De onnozele krachten hebben de wind mee

We leven in waarlijk ‘historische’ tijden. Waar Poetin in Oost-Europa aan zijn Novorossiya werkt, en jihadisten in het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris bezig zijn met de oprichting van een Islamitische Staat, zou in West-Europa het Verenigd Koninkrijk – in 1940 baken in een duistere wereld – het einde van de maand weleens niet kunnen halen.

Je kon het al van verre zien aankomen en gisteren was het dan zover: de voorstanders van Schotse uittreding uit het Verenigd Koninkrijk, een unieke constructie die sinds 1707 bestaat, gaan in de peilingen voor het eerst op kop. De voorsprong is klein en er zijn nog tien dagen te gaan, maar de trend is duidelijk. Het Yes-kamp gaat winnen. Wat op zich al opmerkelijk is, want in referenda wint meestal het nee-kamp. Maar de voorstanders van Schotse onafhankelijkheid hullen zich in een constructief ruitjeskleed en zien er met zo’n kilt en doedelzak ook niet gevaarlijk uit. Van oudsher staan de Schotten als redelijke, bescheiden en zuinige mensen bekend, en dat zijn ze nog steeds. Als zo’n vriendelijk volk uit een verband van meer dan driehonderd jaar wil stappen, is er werkelijk iets aan de hand. Ook al zullen de treinen blijven rijden, de Britse ponden blijven stromen, Adam Smith en zijn onzichtbare hand hun werk blijven doen, en de Schotse accenten bij Newsnight en de BBC blijven klinken. Maar als Schotland voor zichzelf kiest, zal de westerse wereld niet meer dezelfde zijn. Groot-Brittannië is dan niet alleen nog minder groot geworden, het houdt feitelijk op te bestaan. De Big Ben staat dan moederziel alleen in Westminster, dankzij een soeverein besluit van de Schotten, en niet van de Engelsen, de Noord-Ieren of de Welshmen (die in Belfast en Cardiff ook al hun eigen parlementsgebouwen hebben). Zouden ze daar bij UKIP al over hebben nagedacht?

Misschien moeten we zo’n stap niet dramatiseren. Het kan heel goed een non event blijken te zijn, omdat in de moderne wereld grenzen niet meer tellen en Schotland gewoon EU-lid blijft. Of de Engelsen dat over drie jaar ook nog zijn, is een andere zaak. David Cameron heeft ook daarover een referendum beloofd, maar daarvoor moet hij komend jaar eerst wel de verkiezingen winnen. Mij is niet helemaal duidelijk hoe dat na de afscheiding van Schotland zit, maar als dat Labour-bolwerk niet meer meestemt is een Conservatieve overwinning verzekerd. En daarmee is de geest van ‘little England’ uit de fles. Als Engeland uittreedt uit de EU, verschijnt er warempel echt een nieuwe Hadrian’s Wall aan de horizon.

Gek genoeg willen de Schotten wel los van Engeland, maar niet van het Europese continent. Als oud-aanhangers van Labour, dat onder de Schot Gordon Brown in het Blair-tijdperk tot new Labour werd omgedoopt, dromen zij van een sociaal-democratisch utopia op Noordzee-olie naar Scandinavisch model. Het is de Engelse arrogantie die in Schotland moeilijk ligt: Margaret Thatcher en haar revolutie van welvarende kleinburgers, die van Londen na de big bang in de City een kapitalistisch en voor de rest van de Britten peperduur waterhoofd maakte, waardoor het (relatief) gedepriveerde Schotland zich benadeeld voelt. Tegen zulke emoties is het moeilijk vechten. Elke Churchill, weten de Britten al sinds 1945, toen ze onverwacht voor Clement Attlee kozen, legt het daar tegen af. De keuze voor Schotse onafhankelijkheid kan dus niet echt als een schok komen; de trend is al zichtbaar sinds de Tweede Wereldoorlog en het opbreken van India. Beetje bij beetje is het machtige Britse Rijk afgebrokkeld, waardoor nu elke kleine havenstad droomt van een toekomst als Singapore of Hong Kong. Van Gaza tot Belfast en Aberdeen.

Toch leken de voorstanders van Schotse afscheiding tot voor kort ver in de minderheid en zagen de Unionisten het referendum met vertrouwen tegemoet. Net als Jozias van Aartsen bij ons met dat referendum over de Europese Grondwet in 2005. Zouden ze ook wel even winnen. Waarmee de grondstemming onder de bevolking totaal verkeerd werd getaxeerd. Niet dat de meerderheid van de mensen nu tegen de EU is, of in Schotland tegen Groot-Brittannië. Daar hebben ze driehonderd jaar onderdeel van uitgemaakt. De Schotten leefden daar tot voor kort prima in en hadden er ook niet zo over nagedacht. Maar dan komt er zo’n referendum, je spreekt er tijdens de campagne eens over met de buren die het ook nog niet weten, en ineens slaat de stemming om en ontstaat het idee dat je als Schot beter af kunt zijn zonder die vervelende Engelsen. Dan slaat de fantasie ook op hol. Draaiden de Britse strijdkrachten niet altijd op dappere en vuurvaste Hooglanders? Waren nationale iconen als Ian Fleming, James Bond en Sean Connery (‘007’ is vóór Schotse onafhankelijkheid) geen Schotse helden in dienst van het Britse Rijk die ten onrechte zijn opgeëist door Londen?

In Jeruzalem logeerde ik deze zomer vier dagen in het Scottish Guest House, een prachtig verblijf uit de koloniale tijd (1927) met een schilderij van Edmund Allenby aan de muur. Maar die glorietijd is definitief voorbij, en volgens sommige economen (die in meerderheid tegen afscheiding zijn) presteren kleine staten economisch beter dan grote staten. Kijk naar Noorwegen en Zwitserland. (Het Luxemburg van Jean-Claude Juncker wordt in dit verband nooit genoemd.) Het belangrijkste argument van degenen die voor het blijven in het Verenigd Koninkrijk pleiten, de economie, werkt als een boemerang. Net als bij ons in 2005 met dat referendum over de Europese Grondwet, dat feitelijk over de onvrede over de euro ging. Voor de Schotten is die onvrede – ironie, ironie – Thatcher en ‘I want my money back!’ Dat de Schotten juist netto-ontvangers van subsidies uit Londen zijn, wil er dan even niet in. En voor je het weet is een meerderheid van betrekkelijk tevreden mensen ‘om’ en zeggen ze een verbond op dat meer dan driehonderd jaar zijn succes heeft bewezen.

De onnozelen van geest en de mensen die het nog niet weten geven de doorslag; dat is altijd een van de risico’s van de democratie. Daarom ben ik tegen referenda waarin een toevallige generatie (die van nu) de kans krijgt om zomaar bij meerderheid van 50 + 1 over een kwestie te stemmen die ook voor toekomstige generaties van levensbelang is. Bij zulke fundamentele kwesties kun je niet over één nacht ijs gaan en ik voorspel ongeacht de uitslag van 18 september een nieuw (correctief) referendum, omdat de verliezers zich niet bij hun verlies kunnen neerleggen. Dat gaat voor veel onzekerheid in West-Europa zorgen, in een tijd waarin het ook helemaal niet ondenkbaar is dat Marine Le Pen in 2017 president van Frankrijk wordt. Dat is dan honderd jaar na de Russische Revolutie, waarin tevens samen met de Britse eilanders het lidmaatschap van de ‘EUSSR’ kan worden opgezegd. Gewoon omdat het kan en al die nationale fronten ook eens een kans moeten krijgen. Omdat de meerderheid die argeloos is en het ook niet precies weet, de buik vol heeft van die betweterige elites, of ze nu in Brussel zitten, of in Washington, Parijs en Londen. Dat is de stemming onder het volk en die stemming versterkt zichzelf.

Zelf zou ik nog wel in zijn voor een referendum over de invoering van referenda. Dan zou ik driewerf ‘Nee!’ stemmen. Maar waarschijnlijk is ook dat niet genoeg. De westerse wereld valt voor onze ogen als nationale folklore uiteen en het wordt onder allerlei valse vlaggen als volksbevrijding gevierd. Alleen mensen die geen weet hebben van echte onderdrukking, kunnen zo slordig en onnozel zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. kees rudolf

  Er zijn voortdurend en overal buitengewoon veel bijzonder onnozele krachten met hun uitwerking op de politieke besluitvorming. Als ik Van Baar goed begrijp denkt hij dat de invloed van onnozele krachten op de politieke besluitvorming in een democratie groter zal zijn als je binnen die democratie ook referenda houdt. In een democratie zonder referenda zou de invloed der onnozelen kleiner zijn. Het is mogelijk; ik overzie dat niet. Toch vind ik, ook als er geen referenda worden gehouden, de invloed van onnozelheid op de besluitvorming wel heel erg groot. Neem bijv. de bouw van windmolenparken: een dom idee, geen referendum aan te pas gekomen, doorgezet met zelfs de hartelijke steun van de VVD met behulp van Kamp. Ik weet niet of een referendum verandering in deze heilloze weg zou brengen, maar als dat zo zou zijn, dan zou in dat geval onnozelheid door een referendum worden gecorrigeerd. Zoiets is ook denkbaar met betrekking tot andere onderwerpen. Ik weet dus nog zo net niet of ik tegen referenda moet zijn.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. jantje

  Was Schotland failiet en heeft Engeland hun schulden overgenomen. Misschien presenteert Engeland voor het referendum nog even de rekening incl. rente?

 3. pierreofzo

   

   

  Citaat:

   

  Daarom ben ik tegen referenda waarin een toevallige generatie (die van nu) de kans krijgt om zomaar bij meerderheid van 50 + 1 over een kwestie te stemmen die ook voor toekomstige generaties van levensbelang is.

   

  De heer Van Baar vindt het blijkbaar terecht, dat Balkenende cs de uitslag van het referendum over de EU grondwet naast zich neer hebben gelegd.

  Een minderheid mag dus wel besluiten nemen, die de toekomst van de huidige en van toekomstige generaties bepalen.

  De democraat Van Baar treedt in de voetsporen van de heer Oeljanov, die een voorkeur had voor een revolutionaire voorhoede.

   

   

 4. tipo

  Daar gaat het om in de Donbass-regio, in ISIS en in Schotland: Identiteit, het meest ondergewaardeerde dingetje in de EU-gelederen, maar in de provincie een heel gebeuren. En het schaliegas uit Donetsk, de olie uit Irak en de Noordzee-olie uit voor de Schotse kust helpen dat identiteits-gebeuren zelfvoorzienend te maken. Voor zolang het duurt.

   

  Want zo een collectieve identiteit is wel aantrekkelijk, maar dan moet het geld wel rijkelijk uit de grond omhoog te pompen zijn. En laat dat nou net het geval zijn voor de kust van Schotland, dus kunnen ze daar nog wel even door met hun ‘dutch-disease’ van olie oppompen en het vervolgens verbrassen aan een verzorgingsstaat. 

   

  In Engeland is dat minder voor de hand liggend. Die zijn veel conservatiever en minder socialistisch. In Nederlannd zal Thatcher ook pas gelijk krijgen als het gas op is. Het geld is in ieder geval allang opgebrast voor de komende 40 jaar, maar dat maakt op geen enkele Nederlander indruk.

   

  Waarom wordt Groningen eigenlijk niet onafhankelijk? Referendum! Dan krijgen ze al die PvdA-ers en communistenbolwerken er gratis bij. 

   

   

 5. CDlogo

  Hangt er vanaf.

  Het merkwaardige is dat die Schotten erop gebrand zijn zich aan te sluiten bij de EU.

  En zoals Farage in het onderstaande filmpje al aangeeft is er dan van Schots zelfbestuur geen sprake meer de ongekozen Eurofielen in Brussel maken dan de dienst uit in Schotland.

  UKIP Nigel Farage – Scottish independence impossible if they remain in the the EU – Sep 2012

  http://www.youtube.com/watch?v=fn3HS59Zzzw

 6. Johan T

  Je kunt met economische argumenten proberen mensen te verleiden in steeds grotere, steeds anoniemere, verbanden te leven en bestuurd te worden. Of je kunt accepteren dat de meeste mensen geen wereldburgers zijn, maar zichzelf graag zien als onderdeel van een veel kleiner, veel intiemer, veel herkenbaarder geheel. Ik vind het niet gek dat de Schotten het liefst zien dat Schotland wordt bestuurd door Schotten, ook als dat objectief gezien iets kost.  Is dat onnozel?

 7. christianov

  De onnozele krachten, is de bevolking waar u blijkbaar lak aan heeft. Een referendum is de ultieme democratische onnozele kracht waarmee de horige duidelijk kunnen aangeven dat de adel niet het alleen recht heeft op beslissingen. Zoals u reeds heeft kunnen zien, heeft de adel ondanks een referendum de ongekende arrogantie beter te weten, of om het anders te formuleren: de opdracht die zij hebben gekregen van de elite(banken, adel, multinationals) moet doorgang vinden ondanks de bezwaren vd bevolking. Mag ik u eraan herrineren dat ondanks deze gekozen elite, deze structureel teveel geld uitgeeft(60 jaar) en meedoet aan oorlogen die onder het charter vd VN genocide worden genoemd. Daarnaast heeft deze elite de macht v geld creeeren aan private instellingen gegeven, en daardoor betalen wij allen een rente over een schuld wat niet de onze is. Ik geloof dat u net zoals ik sta voor een betere wereld, maar uw retoriek mbt de wereldpolitiek is er een van heb de klokken horen luiden…..Ik als Amerikaan schaam mij voor de ongekende terroristische daden van de afgelopen 50 jaar van mijn gewezen land, en dat komende vanuit een kapitalistische mond. Een quote van Amschel Rothschild: Give me the controle of the Nations money, and I care not who makes the laws”, is er een die u boven uw bed moet hangen. Want indien u begint te begrijpen, dat de elite in 1886 op Jekyll Island in een meeting heeft besloten dat ze de geld creatie wilde hebben(wat gelukt is) zie FED, Europeese Centrale Bank, IMF, BIS enz. Heeft dit geleid tot oorlogen, corruptie en schulden spiraal. En u als journalist heeft dan ook de plicht, om onderzoek te doen naar bv Oekraine, verdrag v Maastricht, TTIP verdrag. En u niet laten leiden door de propaganda wat u voorgeschoteld krijgt v de MSM. U als journalist bent onze Gatekeeper, die ervoor moet zorgen dat wij de Onnozele de goede informatie verkrijgen. Zolang u doet wat weigert te doen, bent u medeplichtig aan volksverlakkerij. Want deze onnozele gaat wel op onderzoek uit, en zag zeer snel de verbanden tussen: Irak, Iran, Afganistan, Syrie,Libie, Oekraine. Tipje vd sluier : de petro dollar en een echte centrale bank + (olie) bedrijven terug naar de staat. Wanneer ik verkondig dat wij geen democratie hebben, vertel ik altijd: Denk je nou echt dat de gevestigde macht 150 jr geleden afstand heeft gedaan van landerijen, macht, welvaart? Nee natuurlijk niet ze hebben een laag er tussen gezet(democratie/politiek) die de belangen behartigen v die gene die de feitelijke macht hebben. Het beste voorbeeld is de zogenaamde Koninklijke familie, die door propaganda nog steeds een unieke machtspositie hebben binnen ons zogenaamd democratisch bestel. En zoals altijd worden de politieke stromannen beloond voor haar/zijn inzet bij de gevestigde macht: Zie Timmermans. Timmermans : I saw little children thrown out of the incubators….(dochter vd Kuwait ambasadeur), veel gelijkenissen of niet???? Geachte heer v Baar onwetendheid is zeer kwalijk, en disqualifiseerd een ieder om de pen op te pakken en haar mening te verkondigen.

 8. Marinus1984

  De unie tussen Engeland en Schotland dateert uit de tijd dat we allemaal onderdanen van vorsten en adel waren. Sinds de Verlichting hebben de volken in Europa zich ontwikkeld tot burgers in een democratie. Een democratie heeft en natie nodig, anders wordt er in de democratie ‘etnisch’ gestemd. De ideeën van de Verlichting hebben de oude adellijke monarchiën doen verbrokkelen ten gunste van de democratische natiestaat.

  Deze verbrokkeling leek gestopt door de slechte reputatie van nationalisme na WO-II en omdat de noodzaak ontbrak. Er was immers welvaart en vrijheid en we zaten in Europa allemaal in de NAVO. Nu gaat de verbrokkeling toch door, omdat de democratie en de bestaande staten zijn verzwakt door internationale bureaucratie. Deze internationale bureaucratie (EU, WTO, IMF) dwingt staten in een steeds strakker keurslijf. Het maakt dan niet meer uit waarop je stemt. Dit roept nieuw nationalisme op, de wil van democratisch denkende burgers om het lot weer in eigen hand te nemen. 

  Dit is geen onnozele folklore. Het zal ook toenemen als de EU, WTO en IMF nog meer eenvormigheid van bovenop gaat opleggen en dat is wel de trend. De splitsing van het UK zal een impuls zijn voor de ontbinding van België, Spanje en Italië en voor het verlaten van de EU door het resterende Engeland. De strijd tussen nationalisme en internationalisme gaat het interne debat in het Westen nog lang domineren.

   

 9. locke

  Chappeau die zit

 10. locke

  Zoals in het verleden het parasiteren kleinschalig gebeurde was het nog te verteren ,nu dat ze zich bij elkaar gegooid hebben is het een plaag geworden.

 11. Pieter V

  De Basken en de Catalanen in Spanje kunnen zich in de nabije toekomst natuurlijk ook weer gaan roeren.

  De Vlamingen en de Walen vormen een coalitie van gewapende vrede.

  De EU is een met list en bedrog opgelegde federatie waar ongekozen bureaucraten het krankzinnige idee hebben opgevat dat ze het Europese volk vertegenwoordigen en dat volk moeten betuttelen omdat alleen zij weten hoe het moet.

   

  De bottom line is dat niemand er voor voelt om door een stel parasieten uitgemolken te worden.

   

  Of dat altijd ook het geval is, is maar de vraag maar de parasiterende partij heeft zeker niet het voordeel van de twijfel.

   

  Misschien eens aan de Groningers vragen waarvan hun huizen op instorten staan en de manier waarop daar tot voor kort mee werd omgegaan?

   

  PS: Ik ben geen Groninger!

 12. nog_1

  Daar blijkt de top van de EU toch heel anders over te denken’

   

  Dat klopt, maar dat is ingegeven door politieke motieven; men is bang dat GB zonder het pro-Europese Schotland uit de Unie zal stappen.

   

  In werkelijkheid beslissen de tenoren dit niet helemaal zelf, maar kan Schotland naar het Hof om deze opstelling aan te vechten. Iedere burger van een lidstaat is nl ook burger van de EU, en of het mogelijk is dat dit burgerschap eenzijdig vanuit de EU opgezegd wordt, is niet duidelijk.

 13. Eminem2

  DJvB schreef: 

   

  Dan zou ik driewerf ‘Nee!’ stemmen.”

   

  En dan zou uw stem dus ongeldig zijn!

 14. Eminem2

  DJvB schreef: 

   

  Daarom ben ik tegen referenda waarin een toevallige generatie (die van nu) de kans krijgt om zomaar bij meerderheid van 50 + 1 over een kwestie te stemmen die ook voor toekomstige generaties van levensbelang is.”

   

  Met dat argument ben je in feite tegen *iedere* vorm van democratische besluitvorming. Want wetsvoorstellen die de gewone parlementaire route bewandelen, worden ook door middel van de 50 + 1% (van de zetels) methode tot wet verheven of juist afgestemd. En de zetelverdeling berust eveneens op de wil van een toevallige generatie. (Of eigenlijk: alle generaties die op enig moment in leven zijn en de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt). 

   

  Ach, er zijn ook zoveel andere regeringsvormen die je kunt hebben: 

  – autocratie

  – aristocratie

  – gerontocratie

  – totalitair

  – communistisch

  – meritocratie

  – theocratie

  – fascistisch

  – democratie met censuskiesrecht

  – schijndemocratie met een opgeknipte Eenheidspartij (= wat we nu hebben).

 15. Eminem2

  DJvB schreef: 

   

  Het kan heel goed een non event blijken te zijn, omdat in de moderne wereld grenzen niet meer tellen en Schotland gewoon EU-lid blijft.” 

   

  Daar blijkt de top van de EU toch heel anders over te denken: het is het *VK* dat lid is van de EU. Stapt Schotland uit het VK, dan maakt het dus geen onderdeel meer uit van een lid van de EU. En dan zal het apart toetreding moeten aanvragen. Daarover heeft de EU al laten weten dat dit zo ongeveer rond St. Juttemis er door zal komen (nog na Turkije, dat waarschijnlijk nooit lid zal worden…). 

   

  Hoe dan ook, als Schotland het VK verlaat, breekt er dus een EU-loze periode voor dat kersverse land aan. Hoe kang die zal duren, hangt helemaal af van hoe wrokkig de EU zich tegen deze uitstapper zal opstellen… 

 16. nog_1

  DJvB geeft geen enkel argument voor de Schotten om bij GB te willen blijven. Ook geen enkel argiment waarom dit onafhankelijksstreven onnozel zou zijn.

   

  Dát is pas onnozel.

 17. witwas

  Zoals wel vaker bij DDS is het ook hier weer opvallend over hoeveel meer (gezond) verstand de reageerders beschikken in vergelijking tot de scribenten. Dit kan mijns inziens twee oorzaken hebben: 1) DDS betaalt in peanuts en krijgt daarom alleen monkeys die voor de site willen schrijven, of 2) DDS en/of (enkele van) haar scribenten beschikken over een dubbele agenda en schrijven hoofdzakelijk om vanuit eigen belang tegen de gevestigde orde aan te schurken. Zegt u het maar meneer Livestro!

 18. Matthijs

  Goeie move, hoe kleiner de overheid hoe minder kosten je maakt. Moeten ze dan ook wel uit de eu. Maar dat is stap 2.

 19. V.K.

  -Ha, het toverwoord van de EU, correctief referendum.
  -Nou, de uitslag staat dan bij voorbaat al vast

  -Uiteraard moet je je wel afvragen waarom het meerendeels socialistische seperatisten het wel fijn vinden bij het totaal niet democratische EU.

 20. Bob Fleumer

  Het lijkt me best wel ingewikkeld in dat hoofd van meneer van Baar, Hij denkt te weten wat anderen willen het lijkt Diederikje wel!

  Ik ben blij voor de Schotten dat ze kunnen kiezen, daar gaat het om!

  Wij konden ook kiezen maar Bak-ellende vond dat hij beter wist wat wij wilden, niet dus, dat draagt die man de rest van zijn leven mee, dat lijkt me ook geen lolletje.

  Ik zou niet meer over straat durven maar daar hebben dat soort mensen geen last van.

   

   

   

   

 21. Wilhelmson

  Naast Schotland zijn er ook in Europa Vlaanderen, Zuid-Tirol, Baskenland, Sardinië, Lombardije. Allemaal met dezelfde, klare boodschap: wij eisen ons zelfbeschikkingsrecht. Niet een of ander wazig confederalisme, maar onafhankelijkheid en zelfbestuur ! Meeste van die volkeren strijden hiervoor al honderden jaren , nadat zij hun onafhankelijkheid verloren op dictatoriale en militaire wijze. Noteer dat die volkeren ooit , langer dan hun opsluiting , een eigen en sterk onafhankelijk land en volk waren. Hun recht op vrijheid is een mensen en volkenrecht en staat als prima inter pares tussen de andere mensenrechten. 

  Dat dit in europa de onafhankelijkheids streven vandaag op vreedzame wijze gebeurd in bovenstaande landen binnen de bewegingsruimte van de zeer restrictieve wetten, maakt dat elke onafhankelijkheidsbeweging via democratische verkiezingen of referenda dient te gebeuren. Bijgevolg is de beweging het sterkst als daar ook politieke, sociale en economische factoren het geheel  een momentum geven. Of had je liever bommen ,aanslagen, doden en moorden ?De onafhankelijkheid zal er nooit komen enkel en alleen als reactie op een vlaag van frustratie opgeblazen door de media. integendeel. De media is hierin heel restricitief en anti. 

  Het is als de echte elite van een volk , niet de bekende idioten VIP in de media, dus de economische , culturele en politieke leiders zich gaan inzetten voor een onafhankelijkheid. Het  zijn niet de nummers die tellen , maar het hart van het volk. En het hart van het volk zit bij zijn verstandige leiders, zijn intelligentia ( wat een vuil woord).

  Kijk maar eens naar  Ierland zijn onafhankelijkheid van Groot Brittannie begin deze eeuw. Daar ging het sneller ,maar met veel meer geweld. 

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.