Enquête bevestigt wetenschappelijke consensus over door de mens veroorzaakte opwarming

Wetenschappelijke consensus, ja! Maar die verhult gebrek aan wetenschappelijk bewijs!

Op basis van een uitvoerige enquête concludeert een recent gepubliceerd artikel van Bart Verheggen et al

? Een enquête onder meer dan 1800 klimaatwetenschappers bevestigt dat er brede overeenstemming is dat de opwarming van de aarde hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door antropogene broeikasgassen.
? Deze consensus wordt sterker met toegenomen expertise, zoals gedefinieerd door het aantal zelf–gerapporteerde artikelen in de ‘peer-reviewed’ literatuur.
? De belangrijkste conclusie in IPCC AR4 (‘Assessment Report’ numer 4 van het VN–klimaatpanel) over attributie kan leiden tot een onderschatting van de broeikasgasbijdrage aan de opwarming van de aarde, omdat hierin impliciet het minder bekende maskerende effect van koelende aërosolen is meegenomen.
? Degenen die sceptisch zijn over een belangrijke menselijke invloed op het klimaat geven aan dat ze vaker in de media komen dan andere wetenschappers.

De exercitie werd uitgevoerd door een aantal Nederlandse klimaatprofessionals. Maar er was één vreemde eend in de bijt: de Australiër John Cook. Deze had enige tijd geleden een soortgelijk onderzoek gehouden, waarop echter veel kritiek is gekomen.

Op het blog van Bart Verheggen werd overwegend instemmend gereageerd op deze exercitie. Een van de respondenten, Bob Brand, schreef: 

Gefeliciteerd met jullie publicatie! Het is een forse klus geweest, zo te zien.

Voor zover ik weet is dit verreweg de meest volledige en diepgaande ‘survey’ die ooit onder klimaatonderzoekers is uitgevoerd. Jullie hebben duizenden internationale onderzoekers aangeschreven en meer dan 1800 hebben er de vragenlijsten volledig ingevuld.

Zoals bij iedere enquête speelt het ‘self-selection effect’ mee, dat is onontkoombaar. De aangeschreven wetenschappers staat het vrij om wél of niet de vragenlijst in te vullen en te retourneren — immers, je kan hen niet verplichten om het te doen.

Een deel van het ‘self-selection effect’ is dat degenen met een uitgesproken mening (waarvan zij vinden dat die de minderheid vertegenwoordigt), extra gemotiveerd zijn om wél te reageren. Dus zou ik verwachten dat degenen met een ‘klimaatsceptische mening’ bovengemiddeld de vragenlijsten retourneren.

Aldus Bob Brand.

Tja, dat is een plausibele redenering. Maar men kan ook anders redeneren. Hoewel een score van van ruim 1800 antwoorden op een enquête waarbij 8000 actieve klimaatonderzoekers werden aangeschreven niet slecht is, rijst de vraag waarom zo’n 6.200 uitnodigingen onbeantwoord bleven. We weten nu inmiddels dat het uiten van twijfel aan AGW (‘Anthropogenic Global Warming’) slecht is voor de carrière van de betrokken klimaatwetenschappers. Zou dat een verklaring kunnen zijn dat de meesten die enquête niet hebben beantwoord?

En wat te denken van de conclusie: ‘Degenen die sceptisch zijn over een belangrijke menselijke invloed op het klimaat geven aan dat ze vaker in de media komen dan andere wetenschappers.’

Ik volg nu al meer dan 10 jaar de berichtgeving in de MSM over klimaatscepcis. En op enkele – lofwaardige – uitzonderingen na, heb ik daar nooit iets van gemerkt. Het is allemaal klimaatalarmisme dat de klok slaat.

Op het blog van Bart Verheggen waren de meeste reacties instemmend. Dat gold echter niet voor het blog van Bishop Hill (Andrew Montford), die ook aandacht aan de enquête had geschonken en zijn respondenten had uitgenodigd om met hun kritiek te komen. Ik pik er een aantal reacties uit.

Bishop Hill schreef zèlf:

Having Cook on the author team is obviously going to lead many people to write the paper off without even taking a look at it. When you are proven to have set out to write a paper to meet a predetermined conclusion, that is the way people will treat your work.

Inderdaad, de enquête van Cook et al is sterk bekritiseerd. Zie o.a. hier. En Marcel Crok noemde zijn werk zelfs misleidend. Zie hier.

Het lijkt mij dus onverstandig dat Bart Verheggen et al samenwerking met Cook hebben gezocht. Het verzwakt hun betoog. Maar ja, dat is hun eigen keuze geweest.

Maar wat zijn de reacties van de respondenten van Bishop Hill op de enquête van Verheggen et al? Ik pik er een aantal krenten uit:

Was Q1 “Does your research grant depend upon you reporting adverse effects of Climate Change”?

If not, why not?

– – – 

The prominence given to opinions – what elsewhere is called hearsay evidence – leads one to conclude that there is a lack of direct, unambiguous, scientific evidence. Coherence of beliefs of academics in a subject area that will have multiple possible perspectives is just confirmation that people pursue what they believe in. If funding and status only goes towards one of many possible hypotheses – and prejudice against those who do not toe the line – this will just exacerbate the issue.

– – –
Questions unanswered:

Q1: The rate of warming from 1900 to 1945 was higher than 1945 to present day despite the fact that after 1945 man-made CO2 began its large rise. Why is that?

Q2: One third of all man-made CO2 was released after 1998. Why did the Pause occur after 1998?

Q3: How many excuses have you come up for the Pause?

Q4: Why do you still blame CO2?

– – –

Given the difficulty presented to skeptics who wish to write a peer reviewed paper this poll is already stacked in favor of the climate hysterics. More importantly, who cares how many think-alikes there are in the world? It takes only one person to invalidate a hypothesis – the alarmists have given us that. The models, all of them, are wrong. All 90% of the think-alikes have nothing but models to base their shared beliefs on because observed does not support that belief.

– – –

The key question was not asked: Do you think AGW is dangerous/catastrophic/the end of the world?

– – –

Here’s what I think. This is a groundbreaking research paper; 90% of climate scientists, whose jobs / careers / mortgages, academic credibility, and future research funding, all depend on the still unproven thesis that anthropogenic atmospheric CO2 is the dominant factor in the Earth’s climate system, all agree that anthropogenic atmospheric CO2 is the dominant factor in the Earth’s climate system.

– – –

Pointing out the obvious (to a physicist) elementary errors of fact as well as theory in the consensus “explanations” has had no effect; pointing out that the temperature has gone up and down several times since 1880, while CO2 has increased monotonically, so there is no long-term correlation of temperature and CO2 at all, has had no effect (pointing out that indeed, and again quite obviously to a competent scientist, they have hung their whole program solely on the short warming period between 1975 and 2000, has had no effect). Pointing out the obvious errors, and even outright clear fraud, in the adjustments made to the measured temperatures, has had no effect.

– – –

These people are merely repeating the same incompetent refrain –”there is 97% (more or less) consensus that the science is settled”– they have been promulgating for years, to soothe the unknowing public. Surely by now we can’t expect any of them to accept the facts, all contrary to their religiously–held beliefs, and come clean; after all, all of our institutions have been suborned by their false science, so they are only motivated to freeze out the harsh (for them) truth, long enough to establish their political goals, which are frankly tyrannous, and clearly ruinous. There is obviously no truth to be found in them anymore, and no reason to read their empty propaganda.

– – –

Two things come immediately to mind. First, “…. various aspects of climate change, including physical climate, climate impacts, and mitigation”. No one studying climate impacts or mitigation should have been included simply on the basis that they are likely to have no direct experience in terms of causes other than accepting what others have told them and a predisposition to assuming that any climate change is dangerous if not catastrophic.

– – –

Most climate scientists need to keep the alarmist belief going to preserve their jobs, so I’m afraid their credibility is so shot to bits that this sort of study also has no credibility.

A more interesting survey would explore issues like the following:

How many climate models have been validated ? (Based on agreement between forecast and reality.)

Should models that have not been validated be used for policymaking?

Why are models that did not predict the pause still in use?

If CO2 provides the most powerful forcing and nothing else can cause such a rate of warming and nothing else can stop it, how do you explain the last 16+ years?

Such a survey would be very interesting.

– – –

This is one of the chores of the age: critically reviewing the machinations, be they in notionally scientific papers or in PR initiatives, of those who are hellbent on spreading alarm about our impact on climate. I think there is a calm and well–informed collection of folks who are collectively very good at such reviews, and they might well be growing in numbers. Most of them, I suspect, would rather be spending their time in other ways than dealing with the guff from deluded, demented, deranged or merely fanatical activists, but the sooner the zealots’ balloons are burst, the sooner more productive work can be pursued, and the sooner the dreadful impacts of the climate scare campaigns will begin to be cleared up.

– – –

I note though that the “headline”consensus is now only 90% . This means 7% have come across! Latest survey of climate scentists reveals that the number of sceptics has more than tripled in just over a year!

– – –

“90% of respondents with more than 10 climate-related peer-reviewed publications (about half of all respondents), explicitly agreed with anthropogenic greenhouse gases (GHGs) being the dominant driver of recent global warming.”

Gatekeeping can be really effective…

– – –

If the IPCC admits that only 3% of atmospheric CO2 is man-made, how the hell can anyone, let alone a “scientist” assert that this 3% controls the earth’s climate? Say it again and again until it sinks in. Otherwise Cook et al are charlatans, or worse are propagandists for a subversive cause against our way of life. I hope the pollies come to their senses soon – I’m weary of this bullshit.

– – –

Aldus enkele respondenten op het blog van Bishop Hill.

Waar komt die welhaast ziekelijke preoccupatie van de klimatologie met consensus toch vandaan? Het antwoord op die vraag is eenvoudig. Als men geen bewijs kan leveren voor AGW – en dat is tot op heden niet gelukt, ondanks het feit dat daarvoor een hoge beloning is uitgeloofd – dan moet men zich wel op een consensus onder wetenschappers beroepen.

Maar, zoals wijlen Michael Crichton al zei:

I want to pause here and talk about this notion of consensus, and the rise of what has been called consensus science. I regard consensus science as an extremely pernicious development that ought to be stopped cold in its tracks. Historically, the claim of consensus has been the first refuge of scoundrels; it is a way to avoid debate by claiming that the matter is already settled. Whenever you hear the consensus of scientists agrees on something or other, reach for your wallet, because you’re being had.

Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world. In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus.

There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period. 

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. Hetzler

  Je kunt het zo ongewikkeld maken als je wilt, maar feit blijft dat dat als er 97% consensus is onder DE wetenschappers, van DE pakweg 6 miljoen wetenschappers, 5,8 miljoen kennelijk denken dat de opwarming (tot 1998 wel te verstaan, want daarna bleef zij uit) door menselijk toedoen is veroorzaakt.

  Ik had dus graag van Van Soest een lijst met de namen gezien van die 5,8 miljoen wetenschappers.

  Alle steekproeven zijn in dezen door belangenverstrengeling, eigenbelang, bangigheid, polarisatie en politisering tot mislukken gedoemd. Elke objectiviteit is zoekgeraakt; die 97% is net zo betrouwbaar als de presidentsverkiezing van Saddam Hussein, Poetin of welk Donker Afrikaans stamhoofd dan ook.

  Ik neem dus met niets minder genoegen dan die lijst van 5,8 miljoen wetenschappers. Al het overige is nutteloze prietpraat.

 2. Gerben

  Het probleem is dus het gebrek aan empirisch bewijs wat de antropogene broeikasgastheorie zou ondersteunen. Nu woon ik zelf in het Westland. Kan er niet gewoon eens gemeten worden aan een broeikas met en zonder CO2 bemesting? Dus instraling meten, CO2-gehalte, luchtvochtigheid, temperatuur, uitstraling enz. Nu is zo’n kas natuurlijk niet representatief voor een model van de aarde, maar als er meetbare verschillen zijn, biedt dat inzicht op wat er werkelijk gebeurt. Dat is niet alleen nuttige informatie voor klimaatwetenschappers, maar ook voor tuinders. Als er geen meetbare verschillen zijn, terwijl je klimaatmodel dat wel voorspelt, weet je dat er iets niet klopt.

   

  Maar ja, ik ben dus geen klimaatdeskundige, dus het kan zijn dat er met een paar meter CO2-rijke lucht geen significante verschillen zullen optreden, ook niet volgens de modellen.

   

  Ceterum censeo IS esse delendam.

 3. arthur rorsch

  @ Caroline
  De kou is, vrees ik, vooralsnog niet uit de lucht wat betreft het handhaven van de consensus cultuur  in bepaalde disciplines. Het wachten is denk ik, op het moment dat zogenaamde klimaatexperts enige notitie gaan nemen van de ‘lessen’ die bekende fysici zoals Feynman, Arons en Salby ons voorhouden over het ontwikkelen van wetenschappelijke geletterdheid. (Scientific literacy). 
  Ik stuitte pas vandaag op het verhaal over de fysicus Salby. Een lang verhaal, en met menige opvatting van hem ben ik het niet eens. Ik haal echter één belangrijk element uit zijn betoog naar voren. En wat ik nu ook steeds meer in de betogen van andere fysici zie verschijnen. Dat is, dat de warmtecapaciteit van de oceanen duizend maal groter is dan van de atmosfeer. Het optreden van een aards broeikaseffect (warm houden van atmosfeer en oppervlak) kan heel goed worden verklaard door de opgehoopte warmte overdag door de zoninstraling. Terwijl er gedurende nacht minder uitstraling is. En veel minder wanneer er een wolkendek is. Wat ook wordt opgewekt door de opwarmende zoninstraling van de oceanen.
  De klimaatmodelleurs erkennen al geruime tijd dat het complexe gedrag van een wolkendek nog verre van degelijk wordt doorgrond. Waarom melden de consensusverkondigers daar niet meer over? 

 4. Jean Wanningen

  LOL

 5. oudgediende

  Ik heb nu zelf een experiment uitgevoerd om het bewijs te leveren van de rol van de mens bij de opwarming van de aarde. Bij een buitentemperatuur van 05 graden Celsius heb ik veertig vrienden zover gekregen dat zij zich slechts gekleed in een zwembroek samenpersten in een onverwarmd vertrek van 5 bij 4 meter gedurende een periode van een uur. De begintemperatuur was 05 graden. Na een uur bleek deze te zijn gestegen tot 20 graden.

  Het blijkt  dat je geen consensus nodig hebt om tot de conclusie te komen dat de mens een wezenlijke bijdrage levert bij het opwarmen van de aarde.

  Ik heb getracht eenzelfde experiment uit te voeren met koeien, maar kon helaas geen enkele boer bereid vinden om mee te werken. 

  Ik heb ook geen vrienden meer. De wetenschap wordt altijd tegengewerkt.

   

 6. Caroline

  Ik vind het anders maar behoorlijk koud, en ik ben de enige niet.

   

  Dus als we met zijn allen zeggen dat we het er over eens zijn dat 1+1=13, dan gaan we daar voortaan van uit met zijn allen? Je kunt best langs democratische weg feiten scheppen (met zijn allen stemmen over een grondwet bijvoorbeeld), maar dat gaat dan om het maken van ‘feiten’ die alleen door mensen gemaakt kunnen worden, niet door waarheden die onafhankelijk van mensen bestaan.

 7. Hilterman

  Nog nooit zoveel zogenaamde wetenschappers bij elkaar gezien die een casus zo onwetenschappelijk benaderen.

  Het komt kennelijk neer op: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Wat een schertsvertoning.

 8. WHS

  Humor en cynisme zijn blijkbaar niet aan eenieder besteed.

 9. BPS

  @oudgediende.

  Als je ´s nachts en ´s winters de deur of het dak open laat, blijft het dan nog zo warm?

 10. Niek

  Van Soest: “hoe brengen we het besef van de consensus over naar het publiek”?

   

  Misschien door de discussie met Hans Labohm aan te gaan?

 11. arthur rorsch

  Eén van mijn uitgangspunten bij het voeren van discussies is: Men leert in het algemeen meer van opponenten dan van gelijkgestemden. (Hoe vreemd de argumenten van opponenten soms bij je over mogen komen). In dit opzicht heeft Hans Labohm wellicht iets te weinig aandacht geschonken aan de commentaren op de Verheggen web-site. Ik heb de belangrijkste  inmiddels verzameld en raad andere commentaargevers op dit DDS blog dit ook te doen. Het lijkt mij nuttig bij het voortzetten van een principiële discussie over de waarde van consensus onder wetenschappers. Een onderwerp waar ik graag op wil terugkomen in vergelijking tot een aantal historische gevallen (Flogiston, ontcijfering Maya script, relativiteitstheorie) waar een consensuscultuur  50-100 jaar de voortgang van de wetenschapsbeoefening niet positief heeft beïnvloed. (Op uitnodiging van een guest-editor van een special issue over ‘prospect of humanity’ van het open access journal ‘humanities’ ga ik hierop in met een manuscript “Progress of Science. Past Present and Future”  dat de peer-review nog moet doorstaan. Het zal mij niet verbazen als aanhangers van de consensuscultuur bezwaar tegen publicatie zullen aantekenen. Maar ben vooral benieuwd naar hun argumenten).
  Hierop vooruitlopend, ik trof op de Verheggen web-site één interessant uitspraak van Van Soest aan: “: hoe brengen we het besef van de consensus over naar het publiek? En wat is de reden voor de consensus?”
  Hans Erren lijkt het laatste vooral toe te schrijven aan de vorm van de suggestieve vraagstelling in de enquête. In mijn eerste bijdrage aan dit blog heb ik in het voetspoor van Bishop Hill een voorstel voor een ander soort vragen gedaan. Mijn gesuggereerde antwoorden worden door PBL wellicht ook als te suggestief aangemerkt, maar wellicht zouden we PBL kunnen verzoeken de vragen zelf als zodanig bij een voortgezette studie als uitgangspunt te nemen.
  Het presenteren van conclusies via FAQ (frequenty asked questions) , die men zelf heeft bedacht, lijkt mij in ieder geval niet de juiste aanpak. Dat wijst op een streven tot klaarstomen van de acceptatie van een consensus bij een wijder publiek. Niet op het nastreven van objectieve publieksvoorlichting.
  Op de DDS web-site lees ik vaak de mening dat de reden voor de consensus de fondswerving voor onderzoek is. Ik wil toch wel graag ook als uitgangspunt handhaven dat onderzoekers uit oprechte overtuiging hun stellingen verkondigen. De vraag blijft dan toch steeds aan elke geënquêteerde  ‘How do YOU know, what do YOU  believe, what is YOUR evidence for?”. En de vervolgvraag is op welke ‘expert kennis’ van de atmosferische wetenschappen zijn de antwoorden gebaseerd.?  In de enquête blijft deze vraag beperkt tot: hoeveel ervaring de ondervraagde in klimaatonderzoek heeft. We kunnen, meen ik, echter vaststellen dat de oppositie tegen AGW ten principale rijst bij niet-klimaatwetenschappers, fysici, ingenieurs, procestechnologen, geologen, archeologen, die de grondslagen van de broeikasgastheorie die in de consensuscultuur worden verkondigd, aanvechten.

 12. cmsuijkerbuijk

  Mengelberg is dan ook nog steeds van mening, dat de middeleeuwse consensus, dat de aarde plat is en de zon om de aarde draait, eigenlijk nog steeds de enige waarheid is, wánt consensus! Eigenlijk moet je met deze consensianen diep medelijden hebben, want die blijven hangen in hun achterhaalde overtuiging, hoeveel bewijs van het tegendeel er ook wordt geleverd! Zielige man, deze Mengelberg.

 13. oudgediende

  De echte wetenschap bestaat bij de gratie van de twijfel. Daar heet consensus niets mee te maken.

  Overigens zou  ik met de naam Mengelberg geen vergelijkingen maken tussen klimaatsceptici en holocaust ontkenners.

   

   

 14. Theo Haffmans

  Bij de vele gestelde vragen mis ik de vraag naar een verklaring voor de zogeheten opwarmingspauze.

  Er circuleren zeer vele ‘verklaringen’ voor het uitblijven van de voorspelde opwarming.

  Ik schat zo in dat de antwoorden op deze vraag bij de 1800 willige respondenten allesbehalve consensus zouden vertonen.

  Niet dat dat op zich iets bewijst, maar het verzwakt toch wel de door de organisatoren van de enquête toegejuichte benadering.

 15. Hans Erren

  Verheheggen et al (zes klimaatwetenschappers en een computerprogrammeur) schrijven een sociologisch betoog. Volgens mij zijn zij daar helemaal niet in geschoold. Deze amateurs trappen dus ook gelijk in de eerste de beste val van sociologisch onderzoek: Het convenience sample.

  De conclusies zijn getrokken op een niet- representatieve steekproef.

 16. Matthijs

  100.000.000.000.000 € weggepist, niets mis mee?
  Om de economie te ‘stimuleren’?

 17. Hilterman

  Most climate scientists need to keep the alarmist belief going to preserve their jobs, so I’m afraid their credibility is so shot to bits that this sort of study also has no credibility. “

   

  Ik ben wel klaar met deze never ending story.

  Te veel komieken komen met steeds weer nieuwe sprookjes aanzetten om hun theorie kracht bij te zetten.

  Terug naar het begin. De aanhangers van de opwarmings theorie vonden hun data niet overtuigend genoeg dus werd er flink selectief gezocht naar ondersteunend bewijs waarbij alleen data die in de richting van opwarming wezen werden aangevoerd.

   

  Het is een wonder dat deze lieden nadat dit bedrog uitlekte nog serieus worden genomen. Voor mij zijn deze prutsers niet langer acceptabel als onderzoeker. Een wetenschappelijke reputatie kun je maar een keer te grabbel gooien. Herstel is wanneer er opzet in het spel is uitgesloten.

 18. Mengelberg

  De achterhoedediscussie van Hans Labohm heeft iets aandoenlijks, zoals er ook nog altijd mensen zijn die volhouden dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Geen wetenschappelijke ontwikkeling zonder dergelijke randfiguren. Niets mis mee.

 19. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] Maar ook het resultaat van deze enquête is sterk bekritiseerd. […]

 20. arthur rorsch

  In dit betoog spreekt de uitspraak van Crichton mij het meeste aan. Uit de geschiedenis van de natuurwetenschappen zijn vele voorbeelden aan te halen dat een consensus onder een groep ‘specialisten’ één van de belangrijkste remmen op de vooruitgang van inzicht is geweest.[1] Hierbij twee andere bekende uitspraken die men vaak vindt aangehaald:

  “‘Authorities’, ‘disciples’, and ‘schools’ are the curse of science; and do more to interfere with the work of the scientific spirit than all its enemies”. (Thomas Henry Huxley,1825-1895). [2]      
  “I think we live in an unscientific age in which all the buffeting of communications and television – words, books and so on – are unscientific. As a result, there is a considerable amount of intellectual tyranny in the name of science” (R.P. Feynman, 1969) [3]

  Naar aanleiding van de oproep van Komen op dit blog (‘Klimaatdialoog’, 16-8-2014) rijst de vraag wat de zin zou kunnen zijn van een discussie met auteurs van het artikel van Verheggen et al.

  De respondenten op het blog van Bishop Hill komen met een aantal alternatieve vragen voor een enquête. De betere lijken mij de fundamentele vragen die de fysicus A.B. Arons  heeft geformuleerd om het wetenschappelijk inzicht van ondervraagden te toetsen.[4] Hoe zouden die vragen door AGW protagonisten en antagonisten worden beantwoord? Mijn inschatting:

   

  PROTAGONISTEN
  Q. How do we know (CO2 is a greenhouse gas?).
  A: It absorbs infrared radiation and is expected to contribute to keeping the atmosphere warm.
  Q. What do we believe?
  A. That this property of CO2 will operate unconditionally in the complex earth climate system as judged by experts in the IPCC school.
  Q: What is the evidence for this?
  A: That authoritative scientists say so . . .  Those who accept models as ‘proof’.

  ANTAGONISTEN
  Q How do we know (CO2 is NOT an important greenhouse gas?)
  A. Despite the fact that CO2 is absorbing IR the subsequently emitted IR cannot warm the water surface because it enters the surface, (unlike sun light) only a few microns and this will lead to removal of the absorbed energy by latent heat removal with evaporation.
  Q What do we believe?
  A. That the radiation energy captured by CO2 in the atmosphere is transformed into heat which in the complex earth climate system will not deregulate the planet’s water thermostat because the latter provides for a non-static equilibrium state with an entropy sink.
  Q. What is the evidence for this?
  A. The observations:(1) No coincidence of temperature rise with CO2 rise on all time-scales.(2) No significant or extraordinary climate changes since human emissions begun other than a small temperature rise. This can be explained by several different mechanisms accounting for climate variability.(3) The models failed to project temperature rise with CO2 increase  (thus the models need thorough revision before becoming credible).

  Voor een recente discussie over de consensuscultuur zie http://www.city-journal.org/2014/24_3_global-warming.html

  AANHALINGEN
  [1]  B. Barber. “Resistance by Scientists to Scientific Discovery: This Source of Resistance has yet to be Given the Scrutiny Accorded Religious and Ideological Sources.” Science 134, no. 3479 (1961): 596-602. Available online: http://web.missouri.edu/~hanuscind/8710/Barber1961.pdf (accessed on 10 August 2014).
  [2]  C. Bibby. T. H. Huxley: Scientist, Humanist and Educator (New York: Horizon 1959), 18. Quoted in B. Barber (1961).
  [3] “What is Science?” The Physics Teacher, 7, no. 6 (1969): 313-320 Available online:
  http://www-oc.chemie.uni-regensburg.de/diaz/img_diaz/feynman_what-is-science_68.pdf (accessed on 10 August, 2014) 
  [4] “Achieving Wider Scientific Literacy.” Daedalus:  Journal of the American Academy of Arts and Sciences 112, no. 2 (1983): 91-122, and idem. Teaching Introductory Physics. New York: John Wiley and Sons, 1997, 345-6. http://people.westminstercollege.edu/faculty/pconwell/teaching/mark_of_sci_literacy.pdf

 21. WHS

  Oudgediende kan gerust zijn…

  Een ervaringsfeit (tegenwoordig een zonde in de wetenschap blijkbaar ) is dat in oude boerderijen met een grupstal in tijden van vorst buiten de temperatuur in de stal behaaglijk was. Dat kwam niet van de boer maar vanwege de op stal gezette koeien.

  In het verlengde van de liniaire no-threshold-theorie betekent dat dus dat koeien in staat zijn te omgevingstemperatuur te verhogen.

  De temperatuur van de atmosfeer dient dus te verhogen.

   

  Als je dat combineert met het experiment van “oudgediende ”  dan is de invloed van menselijke warmte-uitstoot en die van koeiene een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de atmosferische temperatuur.

   

  Logisch toch volgens moderne klimatologen ??? 

   

  Klopt alleen niet met de door Rörsch gehanteerde natuurwetenschappelijke methode.

   

  Klopt overigens ook niet met de methode van het gezond verstand.

   

  Maar voor dat je het weet bestaat er consensus over. En dan zijn de expertise-rapen (hetgeen wat anders is dan de wetenschappelijke ….)  gaar.

   

  Denk aan de beoefenaren van de zg. groene economie….

   

   

   

   

 22. Matthijs

  Wanneer 1800 van de 8000 antwoord geven, kan je dus stellen dat ongeveer 20% er mee eens is, 80% heeft geen mening. Het is raar dat de 1800 behandeld worden als 100%.
  En met alle onderzoeken; diegene die ze opzet bepaalt de uitkomst.
  Consensusonderzoek is zinloos. 99% kan het er over eens zijn dat de aarde een platte schijf is, toch is het een bol. Ook zijn kreten als klimaatwetenschappers een beroep op autoriteit en hebben daarom geen plek in de wetenschap.
  Het zijn allemaal herhalingen van zetten. Een domoor die ze nog gelooft.

 23. Caroline

  Het allervreemdste is natuurlijk dat al dat klimaatgedoe berust op modellen die bepaalde ontwikkelingen voorspelden. Die ontwikkelingen (geen ijs meer op de Polen e.d) hebben zich niet voorgedaan. Ergo: de voorspellingen zijn niet uitgekomen dus de aan de modellen toegedichte voorspellende waarde was/is er bewezen niet. Ergo: de modellen zijn waardeloos gebleken want die dienden nu juist om toekomstige (inmiddels verleden) ontwikkelingen te voorspellen. En dan toch maar doorgaan en doorgaan, ook al is de hele wereldbevolking (minus 1800 mensen van het IPCC en aanhangende profiteurs) het er inmiddels wel over eens dat dat hele klimaatgedoe één grote belastingfraude is. Dat is nou past echte consensus.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.