‘Red de democratie, verdubbel het aantal Kamerleden!’

Een verrassend pleidooi voor méér Kamerleden.

De veelbesproken kloof tussen burger en politiek is niet kleiner geworden. Sterker nog, ik denk dat die juist groter is geworden, mede door de harde verkiezingscampagne van 2012. Dat was de tijd waarin VVD en PvdA elkaar uitmaakten voor rotte vis, en vervolgens besloten om samen in één kabinet te gaan zitten. Niet goed voor het vertrouwen in de politiek.

Hoe nu verder? Joshua Livestro, hoofdredacteur van Jalta (dat van start kan gaan zodra er genoeg abonnees zijn om Jalta mogelijk te maken!), heeft wel een idee hoe we onze democratie kunnen redden: verdubbel het aantal Kamerleden. Niet zomaar, nee, dat moet dan wel in combinatie gebeuren met de invoering van een districtenstelsel zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk hebben:

Het kabinet kondigde vorige week aan een staatscommissie te zullen instellen om het tweekamerstelsel tegen het licht te houden. Dit vooral op aandringen van de VVD, die bezwaar zou hebben tegen de toenemende politisering van de verhoudingen in de Senaat. Het zou goed zijn als de opdracht van de commissie wordt verbreed zodat ook kan worden gekeken naar het Britse districtenstelsel.

Waarom? Omdat dat districtenstelsel aantoont, net als het Amerikaanse districtenstelsel, dat individuele parlementsleden populairder zijn dan de beroepsgroep zelf. Dat is een goed teken: in zo’n stelsel voelen kiezers – op lokaal niveau – zich meer verwant met hun vertegenwoordiger. Nu is dat niet het geval. Kamerleden kunnen zelfs met 0 stemmen de Tweede Kamer in komen, als ze maar hoog genoeg op de kandidatenlijst staan. Daar heeft niemand wat aan.

En omdat kalkoenen niet voor Kerst stemmen, zoals Livestro schrijft (politici zijn allemaal bang dat hun partij verdwijnt in een districtenstelsel), moet het aantal Kamerleden van 150 worden verdubbeld naar 300. Zo’n verdubbeling heeft veel voordelen:

We hebben relatief het kleinste parlement van Europa. Zelfs als we het aantal Kamerzetels zouden verdubbelen, zouden we nog onder het Europees gemiddelde uitkomen. Gevolg van het geringe aantal Kamerleden is dat ze vaak meerdere portefeuilles tegelijk moeten doen zodat ze nauwelijks effectief tegenwicht kunnen bieden aan de ministeries die ze worden geacht te schaduwen. De Kamer verwordt daardoor steeds meer tot een soort stempelmachine van de macht. 

En:

De uitbreiding zou daarnaast ook voor een levendiger parlement zorgen. Bij de huidige omvang van de fracties en de smalle meerderheden waarmee opeenvolgende kabinetten moeten werken, is het ondenkbaar dat individuele Kamerleden zich als dissidenten kunnen gedragen. Als het voortbestaan van de coalitie op het spel staat, is immers even geen ruimte voor individuele overwegingen. Regeerakkoorden worden zo tot een keurslijf waarin de Kamer steeds dichter wordt ingesnoerd. Een groter parlement maakt dat keurslijf op slag minder strak. (…) Door de grotere marges (meerderheden verdubbelen immers mee) is het ook niet langer nodig. Er ontstaat dus ruimte voor dissidenten – politici die principes belangrijker vinden dan politiek gewin.

Er is slechts één nadeel en dat is dat een verdubbeling van het aantal Kamerleden meer geld gaat kosten. Maar dat is het helemaal waard om onze democratie te redden en de kloof tussen burger en politiek te dichten. Enfin, ik zou zeggen: lees het hele artikel van Livestro maar op Jalta.nl en laat u overtuigen. Oh, en Jalta heeft nog slechts 200 abonnees nodig om van start te kunnen gaan. Dat lijkt weinig, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. Word dus vandaag nog abonnee en help Jalta een stevige positie te krijgen in het Nederlandse medialandschap.

Volg Frank Verhoef op Twitter: @fverhoef.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. Henry Joseph

  Maakt niets uit als er sprake blijft van partijdiscipline!

 2. tonzwart

  We hebben nu al teveel van deze zgn “volksvertegewoordigers”, en U wil dat nog eens verdubbelen. Het slechtste dee van dit weekend…

 3. tipo

  Kamerleden zijn niet bij machte de begroting te bepalen, zie nahaffings-gate. 

   

  Zonder budgetrecht dient de Staten-Generaal in zijn geheel te worden opgedoekt, want van geen enkele toegevoegde waarde. De EU-commissie bepaalt nu de Nederlandse begroting. Dan moeten we niet net doen alsof we nog een democratie zijn, Dat is hypocriet. 

 4. Twan 21

  IK heb veel zoniet alle artikelen gelezen die op jalta.nl bestaan. Ik weet niet of je als id meer artikelen kunt lezen.

   

  Het zijn goede interessante artikelen. Ik heb nog geen artikel van Van Baar gezien. Is hij kalt gesteld? Mag hij pas aan de slag wanneer het vereiste ledenaantal is bereikt om geen mensen af te schrikken?

   

  Vragen vragen…. Vooropig wacht ik nog even af.

 5. The Fox

  De taak van de Tweede Kamer is om de regering te controleren en aan de rechterkant van het spectrum de overheid klein te houden en vervolgens kunnen we individuele kamerleden afrekenen op resultaten. Zo is het ooit bedoeld. Helaas komt er niets van te recht, want lastpakken worden kaltgestellt en Omzigt is vermoedelijk de volgende.

   

  In de NL cultuur met 10 of meer jaar wachtgeld is het nog steeds teveel gevraagd om af te rekenen met kamerleden die hun werk niet doen en zich verschuilen achter de lijsttrekker of fractievoorzitter. Nog sterker door de truc van VVD en PvdA bij de verkiezingen zitten we opgescheept met kamerleden waar we niets van weten en ook niet in staat zijn zich te profileren. M.a.w. je hebt helemaal geen 150 kamerleden nodig in het huidig systeem. Je kunt net zo goed afspreken dat de stem van bijvoorbeeld Zijlstra 40 stemmen vertegenwoordigd en de zetels leeglaten. 

   

  Dit vraagt een cultuuromslag en wordt niet opgelost met meer maar eerder met minder kamerleden die zelf stemmen bij elkaar moeten sprokkelen. Shocktherapie is de enige oplossing, maar de bereidheid van de zittende macht om veranderingen door te voeren is 0 (ondanks wachtgeld). Meer kamerleden zal in de praktijk ook verworden van meer van hetzelfde.

   

   

   

 6. dirk1940

  Die is er niet meer. Theoretisch, ja. In de praktijk, nee.

  Eerder deze week werd al aangeroerd dat er minder mensen in dit land lid  zijn van een politieke partij dan leden van de hockeyverenigingen.

  Ga je dan kijken hoeveel leden opdraven bij de vergaderingen, het gemanipuleer met stemmen en ons op school geleerde lesje over deze prachtige democratie vliegt het raam uit.

  Het is een ons kent ons syteem waarbij alleen de coalitie aan haar trekken komt.

 7. Edward Krijnen

  1e om de reden die Johannes 25 oktober – 12.56uur noemt. In Frankrijk kent men dan nog een tweede ronde, waarbij de twee grootste kandidaten uit de eerste ronde,  het tegen elkaar opnemen: daar zouden dan de kleine partijen die er niet aan te pas komen, een stemadvies kunnen uitbrengen. Het  probleem van de hegemonie van ons éénpartijenstelsel VVDCDAPVDAD666  BLIJFT desalniettemin.

  2e het districtenstelsel is iets dat al eeuwen lééft bij de Britten en kennelijk de Amerikanen  dáár weet men zijn of haar vertegenwoordiger te vinden, men volgt deze, en -zoals dat in het politieke jargon heet- als de gekozene  het in  de vier jaar tijd in het House of Commons niet goed doet, wordt hij/zij daar bij de volgende verkiezingen op “afgerekend”

  3e in Nederland hebben we die traditie helemaal niet. 300 parlementsleden zouden ruim   55.000 burgers “vertegenwoordigen” (16.700.000 inwoners : 300 districtskandidaten). Kiezers voelen zich in Nederland niet verwant met hun vertegenwoordiger op lokaal niveau, zoals Livestro stelt. Die ene kiezer uit die 55.000 zou zijn/haar vertegenwoordiger  waarschijnlijk helemaal niet kennen, laat staan weten te vinden. Volgens mij is de de enige regio waar vaak een kandidaat -in ons evenredige stelsel- met veel voorkeursstemmen wordt gekozenTwenthe:   Sabine Uitkijk, Pieter Omtzigt – daar vindt men het kennelijk belangrijk dat de “Twenthse stem” in het verre Den Haag gehoord wordt. In de  rest van het land leeft dit helemaal  niet. Een voorbeeld uit eigen ervaring: in Rotterdam kennen wij die overbodige bestuurslaag van gebiedscommissies (voorheen: deelraden) ónder de gemeente. Een kandidaat/gekozene vertegenwoordigt hierbij dus de kleinste groep kiezers in ons stelsel. Het WAS toevallig  dat de ex-deelraadsvoozitter van de deelraad waar ik woon,  mijn buurman was voor dertig jaar, maar anders had ik ook NIEMAND uit “mijn” deelraad gekend, en  ik voel me al helemaal niet door die deelraad of door welk (hoger) politiek orgaan vertegenwoordigd.

  4e wij zouden het “relatief-kleinste parlement van Europa” hebben. Dat is volgens  mij niet juist: in Nederland “vertegenwoordigt” een Tweede Kamerlid dus ruim 110.000 inwoners (16.700.00 inwoners  : 150).Echter, de Duitse Bundestag kent 631 leden en met de 80 miljoen inwoners van Duitsland, “vertegenwoordigt”  een gekozen Bundestag-lid dus ruim 125.000 inwoners.

   

  Nee, er is veél méér nodig  om de grote gapende kloof tussen kiezer en gekozene te dichten, zeker als de gekozenen zo vaak handelen -vaak onder druk van de EUSSR- tegen de wil van de bevolking (multikul, asielzoekersopvang, EU, enz. enz.).  

 8. psycholoogjob

  Livestro’s voorstel compliceert de democratie alleen maar en maakt haar ook nog veel duurder. Het democratisch gehalte verbetert niet, noch de transparantie noch tussentijdse bijsturingmogelijkheden door het volk.

   

  Weg ermee!

   

  Onderstaande verkleint de Tweede Kamer, brengt tranparantie en geeft via referenda bijsturingsmogelijkheden.

   

   http://www.scribd.com/doc/112630694/Trekzakmodel-voor-de-Tweede-Kamer

 9. Sirik

  Livestro is wellicht blind.

  Ziet hij niet dat het land waarin hij woonachtig is op de rand van de afgrond  staat ?

  Een voorbeeld nemen aan U.K. ? euhhh… referendum Schotland, referendum Wales ? UKIP ?

   

  Wat dacht je van de simpele maatregel:

  Elk jaar een vermindering van 10% van de belasting, (alle soorten belasting) 

  Elk jaar 10%  vermindering aan wetgeving en andersoortige regeltjes.

  Elk jaar 10% minder taken, bemoeizucht, van de staat.

  Elk jaar 10% minder aan staatseigendom.

   

  Zodat er slechts eentiende van wat de staat nu is overblijft.

   

  …. en open grenzen.

   

  Zijn weer terug bij af, weer terug toen Nederland voor het eerst op de kaart werd gezet: 1555.

  Toen waren we nog rijk en vrij.

 10. Richard van Ravenstijn

  Er zitten nu al zoveel zinlozen in de 2de slaapkamer, als het aantal

  non valeurs daar verdubbeld wordt, verloopt elk proces nog stroperiger !!

   

  Maar mocht het gaan gebeuren, lijkt het me redelijk de huidige 

  “vergoeding voor aanwezigheid” der pluche ruiters, eerst te halveren en de

  wachtgeld hoogte en periode terug te brengen tot ww niveau !!

 11. Non mi rabbio

  Er zitten reeds 150 nonvaleurs (de weinig werkelijk goeden, niet te na gesproken) die alleen maar aan zelfbevrediging doen. Nog meer uitvreters? Het argument dat men diverse portefeuilles kritisch dient te volgen, snijdt geen hout. Ondernemers, zij die uitgebuit worden, moeten ook diverse portefeuilles beheren anders kunnen zij niet voldoen aan de exorbitante eisen die aan het ondernemen in dit land worden gesteld. Zolang dit verfoeilijke systeem, de NLe ‘democratie’, dient men als ‘volksvertegenwoordiger’ wel meer kwaliteiten te hebben dan de huidige mutsen en lullo’s in de 2e kamer. Deze stelling van de heer Livestro is wat mij betreft niet bevorderlijk voor een abonnement op Jalta.

 12. Breinbrouwsels

  Om sinaasappels aantrekkelijk en duur te maken krijgen ze een soort bananaspray opgespoten. De onbespoten buren zijn gratis te krijg. Geweldige baanbrekende artikelen op die Jalta met een dikke laag bananaspray voor sinaasappels. Doe even de reaguur aanzetten daar, dan krijg je wat informatie van echte mensen, hoe die er over denken. Wiens hoofd niet in de plastic is verpakt en die weleens buiten komen. 

 13. CDlogo

  Onzinnig plan.

  Wat nodig is in NL is een manier om nadat het parlement is gekozen de bevolking deze kan corrigeren bijv. door een referendum…kortom directe democratie!

 14. reageerbuis

  Ik snap niet dat bij verdubbeling van het aantal zetels wel de meerderheden mee verdubbelen, maar niet het aantal dissidenten. Bij een districtenstelsel zal juist het aantal dissidenten disproportioneel toenemen, omdat zij met een eigen lijst geen schijn van kans meer maken en de grote partij als vehikel zullen gebruiken om in de Kamer te komen, waarna zij zich snel zullen afscheiden.

  Niet doen!

 15. Henk

  Als in plaats van Joshua Livestro Maurice de Hond met dit voorstel was gekomen, zou het volledig afgebrand zijn door DDS.

 16. Jos

  Hahahahaha, nog steeds denken dat er sprake is van een democratie…… We mogen op komen draven voor een verkiezingsronde om de volgende dag te zien dat complete partijvoornemens verdwijnen in een regeerakkoord. Vervolgens wordt er nog voor de vorm in de ‘volksvertegenwoordiging’ over plannen gestemd, waarbij fractiediscipline (jaja, de wet heeft het nog wel over “stemmen zonder last” maar ook dat is een regel zonder waarde geworden) de norm is en de EU (en dan niet eens dat gekozen parlement van de EU, maar juist de ongekozen Comissie) leidend is bij de totstandkoming en uitvoering van al die plannen. Let op mijn woorden: we gaan deze eeuw nog meemaken wat eind 18e eeuw ook is gebeurd.

 17. Johannes N

  Laat ik een alternatief plan opgooien: verdeel _Nederland_ in regio’s, ipv. slechts het parlement. Dat verkleint de afstand tussen politiek en burger ook, zonder gelijk de democratie kapot te maken. Bovendien is het goedkoper, omdat regio’s in principe het merendeel van de bestuurslagen kunnen vervangen: EU, landelijk (voor het grootste deel), provincies, waterschappen, en gemeentes.

   

  Een federatief Nederland heeft geen loodzware centrale overheid nodig; op zijn best worden daar wat scherp omschreven taken van nationaal belang geregeld (defensie, en niet heel veel meer). De rest (onderwijs, politie, sociaal beleid, infrastructuur, zorg, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandbeleid, etc.) mag allemaal in de regio zelf gedaan worden.

   

   

 18. hoevenap

  Het vergroten van het aantal volksvertegenwoordigers heeft geen enkele zin. 

  Zonder enig probleem kan het aantal 2e kamerleden worden teruggebracht naar bijvoorbeeld 100 , ook kleinere groeperingen hebben dan nog een goede kans om een vertegenwoordiger in de 2e kamer te krijgen.

  Het rechtstreeks kiezen van de leden der Eerste Kamer via een districten stelsel  ( als echte senatoren dus)heeft wel zin. De verkiezingen zouden om de 2 jaar voor de helft van de volksvertegenwoordigers gehouden kunnen worden om verkiezingsleugens beter af te kunnen laten straffen door de kiezers.

  Voort moet er een bindend referendum komen voor zeer belangrijke zaken om Nederland wat meer een echte democratie te maken. Tenminste als dat is wat deze publicisten willen.  Een soort Zwitserse regeringsvorm staat dichter bij “het volk” dan de elitaire democratie waar de Nederlanders al vanaf  1848 schijnen te moeten leven.

 19. Johannes N

  NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! NEE! GEEN DISTRICTENSTELSEL!

   

  Mijn God, wat een onzalig plan om de democratie te smoren is dat zeg. Een districtenstelsel is een winner-takes-all systeem, waarin een tweetal partijen op landelijke basis _alle_ zetels pakken (omdat per district een van de twee altijd wel de grootste is), waardoor hele groepen mensen die nu een democratische stem hebben plotseling op geen enkele wijze meer politiek vertegenwoordigd zijn. En waarin bovendien nieuwe partijen geen enkele kans hebben, omdat ze nooit kunnen groeien vanaf een enkele zetel. Het leidt tot totale politieke verstarring, omdat de bestaande partijen toch geen moeite meer hoeven doen om zich de kleintjes van het lijf te houden.

   

  Als er iets destructief is voor democratie dan is het wel een districtenstelsel. Voor Nederland betekent het de eeuwige en on-onderbroken hegemonie voor PvdA en VVD (bewijs: http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/sociale-omgeving/stemgedrag/grootste-politieke-partij-2012/), zonder verdere ruimte voor PVV, D66, GL, of zelfs maar CDA stemmers (dat kleine plukje groen verdwijnt vanzelf omdat aanstormend politiek talent alleen nog maar toekomst zal zien in een van de twee grote partijen).

   

  Als je iets wil doen om de democratie effectief de nek om te draaien dan is het wel een districtenstelsel.

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.