De EU werkt niet

Niet alleen letterlijk niet, maar ook figuurlijk niet.

Vandaag kwam het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) met een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Uit dit rapport komt een ontluisterend beeld tevoorschijnt. De conclusie loog er dan ook niet om: het SCP-rapport omschrijft hen als ‘de nieuwe verloren generatie’.

Volgens het rapport wonen er in Nederland ongeveer 150 duizend migranten uit Midden- en Oost-Europa, waarvan 41.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Tweederde van hen is van Poolse komaf. Maar vermoedelijk ligt dit aantal aanzienlijk hoger, aangezien veel buitenlandse werknemers zowel zichzelf als hun kinderen niet inschrijven bij overheidsinstanties. Genoemde getallen betreffen dan ook de officieel ingeschrevenen. Ondanks het feit dat ook dit rapport weer niet met harde conclusies durft te komen biedt het toch belangrijke achtergrondinformatie. Een aantal aspecten daarvan wil ik met u doornemen.

Enkele van de belangrijkste knelpunten die het rapport signaleert, naast het feit dat veel nog niet bekend is en er een grote groep kinderen niet geregistreerd staat, is het lage opleidingsniveau (met name bij de Bulgaren en de Roma kinderen), het heen-en-weer gereis tussen Nederland en de herkomstlanden en de taalverschillen. Met name taalproblemen blijken een grote rol te spelen bij de gebrekkige integratie in de Nederlandse samenleving, zelfs voor jonge kinderen. Vreemd is dit niet, want ‘Tael is gansch het volk’, om met Prudens van Duyse te spreken. De taalverschillen vormen één van de belangrijkste redenen waarom de gewenste arbeidsmobiliteit door de Europese Unie niet gaat werken. Die gebrekkige mobiliteit is tevens een van de redenen waarom de muntunie geen optimaal valutagebied kan zijn, maar dit terzijde.

Een ander aspect dat de integratie van de kinderen bemoeilijkt is gelegen in het feit dat vaak beide ouders werken en geen tijd hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Je kunt je afvragen waarom ze er dan aan beginnen, maar dat is een hele andere discussie. Het langdurig van huis zijn van de ouders zorgt ervoor dat de kinderen zich niet ‘wortelen’. Dat gevoel wordt nog versterkt doordat velen niet weten of ze permanent kunnen blijven in Nederland, aldus de onderzoekers. Wel komt uit eerder onderzoek (Gijsbers en Lubbers, 2013) naar voren dat juist gezinnen met kinderen doorgaans kiezen voor een permanent verblijf in Nederland. Dit rapport waarschuwt in dit verband nadrukkelijk voor een herhaling van de problematiek die Nederland heeft gekend met Turkse en Marokkaanse kinderen, temeer daar de aantallen Midden- en Oost-Europeanen in Nederland in hoog tempo toenemen. Zowel door immigratie als door nieuwe geboorten.

De verschillen tussen de onderzochte nationaliteiten zijn overigens aanzienlijk. Weliswaar komen in alle drie de onderzochte groepen (vaak forse) problemen voor, variërend van emotionele verwaarlozing tot regelrechte mishandeling, maar bij de Poolse doelgroep waren de problemen minder groot dan bij de Bulgaren en de Roemenen. In die laatste groep zijn er bovendien significante verschillen. Zo is een deel wel goed opgeleid en beter geïntegreerd, maar met name de Roma families zijn vaak analfabeet (en hun kinderen ook) en sterk gericht op de eigen cultuur. Het rapport signaleert daarnaast een (sterk) wantrouwen jegens de Nederlandse overheid, hetgeen een soepele integratie evenmin ten goede komt. En, zoals gezegd, spelen taalproblemen een dominante rol.

Ook het onderwijs kampt met problemen (en hoge kosten). Scholen vinden bovendien dat het wegwerken van achterstanden bij Poolse kinderen hen meer inspanningen kost dan bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen, maar voor de laatstgenoemden krijgen zij wel extra geld op basis van het leerlingengewicht, voor de Poolse meestal niet.

Samengevat zijn de grootste problemen volgens het rapport:

“Problemen met de beheersing van de Nederlandse taal, harde en onzekere leefomstandigheden, gebrekkige kennis van de Nederlandse samenleving bij hun ouders (rechten, plichten, werking overheid, zorg, onderwijs, opvoedingsondersteuning) en gebrekkige aansluiting bij de Nederlandse samenleving door cultuurverschillen en/of geringe gerichtheid op Nederland. Net als bij eerdere groepen migranten loopt de tussengeneratie, en vooral de tieners, het meeste risico: kinderen die niet in Nederland zijn geboren, maar hier wel opgroeien en onderwijs volgen (pag. 75).”

Voeg daarbij de enorme verschillen in levensstandaard, lonen en sociale uitkeringen tussen de herkomstlanden en Nederland en men begrijpt dat die problemen niet zo makkelijk te overbruggen zijn. Je kunt je bovendien afvragen waarom we in Nederland zouden moeten pleiten voor het toelaten van grote groepen laag- tot niet-opgeleiden, die slechts een geringe of zelfs negatieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving (o.a. criminaliteit en prostitutie worden genoemd in het rapport). Het EU-migratiebeleid werkt dus niet, dat kan een kind nog constateren. Althans, dat zou je verwachten, maar de EU houdt hardnekkig vast aan het trekken aan een dood paard.

En de rekening daarvan wordt betaald door de burgers van de meer welvarende landen, waartoe vooralsnog ook ons land gerekend wordt. Maar hoe lang nog? Want ook in ons land schrijdt de stille armoede onverminderd voort en heus niet alleen bij niet of slecht geïntegreerde allochtonen, maar meer en meer eveneens bij de autochtone bevolking. De uitdaging voor de beleidsmakers zal eruit bestaan om de bestaande groepen zo goed en zo kwaad als het gaat te integreren in de Nederlandse samenleving, ook al zal dat veel tijd en geld kosten. Maar de problematiek wordt in ernstige mate verergerd, doordat er steeds meer migranten bijkomen. Het is eigenlijk ‘dweilen met de kraan vol open’. Als de Nederlandse regering dit fenomeen niet kan aanpakken vanwege Brusselse regelgeving, dan moet het overwegen om dit daar af te kaarten. Nietsdoen leidt onvermijdelijk tot een onhoudbare situatie op termijn en werkt destabiliserend voor de gehele samenleving.

Vrolijk word je er niet van, maar de conclusie die de verantwoordelijk PvdA-minister trekt ligt weer erg voor de hand: méér onderzoek. Minister Asscher kondigde als reactie op dit verkennend onderzoek een nieuw, diepgravend, onderzoek aan. Het mag wat kosten, het is tenslotte maar belastinggeld…

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Jean Wanningen

  Wat een ongelooflijk ongenuanceerde posting. Je hebt duidelijk de portee van het stuk gemist. Mss uit frustratie dat je vrouw terugmoet naar Brasil. Dat heb je dan slecht geregeld. Hoe kan dat trouwens? Zijn jullie niet getrouwd?

  Leg mij eens uit wat de logica is van het NL beleid om alleen maar laag opgeleide en niet Engels sprekende lieden dit land binnen te laten? Dat is gewoon stom. Superstom. We moeten juist internationaal toptalent binnenhalen.

 2. BPS

  De arbeidsmobiliteit in Europa is niet naar vraag om arbeid van werkgevers gedreven, maar naar vraag om arbeid van werknemers gedreven. Dat geeft misallocatie en exces.

  Dat geeft veel letterlijke ellende (= ontheemding). Dat moet de EU zich eens bedenken.

 3. dickrotterdam

  Willens en wetens met de FRANKFURTER SCHULE in de hand wordt dit land naar de afgrond gevoerd!!  ons land wordt als afvoerputje gebruikt door de neo-marxisten door honderdduizenden,néé miljoenen kansloze gelukzoekers hier toe te laten waaronder ook nog 1 miljoen Moslims!! waarvan een gedeelte ons ook nog uit onze stoel willen blazen 

  En onze apathische laffe ongekozen leiders vinden het allemaal wel best en zijn alleen maar bezig met hun volgende baantje bij de EUSSR van een half miljoen of meer!! ARM NEDERLAND waar blijft het gewapend verzet?

 4. joga

  Waar blijft het gewapend verzet? Ik zou wel willen, maar mag dat dan? En trouwens we hebben de beste regering sinds……..? Wat ik wel weet, dat we de slechtste regering ooit hebben.

   

 5. avander

  Ik vrees, Dickrotterdam op 18.44 dat de meeste Nederlanders, m.u.v. onze regeringsploeg, niet weten wat die Frankfurter Schule precies inhoud maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de gezaghebbers van de EU dat wel degelijk weten en precies volgens het boekje aan het werk zijn. De beoogdse uitkomst zal de slapende rest ooit wel een. wakker doen schrikken.
  Alleen zullen tegen die tijd de acties die joga op 19.33 voor ogen heeft niet meer uitvoerbaar zijn omdat dan tegen een EU leger van Roemenen en Oekraïners moet worden gestreden. Die schieten nl. wat makkelijker op Nederlandse burgers.

 6. Karina

  Vraagje aan je Jean: Jij, als neusje van de zalm, gaat niet schrijven voor Jalta?

  Hoe dat zo?

 7. Wilhelmson

  Roma kennen beter dan Nederlanders hoe het systeem te gebruiken tot hun voordeel. Roma zijn in Roemenië gekend als zigeuners en meester sjacheraars.
  Ik ken het schrijnende voorbeeld van een Roma-zigeunerin die hier ook als zelfstandige kwam werken en 400 euro per maand verdiende . Waarom doen die Roma dat dan ? Simpel, als ze zich hier een aantal maanden hebben gevestigd onder zelfstandig statuut kunnen ze aanspraak op een zogeheten “identiteitskaart voor EU-onderdanen” en krijgen ze aldus een permanente verblijfsvergunning. Alle roma dus “gelukkig”. De persoon die hen heeft uitgebuit wordt slapend rijk en de arme bedelaar of bedeler mag hier uiteindelijk permanent verblijven. En niets illegaals aan heel dit handeltje. Alles wettelijk in orde.

  Kent u cafés die vroeger veelal worden uitgebaat door Turken of Magrebijnen en nu meer door albanesen , Bulgaren en Roemenen ? In de meeste gevallen gebeurt de uitbating onder een structuur zonder winstoogmerk omwille van allerlei voordelen zoals het bijhouden van een beperkte boekhouding, beperkte belastingen, etc. De mogelijkheden tot fraude zijn legio. Zo kunnen zwartwerkers gemakkelijk voorgesteld worden als leden van de vereniging die vrijwillig en onbaatzuchtig een handje toesteken. Deze genieten kennelijk een grote internationale reputatie aangezien sommige van hun leden speciaal vanuit Roemenië of,Bulgarije zijn afgezakt om een handje toe te steken.

  Maar dit is echter niet het echte probleem. Deze constructies worden meestal gebruikt als doorgeefluik in de trafieken inzake mensenhandel. Ofwel verschaffen ze tijdelijk werk en verblijf ofwel zijn ze zeer nuttig als ontmoetingspunt voor wie op zoek is naar werkkrachten die bereid zijn om voor een hongerloon te werken. Wie dringend een vervalst identiteitsbewijs nodig heeft gaat zich ook meestal gaan bevragen in deze cafés of men niemand kent. Dit hele netwerk van cafés vormt een uitermate handig contactpunt voor heel wat malafide praktijken. Ook al zijn ze in naam verenigingen die culturele uitwisseling promoten en integratiebevorderend zouden moeten zijn en op allerlei wijzen genieten van onze vrijgevige subsidies.

  Tja, Jean, ook dat is de EU. Jij weer trouwens best ook dat in het Brusselse euro kwartier het krioelt van escorte services en prostituees. Nét als vroeger dat ook zo was in het Roomse Vatikaan.

  Onnodig ook om te stellen wat voor een miskleun de mega-uitbreiding van de Europese Unie is geweest.
  Kijk , als zelfs een brute dictator als ceauscescu niet in staat was om het roma probleem in Roemenië op te lossen , hoe denk je dat een Nederland of de EU dat wel zou kunnen ? Een Roemeense vriend zegt mij steeds dat nu Europa wel snel zou leren wat voor een probleem Roma zijn.

 8. dr.Kwast

  ER UIT.

 9. Johan de Wit

  @ Lieftnick fan

   

  “En de politicus, die zegt overal Ja op, want kennelijk geloven die alles wat bankeconomen en werkgevers zeggen. Dat het zo goed is voor de economie bijvoorbeeld”

   

  Helaas meneer Lieftickfan, ik schat u iets hoger in. Natuurlijk weten de politici dat dit waardeloos is voor de economie, maar dat boeit ze geen ruk, natuurlijk geloven ze die bankeconomen en werkgevers niet, maar na de politiek hopen ze daar wel een vet betaald baantje te krijgen, dus dan ga je ze nu al niet tegen je in het harnas jagen. Dat is dan ook wat politicie bedeoelen met “Voortuizien”en “Visie”.

   

   

  De EU werkt dus prima voor politici die een vetbetaalde baan voor niksdoen ambieeren die worden betaald door hun kiezers.

 10. Brave Hendrik

  Arbeidsmigratie is van alle tijden. Hele volksstammen Nederlanders werken over onze landsgrenzen. 

  Volgens de logica van de reacties en de auteur, moeten die dan maar weer allemaal terugkomen naar Nederland.

  Het wordt nog gezellig.

  Mijn zoon, hier geboren, mag nog net (of net niet) blijven, maar zijn moeder moet terug naar waar ze vandaan komt (Brazilie).

  Ik wordt zo moe van die plathoofdige, ongenuanceerde meningen, die maar helemaal niets van vrije economie begrijpen en halsstarrig vasthouden aan socialistische of nationalistische/mercantilistische opvattingen.

  Importeren en exporteren van goederen zullen we dan ook maar meteen verbieden. Dat zal onze economie ten goede komen!

  Philips, Shell, Unilever, Akzo: schop ze het land uit want ze hebben andere dan autochtone Nederlanders in dienst. Misschien wel een Bulgaar of Pool, zou zomaar kunnen.

 11. Lieftinck fan

  En ook dit hebben we eer te danken aan de Wientjes lobby c.s. net zoals de Euro, de EU de WAO fraude (bijna 1 miljoen Nederlanders zaten er in) en de gastarbeidersstroom. Alleen maar voor winst op korte termijn voor een paar bedrijfstakken. Deze hebben zeer sterke lobbyïsten, of economen die met onderzoeken komen die in het juiste plaatje passen.

   

  En de politicus, die zegt overal Ja op, want kennelijk geloven die alles wat bankeconomen en werkgevers zeggen. Dat het zo goed is voor de economie bijvoorbeeld.

   

  Waarmee niet gezegd dat werkgevers geen zinnige standpunten hebben. Die hebben ze zeker, maar dat betekent niet dat je zomaar al hun plannen moet inwilligen, zelfs niet als een plan socialistisch klinkt.

 12. Jean Wanningen

  Daar zal ik binnenkort antwoord op geven.

 13. katja

  Tja, de volgende overbodige kostenpost ten koste van ons.

   

  Vooruit, hup, hup, doorschuiven. Er komen nog een paar duizend Syriers aan.

 14. HenkP

  Als de politici nou zo eens zouden reageren op klimaatverandering, dan was er al veel gewonnen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.