NS stelt stations open voor religieuze reclame

Waarom ook niet? Religie is immers ook gewoon een product.

Het Refomatorisch Dagblad bericht vandaag dat de NS besloten heeft om voortaan religieus-getinte posters toe te laten op treinstations. Tot nu toe deed de NS daar niet aan. Daar komt dus per direct verandering in:

Alle affiches die niet bij wet verboden zijn en die goedgekeurd zijn door de Reclame Code Commissie mogen in het vervolg op stations van de NS hangen. Het openbaarvervoerbedrijf heeft het beleid rond posters woensdagmorgen aangepast, nadat dinsdag in eerste instantie religieus getinte posters van de Remonstranten, een protestants kerkgenootschap, waren geweigerd.

In dit specifieke geval gaat het om Remonstranten, een protestantse stroming die vergeleken met de meeste andere stromingen nogal progressief is. Zo willen ze overal posters ophangen waar slogans op staan als “mijn God trouwt ook homo’s” en “mijn God doet niet aan dogma’s.” Gisteravond verbood de NS deze posters nog omdat ze niet “neutraal” genoeg waren, vanmorgen is dat beleid meteen veranderd.

Wat mij betreft is dit een prima besluit. Er zijn tegenwoordig steeds meer Nederlanders die het vre-se-lijk vinden om geconfronteerd te worden met religieuze denkbeelden, maar ik vind dat maar onzin. Religies zijn gewoon producten en moet ook als zodanig worden behandeld. Deze stroming – of kerk – biedt dit, de andere dat. Laat ze maar de concurrentiestrijd met elkaar aangaan om meer zieltjes te winnen, in dit geval letterlijk. Als mensen daar moeite mee hebben, ach, er zijn vast ook religieuze mensen die liever geen oversexte reclames zien die tegenwoordig schering en inslag zijn. 

Nu is de vraag wel: wat doet de NS als conservatieve kerken met een pr-antwoord komen op deze actie door zich, zeg, hard te maken voor het gewone huwelijk (tussen een man en een vrouw) of door zich uit te spreken tégen abortus. Zijn religieuze denkbeelden dan ook toegestaan of wordt er dan opeens onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten stromingen met verschillende denkbeelden? 

Dat zijn van die vragen die de NS de komende ongetwijfeld zal moeten beantwoorden. We zullen zien wat het wordt: vrijheid van meningsuiting voor alle christelijke stromingen of alleen voor wat tegenwoordig doorgaat voor politiekcorrect.

Volg Michael op Twitter: @MichaelvdGalien.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Frayek

  De NS heeft al
  jaren reclame-inkomsten van religieuze instellingen (Vereniging ter Bescherming
  van het Ongeboren Kind, Bond tegen het Vloeken). Nou zou dat ineens niet
  kunnen, want als ze de Remonstranten toelaten konden ze later ook ISIS wel eens
  toe moeten laten. Alleen religieuze totaalonwetenden kunnen zoiets verzinnen;
  ieder normaal mens kan effe uitleggen waarom het een wel en het ander niet.  

   

 2. Makker

  Vroeger op de stations al die papegaai met vloeken….wordt geen naprater

 3. pejoar

  Fout besluit van de NS.

  Religies zouden alleen maar in de marge mogen zitten.Geen reclame,geen subsidie,geen speciale scholen en geen media.

  Alleen zo hou je het gezond !

 4. drnomad

  Dat wordt weer een leuke discussie die in partijdigheid eindigt. Zouden ze een poster ophangen met “Zachte heelmeeters maken stinkende wonden”, en dan op de achtergrond iemand in oranje overal, knielend in een woestijn…

 5. Gielah

  Remonstranten, die op reclameborden zetten: ‘Mijn God (?) trouwt ook homo’s..’?

   

  Als dat echt waar mocht zijn, dan maken die lieden God en Zijn Woord keihard tot een leugenaar.

  Er staat namelijk, in Oude en Nieuwe Testament, heel iets anders… namelijk precies het tegenovergestelde.

  Nu mag dat, hoor…. ( for the time being…).

  God laat bewust een ieder roepen en propageren wat hij of zij maar wil,  aangezien dit de tijd is, waarin, zoals Openbaring 22: 11 zegt, wie vuil is nóg vuiler worden moet… en wie rechtvaardig is nóg rechtvaardiger.

   

  Dit is de tijd van de grote ontmaskering.

  Als straks het grote oordeel komt ( verdrukking en grote verdrukking genoemd)  zal niemand kunnen volhouden, dat God hem of haar ten onrechte veroordeelt…. want men heeft nu alle kans om zichzelf als een tegen-God-in-gaander te manifesteren… in het heerlijke besef dat ( nog)  Niemand ingrijpt en de nog verrukkelijker hoop, dat ook Niemand iets ziét of opmerkt.

  De mens, die zichzelf tot de maat van alle dingen uitroept.

  Een ieder die doet wat goed is in zijn of haar eigen ogen.

  Dat heet goddeloosheid… en nee… dat is niet aan te bevelen als men ooit eeuwig wil leven in heerlijkheid, vrede en gerechtigheid.

   

  Als die remonstranten hadden geschreven; ‘mijn God hóudt van homo’s…. ‘ dan had iedere gelovige, Jood of christen,  daar met grote letters ‘amen’ onder geschreven, want God houdt van alle mensen, niemand uitgezonderd.

  Juist omdát Hij dat doet, heeft Hij hen Zijn Woord gegeven, een lamp voor mensen, die van zichzelf -in geestelijk opzicht- stekeblind zijn en een licht op hun pad, zodat zij niet in elke voor handen zijnde val of afgrond donderen.

   

  En in dat Woord staat: ‘God wil niet de dood van de zondaar (= álle zondaars, welteverstaan) maar dat hij lééft… en zich bekeert..”.

   

  Dat betekent een ‘nee’ tegen wat God afwijst.

  Die remonstranten zeggen in feite:  ‘God vindt het O.K. als men ‘ja’ zegt tegen wat Hij verbiedt’.

   

  Er is er maar één, die het met die remonstranten róerend eens is…. Gods tegenstander, die niets liéver wil dan dat iedere mens verloren gaat.

  Nou ja.. en degenen die hij alreeds heeft ingesponnen in zijn leugens.

  Dat zullen er – helaas-  niet weinigen zijn.

  En die zullen vast een hele grote waffel hebben en van degenen, die wél volgens het hen behoudende Woord leven, op hoge toon uitleg eisen.

  Niet op ingaan, zou ik tegen de gelovigen willen zeggen.

  Ze hebben recht op uw getuigenis… jawel…. maar niet op uw verdediging van God en Zijn Woord.

  Dat doet God zelf veel beter… en de tijd, dat Hij dat voor heel Zijn schepping manifesteert, staat vlak voor de deur.

   

 6. Lia@DDS

  Maar het was wel wat lang…. 🙂

 7. mijn-idee

  Nou dat zal me de nodige toestanden wel weer geven.

  Ik zeg, God zit niet te wachten op reclames van mensen die de waarheid ook allemaal niet in pacht hebben en overal hun eigen interpretatie aan geven…

  Ik denk dat God zijn eigen reclame wel gaat maken als -ie het nodig vindt en de tijd rijp acht……

 8. jjvdberg

  Zou ik ook een poster mogen ophangen met teksten zoals;

   

  Dat het van de gekke is dat men reclame maakt voor een idee/sprookje om mensen te laten geloven dat zij geen baas zijn over hun eigen leven en verantwoording verschuldigd zijn aan een god die hun schepper zou zijn.

  Schepper betekent hier altijd gelijk dat het/hij/zij de bezitter/ster is van de mensheid.

   

  “Maak een eind aan de indoctrinatie van de kinderen/derden. Reliegie is slechts een vlucht voor het onbekende (de bijv. de dood).”

  Bovendien heeft die god slechts de joden uitgeroepen als zijn uitverkoren volk. Anderen zijn slechts 2e keus. Men is er nog blij mee ook.

   

  “Wat is de overeenkomst van het verhaal gelaarsde kat en de  bijbel” Antwoord: “Allebei sprookjes”

   

 9. Beukman

   

  Een reclameposter met de tekst  “Allahoe Akbar” zal wellicht iets overtuigender de schapen van de bokken weten te scheiden.

 10. Robert Lemm

  Religie bindt een volk.

 11. Frayek

  De NS heeft al
  jaren reclame-inkomsten van religieuze instellingen (Vereniging ter Bescherming
  van het Ongeboren Kind, Bond tegen het Vloeken). Nou zou dat ineens niet
  kunnen, want als ze de Remonstranten toelaten konden ze later ook ISIS wel eens
  toe moeten laten. Alleen religieuze totaalonwetenden kunnen zoiets verzinnen;
  ieder normaal mens kan effe uitleggen waarom het een wel en het ander niet.  

   

 12. econoom

  Dit kan tot gevolg hebben, dat we straks ook reclameposters zien voor het salafisme. Dat lijkt me behoorlijk ongewenst. Dus geen religieuze rreclame op stations, ongeacht van wie het komt.

 13. Roos

  De man die destijds een religieuze tekst op de dakpannen van zijn huis langs de rijksweg geschilderd had moest dit verwijderen. Vervolgens heeft hij dan een bord met eenzelfde tekst langs de rijksweg geplaatst en dat moest ook verwijderd worden. 

 14. Wilhelmson

  De Griekse cultuur en de Romeinse cultuur kenden eigen normen over wat sociaal toelaatbaar was op seksueel gebied. Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht werd onder bepaalde voorwaarden door veel mensen gewoon gevonden. Denk bijvoorbeeld aan seksueel contact tussen een Romeinse heer en zijn slaaf. De vraag of zulke omgang kon of niet, werd bijvoorbeeld bepaald door de rolverdeling van de seksuele partners. Je maatschappelijke positie bepaalde welke rol gepast was. In ons voorbeeld diende de Romeinse heer de actieve partij te zijn, de slaaf de passieve.

   In het Oude Testament wordt seks tussen partners van hetzelfde geslacht genoemd in twee reeksen van verboden seksuele omgangsvormen (Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13).

  In de lijsten wordt onder andere ook seks met dieren verboden, seks met schoondochters, en met menstruerende vrouwen.

  In diverse Joodse geschriften uit de Grieks-Romeinse tijd worden deze verboden rond seks gecombineerd met filosofische gedachten: het is niet goed om dingen alleen uit lust te doen, zoals dronken worden of buitensporig rijk willen zijn (geldzucht). Hetzelfde geldt voor seks: seks is toegestaan als het tot voortplanting kan leiden. Seks tussen partners van hetzelfde geslacht is dus niet toegestaan, net als seks tussen een man en een menstruerende vrouw.

  In de drie nieuwtestamentische teksten waarin seks tussen partners van hetzelfde geslacht wordt genoemd, zien we het Joodse gedachtegoed terug. Twee ervan zijn een opsomming van allerlei zaken die de schrijver slecht vindt (1 Korintiërs 6:9-10 en 1 Timoteüs 1:10-11). De derde, in Romeinen 1:26-27, is een bijzonder geval: in Romeinen 1:25-32 beschrijft Paulus allerlei slechte dingen, waaronder seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, als een straf die God aan de mensen gegeven heeft omdat ze niet in hem geloofden.

   

 15. Wilhelmson

  Geloof is tussen god en jezelf.

  Reklame:  vind ik persoonlijk nogal opzichtig en amerikaans.

  Homoseksualiteit : pas sinds de negentiende eeuw wordt gesproken over seksuele geaardheid als deel van de menselijke identiteit. In de Oudheid keek men heel anders naar seksualiteit. Spreken over ‘homoseksualiteit en de Bijbel’ is daarom anachronistisch: homoseksualiteit als categorie bestond in de Oudheid niet.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.