Ouderen ondervoed en uitgedroogd in verpleeghuizen

Opa en oma hebben geen eten én geen drinken. 

De situatie in veel Nederlandse verpleeghuizen wordt met de dag schrijnender. Uit een enquete onder 3800 zorgverleners blijkt namelijk dat een groot deel van de ouderen regelmatig symptomen vertoont van ondervoeding en/of uitdroging.

70 procent van de ondervraagden geeft aan dat onderbezetting op de werkvloer of te hoge werkdruk dit jaar heeft geleid tot incidenten, zoals valincidenten of conflictsituaties tussen cliënten. Ook worden er volgens ruim de helft van de ondervraagden vergissingen gemaakt met het toedienen van medicatie.

De oorzaak? Er is veel te weinig personeel. Het personeel dat er wél is doet hun best, maar je kunt niet in je eentje het werk opknappen dat tot voor kort door twee of zelfs drie mensen werd gedaan; zeker niet als je bedenkt dat iedere oudere op een andere manier behandeld moet worden, andere medicatie moet krijgen, bepaald voedsel wel of niet mag eten, en ga zo maar door.

Hoewel het gemakkelijk is om te roepen dat de overheid ‘meer moet doen,’ is dat op termijn geen oplossing. Het huidige Nederlandse systeem is namelijk te duur; als ouderen op dezelfde manier behandeld willen worden als een paar jaar geleden moeten de algemene belastingen fors omhoog. De eerste twee, drie jaar werkt dat misschien, maar daarna verarmt het productieve gedeelte van Nederland zoveel dat de belastinginkomsten toch weer omlaag gaan. Op die manier kom je in een negatieve spiraal terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.

De blijvende oplossing is dan ook om de zorg a) meer te privatiseren (door meer open concurrentie zal het aantal zorginstellingen waarschijnlijk toenemen en de bestaande instellingen zullen effectiever en efficiënter te werk gaan) en b) om familie en vrienden van ouderen meer bij de zorg te betrekken. Als samenleving moeten we zélf verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze ouderen en niet alles afschuiven op de overheid. Dat kunnen we doen door bejaarde ouders in huis te nemen (dit wordt in heel veel andere landen gedaan, het is mij een raadsel waarom veel Nederlanders dit weigeren; je ouders hebben jou jaren in huis gehad en bakken met geld aan je besteed, je kunt toch op zijn minst hetzelfde doen) en/of door het verplegend personeel (in verpleeghuizen) een handje te helpen. Bezoek (o)pa of (o)ma maar wat vaker en zorg ervoor dat het ze aan niets ontbreekt. Misschien dat je daar moe van wordt, maar hé, zonder hen zou jij niet eens rondlopen op deze mooie aardbol. Een beetje dankbaarheid is dus wel gepast.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

25 reacties

 1. JanvanEechoud

  Wedden, Michael, dat als Geert W. en ik mijn zin krijgen er opeens geld zat is?

 2. Anna

  Oplopende jaarlijkse miljarden voor immigratie en economische (rijke) asielzoekers,miljarden voor Ontwikkelingssamenwerking, miljarden voor EU, miljarden voor windmolens en onze ouderen blijken ondervoed en uitgedroogd.

 3. jofele jood

  Bejaarden in huis nemen heeft ook weer financiële consequenties ingesteld door dit beslist asociale graai kabinet, nee hoor zoals JanvanEchoud stelt, andere prioriteiten stellen zet meer zoden aan de dijk op dit dossier.

 4. hans-e-pans

  Misschien gaan ze je ook nog eens verplichten om je ex te verzorgen als die oud en versleten is.

 5. Gielah

  Als ouderen niet meer te eten en te drinken krijgen, omdat daar geen TIJD voor zou zijn… dan wil ik eerst zwart op wit hebben dat de directeuren van die instellingen en het verzorgend personeel óók niet eten en drinken.. want dáár is dan ook geen tijd voor.

  Eerder verwacht ik van krankzinnig-hoogbetaalde directieleden dat ze een tijdje vasten dan van de hardwerkende medewerkers… maar zelfs dié behoren de weerloze ouderen en zieken altijd te laten voorgaan vóór zichzelf.

  Dat is verantwoordelijk zijn.
  Wie dat niet in zich heeft, dient met de snelheid van het licht uit de zorg te verdwijnen.

  1. Maaike

   Ik ben het deze keer met u eens Gielah. De zorgcentra zijn gigantische organisaties geworden waarvan de een niet meer weet wat de ander doet. En daar beneden ergens, daar is de afhankelijke bejaarde, die samen met zijn lotgenoten door een zuster wordt verzorgd. Een zuster die al het werk doet, met boven haar een soort opperzuster, daarboven een hoofd, daarboven een manager en daarboven de directie en zijdelings nog een arts die ook teveel clienten heeft. Er is niet tekort aan geld. Het geld wordt onverantwoord besteed.

 6. Van Dickhout Plancken

  Meer privatisering van de zorg, wel, we genieten nu al steeds meer van de weldadige effecten daarvan. Voortwoekerend management, concentratie van instellingen tot zorg-keizerrijken met bijbehorende vorstelijk beloonde en bebonuste directies en raden van bestuur, tot in de hemel groeiende papierbergen, dubieuze medici die zich in een eigen kliniekje buiten hun specialisatie begeven, met alle risico’s van dien, om snel rijk te kunnen worden, verzekeraars die toenemend op de stoel van de dokter gaan zitten om te bepalen welke behandeling nog is toegestaan. En de overheid die, om de chaos voor de bühne nog een beetje te beheersen, de papierwinkel nog wat uitbreidt zodat er nog meer verplegenden en verzorgenden moeten worden ontslagen om er extra managers en projectbegeleiders bij te kunnen aannemen. Inmiddels zijn er voorzichtig geschat op één verpleegkundige minstens vijf niet-medische krachten aan het werk en zitten de specialisten één dag van de week formulieren in te vullen in plaats van zich met de patiënten.bezig te kunnen houden.
  En om dit hele circus nu nog verder te kunnen laten doorgroeien zonder dat de kosten nog verder oplopen, moeten nu familie, vrienden en buren onbezoldigd inspringen.

 7. jofele jood

  Gaat het te ver om te stellen dat hoog opgeleiden deze samenleving steeds verder in het verderf storten?

  1. Van Dickhout Plancken

   Ja en nee, jofele jood. Nee, voor zover het hoogopgeleiden betreft die zich tot hun vakterrein beperken. Die hebben we maar al te nodig. Ja, als het gaat om politici die op basis van een partijlidmaatschap menen alles beter te weten. Een geschiedenisleraar als minister van volksgezondheid, bijvoorbeeld.
   Overigens betwijfel ik of de Haagse regelneven en nichten allemaal tot de hoogopgeleiden mogen worden gerekend.

   1. jofele jood

    Uiteraard stel ik niet dat alle hoogopgeleiden schuldig zijn, maar o.a. op dit dossier mag men er toch wel van uitgaan dat de mensen die met hun poten in de modder staan totaal andere ideeën hebben dan zij die geacht worden een en ander te besturen.
    En ik durf wel te stellen dat die figuren er totaal schijt aan hebben, als hun baan maar blijft bestaan.

 8. joga

  Nederlandse systeem is te duur omdat de door de ouderen ingelegde gelden worden besteed aan immigratie, dat alleen maar geld kost en aan die achterlijke EU, die hun geld over de balk gooit en de sociale hulp en uitkeringen aan buitenlanders, die hier nog nooit een cent hebben ingebracht, maar wel gratis verzekerd zijn, de ontwikkelingshulp van miljarden per jaar en dat al decennia

  1. BETSIEvrouwtje

   ZEER juist gezien DÁT wat U schrijft is de springende punt,

 9. Beukman

  Zonder hoog opgeleiden *was* er helemaal geen samenleving geweest, jofele jood.

  1. jofele jood

   Bedankt Beukman dat je even mijn gelijk aan toont dat veel hoogopgeleiden hautaine zakkenwassers zijn!

   1. Van Dickhout Plancken

    Als U ‘hoogopgeleiden’ vervangt door ‘bestuurders’ of ‘managers’ ben ik het geheel en roerend met U eens. Ik blijf erbij, dat de échte hoogopgeleiden niet de schuldigen zijn – die hebben het te druk met opereren, bruggen bouwen, computers ontwerpen en andere nuttige zaken. Het zijn de naar boven gedreven regelaars die de schade veroorzaken.

    1. jofele jood

     Aangaande de discussie nam ik aan dat wat ik opwierp duidelijk was, maar ik had duidelijker moeten zijn, uiteraard bedoelde ik hoogopgeleide bestuurders die dit land verder in het verderf storten.

 10. jangajentaan

  Michael maakt een goed punt. Los van de tekortkomingen in de zorg en de falende bureaucratie, geeft Nederland twee tot drie keer zoveel uit aan ouderen zorg als Duitsland en Frankrijk. In het kader van de vergrijzing zal die kostenpost steeds verder oplopen als percentage van het BBP, tot het onhoudbaar wordt. Ook omdat de aardgasbaten op enig moment zullen verminderen. Ook als de PVV het voor het zeggen heeft…
  Er zijn allerlei studies gedaan waarom Nederlandse bejaarden heel snel naar tehuizen gaan, terwijl Duitse bejaarden veel vaker door familie worden opgevangen. In het Duitse zorgsysteem zijn daar ook meer prikkels voor.
  Ik wil niet zeggen dat het klagen over de zorg onterecht is, daar zijn zeker redenen voor, maar soms denk je wel eens dat klagen in Nederland de functie van nadenken heeft overgenomen of uitgeschakeld. Daarom vind ik het terecht dat Michael hier in ieder geval een aantal vragen opwerpt.

  1. Van Dickhout Plancken

   Het is mijns inziens onjuist, de geleverde zorg en de kosten van de zorg als recht evenredig te zien. Het gaat niet zozeer om de absolute kosten als wel om het rendement. De Belgen hebben voor minder geld een betere zorg. Ze geven dus het beschikbare geld beter en gerichter uit, aan medisch personeel in plaats van aan pennelikkers en nutteloze regelaars.
   Om de vergrijzing nu de schuld te gaan geven, is wel erg kort door de bocht. Dat kon een kind in 1950 al zien aankomen. Alleen de politiek deed of de neus bloedde en werd er de laatse jaren van de afgelopen eeuw dan ook zomaar door verrast.

 11. jofele jood

  Het woongenot van de gemiddelde Duitser of Fransman is ook niet te vergelijken met die van de gemiddelde Nederlander die leeft in een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld.
  En ook denk ik niet dat de financiële consequenties betreffende het in huis halen van je familieleden op latere leeftijd zo zijn zoals in dit land.

 12. Pimsch

  massaimmigratie, EU, graaimanagers, massawerkloosheid, zelfhaat, lafheid, wereldsocialisme voor het gewone volk, topinkomens voor de elites, klokkenluiders en dito partijen worden gedemoniseerd, flegmatische kerken, diepe eenzaamheid, vernieling van de identiteit, gebrek aan handhaving. Wat moeten we doen? Geweld a la Rote Armee Fraktion? Kill a manager, kill a banker. Of gijzel ze. Maak stennis.

 13. Alicia

  Mijn moeder heeft voor 4 jaar in een Belgisch bejaarden tehuis gewoond. Een goede verzorging en veel uitjes geleid door een therapeut en verder veel vrijwilligers die de bejaarden meenamen in hun auto’s. Of er werd een bus gehuurd. Een fiets met een soort zijspan waarmee bejaarden dus konden trappen maar het stuur was in handen van de therapeut. Het genot van mijn moeder die door het platteland fietste op de leeftijd van 87 was geweldig. Waarom is alles zo moeizaam in Nederland?
  Verder namen wij ons moeder uit voor lunch en diner als we er waren. De buitendeur is op slot na 22 uur maar de dienstdoende verpleging deed de deur open. Allemaal een eigen kamer met toilet en wastafel.

 14. Alicia

  Het Hoofd was wel een verpleegkundige die een opleiding bestuur heeft gevolgd. Er waren 2 hoofdverpleegkundigen die de medicijnen deden en ook meewerkten als er te kort was aan ziekenverzorgsters door ziekte of vakantie.
  Het Hoofd dacht mee en luisterde naar klachten en je kon binnenlopen in haar kantoor ter plekke.

 15. BETSIEvrouwtje

  “Het huidige Nederlandse systeem is namelijk te duur; als ouderen op dezelfde manier behandeld willen worden als een paar jaar geleden ”
  De reden dat het systeem te duur is geworden ligt aan de stijgende graaicultuur bij bestuurders en het steeds groter wordende aantal medelanders die NERGENS aan meebetaald, Een taart kan je ook niet met 100 man delen en toch genoeg eten…ONZE balans is, in welke sector dan ook,totaal verloren gegaan door het miljoenen leger van mee gebruikers di in ons Land kwamen!

 16. Lindaimkst

  Kies bewust voor een zorgverzekering waarbij je zelf je ziekenhuis mag kiezen. Je wilt toch niet in een situatie komen waarbij je zelf de controle verliest?

  Lees het artikel : Independer speelt handig in op de behoefte van een vrije ziekenhuis keuze

 17. Dijksma: slachtvee is hartstikke zielig – De Dagelijkse Standaard

  […] van dieren die klaar worden gemaakt voor de slacht, dan om dat van mensen – ouderen – in verpleeghuizen. Als de knettergekke Partij voor de Dieren nou met zo’n voorstel kwam, oké, je verwacht niet […]

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.