Nederland gaat betalen voor werklozen in Zuid- en Oost-Europa

Foto:

Zal Duitsland [maar ook Nederland] binnenkort moeten betalen voor werklozen in andere landen? De Europese Commissie werkt aan een Europese werkloosheidswet, gefinancierd met miljardentransfers vanuit de rijkste lidstaten.

Dit artikel is een vertaling door senator Alexander Kops (PVV) van een stuk dat gisteren in Die Welt is verschenen.

Eurocommissaris László Andor (Soziale Zaken) heeft zich uitgesproken voor méér transfers binnen de eurozone en heeft tegelijkertijd zijn plannen voor een Europese werkloosheidswet toegelicht.

In gesprek met Die Welt zegt Andor dat het niet de bedoeling is dat de Europese werkloosheidswet de nationale werkloosheidssystemen vervangt:

“De Europese werkloosheidswet zal alleen kerntaken overnemen.”

Verder zegt hij dat de Europese werkloosheidsuitkering mogelijk zes maanden zal duren en 40% van het laatste inkomen zal bedragen.

De nationale werkloosheidswet zou deze 40% in de eerste zes maanden tot een zekere hoogte kunnen aanvullen, om vervolgens de werkloosheidsuitkering weer geheel over te nemen.

Vangnet voor de socialezekerheidssystemen van probleemlanden
Volgens de Hongaarse Eurocommissaris levert een dergelijke aanpak economische stabiliteit op en kan de economie zich in tijden van laagconjunctuur op korte termijn weer herstellen.

“Een Europese werkloosheidswet is noodzakelijk: zo wordt het mogelijk een vangnet te bieden voor de socialezekerheidssystemen van de verschillende lidstaten. Alle eurolanden dragen aan de Europese werkloosheidsuitkeringen bij en krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun eigen werkloosheid, een gedeelte daarvan terug.”

Vroeger waren landen in tijden van economische neergang op zichzelf aangewezen en konden zij hun eigen munt devalueren.

“Met een gemeenschappelijke munt is dat niet meer mogelijk; dus moeten we naar andere oplossingen zoeken,” zegt de Eurocommissaris van Sociale Zaken.

Volgens Andor moet de Europese werkloosheidswet uit de belastingopbrengsten van de eurolanden worden gefinancierd:

“Het is onvermijdbaar dat er in de toekomst méér transfers tussen de eurolanden zullen plaatsvinden.”

Dergelijke transfers bestaan uit belastinggeld van de lidstaten.

Duitsland [maar ook Nederland] moet niet continu betalen

“Alleen met dergelijke fiscale transfers kan de monetaire unie ook in de toekomst overeind gehouden worden. Deze transfers zorgen ervoor dat de sociale en economische gevolgen van hervormingen en economische neergang opgevangen worden en dat er geen neerwaartse spiraal ontstaat,” verduidelijkt afgestudeerd econoom Andor.

Beweringen dat financieel sterke landen, zoals Duitsland [en Nederland], door de gezamenlijke werkloosheidswet eenzijdig belast zullen worden en dat de probleemlanden in Zuid-Europa er juist van zullen profiteren, weerlegt de Eurocommissaris.

“Nee, dat klopt niet. Wanneer we aan het begin van de jaren 90 een Europese werkloosheidswet hadden gehad, dan had ook Duitsland daarvan geprofiteerd.”

De gevolgen van de hoge werkloosheid waren volgens Andor ‘minder ernstig’ geweest. “Europa zou Duitsland hebben geholpen.”

Union waarschuwt voor transferunie ten koste van Duitsland
Volgens Herbert Reul (CDU), leider van de Duitse Union in het Europees Parlement, zijn de plannen voor een gemeenschappelijke werkloosheidswet in de eurozone ‘nog lang niet van tafel – integendeel’.

“Gedurende het Italiaanse EU-voorzitterschap, van juli tot december 2014, wil Italië de Europese werkloosheidswet centraal stellen,” zegt Reul.

Naast Italië wordt ook Frankrijk als groot voorstander van een dergelijke wet beschouwd. De regering in Parijs heeft in het verleden herhaaldelijk geprobeerd de plannen voor een Europese werkloosheidswet onder de aandacht te krijgen.

Economisch expert Reul is bezorgd:

“Dit is een poging om taken aan Europa over te dragen die daar helemaal niet thuishoren. Een Europese werkloosheidswet leidt tot een massale herverdeling binnen Europa, waaraan Duitsland voor een groot gedeelte financieel zal moeten bijdragen.”

Andors plannen op weg naar een ‘transferunie’ zijn verkeerd.

“Het is de bedoeling dat in de afzonderlijke EU-lidstaten structurele economische hervormingen worden doorgevoerd om zo het concurrentievermogen te versterken, economische groei mogelijk te maken en de werkloosheid terug te dringen.”

Met name Spanje en Italië zouden profiteren
Volgens berekeningen van het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zou een Europese werkloosheidswet – met een uitkering van 50% van het laatstverdiende loon – Duitsland tussen 2006 en 2011 netto zo’n 20 miljard euro hebben gekost; Berlijn zou bijna een derde van alle werkloosheidsuitkeringen hebben gefinancierd. Spanje zou – met ontvangsten van netto 37,9 miljard euro – de grootste profiteur geweest zijn.

Maar ook de Italianen kunnen blij zijn. Volgens het IAB zou een nieuwe Europese werkloosheidswet in Italië, ten opzichte van de afgelopen jaren, leiden tot een ‘massaal’ gebruik ervan en tot ‘veel’ begunstigden.

‘Automatische stabilisatoren’ tegen economische achteruitgang
In de eurozone wordt al jarenlang overwogen welke fiscale instrumenten nodig zouden zijn om economische achteruitgang, waar lidstaten verschillend onder lijden, door zogenaamde automatische stabilisatoren in een gemeenschappelijke muntunie effectief te ondervangen.

Een Europese werkloosheidswet wordt als een mogelijke automatische stabilisator gezien. Idealiter neemt in tijden van hoogconjunctuur de vraag daarnaar af en neemt deze toe in tijden van laagconjunctuur. Voor de invoering van een Europese werkloosheidswet is een wijziging van het EU-verdrag noodzakelijk, waarvoor alle lidstaten hun goedkeurig moeten geven.

Als alternatief voor een Europese werkloosheidswet geeft de Brusselse econoom Daniel Gros (Centre for European Policy Studies) de voorkeur aan een zeker ‘Europees herverzekeringsfonds’. Net als in de Verenigde Staten, waar de afzonderlijke staten verantwoordelijk zijn voor de financiering van werkloosheidsuitkeringen en de regering in Washington zich hier alleen in crisissituaties mee bemoeit, zou ook een ‘Europees herverzekeringsfonds’ louter financiële hulp moeten bieden wanneer een euroland door een zware economische schok is getroffen.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!