Er is helemaal geen spierballenpolitiek van de EU in Oekraïne

Over het conflict tussen Rusland en Oekraïne is al veel onzin verteld. Maar de grootste onzin is toch wel dat dit conflict is uitgelokt door de EU, die ongebreidelde uitbreidingsfantasieën en machtsaspiraties aan de dag zou hebben gelegd.

Als bewijs voor deze stelling wordt eindeloos het optreden opgevoerd van Guy Verhofstadt en Hans van Baalen, die op 21 februari 2014 Oekraïense demonstranten toespraken op de Maidan, het Onafhankelijksplein in Kiev. Zij spraken in naam van de EU, hoewel zij niet meer waren dan europarlementariërs van de liberale fractie. Wie in deze brave toespraken een bewijs ziet voor de agressieve grootheidswaan van de ongekozen bureaucraten in Brussel is vrees ik niet te helpen. Wat we hier zien zijn twee democratische politici die juist wel gekozen zijn, al is het in een parlement (‘praathuis’ volgens eurosceptici) dat weinig gezag uitstraalt en niet bekend staat vanwege het aanmoedigen van een krachtdadige politiek tegenover de buitenwereld. Wat logisch is, want er is bij gebrek aan Europese eenheid helemaal geen gezamenlijk Europees buitenlands beleid. De lidstaten willen dat helemaal niet, wat af te lezen is aan het feit dat Catherine Ashton (zie foto), een barones uit het Hogerhuis van het eurosceptische Groot-Brittannië, het Europese gezicht naar buiten toe vertegenwoordigt. Wie daar spierballen ziet, kijkt niet goed. Lady Ashton wordt dit najaar mogelijk opgevolgd door Frederica Mogherini, een 41-jarige socialiste uit Italië, ook zo’n land van helden van de terugtocht.

Verhofstadt en Van Baalen bezongen de Europese waarden en de burgermoed die door de demonstranten tegen het (dan nog) pro-Russische regime in Kiev zou worden gerepresenteerd. Dat was alles. Je moet wel een heel vreemd wereldbeeld hebben om daarin een dreiging te zien. Karikaturaal gezegd: Europa bestaat uit schoothondjes, niet uit beren (die van oudsher in het Oosten zitten). In november 2013 had de Russische president Poetin al bezwaar aangetekend tegen een Vrijhandelsverdrag dat Oekraïne met de EU had willen sluiten. Moskou stak daar toen een stokje voor omdat het Kremlin zelf een economisch verbond met de voormalige Sovjetrepublieken Kazachstan, Wit-Rusland en Oekraïne voor ogen had. Wie bemoeide zich hier actief met interne Oekraïense aangelegenheden? Het antwoord is duidelijk: Poetin. En het bleef niet bij economische drukmiddelen. Binnen een week nadat de pro-Russische president Janoekovitsj in Kiev was afgezet, zette Moskou politieke en militaire middelen in en werd de Krim geannexeerd. Daarna werd ook de regio Donetsk via steun aan pro-Russische separatisten gedestabiliseerd, waarbij het tot geweld is gekomen. De EU staat daar machteloos tegenover, al zijn er na het neerhalen van de MH-17 in juli wel economische sancties tegen Rusland afgekondigd.

Maar wat lezen we bij Gerry van der List, gewaardeerd binnenlandcommentator van Elsevier? Hardwerkende Nederlandse boeren en tuinders moeten ruimhartig door de overheid worden gecompenseerd, omdat zij het slachtoffer zijn van de kortzichtige spierballenpolitiek van de EU. De bureaucraten in Brussel hebben economische sancties ingesteld tegen Moskou, dat weer met tegensancties tegen onze landbouwers heeft geantwoord, zonder dat er ook maar een aanwijzing was voor directe betrokkenheid van het Kremlin bij het neerhalen van de MH-17. Met het instellen van die sancties tegen Rusland, waarmee de EU de wereldvrede denkt te dienen, zou Brussel voorbijgaan aan het grote belang dat vrijhandel heeft voor vrede en welvaart in de wereld.

Het zou kunnen dat Van der List, die over een droge humor beschikt, het ironisch bedoelt. Hij trekt wel vaker van leer tegen de heilige koeien van de grachtengordelelites (zoals kunstsubsidies), dus dan is het sympathiek en misschien tegendraads als hij het opneemt voor een sector die Nederland op landbouwgebied tot een van de sterktste exportnaties ter wereld heeft gemaakt. Onze boeren, die in het verleden over subsidies uit Brussel niet te klagen hadden, kunnen tegenwoordig heel goed op eigen benen staan, maar dankzij Poetin en de Brusselse anabolenpolitiek nu even niet. Heel frustrerend voor deze ondernemers, die van spraakmakend Nederland niet de waardering krijgen die zij verdienen, maar Van der List winkelt wel erg selectief met de boerenfeiten. Erger, hij kiest opzettelijk voor een zo kleingeestig mogelijk binnenlandperspectief en maakt de EU tot zondebok van een intimidatiepolitiek die door Rusland wordt gevoerd. Terwijl de EU zich bij uitstek sterk maakt voor de door Van der List aanbevolen vrijhandel (zie dat vrijhandelsakkoord met Oekraïne dat door Poetin werd geblokkeerd) en buitenlands-politiek gezien weinig voorstelt. Dit is geen gezond verstand meer; dit is boerenbedrog.

In werkelijkheid kost het juist grote moeite om de EU op één lijn te krijgen voor economische sancties tegen Moskou en wenst Frankrijk vooralsnog niet af te zien van de levering van twee oorlogsbodems aan Rusland. Hoe weinig de EU militair ook voorstelt, de nationale lidstaten leveren graag defensiemateriaal als daar wat mee te verdienen valt, ook aan partijen als Rusland die bezig zijn alle regels die tijdens en na de Koude Oorlog zijn afgesproken op te blazen. Dat zet het hele Europese veiligheidssysteem op losse schroeven en voor dat Russische wangedrag bestaat sinds het inlijven van de Krim, een annexatie ‘by stealth’, en het intimideren van oostelijk Oekraïne overvloedig bewijs. Zoals ook over de Russische betrokkenheid bij het neerhalen van de MH-17, zeer waarschijnlijk met een luchtdoelraket ‘made in Russia’ (hoeveel ‘smoking gun’ wil je hebben?), geen twijfel bestaat. Ook Van der List wijt ‘het ongeluk’ aan pro-Russische separatisten. Zelfs als dat neerschieten door de Oekraïense luchtmacht zou zijn begaan, een theorie die actief door de Kremlinpropaganda wordt gevoed, blijft het zo dat het hele conflict zonder het opzichtige gestook van Moskou niet had plaatsgevonden. Zoveel zich opdringend bewijs kunnen ook Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Nederland, de economisch belangrijkste EU-lidstaten die het liefst ‘business as usual’ voeren, niet negeren. Maar de conservatieve realist Gerry van der List spreekt van kortzichtige spierballenpolitiek van de EU en meent dat er geen sprake is van afdoende bewijs tegen Rusland.

Het kan natuurlijk ook dat de om zijn nuchterheid bekend staande binnenlandcommentator van Elsevier te diep in het glaasje heeft gekeken. Geen wodka, maar melk wel te verstaan. Wat evenzeer tot een wereldvreemd wereldbeeld kan leiden. Je zou dit als een komkommer kunnen afdoen, een leuk stukje van een columnist die het in deze hete oorlogszomer net even anders wil zien dan de mainstream. Maar ik ben bang dat Van der List het meent, net als al die anderen in rechts Nederland, die zo’n afkeer van de EU (‘EUSSR’) hebben dat ze het Rusland van Poetin in bescherming nemen. Het lijkt wel alsof in deze omstreken met het conflict in Oekraïne (letterlijk: grensland) de polderkolder is uitgebroken.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

34 reacties

 1. Bes Tolen

  De Georgiërs zijn in het verleden door het oude Rusland gered van verovering door islamitische Turken. Abchazië is maar een klein gebied, dat net buiten Rusland ligt in het of ten noord-westen van Georgië. [Net zoals men dat wil zien.]. Zuid-Ossetië, ook een klein gebied, ligt in het of ten noorden  van Georgië. Bruut geweld door Georgië heeft er toe geleid dat beide kleine gebieden een legering van Russische militairen hebben. Rusland beschouwt beide gebieden evenwel niet als deel van Rusland. Abchazen waren islamitisch maar gelden tegenwoordig als ongelovigen {er zijn niet eens moskeeën in het land) en Osseten zijn christenen of ongelovigen. De claims van Georgië op deze gebieden werden door deskundigen in de negentiger jaren bijna algemeen als zwak betiteld.

 2. josefkuijpers

  Ik denk dat “REALIST” een correcte analyse heeft gemaakt, en mijnheer Baar een aantal belangrijke stappen heeft gelaten voor wat ze waren.

  De EU heeft en had in Oekraïne niets te zoeken, en als de meerderheid van dat volk kiest voor een handelsaccoord met Rusland dan is dat zo. Als dan de minderheid meent een coup te moeten plegen, dat past de EU een afwachtende opstelling, zulks in tegenstelling van onze liberale zieners hebben ten toon gespreid.

  Deze hele ellende is kortzichtig en een aanfluiting voor de EU!!

 3. Bes Tolen

  De direct verantwoordelijke politieke machthebbers van het westen zitten vooral in de Verenigde Staten. Het zijn   oligarchisch ingestelden, een oude groep machtswellustelingen, die er ook voor hebben gezorgd dat ze de grootbanken aan hun kant kregen. Of en dat is de waarheid de grootbanken hebben gemaakt. Dit om de financiering voor gewilde oorlogen veilig te stellen. Dezelfde (oudere) constructie bestaat nog altijd in Engeland en in Frankrijk. In Frankrijk waar het minder werkt,  is de constructie door Napoleon opgezet. [Of heeft die een constructie van het oude regime uitgebouwd?]. In Portugal en Spanje is ook al sprake van zo’n oude constructie. [in Portugal maakt de Banco Espirito Santo er deel vanuit.].  In Italië is het Vaticaan een hoofdstuk apart. Officieel is het Vaticaan een onafhankelijke staat maar het bemoeit zich uitvoerig met de politiek in Italië. Trouwens ook met de rest van de westerse wereld. In de Verenigde Staten is het succes groot. De volledige sabotage van de maatregelen om illegale immigratie in de Verenigde Staten tegen te gaan, heeft alle succes. De Rooms katholieke kerk groeit er als kool. Nog één generatie en de Latino’s vormen een bevolkingsgroep van honderd miljoen mensen. De financiële invloed is ook groot in de Verenigde Staten en daarmee in de westerse wereld. De kerk (in werkelijkheid trekt denkelijk een heel oude groep Romeinse aristocraten aan de touwtjes) bezit ook daar banken (één van de drie grote), beleggingsmaatschappijen (hieronder de grootste) en dergelijke. Het overeenkomende van genoemde landen is dat oligarchisch ingestelde groepen met godsdienstige taboes werken om hun werkelijke machtspolitieke streven te verhullen. De leer van het multiculturalisme wordt ondersteund. Momenteel zijn oligarchen in de Verenigde Staten in de politiek dominant.

 4. fredvdB

  Laat ook maar, die spierballenpolitiek, die de EU de laatste tijd vertoond. We hebben gezien waar het laatste spierballenproject met die democratische rebellen in Syrie en Irak toe heeft geleid.

   

  Wat dat betreft zou ik toch graag zien dat de EU een gesloten afdeling wordt. Het is toch evident dat types als Van Baalen, Asthon en vele anderen ronduit een bedreiging voor de wereldvrede zijn, dunkt me. 

 5. christianov

  Wat een leuke vrijmetselaars handdruk!

   

  @v Baar, ga lekker op vakantie!

 6. zeeman

  Hoe kom je aan deze waandenkbeelden?

  Er bestaat in Rusland meer persvrijheid dan in Europa. Als voorbeeld heeft de nieuwe Franse regering reeds besloten dat openlijke kritiek op het regeringsbeleid bij wet verboden is…. 

  Onze pers held Derek Sauer is er miljonair geworden…

  Vergelijk Europa met het Rusland van nu en je zult zien dat wij de SovietUnie zijn!

 7. V.K.

  -Wanneer je kritiek op de EU ziet als Rusland wordt in bescherming genomen, dan klopt je hele verhaal v.Baar. 

 8. Marcel Buurman

  @zeeman: ik voel geen enkele haat ten opzichte van het Russische volk. Wel ten opzichte van Poetin en zijn kliek. Met het volk heb ik eerder medelijden, omdat zij zo door hum president worden misleid.

  Poetin is een dictator die geen oppositie duldt, politieke tegenstanders laat opsluiten, de persvrijheid vernietigt, totale macht over maatschappelijke organisaties nastreeft, het leger verheerlijkt, het Russische volk ongezond verheerlijkt, niet terugdeinst voor bloedig geweld, en alles doet om de macht voor hemzelf veilig te stellen.

  Arm Rusland. En arm Europa, als dat niet bereid is om deze tiran een halt toe te roepen.

   

 9. Marcel Buurman

  Een correcte analyse, Dirk-Jan.

 10. Marcel Buurman

  Een correcte analyse, Dirk-Jan.

 11. tipo

  Zwitserland is wel in onderhandeling over een vrijhandelsaccoord met Rusland/Wit-Rusland/Kazachstan. 

   

  Wij niet. 

   

  Vanwege de EU die dat niet toelaat.

   

  De EU is tegen vrijhandel met Rusland en dus tegen vrede en welvaart. Zo simpel is het. En nu krijgt de EU dus de oorlog zie ze wil. Al blijft die hopelijk koud.

   

  Als de EU wel voor vrijhandel met Rusland was, dan had de EU een package deal voorgesteld aan Rusland en Oekraine, zodat er een vrijhandelszone van Lissabon tot aan Vladiwostok ontstond. Maar nee, Barosso schreeuwde dat vrijhandel tussen de EU en de Oekraine elke vorm van vrijhandel met Rusland onmogelijk maakte. Wat natuurlijk grote flauwekul is.

   

  Nu geloof ik graag dat Poetin het ook onmogelijk achtte, maar dan nog had de EU een tri-partitte overeenkomst met Rusland en Oekraine moeten voorstellen als het doel van de EU werkelijk vrede en welvaart is. Dat heeft de EU niet gedaan, dus is oorlog en arremoede haar doel, Zo simpel is het echt.

 12. zeeman

  Het spierballen verhaal komt uit het westen. Als we zo doorgaan dan komt er oorlog met Rusland. Is dat wat we willen?

  Journalisten moeten eens een beetje kritisch worden en geen goedekope, niet nagetrokken onzin verkopen.

  Oorlog met Rusland betekent waarschijnlijk een atoombom oorlog. Het definitieve einde. En dan Putin de schuld geven? Beetje laat niet? Laten we toch terug gaan naar professionele diplomatiek, zoals Rusland al maanden lang voorstelt maar gewoon genegeerd wordt door het westen. Indien er oorlog komt en als er atoom wapens gebruikt gaan worden dan is dat onze schuld, niet Rusland. De media moet vragen gaan stellen, geen lul verhalen verkopen.

  Een falende media is het probleem en dat zou ons einde kunnen betekenen; de media die geen vragen meer stelt.

 13. Realist

  Ok, Dus uw versie van de waarheid is dat Putin deze crisis heeft uitgelokt? Of anders de VS en/of NAVO. Verklaar u nader, graag met  feitelijke argumenten.

   

  Wat er in de jaren voorafgaand aan de vrijhandelsdeal in Oekraine gebeurde, is dat het Westen (vooral VS maar ook EU) via geldstromen (5 miljard dollar) en verlenen van politieke steun de Oekraine heeft geprobeerd los te weken van Rusland. De crisis is verergerd doordat zowel de Eu als Rusland hun eigen verdrag met Oekraine wilden sluiten. En hoewel een grote minderheid van de Oekrainse politici de EU verkoos, heeft de democratisch gekozen president van de Oekraine uiteindelijk gekozen voor de Russische deal. Dat was zijn goed recht, hij had daar een democratisch mandaat voor. Als de EU en de VS daar een probeem mee hebben, soit.

   

  Maar nee, het Westen kon deze diplomatieke nederlaag niet verkroppen. En zij konden niet wachten tot de vervroegde verkiezingen in mei. Nee, zij escaleerden de begrijpelijke burgerprotesten via de door hen gefinancierde extreme oppositiegroepen tot gewelddadige molotov-bestormingen van overheidsgebouwen. En nadat er in februari een wapenstilstand was gesloten met de regering, waarvan een onderdeel was dat de regeringstroepen de regeringsgebouwen niet meer gewapend zouden verdedigen, volgde er diezelfde nacht een gewelddadige bestorming waarvij Yanukovich voor zijn leven moest vluchten. 

   

  De daar op volgende impeachment procedure was vervolgens onwettig, immers niet met de beoogde 2/3 parlementaire meerderheid. 

   

  U ziet, deze hele revolutie heeft niets te maken met een besluit van de president van Oekraine om te kiezen voor een handelsverdrag met Rusland. Maar alles met de door de EU en VS aangewakkerde revolutionaire opstanden. Als u dat niet in de gaten heeft, bent u ziende blind en horende doof.

   

 14. Richard van Ravenstijn

  Een typische gevolgtrekking van v.Baar —

   

  Je zou zijn visie haast nog gaan geloven als ik het  “landjepik’  van Verhofstadtt en v. Baalen, niet te vergeten de dubieuze rol van Timmerfransje, niet zelf had gezien.

   

  Een bijzonder wankele EU/Brussel heeft niets te bieden/zoeken in Oekraïne, een hoop gebler op het Maidanplein van Verhofstadt en de opgeheven mollige roze knuistjes van van Baalen en onze buza hotemetoot Frenske, die wel wat Russisch spreekt maar taal noch mensen begrijpt, Rusland zwart maakt  ( zij zijn slecht en wij zijn goed en weten het beter ) wordt door heel veel ( Russische ) Oekraïeners niet begrepen of geaccepteerd.

   

  In tegenstelling  tot ons  volk zijn zij wel  trots, nationalistisch en wensen geen EU staatsgreep/invloed,

  Amerika en het westen is altijd een vijand geweest van dit trotse land — raar te denken dat ze zich nu tot ons wenden en zich van moedertje Rusland af zouden keren.

   

  Wij Nederlanders hadden goede vriendschappelijke betrekkingen met Rusland, Brussel heeft dit voorgoed voor ons bedorven.

   

  Fanatici ( ook Eurofielen ja ! ) op elk gebied, zijn altijd oorlogshitsers gebleken !!

 15. locke

  Laat die spierballen Politiek maar  achterwege .Jaap de ( Hoop )Scheffer begint al met zijn grote muil.

  Hoever willen zij doordringen in een land dat altijd Russisch is geweest waar afspraken over zijn gemaakt voor de muur viel. Die vent weet helemaal niet wat die lult ,ze zouden  eens met Helmuth Schmidt moeten gaan praten die was er bij voor dat ze die wartaal uitkramen ,of denken ze nu ook nog met geweld dit op te lossen ,dan kennen ze de mentaliteit van andere werelddelen nog steeds niet . Maar dat weten we inmiddels al, de hele Wereld steken die opruiers in de fik en hier gaat alles naar de klote. Die gekken op die functies zijn vol verantwoordelijk  daar horen die van Baalen cq Verhofstadts die nu ergens in de grond zijn gekropen  ook bij.

  Als men zover wil gaan dat men zichzelf wil vernietigen dan trekken deze gasten  als eerste de laarzen aan ,wel snel zijn want de winter staat voor de deur ,daar weten de Duitsers die daar liggen alles van. Als er mensen zouden overlijden door deze  propagandisten  dan moeten die maar een bezoekje krijgen van achterblijvers .Eens kijken of die schijtluizen dan nog die grote muil hebben . Voor al die gasten mogen ze zwarte lijsten aanleggen ,die leren niet vanuit het verleden en moeten anders benaderd worden.

   

 16. Marcel Buurman

  @mart: niets te vrezen van Poetin? Vraag dat eens aan de politici die zich tegen hem durfden keren, en de gevangenis in moesten. De journalisten die zijn ontslagen omdat zij het waagden kritisch te zijn, en enkelen die vermoord werden. 

  De Georgiers die uit hun eigen land verdreven werden, terwijl zij in Abcahzië de meerderheid van de bevolking vormden. Daar heeft Poetin de islamitische Abchazen geholpen tegen de christelijke Georgiërs. Pure machtspolitiek.

   

  Ik denk dat u nog enkele jaren ouder had moeten zijn, om de handelwijze van Poetin goed te kunnen begrijpen (mijn ouders hebben de nazi’s nog bewust meegemaakt, als kinderen (17 en 13 aan het einde van de oorlog), en hebben een indruk hoe het in een dictatuur toe gaat).

   

  We hebben te maken met diverse dreigingen.

  In geopolitieke zin zijn dat voor het vrije westen :

  1. inderdaad de islamitische dreiging, met zijn intolerantie en gewelddadigheid

  2. de Russische dreiging door de ontwikkeling van een nationalistische dictatuur onder Poetin.

  In culturele zin hebben we met interne dreigingen te maken (nihilisme, cultuurrelativisme, materialisme).

   

 17. Marcel Buurman

  @mart: niets te vrezen van Poetin? Vraag dat eens aan de politici die zich tegen hem durfden keren, en de gevangenis in moesten. De journalisten die zijn ontslagen omdat zij het waagden kritisch te zijn, en enkelen die vermoord werden. 

  De Georgiers die uit hun eigen land verdreven werden, terwijl zij in Abcahzië de meerderheid van de bevolking vormden. Daar heeft Poetin de islamitische Abchazen geholpen tegen de christelijke Georgiërs. Pure machtspolitiek.

   

  Ik denk dat u nog enkele jaren ouder had moeten zijn, om de handelwijze van Poetin goed te kunnen begrijpen (mijn ouders hebben de nazi’s nog bewust meegemaakt, als kinderen (17 en 13 aan het einde van de oorlog), en hebben een indruk hoe het in een dictatuur toe gaat).

   

  We hebben te maken met diverse dreigingen.

  In geopolitieke zin zijn dat voor het vrije westen :

  1. inderdaad de islamitische dreiging, met zijn intolerantie en gewelddadigheid

  2. de Russische dreiging door de ontwikkeling van een nationalistische dictatuur onder Poetin.

  In culturele zin hebben we met interne dreigingen te maken (nihilisme, cultuurrelativisme, materialisme).

   

 18. mart

  Marcel hoe oud/jong  ben je?Dat zou je haat  tegen Putin kunnen verklaren nl de negatieve kijk naar rusland de laatste jaren door jullie toffe  media,daar zijn jongere mensen nogal gevoelig voor.Ik ben 78 en ongeletterd zo gezeit,maar wèl bereisd(zonder oogkleppen op en niet als tourist)Ik denk dat er weinig te vrezen is van Putins kant,of men moet doorgaan met treiteren.Ik zou me beter zorg maken over de vijfde colonne  islamieten in je piepkleine landje,daar is veel meer onheil van te verwachten.Nederland is veel te klein als immigratielandje.SUCSES ER MEE.

 19. kees rudolf

  Eens met Van Baar over Van der List.

  Het is altijd even schrikken als een commentator die je voor doorgaans verstandig houdt de plank een keer misslaat, zoals deze keer Van der List. Als ik van bijv. Marcel van Dam een idioot commentaar lees, of van Grunberg weer zo’n parmantige pseudo-wijsheid, dan denk ik hooguit: “daar heb je hem weer, zo kenden we hem al.” Maar met Van der List heb ik dat niet. Anderzijds, een doorgaans goede commentator kan de plank natuurlijk een keer misslaan, net als dat andersom bijv. Grunberg wel eens een heel enkele keer de spijker op de kop slaat.

  Ik kan niet helemaal doorgronden waar het nu vandaan komt, die neiging bij sommigen om de daden van Poetin te vergoelijken. Tegendraadsheid om de lol van de tegendraadsheid, of juist aanpassing aan de dominante opinie in eigen kring? En in welke kring domineert dan de Poetin-vriendelijke mening? De nazaten van de vroegere sowjet-vrienden? Is het links, is het rechts? Met dat onscherpe begrippenpaar krijg ik het beeld in elk geval niet scherp. Van der List kun je moeilijk links plaatsen. En de reageerders hier, die zich zo boos op Van Baar maken? Ik lees kreten als “de imperialistische EU”, die mij wel doen denken aan de kretologie van de linkse studenten in de 60er jaren, die Ho Chi Minh zo’n held vonden. Maar ik meende toch te weten dat op deze site zich meer PVVers dan SPers reagerend manifesteerden. Wat je  wel kan zien is dat de neiging om voor Poetin op te komen veel voorkomt bij mensen die ook nogal sterk anti-europees zijn. Maar een logische samenhang tussen anti-europees zijn en voor Poetin opkomen zie ik niet direct. Zelf ben ik bijv. niet zo bar enthousiast over “Europa”, en al helemaal niet over de euro, maar enige neiging om Poetin te verdedigen en de schuld grotendeels bij de EU of de VS te leggen heb ik niet. Misschien zit er meer systeem in het denken van de Poetin-verdedigers dan in mijn denken over deze kwestie. Het schijnt mij wel toe dat je voor het onderhouden van en volharden in een Poetin-vriendelijke opinie een paar vervelende feiten moet negeren of wegredeneren, maar dat hoeft uiteraard voor systematische denkers, zeker wanneer die ook nog de steun in de rug van de consensus in eigen kring hebben, geen probleem te zijn.

   

   

   

 20. robmdw

  Juist; en daarom is deze beeldspraak net zo absurd als de Oekraine Russisch te noemen. Klaarblijkelijk staan de boeken die u iets zouden kunnen uitleggen over de Oost-Europese geschiedenis zelfs in uw mottenballendoos.

 21. locke

  Als Nederland Duits is, lachen. Je moet eens een Atlas de aarde staatkundig uit de mottenballendoos  gaan halen

  misschien leer je dan iets van de geschiedenis.

 22. L. van der Schoot

  @robmdw.

  Rusland geeft geen drol om bevolking van de  corrupte Oekraine.

  Het gaat Putin uitsluitend om de beveiliging van hun grenzen. Ze vrezen voor het feit dat het mogelijk zou worden dat de Nato of Amerika zo hun belangrijkste marinehavenstad Sebastopol zou kunnen binnenvaren.

  Dat zou Amerika ook doen (Cuba soms vergeten, of geen geschiedenisles gehad?)

   

  De imperialistische EU, waar wij steeds meer belastinggeld naar toe sturen tracht dit mogelijk te maken door miljarden te geven waar dit land geil op reageerde en  thans in wapens omzet. Onze staats mafferikken deden daar nog een schepje bovenop, even als die verschrikkelijk Verhofstad.

  Niet dat ik een vriend van Putin ben, maar ik begrijp zijn acties. Escalatie heet dat.

   

  Mijn conclusie is: als die vervloekte EU zich niet met de OEkraine had bemoeid, was er niets gebeurd.

   

 23. L. van der Schoot

  Ja wat kan je nu nog zeggen tegen een warhoofd als dirk-jan. Iemand met zulke ideen kun je beter links laten liggen, waar hij thuishoort.  Ik ga tenminste niet meer reageren op dergelijke figuren.

  Ik las laatst een mooie uitspraak van een wijs iemand: Het is goed dat er dwazen zijn, dan vallen normale mensen tenminste wat meer op.

   

  Het laatste nieuws: De Oekraine wil lid worden van de NAVO.

  Dat is hetzelfde als je je tegen brand wil verzekeren wanneer je huis in brand staat.

   

 24. Two Ravens Black Kettle

  Hoi Marcel Buurman

   

  Ik vermoed dat U zich vergist, ik ben namelijk helemaal geen dienaar van de EU-Moloch.

  Inzak het M-Oosten moet ik echter toegeven dat een verlichte dictator te preferen is boven een democratie/theocratie van islamistische sekteleden.

 25. Marcel Buurman

  De schrijfsels van Two Ravens Black Kettle c.s.: de nieuwe NSB-ers laten van zich horen. De pleitbezorgers van de dictator.

   

  Schaam je, enge man/vrouw.

   

 26. Marcel Buurman

  @zeeman; als je dit (01.25 u) werkelijk gelooft, ben je echt verloren.

   

  @robmdw: juist.

  Oekraïne is een onafhankelijk land, waarvan het parlement een zeer corrupte en autoritaire president heeft weggestuurd. Hoewel Rusland zich daar niet mee heeft te bemoeien, heeft Poetin besloten de zaken flink op te stoken. Alle slachtoffers  die vallen, zullen deze machtswellusteling worst zijn. De internationaalrechtelijke verplichtingen lapt Rusland aan zijn laars.

  Dat levert een uitermate moeilijke situatie op om mee om te gaan. Eén ding is zeker: een zwakke houding ten opzichte van agressie, speel slechts de dictator in de hand. Pijnlijke acties zijn helaas keiharde noodzaak, als we geen verraad willen plegen aan de vrije samenleving; aan het behouden van de democratische rechtsstaat – in plaats van de wil van de machtige manipulators – als basis voor een fatsoenlijke wereldorde.

   

 27. Joep

  Er HOEFT ook helemaal geen spierballen-EU-politiek van de EU te zijn.

   

  Die landjes in het Oosten moeten het gewoon lekker zélf uitzoeken. Vooral niet mee bemoeien en de grote vent uithangen.

 28. Two Ravens Black Kettle

  De EU bleef de beer poken, prikken, treiteren. Al sinds de val van de muur. De beer gromde, gromde, gromde maar alle waarschuwingen werden naar het rijk van fabelen gezonden. De grote denkers Verhofstadt en van Baalen vertrokken naar de grens met Rusland en gingen weer treiteren, treiteren, treiteren. En toen zij de beer Hap en nu is iedereen in het Europeesche aan het janken.

  Van Baalen en verhofstadt zouden in ’t cachot moeten zitten maar ipv. worden ze met alle egards behandeld door onze journahahaha die nog nooit 1 kritische vraag hebben gesteld aan deze twee oorlogshitsers. Nee beide heren heten zelfs kenners te zijn van Rusland. met name van baalen hoor ik de laatste tijd weer dagelijks op de Orwelliaanse Staatsradio 1.

 29. robmdw

  @Locke: De Oekraine is net zo Russisch als Nederland Duits is. U heeft werkelijk geen enkel flauw benul. De Oekraine heeft het volledige recht op, vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking. De strijd daar gaat over één van de laatste hoofdstukken van de ineenstorting van het Soviet Imperium. Dat de Russen het daar moeilijk mee hebben wordt maar al te duidelijk. Voordat vrijheid werkelijk onderdeel gaat worden van de Russische samenleving zijn we vast nog wel een paar decennia verder.

 30. Joost1991

  Ik zag toch wel degelijk een tuchtigend vingertje bij Van Baalen. Zelfs een vuistje. Zingen deed hij niet. De auteur is zelf losgezongen van de werkelijkheid. Er zijn ook geen argumenten te vinden in zijn cynische stuk.

 31. zeeman

  Beste Marcel,

  Ik begrijp je reacties.

  Jij bent een van de vele slachtoffers van onze media.  

  Je bent opgegroeid met een haat naar Rusland, Dat begrijp ik. Maar heb je al eens werkelijk een nadeel ondervonden van het “gevaarlijke Rusland”?

  Vele nederlandse bedrijven den goede zaken in Rusland, wat is daar mis mee?

  Onze media gaat maar door met hersenspoeling  tegen Rusland en dat  is fout en heel gevaarlijk.

  Amerika heeft meer dan duizend militaire bases all over the world. Denk toch eens na !

  Washington heeft al besloten dat geen van hun militairen of politici door het Intenataionaal gerechtshof in Den Haag mag worden vervolgd op straffe van een invasie in Holland?

  Kennis van de geschiedenis, kennis de huidigige situatie in de wereld helpt je een oordeel te vormen.

 32. KeesvanD

  Verhofstadt en van Baalen bezongen de Europese waarden.

   

  DJvB: je bent hartsikke gek.

 33. Richard de II2

  My goodness! Ashton die opgevolgd gaat worden door de internationaal socialiste Federica Mogherini…… Dat ga ik echt niet meer trekken. De schofterige brutaliteit. In wat voor een wereld leven we?

 34. peterdeRuyter

  @ Richard de II2

   

  In een incestieuze politiek correcte wereld, waarin de geestelijke terreur incl leugens van de gutmenschen luid wordt uitgedragen door de MSM’s en de PO’s.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.