Voor Hamas zijn de doden van Gaza pure noodzaak

Sinds 1950 zijn elf miljoen moslims door geweld – exclusief ’gewone’ moorden – om het leven gekomen. Iets meer dan 0,3 procent daarvan is gestorven in het conflict met Israël, ofwel 1 op 315 moslimdoden. 90 procent van het totaal aantal doden stierf in conflicten met andere moslims.

Deze getallen komen van de lijst die al enkele jaren geleden is gemaakt door Gunnar Heinsohn, de opmerkelijke Duitse wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in de relatie tussen geweld en het aantal jongemannen in een samenleving (hoe meer zonen een vrouw baart, des te groter het gevaar van geweld: bendeoorlogen, burgeroorlogen, oorlogen tussen naties).

Als hij de lijst op dit moment zou maken, zou hij de verhoudingen moeten aanpassen. In verhouding tot wat moslims elkaar onderling aandoen, vormen de doden in Gaza een klein getal. Ja, u leest dat goed: klein. Maar elke dode is er één te veel – zeker wanneer het gaat om kinderen, horen wij, verlichte en ontwikkelde westerlingen, daar direct aan toe te voegen. Maar er zijn veel moslims (met name die in de Arabische wereld leven) die daar anders over denken. In hun tribale eer-schaamtecultuur is de uitroeiing van de vijand en zijn familie een geaccepteerd principe. Trots tonen de jonge strijders van ISIS de afgehakte hoofden van hun slachtoffers.

De propagandisten van Hamas bepleiten de totale vernietiging van het Joodse volk. De aantallen slachtoffers die momenteel in Syrië en Irak vallen – moslim tegen moslim – zijn verbijsterend hoog.

In een recent stuk schrijft Heinsohn dat in Gaza 190.000 jongemannen leven in wat hij de strijdleeftijd noemt: 15-24. Er zijn 30.000 mannen in de leeftijdsgroep 55-64. Ofwel: in de verminkte en gestagneerde economie van Gaza kunnen slechts 30.000 jongemannen de oudere mannen in hun beroep opvolgen. 160.000 jongemannen hebben geen behoorlijke toekomst, maar dood van de honger gaan zij niet door de vele hulpprogramma’s. Wat zij hebben is woede, frustratie, tijd, en daarbij: een religieuze ideologie die het gebrek aan toekomst en het beschadigde eergevoel op de Joden projecteert.

Een ander probleem vormen de seksuele taboes. Geen werk, geen inkomen, geen toekomst, en dus niet de mogelijkheid om een huis te bouwen of op het huis van de ouders en grootouders een verdieping te bouwen en daar een eigen gezin te stichten. Geen seks voor het huwelijk – een van de stille motoren van het huidige geweld.

De Joden komen in de islamitische religieuze verhalen al veertienhonderd jaar voor als de grote vijand. Dat beeld is momenteel sterker dan ooit. Een groot deel van de Arabische wereld staat in brand en in de waanwereld van veel moslims is Israël daarvoor verantwoordelijk. De verwarrende schaamte over elf miljoen doden door onderling islamitisch geweld explodeert in haat voor de Joden.

De ellende voor de inwoners van Gaza is onoverzienbaar. Een kwart van de bevolking van Gaza (oppervlakte: 360 km {+2} – ter vergelijking: Rotterdam is 320 km {+2} ) bestaat uit 400.000 jongens in de leeftijdsgroep 0-14 jaar.

Heinsohn schrijft: ’De volgende generatie zal nog meer bereid zijn te sterven in de interne Fatah-Hamasgevechten of in de oorlogen tegen Israël dan de jongemannen die nu schieten.’

In 1950 telde Gaza 200.000 inwoners. Nu zijn het er 1,8 miljoen. „Elk kind en elk kleinkind van de vluchtelingen van 1948, alle nakomelingen van de eerste en de vierde vrouw (moslims mogen meerdere vrouwen hebben – LdW), wordt door de UNRWA met geld van vooral westerse donoren onderdak verschaft, gevoed, onderwezen en medisch verzorgd”, aldus Heinsohn.

De internationale gemeenschap heeft daar een volk laten ontstaan dat massaal in omvang is toegenomen maar dat geen mogelijkheid heeft zich economisch en cultureel te ontwikkelen. Wat er wel ontstaan is, is een cultuur van de dood.

Hamas heeft een opmerkelijke strategie ontwikkeld. Deze islamitische fascisten zijn een oorlog begonnen die zij niet kunnen winnen – als Israël niet over de Iron Dome zou beschikken, hadden de raketten duizenden Joden gedood en had Israël Gaza nog veel harder aangepakt, en ook dat was ingecalculeerd door de leiders van Hamas. Hamas wil dat Israël de bevolking van Gaza raakt. Hamas wil dat Gaza bloedt. De oorlog die Hamas nu strijdt, is namelijk een publiciteitsoorlog om sympathie en daarmee financiële steun te krijgen.

Een artikel in het linkse Amerikaanse blad The New Republic onthult de diepere oorzaken van de huidige crisis.

Er is geen geld meer om in Gaza het ambtenarenapparaat van Hamasleden te betalen. Qatar (beschermheer van de moslimbroeders) is bereid die betalingen te verrichten, maar de banken op de Westelijke Jordaanoever en de Egyptische leiders weigeren dat geld over te maken. De grensovergangen en de tunnels naar Egypte zijn sinds de machtsovername door president Sisi afgesneden, en daarmee zijn de geldstromen naar Hamas, die heffingen legt op alle gesmokkelde import, opgedroogd.

Wat was de bedoeling van de zogenaamde ’eenheidsregering’ die Fatah en Hamas kort geleden vormden? Hamas wilde dat de Palestijnse Autoriteit de 40.000 Hamasambtenaren zou betalen (die hebben al een half jaar geen salaris gehad) en daarbij nog eens 70.000 Hamasleden die geen functie hebben in het bestuursapparaat van Gaza. Maar president Abbas van de Palestijnse Autoriteit kon die gelden niet ophoesten.

Het enige wat mogelijk was om Qatarse koffers met cash – tussen de 20 en 40 miljoen dollar per maand – vanuit Egypte Gaza binnen te dragen. Maar Sisi weigerde dat toe te laten.

Het bestuur van Hamas over Gaza dreigde dus in te storten. Hamas heeft niets in de echte economie van Gaza geïnvesteerd en alle gelden waarover de terroristen konden beschikken gebruikt voor de bouw van tunnels en bunkers en raketten (en van villa’s voor de leiders, natuurlijk).

Een organisatie als Hamas kan alleen functioneren bij grote steun vanuit de bevolking, dat is de basis. De haat moet gevoed blijven worden, maar tegelijkertijd moet Hamas voldoende geld binnenkrijgen voor de eigen organisatie en de eigen infrastructuur. ’Erst kommt das Fressen’ – we weten het.

Hamas is niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van Gaza. Hamas wil de Joden uitroeien en het Westen vernietigen en vervolgens een wereldwijde islamistische staat stichten. Dat doel is pervers, maar voor islamisten een heilige opdracht. Ondertussen moet er gegeten worden, moeten wapens worden gefabriceerd, moet er gereisd worden om sponsoren te vinden. Er is geld nodig.

De bevolkingsexplosie in Gaza veroorzaakt legioenen hysterische jongemannen. Dat geen enkele economie de groei van de bevolking kan bijbenen, komt Hamas goed uit. Hoe meer ellende, des te feller zijn de strijders.

Hamas deed wat elke Arabische tirannie tot nu toe heeft gedaan als er interne problemen zijn: Israël aanvallen. Hamas weigert Israël te erkennen, weigert de wapens neer te leggen, weigert het lot van de inwoners van Gaza te verbeteren, weigert de eigen bevolking te beschermen. Maar momenteel heeft het harde cash nodig. Niets doet het internationaal beter dan beelden van door Joden gedode kinderen. Hamas wil geld zien. Daarom vuurt het duizenden raketten op Israël af.

De ’nuttige idioten’ in de westerse media – links, gay, internationalist, trotskist, you name it, categorieën die in de islamitische heilstaat van Hamas het eerst worden gestenigd of opgehangen – stonden inderdaad opgewonden klaar om de diep-reactionaire ideologie van Hamas een steuntje in de rug te geven. En op straat zien we de uitingen van islamitische Jodenhaat waarmee jonge moslims ook in het westen zijn opgegroeid. Deze jonge moslims laten zien wat vanaf het begin onder dat dunne laagje ’kritiek op Israël moet toch kunnen?’ broeide: good old Jodenhaat.

Ik schrijf dit nu aan een tafel in Israël. Ik word beschermd door een uitzonderlijke machine die raketten kan onderscheppen. Elke raket wil Joden doden, maar wordt machteloos gemaakt – zolang het apparaat blijft functioneren. Om het afvuren van die raketten definitief te voorkomen, is Israël Gaza binnengevallen.

In Gaza sterven kinderen als ’collateral damage’ (de helft van de bevolking is jonger dan vijftien en als er omstanders sterven is de kans dat dat een kind is dus vijftig procent). Hamas zet de eigen bevolking doelbewust in als ’human shield’ en heeft daarmee aan de term ’zelfmoordterrorisme’ een nieuwe lading gegeven. De dood wordt begeerd, schreeuwen de Hamasleiders, maar als de dood zichtbaar wordt, blijkt die afgrijselijk te zijn en helemaal niet begeerd – het is de schuld van de Joden.

Dit Israëlisch-Palestijnse conflict is geen conflict om grond. Dat is het nooit geweest. Het is een conflict tussen culturen. Tussen die van het leven en die van de dood.

Er is geen moreel equivalent tussen Israël en Hamas, geen equivalent van het verlichte Jodendom en het zwarte islamisme. In het uitdagen van het Israëlische leger, dat geen keus heeft en het gevaar moet elimineren, en in de blootstelling van de eigen bevolking aan Israëlisch geweld zien we opnieuw hoe het radicale islamitische denken functioneert: het leven is niet heilig.

170.000 doden in Syrië, in Irak een onbekend aantal (maar in ieder geval 5500 burgerdoden alleen al dit jaar) en honderden burgerdoden in Gaza. Elf miljoen moslimdoden sinds 1950. De islamitische wereld verkeert in een diepe crisis. Moslims maken elkaar massaal af. Talloze etnische, tribale, religieuze oorlogen zijn geëxplodeerd. Israël heeft daar geen schuld aan.

De mensenrechtenraad van de VN wil oorlogsmisdaden van Israël in Gaza onderzoeken. Hamas blijft buiten schot. Die raad wordt beheerst door voorbeeldlanden van mensenrechten als Cuba en Iran en besteedt de meeste tijd die zij heeft aan het veroordelen van Israël. Twee keer zoveel ’speciale’ vergaderingen over Israël als over Syrië. Nooit een speciale vergadering over Iran, Rusland, China. Nooit een veroordeling van Saudi-Arabië. De nuttige idioten dansen van vreugde.

Er is iets fout gegaan in onze wereld. We moeten oppassen niet te worden vermorzeld in de orkaan van verwoestende waanzin die door de islamitische wereld trekt en nu ook door onze straten raast.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

35 reacties

 1. Opperdienaar

  Helaas geen lijst om eens kritisch onder de loep te nemen.

  Ik vraag me af hoe de half miljoen kinderen omgekomen door de blokkade van Irak in 1991 daar in passen en de meer dan miljoen doden veroorzaakt door de invasie van Irak, of al de doden door het Mubarrak regime dat alleen overeind werd gehouden door Amerikaanse hulp. Zijn dat dan allemaal moslim doden?

  Libie: Volgens Obama 

  Obama in 2011: ‘No Question That Libya …Would Be Better Off With Gaddafi Out of Power’

  met een invasie en Hillary Clinton : we came, we saw, he died

  en kijk nu eens, 1 grote moord en doodslag bende.

  Of alle doden in Afghanistan, zijn dat ook allemaal moslim/moslim doden?

  Of wat als de CIA eerst de president van Iran kukelt, dan Irak in een oorlog steunt tegen Iran, dan Irak binnenvalt, 2 keer en dan met Iran weer tegen Isis vecht. En het steunen van de Syrische rebellen met wapentuig om Assad te wippen, zijn dat ook allemaal moslim moslim doden?

  Een rekensommetje zou leuk zijn, want je kan het op aardig wat manieren categoriseren, maar om nu te zeggen dat na het steunen van de meest vreselijke dictators en het volpompen met wapens, dat die moslims een stel moordenaars zijn, daar valt wel wat op aan te merken.

  Ik vind overigens het moslimgeloof ook niets, maar die demagogie, van kijk ons eens ubermensch zijn tov die untermenschen, die alleen maar de taal van het geweld spreken. Kan wel even wat minder.

  Leg begintpunt even niet in 1950, maar in 1914, dan komen we er minder goed af. Het is net als een beleggingsfonds taxeren: die begindatum bij dat rendement is geen toeval.

 2. tippelaar

  Mar moet een moslim zijn. Of hij is een uiterst linkse figuur die uit de NL.staatsruif vreet. Een van beide moet het zijn. Waarom? Omdat ik in zijn/haar betoog elk greintje gezond verstand mis. Daarom. Persoonlijk hoop ik dat Israel de akties naar de palestijnen zodanig uitbreidt dat het gehele volk, inclusief Hamas, op zijn rug komt te liggen.

 3. zeeman

  Zoals altijd, een zer goed artikel en helemaal mee eens.

  Maar toch, gewoonlijk zijn er in conflicthaarden meerdere oorzaken dan alleen, laten we het simpel houden, culturele.

  Nu zijn er bijvoorbeeld grote gasvelden ontdekt buiten de kust van Gaza, wellicht ook een oorzaak?

 4. Johanna

  En Leon, vergis u niet   in het leger in Kiev  hebben de nazi’, fascisten  en jodenhaters van Svobada en Rechte Sector de hoogste functies in het leger gekregen met medewerking  van VS en EU.  Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en Frans Timmermans  liepen hun benen uit hun lijf om  de democratische regering te helpen  omvallen. Ze zitten niet alleen bij Hamas. We worden intussen omsingeld met christenen en   Jodenhaters. Politici  zijn smerig bezig.

 5. HrDeKadt

  Het is elke keer een genot om de bijdragen van Leon de Winter te mogen lezen. Zijn schrijfsels zijn juweeltjes van inzicht, van kennis en van overzicht. Hij weet loepzuiver de lezer mee te krijgen in zijn gedachtestroom, onderwijl veel zaken in een overzichtelijke context plaatsend

   

  Hoezeer men ook tracht de redelijkheid van de islamitische strijd te bezien, de oprechtheid zelfs, er is geen speld tussen te krijgen dat de basisgedachte er een is van verwoesting, verovering en van onderdrukking. De mensen in het midden oosten zijn aan het afdalen naar armageddon. Een apocalyptische catastrofe staat op het punt te beginnen. Miljoenen doden, ontheemden, vluchtelingen, radelosen, hopelozen.

   

  De enige verklaring die ik kan bedenken is dat islam niet in staat is een samenleving op te bouwen. Het levert geen bouwstenen voor de mens. Islam is als religie, als wetgeving en als ideologie niet in staat mensen houvast te geven om iets zinvols op te bouwen. Het is inderdaad een cultuur van de dood.

   

  En het is geen ver-van-mijn-bed verhaal meer. Miljoenen moslims wonen nu ook tussen ons in Europa. Hier en daar beginnen nu ook hier groepen hun haat te verspreiden. Het is een langzaam sluipend gif, en onze leiders kijken het liefst de andere kant op. Overal waar islam komt, komt strijd, verdeling, tegenstellingen en haat. Overal komt misere en droevenis. Hoe moet je met zoveel waanzin omgaan? Ik weet het niet. Maar onze leiders weten het klaarblijkelijk ook niet. En dat is nog veel erger.

   

   

   

   

   

 6. Mar

  @Saeftinghe

   

  Israël heeft altijd groot gelijk toch.

   

  Bij de bewering van Leon de Winter dat zonder Iron Dome duizenden joden om het leven zouden zijn gekomen, zet ik toch een grote pot zout. Dan beschikt Hamas ineens wel over hele andere zeer geavanceerde raketten.

   

   

   

   

 7. louis-portugal

  Ik sluit me aan bij Johanna.

  Uitstekend stuk Leon.

 8. Johanna

  Waar blijft de kritiek  van  PvdA’ers Ed van  Thijn, Jacques Wallage en Job Cohen? Als  Wilders  feiten naar voor brengt  over de gevolgen van de islam   staan ze meteen op de barricade om het op te nemen voor  islam en moslims.

 9. Saeftinghe

  Een zeer goede weergave van de feiten. Zeer duidelijk waar de oorzaak van het terrorisme ligt.

  Het zal nooit veranderen wanneer niet de onrust stokers geëlimineerd worden.

   

  Israël is nu bezig de onderste lagen van dat terrorisme uit  te schakelen. Dat maakt (voorlopig) een eind aan de rakettenregen op Israël.

  Maar de echte wortel van het kwaad zijn de plannenmakers die niet in Gaza wonen. En de domme fanaten daar het vuile werk laten doen.

   

  Het zou mij niets verbazen dat er in “veilige” landen zo hier en daar wat “ongelukken” gebeuren met “nette” moslims, de bovenbazen van Hamas die wat minder in beeld komen dan de fanaten in de tunnels.

 10. hhermanus

  Dank voor deze verwoording van datgene wat grotendeels parallel loopt met mijn eigen inzichten.

  De mohammedanen leveren stank voor dank. Nu worden ze eens een keer naar de maagden geholpen en nu lopen ze nog te meieren. Mij raakt hun geklaag en gezeur niet meer. Laat Allah zijn werk maar doen; hij staat erbij, kijkt ernaar en vindt het kennelijk wel goed zo.

 11. Johanna

   Uitstekend  stuk Leon de Winter. Stel dat  de Bijbel zou oproepen alle moslims te  “vernietigen” en te “doden”? Dan zou de hele  islamitische  wereld in rep en roer zijn.  Toch   leren de moslms van geboorte af om alle Joden te  “doden” “waar gij ze kunt vinden”.

  Dat  opruiende boek heeft een mooie  plaats gekregen in het Nederlandse parlement.

  Deze fascisten en Jodenhaters die meeliepen in veel van onze steden zijn degenen die Wilders hebben aangegeven voor “minder Marokkanen”.

  ” De VN heeft een resolutie aangenomen dat  er bij iedere zitting van de raad aandacht wordt besteed aan mensenrechtenschendingen door Israël”. De islamitische staten  in de VN roepen permanent de raad bijeen om Israël te kunnen veroordelen. Waar hebben we die islamitische VN eigenlijk nog voor nodig?

  Hebben de landen in het Westen binnen de VN al een vergadering aangevraagd vanwege al de openlijke  Jodenhaat  van moslims in Europa?  De VN deugt niet.

  Hamas is ISIS en ISIS en Hamas worden  gesteund  door heel veel moslims in Europa. Dat hebben ze laten zien. Hoe meer moslims in Europa hoe meer gevaar voor christenen en vooral Joden want  heel veel  moslims houden niet van christenen en Joden. De VN  is verworden  tot een grote  een eenzijdige islamitische organisatie.

 12. Dikke Deur

  De hypocrisie van de “elite” wordt weer eens blootgelegd. Als een Nederlander (al of niet geblondeerd) iets roept dat niet 100% politiek-correct is, staat men klaar met met grote woorden en de tegenwoordig in het verleng daarvan liggende bedreigingen. Maar wanneer het echte fascisme zich manifesteert in de straten, dan kijkt men weg en is het oorverdovend stil. En men denkt, dat niemand dat in de gaten heeft.

 13. Wilhelmson

  goede samenvatting !

  zouden die ‘legioenen hysterische jongemannen’ ook psychopaten zijn ? Dat beloofd ( Ref. naar 100 jaar geleden.. in DS vandaag)

   

  mooie definitie trouwens van Islam:

  psychopathie: is een verminderde aanwezigheid of  komplete afwezigheid van empathie, zeg maar totaal gebrek aan naastenliefde 

  hysterie:  verlies aan zelfbeheersing 

 14. AJ - Raalte

  Heb je weer een strohalmpje gevonden om je judeofobisch aan vast te klampen?

   

  Je vindt dus eigenlijk dat er gewoon niet voldoende Israelische burgers omkomen van die duizenden raketaanvallen. 

   

  Enne … nieuwtje voor je: die raketten zijn allang niet meer de zelf in elkaar geknutselde rioolpijpen van het begin, hoor!

 15. Mar

  @AJ-Raalte

   

  Ik misbruik Israël tenminste niet voor eigen agenda, in de hoop God te behagen, zeker te zijn van een plekje in de hemel, om de haat naar islam en moslims te vergroten,  om islam en moslims uit Nederland en Europa te werken,

  om het schuldgevoel van de Holocaust af te kopen.

   

  Weet u, ik vraag me af of God en Jezus wel goedkeurend zitten toe te kijken bij al die doden.

   

  En als u het niet erg vindt, kaats ik uw aantijging (u bent een schoft en verre van christelijk als u mij zo maar even beschuldigt van zoveel mogelijk Israëlische burgers dood te willen) terug: het maakt u niet uit hoeveel doden (zolang het maar geen joden en christenen zijn)  er vallen en hoeveel onrecht er wordt gedaan als het grote Israël, zoals in de Bijbel aangegeven, maar gestalte krijgt.

   

  Er zijn grenzen, AJ-Raalte.

   

   

   

   

 16. Leo KarelJan

  Nu de islamitische wreedheden steeds zichtbaarder worden ( het aantal plaatsen in de wereld is haast niet meer bij te houden ) en de demonstraties in het Westen aantonen dat islamieten pure Jodenhaters zijn, komt het de Westerse leiders heel goed uit om Poetin tot “vijand nr. 1 ” te verklaren. Steeds meer mensen beginnen namelijk door te krijgen dat door de massale import van islamitische achterlijkheid, wij onze ondergang tegemoet gaan.

  Daarom zullen de EUSSR regentenkliek en andere westerse leiders ( verantwoordelijk voor deze criminele import ) er alles aan doen om de aandacht voor de echte vijand, de islam, weg te moffelen.

 17. Mar

  @Saeftinghe

   

  Vergeleken met landen in die omgeving kan men Israël een beschaafd land noemen.

   

  Vergeleken met de doorsnee westerse landen niet op elk terrein.

   

  En heeft u uw koffers al gepakt om af te reizen naar Israël en zich aan te melden bij IDF?

 18. Saeftinghe

  @Mar,

   

  wat zou je ervan denken om naar Gaza te emigreren?

   

  Je zou daar Hamas kunnen onderwijzen hoe zich te gedragen.

   

  En ..eh… Israël is het ENIGE beschaafde land in die omgeving, of kun je me nog een land noemen?

 19. Mar

  @AJ-Raalte

   

  Het conflict Israël-Hamas is ook ontaard in een propagandastrijd, vooral gevoerd door heethoofden aan weerskanten. Waarheid is het eerste wat sneuvelt. Geen van beide strijdende partijen heeft baat bij de waarheid.

  Daartussen zitten de onschuldige slachtoffers, waar geen van beide strijdende partijen de verantwoording voor wil nemen. Men wijst alleen maar naar elkaar.

   

  De informatie die men wil delen met de wereld, roept bij mij regelmatig verbazing op vanwege een vreemde tegenstrijdigheid.

   

  Zoals met die tunnels. Het was al bekend dat in de Gazastrook tunnels zijn, die worden gebruikt voor het smokkelen van wapens en andere goederen. Nu blijken er ook tunnels te zijn die vanuit de Gazastrook uitkomen in Israël, waardoor terroristen ongehinderd Israël kunnen binnengaan.

  Verbazing, Israël heeft een muur gebouwd als beveiliging tegen terroristen, Israël heeft Iron Dome ontwikkeld om burgers te beschermen tegen binnenkomende raketten en dan nog onder de neus van het Israëlische leger, welke beschikt over zeer geavanceerd materieel, weten Hamas-lieden tunnels te graven die rechtstreeks in Israël uitkomen. Men is op de hoogte van die tunnels, want het vernietigen van die tunnels is één van de doelen bij de huidige inval. Verbazing en vragen: is Hamas dan zo gewiekst dan ze dit voor elkaar krijgen of heeft men zitten slapen in Israël. Waarom kunnen alleen de ingangen van die tunnels  in de Gazstrook vernietigd worden en is de uitgangen in Israël blokkeren dmv vernietiging geen optie? Ik snap niet dat die tunnels aan Israëlische kant sowieso nog open waren. Dat verwacht je toch niet en is toch niet logisch.

   

  Het verhaal bij de ontvoering van die 3 jongens. Men reageert daarop met vele huiszoekingen, met vernietiging van huizen, door honderden Palestijnen op te pakken en komt dan met de namen van de verantwoordelijke ontvoerders, die niet te vinden zouden zijn. Hun huizen zijn in ieder geval vernietigd. Wederom verbazing: als men nagenoeg zeker weet wie de daders zijn, waarom worden dan al die anderen opgepakt en vastgezet.

  Dit heeft toch heel veel schijn van een compleet volk of een deel van een volk straffen voor de daden van enkelingen.

   

  Houdt het recht op verdedigen dan werkelijk in dat men ongestoord zijn gang kan gaan, omdat de vijand nog veel barbaarser is?

   

  Ik verwacht, denk ik, teveel van Israël. Het wordt één van de weinige echt beschaafde democratische landen genoemd. Ja, vergeleken met die regio klopt het wel. Vergeleken met westerse landen zet ik mijn vraagtekens daarbij.

   

   

   

   

 20. AJ - Raalte

  “””Elk onschuldig slachtoffer is er één teveel en daar ga je geen manipulerende spelletjes mee spelen…”””

   

  Mens, dat is nou precies wat Hamas doet!!!

   

  Honderden gewapende illegale combattanten (waaronder ook minderjarigen!!!) van Hamas, Islamic Jihad èn Fatah zijn in de strijd gesneuveld, maar vlgns het Hamas-regime zijn het allemaal “onschuldige burgers”. 

 21. Mar

  @AJ-Raalte

   

  U schreef:

   

  Je vindt dus eigenlijk dat er gewoon niet voldoende Israelische burgers omkomen van die duizenden raketaanvallen.

   

  M.a.w. u vult in wat ik vind door moedwillig mijn woorden van kritiek te verdraaien.

   

  Mijn kritiek is dat Leon de Winter zondermeer als een vaststaand gegeven schrijft dat zonder Iron Dome duizenden joden zouden zijn gedood. Gezien het aantal doden en gewonden door Hamas-raketten in Israël sinds 2001 tot 2011 toen het Iron Dome in werking is gesteld, is dat een boude bewering, die niet van een realisme getuigt maar van neiging tot overdrijven om mensen te bespelen.

   

  Elk onschuldig slachtoffer is er één teveel en daar ga je geen manipulerende spelletjes mee spelen om het ‘onschuldig’ van de vijand te ridiculiseren. De pot (Leon de Winter) verwijt de ketel (Hamas) dat hij zwart ziet.

   

   

 22. KeesvanD

  Niet reageren op @Mar. Verspilde moeite. Alleen maar bashen en provoceren.

 23. AJ - Raalte

  Wie woorden verdraaid??? JIJ.

   

  Ik schreef nl. niet dat je “zo veel mogelijk Israeli’s dood wilde”, maar dat er kennelijk niet voldoende Israeli’s zijn omgekomen vanwege de wekenlange rakettenregen uit Gaza.

   

  En nu leg je me alwéér allerlei woorden in de mond. Dus … óf je kan niet lezen óf je weet zelf niet wat je allemaal neerplempt.

   

  Oké, ik ben een schoft. Ja hoor, dat weet ik nu wel.

   

  Weet je wat, Mar? Je bekijkt het vrder maar. Saluut. 

 24. Mar

  @AJ-Raalte

   

  “Goeiedag!!! Wat kan jij de woorden van anderen – de mijne in dit geval – verdraaien, zeg! “

   

  Pardon?Wie verdraait er woorden?

   

  U maakt van kritiek op Israël en de propaganda die door steunbetuigers van Israël wordt opgevoerd een doodwens voor zoveel mogelijk Israëlische burgers.

   

  Een taktiek die door vele steunbetuigers aan Israël wordt gebruikt. Onbeschaamd gebruikt men de woorden van o.a. George W. Bush: wie niet met ons is, is tegen ons. Wie zich niet onvoorwaardelijk achter Israël schaart, is antisemitisch, wil zoveel mogelijk joden dood en Israël van de landkaart geveegd. Anders kan het niet zijn.

   

  U bent een schoft omdat u mensen, die om alle onschuldige slachtoffers en dan vooral kinderen geven, te betichten van mensen dood willen hebben.

   

   

   

 25. Frayek

  Hulde
  voor dit verhaal, maar de vraag is wat te doen. Moraal van het geheel: hou op
  met humanitaire corrupte en wat al dies meer zij voor steun aan Gaza, want deze
  buitengewone voortplantingsratio in een economie van niks en waar de dood van
  het voetvolk heel goed uitkomt is alleen dankzij de VN Qatar en de nuttige
  idioten mogelijk. Als het zo ligt is de Gaza-kwestie een godsonmogelijk
  probleem, want wie durft humanitaire hulp te weigeren. Vooral aan kinderen die
  aan heel die ellende part of deel hebben, zeggen we er dan uiteraard en van
  harte bij. Voorstellen graag naar, ja naar wie eigenlijk. 

   

 26. Saeftinghe

  @Hrde Kadt,  14.02

   

  Helemaal met u eens, zeer goed verwoord, ben een beetje jaloers op u, ik wilde dat ik het zo goed verwoorden kon.

 27. Saeftinghe

  overvragen nieuw

  @Mar,

   

   

  @Saeftinghe

  Israël heeft altijd groot gelijk toch.

  Bij de bewering van Leon de Winter dat zonder Iron Dome duizenden joden om het leven zouden zijn gekomen, zet ik toch een grote pot zout. Dan beschikt Hamas ineens wel over hele andere zeer geavanceerde raketten.

   

   

  Mar, bestel alvast maar een zoutstrooiwagen vol, een dertigtonner als dat kan.

  Ook bij Hamas zijn ontwikkelingen op raketgebied.

  En het ergste is dat het met MIJN (ten dele) belastinggeld gebeurt.

   

  Ik ben voorstander van het uitroeien van Hamas terroristen, met inbegrip van hun hulpverleners.

   

  Ik heb ergens wel eens gelezen dat de baarmoeder het sterkste wapen van Hamas is, om nieuwe terroristen te produceren.

   

  Ik vind dat alle wapens van Hamas vernietigd  moeten worden.

   

 28. louis-portugal

  Leon heb je de eerwraak ook meegeteld of zitten die bij de normale moorden?????????????????????”

 29. AJ - Raalte

  Goeiedag!!! Wat kan jij de woorden van anderen – de mijne in dit geval – verdraaien, zeg! 

   

  Mens, je kent mij helemaal niet en weet niets anders van mij dan wat ik hier laat zien. Al dat God, Jezus en bijbel geklets van je laat ik maar voor je eigen rekening, maar de groeiende haat en afschuw t.o.v Islam en moslims hebben zij toch helemaal echt aan zichzelf – hun woorden èn (mis)daden – te danken.

   

  Duizenden raketten en mortieren zijn en worden nog steeds op een klein land als Israel afgeschoten; driekwart van het land ligt de laatste weken onder vuur en – ja zeker – indien de Iron Dome die raketten welke op bevolkingscentra worden gericht, niet onklaar zou maken, waren er inmiddels duizenden doden en gewonden te betreuren. Een feit dat jij betwist.

   

  FYI, ik ben allang geen christen meer en ook niet Joods, maar ik ben natuurlijk een schoft als Nederlandse en Israelische doden mij net iets meer doen dan de eindeloze stromen van – veelal onderlinge – mohammedaanse slachtoffers. Het hemd is tenslotte nader dan de rok.

   

   

 30. Hans Kramer

  Beste Leon.

  Wat er de laatste jaren is voorgevallen wat betreft Moslims kan ik geen medelijden met ze hebben. De wereld is beter af zonder de Islamieten. Israël mag de Palestijnen wat mij betreft allemaal over de kling jagen. Het probleem blijft zolang er Islamieten zijn.

 31. Trudy

  Heerllijk toch voor de moslims dat er een Israëlisch-Palestijns oorlog is uitgebroken…want nu kunnen de moslims weer eens ouderwets Jodenhaat spuien……dat er elders in de wereld moslim elkaar de tent uitvechten en waar geen Jood aan te pas komt.. dat doet niet ter zake…..Belangrijker is dat zij lekker de Israëlisch-Palestijnse oorlog kunnen misbruiken om weer eens lekker ouderwets Jodenhaat te spuien…

 32. pietkremer

  Stel dat de regering van  een Oost-Europees land de bevolking zou oproepen alle zigeuners te vermoorden, dan zou dat land door alle westerse politici en media verketterd worden. Dat Oost-Europese land zou als paria behandeld worden. Maar het Westen laat de jodenhaat in het Midden-Oosten en onder moslims in Europa, over zijn kant gaan. Kennelijk vinden onze opinieleiders joden niet zielig genoeg en zigeuners wel. Nu hebben we meer kans om onze joden in bescherming te nemen tegen vervolging dan tijdens de tweede wereldoorlog. Als we die kans laten liggen, zijn we medeschuldig..

 33. Oet_Grunnen

  @Wilhelmson

  Inderdaad. Ik kreeg onlangs het rapport van een psychiater over een Iraniër onder ogen. Hij was gediagnosticeerd als extreem narcistisch met volkomen gebrek aan inlevingsvermogen in anderen. De Iraniër begreep er niets van; volgens hem was hij kerngezond.

 34. Mar

  “als Israël niet over de Iron Dome zou beschikken, hadden de raketten duizenden Joden gedood”

   

  Het is niet voor het eerst dat Hamas raketten afschiet op Israël. Al vanaf 2001 is dit het geval.Tot 2014:  Aantal doden 28, aantal gewonden 1971. Iron Dome is in 2011 operationeel gegaan.

   

  Ik begrijp de emoties, maar de fikse overdrijving stuit mij regelmatig tegen de borst.

   

  Rest de vraag waarom men bij Israël-propaganda het nodig acht mensen te misleiden.

 35. Saeftinghe

  Mar,

  Kom eens kijken in de echte wereld.

   

  Die Hamas rakketten zijn heel wat verder ontwikkeld dan een aantal jaren geleden, ze komen veel verder Israël binnen. Vliegtuigen stijgen vanuit TelAviv alleen in noordelijk richting op sinds die raketten de zuidelijke aanvliegbanen kunnen bereiken.

  Met de Iron Dome worden gelukkig de meeste uit de lucht geschoten vóór er slachtoffers vallen, en dat is niet dankzij Hamas.

  Kom dan eens met iets dat enigzins onderbouwd is pro Hamas. Dat zal best moeilijk zijn.

   

  Israël heeft groot gelijk dat ze pogen paal en perk te stellen aan het terrorisme.

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.