Tien belangrijke verschillen – Palestijnen en Israëli’s

Tien belangrijke verschillen tussen de Palestijnen en de Israëli’s op een rij:  

1. Palestijnse terroristen willen zo veel mogelijk burgers doden, liefst kinderen, hoewel dat een oorlogsmisdaad is. Israëli’s vechten tegen volwassen strijders, mensen die zelf kiezen voor geweld. Dat is legitieme zelfverdediging. Palestijnen starten het geweld, Israëli’s reageren daarop. 

2. De Palestijnse leiders – zowel van Fatah als Hamas – stellen terroristen tot voorbeeld van de Palestijnse maatschappij. Terroristen krijgen royale uitkeringen, onder andere betaald met Nederlands belastinggeld, en worden als helden bewierookt in de Palestijnse media. Als er Israëlische slachtoffers vallen, wordt er feest gevierd in de Palestijnse straten en verklaren de moeders van de daders hoe trots ze zijn. Zoals recent bij de dood van de drie gekidnapte en vermoorde scholieren weer gebeurde. Een Palestijnse moeder verklaarde trots over haar zoon: “Ik weet niet of hij het gedaan heeft. Maar als dat zo is, ben ik trots op hem.” Het is de merkwaardige cultuur in het Midden-Oosten, waar moord op mensen van een ander geloof of geloofsrichting wordt bejubeld. Israël daarentegen betreurt gedode burgers, van beide kanten, en heeft een rechtssysteem dat wandaden van beide kanten bestraft. Zo ook nu met de moord op een Palestijnse jongen. 

3. Israëli’s doen er alles aan om de eigen burgers geen slachtoffer te laten worden van geweld, door het bouwen van hekken, schuilkelders en anti-raket systemen. De Palestijnen echter zetten hun burgers welbewust in als zogenaamd ‘menselijk schild’. Terroristen verschuilen zich tussen burgers, bijvoorbeeld bij het afvuren van raketten. Dit is een oorlogsmisdaad, die de Palestijnen heel bewust plegen. In de woorden van een parlementariër van Hamas Fathi Hammad: “Wij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild. De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. ” Doordat Israëli’s steeds betere methoden ontwikkelen om desondanks alleen strijders te raken, is het aantal gedode burgers gedaald tot minder dan 10% van het aantal gedode terroristen. Nog steeds is elke burgerdode vreselijk, maar dit is een veel beter percentage dan de Arabieren zelf halen, zelfs volgens Al-Jazeera. Het is ook beter dan de geallieerden in Afghanistan, zoals de Britse commandant Kemp ruiterlijk toegaf. In een voordracht aan de VN in 2009 zei hij: “Het Israëlische leger deed meer om de rechten van burgers in de gevechtszones te beschermen dan elk ander leger in de oorlogsgeschiedenis.”

4. De Palestijnse leiders dragen idealen uit als sterven in de strijd als martelaar, afbreken, dood. In de woorden van dezelfde Palestijnse parlementariër van Hamas: “Wij houden van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.” De Israëlische maatschappij is gericht op leven en iets opbouwen.

5. Vandaar dat de circa 900.000 Joodse vluchtelingen die als gevolg van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 moesten vluchten, werden geïntegreerd in de Israëlische samenleving. De circa 600.000 Arabische vluchtelingen en al hun nakomelingen worden nog altijd opgesloten gehouden in kampen, zelfs op de Westbank en in Gaza. Het in stand houden van het conflict wordt belangrijker gevonden dan het welzijn van de eigen mensen.

6. Dit blijkt ook uit het verloop van het vredesproces. Dat is gebaseerd op de internationale formule ‘land voor vrede’. Israël is haar verplichtingen nagekomen. Het heeft daadwerkelijk land overgedragen aan de Palestijnen, zodat nu 98% van de Palestijnen zelfbestuur heeft. De Palestijnen zijn hun verplichtingen niet nagekomen, zoals het erkennen van het bestaansrecht van Israël, het stoppen met terreur en het ontmantelen van de terreurorganisaties, alleen partijen mee laten doen aan verkiezingen als ze Israël erkennen, en de vredeswens stimuleren bij de eigen bevolking.

7. De Palestijnen hebben elk internationaal compromis geweigerd om het conflict definitief te beëindigen door een tweestatenoplossing. De Israëli’s hebben ze allemaal geaccepteerd: die van de Volkerenbond in 1937, van de Verenigde Naties in 1947, en die van de Verenigde Staten in 2000/2001 en 2014. Altijd weigerden de Palestijnse leiders een eigen staat omdat de tegenprestatie was, dat men dan akkoord moest gaan met een Joodse staat. 

8. Dit blijkt ook uit de houding tegen mensen die vrede nastreven. Israëli´s die vrede willen, worden als normaal beschouwd en kunnen zich op alle mogelijke manieren uiten. Palestijnen die zich voor vrede uitspreken, worden negatief bejegend en lopen zelfs het risico om als `collaborateur´ geëxecuteerd te worden. Op de racistische Kach partij stemde ooit slechts 1% van de Israëli’s – voordat die verboden werd. Ruim de helft van de Palestijnen stemt op Hamas, een racistische organisatie met de boodschap dat de wereld beter wordt als alle Joden zijn uitgeroeid.  

9. Arabieren kunnen ongestoord tussen Israëli’s wonen, zonder te hoeven vrezen voor geweld. De 20% Arabische inwoners van Israël hebben alle burgerrechten. Joden echter worden etnisch gezuiverd uit ‘Arabisch’ gebied (zoals in 1948) of het leven zo gevaarlijk gemaakt dat ze gedwongen worden te vertrekken (terugtrekking uit Gaza in 2006). 

10. Zowel Joodse als christelijke en islamitische Israëli’s wonen in een democratische rechtsstaat, waardoor zij beschikken over een vrije pers, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtsspraak, dezelfde rechten voor minderheden en bescherming tegen eerwraak. Het rechtssysteem van de Palestijnen zucht onder corruptie en machtsmisbruik en is gebaseerd op de sharia, waarin homo’s, vrouwen en andersgelovigen geen gelijke rechten hebben en op het afvallen van het moslimgeloof de doodstraf staat. 

Israel wordt door de linkse pers in Nederland vaak weggezet als boosdoener in het Midden-Oosten.

Merkwaardig, voor wie zich bovenstaande feiten realiseert. 

Awi Cohen is bestuurslid van Likoed Nederland.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. AJ - Raalte

  GEEN van jouw punten stoelen op feiten. Je geeft enkel jouw einen verkrampte mening weer. Dat mag, maar je lult uit je nek.

 2. eenkaa

  die schrijft op deze site dat er geen verschil is….. 

 3. Wilhelmson

  De grootste vijand van palestina en palestijnen zijn niet israel, maar haar ‘vrienden’ in oost en west .

   

  De Palestijnse Hamas-leider Ahmed Yassin verklaarde dat Israël van de landkaart moet verdwij­nen.

  De ‘wapenwedloop’ in die regio staat nog steeds in het teken van het overtroeven van de Israëlische oor­logsparaatheid door de aanmaak van wapens die Israël van op veilige afstand kunnen treffen en ver­nietigen. 

  Wanneer de Israëli’s er in Gaza of de Westoever met vuile voeten doorgaan, dan zijn in onze media de kreten over “genocide” nooit ver weg. Men haalt er zelfs het bijbelboek Exodus bij, waar Jozua inderdaad genocide pleegt op de inheemse Kanaänieten om hun land te kunnen inpalmen.

  Maar het aanslepende conflict met de Palestijnen bewijst natuurlijk dat er dit keer géén genocide plaatsgevonden heeft. Er kan maar een probleem zijn met de Palestijnen omdat de Israëli’s hen niét uitgeroeid noch zelfs maar uitgedreven hebben. Dat alternatief is elders echter wel uitgeprobeerd, en met succes.

   

  Libanon herbergt – na de Palestijnse gebieden – het grootste aantal Palestijnen. Momenteel bevinden zich ongeveer 400 000 Palestijnse vluchtelingen op Libanees grondgebied, tegenover een totale bevolking van ongeveer vier miljoen mensen. Volgens vele waarnemers is de situatie voor de Palestijnen nergens zo schrijnend als precies in Libanon. De meeste Palestijnen in Libanon zijn bijvoorbeeld staatloos: ondanks hun soms decennialange verblijf wordt hen het Libanees staatsburgerschap simpelweg ontzegd. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld Jordanië, waar grote groepen Palestijnse vluchtelingen wel toegang kregen tot het Jordaanse staatsburgerschap.

  Binnen Libanon zijn de Palestijnen onderworpen aan strenge beperkingen. Zich vrij verplaatsen is voor Palestijnen erg moeilijk en de grote meerderheid van hen moet gedwongen verblijven in de armoedige vluchtelingenkampen, die sinds 1948 (!) nauwelijks verruimd zijn. De levensomstandigheden in de kampen zijn ronduit miserabel. Het armoedepercentage ligt torenhoog en de werkloosheidsgraad nog wat hoger. Bovendien is een hele reeks beroepen bij wet verboden voor Palestijnen. En de Libanezen leggen wel allerlei regels op aan de kampen, maar bieden geen hulp of structurele voorzieningen: die taken zijn toegewezen aan een armlastig agentschap van de VN.

  De Libanese overheid werkt de Palestijnse vluchtelingen ondertussen actief tegen. Zo wordt elke vorm van politieke, syndicale of culturele organisatie door Palestijnen in Libanon zoveel mogelijk gesaboteerd. Palestijnse kinderen zijn niet welkom op Libanese scholen. Ook binnen de Libanese samenleving gaat de afwijzing van de Palestijnen ver. Vele Libanezen verwijten de Palestijnen aan de oorzaak te liggen van alle problemen met Israel, dat Libanon in het verleden verschillende keren viseerde na Palestijnse acties. De vraag is of dat sentiment de verregaande vernederingen van de Palestijnen en de feitelijke apartheid in Libanon rechtvaardigt.

   


 4. Knarsman

  Het is voor velen nagenoeg onmogelijk toe te geven dat ze fout zitten en dat geldt in nog grotere mate bij tegenstanders van Israël.

 5. Karina

  Staat maar niet stil. Het is nu echt oorlog. Er wordt gesproken over tientallen bommen vanuit Gaza de laatste paar dagen. Vanaf afgelopen vrijdag is het de 100 al gepasseerd.

 6. Saeftinghe

  Een uitstekend onderbouwd stuk. met kennis van de geschiedenis  en feiten. Kan Bart nog heel veel van leren.

   

  Maar het woord ´Palastijnen´  is dat eigenlijk wel juist?

   

  Palastina was de naam voor een stukje land, zoiets als in NL het Gooi.

  Net zo min als het Gooi ooit een natie is geweest is dat met  Palastina het geval.

  Ik denk dat het juister is om de bedoelde groep  Arabieren te noemen, met zoals de Gooiers gewoon Nederlanders zijn.

   

  Een Palastijnse staat heeft noooit bestaan.

  Het woord ´Palastijnen´  is er langzaam ingeslopen, net als de term ´Bezette gebieden´ , wat in feite de BEVRIJDE gebieden zou moeten zijn.

   

  Ik vind dat we het woord Palastijnen en Bezette gebieden behoren te vermijden en de dingen bij hun juiste naam dienen te noemen; Bevrijde gebieden en terroristen, Hamas of Arabieren. Net van in de situatie van toepassing is.

   

  En dat we zeker ons niet dienen te laten gewennen aan foute uitdrukkingen die sugereren dat er ooit een Palastijnse staat heeft bestaan.

 7. NicoRdam

  Het bovenstaande stukje is grof éénzijdig en tendentieus. Echt iets te veel wij, Israeli’s, zijn de goeien en wie tegen ons zijn de slechten. Iets dat ver buiten de dagelijkse werkelijkheid is.

 8. M. Brandenburg

  Weerleg het eens dan! Wie de feiten aan zijn zijde heeft, kan dit in een handomdraai doen, of wordt het toch moeilijk zonder feiten maar met wensdenken?

   

  Kom eens met tegenargumenten, want het eenzijdig stuk hierboven, daar is geen speld tussen te krijgen, of is het eenzijdig omdat de feiten, niet stroken met uw idealisme?

 9. nog_1

  Likoed heeft net als Hamas etnische zuivering in haar programma staan. Net als Hamas het bestaansrecht van Israel ontkent, doet de Likoed dat met Palestina. De partij zou dus net als Hamas op de lijst met terroristische organistaies moeten staan.

   

  Van de genoemde punten klopt maar weinig;

   

  1  Volgens internationaal recht zijn de Israeliërs in bezet gebied illegaal en onderdeel van het militaire bezettingsplan. Dat maakt ze legitiem doelwit. Overigens laten de lijstjes slachtoffers zien dat Israel er ook niet voor terugdeinst om burgers willens wetens dood te schieten, tenslotte zijn er altijd meer burgersslachtoffers dan dat er Hamas-leden vermoord worden.

   

  2 Ook de Israeliers hebben terroristen tot held verheven; leden van de terroristische organisatie Etsel die oa de aanslag op het David Hotel uitvoerde, en ook enkele dorpen uitroeide, worden vereerd denk bv aan de massamoordenaars Menachim Begin en Yitzak Shamir.

   

  3 Waarom laat Israel hun bevolking dan wonen in vijandig bezet gebied? Roekelozer bestaat haast niet. Het bloed van de kolonisten wordt niet betreurd, maar als legitimatie gebruikt voor de volgende aanval.

   

  4 Awi kent blijkbaar weinig Palestijnen. Veruit de meeste willen ook graag iets opbouwen, nl een vrij en onafhankelijk Palestina. Punt 4 is dus geen feit, maar Awi’s vooroordeel.

   

  5 Hoe hadden de Palestijnen die vluchtelingen kunnen integreren, ze hebben immers nog steeds geen staat om ze in op te kunnen nemen. 

   

  6 Israel is haar verplichtingen nooit nagekomen. Zo is ze tot op de dag van vandaag niet militair uit bezet gebied teruggetrokken, zoals in Camp David was afgesproken. Ook de erkenning van de Palestijnse staat die binnen 5 jaar na Camp David zou horen te volgen, heeft Israel nagelaten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de latere roadmap, die de gebroken afspraken moest vervangen, heeft Israel zich ook niets aangetrokken.

   

  7 Welk internationaal compromis bedoelt Awi hier? Het verdelingsplan van 1948 (welke grenzen door Israel nooit aanvaard zijn), de bestandslijn van 1967 (die Israel is overgetrokken), de Camp David akkoorden (die Israel niet heeft uitgevoerd), of de roadmap (die Israel naast zich neer heeft gelegd)? Geen van beide partijen hebben welk akkoord dan ook volledig uitgevoerd.

   

  8 Wel eens een Israelische krant gelezen Awi? Rustig voor vrede uitkomen is er al 15 jaar niet meer bij in ons beloofde land. Wie voor vrede is wordt een verrader genoemd, en houdt inmiddels zijn mond. Of is al vertrokken, want rechts Israel zorgt voor een grotere diaspora dan Titus Flavius. Er zijn inmiddels meer volksgenoten die het land verlaten dan dat er nog joden zijn die alijah willen doen. En ze vluchten niet voor de Palestijnen maar voor hun landgenoten.

   

  9 Arabieren kunnen gerust tussen Israeliers wonen? Ha ha ha, kom eens in Hebron, dan praten we verder. Daar kunnen niet-religieuze joden niet eens rustig wonen, laat staan Arabieren. En het waren niet de Palestijnen die Gaza zuiverden, het was Shamir die dat liet doen.

   

  10 Vrije pers? Onzin Awi, en dat moet je wel weten. Alles wat in het Arabisch gepubliceerd moet langs de censor (Harry Potter in het Arabisch is verboden) net als alles wat met Dimona te maken heeft. Ooit een vrije pers gezien die een censor heeft?

   

  Dezelfde rechten en plichten? Ooit een jood gezien die administratieve detentie heeft gekregen? Dat gebeurt alleen met Arabieren (ongeacht of deze christelijk of moslim zijn). En waarom hoeven de Arabieren niet in militaire dienst?

   

  En sinds wanneer hebben andersgelovigen in Israel dezelfde rechten? Mogen ze dan al met ons trouwen van de Israelische wet? Niet dus.

   

  Awi, probeer die domme goyim voor de gek te houden zoals je Likoedbazen je opdragen, maar probeer het niet met mij.

 10. Pimsch

 11. Hans Kramer

  Beste Awi.

   

  Hartelijk dank voor deze opsomming van de feiten, al zal de linksmensch in dit land het wel weer ontkennen. In de geschiedenisboeken staan deze feiten a; jaren omschreven. Het zou verplichte kost moeten worden in de geschiedenislessen op school, maar gezien het smerige karakter bij een groot deel van de Nederlanders (ook tijdens WO2 waarbij ze de bezetter van dienst waren om Joden op te sporen en uit te leveren) zie ik het somber in. Nogmaals hartelijk dank.

 12. KhunHans

  Islamitische terroristische moordenaars vermoorden drie jongens.

  Enige ophef in de Nederlandse pers, met als ondertoon?

   

  Joden, de bommen, raketten en moorden zat, vermoorden een Islamiet.

  De wereld is te klein, paginagrote waanzin over de ellende die de arme palestijnen moeten ondergaan van die verdomde Joden, pardon, Israel.

   

  Getergde politiemensen slaan een opgeschoten Amerikaans lullende “demonstrant” in elkaar.

  De zwaar verontwaardigde moeder gaat Amerikaans Engels lullend tekeer over dat boosaardige Jodenvolk, pardon, dat slechte Israel, dat niet weet wat recht is…….

   

  De vaderlandse pers, niet gehinderd door enige realiteitszin, dramt maar door over wat er die arme Palestijnen allemaal overkomt.

  De moordaanslagen door middel van raketten en bommen, de werkelijke moord op die drie arme jongens?

  Bijzaak.

   

  Bart Schut, ben je er nog?

  Moet je weer niet even slap uit je nek lullen over “apartheid”?

   

   

   

   

 13. Saeftinghe

  @  Wilhelmson,

   

  Dat Libanon de ´vluchtelingen´ in de kampen kort probeert te houden is een dwingende noodzaak.

   

  In de voorbije jaren hebben die ´vluchtelingen´ vreselijk huisgehouden in Libanon.

   

  Ze werden (met name door de christelijke bevolkingsgroep) geholpen zoveel als kon, dat werd betaald met moord, doodslag en terreur.

   

  Ik kan me heel goed voorstellen dat men in Libanon niet blij is met deze gasten, die hun ´vluchtelingen´ status niet willen opgeven.

   

  Libanon was ooit één van de meest welvarende staten in het midden oosten.

  Wat is het nu??  Een slagveld voor terroristen. Dat probeer je toch te verbeteren.

 14. Pimsch

  Onze moreel verheven leiders zouden de Palestijnen nooit zo behandelen als Israel doet. De assymetrische oorlog zal echter ook in Europa beginnen. Wie herinnert zich nog de terreuraanslag op een passagierstrein in Madrid? Geen represailles. De terreurmoord op Theo van Gogh? Overhaast moskeebezoek.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.