Hoe Nederland omgaat met Defensie is schandalig

Klopt het verhaal dat meer geld naar Defensie niet mogelijk is?

Het is voor mij min of meer gewoonte om, als er op de televisie reclameblokken worden uitgezonden, snel even op mijn tablet het laatste nieuws door te nemen. Het eerste waar mijn oog 20 september aan het begin van de avond op viel was een bericht op Elsevier.nl met de kop: “Veel meer geld voor Defensie kan niet”. Het bleek te gaan om een uitspraak van Frans Timmermans bij een politieke ledenraad van de PvdA in Den Bosch van die middag.

Als iemand die niet bij Defensie werkzaam is of is geweest, maar er wel oprecht in is geïnteresseerd en het internationale veiligheidsnieuws op de voet volgt, was ik enigszins verrast door deze kop, welke aan duidelijkheid niets te wensen overliet.

Ik had nog de fiducie om te denken dat onze huidige minister van Buitenlandse Zaken, die zich de afgelopen zomer internationaal op een zo positieve manier had onderscheiden in een zo dramatische gebeurtenis met serieuze geopolitieke implicaties als de aanslag op MH-17, waarschijnlijk dubieus zou zijn geciteerd. Dit bleek echter niet het geval te zijn.

Hij zei dat de economische groei de komende jaren gematigd zal zijn, tot mogelijk 1 tot 2% per jaar, om te vervolgen: “Dan kunnen we ons niet permitteren heel veel meer aan Defensie uit te geven. (…) We moeten meer poolen en samenwerken met andere Europese landen. We moeten veel slimmer met de Defensiebudgetten omgaan want Europees gezien wordt er nog heel veel verspild.”

Vervolgens las ik op een forum, welk ik geregeld bezoek, een reactie van iemand, persoon A, die het schandalig vond dat iemand anders, persoon B, boos was op de uitspraken van Timmermans. Deze persoon B was in het verleden vele jaren werkzaam geweest bij Defensie en had de vergelijking getrokken hoe relatief makkelijk er politieke steun is voor (extra) geld voor Ontwikkelingssamenwerking (OSW) en hoe moeilijk dat altijd ligt voor Defensie. Dat had hij op een wijze neergezet die feitelijk, eerlijk is eerlijk, niet helemaal klopte en persoon A vond dit werkelijk waar schandalig en onbeschaafd.

Dat laatste schoot bij mij echter volledig in het verkeerde keelgat. “Schandalig?” begon ik te typen.

Wat schandalig is, is dat Defensie als een van de absolute kerntaken van de overheid langdurig en bewust is verwaarloosd om gaten elders te kunnen dichten onder de noemers van “het vredesdividend”, “efficiency verbeteringen”, “economische crisis”, etc.

Wat schandalig is, is dat onze mensen op missie in het buitenland bij bondgenoten moeten “bedelen” om over die uitrusting te beschikken waarvan zij vinden dat ze die nodig hebben om de taak waar de Nederlandse overheid ze voor heeft uitgezonden goed uit te kunnen voeren. De term “beggars army” komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Wat schandalig is, is dat uitgezonden militairen net na terugkomst van een missie te horen krijgen dat ze, in het kader van weer een bezuinigingsoperatie, kunnen vertrekken.

Wat schandalig is, is dat mensen worden uitgezonden, daar de meest risicovolle taken denkbaar vervullen en dat  vervolgens plots na terugkeer de afgegeven Verklaring Geen Bezwaar (VGB) wordt ingetrokken vanwege een al jaren bij Defensie bekende misstap in het verleden of omdat je met iemand trouwt die uit een land komt waar de MIVD zich niet lekker bij voelt. Een intrekking VGB betekent: “u kunt vertrekken!”.

Wat schandalig is, is dat Defensie nieuwe rekruten een tijdlang geen volledige kledingoutfit kon geven, inclusief veiligheidskleding en zij voor een deel zelf daarvoor moesten gaan zorgen.

Wat schandalig is, is dat mensen vlak na decennialange trouwe dienst, door een blunder vanuit Defensie zelf, net voor hun pensioen nog even een tot 2 jaar oplopend financieel AOW-gat in worden geduwd en dat Defensie de (WUL) fout, welke Defensie personeel onevenredig zwaar treft, niet (volledig) probeert te repareren.

Wat schandalig is, is dat er door de politieke en de militaire top van Defensie al jarenlang misbruik wordt gemaakt van de uitzonderlijke loyaliteit van de militairen en het feit dat datzelfde loyale personeel een demonstratieverbod heeft. Dat Defensie geen machtige lobby en grote maatschappelijke bewegingen achter zich heeft staan (zoals Ontwikkelingssamenwerking dat overduidelijk wel heeft), wat nu o.a. culmineert in het thans meer dan 500 dagen CAO-loos zijn van militairen zonder perspectief dat daar op korte termijn een eind aan komt.

Wat schandalig is, is dat tienduizenden loyale militairen en burgers om boekhoudkundige redenen zijn wegbezuinigd, meestal zonder dat daar een serieus te nemen visie waar het met onze krijgsmacht naartoe zou moeten aan ten grondslag lag.

Wat schandalig is, is dat er een NAVO-inspanningsverplichting van 2,0% van het BNP geldt voor alle bondgenoten, welke Nederland al vele jaren niet haalt, maar waar laconiek, ook nu weer, over wordt gemeld “Het gaat om hoe efficiënt je als land je Defensiebudget gebruikt, organiseert en inzet en niet om hoeveel je uitgeeft” of “door meer Europese samenwerking is een hoger Defensiebudget niet nodig” (ben benieuwd of bijvoorbeeld de ICT-problemen of de kapitaalvernietiging door de verkoop van spiksplinternieuw, vaak nog niet eens afgeleverd, materieel door telkens elkaar gestapelde bezuinigingen ook in deze beschouwing wordt meegenomen).

Gek genoeg hoor je dergelijke argumenten eigenlijk vrijwel nooit als het om Ontwikkelingssamenwerking (OSW) gaat, waar veel en machtige lobbyorganisaties bij betrokken zijn met een uitgebreid netwerk aan connecties naar oud- en zittende lokale en landelijke politici verdeeld over bijna alle landelijk opererende politieke partijen.

Bij OSW is de befaamde 0,7% BNP inspanningsverplichting haast heilig en het (politieke en “maatschappelijk betrokken”) land te klein als daar ook maar iets van een suggestie van bezuiniging wordt geopperd. En wordt er bezuinigd dan moet dit, uiteraard, zos nel mogelijk gerepareerd worden. Geen mooie woorden over meer internationale samenwerking en integratie van NGO’s, etc. Stel je voor, zeg!

Wat schandalig is, is dat bij de berekening van het Nederlandse Defensiebudget voorts ook nog allerlei “trucjes” worden toegepast waardoor wat wij er als land aan uitgeven hoger lijkt dan het werkelijk is. Zaken welke bij de Defensiebegrotingen van onze bondgenoten niet worden meegerekend, maar hier wel. Denk aan de pensioenen en wachtgelden die uit het Defensiebudget worden betaald, denk aan de btw die hier wel moet worden afgedragen. Beide posten gelden in het buitenland bijna niet en komen al helemaal bijna nergens beiden tegelijk voor in de Defensiebegroting. In Nederland wel. Denkt u ook eens aan het potje dat overigens aan het begin van Rutte II aan Defensie werd ontrokken en naar OSW ging ad 250 miljoen euro voor internationale missies en nu het goed uitkomt weer terug wordt gekwakt bij Defensie. Defensie zit nu reëel op nog geen 0,9% BNP, vlak boven wat OSW ontvangt.

En zo zijn er nog vele, vele punten die ik zo uit mijn hoofd kan opnoemen, waarvan je je uiteindelijk kunt afvragen hoe iemand, bezuiniging na bezuiniging, reorganisatie na reorganisatie ondertussen nog positief naar zijn/haar militaire baan gaat en ondertussen niet enorm cynisch is geworden over zijn/haar werkgever, de overheid, de politiek en de samenleving welke het allemaal bitter weinig kan schelen wat er met Defensie en haar mensen gebeurt, behalve als het te laat is en de spreekwoordelijke vijanden op onze deur kloppen.

Is het dan gek dat de “overlevers” en oud-medewerkers van deze “reorganisatie organisatie”, zoals ik Defensie tegenwoordig verkies te benoemen, dan boos worden als men in tijden van zware geopolitieke spanningen, waarin het nut en bestaansrecht van de organisatie nog eens onomstotelijk en op vaak pijnlijke wijze wordt aangetoond, de zittend minister van Buitenlandse Zaken doodleuk verkondigt dat extra geld voor Defensie afhangt van hoe de economie zich ontwikkelt? Pardon?! Haal dat benodigde geld dan maar ergens elders in de Rijksbegroting waar we het niet over een kerntaak hebben.

De zorg kreeg er, ook in crisistijd, vele miljarden bij, elk jaar weer, om de tekorten op de jaarlijks met miljarden euro’s stijgende zorgbegroting rond te maken. Daar gold voormeld adagium wat Defensie nu wordt voorgehouden, blijkbaar niet.

Dus waarom zou het budget van Defensie dan niet kunnen stijgen? Het gaat om keuzes en politici zijn door ons aangesteld om ook impopulaire, maar noodzakelijke, keuzes te maken, verder te kijken dan de volgende opiniepeiling en met een degelijke visie en bijpassend ambitieniveau te komen, zaken waar de politiek overigens al jaren van wegloopt met betrekking tot onze nationale verzekeringspolis.

Premier Rutte en minister Hennis Plasschaert (Defensie) waren het op de laatste NAVO-top eens met de gezamenlijke verklaring. Daarin werd gesteld dat de bondgenoten zullen streven naar een Defensiebudget van 2% BNP om de nieuwe dreigingen met vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Ik zie het er met de laatste uitspraken van Timmermans, maar ook die van Rutte tijdens de algemene beschouwingen vorige week, niet van komen. Zelfs de fractievoorzitter van zijn eigen partij, Halbe Zijlstra, kreeg Rutte niet zover om ook maar enige reële toezegging te doen over eventueel extra geld voor Defensie in de komende jaren.

Vanuit de militairen zelf wordt overigens ook niet opgeroepen om vanaf 2015 direct 3-4 miljard euro extra per jaar aan hun departement te spenderen of dat Nederland volledig aan de 2 procent norm zal moeten gaan voldaan. Men is redelijk en verzoekt een geleidelijke en structurele stijging in de komende jaren om uiteindelijk op een budget uit te komen waarmee de krijgsmacht haar grondwettelijke taken naar behoren kan uitvoeren.

En natuurlijk moet er meer samengewerkt worden met onze internationale partners, maar Nederland is al haast koploper als het om internationale samenwerkingsverbanden gaat en in de regel kost internationale samenwerking door investeringen eerst geld voordat dat geld gaat opleveren en kan dit zonder meer gepaard gaan met het verlies van soevereiniteit. Is onze politiek ook bereid deze op te geven?

Een gezamenlijk Europees buitenlandsbeleid is nog mijlenver weg om het over een gezamenlijk Defensiebeleid nog maar helemaal niet te hebben. Misschien had Timmermans, zich beter daar op kunnen richten, want de man kiest thans de verkeerde volgorde door eerst het militair(-technische) spoor te bewandelen en vervolgens te hopen dat het wel zal passen in een nog onzeker en niet bestaand politiek spoor.

Ik snap dat Timmermans in dit geval als PvdA-man sprak en niet als minister van Buitenlandse Zaken en dat deze partij in de hoek zit waar de klappen vallen in de peilingen, maar het gaat hier om dermate belangrijke vraagstukken dat je er, zeker heden ten dage, eigenlijk niet op deze wijze politiek mee zou mogen bedrijven. Dat dit op 20 september in Den Bosch toch gebeurde, is dan ook niets minder dan schandalig.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. cmsuijkerbuijk

  “Als het niet zo erg was, moest ik er om lachen…..maar is het echt waar dat een militair geen persoonlijk wapen heeft?”

  Helaas Makker, dat is écht waar.

 2. P.S.

  Dus stem in ieder geval nooit meer op PvdA, CDA, VVD, GL, SP, CU, D66. vergeet ik er nog1?

 3. Breinbrouwsels

  Bij alle deelnemers aan die vervloekte EU wordt er dramatisch bezuinigd op de krijgsmacht omdat de hele zooi moet worden ondergebracht in de EU-Redwater-Army die zoals haar bijna naamgenoot Blackwater – die trouwens gek genoeg net als ISIS nu ook een andere naam heeft – kan worden ingezet door de Yanken om waar ook ter wereld haar al dan niet wettige belangen uit te winnen. Bij de inzet zal er rekening mee worden gehouden dat de hollandse militair niet op het eigen volk gaat schieten dus naar gebruiken ze dan de nazitroepen uit de Oekraïne en omgeving voor. Vanwege voor wat hoort wat. Ik geef er geen stuiver meer voor en ben ook klaar met het Trots op Nederland zijn waardoor emigratie prioriteit wordt en ik in de tussentijd mijn FAL terug wil die ik 50 jaar geleden moest inleveren.

 4. cmsuijkerbuijk

  Uit mijn hart gegrepen!

  Ik heb al die bezuinigings- en reorganisatiemaatregelen aan den lijve mee “mogen” maken. Je wordt er inderdaad cynisch moedeloos en apathisch door, zeker als er geen enkel zicht op verbetering is. Bovendien komt er geen geld bij, maar gaat er minder af! De schrijver vergeet overigens nog te melden, dat niet elke militair over een persoonlijk wapen beschikt. De énige echte vriend in geval van nood! Wapens moeten tegenwoordig in een soort poule rouleren en gaan van militair naar militair, die dus zo nooit zijn wapen écht leert kennen met de daarbij behorende eigenaardigheden (Zoals afwijkingen van de loop of het vizier), waarlijk toch wel een belangrijke bijkomstigheid!

  In het uiterste geval, moet dus militair A wachten op de uitschakeling van militair B, om diens wapen over te kunnen nemen!

  Maar als de waterputten in Afrika maar geslagen worden en na een tijdje ongebruikt blijven staan, vanwege defect en de dictators van deze wereld maar weer een vloot aan limousines aan kunnen schaffen van O.(n) S.-geld!

   

 5. Leo KarelJan

  Schrijver maakt een ernstige fout: Timmermans heeft zich helemaal niet positief onderscheiden bij de vliegramp.

  Er is vrijwel geen lichaam door NL ers gevonden. Toen Timmermans zat te janken bij de VN stond de koeltrein met lichamen al kant en klaar. Jammer: ook deze schrijver laat zich inpakken door de propaganda van de regentenkliek en media.

 6. Leo KarelJan

  De ontmanteling van Defensie past helemaal in de totale verrotting die dit land treft.

  Nog steeds wordt volop geld in OS, asielzoekers, multikul subsidies en import van achterlijkheid gestoken.

  De economie blijft rampzalig en de totale verarming zal in de tientallen procenten gaan lopen.

  Besef het toch: NL gaat kapot aan islamisering, import achterlijkheid, EUSSR, regelzucht, te hoge lasten, te grote overheid en groene ( molentjes 18 miljard ) waanzin.

  Wij worden uitgezogen en staan weerloos tegen binnenlandse- en buitenlandse onveiligheid.

  Ondertussen doet de regentenkliek of er niets aan de hand is. Landverraders!

 7. V.K.

  @ Hilterman

   

  -Heb je dat getypt op een toetsenbord van Defensie?

 8. harrybr

  Gisteravond was er op de Duitse satellietzender Phoenix een stukje over de deplorabele staat, waarin de Duitse defensie zich bevindt. Idem overigens de Belgische, Deense, Noorse, Italiaanse, Franse, Spaanse enz. Eigenlijk hebben enkel de Britten nog iets aan verdediging staan, en verder natuurlijk: de Yanks dankzij de US belastingbetaler.

  De Duitse marine heeft zo weinig Seakings nog operationeel, waarbij voor ieder uur vliegen er 150 uur aan gesleuteld moet worden om met  “spuug en bloemendraad ” ( ja letterlijk werd dat gezegd) nog iets in de lucht te houden.

  Een ramp met een cruiseschip zal dus een herhaling van de Titanic inhouden.

  Zo hebben de politici ons decennia lang belazerd, bedrogen en bedonderd. Er moet als verzachtende onstandigheid wel bij vermeld worden: we stonden er ook op zo’n rad-voor-ogen-gedraaid te krijgen.

 9. Reindert

  En weer een leugen van dit kabinet vol Pinnokio’s. Defensie krijgt er 100 miljoen bij. Ondertussen wordt er wel 1,3 miljard bezuinigd. Ach ja die 100 miljoen halen we nu even uit de verkoop van de CV90 pantservoertuigen aan Estland. Wordt het niet tijd dat wij in deze bananen republiek eens een militaire machtsgreep gaan doen om eindelijk het beste kabinet na de 2e wereld oorlog de noordzee in te jagen.

 10. Makker

  Als het niet tzo erg was, moest ik er om lachen…..maar is het echt waar
  dat een militair geen persoonlijk wapen heeft?

  Idd. belachelijk, mijn Diemaco had zoals u al zei, unieke eigenschappen, schieten met het wapen van een ander leverde altijd zeer euh…interessante resultaten op.

  Aan de andere kant, tegenwoordig hebben ze een H&K, daarmee vergeleken moesten wij ons toch ook wel behelpen.

 11. anoname

  Het is gewoon weer een zet van onze sluwe Timmerfrans.
  Maak de nederlandse defensie krachtloos.
  Verkondig dit aan het trouw luisterend volk.

  En hoe veel effectiever (en geld besparend) het zou zijn
  als we er één groot EU leger van maken…

  Dan kunnen we daarna Rusland aanvallen, want die zijn ook oh zo dreigend…

 12. Hilterman

  Kijk eens naar Duitsland vrinwel de helft van de uitrusting staat stil vanwege gebreken. Nederland koopt een vloot helocopters voor maritieme doeleinden die alleen niet tegen het zeeklimaat bestand zijn. Een kniesoor die daar op let.

  Defensie heeft geen gelukkige hand bij hetbkopen van nieuw vluegend materieel. Het kan nog even duren maar de F35 aka the JSF krijgt ook de Fyra status alleen heeft dat 100 kerr zoveel gekost.

   

  Binnenkort gaat de ontwikkelibgsfase van de F35 haar tweede lustrum in. Wie wil nog volhouden dat die kisten in staat zijn te concurreren met recentere ontwerpen. De F35 vliegt zo goed dat die dingen per boot naar Europa worden gebracht. Je zult er als vlieger maar mee op pad moeten.

  Jarenlange deelname aan allerlei zinloze buitenlandse missies hebben het leger dat stelselmatig te weinig geld krijgt compleet uitgewoond.  Stop met die onzin en zorg eerst eens voor voldoende deugdelijk materieel. Pas daarna kan er sprake zijn van NAVO verplichtingen.

 13. LantR.fant

  Maar geen hond -en zeker geen politicus- die heeft stil gestaan bij het feit dat de Duitsers in 1940 ons land bij gebrek aan defensie praktisch ongehinderd kon binnenlopen.

  De Duitse legerleiding begrootte 4 uren voor de verovering van Nederland.

   

  Stel dat wij in 1940 over 150 jachtvliegtuigen beschikten, 2 tankdivisies, voldoende artlllerie, gericht op mogelijk te saboteren oversteekplaatsen en een uitstekede infrastructuur.

  Dan had de Duitse legerleiding veel grotere inzet van materieel en manschappen moeten incalculeren, veel grotere verliezen en een veel langere strijd. 

  Het was de vraag of de verovering van Nederland wel opwoog tegen de nadelen ervan.

   

  En timmerfrans -een hersenloze pvda’er- heeft niet voldoende historisch besef om te begrijpen dat we weer precies dezelfde fout maken. En dat geldt voor veel airheads in onze “volksvertegenwoordiging”. 

  Als je pas actie onderneemt wanneer een dreiging zichtbaar wordt ben je dus duidelijk te laat.

 14. tonzwart

  Defensiepersoneel is niet interessant voor de PvdA. Daar zitten maar weinig links stemmende lieden bij, hoewel die er echt wel zijn. Asielzoekers daarintegen zijn allemaal potentionele PvdA stemmers. Vandaar de interesse van de PvdA in ontwikkelingshulp en hun desinteresse in alles wat met defensie te maken heeft. En vergeet ook niet dat de meeste ngo’s linkse figuren zijn. Ex politici van PvdA en GL zitten vaak bij ontwikkelingsmaffia en bij banken, hoe vreemd dat ook is….

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.