Waar het Belgische “Knack” heel klein in is.. “Duurzame” censuur -Belgische energie wending en kernenergie

Waar het Belgische Knack heel klein in is..

Ik dacht: Even wat foutjes in het volgende artikel recht zetten: dus geef ik een reactie..Later wordt een 2e reactie geweigerd door Knack.
http://www.knack.be/nieuws/belgie/n-va-zal-bocht-moeten-verzinnen-om-kerncentrale-op-te-bergen/article-opinion-275991.html

Kernenergie stroom is met afstand de goedkoopste basislast stroom. Door kanaal Z- journaliste Véronique Goossens

Mijn commentaar:
Helaas besparen zonnepanelen en windmolens minder centrale brandstof dan wordt voorgesteld ,bij nog verdere schaalvergroting mogelijk een “negatieve besparing”
Windmolens en zonnepanelen  leveren erratisch fluctuerende stroom en door die leveringsfluctueringen kunnen hoog rendement centrales op fossiele brandstof ,niet meer in het stroomnetwerk aangeschakeld worden. Hierdoor moeten de fluctuaties vooral met het aan en uitzetten van laagrendements centrales bijgeregeld worden om vraag en aanbod van stroom in evenwicht te brengen. Het gevolg is dat  door het steeds moeten bijregelen het totale stroomnetwerk veel minder brandstof bespaart dan men projecteerde uit simpele terugrekeningen aan de opbrengsten aan de meterkast van de windmolens en zonnepanelen. Om de levering van  zonnepanelen en windmolens met het op- en terug regelen van kerncentrales te compenseren in een continue evenwichtige stroomvoorziening is volkomen onzinnig omdat kernenergie stroom vrijwel geen brandstofkosten heeft, dus daarin geen besparing geeft . Uranium is spotgoedkoop en er is geen uranium schaarste Dat fluctuerings compensatie model is de onzin die Frankrijk nu aangaat . Kernenergie in combinatie met fluctuerende andere bronnen verlaagt alleen de gebruiks efficientie van de kerncentrale, je had de kerncentrales namelijk evengoed kunnen laten doorwerken in plaats van verplicht de vermogens te reduceren onder de dwangregels die groene energie moeten begunstigen) . Alleen vermogens aanpassingen die de  stroomCONSUMPTIE  betreffen , zijn economisch zinvol bij kernenergie.Nachtstroom uit kerncentrales was vroeger waardeloos ook in Belgie , waar we er autobanen mee verlichten en huizen mee verwarmden uit opportuniteit, het was toch overtollige stroom. Zo wordt de gemiddelde inzet van die kerncentrales door andere fluctuerende leveringen omlaag gebracht en veroorzaken die vermogens aanpassingen verhoogde slijtage. Kees le Pair in Nederland maakte een schatting dat  in een met leveringsfluctuatie geplaagde netten met vermogens compensering door fossiele centrales ongeveer slechts 30% van de beoogde brandstof besparing daadwerkelijk plaatsvindt. Het verschil in de rendementen is namelijk zeer groot : een basislast centrale zet 60% van de energie van de brandstof om in electrische energie , snelle bijschakel centrales op gas tussen de 25 en 43% waarbij de snelle wisselingen met lage rendementen plaatsvindt. Energetisch gezien weinig energie in de vorm van vlagen electriciteit door zonnepanelen en windfarms met een energie bijdrage van 10% kan zo de andere 90% van de gemaakte stroom met een veel lager rendement laten produceren. Dit effect wordt volkomen verwaarloosd in de discussie. Draaiende windmolens en hun meterkast kilowatturen hoeven in totaal door de geïnduceerde verliezen op de rest van het netwerk door deze fluctuaties geen enkele bijdrage te leveren aan de energie levering, sterker nog : er kan zelfs MEER BRANDSTOF nodig zijn dan in een situatie zonder fluctuerende leverings stoten. Slechts bij kleine aantallen windmolen parken en zonnepanelen is het effect zo klein dat er netto wat brandstof kan worden bespaard. Alleen bij compensering met electriciteit uit hydro centrales met grote bekkens kan waterbekkencapaciteit worden bespaard en worden gesubstitueerd met zon en wind stroom. Helaas in Belgie is dat niet het geval. In Spanje was dat IN DE EERSTE FASE van de windenergie het geval.. Helaas is ook daar de hoeveelheid hydrobekken opslag capaciteit beperkt, zeker in de droge zomers , waar water ook nog nodig is voor consumptie en landbouw irrigatie.
Windmolens en zonnepanelen hoeven dus geen brandstof te besparen. DIt is een dodelijke constatering want waar doe je het anders voor? Verder maken ze de distributie netten complex en zeer duur. De energie die nodig is om zonnepanelen en windmolens te produceren blijkt ook veel hoger te zijn dan van andere vormen van energie. Trek er dus maar tientalen procenten vanaf om de EIGEN geïnvesteerde energie te amortiseren , waarbij de economische levensduur van zon en wind projecten verbazend kort blijkt te zijn.. 15-20 jaar .Leverings zekerheid is de belangrijkst kosten verhogende factor bij de stroom productie
Een en ander leidt tot de constatering dat indien de leverings fluctuaties worden meegerekend en de levensduur, eigen geinvesteerde energie  plus de meteorologische en technische inzetbaarheid zonnepanelen minimaal 50x duurder zijn in de investering dan kerncentrale als een EPR 1630MW centrale op Euro/ effectieve watt basis. Voor windfarms is dat een factor 15!
Voor de 10 miljard die belgie tot nu toe in 3 GW zonnepanelen heeft geïnvesteerd had men bij 4 Euro per watt dus 2.5GW aan kerncentrales kunnen kopen, dat is anderhalve  EPR kerncentrale. Wisselvallige stroom is zeker 40% minder effectief als ze moet worden opgeslagen in de nog niet bestaande accumulatoren voor landelijke stroom alleen al door opslag verliezen. De eigen geinvesteerde energie bedraagt minimaal 30% voor zonnepanelen. De effectieve levering in brandstof reducerende  besparing van die 3 GW zonnepanelen  is slechts 3GW *10%*60%/1.3=(hooguit) 0.14GW effectief .. En dat kostte 10 miljard voor hooguit 20 jaar terwijl een kerncentrales 3x langer meegaan voor 2.5 GW ! Dat is de ware aard en het ON-vermogen van de groene blunders in technische oplossingen voor eco stroom die blijkbaar kapitalen mogen kosten. Er is gewoon gebrek aan potentie en men wil de opbrengst uit politieke reden niet corrigeren met verliesposten door fluctuerende levering om het mooier voor te stellen dan het is. Belgie gaat daar binnenkort failliet aan. Wat deze journaliste over de kosten van kernenergie schrijft is duidelijk uit zeer groene duimen gezogen. De Belgische kerncentrales leveren elke tien jaar dat ze werken kapitalen op aan belastingen voor de staat ( de aandeelhouders staan in de kou, ze zijn onteigend van hun winst door de nucleaire rente ) .Ondertussen gaan de subsidie verplichtingen voor de zonnepanelen en de windparken door voor hun lullige effectieve bijdrage in de landelijke stroomvoorziening. Winst door die kerncentrales is alleen mogelijk door de lage werkingskosten die bij afgeschreven centrales onder de 2 cent per kWh liggen INCLUSIEF de brandstof en brandstof gerelateerde kosten als eindberging en opwerking. Alleen gloednieuwe kerncentrales zijn in de aanvangsfase duurder dan andere vormen van opwekking, maar dat hangt af met afschrijven en rente. Kerncentrales zijn met afstand de goedkoopste bron van stroom. Dat 2 nieuwe projecten duurder werden (Flamanville 3 en Olkiluoto 3) heeft te maken met monetaire inflatie, opstarten van een nucleaire industrie die 20 jaar stilgelegen heeft door recalcitrantie van de politiek en gewoon wat pech en onervarenheid in Finland bij deze nieuwe generatie centrales die voor een deel pilot project zijn. De Chinezen (EPR onder licentie )en Koreanen bouwen overigens veel sneller aan hun projecten en liggen VOOR op de planning tegen lagere kosten dan in Europa . Bij meer kerncentralebouw gaan de investeringskosten door schaal effecten weer naar beneden. De Areva/EDF  EPR’s  in Engeland (Hinkley Point C)  zal pas na 2023 stroom gaan leveren en de hoge prijs die nu onderhandeld werd is de prijs die pas  in die tijd zal gelden.. Er is al een voorschot op de geldontwaarding genomen. Overigens maakt iedereen zich druk over 10 pence (12 Ecent) gevraagd door EDF  terwijl de Duitse consumenten prijs soms al 32 Eurocent/kWh  bedraagt!
België lijdt nu onder de propaganda die dagelijks werd voorgeschoteld op TV en de pers.. Men kan zich geen beeld meer vormen van de werkelijke problematiek en de kosten. Vele hoofden in Belgie zitten vol met zotte denkbeelden die daarin door groene ideologen werden geplant. Een geluk dat Belgie die kerncentrales nog heeft. Indien er eerder met de uitfasering van de kerncentrales was begonnen was het licht al 5 jaar uit geweest. Hoe dom kun je zijn als een Bruno Tobback of een Van de Lanotte, een stukje van hun gedachten laten zien in een artikeltje in Knack. Politiek talent is blijkbaar omgekeerd evenredig met technisch benul. Ondertussen zijn de groenen zo brutaal om de echte consequentie van groene stroom en die eliminatie van de kerncentrales die wordt gevormd door extra verbruik van steenkool , dus meer CO2 emissie vooral in Duitsland niet meer aan te kaarten. Het hoort er blijkbaar bij. De hypocrisie is grenzeloos. Kortom de modellen zijn fout en Veronique Goosens weet blijkbaar ook niet veel verheldering te brengen. Haar artikel past in de sfeer van de desinformatie rond kernenergie.
Ik vraag me wel eens af of de redacties binnen Roularta (Kanaal Z) niet onder druk staan om positief over alternatieve energie te schrijven/praten , omdat de regering dus de  grote adverteerders dat willen. Of zijn er al geldstromen die de pers rechtstreeks om kochten voor opinie beïnvloeding? Hoe ziek kan een land zijn. Pro- “duurzaam” is in België dus naïef anti kernenergie. En “duurzaam” blijkt vooral slecht berekend onwerkzaam te zijn.

Ik kreeg een paar goede reacties op mijn betoog hierboven maar ook een paar valse beschuldigingen en vuile opmerkingen , waarop ik weerwoord nodig achtte.
http://www.knack.be/nieuws/belgie/n-va-zal-bocht-moeten-verzinnen-om-kerncentrale-op-te-bergen/article-opinion-275991.html

Hierop stuurde ik een reactie naar deze pagina van Knack die vervolgens GEWEIGERD  (ordinaire opinie weigering dus CENSUUR) . Ik heb mijn abonnement op Knack jaren geleden opgezegd en daar geen spijt van.. Het is me al vele malen overkomen bij Knack.
Het volgende commentaar werd dus niet gepubliceerd op haar site.. Een commenterende figuur meende namelijk dat ik mijn stukken met een vertaalprogramma uit het Engels zou kopieren alsof ik ze niet zelf kon schrijven. Deze besmeuring van je blazoen kun je niet over je heen laten gaan.

Als de echte kennis ontbreekt of er is geen weerwoord dan komen de “ad hominem “beschuldigingen. Daar is de reactie van Paul Vermeiren er eentje van. Er komt geen weerwoord op de gegeven argumenten, ik wordt beschuldigd van kopieer en automatisch vertaalwerk..Een kernenergie “lobby” wordt er bij gesleurd. Het mijn hele commentaar hieronder ging eigenlijk niet  op kernenergie in ,maar op de eigenschappen van wisselvallige stroombronnen als zon en wind.
Dit is complete onzin , mijn commentaren zijn 100% van mezelf. De fouten en de slechtlopende zinnen , verdwijnen van leestekens komen door het systeem van de Knackserver die leestekens uit de tekst laat verdwijnen , alinea’s weghaalt en andere leestekens toevoegde tot mijn verbazing.. Ik moet lange teksten soms met een andere editor lezen en schrijven, omdat het kleine type raampje van het “reageer” commentaarvak dan geen overzicht geeft, waardoor je uit praktische overweging vanuit een andere tekstverwerker (notepad) je EIGENWERK kopieert. Een electronische vertaling van een stuk van iemand anders, waaraan ik me zou bezondigen .. Hoe verzin je het..Je moet niet veel “lef” hebben om zo iemand te beschuldigen alleen een bepaalde instelling.
Verder blijkt dat als je lang werkt aan een tekst je “uitgelogd” wordt ( “U bent niet aangemeld”) uit de Knack server waarna je je tekst moet kopiëren en opslaan en weer terug moet kopiëren na her-inlog.  Zo ben ik al vele commentaren kwijtgeraakt, toen ik dat ik nog niet deed. Het gebeurde vandaag weer.
Bronvermelding is niet nodig met een artikel waar je ZELF de bron van bent en een het een opeenvolging is van TECHNISCHE argumenten, niet van opinies van anderen.. Je kunt je vinden in die technische argumenten of niet, maar meestal is dergelijke kritiek een vorm van niet willen begrijpen of er niet voor open staan. Tenslotte is groene ideologie sterk verbonden met vervangende messiaanse religie. Je gelooft het en je verkettert de andersdenkenden. Je geest blijft geblokkeerd voor impulsen die in andere richting wijzen dan je aangenomen denkschema. De meeste mensen menen nog steeds, dat de huidige zonnepanelen al een wezenlijke bijdrage vormden in het energie beleid van België..Maar van 3 GW “piek geïnstalleerd” blijft hooguit  0.14 GW effectief voor 10 miljard aan investering in zonnepanelen die slechts 20 jaar meegaan, over als equivalent in kernenergie. En je kon uitrekenen hoeveel kernenergie met 10 miljard euro had kunnen  kopen bij 4 Euro /W , die minimaal 60 jaar meegaat. Dat werd er uitgelegd.
Er wordt verder uitgelegd, waarom erratisch wisselvallige energie injectie in een netwerk tot conversie rendementsverliezen leidt bij thermische centrales..Waarom staat de HOOGRENDEMENTS-AARDGAS- centrale in Maasbracht(Claus)  stil ( die van de Lanotte snel aan het Belgische net wil koppelen), terwijl laag rendements GAS centrales in Nederland de hele dag aan en uit gezet worden? Het is niet het enige blok in Nederland , de Magnum In Groningen ook. Reden is de import van fluctuerende Duitse stroom in Nederland en de keuze voor lager rendement steenkoolcentrales. In Duitsland idem dito daar staat een eigenlijk nieuwe centraleblok als Irshing 3 gewoon stil en dreigt gesloten te worden door haar eigenaren. Als koude reserve? Wat buurman Nederland straks met de gigantische stroomstoten van haar geprojecteerde Noordzee windparken gaat doen is de vraag, zelfs bij energetisch onzinnig bijproduceren met fossiele brandstof moet veel van de energie in de leveringsstoten gewoon vernietigd (niet geproduceerd worden door afschakeling) .Voor de frequentie stabiliteit moeten er namelijk continue voldoende roterende opwekkers in het net zijn aangesloten (40%) .

De problematiek van de wisselvalligheid van zon en windstroom is compleet onder het tapijt geschoven door de politiek en de duurzaamheidslobby. De corruptie van deze groene lobby betreft niet de vrije markt bedrijven, maar infecteert vooral de overheid. Men hoopt door manipulatie van de openbare mening weg te komen met zelfs intrinsiek onmogelijke technologische oplossingen. Via staatsfinanciering kun je elke blunder financieren, waar die in een markt oplossing tot onmiddellijk faillissement zou leiden.

Ik haalde er een aan :Kees le Pair en die werkt samen met de groene rekenkamer in Nederland.
Mijn commentaren en artikels komen gewoonlijk in nu.nl  , climategate.nl, “de dagelijkse standaard”, diverse Amerikaanse en Engelse site’s voor energie politiek

Juist de groene medemens blijken een enorme lacune aan technische kennis te hebben waardoor die gevoelig is voor leuk klinkende utopische argumenten van “duurzame” technologie. Deze categorie burgers kan de argumenten niet controleren. Net zo erg is de overdreven angstzaaierij tegen kernenergie.. Men kan dat gevaar ook niet kwantificeren. De TV intensiteit en de propaganda- “achtige” manier van opinie makerij, bepaalt de mening van de meeste amateurs in technologie en hun visie op de mogelijkheden. Helaas wordt de politiek vaak bevolkt door alfa- wetenschappers, die geen enkel gevoel hebben voor de problematiek waar ze over beslissen. Het moet hen “aan” geadviseerd worden door mensen die ze vertrouwen en die vaak om den brode meegaan met modes en politieke motieven.

Mijn commentaren leggen bloot wat er scheelt aan de “duurzaamheid utopie” die in een economische dystopie aan het uitmonden is. Wie niet kijkt naar de critici en blijft dromen ontwaakt straks in een waar geworden nachtmerrie in een donker huis , met uitgevallen CV, zonder kraanwater, koelkast,diepvriezer . Duurzame technologie levert in de meeste gevallen in praktische omstandigheden NIETS op bij kritische berekening. Sterker nog :het kan energie vernietigen door misinvestering vooral door veronachtzaming van de geinvesteerde energie in de energiewinningsinstallaties zelf en de hier beschreven inductie van verliezen op andere plaatsen. Het is opschalen van banale kleinschaligheid, zonder in te zien dat er grensvoorwaarden worden overschreden. Het zogenaamde Duitse succes in energie transitie blijkt vooral een opblazen van statistieken en samen te hangen met vooringenomen rekenmethodes. Ik schat de ware opbrengst in duurzaam op minder dan een derde van de opgegeven statistiekwaarde voor de stroom in Duitsland. Duitsland stoot ook steeds meer CO2 uit.Dat zal Belgie per consequentie ook gaan doen na sluiting van de kerncentrales uit ideologische motieven. Wie na 20 jaar wachten om nieuwe technologie om de problemen van wisselvalligheid op te vangen nog weer eens 20 jaar moet wachten, weet dat die technologie er niet aan komt. Ingenieurs kennis geeft al aan welke principes daar in principe voor gebruikt zouden kunnen worden.. Dat al indiceert dat er niks spectaculairs aan komt. Grootschalige opslag methoden voor wisselvallige stroom bestaan eenvoudigweg niet, de consepten zijn bekend. Opschalen van batterijen levert alleen grote batterijen op , niet andere batterij chemie en berekening.  Dat geven zelfs groene propaganda hotemetoten als  toe. Verder was het doel van groene stroom ooit het opwekken van stroom vlak bij je eigen huis met weinig noodzakelijke infrastructuur.. Nu komt het van mega windfarms op de Noordzee, via duizenden kilometers lange hoogspanningleidingen en zou moeten opgeslagen worden in totaal zotte energie eilanden of in Noorse hoogwater meren. Het is verraad aan de oorspronkelijke idee van kleinschaligheid . Allemaal grootschalige technologie die omdat de meeste mensen de dimensies niet kennen die ervoor gelden factoren voor transport alleen al 20-100x opgevoerd moeten worden. Het is een theoretisch verhaal zonder technische en economische  onderbouwing. Van de Lanotte en Tobback halen met hun energie eiland ( waar ze de grootte , technische dimensies en prijs niet van kennen )  een in Nederland allang afgesabeld, “onmogelijk” plan naar voren.

Om over de mis-concepties te praten van kernenergie zou er eigenlijk een groot artikel over kernenergie geplaatst moeten worden. Ook de opvattingen over het gevaar van radioactieve straling kunnen weerlegd worden. . niet alles kan in een reageer vakje van een Knack artikel .

Bij berekening blijkt dat geen enkele claim van groene energie haalbaar is. Een wereld zoals we die kennen zonder stabiele energie voorziening is niet denkbaar. Het is een fabeltje dat onze levensstandaard met een fractie van de huidige energie winning haalbaar is. Dat is al voldoende reden om weer te kijken naar de oorspronkelijke Belgische sleutelindustrie die het ooit was..Kernenergie levert nog meer dan de steeds de helft van de Belgische stroom (veel komt ook uit Frankrijk indien er tekorten zijn) . De bijdrage van die zonnecellen is zoals hier uitgetekend werd praktisch marginaal (0.14GW dat is EEN ZESDE van Doel 3)  tegen extreme kosten. Nog meer geld in zonnepanelen geeft nog slechtere resultaten want de eerste zonne-energie stoten konden nog wat van de fluctuatie absorptie reserve van het Belgische net gebruiken. Die reserve is allang opgebruikt..Dus je produceert straks af en toe  onbruikbare overschotten terwijl je het meeste deel van de tijd op energie inefficiënte manier de tekorten met fossiele brandstoffen aanvult. Tenzij je de Belgische industrie stop zet, op het moment dat er geen stroom is en weer aan bij levering uit de hernieuwbare hoek. Maar dan praat je over het moedwillig laten instorten van het Belgische industriële productie systeem en het niet meer optimaal benutten van productie middelen . Maar dat scenario wordt AUTOMATISCH de consequentie als men doorgaat op de huidige weg van de duurzaamheidspolitiek.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

3 reacties

 1. Niek

  René, ik geloof dan ook niets van de opmerking van minister Kamp dat TenneT, die door de overheid per wet is aangewezen om alle infrastructuur voor de aansluitingen van de Nederlandse offshore te verzorgen, een monopolist dus, € 3 miljard bespaart op de aansluitkosten.

  Minister Kamp wil trouwens niet zeggen wat de totale aansluitkosten zijn, dat maakt hem ongeloofwaardig met zijn opmerking over de besparing.

 2. renevers

  https://www.wind-watch.org/news/2014/09/12/knall-auf-hoher-see-blast-on-the-high-seas/

   

  Met dank aan Rypke Zeimaker op climategate.nl voor deze link,

   

  Let op mijn woorden.. tegen de tijd dat de windmolens betrouwbaar met het land aangesloten zijn , zijn ze versleten!

   

  Erratisch wisselvallige fluctuerende energie. Men onderschat het geweld dat bij elke storing vrijkomt.. Een paar seconden electriciteit in de megawat orde kan gigantische explosies veroorzaken.

   

  Indien die wisselvallige stoten aan energie aan land in het stroomnewerkt komen krijg je de nog wat schade problematiek verderop van de windparken verwijderd van centrales en omvormers die opgeblazen worden aan land.. Vooral bij verdere opschaling van de windpark leveringsstructuur die in de politieke pijplijn zit. Let wel we hebben nog maar een tipje van de komende problematiek te pakken.

   

  Ummels kan inpakken met zijn claims over de bijdrage die wisselvallige stroomsoorten in het net kunnen betekenen..

   

  Een dergelijke storing zou in het geval van een grote afhankelijkheid van Noordzee windstroom kunnen leiden tot een grote lokale blackout in Nederland.. Meerdere provinties.

   

  In Ieder geval wordt windstroom nog duurder dan men al dacht.. Hoe gaat men de problematiek oplossen anders dan door een grotere dimensionering van leidingen, meer condensator banken en tussenopslag . Dat betekent dat dit soort eilanden groter moet worden, meer heiwerk hogere kosten aan installaties en dekstructuur.. En wat te denken van het feit dat er nog maar enkele windparken zijn aangesloten op de stekkerdoos in zee!! De volledige geprojecteerde capaciteit van de leidingen is nog niet eens bereikt in de huidige productie.

   

  EN het onderhoud en reparatie moet zeker een aantal factoren duurder zijn dan op land..

 3. Evert Mouw

  Het is aardig wat tekst en uitleg, maar ’t is soms ook om te huilen hoe mensen zich om te tuin laten leiden. Misschien de belangrijkste boodschap in bovenstaand artikel is wel:

   

  De problematiek van de wisselvalligheid van zon en windstroom is
  compleet onder het tapijt geschoven door de politiek en de
  duurzaamheidslobby.

   

  Gelukkig horen we af en toe een stevig tegengeluid, zoals hierboven.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.