Wetteloosheid Letland is topje van de ijsberg

Gisteren heb ik gesproken met John Christmas, een Amerikaanse bankier-klokkenluider die een boekje open deed over massale corruptie en fraude in Letland.

De ontmoeting vond plaats ten kantore van onze collega’s van 925.nl, die deze zaak aan het licht hebben gebracht en mij hadden uitgenodigd voor een exclusief interview met deze (ex) bankier. Indien u een luchtige column wilt lezen, dan kunt u deze beter overslaan.

Het relaas van Christmas (45) leest als een spannende thriller in de beste Hollywood traditie. Het vertelt het verhaal van een door-en-door corrupt régime, corrupte bankiers, frauderende rijke Russen, een falende Europese Commissie en een even falende EBRD (European Bank for Reconstruction & Development), die bedoeld is om de overgang te bevorderen van de voormalige communistische landen in Centraal- en Oost-Europa naar markteconomieën, met speciale aandacht voor democratische ontwikkelingen. Het tegendeel is het geval. Leest u maar even mee.

Christmas was destijds hoofd van de Parex Latvia Relationship Group, een Letse bank, die nauwe banden onderhield met de Letse regering. In de jaren 2008/2009, toen in de VS de financiële crisis al in volle hevigheid was uitgebroken financierde Parex allerlei schimmige transactie’s, onder andere met dubieuze Russen. De fraude was bekend en werd openlijk besproken op de werkvloer: witwassen van geld, lening-caroussels, waarbij vriendjes van Poetin $ 100 miljoen konden lenen zonder enige zekerheid daartegenover te stellen (en vervolgens met de noorderzon verdwenen), enzovoorts enzoverder. Het kon niet op, via een ingewikkeld stelsel van tussenvennootschappen werd de deposito- en de lening business door elkaar gehusseld. Het mijn en dijn werd ondoorzichtig…

Christmas heeft minstens twintig grote fraudegevallen gerapporteerd. Zowel intern, als aan de Letse centrale bank, als aan de ECB, als aan de Europese Commissie. Er werd geen actie ondernomen. Ik herhaal: er werd géén actie ondernomen. Wel werd Letland per 1 januari 2014 op dubieuze wijze toegelaten tot de eurozone (zie hierna). Er is gesjoemeld met ‘reversed hedging’, met een mismatch van renteproducten en wat dies meer zij. Niet alleen Parex treft blaam, ook de accountant Ernst&Young (die op de hoogte moet zijn geweest van de malversaties), de centrale bank, de belasting autoriteiten, de staatspolitie van Letland en het ‘constitution protection bureau’, een anti-corruptie eenheid, die even corrupt bleek als de rest. Het was één grote maffiabende. Christmas schakelde zelfs de Duitse en Zweedse filialen van Parex in om zijn verhaal te doen: tevergeefs!

Maar ook de Europese Commissie treft blaam. Zij heeft zich veel te weinig kritisch opgesteld jegens de zogenaamde ‘Parex bail out’, waarbij het bedrijf werd gesplitst in Citadele Bank AS en Reverta AS en de EBRD een put-optie op aandelen verwierf in ruil voor een lening van € 7,5 miljard (!).  De EC wist van deze feitelijke staatssteun die Letland bood waarbij de oude Parex-aandelen in delen werden verkocht. Ook een lange brief van Christmas aan de ECB mocht niet baten, waarin de put-optie aan de kaak werd gesteld als een waardeloze (‘valueless’) optie op aandelen. De ECB heeft nimmer op die brief gereageerd, een schande natuurlijk. Zeker de Letse overheid (en centrale bank) wisten al vroeg in 2010 dat de balans van Parex zo rot als een mispel was en de bank dus in feite zwaar ondergekapitaliseerd was. Minstens 50% van de activa van Parex bestond uit overgewaardeerde activa. Het bedrijf was dus niets waard en de Europese beleidsmakers stonden erbij en keken ernaar. Maar wel € 7,5 miljard belastinggeld uitlenen in ruil voor lucht.

Pikant detail is, dat Christmas vervolgens van verschillende kanten ernstige bedreigingen kreeg. Zo ernstig, dat hij het land moest ontvluchten (inmiddels is hij weer terug in de States).

Hoe kunnen dit soort toestanden in de toekomst worden voorkomen?, zo vroeg ik hem. Hij antwoordde daarop dat de EC en ECB samen nu een voorbeeld moeten stellen. Niet alleen voor de bestaande  eurozonelanden, maar ook voor eventuele toekomstige. Draai de toetreding van Letland tot de eurozone tot nader order maar terug. Breng de financiële jaarrekeningen maar in de openbaarheid. Laat elke financieel journalist maar kennisnemen van de ware toedracht. Je kunt de Letse overheid hier simpelweg niet mee weg laten komen. Kaart ook de dubieuze rol van de EBRD aan, die kwistig met belastinggeld strooit, terwijl ze klaarblijkelijk niet weten waar ze mee bezig zijn. Of moet ik zeggen, dat ze net zo corrupt is als de lieden die zij financieren?

De Parex bail out was gebaseerd op ernstige fraude, iedereen wist er van, stond er bij en deed …. NIETS.  Volgens minister Dijsselbloem heeft de EBRD een put-optie op aandelen Citadele en Reverta als gevolg van genoemde lening van € 7,5 miljard, door een EBRD, onder leiding van een speciaal voor dat doel geformeerde groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het IMF. Zoals gezegd gaat het om de lieve somma van 7,5 miljard euro in ruil voor een put-optie op aandelen in Citadelle en Reverta. Die put-optie is bedoeld als ‘garantie’ voor de lening, maar die verplichting staat nergens in de boeken van de Letse overheid, ook niet in een toelichting. Maar het ergste is dat die put-optie niks waard is. Wat heb je aan een put-optie, zo zou ik aan Jeroen Dijsselbloem willen vragen, als de onderliggende waarde waardeloos is? Wie denkt dat die put-optie op 25% aandelen in Citadelle plus het belang van ruim 12% in Reverta 7,5 miljard euro opleveren, die droomt van een niet-bestaande werkelijkheid. Letland heeft de kluit belazerd onder toeziend oog van de EC om zo de eurzone ingerommeld te worden. Well done boys! Wie volgt?

Inmiddels heeft volksvertegenwoordiger Omtzigt, die gisteren eveneens aanwezig was, daar schriftelijke vragen over gesteld, die echter nog niet beantwoord zijn. Men hoeft geen glazen bol of te levendige fantasie te hebben om zich te realiseren dat dit Letse geval slechts het topje van de ijsberg is. ‘Breng de waarheid aan het licht!’, zo verzuchtte John Christmas tegenover mij. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. BPS

  Met andermans geld strooien is wel gemakkelijk, ja.

  In mijn economische definitie van corruptie en criminaliteit is het een consumptie zonder tegenprestatie. Dat is economisch een belasting en geen verrijking.

  Ik was ook geschrokken en gedesillusioneerd in de EU door de martelgang van Van Buitenen, die ooit super Europa-gemotiveerd in Brussel aan de slag ging.

  Maar dat is al weer heel wat jaren geleden. De vervolging van EU-critici op corruptie en wanbeleid, gaat tot op heden nog onverminderd door. Ze vreten allemaal uit dezelfde ruif.

 2. drnomad

  Dit soort dingen zijn onderdeel van een mogelijke oplossing. We zien Europese machtspolitiek om het kaartenhuis in stand te houden, desnoods ten koste van de eigen bevolking (denk bailouts, transfers). Ze doen het duidelijk voor zichzelf. Kun je wel appeleren aan deugden als ‘prudent omgaan met geld’, maar als ze het voor zichzelf doen, dan maakt corruptie ook niet meer uit. Dit soort eingen moeten juist vaker gebeuren, want het ondergraaft vertrouwen, en uiteindelijk stort de boel in elkaar.

 3. BPS

  Is er ook een formele wetenschappelijke uitleg waarom corruptie en fraude zo geëigend is in (ex)communistische landen en onder regimes met extremere politiek, als nu in de EU?

  Heeft het te maken met de overeenkomst van het idee van gratis geld (geld zonder tegenprestatie)? in die politieken? Of met een amorele en onverschillige uiting van individualisme en egoïsme?

 4. zeeman

  Dank voor dit duidelijke artikel. Het opent wederom onze ogen. Heel erg nodig.

   

  Corruptie is ook het negeren van misstanden.

   

  Het feit dat er dit soort grote misstanden bestaan, bekend zijn en niet de enige in haar soort zijn, betekent simpelweg dat de EU zo langzamerhand drijft op corruptie.

  Alle schuldigen moeten terecht staan, ook zij in Brussel die zichzelf imuun voor strafvervolging hebben verklaard en die dit soort misstanden toelaten voor het “hogere doel”. Alles op alles voor de EUSSR.

  Een tweede Neurenberg, een nieuw proces, de schuldigen aangeklaagd en dan een nieuw begin, zonder Brussel. 

   

  Wellicht is de huidige omstreden sanctie oorlog reeds het begin van het einde van Brussel.

  Steeds meer Europese landen beginnen te protesteren.

  De Finse president gaat de sancties direct met president Putin bespreken, buiten Brussel om.

  Er is vandaag een urgente bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken en ministers van landbouw in Brussel.

  Paniek alom.

 5. V.K.

  -Na ja, corrupte Russen en een falende Europese commissie.

  -De corrupte EU spint weer eens garen bij falende Russen.

 6. DWK

   

   

  doet me denken aan mijn oma die terwijl zij de vette kalkoen de oven inschoof kraaide: Die is schoon op met de
  kerst!

 7. LantR.fant

  Het zijn telkens dezelfde verhalen, die we vanaf 2008 horen. De hele financiële huishouding van de Eu lijkt van bedrog en incompetentie aan elkaar te hangen. En mr. incompetent Dijsselbloem gaat dat niet verhelpen. Alle aandacht ook niet.

   

  Als de EU dit niet gewild had, was het ten minste niet in deze mate gebeurd.

 8. J.W.Green

  Dat het geld kost is mogelijk niet zo belangrijk.

  Mogelijk is men bezich met de “Zbigniew Brzezinski” strategie..

  Stap 1: Isoleren van Rusland door de omringende ex Sovjet -Republieken los te weken, zodat Rusland geen perspectief meer heeft om zijn centrale Euraziatische positie en zijn atoommacht te benutten om een rivaal voor de Amerikaanse suprematie te kunnen zijn.

  Stap 2; Ingergreren van losgeweekte republieken in de (pilitiek versterkte ) EU en de NAVO.

  Daarbij is Oekraïne cruciaal: als deel van de as Frankrijk -Duitsland-Polen-Oekraïne ( rond 230 mioen inwoners ) zou dat land tussen 2005 en 2010 in de NAVO en de EU geintergreerd moeten worden.

   

 9. BPS

  Een crisis kan keren tot een normale stabiele en duurzame toestand,

  en een crisis kan eindigen in chaos waarna het systeem opnieuw van voor af aan moet beginnen.

  U prevaleert kennelijk het laatste. Is dat wel wijs?

  Ik zie meer in de eerste weg dat rust op begrip en lering van de verleden fouten.             Het geeft wat minder rommel en een flinke voorsprong.

  Wilt u daar nog eens over nadenken?

 10. BPS

  Via TMS is het zo gepiept.

 11. Hilterman

  @ BPS,

   

  Ik zou hier niet van corruptie spreken maar van zuivere oplichting. enorme kredieten verstrekken zonder dat daar enige zekerheid tegenoverstaat is gewoon oplichting. Dat de betrokken bankmedewerkers zich voor het faciliteren van dit bedrog laten betalen staat wel vast. Toch kwalificeer ik dit in juridische zin als bedrog, ook van de betrokken bankiers.

  Zij wisten op het moment dat die bedragen beschikbaar gesteld werden dat het niet om een lening ging die ook terug betaald zou worden.

   

  De wereld van high finance is buitengewoon spannend wanneer je daar wat inzicht in krijgt. Denk maar niet dat dit de enige vorm van oplichting is die binnen de EU wordt getolereerd.  Er gaat veel meer mis met de geldstromen die door de EU beheerd worden. De interne dienst van de EU die dat zou moeten signaleren en aanpakken is monddood gemaakt. De Nederlander Paul van Buitenen heeft geprobeerd als EU ambtenaar fraude binnen de EU aan de kaak te stellen. De verantwoordelijke EU commissaris heeft hem volledig genegeerd en geisoleerd. Van Buitenen is uiteindelijk gedesillusioneerd vertrokken. Men wenst gewoon geen kennis te nemen van fraude binnen de EU.

  Het geeft te veel politieke onrust. Het is makkelijker wat met geld te strooien dan het misbruik aan te pakken.

 12. Henry Joseph

  Lang leve Europea!

 13. BPS

  Omdat u in uw opvatting gelijk hebt, is uw mening wel van belang. Want wie gelijk heeft, moet gelijk krijgen. Anders krijg je ongelukken. Ontspoorde crises. Als men economieën opfokt en oververhit met loos geld -ongeacht van welke munt- gaat de economie over de rooie.(nadat die al eerst rood geworden was. Wat een treffende metafoor is dat trouwens)

 14. Jean Wanningen

  De bankenunie voorkomt vanaf 01-01-2016 slecht nieuws… (dwz dan zien we het niet meer per individueel land). Tot die tijd fungeert het ESM als achtervang.

 15. tipo

  Als ik het goed begrijp had Cyprus een bailout van 10 miljard en Letland een bailout van 7,5 miljard (van ons belastinggeld).

   

  Maar na de bailout van Cyprus, was er sprake van, dat Letland de functie van witwasland voor Russen zou krijgen. Wat stelling werd ontkent door Letland, want de controles zouden vreselijk streng zijn en zo voorts…

   

  Qua reeds plaatsgevonden bail out doet Letland dus niet onder voor Cyprus (7,5 miljard en 10 miljard), maar zijn in de toekomst vervolg-bailouts te verwachten voor Letland? Gaat dit zich in de toekomst herhalen zoals bij griekenland, waar elke keer weer een bailout nodig is?

   

  Of is er echt iets verandert, dat het niet nogmaals kan gebeuren? Of is dit niet te zeggen nu?

 16. drnomad

  BPS op 15 augustus, 2014 – 15:46

  Een crisis kan keren tot een normale stabiele en duurzame toestand,

  en een crisis kan eindigen in chaos waarna het systeem opnieuw van voor af aan moet beginnen.

  U prevaleert kennelijk het laatste. Is dat wel wijs?”

   

  Mijn voorkeur is niet relevant. Ik geloof niet dat er een “stabiele duurzame toestand” kan bestaan in een systeem van constante geld-ontwaarding, ofwel een systeem met ongedekt overheidsgeld. Of dit nu voor een groot (Euro) of klein (Gulden) gebied bestaat maakt verder niet uit. De Hollandse Florijn heeft de regio Twente arm gemaakt, in een fenomeen dat men “dutch disease” noemt. Ze zijn er nog steeds niet bovenop gekomen.

   

   

 17. Jean Wanningen

  “Is Letland straks het nieuwe Cyprus?” – Straks?

 18. tipo

  Dan wil je niet weten welke lijken er in Oekraine in de kast zitten…

   

  Ook daar speelde de Putin-maffia samen met Oekrainse bankiers en overheidsfunctionarissen tot voor kort een inhalig spel, wat met EU- en VS-leningen (toekomstig belastinggeld) vervolgens geprobeerd is om over te nemen, wat slechts voor de helft gelukt is.

   

  De leningen en garanties die zowel de EU als Rusland aan Oekraine hebben gegeven hebben waarschijnlijk hetzelfde onderpand en waarschijnlijk is dat onderpand niet eens aanwezig op wat toekomstige (onzekere) winst uit schaliegas na. 

   

  De interesse in totaal failliete landen van EU, VS en Rusland is bijzonder te noemen. In de chaos is het blijkbaar fijn corruptie plegen. Zeker zodra de belastingbetaler uit verre landen garant gaan staan…

   

  Vraag voor Jean Wanningen: Is Letland straks het nieuwe Cyprus?

 19. Jean Wanningen

  Inderdaad, binnen 2 jaar.

 20. louis-portugal

  Lijkt mij normaal gedrag Jean.

  Misschien dat het in Nederland en Duitsland minder voorkomt en men daarom denkt dat dat in andere landen ook niet gebeurt.Het is natuurlijk ook verlokkelijk als je zo gemakkelijk aan heel veel geld kunt komen.

  Het BES schandaal dat nu in Portugal speelt heeft 2 voorgangers waar met bovenstaande vergelijkbare dingen gebeurd zijn.

  Nl. de BPP en de BPN waar de banken speciale miljoenenleningen verstrekte aan “vrienden” en bestuursleden die als afgeschreven kunnen worden beschouwt omdat er onderpanden zijn die niet in relatie staan tot de waarde van die lening.   

  Het vervelende is dat men uit de crisis van 2007 GEEN ENKELE consequenties heeft getrokken  en dat als nu de nieuwe crisis uitbreekt de gaten nog VEEL groter gaan worden.                   .

 21. BPS

  Gratis geld (geld zonder tegenprestatie) is in elk geval altijd funest.

 22. BPS

  Corruptie is een ramkraak zonder ram. Maar het ramt een economie wel kapot. Begrijppu?

 23. avander

  En zo rommelen we door tot het moment dat de boel uiteen spat. Dan komt de “sterke man” met de oplossing.
  Afwaardering van de Euro naar 15%, en samen met Amerika een nieuwe wereldmunt. En dit alles onder supervisie van de VN.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.