Jodenhaat inherent aan de islam

In het najaar van 2005 trok Israël zich volledig terug uit Gaza. De grenzen waren niet gesloten en de toekomst lag open. Er werden verkiezingen gehouden. Maar het volk van Gaza koos niet voor vrijheid en een betere economische en sociale toekomst, nee, het koos voor Hamas. Elke Gazaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat. Lees hun Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.

De als gematigd geldende Fatah bleef naar de zin van Hamas te veel invloed houden en een burgeroorlog ontstond. Hamas won die. Leden van Fatah werden van hoge gebouwen geworpen of in de straten geëxecuteerd.

De bevolking van Gaza behoort tot de meest geletterde van de Arabische wereld, dus je kunt de Gazanen moeilijk verwijten dat ze niet wisten wat ze deden. Hamas ging meteen tot de aanval over. Met raketten en mortieren werd het dagelijks bestaan in de Israëlische buurdorpen geterroriseerd.

Israël voerde een controle van goederen in waarmee raketten en tunnels konden worden gemaakt. Dat werd de ‘boycot’, die, zoals nu blijkt, verre van waterdicht was. Hamas bouwde duizenden raketten en talloze tunnels.

Sinds 2007 heeft Hamas drie keer oorlog gevoerd met Israël. Duizenden doden zijn daarvan het resultaat. In de laatste geweldsronde zijn duizend woningen verwoest. Maar die doden en ruïnes doen er in de Arabische perceptie niet toe. Hamas heeft namelijk weten te overleven en dat geldt in de Arabische wereld als een overwinning.

Op Arabische tv-zenders werd de ’overwinning’ van Hamas uitvoerig belicht. Wie niet vermorzeld is, heeft zijn eer behouden en kan zich opmaken voor een nieuwe slag, zo geldt in het schema van de tribale eer-schaamte cultuur van het Midden-Oosten. De ruïnes en de doden vormen objecten van trots. Hamas heeft geofferd en de eer van de Arabische natie overeind gehouden.

De progressieve media in het westen gaan anders om met die ruïnes en doden. De Volkskrant bracht vele pagina’s met de meest afgrijselijke foto’s van slachtoffers in Gaza. Meestal hield de krant de belangrijkste informatie weg (of bracht die tot een bijzin terug): 3300 raketten op Israël in één maand, de ontdekking van tientallen terreurtunnels. De Volkskrant liet de foto’s hun ophitsende werk doen.

De Arabische fans van Hamas zien in die foto’s vol ellende symbolen van trotse weerstand, de Volkskrant daarentegen deelt de lezer mee dat Israël een land is van kinderdodende Joden.

De puinhopen die de Volkskrant toont, vormen een klein deel van de werkelijkheid. Iets verder staan de hotels waarin de correspondenten hebben gelogeerd met alle luxe en maaltijden die de correspondent wenst. De oorlog woedde in precies gedefinieerde wijken. Daar zijn die foto’s gemaakt. In veruit het grootste deel van Gaza staan de huizen en gebouwen ongeschonden overeind. Foto’s daarvan, en van de hotels en de maaltijden van de correspondenten, zien de lezers van de Volkskrant niet.

Totalitair

Gaza is een totalitair stadstaatje. Er is geen vrije pers en er bestaat ook geen vrijheid voor buitenlandse correspondenten. Dus heeft de westerse nieuwsconsument geen enkel beeld van een Hamasstrijder gezien. Ze waren er gewoonweg niet. Ontelbare beelden van ellende, maar in de verste verte geen Hamasstrijder te bekennen. Terwijl de raketten op Israël bleven regenen in een frequentie van meer dan honderd per dag (ik heb het twee weken lang meegemaakt), bleven de mannen die deze raketten afvuurden in de kranten en in het nieuws op TV onzichtbaar.

Wel circuleerden continu beelden van Israëlische soldaten in agressief bewegende tanks of met zware bepakking. Die beelden – montages van bebloede kinderlijkjes met huilende ouders afgewisseld met emotieloze Joodse soldaten – vertelden het verhaal, dat de Joden doelgericht Gazaanse burgers doodden.

Mede door die media is het spook van het antisemitisme weer in Europa opgedoken. Joden zijn kinderdodende, genocidale monsters. Hoeveel doden er in Gaza precies zijn gevallen, weet niemand. In Gaza bestaan geen onafhankelijke ‘Palestijnse gezondheidsautoriteiten’ (zo werden de Hamascijfers van de doden dagelijks gepresenteerd in onze media). Alles is Hamas.

Wat inmiddels wel bekend is, is dat het aantal doden door natuurlijke oorzaken (ziekte, ouderdom) de afgelopen maand in Gaza dramatisch is gedaald. Vermoed wordt dat de cijfers van de natuurlijke doden in de cijfers van de doden door geweld zijn verwerkt.

Hamasleden dragen geen uniform en dus worden de terroristen die door Israël zijn gedood als burgerdoden geteld. Er zijn kinderen om het leven gekomen, een gruwelijk feit. Hoeveel het er zijn en onder welke omstandigheden ze zijn gedood, is niet bekend – maar de media hebben die feiten niet nodig. De foto’s spreken. De Joden zijn kinderdodende monsters.

In Syrië zijn in de afgelopen drie jaar twintigduizend kinderen gedood. Dat heeft nooit geleid tot hysterische demonstraties in de straten van Europa waar geschreeuwd werd ‘Dood aan de Alawieten!’ Elf miljoen moslims zijn sinds 1950 in geweldsconflicten gedood en in negentig procent van de gevallen gebeurde dat in interne islamitische conflicten (in 0,3 procent gebeurde dat in oorlogen met Israël) – hoeveel kinderen waren daar bij?

Hiermee vergeleken is het Palestijns-Israëlische conflict klein en overzichtelijk. Maar dat is het niet in de media. De afgelopen weken was dit het grootste mondiale nieuws ook al vielen er elders in het Midden-Oosten en in Afrika veel meer slachtoffers. Maar dat waren geen slachtoffers van Joden. Die Joodse daders behoren namelijk tot een aparte categorie voor wie andere normen gelden.

Geen leger in het Midden-Oosten – nee, geen leger in de geschiedenis van oorlogsvoering – treedt met zoveel terughoudendheid op als het Israëlische, maar in de media worden de Joodse soldaten afgebeeld als karikaturen vol bloedlust en wreedheid. Vermoedelijk zijn enkele honderden vrouwen en kinderen om het leven gekomen in de urbane strijd tussen de Hamasterroristen, die zich onder de eigen bevolking verbergen en het reguliere Israëlische leger. Maar in de progressieve media wordt de schuld daarvan geheel in de schoenen van de Joden geschoven. Om het cynisch te zeggen: kon het Israëlische leger met zijn superieure vuurkracht in vier weken slechts enkele honderden onschuldigen doden ook al hadden 1,3 miljoen vrouwen en kinderen nergens een schuilplaats? Als Hamas die vuurkracht zou hebben gehad, waren honderdduizenden Joden gedood. Die 3300 op bevolkingscentra afgevuurde raketten waren niet bedoeld als vuurwerk.

Israël wil geen burgers doden. Maar de fascistische terroristen van Hamas stelden Israël voor een onmogelijk dilemma. De linkse Israëlische schrijver Amos Oz beschreef dat dilemma als volgt: ‘Wat zou u doen als uw buurman aan de overkant van de straat op zijn balkon gaat zitten, zijn zoontje op zijn schoot neemt en met zijn machinegeweer begint te schieten op de kamer waar uw kinderen slapen?’

Boze brieven

Normaal wordt iemand als Oz in de progressieve media bewierookt. Nu worden zijn woorden weggehouden. Vooraanstaande internationale Joodse intellectuelen nemen in hun eigen landen dezelfde posities in als ik – het vlammende stuk van Booker Prize winnaar Howard Jacobson in The Independent zag u niet in Nederland terug. In het Verenigd Koninkrijk leidde het tot een stortvloed van boze brieven aan de redactie van deze anti-Israëlische linkse krant, die Jacobsons stuk onverhoeds had afgedrukt.

Stelt u zich het dilemma voor: als u niet terugschiet, worden uw kinderen gedood. En als u wel terugschiet, bestaat het gevaar dat u het jongetje op de schoot van de overbuurman doodschiet.

Links en rechts in Israël zijn het eens over deze oorlog tegen Hamas: de terreur van de raketten en de tunnels moet stoppen. De wereld die Hamas voorstaat is een onmenselijke, homovijandige, vrouwvijandige, reactionaire wereld. Toch kiezen mensen die zich links en gay en feminist noemen de kant van de fascisten. In Tel Aviv is er jaarlijks een Gay Pride Parade. Zoiets zou in Gaza of Caïro of Mekka of Islamabad tot een bloedbad leiden. Maar er zijn, niets is te gek, ‘Gays for Gaza’.

Een van de redenen waarom links anti-Israël is geworden, is de geslaagde poging van Palestijnse activisten om Israël te transformeren tot een vorm van ‘koloniale’ agressie. In de verhalen van deze activisten werden zielige Arabische inboorlingen door boosaardige Joodse kapitalisten verdreven. In werkelijkheid werd in de negentiende eeuw de basis van Israël gelegd door Joodse socialisten die op aangekochte grond (altijd gekocht, nooit geroofd) collectieve boerderijen opzetten en het dorre land tot ontwikkeling brachten.

Wat is het probleem in de media? Israël is noodgedwongen een militaristisch land. Het is een open democratie maar heeft een militaristische traditie om te kunnen overleven in een oceaan van haat. Israël wordt nu door links net zo gehaat als Amerika gehaat werd in de jaren zestig en zeventig. Amerika had dezelfde militaristische traditie, maar die wordt nu door Obama afgebroken, met fatale gevolgen voor de wereldorde.

Europees links begrijpt die traditie niet. In de ogen van links zijn legers uitingen van het militair-industriële complex die zeker niet mogen worden ingezet tegen zwakke groepen als arme Palestijnen.

Maar er is meer. Er bestaat in Europa een lange traditie van Jodenhaat. Die haat heeft vele wortels, waaronder ook, helaas, wortels ontstaan in het Christendom. In de afgelopen decennia was het gelukkig ‘not done’ om je openlijk als Jodenhater te uiten, maar de oorlogen die Israël moet voeren, hebben de haters het alibi geboden om ‘zionisten’ te bekritiseren – ‘zionist’ werd een makkelijk alternatief voor het verboden woord ‘rotjood’. Dat is nu veranderd. Jonge Europese moslims hebben het taboe afgebroken en nu mag een Jodenhater weer ouderwets zijn ressentimenten etaleren.

Schandvlek

Waarom kan de islamitische wereld Israël niet aanvaarden? Als indertijd in de Ottomaanse provincie Palestina (er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan) het braakliggende land was opgekocht door moslims, was er niets aan de hand geweest. Nee, het waren Joden die het land kochten en er zich vestigden als vrije individuen.

We komen nu tot de kern van het conflict, dat nu al honderdveertig jaar oud is: Joden horen ondergeschikt te zijn aan moslims maar gedragen zich – en dat is voorbehouden aan moslims – op islamitische grond als arrogante heersers. Daarmee ontkennen de Joden de waarheid van de islam, die elke meter van het Midden-Oosten claimt als eeuwige islamitische grond. Zolang Israël bestaat, is het een schandvlek op het blazoen van de islam. De islam belooft heerschappij en superioriteit – Israël ontkracht die belofte.

Het bestaan van Israël raakt moslims in het diepst van hun overtuigingen. Het gaat niet zozeer om wat Israël doet, maar om het naakte feit dat Israël bestaat. Ik schrijf het met tegenzin: Jodenhaat is inherent aan de islam.

De Europese Jodenhaat vertoont hetzelfde mechanisme. Ofschoon Joden zich in bijna alle samenlevingen waar zij wonen inzetten als creatieve en bedrijvige burgers, worden zij nog steeds gehaat – opnieuw: niet om wat zij doen (wat vaak opmerkelijk is in positieve zin: joden hebben twintig procent van alle Nobelprijzen gekregen ook al vormen zij slechts 0.2% van de wereldbevolking) maar om wie zij zijn.

Jodenhaat is een psychose. De meest krankzinnige samenzweringstheorieën bedenken Jodenhaters. Ze lijden aan wanen, verstoorde emoties, hallucinaties, geweldsexplosies. En nu zijn de Joden, zo vertellen de linkse media en de haters, kindermoordenaars en maken zij zich schuldig aan volkerenmoord.

Onder Israëls bestuur is de bevolking van Gaza verzesvoudigd in omvang, is de levensverwachting beter geworden dan in Turkije. Ook dit jaar – na de doden – zal de bevolking van Gaza dramatisch toenemen, wat voor nog grotere economische en sociale problemen zal zorgen. Genocide?

Door de haters wordt Israël nu daarvan beschuldigd. Geloof me, Joden weten wat genocide is. De Joodse aanwezigheid in Europa is in de Tweede Wereldoorlog dramatisch gereduceerd en zal in de komende decennia zo goed als verdwijnen. Haters: verheug je! Joden eruit, moslims erin. Joden beschuldigen van genocide is een schaamteloze poging de Joodse heiliging van het leven, van elk menselijk leven, Joods of niet, te besmeuren.

De Joodse zorg voor kinderen, voor wie Joodse ouders hun leven zouden geven als het moet, is humaan en liefdevol. Voor de moslims van Hamas zijn kinderen publicitair kanonnenvoer.

Iron Dome

Israël moet een asymmetrische oorlog voeren. Het land heeft als voornaamste wapen de Iron Dome, een kostbaar technologisch wonder dat de eigen bevolking heeft beschermd. Hamas heeft als belangrijkste wapens dode kinderen en media die de Jodenhaters in de kaart spelen.

Vroeger brulden de Jodenhaters in Europa; ’Joden, rot op naar je eigen land!’ Nu brullen ze: ’Joden, rot op uit je eigen land!’

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

45 reacties

 1. Kokkie

  Goeie vraag, Johannes, het zet mij wel even aan het denken. Hier zijn mijn gedachten;
  Op de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen dat de Islam als ideologie een (satanische!) reactie is op het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus. Anders gezegt de satanische intentie is om de verkondiging van verlossing van ons als mens (kern tot het behoud van de ziel van de mens) mogelijk door het offer van Christus onderuit te halen en daaraan gekoppelt de waarden van het Christendom. (Het offer van Christus voor de mens, vraagt van de kant van de mens een reactie die vier elementen bevat; 1 Bekering, 2 Geloof en vertrouwen in Christus als God, 3 waterdoop en 4 het ontvangen van de (Heilige) Geest van God.) Omdat het evangelie gepaard gaat met de Kracht van God waardoor de mens geestelijk ‘wedergeboren’ wordt, vraagt het van de kant van Satan om een zeer sterke reactie, dat had tijd nodig. Vanwege het persoonlijke getuigenis van wie Christus is, was dat in de tijd van Christus zelf niet mogelijk. Ook het getuigenis van de eerste Christenen was buitengewoon krachtig en ging gepaard met wonderen en tekenen. Helaas deed al snel binnen het Christendom religie zijn intrede, wat uiteindelijk resulteerde in een krachteloze vorm van het Christendom, dat nauwelijks nog opereerde vanuit de persoonlijke relatie met God en door de Kracht en de leiding van de Heilige Geest. Religie is altijd de grootste interne middel geweest die de Kracht van de Geest kan doven. Op basis van de zwakke conditie van het Christendom in de 7e eeuw kon de Islam zijn intrede doen. Gelukkig is er met de reformatie binnen het Christendom een omgekeerde beweging ontstaan die het geloof terug voert naar haar zuivere roots. Helaas is dat ook met de Islam het geval!    

 2. Wilhelmson

  De tragedie lijkt mij dat sinds Auschwitz en de vele Israëlische oorlogen van verdediging , de Joden en Israël niet langer vertrouwen op God, maar alleen op hun wapens. Vrede is in de verre toekomst, een derde wereld oorlog is in Israël altijd heel dichtbij. Voor de islam is Israël de dogmatische duivel en een reden van bestaan. Vraag stelt zich indien Israël niet was geweest we nu in een andere vredigere wereld hadden geleefd ?

 3. Chris Develing

  @Leon de Winter

  Nu pas valt mijn oog op deze zin van u:

  “” Maar er is meer. Er bestaat in Europa een lange traditie van Jodenhaat. Die haat heeft vele wortels, waaronder ook, helaas, wortels ontstaan in het Christendom.””

  Dit is pertinent onjuist en geeft in verregaande mate aan dat u op een verkeerde manier naar religie kijkt, wat ik in mijn eerste commentaar vanmorgen al aangaf. U moet zichzelf echt de vraag stellen “Wat is het Christendom”. Dat is namelijk een religie en niet een groep mensen. Dus als u zegt dat jodenhaat in Europa haar wortels had in het Christendom, dan bedoelt u eigenlijk (als u zuiver zou willen zijn) Christelijke mensen van die tijd. Niets meer en niets minder. Door te stellen dat het haar wortels in het Christendom heeft, stelt u dat de Bijbel jodenhaat leert. En dan doet u een theologische bewering en dan moet u dat ook met theologische bronnen onderbouwen. Kunt u dat niet dan zult u (wederom: wanneer u zuiver wenst te zijn) moeten spreken over Christenen en niet het Christendom. Kortgezegd: een religie beoordeelt u op haar theologische bronnen en niet de mensen die deze religie zeggen te volgen.

 4. Wilhelmson

  Anderzijds kan men stellen dat er geen onschuldige kinderen of Palestijnen zijn . Kunt u zich de beelden herinneren van de met veel plezier gillende vrouwen en kinderen bij de instortende WTC Towers op tv. Israël moet zich blijvend verdedigen sinds haar oprichting, tegen continue aanslagen en allerlei vernietigingsexperimenten. Nee, er zijn geen onschuldige Palestijnen. Flower power en soldaten zoenen in blote borsten was er nooit een echt succes.

 5. nog_1

  Leon schrijft dat het handvest van Hamas rept over; ‘de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat’

   

  Geen van beide staat echter in het handvest. Het handvest heeft het over het bevechten van joden indien deze de stichting van een Palestijnse staat tegenwerken (artikel 7). Daarnaast maakt het handvest duidelijk onderscheid tussen waqf en de rest van de wereld, wat het tegenovergestelde is van een wereldwijde islamisering.

   

  De mantra dat Hamas de joden uit zou willen roeien is nooit waar geweest, maar is inmiddels zo vaak herhaald dat veel mensen dit serieus nemen en zijn gaan geloven. Een perfecte uitvoering van de strategie van Goebbels die al zei dat als je liegt je een grote leugen moet nemen en die blijven herhalen ondanks al het bewijs voor het tegendeel. Want een vaak herhaalde leugen krijgt vanzelf het aura van waarheid.

   

  Zoals in dit geval.

   

  Her een link naar een Engelse vertaling van Yale lawschool van het volledige handvest (ipv van de gecensureerde versie op Wikipedia)

 6. pejoar

  gelukkig zijn er nog mensen als Leon die deze zaken in perspectief zetten.

  ik ben het volledig eens met zijn visie en denk dat ik nog wel wat argumenten kan toevoegen om dit te onderstrepen.

  daarbij is de reactie van “nog 1 “ronduit belachelijk.een ding weten we van hamas heel zeker, ze willen joden doden,zo veel als mogelijk, omdat ze iedere jood haten!

  waarom zouden ze zich dan anders zo gedragen zoals ze zich gedragen?

  hebben ze ooit iets voor hun mensen gedaan?

 7. Pimsch

  Ik wou dat die palestijnse rotkinderen niet bestonden. Dan kon de Volkskrant helemaal niks! Maar ja, die rioolkrant wordt gretig gelezen door allochtonen. In hun ogen evenwichtige journalistiek. Het Westen mag best wat minder humanitair zijn als het om arabieren gaat. Op grond van humanitaire VN-wetten leven ze verspreid over de gehele wereld. Van Canada tot Argentinie. Van IJsland tot Australie. Hun vocabulair bestaat uit vier woorden: immigratie, vernietiging, afslachting en uitkering.

  Ok genoeg, want mongolenhordes houd je toch niet tegen met rechtvaardige woorden en wetten.

  Misschien is het leuk om de toekomst van Nederland te zien in het licht van dit vraagstuk:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/isra-lis-kidnap-blijkt-een-verborgen-zegen#comment-436934

   

 8. nog_1

  een ding weten we van hamas heel zeker, ze willen joden doden,zo veel als mogelijk, omdat ze iedere jood haten!’

   

  Knap, zeker weten zonder enig bewijs. Zoiets heet geloven, en niet weten.

   

  Maar je bewijst wel Goebbels zijn strategie; als je het maar vaak genoeg herhaalt gaan mensen dingen die niet waar zijn ‘zeker weten’

   

  hebben ze ooit iets voor hun mensen gedaan?’

   

  De meeste ziekenhuizen in Palestina worden door Hamas betaald en gerund. Daarnaast hebben ze weeshuizen, scholen en een universiteit. Het waren dit soort sociale voorzieninmgen die Hamas populairder hebben gemaakt dan Fatah. Die laatste bestaat toch vooral uit corrupte zakkenvullers.

 9. rekaba

  10 augustus 2014 om 13:25

  “Het bestaan van Israël raakt moslims in het diepst van hun overtuigingen. Het gaat niet zozeer om wat Israël doet, maar om het naakte feit dat Israël bestaat. Ik schrijf het met tegenzin: Jodenhaat is inherent aan de islam. De Europese Jodenhaat vertoont hetzelfde mechanisme. (….) opnieuw: niet om wat zij doen (….) maar om wie zij zijn. Jodenhaat is een psychose.”  enz. 

   

  Hier wordt beweerd dat in Europa hetzelfde mechanisme zou spelen als bij de Islam. Bij islamitische Jodenhaat wordt vermeld: het feitelijke bestaan van Israël op Islamitisch heilige grond. Het geraakt worden in het diepst van de overtuigingen van de Mohammedaan, ‘geraakt in zijn identiteit’ zou ik er aan willen toevoegen. 

  Dat er in beide werelden Jodenhaat bestaat kan ik zien, maar waar zijn de overeenkomstige mechanismen? Jodenhaat inherent aan de Europese cultuur? Dat kan je van mening zijn maar dezelfde mechanismen?

   

  Als hier dezelfde mechanismen spelen, kijkt Europa hier dan in een spiegel volgens Leon de Winter? Nogmaals dat er Jodenhaat bestaat is duidelijk maar als je zegt dat er hetzelfde mechanismen speelt moet je daar nader op ingaan of dat daar niet zomaar losjes neerzetten. Want dat zou dan leerzaam kunnen zijn.

 10. Leo KarelJan

  Wilders is de enige politicus die al jaren waarschuwt voor het gezwel islam en de daarbij horende Jodenhaat. En hoe wordt hij bejegend? Alle andere partijen en alle media kotsen hem uit. Zelfs het CIDI, CJO en veel ( linkse ) Joden geven op hem af.

  Zolang de islam door de politiek en media niet gezien wordt als grote bedreiging, zal de Jodenhaat toenemen.

  De islam is de vijand, zo simpel is het.

  Verder een uitstekend stuk, zoals wij van Leon de Winter gewend zijn! Ik vraag me wel eens af: als Rutte of Timmermans dit lezen, wat gaat er dan door die politiek correcte koppen heen?

 11. louis-portugal

  Als het waar is dat een jodin hem vergiftigd heeft vind ik het jammer dat het zo laat gebeurd is.

  Hoewel? dan hadden ze wel een andere mohammed gevonden.

 12. Jessica

  Leon de Winter. Maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit het verschil. Daar weet Geert Wilders alles van.

 13. Chris Develing

  ja de vraag is of dat echt gebeurd is. Het doet natuurlijk heel erg denken aan de complottheorie natuur die moslims wereldwijd laten zien. De overleveringen over het leven van Muhammad zijn natuurlijk academisch gezien zeer onbetrouwbaar maar dessalniettemin een heilige bron voor iedere soenniet. Dus zij geloven erin en daar gaat het om.

  Hij overleed overigens pas twee jaar na die vermeende vergiftiging. Maar Muhammad zou zelf aan Aisha verteld hebben op zijn sterfbed dat hij het gif van “de jodin” nog voelde branden (en het alsof zijn aorta doorkliefd werd).

 14. Johanna

  Geweldig stuk Leon de Winter.   Laat de NOS,  Een Vandaag, Nieuwsuur  en de Volkskrant eens de dure  enorme   villa  wijken  en  grote huizen aan de kust  tonen. Daar woont  de top van Hamas en  daar wordt geen raket afgevuurd omdat daar geen tunnels worden gebouwd.  De Hamas top is erg zuining op zijn eigen kinderen.

   

  “Jodenhaat is inherent aan de islam”.  Hun lesboek dat permanent oproept tot geweld en moord staat nu in ons Parlement.  “Dood Joden en ongelovigen”. “Dood Joden en ongelovigen waar gij ze kunt vinden”. Wordt moslims vanaf geboorte ingeprent.

  Volkskrant is PvdA. Daar zitten ook Joden die het volledig eens zijn met  hun partij. Zie het CIDI zij lieten de handtekening van Geert Wilders achterwege.  Ze zijn bang voor  Wilders en Marine le Pen. Echt niet voor het  grote aantal ISIS en aanhangers. Tenslotte  hoort    Hamas gewoon bij de  steeds  groter wordende groepering ISIS. Die zijn hun lesboek dagelijks aan het uitvoeren volgens dezelfde methode als hun leider.Islam is geweld, moord, bloed  en haat. Europa staat nog heel wat te wachten. We zijn gewaarschuwd. Maar  politici doen er niks mee. Degenen die er wel wat mee doen worden gedemoniseerd en vooral door de Volkskrant,PvdA en het CIDI. Dus?

 15. Frank

  Tsja, als je de waarheid vertelt over deze kinderoffers van Hamas, dan heet je ineens een anti-Palestijnse racist te zijn. Leon slaat de spijker overighens op de kop: Arabische territoriumdrift is één van de grootste bijdragen aan dit conflict, een drift die Arabieren en Noord-Afrikanen bevoorbeeld ook slecht kunnen beheersen als het om Spanje gaat. Merkwaardigerwijze oogst het historisch tv-epos over de veroveringen van de Ottomanen weer veel applaus, die met heel wat meer recht en reden als nietsonziende landrovers gekenschetst kunnen worden.

 16. Johannes N

  @Kokkie

   

  Hoe was Christus omgegaan met de islam, denkt u? Een strategie van de andere wang toekeren gaat niet buitengewoon goed helpen als de andere partij genocide nastreeft…

   

   

 17. Wilhelmson

  @ nog_1
  Dat van Hamas kan ik bevestigen. Helaas is haar motief voorlopig een van een onverdraagzaam islamitische religieus orthodoxe aard met weinig begrip voor anderen.

 18. VinceNzo

  heel erg goed stuk, ik heb het dan ook met veel aandacht gelezen.

   

  Dank u.

 19. kees rudolf

  Het laatste, treffende zinnetje kwam ik al eens tegen bij Amos Oz, in dat dikke boek, een paar jaar geleden vertaald en goed verkocht. Een Israelier die zich bij een beschaafd Nederlands publiek in een grote populariteit mocht verheugen. Tamelijk linkse jongen ook, kritisch op de politiek van zijn land, dus dat viel hier wel goed. Kennelijk hoort hij nu ook tot degenen, zoals verreweg de meesten in Israel ( ja, is dat gek?), die menen dat er tegen die rakettenschieterij en tunnelgraverij moet worden opgetreden. Opmerkelijk dat we dan hier nu niet meer horen wat Amos Oz ervan denkt; blijkbaar was wat hij zei vooral interessant wanneer het kritisch op Israel was.

  Wat betreft het Handvest van Hamas, daarvan is er ook een Nederlandse vertaling, met annotaties, in een boek van de hand van Wim Kortenoeven, getiteld “Hamas, portret en achtergronden”, Cidi-informatiereeks, uitg. Aspekt 2007.

  Veel mensen worden nog steeds erg boos als ze op grond van hun doorgeschoten Israelkritiek van antisemitisme worden verdacht. Hoe schandelijk, roepen ze dan, zodra we kritiek op Israel hebben staan de verdedigers van Israel klaar om ons voor antisemieten uit te maken. Met graagte tekenen deze rabiate Israelcritici zo nodig de petitie tegen antisemitisme, waarvan immers het motto is “antisemitisme nee, Israelkritiek okee”, een uitgelezen gelegenheid om reuze kritisch op Israel te blijven en tegelijk niet van antisemitisme te kunnen worden verdacht. Ook een mooi argument van deze lieden is altijd het verwijzen naar joden die zelf reuze Israelkritisch zijn, want daar zijn er velen van. Die mensen, zeggen ze dan, dat zijn fantastische moedige mensen, die waarderen we hogelijk, en het zijn joden, dus als wij die joden zo hogelijk waarderen zijn wij immers geen antisemiet. Van Agt is dus geen antisemiet, nee, wat denkt u wel, wat een schandelijke aantijging, daar kan van Agt nou zo boos om worden. Maar het is een feit: omdat het sedert de grootschalige moord op de joden in de Hitler-tijd voor niet-moslims ‘not done’ is geworden om ronduit en onbewimpeld je antisemitisch uit te laten, is het voor de antisemieten van vandaag wel handig dat ze hun antisemitisme in Israelkritiek kunnen kanaliseren. Voor moslims ligt de zaak, zoals recentelijk is gebleken, een tikje anders. Daar is het gewoon chic om openlijk joden te haten. En dat is natuurlijk bijzonder jammer voor alle autochtone antisemieten die zo graag tegen Israel willen demonstreren. Blijken ze ineens in een stoet te lopen samen met hele cohorten’hamas, hamas, joden aan het gas’-roepers en lui die met Isis-vlaggen zwaaien. Daar moeten ze natuurlijk afstand van nemen, want “antisemitisme nee, Israelkritiek okee”. Dat we maar niet denken dat ze antisemiet zijn, o nee…

  .@chris develing, de theologische wortels van het antisemitisme, beter gezegd judeofobie of jodenhaat, zijn evident en er is al veel over geschreven, ook door theologen en historici van christelijke huize. Dat ‘de Bijbel jodenhaat leert’  is natuurlijk niet juist, wel dat er in de Bijbel de nodige passages zijn te vinden die christenen een gemakkelijk handvat bieden om joden te haten, tengevolge waarvan er door de eeuwen heen christelijk geinspireerde jodenhaat heeft bestaan. Op gelijke wijze zijn er in de Bijbel onmiskenbaar passages te vinden -alleen zijn dat er veel minder- waarin sommige christenen het handvat voor homofobie vinden. Misschien denkt u dat de Bijbel, mits correct begrepen, alleen maar mooie dingen, dus zeker geen jodenhaat leert, maar helaas zijn er door de eeuwen heen erg veel christenen geweest die meenden de Bijbel goed te begrijpen en op grond daarvan te weten dat de joden een verwerpelijk volk waren, die niet alleen Christus hadden gekruisigd, maar ook nog halsstarrig weigerden in hem de Messias te zien. Dat alles, en nog veel meer, is overbekend, naar ik vermoed ook bij Leon de Winter, maar niet bij u.  Uw reactie komt dus eigenlijk in de categorie van ‘sus Minervam docet’.

 20. BPS

  Ja, Leon.

  Joden hebben eeuwenlang geleerd zich te weren tegen onderdrukking en verdrukking met creativiteit, inventiviteit en innovatie, gedwongen door schaarste en nood.

  Islamieten berusten in hun onderdrukking; bekeer of sterf, en houden de hand op.

  Dat is het verschil.

 21. Kokkie

  Inderdaad, Islam, de religie van de Anti-Christ. http://shoebat.com

   

  Wat is ‘zijn’ website !? 

 22. Johanna

  Nou Leon, uw stuk zal de  feactievoorzitter van de SP in Rotterdam  Leo Kleijn niet bevallen. Hij ziet geen enkel verschil tussen   angst voor de islam en Jodenhaat. Hij zegt,  “de islam wordt beledigd” en ” als je vindt dat het belangrijk  is om  stelling  te nemen  tegen islamofobie ( angst voor de islam) en tegen  antisemitisme ( Jodenhaat) dan krijg je veel shit over je heen.  Deze  SP’er   maakt geen onderscheid tussen een  religie en   de Joden  (mensen).

  Van de SP mag je dus geen kritiek leveren op de zeer slechte en kwade zaken binnen de islam. De SP!  Wat een smerige partij.

   

 23. Two Ravens Black Kettle

  Sinds het Israel – Palestijns conflict is welgeteld 1 enkele comment bij de Volksrkant en Trouw geplaatst. En dat is lastig reageren op/en evenwicht bieden aan die oceanen van Jodenhaat die de comment secties overspoelde. Overigens bleken de Jodenhaters beduidend minder moeite te hebben met hun van haat doordrenkte klodders op het net te krijgen bij het o zo christelijke Trouw en o zo genuanceerde Volkskrant.

 24. Hans_VS

  Mijn vraag is of je nou gewoon dom bent of dat je een begrijpend lezen probleem hebt…

   

  Het is een beetje een retorische vraag omdat ik denk dat jij intelligent genoeg bent om zowel niet dom te zijn alsook geen begrijpend lezen probleem hebt…

   

  Dan blijft over alleen de conclusie dat je geniepig anti-Israel bent… Het feit dat je beweert dat je zelf Joods bent (wat ik niet echt geloof) heeft niks met het een en ander te maken… Het verschijsel van antisemitische Joden is niet onbekend…

 25. janzwitser

  Hr. de Winter, Esther Voeth al gesproken?

  Deze mevr. is tav moslims niet zuiver op de graat.

  Vindt Wilders erger!

 26. AJ - Raalte

  Niet echt veel nieuws voor de meeste lezers hier, denk ik, maar het kan allemaal niet vaak genoeg gezegd worden, om de tsunami van leugens en laster tegen Israel en Joden ietwat tegen te gaan.

   

  Er is geen enkele legermacht op de hele wereld die zoveel moeite doet om géén (vijandige) burgers te treffen als de IDF en daar ook zo goed in slaagt. Onder de ~1500 Gazaanse doden in de strijd tegen Hamas gevallen, Islamic Jihad, etc. waren er met zekerheid over de 1000 gewapende illegale combattanten.

   

   

   

   

 27. Engelen

  De aanwezigheid en intentie van dit soort lieden is voor mij een extra motivatie om het tegendeel te denken.

   

   

 28. Kokkie

  Altijd wel komisch; een Islamiet die enige vorm van inteligentie probeert uit te stralen ….

   

  Dit komt bij http://dewarereligie.net/ vandaan:

   

  • – Men kan zeggen dat een Christen iemand is die in Jezus Christus (aleyhi sallam) gelooft. Wij Moslims geloven ook in hem (het is een geloofsartikel om in hem te geloven). Dus wij kunnen ook Christenen genoemd worden.
  • – Iemand kan zeggen dat een Christen iemand is die de leringen van Jezus Christus (aleyhi sallam) volgt. Wij Moslims beweren dat wij hem beter volgen dan degenen die zichzelf Christenen noemen. Wij zijn dan dus betere Christenen.

   

  http://tinyurl.com/mrpbe25 )

   

 29. Pimsch

  Goed gezien. Deze ISIS-apologeet kaatst steeds de bal terug met het tempo van een verwoede pingponger. Of het nou gaat om Gaza, Pro Patria, ISIS, etc,, Wanneer je zijn website bezoekt krijg je de indruk dat “Abu Suhayb” een allesweter is. Deze man is een pathologische leugenaar zonder dat hij het zelf weet. Hij schept op over kennis van het Christendom, maar beperkt zich op een sluwe manier tot de naamgeving alleen. Het blijkt dan Paulusdom te worden en schudt daarmee de complete inhoud en autoriteit van het Evangelie van zich af met zijn teflonvingers. Klaar.

  Waarom is hij een onbewuste pathologische leugenaar? Omdat hij 100% kiest voor de Islam. Deze godsdienst van de duivel of de Valse Profeet is een gevaarlijk en boosaardig knoeiwerk. Het monster Mohammed viste uit de vijver van de Bijbel, gooit vanalles door elkaar, ontkent ten stelligste dat God liefde is en dat Hij een zoon heeft gezonden om een nieuw verbond aan te gaan. Kruisiging, wederopstanding, brood en wijn, apostelen: dit alles wordt bestreden of genegeerd. De Islam is vals in beide betekenissen: vervalsing en perfide. Bewerende wijs te zijn is “Abu Suhayb” dwaas geworden. Door voluit te kiezen voor de Islam is hij een bedrieger en advocaat van de duivel.

  Met zulke lieden hebben we te maken in de Haagse Schilderswijk, de Gaza-strook, Syrie, Irak, Nigeria, Yemen, Kabilie, Michigan, Montreal, Mali, Malmo, etc..

  Ik zeg niet dat we allemaal christen moeten worden. Ik heb er zelf de grootste moeite mee. Maar wat ik bestrijd is de pervertering van het Joods-Christelijk geloof tot iets buitengewoon kwaadaardigs op wereldschaal. En de ontwikkelingen gaan onrustbarend snel. De jihadmongolen zijn in de winning mood en dat moet met de grootste inspanning worden gestopt.

  Overigens kan men terecht op Answering-Islam Dutch voor de precieze ontmaskering.

   

 30. nog_1

  Idereeen die het hele handvest leest (en niet alleen de geknipte en geplakte fragmenten die doorgaans gebruikt worden) zal tot dezelfde conclusies komen; Hamas spreekt nergens over het uitroeien van de joden als doel (wel als middel als joden de vestiging van een Palestijnse staat onmogelijk maken). Ook de bewering dat men de hele wereld islamitisch zou willen maken staat haaks op wat in het Handvest staat, dat duidelijk een verschil maakt tussen islamitische territoria (waqf) en de rest van de wereld.

   

  Hiermee ben ik het nog niet eens met Hamas; zij zijn immers religieus en ik ben van mening dat alle goden verzinsels zijn en dat religie op termijn verboden moet worden. 

   

  Maar het gaat er niet om in hoeverre ik het eens ben met Hamas; ik reageerde op de pertinente leugens die Leon de Winter hierboven over Hamas en hun handvest bezigt.

 31. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] Wie nog steeds denkt dat het wel meevalt met de Jodenhaat in Nederland heeft de afgelopen zomer niet op zitten letten. De Jodenhaat rukt op in Nederland. Het antisemitisme is overal. We zien het anti-Joodse extremisme niet alleen binnen linkse bewegingen maar ook bij extreem-rechts. En bij moslims. […]

 32. Steeds meer Joden naar Israël door antisemitisme – De Dagelijkse Standaard

  […] hoe zou dat nou komen? Zoals Leon de Winter niet lang geleden – terecht – constateerde: jodenhaat is inherent aan de islam. Volgens een oud-voorzitter van een vereniging voor Nederlandse immigranten in Israël voelen de […]

 33. Johannes N

  @nog_1

   

  En u raaskalt maar door. Zoals ik al duidelijk uitlegde is een beschrijving van wat er gebeurt geen oproep tot haat. Die conclusie wordt er door een andere partij, in dit geval voornamelijk uzelf, erbij getrokken.

   

  De beschrijving is daarnaast een beschrijving van feiten. Over het waarheidsgehalte daarvan kun je twisten, maar ook een beschrijving van onware feiten is zelf nog steeds feitelijk.

   

  Luther en Calvijn schreven geen bijbelboeken, dus hun mening is verder nauwelijks relevant. Ik maak uit uw passage op dat ze kennelijk niet erg van Joden gecharmeerd waren, maar dat komt wellicht omdat ze te vaak door net-niet vergaste Joden getrolld werden op het marktplein…

   

   

 34. Chris Develing

  @Nog_1

  Met verbazing lees ik de door u aangehaalde bijbel passages. Waar leest u precies antisemitisme? “De joden” is een duiding van de mensen daar. De schrijver van die tekst was een jood. Hoe kunt u daar zo gymnastisch mee omgaan?

  Er wordt gewoon beschreven wat “de Joden” deden. Hoe moet je ze anders noemen? En doordat eerlijk en oprecht beschreven werd wat “de Joden” deden, ziet u daarin een antisemitisch sentiment van de schrijver? Mijn hemel, ik ben geschokt Nog_1.

 35. Hans_VS

  Kijk hier maar wat een Hamas woordvoerder zelf over Hamas en hun doelen beweert… Je zal zeker beweeren dat dit ook een misvertaaling is maar iedereen anders zal de waarheid erkennen…

   

  http://www.youtube.com/watch?v=Fn6gx8pc0u8

 36. nog_1

  Ik was nog vergeten te reageren op ‘een feitelijke constatering’

   

  Volgens de historische bronnen is Yeshu ben Josef tijdens een militaire expeditie van Pliatus op een berg in Galilea als opstandeling gekruisigd. (Zie bv Flavius Josephus). Feitelijke constateringen komen in het NT vrijwel niet voor, de evangeliën zijn van A tot Z mytische verzinsels.

   

  Voor meer over het NT verwijs ik naar het werk van de vertaler van de Dode Zeerollen, Robert Eisenman, (The New Testament Code).

 37. nog_1

  De laatste twee zijn wel degelijk gewoon antisemitisch.

   

  Een deel van mijn familie is vergast, mede dank zij het gebruik van deze teksten vanaf de kansel. Daar kwamen de geschriften van Luther en Calvijn ook bij kijken, dat wel;

   

  Luther;‘Het past helemaal in het oordeel van Christus dat zij giftige, bittere, wraakgierige, valse slangen, sluipmoordenaars en duivelsgebroed zijn, die heimelijk steken en schade berokkenen… Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een jood.’

   

  En Calvijn over de gematigdheid van het Bijbelse antisemitisme;

   

  Deze plaats echter behandelt hij zo dat hij zich onthoudt van iedere bitterheid ten opzichte van de Joden opdat hij hun gemoederen niet zou in opstand brengen; hij geeft hun echter geen haarbreed toe als het zou gaan ten koste van het Evangelie. Het was nog niet opportuun om de ondergang van het joodse volk openlijk tot uitdrukking te brengen

 38. Johannes N

  @nog_1

   

  Dat was niet wat ik vroeg, en het is nog fout ook: geen van die teksten is antisemitisch. “De Joden wilden Hem doden” is een feitelijke constatering, waar geen haat of gevolgen aan gehangen wordt. U doet dat kennelijk wel – u leest kennelijk dat er een Goddelijke plicht is om de Joden leed aan te doen. Dat komt echter geheel voor uw rekening: kennelijk bent u zo boos over deze lage behandeling van Jezus dat u het als uw persoonlijke plicht ziet om Joden te haten en waar mogelijk te vermoorden. Dat zegt echter veel meer over u dan over de bijbel.

   

   

   

   

   

 39. nog_1

  Johannes 5

   

  16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

  17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

  18 Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende.

   

  Johannes 7

   

  1 En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden.

   

  Johannes 10

   

  31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.

  32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?

  33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

   

  Johannes 18

   

  12 De bende dan, en de overste over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk, en bonden Hem;

  13 En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.

  14 Kajafas nu was degene, die den Joden geraden had, dat het nut was, dat een Mens voor het volk stierve.

   

  38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.

  39 Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?

  40 Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.

   

  Johannes 19

   

  7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt.

   

  12 Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet; een iegelijk, die zichzelven koning maakt, wederspreekt den keizer.

   

  31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.

   

  Handelingen 23

   

  12 En als het dag geworden was, maakten sommigen van de Joden een samenrotting, en vervloekten zichzelven, zeggende, dat zij noch eten noch drinken zouden, totdat zij Paulus zouden gedood hebben.

   

  2 Korinthiers 11

   

  24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen.

   

  1 Tessalonicensen2 


  14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;

   

  Openbaring 2


  9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

   
 40. Chris Develing

  @Kees Rudolf

  Als u zegt dat joden volgens de Christenen Jezus hebben gekruisigd dan is dat al fout natuurlijk. De Romeinen hebben Jezus gekruisigd. Natuurlijk de joodse leiding van dat moment wilde dat en een deel van het volk. Maar het was een interne aangelegenheid aangezien Jezus en al zijn volgelingen joden waren. Dus joden die een jood hebben doodgewenst zorgen voor antisemitisme? Daarvoor moet veel tekst worden opgerekt tot wat het niet is. En daar heeft u het meteen: u zegt de Bijbel biedt handvaten voor wie kwaad wil. Dat is bijna hetzelfde als het oproepen tot het verbieden van knipscharen want hij die kwaad wil kan er iemand mee doodsteken. Immers, de geschiedenis kent zeer veel moordpartijen door middel van scharen en ander knutselgereedschap. Het spijt mij zeer dat u de rode draad in uw eigen analyze niet ziet: de mens. De mens kan zelfs in het boek “Nijntje vliegt” handvaten vinden om een kamikaze oorlog te starten, als zij dit vurig wenst. Dus hoe kunt u het misbruikte middel op zichzelf de schuld geven? Dat is de kop in het zand steken.

 41. Kokkie

  Volgende reactie werd geplaatst op joop.nl ! :

   

  We moeten tot bezinning komen:

  Leon de Winter:

  Vroeger brulden de Jodenhaters in Europa; ’Joden, rot op naar je eigen land!’ Nu brullen ze: ’Joden, rot op uit je eigen land!’

  Een uitstekende analyse van de Winter over de terugkomst van de Jodenhaat in de media en de maatschappij. Kan ons geweten dit verwerken, of is daar inmiddels echt niets meer van over:

  http://tinyurl.com/lhju2yg

   

  ( Artikel Joop : http://tinyurl.com/lwnkgn3 )

 42. Saeftinghe

  Leon,

   

  Een zeer goed verwoord stuk, het getuigt van een uitstekend inzicht en een formidabele kennis van de geschiedenis.

   

  Alle drie deze zaken missen andere schrijvers in grote mate.

   

 43. Kokkie

  het heeft mij diep geraakt. Even iets persoonlijk, als Christen ben ik mij zeer goed bewust van onze misdaden in het verleden, die het Evangelie tot een schande hebben gemaakt. Op deze plek vraag ik ook jou om vergeving. Een Christen die de God van Israël waarlijk op een persoonlijke manier heeft leren kennen, kan alleen maar een diepe liefde en dankbaarheid voor het Joodse volk koesteren. Het is voor mij misschien wel de belangrijkste lakmoes proef om echte Christenen te herkennen, en dit zullen ook de mensen zijn die in de komende jaren hun leven voor het Joodse volk op het spel zullen zetten.

  Ik heb altijd gezegd dat het nieuwe fascisme, wat ik het elitaire fascisme noem, uit de linkse hoek zou komen, het grote probleem is natuurlijk dat het grote politiek correcte publieke bedrog deze vorm van het fascisme, ook wel anti-zionisme genoemd, salon-fährig heeft gemaakt.

  Als ideologie kan het ultieme kwaad van Nazi-Duitsland niet in de schaduw staan van de Islam, omdat de Islam een ‘Godsdienstige’ gronslag heeft en Nazi-Duitsland een seculiere. De Islam heeft ‘legitieme’ redenen om genocide te plegen op niet Moslims, zij leven daarbij in de veronderstelling dat het een verordening van ‘God’ zou zijn, terwijl in werkelijkheid de Islam als Godsdienst een volslagen satanische basis heeft, dit is de reden dat voldoende onderlegde Christenen Mohammed afwijzen als profeet. Even een saillant detail de bijbel voorspeld een vervolging van Christenen waarbij er spraken is van van onthoofding, iets waar ISIS zich schuldig aan maakt: http://tinyurl.com/kyxm2ch

  Ondanks stond er op de website van de VK een artikel met de titel het kwaad bestaat en woont in Mosul, dit zijn altijd van die buiten gewone fascinerende seculiere uitspraken waar een absolute waarheid in zit.

  De Islam heeft als Godsdienst een boven natuurlijk karakter, daarom is het ook niet door menselijke inspanningen in te dammen. Een bovennatuurlijk probleem vraagt om een bovennatuurlijk oplossing, en die oplossing is zowel aan de Jodenen als aan de Christenen belooft; de wederkomst van Christus, of vanuit Joods perspectief de komst van de Messias. http://tinyurl.com/nb28dju

  De beginselen van de Islam: http://tinyurl.com/pczu3oq

   

 44. Chris Develing

  Hoewel de titel klopt, vind ik dat de uitwerking van de argumenten teveel steunt op sociale manifestatie, dat wil zeggen: wat mensen deden is niet per se de Islam, of men dat nou zelf zo ziet of niet. Want wat is de Islam? De Islam is haar oorsprong: de Koran en de Sunnah. Daaruit haal je dat jodenhaat inherent is aan Islam, niet uit latere kalifaten alleen.

  Overigens zijn ook christenen een gehaat volk, ja zelfs alle ongelovigen. Dus nogmaals: titel klopt maar je kunt nog veel verder terug in de geschiedenis om aan te tonen dat er sprake van jodenhaat is vanuit de wortels van Islam. Je kunt daarvoor naar Muhammad, de stichter van Islam, zelf gaan. Hij doodde vele joden. Hij werd vergiftigd door een jodin (of dat waar is zullen we nooit weten maar de overleveringen leren dit nu eenmaal). Hij sprakd de woorden dat hij alle joden (en christenen) van het Arabische Schiereiland zou gooien. Iets wat grote overeenkomsten heeft met uitspraken van Hitler, met het verschil dat Muhammad wel 100% succes had bij de vervulling van deze belofte.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.