Nederland gaat betalen voor werklozen in Zuid- en Oost-Europa

Zal Duitsland [maar ook Nederland] binnenkort moeten betalen voor werklozen in andere landen? De Europese Commissie werkt aan een Europese werkloosheidswet, gefinancierd met miljardentransfers vanuit de rijkste lidstaten.

Dit artikel is een vertaling door senator Alexander Kops (PVV) van een stuk dat gisteren in Die Welt is verschenen.

Eurocommissaris László Andor (Soziale Zaken) heeft zich uitgesproken voor méér transfers binnen de eurozone en heeft tegelijkertijd zijn plannen voor een Europese werkloosheidswet toegelicht.

In gesprek met Die Welt zegt Andor dat het niet de bedoeling is dat de Europese werkloosheidswet de nationale werkloosheidssystemen vervangt:

“De Europese werkloosheidswet zal alleen kerntaken overnemen.”

Verder zegt hij dat de Europese werkloosheidsuitkering mogelijk zes maanden zal duren en 40% van het laatste inkomen zal bedragen.

De nationale werkloosheidswet zou deze 40% in de eerste zes maanden tot een zekere hoogte kunnen aanvullen, om vervolgens de werkloosheidsuitkering weer geheel over te nemen.

Vangnet voor de socialezekerheidssystemen van probleemlanden
Volgens de Hongaarse Eurocommissaris levert een dergelijke aanpak economische stabiliteit op en kan de economie zich in tijden van laagconjunctuur op korte termijn weer herstellen.

“Een Europese werkloosheidswet is noodzakelijk: zo wordt het mogelijk een vangnet te bieden voor de socialezekerheidssystemen van de verschillende lidstaten. Alle eurolanden dragen aan de Europese werkloosheidsuitkeringen bij en krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun eigen werkloosheid, een gedeelte daarvan terug.”

Vroeger waren landen in tijden van economische neergang op zichzelf aangewezen en konden zij hun eigen munt devalueren.

“Met een gemeenschappelijke munt is dat niet meer mogelijk; dus moeten we naar andere oplossingen zoeken,” zegt de Eurocommissaris van Sociale Zaken.

Volgens Andor moet de Europese werkloosheidswet uit de belastingopbrengsten van de eurolanden worden gefinancierd:

“Het is onvermijdbaar dat er in de toekomst méér transfers tussen de eurolanden zullen plaatsvinden.”

Dergelijke transfers bestaan uit belastinggeld van de lidstaten.

Duitsland [maar ook Nederland] moet niet continu betalen

“Alleen met dergelijke fiscale transfers kan de monetaire unie ook in de toekomst overeind gehouden worden. Deze transfers zorgen ervoor dat de sociale en economische gevolgen van hervormingen en economische neergang opgevangen worden en dat er geen neerwaartse spiraal ontstaat,” verduidelijkt afgestudeerd econoom Andor.

Beweringen dat financieel sterke landen, zoals Duitsland [en Nederland], door de gezamenlijke werkloosheidswet eenzijdig belast zullen worden en dat de probleemlanden in Zuid-Europa er juist van zullen profiteren, weerlegt de Eurocommissaris.

“Nee, dat klopt niet. Wanneer we aan het begin van de jaren 90 een Europese werkloosheidswet hadden gehad, dan had ook Duitsland daarvan geprofiteerd.”

De gevolgen van de hoge werkloosheid waren volgens Andor ‘minder ernstig’ geweest. “Europa zou Duitsland hebben geholpen.”

Union waarschuwt voor transferunie ten koste van Duitsland
Volgens Herbert Reul (CDU), leider van de Duitse Union in het Europees Parlement, zijn de plannen voor een gemeenschappelijke werkloosheidswet in de eurozone ‘nog lang niet van tafel – integendeel’.

“Gedurende het Italiaanse EU-voorzitterschap, van juli tot december 2014, wil Italië de Europese werkloosheidswet centraal stellen,” zegt Reul.

Naast Italië wordt ook Frankrijk als groot voorstander van een dergelijke wet beschouwd. De regering in Parijs heeft in het verleden herhaaldelijk geprobeerd de plannen voor een Europese werkloosheidswet onder de aandacht te krijgen.

Economisch expert Reul is bezorgd:

“Dit is een poging om taken aan Europa over te dragen die daar helemaal niet thuishoren. Een Europese werkloosheidswet leidt tot een massale herverdeling binnen Europa, waaraan Duitsland voor een groot gedeelte financieel zal moeten bijdragen.”

Andors plannen op weg naar een ‘transferunie’ zijn verkeerd.

“Het is de bedoeling dat in de afzonderlijke EU-lidstaten structurele economische hervormingen worden doorgevoerd om zo het concurrentievermogen te versterken, economische groei mogelijk te maken en de werkloosheid terug te dringen.”

Met name Spanje en Italië zouden profiteren
Volgens berekeningen van het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zou een Europese werkloosheidswet – met een uitkering van 50% van het laatstverdiende loon – Duitsland tussen 2006 en 2011 netto zo’n 20 miljard euro hebben gekost; Berlijn zou bijna een derde van alle werkloosheidsuitkeringen hebben gefinancierd. Spanje zou – met ontvangsten van netto 37,9 miljard euro – de grootste profiteur geweest zijn.

Maar ook de Italianen kunnen blij zijn. Volgens het IAB zou een nieuwe Europese werkloosheidswet in Italië, ten opzichte van de afgelopen jaren, leiden tot een ‘massaal’ gebruik ervan en tot ‘veel’ begunstigden.

‘Automatische stabilisatoren’ tegen economische achteruitgang
In de eurozone wordt al jarenlang overwogen welke fiscale instrumenten nodig zouden zijn om economische achteruitgang, waar lidstaten verschillend onder lijden, door zogenaamde automatische stabilisatoren in een gemeenschappelijke muntunie effectief te ondervangen.

Een Europese werkloosheidswet wordt als een mogelijke automatische stabilisator gezien. Idealiter neemt in tijden van hoogconjunctuur de vraag daarnaar af en neemt deze toe in tijden van laagconjunctuur. Voor de invoering van een Europese werkloosheidswet is een wijziging van het EU-verdrag noodzakelijk, waarvoor alle lidstaten hun goedkeurig moeten geven.

Als alternatief voor een Europese werkloosheidswet geeft de Brusselse econoom Daniel Gros (Centre for European Policy Studies) de voorkeur aan een zeker ‘Europees herverzekeringsfonds’. Net als in de Verenigde Staten, waar de afzonderlijke staten verantwoordelijk zijn voor de financiering van werkloosheidsuitkeringen en de regering in Washington zich hier alleen in crisissituaties mee bemoeit, zou ook een ‘Europees herverzekeringsfonds’ louter financiële hulp moeten bieden wanneer een euroland door een zware economische schok is getroffen.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. Hilterman

  “Er zullen meer transfers nodig zijn” 

  In goed Nederlands: Het hevelen stopt niet.

   

  Natuurlijk komen voorstellen voor een EU werkeloosheidsfonds van landen die flink denken te incasseren.

  Dat Frankrijk vooraan staat was te verwachten. Het land is failliet net als de Franse banken. Die bom tikt al een tijdje, het duurt niet lang meer. De knal is in de verte al te horen.

  Dan stort de gemeenschappelijke munt in, komtbde economie in de hele EU tot stilstand.

  Onvoorstelbaar dat geen enkele lidstaat uitgezonderd het VK dit ziet aankomen. Het Brexit komt eraan. Reken maar.

 2. Jean Wanningen

  LOL, daar komt het wel op neer ja. Maar de vertaling was correct (“Deutschland soll nicht nur Zahlmeister sein” ).  We hebben Nederland erbij gezet, want wat voor Duitsland geldt, geldt ook voor ons: zahlen.

 3. Guus d

  “Duitsland [maar ook Nederland] moet niet continu betalen”.
  Het woordje “niet” moet vervangen door “nu”.

 4. Henk

  En ondertussen blijft Nederland braaf op VVD, CDA, D66 en PvdA stemmen. Gezamenlijk hebben deze eurofielen bijna 2/3 van het aantal stemmen. Wat een volk.

 5. cico

  Dit europese nivelleringsfeestje bevestigt mijn opvatting dat je je prive-gelden onder de radar moet gaan brengen voordat de grijpgrage klauwen van de regenten het pakken.

   

  Het is nog wachten totdat je koopwoning voor 100% van de waarde aan je bezit in box 3 wordt toegevoegd.

   

   

 6. Jean Wanningen

  Inderdaad, de bekende salami-taktiek, of om met de woorden van de aanstaande voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, Juncker, te spreken: ‘We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit -want de meesten weten toch niet wat er is beslist- dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje, totdat er geen terugkeer meer mogelijk is’.

 7. BPS

  Als de sterkere landen een sterkere munt zouden hebben t.o.v. de €uro, dan exporteren zwakkere landen met een zwakkere munt hun overschotten gemakkelijker. Dan kunnen ze zelf aansterken met vermogensaanwas. Dat heet endogene groei.

 8. pierreofzo

   

  Als ze daar in Brussel weer eens hun zin krijgen, stijgen in de hele EU  de werkloosheidscijfers in sneltreinvaart.

  De bestaande vervalsingen van de werkloosheidsstatistieken worden snel vervangen door nieuwe.

   

   

 9. louis-portugal

  Het lijkt erop dat de hoofdtaak van Brussel is!!

  Hoe krijgen we het geld van de waarschijnlijk rijke landen, eerst natuurlijk in hun eigen zak, en daarna naar het zuiden?????

  Buiten nog wat “DEMOCRATISEREN” in het M.O. en de Ukraine, samen met de amerikanen komen er telkens nieuwe ideetjes waar het erop neerkomt dat het noorden geld geeft of garant staat voor het zuiden.

  EMS,  EFSF, Target 2 .LTRO 1 en 2 en 3 in voorbereiding, de bankenunie, de garanties die afgegeven zijn aan de ECB die ook een keer over de kop gaat met al zijn waardeloze schuldpapieren van de zuidelijke landen plus de dingen waar ik even niet aan denk.

  Laten we hopen dat Frankrijk nu de regering gevallen is en er vanavond weer een nieuwe staat het eerste om gaat vallen.

  Die socialisten lossen, zoals van hun te verwachten is, niets op.

  Tegen de muur loopt die kar omdat het anders niet kan, HELAAS.

 10. Bob Fleumer

  Het is natuurlijk grotesk dat een regering haar eigen volk uitleverd aan een vreemde mogendheid zonder dat er een kogel aan te pas komt, alles wordt geregeld via A4tjes met een handtekening.

  Wij wonen over enige tijd niet meer in Nederland maar Hollandistan wingewest van Brussel en Mekka.

  Wij zullen in opstand moeten komen van van deze regering valt niets te verwachten, op de een of andere manier schijten ze hun broek van angst, angst om hun verantwoordelijk te nemen.

   

 11. DonBasco

  “Voor de invoering van een Europese werkloosheidswet is een wijziging van het EU-verdrag noodzakelijk, waarvoor alle lidstaten hun goedkeurig moeten geven”
  Reken maar dat Rutte cs. dit gewoon gaan ondertekenen. En als dan de opvolger van van Rompuy wordt uitgenodigd voor een programma van Buitenhof o.i.d. Om hem aan de tand te voelen over het lage democratische gehalte, of zelf het ontbreken ervan, zal deze persoon pareren dat NL er toch echt zelf voor heeft getekend.
  Want zo rolt ons kabinet, euro-kritisch zijn veinzen, maar ondertussen stilletjes bij de kruisjes tekenen.

 12. V.K.

  -Aij, ik kan het op een of ander niet tevoorschijn krijgen, dat stuk wat ging over het particulier bezit waaruit blijkt dat de Italiaan meer bezit dan de Duitser, terwijl de Duitse staat rijker is dan de italiaanse.

 13. Makker

  Daar was ik trots op, op deze bijnaam. Toch zit de wereld nog vele malen rotter in elkaar en geven we door elkaar na te praten alleen maar de EU de schuld.

  Denk maar na, Shell of Unilever maakt investeringen in Spanje, Portugal en zelfs ver daarbuiten. Reken maar dat de lobby van deze bedrijven ook een soeverijn Nederand zullen bereiken!
  En hondstrouw waren we vanaf de Marshall-hulp aan de USA, het gaat allemaal om geld. Hoewel met die hulp, de USA de steun van Europa
  Voor tig jaar had gekocht en daar heel rijk van geworden is!

  Elk bedrijf probeert met gratis geld zijn eigen afzetmarkt te vergroten!
  Met of zonder EU, dat is alleen maar een makkelijk slachtoffer en biedt ook onderdak aan die zg. Anti-Europa partijen.

 14. Hilterman

  Ik houd van duidelijkheid, waarom lanks slinkse wegen steeds een stukje van onze al fors geslonken welvaart afknabbelen? Zeg gewoon waar het op staat, solvabele landen leveren in een keer hun hogere levensstandaard in.

  Dan is het einddoel in een keer bereikt allemaal dezelfde armoede, eerlijk verdeeld.

  Dan is de economie in heel Europa uitgezonderd die van Zwitserland en Noorwegen in een keer vernietigd.

   

  Al dit soort voorstellen komen op hetzelfde neer, er vloeit geld, veel geld, van solvabele landen naar feestvierdersstaten die zich nooit hebben ingespannen een deugdelijk financieel beleid te voeren.

  Vanaf nu geen plakjes meer maar complete bouten goed vlees. Slacht die gouden koe en deel  uit dat vlees.

  Dan zijn we ineen keer van dat gezeur af. Allemaal, uitgezonderd de politici natuurlijk, dezelfde armoede.

 15. Leo KarelJan

  De open inrichting EUSSR zal ons uitpersen als citroenen. Maar verdient de meerderheid van de NL kudde ( trouwe stemmers op eurofiele partijen ) soms een ander lot?

  Uitgeperst tot de laatste druppel door EUSSR, import achterlijkheid, groene waanzin, verspilling door veel te grote overheden……het is erger dan een kudde makke schapen…

 16. Antivenin

  Straks dokken wij voor de uitkeringen aan werkeloze zigeuners in Roemenië, terwijl we geen geld hebben voor de verzorging van de ouderen en goed onderwijs voor onze kinderen.

   

  Wat heeft de EUSSR ons toch veel gebracht…

 17. Johannes N

  De reactie van pierrofzo is ook wat ik in gedachte had: hoe kan zo’n mechanisme maximaal uitgebuit worden voor het plegen van fraude?

   

  Want reken er maar op dat Duitsland geen controleurs zal mogen sturen naar Spanje of Italie…

 18. oudgediende

  Elk opgeworpen balletje in de EU is het begin van een conditionerings pad. Eerst quasi zonder bijbedoelingen zomaar opwerpen en de reacties afwachten. Dat nog een paar keer herhalen, elke keer een beetje gedetailleeerd tot de brave burger er zo aan gewend is dat het hem gemakkelijk door de strot te duwen valt. Elk balletje heeft een van de twee doelen: geld van noord naar zuid te transporteren zonder dat dat in de vorm van leningen gaat (die overigens ook niet terugbetaald dreigen te worden) of balletjes die het zuiden direct bevorderen en het noorden geld kosten, bijvoorbeeld quantitative easing die de waarde van de euro doen verminderen en zo de concurrentiepositie van het zuiden zou verbeteren. Ik zeg “zou” want dat gebeurt in feite niet.

  Elk geslaagd balletje maakt het voor het noorden moeilijker groei te creëren want de geldmiddelen ervoor verdwijnen in zuidelijke richting.

  Onze politici staan er bij en juichen het toe. Hoe meer hoe liever.

   

 19. Johanna

  Het idee alleen al. Al onze goede regelingen gaan allemaal  de vuilnisbak in. Ze zijn  hartstikke gek in Brussel.  De Nederlandse politici kun je toch niet begrijpen. Dat  zij  hierin mee stemmen. Komen er ook nog meer landen bij die geen cent te makken hebben.  Onze  ouderen worden aan de kant gezet,  voor  jaarlijks 6 miljard EU ( waar we amper 2 milljard van terug zien) , miljarden  Ontwikkeling Samenwerking  en asielopvang ( waar miljoenen  bovenop moeten.  Politici maken  voor jong en oud de hele Nederlandse toekomst kapot.

 20. Moose

  Hoog tijd dat we dit zinkende EU schip verlaten… en niet als laatste!

 21. BPS

  Ook dit gratis geld wordt in zuid en oost geheel of gedeeltelijk besteed aan import,     zodat het steun(transfer)geld weer net zo hard het land uitvliegt als dat het er in komt.

  Die bestedingen aan importproducten komen niet weer 1:1 bij de afzenders (Duitsland-Nederland) terecht,   zodat Dld-Nld geld verliezen dat niet wordt gecompenseerd.

  Als dat wel 1:1 weer in Dld-Nld terecht zou komen, verliest Dld-Nld er nog op door transactieverliezen. Zeg maar wrijvingsverliezen. Rondpompverliezen.

  Wil een zwakke economie aansterken, dan moet het binnenlands meer of beter of nieuw produceren en overschotten exporteren. Gratis geld sturen bewerkstelligt dat niet.         Het land moet zelf product en geld genereren. Vermogensaanwas hebben.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.