Poetin en de redding van de christelijke beschaving

In Nederland is het vandaag een dag van nationale rouw en dan is het niet kies om binnenlandse politieke punten te maken. Maar ondertussen is er wel zoiets als de christelijke beschaving waarvan ook Rusland deel uitmaakt.

Dan is het mooi dat de Russisch-orthodoxe kerk de waarheid eist inzake het neerhalen van vlucht MH-17 (zie RKK-nieuws). Die waarheid moet dan wel van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne en de Oekraïense krijgsmacht komen.

‘Als een verschrikkelijke zonde is begaan, de moord op honderden onschuldige mensen, dan is het beter daarover te spreken dan de zware last van deze schuld op de ziel te laden,’ aldus een naaste medewerker van patriarch Kyrill van Moskou.

We mogen aannemen dat ook de Russische president Vladimir Poetin zich aangesproken voelt door deze oproep, want hij is sinds 1992 lid van de Russisch-orthodoxe Kerk en zijn vroom gelovige moeder Maria zou haar zoon in het geheim hebben laten dopen. Het behoort tot de vele mythen rond de heilige Poetin, die ondanks zijn verleden als agent van de KGB, die geen gelovigen toeliet, in stilte altijd de kerk was toegedaan en kritiek op de ‘fouten’ van de Sovjet-Unie had. Wat daarvan ook waar mag zijn, het is duidelijk dat Poetin openlijk tot de kerk is toegetreden, wat later goed van pas kwam bij zijn aanspraken om de nieuwe tsaar van Rusland te worden (zie dit artikel uit het Historisch Nieuwsblad). Daarin past ook de mystieke band tussen het heilige Rusland en Oekraïne waar het Westen buiten moet blijven. Dat de Russisch-orthodoxe kerk Poetin niet expliciet noemt om de waarheid te spreken, kan daarmee te maken hebben. Een tsaar, die een directe verbintenis vormt tussen God en het Russische volk, spreekt immers altijd de waarheid. Of patriarch Kyrill ervan overtuigd is dat Poetin dat ook doet, blijft in nevelen gehuld. De Russisch-orthodoxe kerk heeft een lange traditie om altijd aan de kant van de machthebbers te staan. Dat gebeurde zelfs in de tijd van de atheïstische Sovjet-Unie, een criminele roofstaat die nooit terugschrok voor het verspreiden van leugens, propaganda en desinformatie, en de (evenmin verlichte) Russisch-orthodoxe kerk voor haar voortbestaan moest vrezen.

Al die leugens, propaganda en desinformatie, we hebben het vaker gezien. In de jaren dertig zijn er Europeanen geweest die het idee hadden dat Nazi-Duitsland de christelijke beschaving van het bolsjewisme kon redden. Toen Frankrijk in de jaren dertig een linkse volksfront-regering kreeg, hadden Franse patriotten ‘liever Hitler dan Leon Blum’ (de Joodse socialistische premier). Uit die sfeer kwam in 1940 de collaboratie van Vichy voort. Tijdens de Duitse bezetting waren er ook bij ons goede vaderlanders die naar het Oostfront trokken om tegen het goddeloze communisme ten strijde te trekken. Misleide geesten, die zich niet vergisten in het duivelse karakter van het stalinisme, maar wél in het Heil van Hitler. Je zou denken dat mensen zich niet nog eens zo zouden laten beetnemen. We weten nu beter en denken allemaal als vrije en onafhankelijke burgers zelf na. In ‘nieuwe Hitlers’ geloven we niet meer, dat zijn godwins geworden. Tegelijk is het redden van de christelijke beschaving niet van de agenda verdwenen, niet in Rusland, en ook niet in Frankrijk, het land van de scheiding tussen kerk en staat dat niet zoveel van de mystieke Russische ziel begrijpt en waar het woord Verlichting met een hoofdletter wordt geschreven.

Zo droomt het Front National van een as ‘Parijs-Berlijn-Moskou’ om de christelijke beschaving te redden (zie FAZ van 22 mei 2014). Alsof Napoleon, Hitler en Stalin nooit hebben bestaan. Volgens Marine Le Pen, die twee maanden geleden als een eigentijdse Jeanne d’Arc heel veel stemmen won, bestaat er heel veel gemeenschappelijks met Vladimir Poetin, een echte patriot. Samen optrekken met Rusland tegen de EUSSR was een van de belangrijkste doelstellingen van het Front National in de campagne bij de Europese verkiezingen. Waarbij er blijkbaar wel degelijk grensoverschrijdende solidariteit bestaat. Tegen de ‘fascisten in Kiev’ bijvoorbeeld. In naam van het redden van de christelijke beschaving en het uitspreken van de waarheid die anders in de doofpot verdwijnt en de ziel blijft belasten.

Hoe verheven en hemels die waarden ook zijn, op een dag als vandaag past slechts stilzwijgen. Kameraad Poetin heeft een hele natie de mond gesnoerd. Dus even geen patriottistisch getwitter alstublieft, dat kan morgen weer. Dan zijn we ook weer benieuwd naar alle persoonlijke meningen en verklaringen en alibi’s uit het vrijheidslievende kamp.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

44 reacties

 1. Jean Wanningen

  Ok. DJvB moet daar maar op reageren, het is zijn stuk tenslotte.

 2. Insure

  De kerk heeft aardig meegewerkt met het Nazisme. Hier wordt er veel gelogen over de islam en het nazisme. Die alleen Jodenhaat gemeen hadden, maar de kerk had een veel grotere rol bij het Nazisme. Dat past alleen niet in het rechtse sprookje. 

   

  Verenigd Rusland is een rechtse partij. Het Kameraad Poetin slaat nergens op dus. Poetin is nooit links geweest( alleen tijdens de communistische periode, maar toen kon hij niets anders). Leugen dus. Hitler vocht overigens in de Spaanse burgeroorlog met rechtse kamp mee. Omdat hij ook rechts was. 

   

 3. toetssteen

  Ja daar ging mijn inzending op 00.04 ook over, maar jij snapte die niet. 

   

  Het punt is echter dat Van Baar Putin in zijn frame wenst te duwen. Waarom?

  Ron Paul is gelovig ondanks dat hij libertariër is. Dus is hij een Putin aanhanger oid. Van Baar is bezig met een veldtocht geheten: generaliseer of /en als het niet wordt geslikt, leg mondklem aan.

 4. toetssteen

  Ik weet niet wat u gebruikt, maar het kan zijn dat u te lang in een kermisattractie  heeft gezeten.

 5. drnomad

  Alle ballen op Putin. Het lijkt wel alsof Putin het gezicht van de dader is geworden. Wat natuurlijk onzin is. Putin biedt wat hulp en wapens aan de seperatisten (andere landen doen hetzelfde, met eigen agenda, of commercieel), maar die seperatisten staan niet onder Putin’s commando. Ik heb ook niet het idee dat er nu een onversneden eenheid bestaat bij de seperatisten. Je kan niet ontkennen dat Putin wat invloed heeft, maar zeker geen almachtige invloed. Het verbaasd me dat Moskou zo in de belangstelling staat, we zouden ons moeten beperken tot Kiev en Donetsk.

 6. Johannes N

  Even geen gehijg over Poetin vol met beladen en incorrecte termen als “tsaar” graag, dat kan ook morgen weer. Logisch dat van Baar dat moment van stilte dan juist aangrijpt om keihard op het orgel te gaan. Hij mag dat wel. Hij is immers beter dan gewone mensen…

   

   

 7. Wilhelmson

  @ Dirk-jan van baar

   

  Een goed artikel, ook al loopt het wat verloren in zijn duiding. Men moet de tijdsgeest niet vergeten. 

   

  Rusland onder Putin kent aktueel een neo-romantisch  revival ( tsaar, kerk, ..) na een heel lange periode USSR. De rus in het bijzonder heeft ook een heel romantische en mystische ziel. Bekijk zijn literatuur, cultuur,… en ja ook Putins politiek, die doorspekt is met 19eeuwse gedachten.

  Maar pas op, het slaat ook langzaam aan bij het west europese publikum,  na de uitholling van de democratie, economische  crsis , en de ver ddorgevoerde ontkerking ( maar ook ontzieling) , de bedreiging onder de massa immigratie en een agressive islam.

  Dat gisteren de rouwstoet een ongekende factor van Nederlands zijn veroorzaakte, is ook hieraan te wijten. Waar kan men dat nog maken ? Voetbal ? 

   

  De burger , de mens, zoekt duidelijk invulling in zijn  leven, die meer is dan wat hebbedingetjes verzamelen, huisje -tuintje-autotje, want dat lijk nu als een mist onder de zon te verdampen. En wat blijft er nog van over ?

   

  In rusland  ( en beginnend ook bij ons) zoekt de mens het ( goed of slecht , want het kan beide kanten op) een  moraal ( waarden), esthetiek ( schoonheid) en mystiek ( beleving) die zin geeft aan het leven die eigen is. Waar is het Nederlands zijn naar toe ? 

   

  Putin in het bijzonder vult niet enkel de russiche tijdsgeest in , maar hij beheerst ze ook als geen ander. Hij spreekt woorden die voor onze politiek korrekte media inslaan als agressieve bommen , maar die bij de nederlander op straat best op veel begrip kunnen rekenen.

  Wat de kerk en staat  vandaag bij ons niet heeft begrepen, is dat zij met enkel een passieve rol tot verdwijnen is gedoemd, daar dat zijn met een aktieve rol zoals in rusland aan  het leven van de burger en de maatschappij  dient bij te dragen. Wij zien dat na het socialisme als iets ‘vuil’, maar dat hieft het niet te zijn.  Dat is dan het opkomende neo-romanticisme van de 21e E  tegenover het  afgedane rationalisme en socialisme van de 20e E . 

   

  ( naar Rudolf Eucken- nobelprijs literatuur / Prof. te Jena) – Ethisch activisme /1846-1926

  ….

  – verzet ons tegen het democratisme,individualisme en materialisme , omdat het  valselijk het  individualisme  op zich idealiseert, en er gelijktijdig toe neigt het welzijn  van de mensheid er aan onderschikt te maken

  -verzet ons tegen het economisch globalisme, omdat het met zijn van buiten naar binnen megaconstructies, een verloochening van de individuele verschillende, cultureel veschillende  menselijke noden inhoudt en denkt enkle door  een economische materiele voorziening aan het geluk van de mens te kunnen voldoen.

  -verzet ons tegen het politisme en politieke correctheid, omdat het de persoonlijkheid en indvidualiteit en hiermee de mens en zijn welzijn onderdrukt  .

  ….

  De staat en het politiek correcte establisment  heeft het hart van zijn burger  voor zichzelf , het hart voor zijn volk en het hart voor zijn land afgezworen en hem ( u en ik) enkel toegelaten zich te leiden door het onmiddelijke en redelijke ( politek correcte ) van de dag. 

   

 8. Wilhelmson

  Poetin : Een klein stukje uit Putins redevoeringen: omdat wij niet zouden oordelen zonder te kennen.

   

  [Nog een andere uitdaging voor de Russische identiteit hangt samen met ontwikkelingen die wij in de wereld bemerken. Ze raken aan de  buitenlandse politiek en vertonen ook morele facetten. Wij zien dat vele Euro-Atlantische staten een weg zijn ingeslagen die de ontkenning van hun eigen wortels inhoudt, of deze zelfs verwerpt, inbegrepen de christelijke wortels die de grondslag van de Westerse beschaving vormen. In deze staten worden morele beginselen en elke traditionele identiteit afgewezen. Nationale, religieuze, culturele of zelfs seksuele identiteiten worden ontkend. Daar wordt een politiek gevoerd die een kinderrijk gezin op gelijke voet plaatst met een homoseksueel partnerschap.]

  ….

  [De uitwassen van de politieke correctheid in die landen leiden ertoe dat daar zelfs in alle ernst gediscussieerd wordt over de toelating van partijen die zich voor pedofilie inzetten. De mensen in veel Europese staten schamen zich en hebben waarlijk angst om openlijk te spreken over hun religiositeit. Christelijke feestdagen worden afgeschaft of krijgen een andere naam. Zo verbergt of verdoezelt men de diepere morele waarde van die feesten. En deze lui proberen dit model op een agressieve manier wereldwijd te exporteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit de directe weg is naar verval en primitiviteit van de cultuur. Dit voert naar diepe crisissen, moreel en demografisch.]

  [Er is nog een wezenlijk aspect waarop ik uw aandacht zou willen vestigen. In Europa en in enkele andere landen wordt het zogenaamde multiculturalisme getransplanteerd. In vele opzichten is dit een kunstmatig model, dat vandaag om begrijpelijke redenen ter discussie staat. […] Vorming speelt in de opvoeding tot individueel patriotisme een belangrijke rol en daarom moeten wij de lessen van de grote Russische literatuur weer laten opleven. Zij moeten het fundament vormen van de persoonlijkheid van de mensen, de bron van hun eigenheid en de basis voor hun begrip van nationale identiteit. Hier hangt veel af van het lerarenkorps, dat van de gezamenlijke waarden, ideeën en filosofische inzichten der natie, altijd al een zeer belangrijke hoeder is geweest en zal blijven.]

   


   

 9. Charles de Gaulle

  Bedankt voor deze teksten, ik kan niet anders dan zeggen dat ik het daar volledig mee eens ben.

  Hij zegt snoeihard wat velen in Europa hartgrondig met hem eens zijn maar wat je hier niet langer mag zeggen wil je niet weggezet te worden als xenofoob of ander moois.

  Kerstversiering wordt geweerd uit openbare gelegenheden, Sinterklaas staat op het punt onmogelijk gemaakt te worden, linkse burgemeesters vieren het suikerfeest mee en inderdaad men heeft werkelijk serieus gedebatteerd over een pedofielenpartij.

  Zelfs in de hoogtijdagen van Rome was dergelijke decadentie niet geaccepteerd.

 10. toetssteen

  Sorry als ik me uitdrukte in beknopte stijl.

   

  Ik vind het nogal hypocriet als van Baar het christendom om een nogal onnozele wijze misbruikt om zijn punt te kunnen scoren. En dat terwijl ook Russen bepaald geen modelgelovigen zijn. Conservatief, ja, maar sinds wanneer hangt er een christelijk kaartje aan het conservatisme?

  En daar gaat Van Baar framen naar het niet bestaande rechtse idee van Hitler. En daar raak jij de weg kwijt in Van Baars frame.

   

  Charles de Gaulle drukt heel goed uit wat ik bedoelde te zeggen.

 11. Bes Tolen

  Bestaat er een christelijke beschaving? Wellicht maar ik zie dat niet als zalig makend. Zelf denk ik dat er uit godsdienst niets goeds voort komt. De mensen moeten het doen met verstand en voortschrijdend inzicht, redelijkhed betrachten, overleg en dergelijk meer. maar god heb je daar niet voor nodig. Het is tijdverspillen van jezelf en van anderen. Dood ga je toch wel en daar moet je het mee doen. Juist in een van de meest christelijke staten, Amerika, heb je de meest dubieuze machtspolitici van deze jaren. Het laatste lijstje van presidentskandidaten doet denken. Allemaal heel belijdend christen en allemaal met wijdse ideeën die goed zijn voor machtsontplooiing door kleine oligarchische groepen. Ze staan ongekende roof voor (onteigening van vooral de middenklasse) en willen met alle willekeur heersen. Dat is de onwikkeling in deze tijd. Nog niet door? We zijn er de laatste twintig jaar al in opgevoed alles daartoe te geloven. Is dat ook christelijk? Als het zo uitkomt. Volgzaamheid beloont wellicht, denkt de beperkte burger.     

 12. Jean Wanningen

  Een van je betere stukken.

 13. tipo

  Mag Hartman morgen weer terug? Hij is geband onder een stuk van Tim en mist ons nu. 

 14. WW

  20 jaar geleden was links nog pro-russisch en anti-amerika. Rechts was voor de amerikanen en tegen de russen. Nu is echter het omgekeerde het geval. Het kan verkeren.

 15. Marcel Buurman

  Dirk-Jan, één correctie op dit verhaal:

  degenen die in WOII voor de nazi’s vochten, deden dat niet vanwege hun christelijke overtuiging.

  De nationaal-socialisten wilden net als de communisten een nieuwe wereldorde stichten. Hun ideologie was fundamenteel anti-christelijk.

 16. Jean Wanningen

  Dat zegt DJ niet. Hij zegt dat er bepaalde mensen geweest zijn die het idee hadden dat het nationaal socialisme de christelijke beschaving kon redden van het bolsjewisme.

 17. Charles de Gaulle

  Het blijft eigenaardig dat van Baar zelf niet in de gaten schijnt te hebben dat net als hij ook Hitler optrok tegen het communisme en dat het enige verschil tusen een socialist en een nationaal socialist het sterkere nationalisme is.

  Laten we ons toch niet vergissen, ook het socialisme is in principe totalitair.

  De reden dat van Baar zo uitgesproken tegen Poetin is zit hem erin dat Poetin geen socialist is, maar velen kijken met afgunst naar Poetin omdat hij doet wat westerse leiders chronisch ontberen nl. leiding geven aan hun land.

  Het zal vast niet altijd even netjes gaan, maar het nationaal belang staat voorop.

  En daar kunnen we Samsom, Rutte of Pechtold niet van beschuldigen, die zijn veel te druk met het smeden van een groot Europa, grappig wel, Hitler had hetzelfde idee alleen het noemde het anders.

 18. chris2

  @Wilhelmson Bedankt voor deze teksten.

  unt u ook aangeven welke redevoering(en) het betreft. Datum, gelegenheid o.i.d.?

 19. Wilhelmson

  Duits boekje te koop met redevoeringen Putin : 

   

  Wladimir Putin: “Reden an die Deutschen”

   

  Vom Selbstbestimmungsrecht gegen die Neue Weltordnung

  Was der russische Präsident wirklich sagte – Originaltexte von 2001 – 2014.

  Herausgegeben von Jürgen Elsässer und Yasmine Pazio

   

  https://shop.compact-online.de/shop/compact-edition-wladimir-putin/

   

  ( niet zeker of hier een nederlandse vertaling van bestaat)

 20. Johanna

  Jean Wanningen19:02.  U hebt kennelijk een andere uitleg  over dit stuk van Van Baar. Dat kan.  Niemand heeft het recht om  een politiek systeem van een ander land te  veranderen. Dat wil de VS en EU in de wereld. Hun democratie en politieke systeem  opleggen aan de ander. De Russen hebben een andere achtergond,  Het  communisme zit nog in hun bloed. Rusland is geen Europa.

 21. Marcel Buurman

  @Wilhelmson 13:48 :

  Uw verhaal over jongeren die in de oorlog werden opgezweept door katholieke priesters om tegen de communisten te gaan vechten, klopt van geen kanten.

 22. Marcel Buurman

  @Wilhelmson en tipo:

  Poetin moet vooral op zijn daden worden beoordeeld.

  Zijn woorden hebben vaak weinig waarde. Al zullen bepaalde redes zeker iets van zijn innerlijke drive laten zien.

 23. Bes Tolen

  Marcel Buurman, uw culturele inzichten zijn verbluffend. De oudste belangrijke communisten. Alleen al voorzover uit Georgië afkomstig veelal zware kerkelijke opleidingen. Ook Stalin. Etc. Bij de belangrijkste nazi’s? Uit welke cultuur afkomstig? Vooral een zware Rooms katholieke. Wat die NWO betreft zijn alle drie de zogeheten monotheïstische (wat al een onjuiste term is) abrahamitische godsdiensten voor een eigen wereldorde. Frankrijk onder Napoleon (keizer gemaakt in Rome). Later streefden elitaire groepen in Engeland en in Amerika naar wereldheerschappij. Dat klinkt nog steeds door in de agressieve politiek van beide landen-elkaars bondgenoten en als je vertrouwd christen of joods bent, is dat een voorwaarde. De meeste oligarchen zitten nu wel in Amerika en Engeland. Soms wonen ze er nauwelijks maar hun woning in het westen is dan wel honderd keer zo duur als een doorsnee middenstandswoning. Het bezit in deze twee landen van eigendom in Oost-Europa en West-Azië is groot. Hoe dat komt? Ga maar na. Blijkbaar blijft dat zo. Als de wereld zo eenvoudig viel in te delen als u meent, wel ja, dan hadden we toch echt een andere wereld.

 24. Wilhelmson

  @ Marcel Buurman
  Er is een gigantisch verschil tussen het Latijnse rooms-katholieke religieuse en het Noord- Europese Hitler Duitse mythische of NS-mysticisme.

  Bij vele zogenaamde actieve atheïsten met een honger voor de ziel mont men vaak tot het hedonisme of het nog vroegere ‘masonry’.

  De connectie zat hem in de tijdsgeest.
  Wel gingen vele jongeren uit lage landen misleid door de nazi propaganda en opgezweept door hun lokale volksgebonden katholieke priesters, meestal tegen hun roomse oversten in of oogluikend toegelaten , gaan vechten tegen de communistische horden …. Alsof ze strijders uit Ibsen, Wagner of gelijke kwamen….. Alles heel romantisch en dapper.
  Dat viel uiteindelijk aan het front eventjes anders uit…

 25. tipo

  Hier een speech van gisteren:

  http://slavyangrad.wordpress.com/2014/07/23/opening-remarks-of-president-vladimir-putin/

   

  Putin verwijt het Westen dat ze de Oekraine gedestabiliseerd hebben. 

  Putin verwijt het Westen dat het dat deel van de bevolking dat het niet eens is met de door het Westen gesubsidieerde regime-change in Oekraine uitmoordt.

  Putin zegt dat het Westen wil dat Rusland het uitmoorden van de Russische bevolking in Oekraine moet toestaan, op straffe van sancties.

  Putin vindt dat onacceptabel (let op: onacceptabel betekent ook echt dat Putin het niet zal accepteren.)

  Putin condoleert de slachtoffers en nabestaanden van MH17, 

  Putin wil alles in zijn macht doen om een uitgebreid en transparant onderzoek naar de oorzaak te laten plaatsvinden.

  Putin roept daartoe Kiev op voor een algeheel tijdelijk staakt-het-vuren, zodat dat onderzoek kan plaatsvinden.

  Mocht Kiev echter doorgaan met gevechtshandelingen die het onderzoek onmogelijk maken, dan vindt Putin dat onacceptabel (let op: onacceptabel betekent ook echt dat Putin het niet zal accepteren.)

  Putin zegt de legermacht op de Krim en in Sebastopol uit te gaan breiden om de uitbreiding van de Navo in de richting van Rusland het hoofd te kunnen bieden en te voorkomen dat de regering in Kiev de Russische bevolking in Oost-Oekraine uitmoord.

 26. Dirk-Jan van Baar

  Lees als tegengif tegen de leugenmachine van Poetin en zijn apologeten Bloedlanden, Europa tussen Stalin en Hitler, van Timothy Snyder:

   

  http://www.bol.com/nl/p/bloedlanden/1001004009990103/

 27. Johanna

  Beste Dirk, Jan,  zouden de leiders van  USA zich ook niet aangesproken voelen?   Waarom zou Poetin zich aangesproken voelen ?   Noemde de Russische Orthodoxe kerk wel Obama en niet Poetin? Hij is van moslim toegetreden tot  een  deel van de clusters van de Christelijke kerken. Amerikanen zijn in de basis toch allemaal Europeanen?U bent werkelijk een meester in demoniseren.

   

  Jean Wanningen 23-23:19  Van Baar trekt het indirect  richting Poetin. Dat is zijn clou. Hij heeft maar een dader.

 28. Johanna

  Dirk Jan van Baar 17:15   De “straffen”   die  John Mc Cain gisteravond voorstelde   (Nieuwsuur)   tegen Poetin  zal u vast bevallen. Lees ook eens wat  gezelligs.

 29. Johanna

  Jean Wanningen 23-23.19  Ik zei “een dader”.  Nee hij ziet drie  daders  als gelijken. Poetin-Hitler en Stalin , twee geholpen door de christelijke kerken. Hij heeft  het boek  van Timothy Snyder gelezen en inhoud  misbruikt om  Poetin  te kunnen demoniseren.  U vond het  een van zijn “betere stukken”. Ik niet!

 30. Jean Wanningen

  Poetin is geen democraat. Hij regeert het land met ijzeren hand en de Russische elite is geen haar beter dan die in Brussel of in de VS. Wilt u onder een Russische knoet leven? Ik niet. Dat gezegd zijnde heb ik evenveel kritiek op die rare hansworstjes die op Maidan ‘we have won’ scandeerden. Zij hebben evenzeer bloed aan hun handen, want olie op het vuur gegooid. Ze zijn nu ook muisstil. Ik wil een wereld waarin de stem van het volk gehoord wordt, dat is noch in de EU noch in Rusland het geval. En tav het artikel van DJ: lees het nog eens goed door.

 31. Marcel Buurman

  @Bes Tolen 13:30:

  Ik vind uw tekst nogal mistig. Wilt u soms beweren dat de stalinisten en de nazi’s zich als goede christenen presenteerden? Dat is een aanvechtbare stelling, zwakjes uitgedrukt.

  Er zijn genoeg strakke atheïsten die een opleiding hebben gehad op een christelijke school of universiteit. Dat maakt hen niet minder atheïstisch.

  Op welke tekst van mij reageert u eigenlijk?

   

  ps Zojuist heb ik nog gereageerd onder het artikel “Vandaag is een dag van nationale rouw”, onmder meer op u.

 32. Johanna

  Bes Tolen 24-  21:44   Het  ging over het  Russische  politieke systeem niet over de ligging van het land.

 33. Wilhelmson

  @ Bes Tolen

  volledig met u eens, en goed geformuleerd.

  betreffende Europees Rusland  dan is het  voornamelijk st petersburg dat zich naar europa richt, moskou grotendeels en Perm ook. Ik zou durven beweren, ook al overtrek een beetje de waarheid, dat alles ten westen van de kaukasus min of meer europees zou zijn, ook al weet ik dat dit niet echt volledig het geval is. Eens over de kaukasus is rusland duidelijk  gemengd noord en zuid  aziatisch met steden als Oefa , etc… 

  Marcel Buurman is duidelijk de pedalen kwijt. Product van het Nederlandse onderwijs  ? 

 34. Bes Tolen

  Marcel Buurman, ik feliciteer u bij deze met uw overwinning. U past straks naadloos in een nieuwe tijd, die nu wordt gecreëerd. Ten koste van vele doden in het oosten van Europa. Maar dat vindt het westen prima dus hebben ze daarover in ieder geval niet te klagen. Angela Merkel als laf boegbeeld van het nieuwe Europa. Mij past Helmut Schmidt beter wat zijn ideeën betreft en zelfs Gerhard Schröder. Merkel stelt niets voor en  Duitsland niet als grootste land van de EU. Duitsland is nog steeds een schroothoop na twee oorlogen en dat zal het blijven. Europa is daarmee een verloren zaak naar mijn idee. 

 35. Marcel Buurman

  @Bes Tolen:

  Ik vrees dat de complexiteit van de wereld en van de geschiedenis u nogal verward hebben. Het is niet eenvoudig, het vereist de wil om je goed te informeren, en het vereist analytisch vermogen, om een enigszins obejctief beeld van de gebeurtenissen te ontwikkelen.

  Ik wens u daarbij veel succes.

 36. Bes Tolen

  Johanna. Rusland is wel Europa. Zo voelen de Russen dat zeker wel. Zo voelde ik dat ook meteen bij mijn eerste bezoek aan Rusland. In tegenstelling met bijvoorbeeld Turkije. [DeTurken krijgen nu de investeringen, die uit Rusland worden weggehaald en die voor Rusland bestemd waren. ik hoorde al grote bedragen. Dat is de Amerikaans-Britse overwinning van heden op Europa. Dat Turkije dus wordt aan gesloten, zullen de EU-Europeanen niet meer tegen houden. Die zijn er te achterlijk en dom voor na alle indoctrinatie van jaren. Bovendien zal er een nogal zwak Oekraïne ontstaan waar Turkije dan ook op de duur veel invloed zal krijgen. Oost-Oekraïne zal voor een belangrijk deel worden ontvolkt. Daar komt op de duur plaatsvervangende immigratie. Dat zal Turkije stellig proberen.]. Er zijn overigens ook andere al dan niet-Europese groepen of volken in Rusland. Die worden dan wel vaak als Russen aangeduid maar binnenslands ligt het vaak wel anders. ik denk dat het percentage communisten in Nederland tegenwoordig even zo hoog ligt als dat in Rusland. Misschien ligt het percentage zware gekken daar wel hoger. ik zou het niet durven te zeggen maar er lopen naar mij vaak werd verzekerd wel een boel rare kostgangers rond in Rusland. In St Petersburg waar ik veel ben geweest, heb ik dat niet gemerkt. De mooie gewelddadige overwinning van het westen zal Europa voor goed splijten. Dat Rusland zich meer met zuid-oostelijke buurlanden en andere niet aan het westen gebonden landen zal bezig houden, komt er aan. De zeventig procent van de Nederlanders, die het beter weten dan ik feliciteer ik dus bij voorbaat met hun aanstaande overwinning. Ik geef het op.  

   

 37. Johanna

  Jean Wanningen 20:23  Eens.   Als laatste.  Uw stukken  zijn  van kwaliteit ,  goed leesbaar en daardoor heel goed te begrijpen. Er wordt  veel aandacht aan geschonken.

  Dirk Jan van Baar had   werkelijk   een uitstekend  stuk in de Volkskrant over Israël .

 38. Bes Tolen

  Marcel Buurman. Noch het christendom met zijn vele voor u blijkbaar verzwegen misdaden tegen de menselijkheid, noch het nazisme noch het communisme staat op zich apart. De grootste voedingsbodem van ellende in de westerse wereld is naar mijn idee het uit het Romeinse Rijk afkomstig en aan de macht gekluisterd voortwoekerend christendom, dat overigens het jodendom een bijzondere plaats geeft. Als daar eens schoonmaak zou worden gehouden wat ik niet in het minst verwacht, zou dat grote winst zijn. De onzin en de leugens, naar mijn idee, zijn en worden er ingehamerd. Ook bij niet-christenen in de westerse wereld. Uiteindelijk is het de zwakte van het mensdom. We hebben ons verder niets te verbeelden. Er is geen redding voor de mensheid.  

 39. Jean Wanningen

  Dat kan idd. Oekraïne is een door en door corrupt land, zie een eerder artikel van mijn hand daarover. Maar er spelen grote geopolitieke belangen, zie weer ander stuk. Westen had er zeker voorlopig weg moeten blijven

 40. Marinus1984

  Tja het belangrijkste punt van DJvB is dat in naam van het redden van de christelijke beschaving er al heel wat zonden zijn goedgepraat. Poetin is daarin natuurlijk niet de enige G.W. Bush was daar ook goed in.

  Bij Poetin is er een verschil tussen wat hij zegt (opkomen voor het christendom en bedreigde volksgenoten) en wat hij doet (andersdenkenden opsluiten en stukken land annexeren). De vrome teksten van Poetin zijn dan ook vooral een alibi voor zijn keiharde daden.

  Maar die vrome teksten van Poetin (dank hiervoor Wilhelmson) houden het Westen wel een pijnlijke spiegel voor. Het Westen maakt ook deel uit van de christelijke beschaving, maar velen in het Westen en met name grote delen van de elite, doen alsof dat niet zo is.

  De waarden waarmee het Westen naar buiten treedt zijn: markteconomie, democratie en mensenrechten. In die volgorde. Over de mensenrechten van christenen in het Midden-Oosten hoor je de Westerse leiders niet. Als de handel met Saudi Arabië in gevaar komt door een domme stickeractie, gaat Timmermans direct door de knieën.

  Kortom, we moeten Poetin op zijn daden beoordelen. Die zijn hard en tegen ons belang. Maar we moeten wel Poetins woorden ter harte nemen en niet blind blijven voor onze eigen decadentie. Het is hoog tijd dat we in het Westen onze christelijke erfenis weer omarmen.

 41. Jean Wanningen

  Ik kan geen touw vastknopen aan je betoog in relatie tot het stuk. Sorry.

 42. toetssteen

  Maar je vindt het natuurlijk niet gek als het gaat over islamitische landen terwijl elk kalf weet dat het grootste deel van de bevolking geen bal heeft met religie, maar ja, het zijn nu eenmaal islamistische landen…… ow, maar als het om christelijke landen gaat, is het natuurlijk heeeel anders.

  Nee, ik begrijp het.

  For heave sake man, wanneer heeft op het katholicisme na dat een socialistische stroming is met een Rooms sausje, het christendom ooit iets kunnen redden inzake beschaving? O ja, de Nestorianen die alles kopiëerden voor de mossels de boel in de fik staken. Ja de Roomsen konden er ook wat van.

   

  Enfin religies redden geen beschaving! De zot die dat debiteert moet terug naar school oid.

 43. toetssteen

  Ik ken niet de woorden van Hartman, maar ik weet op voorhand dat ik het héél erg met hem eens ben. Ik vind het een baggerstuk, het zwabbert als een dronken kerel na een fles rum.

  Het mene tekel staat in koeienletters op de wand, maar het is de schuld van God, van rechts, want omdat socialisten overaal zo’n beetje aan de macht waren, kan Hitler natuurlijk niet een socialist zijn geweest. Per slot is Groen Links een rechtse club en de Moaïstische SP idem. Echt die zijn beslist niet socialsitisch…….

  Komt het bij scribent nou voor geen tel op dat er meer smaken socialismen bestaan? If so, wat doen we hier ten lande dan met zoveel socialistische partijen?

 44. tipo

  Aleksandr Chodakovski  en Andrei Poergin lijken op biecht te zijn gegaan. 

   

  Of ze willen onder de sancties uitkomen. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.