Banenplannen kabinet afgekraakt

In hun DFT column van gisteren (inlog) veegden Willem Vermeend en Rick van der Ploeg de vloer aan met de banenplannen van de regering.

Volgens de beide PvdA-economen leveren die plannen geen banen op, maar kosten ze juist banen. Dat is opmerkelijk, niet alleen omdat de plannen ook door hun eigen partij worden verdedigd, maar ook omdat het juist partijgenoot Asscher is, die verantwoordelijk is voor het werkgelegenheidsbeleid en de plannen hartstochtelijk verdedigt. Ofschoon ik het zelden eens ben met het illustere socialistische economenduo, hebben ze hier wel een punt. Waarop richt zich hun kritiek?

Zoals bekend menen beide economen dat de arbeidsmarkt door technologische ontwikkelingen drastisch van karakter verandert. De plannen ven het kabinet en de vakbonden bieden daarvoor geen soelaas. De heren schrijven in hun column:

“Door nieuwe technologie en automatisering zijn minder werknemers nodig. Beide ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er per saldo in Nederland te weinig banen worden gecreëerd. Voor nieuwe werkgelegenheid zijn we vooral afhankelijk van het midden- en kleinbedrijf. Bij de overheid en de semipublieke sector is er sprake van banenverlies. Bovendien zal op de arbeidsmarkt het aantal vaste contracten snel afnemen. Steeds meer bedrijven werken met verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals nulurencontracten, oproepkrachten, tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp’ers.”

Daar hebben de heren een duidelijk punt, niet alleen voor wat betreft die technologische ontwikkelingen, maar ook voor wat betreft het verdwijnen van de ‘vaste baan’. Dat is wel degelijk een trend, waarvan de gevolgen voor de huizenmarkt zwaar onderschat worden, maar daar hoor je (nog) niemand over. Die zogenaamde ‘flexibele schil’ zal toenemen van 10 procent in 2007 naar liefst 30 procent in 2020, aldus de sociaal-democraten.

Een andere kritische kanttekening is de ‘mismatch’ die onze arbeidsmarkt kenmerkt. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan: er zijn te weinig technici en te weinig vakmensen om in de vraag van de markt te voorzien. Daarentegen zijn er meer dan genoeg afgestudeerden in allerlei vage studierichtingen, waaraan totaal geen behoefte is. Dat kan en moet dus beter. Ook hier hebben beide heren een terecht punt.

Vermeend en Van der Ploeg wijzen er op dat het internationaal ondernemen steeds minder afhankelijk wordt van het land van vestiging. Door de toenemende invloed van het internet zijn andere factoren van belang voor bedrijven om zich er te vestigen, zoals het onderwijsniveau van de beroepsbevolking, een flexibele arbeidsmarkt, concurrerende loonkosten en een vriendelijke belastingheffing. Recent werd dit nog duidelijk onderstreept door het vertrek van sigarettenfabrikant Philip Morris naar het goedkopere Spanje. En terwijl in Nederland een achterhoede discussie wordt gevoerd over het belastingklimaat, slaagt niet-euro land Engeland erin om zichzelf aantrekkelijker te maken voor ondernemers door de winstbelasting verder te verlagen, hetgeen duizenden banen oplevert. Maar in ons land kwekken we al gauw over ‘ongelijkheid’, ‘onrechtvaardigheid’ en ‘diefstal’, terwijl we gewoon rechts worden gepasseerd door landen die het morele vingertje allemaal allang in hun broekzak hebben gestoken.

Ja, er zijn nieuwe banen nodig, de werkloosheid is torenhoog en de vooruitzichten matig tot slecht. Daarom pleiten Vermeend en Co ook voor een verlaging van de belasting op arbeid. In hun column schrijven ze:

“Om de belasting op arbeid te verlagen, moeten volgens de bonden de belastingen op vermogens omhoog en gaan multinationals meer belasting betalen. We willen niet vervelend doen, maar dit voorstel zal per saldo een verlies aan werkgelegenheid opleveren. In Nederland is de lastendruk op arbeid inderdaad veel te hoog en dat kost werk. De oorzaak is ook duidelijk. Deze lasten liggen zo hoog doordat achtereenvolgende kabinetten bezuinigingen hebben afgewenteld op werknemers en werkgevers in de vorm van hogere belastingen en premies. Deze verzwaring moet worden teruggedraaid; dat zal zeker tot meer werk in de marktsector leiden.Het verlagen van belastingdruk op arbeid die gefinancierd wordt met extra heffingen op vermogens en internationale bedrijven zal funeste gevolgen hebben voor onze werkgelegenheid.”

Voor sociaal-democraten is dit natuurlijk vloeken in de kerk, maar de heren hebben natuurlijk wel een punt. Terecht wijzen ze er op dat in ons land het vooral middelgrote familiebedrijven zijn, die voor banen zorgen. Die bedrijven hebben juist belastingdruk verlaging en minder regelgeving nodig. Ook wijzen de economen terecht op het feit dat (vrijwillig) minder werken door ouderen de jeugd niet direct banen oplevert, zoals de vakbonden hadden voorgesteld. Verreweg de beste methode om banen te scheppen is een verlaging van de werkgevers- en werknemerswig, met name in het MKB en een ruimere kredietverlening, aldus Vermeend en Van der Ploeg.

Naast de behoefte in de markt zijn het vooral kennis en vaardigheden die bepalen of iemand aan de bak kan komen. Het is dus veel verstandiger om daarop gericht beleid te voeren. Met dit laatste ben ik het volmondig eens.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. locke

  Opnieuw beginnen ik heb net als u mijn plicht gedaan opnieuw beginnen zit er voor deze niet meer in

  als ze mij de nek omdraaien dan sta ik niet meer in voor mijzelf  en zal eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan dit debacle bij mij op de lijst van retourbetaling staan.Het is dan buigen of barsten maar ik heb schoon genoeg van die uitvreters.

 2. Matthijs

  Van A tot Z allemaal problemen die we te danken hebben aan onze plan economie.

  Opleidingen die niet aansluiten.

  Regels die banen vernietigen.

  Subsidies die luchtbellen creëren.

  etc etc

 3. drnomad

  Inmiddels is de column ook gratis beschikbaar. http://tinyurl.com/qfcqr8w

  Prima stuk. Ik heb Vermeend al zo vaak gekke dingen zien schrijven, dat ik eventjes moet aclimatiseren, dat ik in dit stuk prettig verrast wordt.

  Volgens mij is het niet een ‘banenplan’ van de vakbond, ook de PvdA zag er wel toekomst in. Dan vraag je je toch af waar de PvdA mee bezig is. Staat het herverdelen zo hoog op de prioriteitenlijst, dat heel NL er netto slechter van mag worden? Want wat Vermeend en vd Ploeg schrijven, dat weten Samson en Spekman ook wel. En ze weten het ook bij de vakbonden. Ze zijn alleen ingehuurd voor een andere boodschap. Hoe ziek kan collectieve vertegenwoordiging zijn…

 4. keesuitdenhaag

  worden er genoeg gekweekt voor ex politici. Dat gaat wel gewoon door vooral in Brussel liggen voor deze personen de banen voor het oprapen. Daar zijn geen laag betaalde oost blokkers die de baantjes innemen.

 5. The Fox

  Politici hebben al gedurende lange tijd laten zien dat de burger niet centraal staat. Een gedeeltle van de burgerij is een pinautomaat om politici en bestuurders als mede “achtergestelde” burgers van middelen te voorzien. Politici kennen dit mechanisme en zijn steeds op zoek naar een volgende groep zieligen en desnoods importeren we ze. De truc is om langzaam maar zeker deze groep van ambtenaren, bestuurders, politici en “achtergestelden” boven de 50% te brengen. Dan kunnen zaken namelijk niet meer teruggedraaid worden en hebben we in feite een 1 partijstaat, waar in Nederland vanwege het ontbreken van een kiesdrempel vele partijen hebben van rood tot knalrood met en zonder god.

   

  Helaas zijn we nu bij de 50% aangekomen daar de VVD niet in staat is enig tegenwicht te bieden en dus alleen maar focust op de het terugdringen van het begrotingstekort. Dat laattste zal de VVD niet lukken omdat de meerderheid van de politici stemvee moet hebben. Links is nu alleen maar bezig om nog meer potjes aan te vinden (=belasten), want dan kunnen ze het weer een paar jaar uithouden. De belasting op arbeid gaat nooit naar beneden en alleen een ineenstorting van het systeem zal het gezond verstand doen terugkeren, maar voor het zover is zullen we getuige van veel ellende.

 6. Joost1991

  Werkgelegenheidsgroei is voor het kabinet niet van belang. Wat voorop staat is het realiseren van een neo-feodale maatschappij. De burgerman moet lijfeigene worden van het bedrijfsleven en de politieke elite. Kijk wat er gebeurt en wat er in de steigers stast. Scheppen van banen? Bevorderen van de economie? Het is van nul en generlei belang. Het gaat om het knechten van de bevolking.

 7. Louis in de Pels

  Het beste banenplan is de overheid halveren. Halveren van de belastingen en halveren van de regels. De meeste regels lijken goed bedoeld maar uiteindelijk worden het steeds grotere belemmeringen voor ondernemerschap.

 8. Eminem2

  Had het volgende niet net zo goed in 1999 geschreven kunnen worden, vraag ik me dan af: 

   

  Door nieuwe technologie en automatisering zijn minder werknemers nodig. Beide ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er per saldo in Nederland te weinig banen worden gecreëerd. […] Steeds meer bedrijven werken met verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals nulurencontracten, oproepkrachten, tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp’ers.”

   

  Dit is toch allemaal ouwe koek? 

 9. Eminem2

  Hilterman schrijft: 

   

  Nu we toch bezig zijn roep mevrouw Klijnsma tot de orde. Haar absurde plan werknemers van sociale werkplaatsen te laten instromen in gewone bedrijven kost alleen maar banen.”

   

  Dat is natuurlijk een VVD-plan, dat toevallig door een PvdA staatssecretaris uitgevoerd moet worden en een uitvloeisel is van Mark Ruttes op zich niet onterechte afkeer van sociale werkplaatsen. Wel is de VVD-strategie die daarbij gevolgd wordt n.m.m. niet helemaal netjes: 

  1. Roepen dat het zo goed zou zijn als ook werknemers “met een vlekje” in gewone bedrijven zouden werken. 

  2. Sociale werkplaatsen de nek omdraaien.

  3. Roepen dat het toch echt geen haalbare kaart is om werknemers “met een vlekje” in gewone bedrijven te laten werken. 

  4. Iedereen uit de sociale werkplaatsen gewoon de Bijstand inlazeren. 

   

  Zeg dan gewoon direct wat je van plan bent en kom niet met allerlei valse vooruitzichten aanzetten. 

 10. Hilterman

  Werkgelegenheid ontstaat door aan het bedrijfsleven mogelijkheden te bieden te ondernemen.

  Al dit soort banenplannetjes zijn niets anders dan kunstmatig gecreeerde werkgelegenheid die onmiddelijk weer instort nadat de subsidie is gestopt.

  Steek het geld liever in lastenverlichting voor het bedrijfsleven, dan heb je kans dat er wat blijvende werkgelegenheid uit ontstaat.

   

  Nu we toch bezig zijn roep mevrouw Klijnsma tot de orde. Haar absurde plan werknemers van sociale werkplaatsen te laten instromen in gewone bedrijven kost alleen maar banen.

  Neem als overheid nu eens uw verantwoordelijkheid en biedt mensen die beperkingen hebben een kans op eerlijk werk. Dat is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Dat helpt hen meer dan het afschuiven op het bedrijfsleven. 

 11. louis-portugal

  Ik erger me, als voormalig werkgever, als ik de politiek over banenplannen hoor praten.

  Banen kunnen alleen maar door ONDERNEMERS geschapen worden.

  De politiek maakt het op allerlei manieren steeds moeilijker om te ondernemen i.p.v. van te helpen.

  Door het permanente uitdijen van de hele overheid en niet produktieven.wordt de belasting voor telkens minder werkenden alsmaar hoger.

  Om het vastgelopen systeem aan de gang te houden leent men steeds meer geld bij want het gaat tegenwoordig zo gemakkelijk.

  Ook bijdrukken zal op termijn geen oplossing bieden.

  Er is maar een mogelijkheid en dat is dat het hele huidige systeem in elkaar stort en dat gaat ook gebeuren.

  Daarna kunnen we weer opnieuw geginnen.

 12. Insure

  De banenplannen werken inderdaad voor geen meter.

  De manier waarop de VVD en D66 aan baantjes willen komen,

  werkt al helemaal niet. Als die hun plannen door duwen krijgen we nog meer nul uren contracten.

  Ontslagen worden en het zelfde werk voor een uitkering doen.

  Je krijgt dan nog meer werkende armen. 

   

  Mensen zullen tot hun 80e moeten door werken. 

  De plannen van de liberalen zijn ook heel erg gevaarlijk.

  Dat vermeldt de Dagelijkse Standaard er ook niet. 

   

  Asscher en de PvdA zwammen totaal uit hun nek. Banen kunnen je niet maken.

  ER is geen banenmachine. De PvDA krijgt van mij een 2 i.p.v een 1 als ze wat minder lullen over werk( misplaatst maakbaarheidsdenken). en zich bezig houden met goede zorg, betaalbare woningen en uitstekende sociale zekerheid. 

 13. Louis in de Pels

  Ik zeg het nier snel maar deze twee PvdA politici/economen hebben het prima begrepen. Maar wat ze er niet bij zeggen is hoe een lastenverlichting moet worden gerealiseerd. Want daar ontstaat de pijn, als er geen kadootjes meer mogen worden uitgedeeld dan bestaat de PvdA niet meer (zie ook de laatste peilingen). En PvdA politici blinken niet uit in het terugdringen van uitgaven (VVD ook niet trouwens, dus is wellicht een algeheel politiek probleem).

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.