Canadese moslim pleegt aanslag op soldaten

Een geradicaliseerde bekeerling is met zijn auto ingereden op twee soldaten.

Gisteravond werd bekend dat een Canadese man met zijn auto was ingereden op twee soldaten. Eerst was niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was; een ongeluk? Een aanslag? Een gek? Wat?

Later kwam er meer duidelijkheid: het was een aanslag. De man – Martin Couture Rouleau – was namelijk niet alleen ingereden op de soldaten, maar had de politie daarna verteld dat hij dat gedaan had in “naam van Allah.” De politie kon hem uiteindelijk alleen maar tegen houden door hem neerdood te schieten.

Nadat er verhalen over hem verschenen in de media, bleek Rouleau een bekeerde moslim te zijn geweest. En dan niet het type moslim dat blij is om in het westen te wonen en het westerse verlichtingsdenken combineert met een tolerante versie van de Islam, maar een radicale mafketel die de gewapende, gewelddadige jihad fanatiek steunde.

Kijk maar eens naar zijn Facebook-account: hij gebruikte die puur en alleen om radicale denkbeelden te delen. Er staat niets persoonlijks op; hij had alleen maar kritiek op atheïsten, christenen, en met name op ‘hypocrieten’, te weten, moslims die zaken doen met het westen. Wat hem betreft waren dat demonenkinderen – volgelingen van satan zelf – die uiteindelijk zouden branden in de hel. (Ongetwijfeld was Rouleau dan ook een bijzonder opgewekte en positieve jongen. Ahem)

Met andere woorden, de meeste westerse media negeren dit verhaal, maar feitelijk was dit gewoon een terroristische aanslag. Het ergste daarvan? Dit soort dingen gebeuren steeds vaker en iedere keer doen de media alsof er niets aan de hand is. Hier nog enkele voorbeelden van fundamentalistische moslims die vol inreden op westerlingen en daarna (voor een deel) zelf zeiden dat ze het in naam van de Islam deden.

Other instances of possible vehicular jihad have been shrouded in mystery. New York City cabdriver Mohammed Azam ran over two of his passengers for no apparent reason. Another cabbie, Hassan Daly, who was described as a “devout Muslim,” plowed his cab into a crowd on a sidewalk in San Diego, injuring over 24 people. Mohammed Reza Taheri-Azar explicitly grounded his hit-and-run in the teachings of the Koran. Munir Muthana told the police who arrested him that “the Muslims will fix this country.” Omeed Aziz Popal, we were told, was suffering from stress from an arranged marriage. Ismail Yassin Mohamed, we were informed, wasmentally ill, suffered from depression, and hadn’t being taking his medication. And Muhammad Teshale,according to “law enforcement officials,” “did it to be famous.”

Hoe kan het dat dit soort aanslagen – want dat zijn het – zo vaak onder het tafelkleed worden geveegd? Zijn de traditionele media en de politiek (zowel in Amerika als erbuiten) dan werkelijk zo bang dat mensen weleens konden concluderen dat de radicale islam niet alleen een groot gevaar vormt voor het Midden-Oosten, maar ook voor de veiligheid (van niet-moslims) in het Westen

Martin Couture Rouleau staat helaas niet alleen. Alleen daarom al is het van groot belang om dit soort terroristische aanslagen – want dat zijn het – onder de aandacht van het grote publiek te brengen. We zullen immers weinig aan dit probleem doen als mensen denken dat ‘het wel meevalt.’ Het valt niet mee; dit is een serieus probleem waar we serieus mee om dienen te gaan.

Volg Michael op Twitter: @MichaelvdGalien.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. Antivenin

  Zijn Facebook-pagina is all offline gehaald door Facebook, maar is nog te bekijken op JihadWatch:

  http://tinyurl.com/06fm75b

   

  Lees ook het commentaar van RodSerling, op October 21, 2014, at 12:01 am, waarin wordt vermeld dat deze bekeerling had geprobeerd Canada te verlaten om zich aan te sluiten bij de Islamic State, en aan de grens was tegengehouden. Tja, toen heeft hij zijn jihad maar in Canada uitgevoerd.

   

  Misschien zouden onze onnozelaars in Den Haag daar lering uit kunnen trekken?

   

   

 2. Niek Verheyen

  Ter verduidelijking van bovenstaande, lees onderstaand artikel

   

  http://www.volkskrant.nl/opinie/al-het-menselijke-is-jihadisten-vreemd~a3772658/

 3. joga

  @gerrit52

  wanhopig omdat niemand dit door heeft?

  Wat dacht u van Geert Wilders en een paar miljoen Nedelanders. Maar ja, die worden voor rascisten en fascisten uitgemaakt en durven zich  veelal (nog) niet in het openbaar te uitten. De meesten zijn bang voor hun baan.

  Gelukkig zijn er nog enkele honderden o.a. op DDS, Elsevier en Geensttijl en hopelijk op JALTA, die dit wel durven.

 4. Jasterke

   

  “@gerrit52…..  wat je ziet is de realiteit…. én natuurlijk het geaarzel en laf gezwijg, maar daar zijn wij Hollanders altijd sterk in geweest… we zullen ’t er mee moeten doen…!

 5. gerrit52

  heeft niemand het dan door dat de ‘heilige’ oorlog tegen ons allang is begonnen? bijna elke dag wordt er in ons land wel iemand, jong of oud, meestal oud, laf beroofd en mishandeld. bijna allemaal uit naam van de islam.

  mag toch? je mag ongelovigen dit toch allemaal aandoen?

   

  soms word ik er echt wanhopig van. wanhopig omdat niemand het doorheeft. of zie ik spoken?

   

   

 6. tonzwart

  Ooit leren ze het wel, de politiek correcte bestuurders. Mag wel eerst veel slachtoffers kosten, maar ze leren het heus wel….

 7. Niek Verheyen

  Door: Halim El Madkouri, arabist en islamoloog en moslimradicaliseringsexpert. 21 oktober 2014, 02:00

   

  Kort geleden presenteerde de AIVD zijn openbare rapport Transformatie van het jihadisme in Nederland. Daarin wordt gesteld dat het salafisme de kweekvijver is van het jihadisme. Naar mijn weten is Nederland hiermee het eerste land dat officieel met de vinger wijst naar het salafisme als de bron van het jihadistische kwaad.

  Het AIVD-rapport kan op veel bijval rekenen in de Arabische en moslimwereld waar steeds meer geleerden tot dezelfde interessante conclusie neigen. Zelfs in salafistische kringen valt de vraag of het salafisme de bron is van het jihadisme steeds vaker te horen. Recentelijk twitterde de voormalige imam van de Al Haram Moskee in Mekka, sjeik Abed Al Kalabani dat ‘IS een salafistische plant is; een waarheid die wij in alle transparantie onder ogen dienen te zien’. De tweet leidde tot heftige reacties variërend van veroordeling tot toejuiching.

  Wie de moeite neemt de centrale leerstellingen van het salafisme, met name het wahabisme, te bestuderen, ontkomt niet aan eerder genoemde conclusie.

  Of het nu yezidi’s, christenen of kritische moslims zijn, voor de jihadisten zijn het allemaal aanhangers van taghoet oftewel van alles wat in hun ogen indruist tegen de alomvattende wil van Allah die één en enig is. Hij is de almachtige en alleenheersende. Hij heeft de mens geschapen met één doel: Hem en Hem alleen aanbidden. En Hij alleen weet wat het beste is voor Zijn schepping. De mens dient zich hiernaar te schikken en te aanvaarden dat alleen Allah de bron is van alle geboden, verboden en wetten die eeuwig en absoluut zijn. Hij alleen dient daarvoor in dankbaarheid aanbeden te worden.

  Taghoet

  De jihadistische ideologie is een allesomvattend wereldbeeld dat de wereld in twee kampen verdeelt: ware gelovigen en taghoet-aanbidders

  Accepteren dat Allah één en enig is en tegelijkertijd andere doctrines aanhangen maakt het geloof incompleet en dientengevolge ongeldig. Hij die dat doet is onherroepelijk een ongelovige; het is de gelovige geoorloofd zijn vrouwen en bezittingen in te pikken en hem zelf te doden. Wie er aan twijfelt of deze persoon een ongelovige is, is zelf een ongelovige en dient overeenkomstig behandeld te worden.

  Met elke poging zich hiervan los te maken, maakt de mens zich schuldig aan het aanbidden van taghoet. De ‘ware gelovige’ dient zich af te keren van taghoet, bijvoorbeeld door geen gehoorzaamheid te tonen aan een gekozen overheid en waar mogelijk die overheid en degenen die haar aanvaarden te bestrijden of hen op zijn minst het werk onmogelijk te maken. De ware gelovige moet zijn toevlucht zoeken bij en loyaliteit betonen aan eensgezinde broeders en zusters. Hij dient aanhangers van taghoet te haten en te allen tijde afstand van hen te nemen. Hij mag nooit sympathie voor hen koesteren of aan hen tonen.

  Moslims die in ‘een land van taghoet’ verblijven dienen dat land te verlaten en onderdak te zoeken in een land waar Allah heer en meester is en waar de machthebbers enkel de sharia toepassen. Kunnen ze om welke reden dan ook niet vertrekken dan moeten ze, tot vertrek mogelijk is, zich afzijdig te houden van alles en iedereen die niet tot het ‘ware geloof’ behoort. Hun verblijf in zo’n land verplicht hen wel alle mogelijkheden te gebruiken om de wil van Allah te doen zegevieren. Het dwarsbomen van de taghoet is een van die mogelijkheden.

  De jihadistische wereldvisie

  Een andere mogelijkheid die de ‘ware gelovige’ hoog in het vaandel dient te hebben en te houden, is het voeren van jihad. Hij dient (gewapend) ten strijde te trekken om de allesoverheersende wil van Allah te doen gelden. Moslimgeleerden zijn het er niet unaniem over eens hoe, wanneer en waar de jihad gevoerd dient te worden. Maar in de jihadistische ideologie is jihad de plicht van iedere individuele moslim die daartoe fysiek in staat is. Volgens de belangrijkste ideoloog van het jihadisme op dit moment, Abu Muhammad Al Maqdissi, is jihad verplicht overal waar moslims zich bevinden.

  De jihadistische ideologie is een allesomvattend wereldbeeld dat de wereld in twee kampen verdeelt: ware gelovigen en taghoet-aanbidders, en niet alleen in abstracte theologische zin maar zeker ook in de concrete praktische uitvoering.

  Democratie, grondwet, verkiezingen, referenda, politieke partijen, rechtbanken en (internationale) rechtsorde zijn in dit wereldbeeld schoolvoorbeelden van taghoet die bestreden dienen te worden. Op de Facebook-pagina en het Twitteraccount van bijvoorbeeld ‘Moslims in Dialoog’ noemden zij de laatste verkiezingen de ‘stembus fitnah’ waar zij actief campagne tegen hebben gevoerd. Zelfs minderjarigen werden ingezet tegen betaling van 25 euro om anti-verkiezingsfolders uit te delen in wijken zoals de Schilderswijk. En dientengevolge maken zij iedereen van wie ze vinden dat hij met de vijand (alle Nederlanders en Nederlandse instanties) heult uit voor afvallige en vijand van de islam. De vraag die zich hier aandient is: blijft het bij dit deel van de ideologie of gaan ze stapsgewijs het hele lijstje af?

  De jihadistische wereldvisie is geleidelijk geëvolueerd van een abstract theologisch concept tot een met de rest van de wereld conflicterende ideologie: het jihadisme waarvan voorlopig de groep van Al Baghdadi de gruwelijkste uitingsvorm is. Een ideologie die uiterst intolerant en gewelddadig is jegens alles en iedereen buiten haar eigen kaders. Deze ideologie wist het goddelijke en het aardse te laten samensmelten in een zeer agressieve, militaristische politieke cocktail met een eigen logica die nauwelijks communiceert met de rest van de wereld. De enige ‘dialoog’ die deze ideologie accepteert is de bekeringsdialoog: ongelovigen, als het joden of christenen zijn, betalen belasting of worden onthoofd.

  Aangezien de jihad moet voortduren zolang er ‘ongeloof’ bestaat, is er een permanente oorlog tegen de rest van de wereld. Het gedroomde kalifaat zal in voortdurende staat van oorlog met alles en iedereen zijn. Alle politieke theorieën ten spijt, deinzen de aanhangers van deze ideologie nergens voor terug, al is het maar omdat het ‘martelaarschap’ hun ultieme doel is.

   

 8. Leucosia Teles

  Het is wel opvallend dat zoveel van die recentelijk bekeerde moslims “eigenlijk” verkeerd bekeerd zijn. Aldus de mensen die geloven in een “radicale islam” en de gewone “islam”. Net zoals er blijkbaar ook “gematigde moslims” en “niet gematigde moslims” zijn.

   

  Is er dan ook sprake van een “radicale” danwel “gematigde” koran, waardoor mensen correct en verkeerd bekeerd kunnen worden?

   

   

   

  Volgens mij is er trouwens maar één islam… die van dat boek, de koran… verspreid door Mohammed, radicaal fundamentalistisch in oorsprong.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.