Telegraaf negeert inhoudelijk antwoord op islamleugens

Foto:

In haar rubriek ‘Wat u zegt’ staat De Telegraaf normaliter slechts een minuscuul stukje tekst van haar lezers toe. Op 12 september jongstleden stond daar echter een twee kolommen tellend relaas van zomaar een moslim die de Islam/IS vergelijking zat is. De beste man schreef hierin, waarschijnlijk vanuit oprechte onwetendheid, een feitelijke onwaarheid over de Koran om de vredelievendheid van de Islam te benadrukken. 

Voor mij is dit een exemplarisch voorbeeld van het probleem dat de gematigde moslim in het Westen belichaamt: het in stand houden van de fabel dat de Islam vredig is, zodat het Islamdebat blijft struikelen over vredige moslims die wij niet durven te confronteren met hun theologische claims. Ik besef terdege dat veel moslims vredelievend zijn, maar zoals deze meneer bewijst, is dit veelal gebaseerd op mythische onwaarheden aangaande hun eigen religie. Dat mag (neen: dat moet) gezegd worden, want daar zit nou juist de bottleneck die het Islamdebat al jaren op zijn onwrikbare plaats houdt: het ontwijken van de inhoud.

De beste man schreef in zijn betoog dat er in de Koran staat dat de innerlijke Jihad (de strijd met jezelf) de grotere Jihad betreft, verkiesbaar boven eventuele gewapende Jihad. Hij deed dit zonder Koranreferentie, simpelweg omdat deze niet bestaat. Hieronder deel ik mijn, door de Telegraaf geweigerde, inzending, omdat u daar als maatschappelijk betrokken burger recht op heeft. Wanneer u feitelijk onjuist wordt geïnformeerd over een zaak waarvan het de hoogste tijd is dat wij daar zuivere kennis over gaan opdoen, dient de mogelijkheid er te zijn om hierop gewezen te worden. Die mogelijkheid heeft de Telegraaf om onduidelijke redenen geblokkeerd. 

Het is overigens niet zo dat de krant geen enkel weerwoord op het stuk van deze man publiceerde. Na het weekend stond er, zoals vanouds, een minuscuul stukje van een meneer die, wars van enige bron, wat borrelpraatjes tegen de Islam murmelde. Hoe kan het zijn dat een moslim inhoud en theologie mag gebruiken in zijn betoog, terwijl het geselecteerde weerwoord hierop voor iedere objectieve lezer substantieloze nonsens is? Het is spijtig wederom te moeten constateren dat de Telegraaf de inhoud offert voor het steunen van misleidende Kalifaatpropaganda die gemakkelijk weerlegbaar is. Daarom geef ik u datgene wat de krant niet haalde; dat waar u recht op heeft:

Reactie op opiniestuk ‘Noem ons gewoon moslims’ door Nabeel Siddiqie uit Rotterdam.

Ik las een betoog van ene Nabeel Siddiqie waarin hij de Islam verdedigde tegen de associatie met jihadisten. Ik vond het jammer te moeten constateren dat deze moslim zijn religie slecht kent en openlijk onwaarheden verkondigt over zijn eigen Koran. Om die reden wil ik graag een inhoudelijke reactie plaatsen.

Het is altijd opvallend als iemand de Koran citeert zonder de Soera (hoofdstuk) en de Aya (vers) erbij te vermelden, wat toch een kleine moeite is. Siddiqie liet dit achterwege omdat zijn bewering er simpelweg niet in staat. Hij claimde dat de Koran hem leert dat de “grote Jihad” de strijd met jezelf is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Siddiqie dit niet eerst even checkte met de Koran voordat hij iets zou opschrijven dat feitelijk onjuist is. 

Het hele concept van de grote en kleine jihad is zelfs gebaseerd op één zwakke overlevering (buiten de Koran om) waar de mainstream Islamitische geleerden hun handen al eeuwen geleden van af hebben getrokken.

Misschien doet meneer Siddiqie er goed aan zich te concentreren op authentieke bronnen met overleveringen van Muhammad, zoals Sahih al Bukhari en Sahih Muslim. Hierin treffen we geen enkele keer aan dat Jihad wordt gebruikt in de context van strijd met jezelf (al-Nafs). Sterker nog: vrijwel alle keren dat het woord Jihad in beide collecties genoemd wordt, betreft het de gewapende strijd tegen de ongelovigen, oftewel: Jihad al Kuffar. Hoewel ik erken dat Jihad tegen jezelf een gegeven is binnen de Islamitische theologie, is het niet zo dat deze groter kan worden geacht dan de gewapende Jihad tegen de ongelovigen, zoals meneer Siddiqie ons wil doen geloven. 

Ik zal een paar uitspraken van Muhammad over de gewapende Jihad op een rij zetten die bevestigen dat dit een groot goed dient te zijn voor alle moslims. Dit keer mét bronvermelding, zodat de lezer kan controleren of ik de waarheid spreek:

“Ik heb het bevel gekregen om tegen de mensen te vechten totdat zij zeggen: ‘Geen ander heeft het recht aanbeden te worden dan Allah.” (Sahih Bukhari, Volume 4, boek 52, overlevering 196)

“Het voorbeeld van een Mujahid (strijder op de weg van Allah) is als een persoon die continu vast en bidt. Allah garandeert dat Hij de Mujahid naar het Paradijs brengt wanneer hij wordt gedood, en anders zal Hij hem veilig thuis brengen met beloningen en oorlogsbuit.” (Sahih Bukhari, Volume 4, book 52, overlevering 46)

“Wie bij Allah komt zonder een teken op hem (als resultaat van het vechten) voor Zijn doel, zal Hem onder ogen komen met een tekortkoming.” (Sunan Ibn Majah, boek 24, overlevering 2868)

Tot slot een Koranvers dat meneer Siddiqie wellicht de ogen opent:

“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie het Schrift is gegeven (joden en christenen), totdat zij het beschermgeld (Jizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanig zijn.” (Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)

Chris Develing, Den Haag.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!