PvdA-leden reduceren Midden-Oosten tot één conflict

Eén keer raden om welk conflict het gaat.

ISIS pleegt genocide in Syrië en Irak. Iran dreigt een nucleaire supermacht te worden in het Midden-Oosten. Hamas wil Israël nog altijd van de kaart wegen. Er zijn genoeg conflicten in het Midden-Oosten die onze volle aandacht verdienen, maar wat doen de leden van de PvdA? Die gaan weer eens lekker tekeer tegen… Israël.

In een petitie met de naam ‘Recht in het Midden-Oosten‘ reduceren de PvdA’ers het gehele Midden-Oosten tot het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De petitie is gericht aan het partijbestuur van de PvdA, de PvdA-fracties in de Eerste en de Tweede Kamer en het Europees parlement. De petitie moet 20 september worden ingediend tijdens het PvdA-congres. De initiatiefnemers van de petitie schrijven:

De ondertekenaars van deze petitie, PvdA-leden, PvdA-stemmers en mensen die sympathiseren met onze oproep, zien met groeiende ongerustheid en boosheid dat het kabinet waarvan de PvdA deel uitmaakt inzake het zogeheten Midden-Oostenconflict een koers vaart die onbegrijpelijk ver verwijderd is geraakt van de koers die door de PvdA-leden is bepaald in de Buitenlandresolutie van de PvdA ‘Met het gezicht naar de wereld’, vastgesteld door het PvdA-congres in 2012.

De PvdA’ers hebben een hele waslijst met punten online gezet, waarvan ik er hier een paar citeer:

– Het disproportionele militaire geweld van Israël tegen Palestijnse burgers en de vele doden, gewonden en grote verwoestingen van civiele doelen die er het gevolg van zijn, zonder voorbehoud te veroordelen en er bij het kabinet op aan te dringen hetzelfde te doen.
– De belangrijkste en cruciale voorwaarde van de Palestijnse eenheidsregering – opheffen van de blokkade van Gaza – in woord en daad te ondersteunen en er bij het kabinet op aan te dringen hetzelfde te doen.
– Indien Israël geen gehoor geeft aan deze voorwaarde, in Europees verband aan te dringen op sancties tegen Israël in de vorm van opschorting van het Associatieverdrag en er bij het kabinet op aan te dringen hetzelfde te doen.

Uiteraard wordt er in de anti-Israël-petitie (want dat is het, laten we niet om de hete brij heendraaien) met geen woord gerept over de duizenden raketten van terreurorganisatie Hamas, de terreurtunnels van Hamas, of het feit dat Hamas menselijke schilden heeft ingezet tegen aanvallen van Israël op raketinstallaties. Nee, het gaat de PvdA’ers allemaal om Israël, Israël, Israël.

De PvdA’ers willen dat Israël “zonder voorbehoud” wordt veroordeeld. De PvdA’ers willen sancties tegen Israël. En de PvdA’ers willen de blokkade van Gaza opheffen, wat tot gevolg heeft dat Hamas kan doen en laten wat het wil in Gaza. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor de inwoners van Israël: nog meer raketten, nog meer terreurtunnels, nog meer aanslagen, mogelijk met andere wapens die tot nu toe zijn gebruikt.

De PvdA-fractie is al geen vriend van Israël, maar de leden van de PvdA zijn nog een tikkie radicaler. Ze eisen actie tegen Israël en wel vandaag nog. Tja. Het is geen wonder dat steeds minder mensen PvdA stemmen: iedereen met een beetje gezond verstand laat die partij links liggen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

17 reacties

 1. Richard van Ravenstijn

  De PvdA reduceert vooral,  in hun achterlijkheid,   juist ja — de PvdA .

   

  Ben benieuwd wie voor de volgende 2de kamerverkiezingen

  opgesteld gaat worden in de plaats van Didi om toch nog maar,  gepresenteerd

  als de volgende grote vernieuwer,  een paar zeteltjes binnen te slepen !!

   

 2. Kokkie

 3. L. van der Schoot

  Laat ze Pat Condell maar eens raadplegen. Als er tenminste bij de PVDA mensen te vinden zijn die een beetje engels verstaan.

 4. Leo KarelJan

  Erger dan deze door en door verrotte club van Gutmenschen bestaat niet. Hoofdverantwoordelijke voor de politiek correcte dictatuur waarin wij leven, grootste fan van import islamitische achterlijkheid, verwoester van de economie, enz.enz. De lijst van criminele activiteiten is onbegrensd.

  En wat wil dit zeggen over de VVD, die met deze verderfelijke club samenwerkt? Dat ze van het zelfde strontniveau zijn.

 5. tonzwart

  Hoewel de VVD de grootste partij is, ook in de coalitie, doen ze slaafs alles om de PvdA maar ter wille te zijn. Dat doen ze al vanaf het moment dat ze met de socialisten in zee zijn gegaan. De enige reden die ik maar kan bedenken waarom ze zo masochistisch zijn, is om maar op het pluche te kunnen blijven zitten. Maar het vreemdste is nog, dat er volgens de peilingen nog zoveel mensen zijn die het met dat kruiperige gedoe eens zijn.

 6. V.K.

  -niet nagekomen verkiezingsbelofte maakt schuld.
  -Na ja, wanneer je pure haatmaatregelen in je program hebt staan, dan kan je toch niet verwachten dat je achterban plus de hiervoor gekozen volksvertegenwoordigers zich rustig houden.

  -Dat minister Timmermans het vooral moet ontgelden omdat de PvdA achterban kabinetsbeleid en partij beleid niet los van elkaar kan zien. Dat moge duidelijk zijn.

  -Na ja, ter geruststelling, straks kan Timmermans zich weer helemaal bezighouden met oude z’n hobby zonder de vervelende adem van de democratie in z’n nek te voelen.

  _tsja, Timmermans voelt zich als een vis in de EU vijver.

 7. V.K.

  -@ Katja,

  -Ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat PvdA bestuurders en leden ook kranten lezen /internetten en precies weten wat er gaande is.

  -Voor de werkelijk geinterresseerden heeft de NPS programma’s als boer zoekt vrouw , de slimste mens en Nieuwsuur zodat ik er maar vanuit ga dat deze petitie een groot succes wordt, maar we zullen zien op het partij congres van 20 september.

 8. Marcel4x4

   

  De PvdA is in praktijk een soort moslimpartij geworden en dus antisemitisch. Met name de leden, of een deel ervan.

  Ik moet wel zeggen dat ik Timmermans voor een PvdAer op buitenlandse zaken niet zo verkeerd vindt. Zeker als je bedenkt wat voor antisemitische types er bij de achterban zitten.

   

  Er wordt alleen gekeken naar wat de joden doen, die niets verkeerd doen. Wat moslims allemaal voor vreselijke dingen doen wordt niet naar gekeken. De Joden krijgen overal de schuld van. Doet me ergens aan denken….

  Zelfs vanuit de SP en notabene Harry van Bommel was recentelijk kritiek op Hamas (hun vroegere helden).

  De PvdA leden halen de SP hier links in.

   

   

 9. kees rudolf

  Hoeveel PvdA-leden deze petitie ondersteunen kan ik uit dit bericht nog niet afleiden. Als dit een petitie namens alle leden is, of straks op het congres door de meerderheid van congresafgevaardigden wordt ondersteund, dan is dat niet best. Nog erger wordt het als die meerderheid van congresafgevaardigden haar zin krijgt van partijbestuur en fracties in 1ste en 2de kamer plus EP.

  Zelf ken ik de PvdA tot plm. 2000 enigszins van binnen en de anti-israelische tendenzen waren er ook toen al. Toen ik zag dat boegbeeld Jeltje van Nieuwenhoven bij de ondertekenaars hoorde van de petitie “Stop de Bezetting” van het duo Gekke Gretta&Dolle Dries, was ik toch nog enigermate geschokt. Dat is nu alweer een tijdje geleden. Het is dus niet een vlaag van gekte geweest die tijdelijk door de PvdA woei. Het is niet meer overgegaan en steeds erger geworden. Dat plaatst mensen die overigens nog sociaal-demokratische opvattingen hebben maar niet anti Israel zijn voor een moeilijk probleem: kun je nog op de grootste sociaal demokratische partij, de PvdA dus, stemmen als dat tevens onvermijdelijk een anti Israel stem is?

  Ik kan niet overzien voor hoeveel mensen dit een probleem is. Toch denk ik dat zulke mensen er moeten zijn want de relatie tussen sociaal democratisch en anti israel is niet logisch, in die zin dat een rechtgeaarde en consequente sociaal democraat wel anti israel moet zijn. Anderzijds, je ziet dat het met de sociaal democratische partijen in onze buurlanden niet veel beter gesteld is met de in die partijen dominante opvatting over Israel. Globaal genomen is het ‘links’ geworden om anti-israel te zijn. Om in linkse kring een beetje goed te kunnen meekomen en geen slechte beurt te maken moet je wel anti israel zijn. En als je het voor Israel waagt op te nemen wordt je gelijk in de rechtse hoek geplaatst. Deze logica (of onlogica) is niet alleen Nederlands, maar ook Belgisch, Frans, Duits, Brits en vooral ook Zweeds, ja, buitengewoon typisch sociaal democratisch Zweeds. Misschien is er dan toch een soort van logische samenhang?

 10. VanOldenbarnevelt

  Een ware sociaal democraat kan toch ook geen moslim zijn? Of met Islam sympathiseren? Toch barst het van de Islam en moslims in de PvdA…….

 11. kees rudolf

  @vanoldenbarnevelt, interessant punt. In elk geval ging/gaat (vrijzinnig) christendom wel met socialisme samen; denk bijv. aan de groep rond Banning voor de oorlog. Naar analogie zou je kunnen denken dat vrijzinnige islam ook wel met socialisme zou kunnen samengaan. Het is zeker waar dat de PvdA gretig moslims in eigen gelederen heeft opgenomen van wie de opvattingen zacht gezegd op gespannen voet staan met sociaal democratische waarden (voor zover we het er over eens zouden kunnen worden welke dat zijn). Maar niet alle moslims zijn hetzelfde of zijn even strikt in de leer. Wat te denken van Fatima Elatik? Wethouder voor de PvdA in een Amsterdamse deelraad, geen succesnummer, wellicht, qua competentie, maar of je op grond van haar moslima zijn kunt zeggen dat ze niet tevens sociaal democraat was weet ik niet. Dan Aboutaleb, via de PvdA burgemeester van Rotterdam, naar verluidt nog altijd wel degelijk moslim, die het goed schijnt te doen, niet slechter dan zijn vermoedelijk atheistische voorganger, al is het maar omdat hij niet met een bonnetjesaffaire in het nieuws kwam. Marcouch, ook een bijzonder geval. Dus ja, er zijn wel enkele voorbeelden die laten zien dat islam en sociaal democratie kunnen samengaan. Verder gaat islam bijna onvermijdelijk en onveranderlijk samen met een israelvijandige attitude (ligt er dik bovenop bij Fatima Elatik, van Aboutaleb of Marcouch weet ik het niet zeker, want die waren niet met hun opvattingen dienaangaande in het nieuws). Dat dat zo is is tot op zekere hoogte begrijpelijk, gezien bepaalde passages in die leuke Koran, waar moslims hun  inspiratie in schijnen te vinden. Voor mij minder begrijpelijk is waarom tegenwoordig sociaal democraten overal in Europa in overgrote meerderheid anti israel zijn, te meer omdat het niet altijd zo geweest is. Sociaal democraten zelf zullen desgevraagd wel beweren dat dat komt omdat Israel zich tot schurkenstaat heeft ontwikkeld en dat de hoognobele sociaaldemocraten intussen nog altijd dezelfde hoognobele sociaaldemocraten zijn, vandaar dus dat hun houding is veranderd. Maar dat antwoord overtuigt mij niet. Waarschijnlijker lijkt het mij dat voor de PvdA, en voor soortgelijke partijen in Europa, een anti-israel attitude wel opportuun is omdat daarmee de kiezersgunst van de moslims kan worden veilig gesteld.

  Dat het nu zover gekomen is dat een meerderheid van PvdA-leden achter de petitie staat die Verhoef hier besprak is zeer bedenkelijk. Als de top (Samson, Asscher, Plasterk, Timmermans enz.) hier geen afstand van neemt hebben ze wat mij betreft een imagoprobleem. Maar misschien draagt het bij anderen juist bij aan een gunstiger imago en levert het ze stemmenwinst op, waaronder uiteraard moslimstemmen.

 12. loritta

  Over mijn lijk dat ik zo’n petitie ooit zou tekenen.

 13. Moose

  Met de PvdA linksaf het ravijn in.. 

  Die lui snappen er echt helemaal niets van.

 14. nog_1

  Ze zijn gekozen op het programma uit te voeren, niet om het tegenovergestelde te doen.

 15. katja

  Dan weten ze vast ook (nog) niet “dat Hamas de afgelopen weken meer dan honderdtwintig Palestijnse jongeren heeft gedood, omdat zij zich niet hielden aan het huisarrest dat werd opgelegd door Hamas.” Om niet te spreken van kinderen die die tunnels groeven en vanwege veraden van kant werden gemaakt.*

   

  “Ze” leren het ook nooit. Maar zou de vrouw van Plassterk met even veel lol haar hoofddoekje dragen bij een volgend feestje? Ach, alles wat nu gaande is en waarvan wij misschien hopen dat de ogen open zijn gegaan, alles zal toch weer net zo gedraaid worden dat alles op ongeveerde dezelfde slappe voet verder moddert. Tja, toegeven dat ze fout zitten/zaten is moeilijk. 

   

  *http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/9/Waarom-Abbas-zinspeelt-op-een-breuk-met-Hamas-1592786W/?masterpageid=158493

 16. Seccie

  Wederom een goede analyse over de achterban van de PvdA

  Het gehele Midden-Oosten staat in brand, maar de PvdA richt zich slechts tot het Israel conflict. 

  Gelukkig heb ik inmiddels mijn vrienden en familie kunnen overtuigen van het failiet van deze partij. 

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.