Victor Onrust

  Maar vrijhandel is meer een neoliberaal agendapunt. 68 vond dat export uit 3e wereld zonder tolmuren EU in moest kunnen. Dat wel. Maar het geen strobreed in weg leggen van kapitaal-en handelsstromen stond niet op de agenda. Verder prima stu, al ben ik pessimisitisch over samenwerking tussen Oost en West Europa. In ieder geval met landen als Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije.

 2. EvaElise

  Ik vind dit een goed en kritisch betoog, het heeft me tot denken aangezet.
  Europese volken op aarde zijn in vergelijking met andere volken aan het uitsterven. Het laatste dat de eenentwintigste eeuw nodig heeft is dat ze elkaar verder afmaken. 

  Ik hoop dat dit conflict in Oekraïne niet uit de hand loopt. 

  Verder legt dit een nieuwe zienswijze open, een zienswijze die taboe is gemaakt doordat hippies de media en universiteiten overnamen. 

 3. zeeman

  Helemaal eens.

  We zijn gewoon tot een stelletje over het paard getilde verwende apen geworden, op een paar na.

  Politici zijn misselend makend en gevaarlijk politiek correct.

  Het publiek is bang om voor politiek correct te worden aangezien en drijft daarom mee met de hoofdstroom.

  Ruggegraad bestaat bijna niet meer omdat Alber Heijn toch wel open is, zelfs tot 8 uur s’avonds.

  Die wereldvreemde politici wilden een handje vol soldaten sturen naar oost oekraine, de dwazen. Onze jongens gaan wel, daar zijn ze zonder twijfel moedig genoeg voor. Maar ondertussen riskeren onze politici met dit ondoordachte oorlogs gebral een conflict wat wij onze kinderen niet willen aandoen. Totaal incompetent deze dames en heren in Den Haag.

  Timmermans huilend bij de UN, wat een vertoning: we zijn niet lief genoeg voor elkaar!

  Ik maak me ernstige zorgen over de kwaliteit van regeringen in de Europese landen, nog niet te spreken van die machtswellustelingen in Brussel waar het erigens ovoorverdovend stil is na vorige week. Op vakantie waarschijnlijk. We worden geregeerd door slapjanussen die zich schuilen achter politieke correctheid en slechts hun posities weten te behouden door manipulatie en machtsvertoon tegen eigen bevolking gesteund door de media en het politie apparaat.

  Walchelijk.

 4. Henri

  Geheel eens met de strekking van dit artikel. Wij, Europeanen, En vooral Nederlanders, zijn zo verwend, of wellicht gedegenereerd door decennia van steeds maar groeiende welvaart en decennia van verregaande staatsbemoeienis, die bij velen de impuls tot zelfstandig denken en handelen afstompte, dat velen van ons compleet vergeten zijn hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. Het instinct tot zelfverdediging, tot zelfbehoud, tot zelfredzaamheid is na jarenlange pampering door de staat, tot het minimum terug gebracht. E waren – quasi – geen bedreigingen meer, zogenaamd, alles was onder controle van de staat, of de EUSSR, althans dat willen ze je laten denken. En dan heb je geen krijgsmacht meer nodig, politie en ambtenarij zijn er eigenlijk ook alleen maar om burgers, die het uitgebreide netwerk van regeltjes overtreden, te betrappen, te beboeten, te beheersen. Maar de Europese c.q. Nederlandse burgers beschermen tegen de snel toenemende risico’s van de huiveringwekkende massa-immigratie, van de krankzinnige oorlogen in Oekraïne, Syrië, Irak, is nog steeds geen punt van overweging, hoewel de vijand al binnen onze poorten is.

 5. hans-e-pans

  .

  Erik V. op 28 juli, 2014 – 19:12

   

  Europa vergrijst, daar ben ik het niet mee eens gezien de Islamisering van de landen in West-Europa.

   

  Tegen 2050 schijnt meer als de helft van de inwoners een Islamitische achtergrond/ondergrond te hebben.

   

  Hun nakomelingen zijn er heel veel, overwegend jong en agressief tegen de Europese normen en waarden.

   

  Hebben een zeer grote drang tot voortplanting en mogen daar in die tijd dan meerdere vrouwen voor hebben.

   

  Dat mogen dan ook slaven zijn, nakomelingen van de autochtone bevolking, waarmee ze zich kunnen voortplanten.

   

  Als die nakomelingen met een Islamitische ondergrond/achtergrond dan eenmaal de overhand hebben in de landen van West-Europa krijg je ze niet meer weg.

   

  In het Midden-Oosten is dat zo’n 1400 jaar geleden ook met een paar dwaze geesten begonnen, zie nu eens wat voor puinhoop het daar is.

 6. louis-portugal

  hans-e-pans die puinhoop komt hier ook.en dat duurt echt NIET tot 2050.

  Moslims worden bij elke verhoging van hun relatieve percentage meer eisend.

  Sid Lukkassen helemaal eens met de strekking van het stuk hoewel ik niet geloof dat Putin de V.S. een hak wilde zetten, omdat dat negatief klinkt, maar dat hij werkelijk genoeg had van de DEMOCRATISERINGEN van Obama.

  Bij het bombaderen van Lybië liet hij al duidelijk blijken dat Obama de V.N. resolutie in zijn ogen te royaal uitlegde.

  Laten we idd. hopen dat het met een sisser afloopt.

  Ik heb de indruk in tegenstelling tot enkele schrijvers en reageerders dat Putin zeer beheerst reageert.

  Toen Putin de Krim de kans gaf zich bij Rusland aan te sluiten was hij in de visie van meerderen al ongeveer heel Euroopa aan het inlijven want hij was een machtbezeten imperialist vond men.

  Ik zie nog niets van die “voorspellingen”

 7. Bes Tolen

  India en China hebben 0,3% meer mannen dan vrouwen. En? In de voormalige Sovjet-Unie is het pas erg: op vijf mannen zijn er zes vrouwen. Het geeft aan hoe slecht de communistische maatschappij was en dat men nu voor een haast hopeloze taak staat nog wat van de diverse landen te maken. Mannen zijn door de communisten trouwens naast achtergesteld en eerder ook veel uitgemoord. Nog altijd zijn de wonden niet gesleten. En West-Europa? Er zit al lang veel fundamenteel fout. De eigen bevolking staat niet voorop. waar je het in de eerste plaats mee moet doen. De mentaliteit, die heel geniepig wordt bijgebracht, is misleidend niet gericht om zelf in de eerste plaats te werken aan het eigen heil. Op naar de eigen te dragen verantwoordelijkheid. Aan wat het belangrijkst is voor het eigen leven waar de maatschappij ook het meeste aan heeft. De eigen ontwikkeling tot zelfstandig persoon, in werk, gezin en andere leefsituaties. Nee, de ontwikkelingssamenwerking staat op scholen voorop, de zieligheid elders en hier, aan de aidsbestrijding wordt tientallen malen zoveel geld besteed dan aan kankerbestrijding, vreemdelingen waar allerlei voor wordt georganiseerd. Zelfs systematisch vrouwen. Terwijl voor veel landgenoten de ontmoetingsmogelijkheden schaars zijn of ontbreken. Er ontbreekt juist hen aan mogelijkheden. Dat ligt wel aan de soort maatschappij. De overheid, die zich niet door het volk laat controleren. Hoe heten de gesubsidieerde mallotenclubs? Schaf ze af. Voor het afschaffen van die vreemdelingenuitgaven. Geef het volk een normaal leven en een normale maatschappij terug. Leer te vechten voor wat het volk, de mens dient. Weg met al dat vervreemdende vreselijke zieligheidsgedoe. Weg met al die zeiligheidsindustrie.

 8. Femke H.

  Iemand die zelf politiek actief is maar toch de gevestigde macht durft te confronteren, met het oog op het lange termijn belang van “de Westerse beschaving”, die moet wel een bepaalde moed hebben. Dat gezegd
  hebbende; ik ben me wat meer gaan verdiepen in democratie en liberale idealen. Zo stuitte ik vorig jaar op een interessant boekje, De Plicht der Politieke Partijen van de Teldersstichting. Je hoeft er niet ver in te lezen om er achter te komen dat op de selectie van politieke kandidaten nauwelijks controle is. Sociologische en politicologische theorieën gaan er naïef van uit dat scoutingscommissies de meest talentvolle kandidaten uitkiezen. De kiezer heeft alleen macht in het stemhokje, maar we kunnen eigenlijk alleen op lieden stemmen die klakkeloos de
  mainstream verhaaltjes volgen. Wie wat kritischer of dieper wenst na te denken, wordt door de scoutingscommissies gezien als “omslachtig”. Het genoemde boek geeft zelfs toe dat partijleden op de lijstvolgordes nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. En zo hopen partijen dan “de gewone man in de straat” te
  weerspiegelen. Maar over fundamentele kwesties wordt nauwelijks nagedacht.

  Goed voorbeeld is de studiefinanciering. Studiebeurs wordt afgeschaft en geld teruggepompt in onderwijs. Maar wat nu als je studeert op een particuliere opleiding? Dan heb je én geen studiebeurs meer, én jouw onderwijsinstelling geniet geen staatsfinanciering en krijgt er dus niets voor terug. Dit is allemaal ad hoc
  beleid dat is gemaakt om D66 te pleasen en de decentraliseringen door de Eerste Kamer te loodsen. Zoals dit artikel uitstekend uitlegt, wordt er door de huidige partijen en “vertegenwoordigers” niet meer nagedacht over
  grondbeginselen en fundamenten.

  Westerse politiek is gericht op catchy oneliners en aansprekende frases in de hoop het afatische volk toch naar de
  stembus te krijgen. Dus verschuift de aandacht van de politieke orde naar de korte termijn. China, Poetin, Assad en Erdogan slaan dit alles instemmend gade. Het “feest” der democratie loopt ten einde.

  Wat Jansma zegt, daar zitten zinnige punten tussen maar toch ook valse tegenstellingen en feitelijke onjuistheden. Poetin wenst de macht van Rusland te vergroten, zo blijkt namelijk uit zijn uitspraak: “De val van de Sovjet-Unie was een van de grootste geopolitiekee catastrofes van de twintigste eeuw. Het was een regelrecht drama. Deze epidemie van desintegratie heeft Rusland nu geïnfecteerd.” Aldus Vladimir Poetin in 2005 in zijn toespraak voor de Doema.

  In Turkije is het etatisme van Atatürk de politieke kracht die voorkwam dat Turkije zich ontwikkelde tot een tweede Iran. Onder het bewind van Erdogan zijn echter vele seculiere advocaten en generaals onder dubieuze omstandigheden in de gevangenis verdwenen. Het islamisme is een grotere bedreiging voor Europa dan het etatisme, zeker vanuit Turkije, want islamitische strijders denken dat er na hun dood een paradijs op hen wacht. Dus zijn ze roekelozer en onberekenbaarder.

  Verder is het overduidelijk dat juist de paradoxen van de democratie de Europese eensgezindheid ondermijnen. Een electorale hetze tegen kernenergie leidde tot het sluiten van de Duitse kerncentrales, nu is men afhankelijk van
  Russische fossiele brandstoffen: “Duitsland wil een verbod op wapenexport naar Rusland, maar Frankrijk wil toch vooral de Mistral marineschepen en ander militair materiaal aan Rusland blijven leveren. De Duitsers hebben zelf ook boter op hun hoofd, want die voelen weer niets voor een ban op de import van Russisch gas, de manier om de Russische economie hard te treffen.” De krant van vanochtend.

  Jansma doet alsof er geen verenigende binding aan de Europese landen ten grondslag ligt. Toch hebben Europese volken duidelijk meer gemeen met elkaar dan met Chinezen of Arabieren. En dat moet je erkennen om je geopolitieke invloed te kunnen waarborgen. Hij doet alsof er niet nagedacht kan worden over een lange termijn strategie van de Westerse beschaving want dat zou per definitie leiden tot collectivisme. Dat is een valse tegenstelling. Zonder cultureel-mentale ankers, zonder binding, zou niemand strijden voor de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Elke vrouw zou als individu de koffers pakken en vluchten met haar man en kinderen. Mannen idem dito. Zo zal de islam dan Europa overnemen, juist omdat zij wél bereid zijn om voor elkaar te sterven
  en te vechten voor een gemeenschappelijk ideaal. Er is gegrond individualisme (zelfstandig denken en handelen, maar wel met wortels) en naïef individualisme. Dat laatste is: “Als iedere mens maar van goede wil is, dan komt de goede samenleving vanzelf.” Dat dachten de Mensjewieken ook. En toen werden ze weggevaagd door de Bolsjewieken. Om stand te kunnen houden is iets overstijgend nodig. Dat overstijgende is de beschaving of zo u wil de cultuur. Dat is niet hetzelfde als de staat.

 9. dirkse

  Uitstekend artikel. Europeanen zijn onverbeterlijke romantici. De realiteit wordt bekenen door een roze brilletje. Iedere schurk, die beweert vrijheidsstrijder te zijn, wordt omhelsd. De natuur en primitieve volkeren worden verheerlijkt. Onlangs zag ik een EO filmpje waarop gedetailleerd werd getoond hoe cheetahs een antilope vangen en slopen. Oeps, dat is dus “natuur”. Uitwas van doorgeschoten feminisering is oa dat moordenaars als Volkert vd G en Anders Breivik niet ge-executeerd zijn. Op scholen wordt een flink deel van de tijd verspild met het houden van orde. Raddraaiers krijgen 10 “laatste” waarschuwingen. Leraren moeten hun leerlingen 10 keer verzoeken nu eindelijk hun tas uit te pakken. Intussen laten we ernstige demonstraties van intolerantie toe, maar wordt een intolerante groep op hun gedrag gewezen, dan stapt men meteen naar de rechter. Rara.Het meest intolerante en gewelddadige volk op aarde wordt door een legertje VN ambtenaren gepamperd, zodat ze zich ongebreideld kunnen voortplanten. Slachtofferschap loont en hoe primitiever hoe minder aansprakelijk.

 10. Johannes N

  Poetin schijnt overtuigd te zijn dat een oorlog met Europa onvermijdelijk is:

   

  http://www.zerohedge.com/news/2014-07-28/shocking-reason-putin-isnt-worried-about-50-billion-yukos-ruling

   

  One person close to Mr Putin said the Yukos ruling was insignificant in light of the bigger geopolitical stand-off over Ukraine.

   

  “There is a war coming in Europe,” he said. “Do you really think this matters?”

 11. Twan 21

  Niets aan toe te voegen Sid.

 12. Jansma

  – “Wat Jansma zegt, daar zitten zinnige punten tussen maar toch ook valse tegenstellingen en feitelijke onjuistheden. Poetin wenst de macht van Rusland te vergroten, zo blijkt namelijk uit zijn uitspraak: “De val van de Sovjet-Unie was een van de grootste geopolitiekee catastrofes van de twintigste eeuw. Het was een regelrecht drama. Deze epidemie van desintegratie heeft Rusland nu geïnfecteerd.” Aldus Vladimir Poetin in 2005 in zijn toespraak voor de Doema.”

   

  Uw logica is onjuist. Dat Poetin de val van de Sovjet-Unie een van de grootste geopolitieke drama’s van de twintigste eeuw noemt, wil immers niet zeggen dat hij de Sovjet Unie wil herstellen…….Non sequitur. Er is werkelijk geen enkel bewijs dat Poetin uit is op herstel van de Sovjet-Unie. Nul.

  – “In Turkije is het etatisme van Atatürk de politieke kracht die voorkwam dat Turkije zich ontwikkelde tot een tweede Iran”.

  Werkelijk? Verklaar u nader. Ik ben benieuwd naar uw argumenten.

  – “Het islamisme is een grotere bedreiging voor Europa dan het etatisme, zeker vanuit Turkije, want islamitische strijders denken dat er na hun dood een paradijs op hen wacht. Dus zijn ze roekelozer en onberekenbaarder.”

  Ook hier gaat het mis in uw logica. Zonder etatisme was Islam in de eerste plaats al geen probleem geweest. Het zijn de Westerse houders van staatsmacht geweest die in de jaren 70 zijn gestart met de omgebreidelde ontwrichting van onze samenlevingen door de import van cultureel achterlijken en het zijn dezelfde etatisten die hier tot op de dag van vandaag mee verder gaan en zelfs Islamitische invloeden faciliteren. Dus laten we nou niet doen alsof Turkije hier het probleem is. Het secundaire probleem is dat cultureel marxistisch tuig dat de staatsmacht heeft gegrepen, waarbij het primaire probleem natuurlijk is dat die macht er uberhaupt is om te grijpen….

  – “Jansma doet alsof er geen verenigende binding aan de Europese landen ten grondslag ligt.”

  Nee, dat doe ik niet. Ik ageer slechts tegen het oneigenlijke gebruik van de term “Europa” door de auteur van dit stuk. Europa is een continent. Geen politieke entiteit en geen gedeelde identiteit.

  – “Hij doet alsof er niet nagedacht kan worden over een lange termijn strategie van de Westerse beschaving want dat zou per definitie leiden tot collectivisme.”

  Nee, wat ik betoog is dat gecentraliseerd collectivisme nodig is om een gedachte in te praktijk te brengen en dat dit immer gepaard zal gaan met tiranie. De tiranie van de meerderheid over de minderheid OF de tiranie van een klein groepje idioten, zoals de machthebbers te Brussel bijvoorbeeld. Hiernaast stel ik dat een beschaving (een abstractie) geen belang kan hebben. Enkel een individu kan een belang hebben, omdat inherent aan het hebben van een belang een menselijke afweging van waarde ten grondslag ligt…..Een groep mensen kan een gedeeld belang hebben, maar dat belang begint bij een individuele afweging. Wederom: Uw logica is onjuist.

  – “Dat is een valse tegenstelling. Zonder cultureel-mentale ankers, zonder binding, zou niemand strijden voor de samenleving waar hij deel van uitmaakt.”

  Ook dit vloeit dus voort uit een hiaat in uw logica. Ik beweer niet dat een samenleving geen binding of culturele ankers zou kunnen- dan wel moeten hebben. Ik beweer niets anders dan dat het mis gaat waar deze ankers aan anderen opgedrongen worden via een etatistische entiteit. Ziet u het verschil? In feite ben ik zelfs van mening dat enkel monoculturele en homogene samenlevingen uizicht op stabiliteit, vrede en welvaart hebben. Helaas wordt het bestaan van dergelijke samenlevingen onmogelijk gemaakt door de Staat en is juist destabilisatie het doel. Zouden samenlevingen het product zijn van natuurlijke samenstelling en vrijwillige keuzes van de individuen die haar vormen, dan ontstaan sterkere samenlevingen dan ooit eerder zijn waargenomen. Juist omdat de individuen VERKIEZEN samen te wonen met lieden die dezelfde normen en waarden delen. Dan ontstaat ook een samenleving die het waard is om voor te vechten. Waar de huidige door de staat gekunstelde samenleving niemand tot enige vechtlust aan zet. Er is nagenoeg niets meer om voor te vechten.

   

  – “Zo zal de islam dan Europa overnemen, juist omdat zij wél bereid zijn om voor elkaar te sterven
  en te vechten voor een gemeenschappelijk ideaal.”

  Inderdaad. En dat is ook een realistische toekomstvoorspelling, gebaseerd op de huidige status quo. Mede mogelijk gemaakt door de Staat der Nederlanden en gefinancieerd door het vee genaamd volk…Was er geen collectivistische Staat der Nederlanden maar enkel private non-collectivistische samenlevingen, dan was er geen Islam geweest om de boel over te nemen.

  – “Om stand te kunnen houden is iets overstijgend nodig. Dat overstijgende is de beschaving of zo u wil de cultuur. Dat is niet hetzelfde als de staat. “

   

  I could’nt agree more……Er bestaat tenslotte geen grotere vijand van het culturele cement in een samenleving dan houders van staatsmacht die niets anders voor ogen hebben dan vernietiging van dit cement om verwatering te bewerkstelligen. Geen grotere vijand voor een staat dan een homogeen en normen/waarden delend volk….

   

 13. hulshagen

    SINDS ONG  1990 IS DE SOVJET-UNIE BEETJE UIT ELKAAR GEVALLEN

   

       Wat is toch dat probleem met Rusland, waar zovelen het over hebben ?

       Er is geen daadwerkelijk probleem … Rusland betaald netjes zijn rekeningen ..

       de eigen bevolking heeft het blijkbaar een stuk beter dan voor 1990 …

       zie alle opinie peilingen ( officieel en officieus)

   

       Dus de vroeger Sovjet-Unie is voor een stuk uit elkaar gevallen …

       normaal dat Rusland de handen van die vertrekkende staten weggetrokken heeft

   

        Wat zou je zelf doen als je werknemer/medewerker tegen je zegt

        “donder op, ik wil niks meer met je te maken hebben”

       

   

       Als het niet was dat de Europese Unie  (met ons burgergeld dus )

       hand en span diensten verleend had aan elk oost-blok land dat

       maar een aanvraagje indiende , was de chaos in die landen compleet geweest !

   

      Nadien zijn er nog een aantal bedelende landen bijgekomen (die al EU lid waren)

   

       Maar die centen kunnen toch niet onbeperkt van de zeven originele EU lidstaten

       blijven komen … als er elders maar constant verlengingen van schulden afbetaling

       en zelfs kwijtscheldingen toegestaan worden

   

      Probeer dat  zelf  maar eens in je eigen bedrijfje … één mans zaakje .. enz..

      voor elkaar te krijgen  … zal wel zien hoe snel je in je blootje staat ..

   

      

   

 14. AngeloVerhoeven

  Alhoewel ik in het begin het idee had dat dit geschreven is door een oude Amerikaanse republikein kon ik mijzelf later wel steeds meer vinden in het verhaal en de boodschap die er achter zat. Dat de huidige politieke elite enkel bezig is met hoe de massa te bereiken in Jip en Janneke taal baart mij enorm veel zorgen, de politiek hoort bezig te zijn met de inhoud. Sterker nog, de politiek hoort saai te zijn.

  En hoezeer ik de vliegtuigramp ook betreur hoop ik dat “de massa” in gaat zien dat we wel degelijk in een wereld leven met al die oorlogsstaatjes en dat wij onszelf daartegen moeten kunnen verdedigen. 

   

  Hulde aan de auteur van dit ogenopenende stuk.

 15. Zoetebiertje

  Eerst wou ik toch nog een lang stuk schrijven.

   

  Maar ik kan echt maar 1 ding zeggen. Bravo.

   

  De kern is beschreven. En nu het probleem is aanpakken en daadkracht er achter, want met de knuffel politiek van tegenwoordig kan dat niet. En de knuffel politiek is men meer dan zat… Alleen echter een goed alternatief is er niet naar mijn gevoel.

 16. Erik V.

  Aan de ene kant is er de klacht dat Nederland te slap
  reageert richting Rusland. Men zou duidelijker stelling kunnen nemen: “verwijfd”
  is een oneerbiedige term hiervoor. Maar tegelijkertijd, zo stelt het artikel,
  is het wenselijk dat een dieper conflict wordt vermeden.

   

  Toen drong een oude slagzin tot mij door: Si vis pacem, para
  bellum – wie vrede wil treft beter voorbereidingen voor een oorlog. Oftewel
  Europese landen als Nederland kunnen alleen vanuit een positie van KRACHT met
  Rusland onderhandelen. Alleen sterke West-Europese landen kunnen door het Oosten
  serieus worden genomen. Pas dan kan men dichter tot elkaar proberen te komen.

  Premier Rutte heeft al eerder aangegeven dat de defensie van de NAVO
  voor 75% door de V.S wordt gefinancierd. Europa vergrijst, Azië bloeit op. Dit
  wil zeggen dat Azië voor de V.S. interessanter wordt als economische afzetmarkt
  en potentiële bondgenoot; Europa wordt juist minder interessant. Diep respect
  dat dit stuk hier aandacht aan schenkt want we zullen onze eigen broek weer
  moeten gaan ophouden. Maar zoals de auteur zeer helder onder woorden brengt
  leven we inmiddels in een gefeminiseerde cultuur. Met vele moedertjes die hun
  kinderen links opvoeden en feministisch stemmen, maar tegelijkertijd verwachten
  dat macho’s, klerenkasten en militairen voor hen de kogels zullen opvangen.

  Stel: we erkennen de noodzaak van bewapening en defensie. Dan nóg zal dit
  alleen maar leiden tot Groenlinks, PvdA en SP die weer zullen roeptoeteren over
  verwaarloosde bejaarden, arme straatkinderen en zo verder, om ons moreel te
  chanteren met het feit dat we tegelijkertijd in wapens investeren. Dit artikel
  is de pijnlijke waarheid.

 17. Breinbrouwsels

  Ik ben er stil van.

 18. Jansma

  _ “West-Europese democratieën zijn vooral gericht op het vergroten van de
  persoonlijke welvaart en het leiden van een aangenaam, ontspannen leven.”

  Nee, Westerse democratieen zijn totalitaire staatssystemen waarin de minst vaardigen door de minst productieven worden gekozen tot kleptokratisch leider, waar diegenen in de maatschappij die het minst in staat zijn zichzelf staande te houden worden voorzien van goederen en diensten die worden geroofd van een afnemend aantal producenten. Ook wel een ineptocracy genoemd.

  – “Een halve eeuw gefeminiseerd denken ligt hier aan ten grondslag.”

   

  Kantiaans denken, om precies te zijn. Waar diegene die zich offert voor de ander bewonderswaardig is en diegene die voor eigenbehoud gaat een stuk schorem is. Waar de producerende vervloekt wordt en de minst productieve op een voetstuk wordt geplaatst….Waar de culturele barbaar met peniskoker gelijk dient te zijn aan de moreel, technisch en etisch superieuren.

  – “Aan de Oostelijke kant staat Poetin. Zijn einddoel is Rusland weer tot
  de grootmacht te maken die het in de tijd van de Sovjet-Unie was. “

   

  Wat een onzin….Waar blijkt dat precies uit? Het antwoord zal wel schuldig blijven. Pure propaganda prietpraat.

  – “De conflicten leiden tot een roep om autoriteit, om een harde hand die de orde kan handhaven en de macht kan uitbreiden.”

  Juist niet, want al die conflicten hebben 1 centrale veroorzaker gemeen. En deze heet etatisme……Nu oproepen tot het versterken van het etatisme is dan ook vragen om benzine op het vuur gooien, in de hoop dat de brand hier door dooft. DE les die hier geleerd dient te worden is doodsimpel: Op het moment dat je mensen (houders van staatsmacht) een uitzonderlijke rechtspositie geeft via een Staat (het “recht” om te doden, roven en plunderen) dan kun je er donder op zeggen dat er mensen zullen zijn die deze gouden kans zullen gaan aangrijpen. De oplossing is dus niet meer macht naar deze lieden schuiven, maar de macht totaal afnemen.

  – “Het centrale probleem is dat we ons niet meer kunnen inleven in de geest van de vijand.-

  Eens. Er zijn nagenoeg geen Nederlanders te vinden die zich realiseren dat de grootste vijand van het Nederlandse volk hen zijn die de staatsmacht ter beschikking hebben. Of het nu gaat om de oorlogsmissies in Mali, Afghanistan of Syrie, het zijn ONZE houders van staatsmacht die ons in het conflict betrekken. Het zijn onze houders van staatsmacht die ons een totalitair EU regime in frutselen, dat uit is op territorium en machtsvergroting (what the fuck doet de EU anders in niet-lidstaat Oekraien, dat niet eens NAVO lid is). Zolang we the people niet realiseren dat etatisme het probleem is, gaat het enkel erger en erger worden. Totdat de bommen weer beginnen te barsten.

  – “Nu is er een passagiersvliegtuig boven Oekraïne neergehaald en slaat de realiteit ons in het gezicht als een bitch.”

  I beg your pardon?

  – “We zien onszelf graag als de ordebewakers en vredestichters van de wereld.

  Wie zien dat zo dan? De houders van staatsmacht in Westerse democratieen zijn de grootste warmongers in de geschiedenis van de mensheid en hebben tientallen miljoenen doden op hun geweten in de laatste decennia…..

  – “Europa is zwak. Europa staat verdeeld. Europa is economisch een grootmacht, de grootste speler op aarde.”

  Europa is een continent. Niets meer of minder. Haar lidstaten zijn economische grootmachten en de grotere spelers op aarde.

  “Vrijheid blijheid, de mens is innerlijk goed – laten we ons richten op
  vrijhandel en economische integratie, dan komt de wereldvrede vanzelf”

  Vermakelijk, want gek genoeg hebben we niets anders gezien dan een totale verwoesting van de culturele identiteit onder die lieden, krankzinnige belastingen, massieve vrijheidsbeperkingen en de totale opheffing van de vrije markt, vervangen door een corporatistisch-socialistisch gedrocht. Dit is dan ook waar de top van die 68’ers werkelijk voor staan, wanneer je de propaganda weg stript…..De rest die dit soort fabeltjes verspreiden zijn usefull idiots.

  – “Ik denk namelijk dat de omstandigheden noodzaken tot een bredere
  discussie over de geopolitieke langetermijnstrategie van de Westerse
  beschaving.”

  Er bestaat niet zoiets als een strategie voor een beschaving. Het suggereert dat een beschaving doelen kan hebben, waar enkel een individu doelen kan hebben, welke mogelijk door anderen gedeeld worden. En dat is dan ook exact wat me tegen staat aan dit stuk. Het collectivistische gedachtengoed druipt uit iedere porie, waar het collectivistisch gedachtengoed is dat voor gigantisch veel ellende zorgt in deze wereld. Of het nu Islamitisch gedachtengoed betreft, of Westers imperialistisch gedachtengoed; De gemene deler is gelijk: Groep A die groep B wil vermoorden/onderdrukken/beroven…..

  Ontneem de psychopaten de macht en geef uw eigendomsrechten en recht op zelfbeschikking NOOIT meer uit handen. Het is het enige dat ooit tot een vredige wereld zal kunnen leiden.

 19. Job

  Die gefeminiseerde cultuur is in feite een humanistische, post-christelijke cultuur. Wie van het pacifisme af wil, moet de erfenis van Jezus van Nazareth afdanken.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.