België blijft zich inzetten voor kernenergie

Anders dan de Nederlanders lijken de Belgen het wél begrepen te hebben.

Terwijl in Nederland minister Kamp de ene na de andere megadeal sluit om weer eens een paar windmolenparken uit de grond te stampen (dan weer in het IJsselmeer, dan weer in de Noordzee), zijn onze zuiderburen een stuk verstandiger bezig. Daar doen ze gelukkig niet al te moeilijk over langlopende vergunningen afgeven aan kerncentrales:

België houdt twee kerncentrales bij Doel, vlak over de grens bij Antwerpen, tien jaar langer open. Dat heeft de Belgische regering onder leiding van de Franstalige liberaal Charles Michel donderdag besloten. De levensduurverlenging is nodig om er zeker van te zijn dat België niet zonder elektriciteit komt te zitten.

Misschien komt het doordat de Belgen geen uitgebreide kuststrook hebben zoals Nederland; daardoor kan België niet alteveel windmolens op zee bouwen waar ze buiten het blikveld vallen van klagende rechtse mensen. Maar misschien zijn de Belgen ook gewoon wel iets minder hysterisch, en iets praktischer dan wij Nederlanders. Terwijl regering op regering hier het klimaatevangelie verkondigt dat global warming een gigantisch probleem is, en dat wij er nu iets aan moeten doen omdat we anders allemaal hartstikke doodgaan, blijven de Belgen kalm.

Ja, in Antwerpen kijken ze er zakelijker naar. Windenergie. Klinkt dat leuk? Ja. Kost dat? Veel geld. Meer dan het oplevert. Oké, dan maar kernenergie. Snel, zakelijk, efficiënt, en bovenal goedkoop. Konden dat soort dingen zo ook maar verlopen in Nederland. Hier moeten dit soort beleidmatige beslissingen meteen hand in hand gaan met grote en bevlogen ideologische links verhalen die door stoffige ambtenaren zijn vertaald naar onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk Ambtenaars.

Wie gaat onze politici eens uitleggen dat dát dus niet de juiste methode is? Het is tijd voor een rechtse energierevolutie in Nederland. Minder windmolens, meer schaliegas. Maar vooral kernenergie eens uit die ellendige taboesfeer halen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

7 reacties

 1. NemTudom

  Ook daar moet Geert Wilders voor hangen. Zijn club PPV zou direct deze onzin stoppen. En daar zijn zij die daar grof geld mee verdienen niet van gediend. Daar kan best een miljard van afgetrokken worden voor een advocaat, die niet zo nou kijkt om de zaak de goede kant van de miljarden te laten kantelen. Dus echt poliotiek.

 2. Ronel

  Als je kernenergie uit de taboesfeer wilt halen, zul je eerst Greenpeace tot terroristische organisatie moeten verklaren.

 3. Pimsch

  Er wordt te weinig gelobbyd voor kernenergie. Zo maak je het mysterieus. Geruchten over gescheurde vaten kernafval op de zeebodem. En het feit dat veel kerncentrales vlak aan de landsgrenzen staan. En ver buiten bewoonde gebieden. Dit tezamen met gebrek aan goede voorlichting kwekt geruchten en onderbuikgevoelens.
  Waarom is er trouwens geen enkele belangstelling voor aardwarmte. Koelt de aarde meteen af.

 4. David

  De westerse wereld bestaat voor het merendeel uit naïeve romantici. De natuur wordt verheerlijkt evenals primitieve volkeren. Die natuur wordt zelfs boven de mens geplaatst zodat duurzaamheid in de eerste plaats ongerepte wildernis betreft en niet onze maatschappij.
  Maar onze welvaart is in werkelijkheid een overwinning op de vijandige natuur. Energie staat aan de basis van alles. Verhoogde energieprijzen of verminderde beschikbaarheid hebben direct invloed op de samenleving.
  Die is niet te handhaven met uitsluitend zon- en windenergie. De verschillen tussen rijk en arm zullen sterk toenemen. Nu al graaien de bezitters van zonnepanelen in de portemonnee van niet bezitters. Straks brandt alleen bij de rijken ’s avonds licht, die kunnen zich energiebuffers veroorloven.
  Ook is op zon en wind de transportsector niet te handhaven. De handel stort ineen , een groot deel van de oogst gaat tijdens transport verloren, net als vroeger.
  Ook ons onderwijssysteem, dat mensen lange tijd uit het arbeidsproces houdt, is dan niet meer vol te houden. Kortom, een land dat op zon, wind en biomassa gaat draaien wordt derdewereldland.
  Geholpen door ziekte en gebrek leven we dan wel in harmonie met de natuur.
  Overigens verwacht ik, dat deze waarheid doordringt voordat al die windparken er staan.
  Een paar blackouts en de opinie slaat om.

 5. tonzwart

  Kamp gaat niet alleen op zee en Ijselmeer windmolenparken bouwen, maar plempt ook het land vol met die ondingen. De mensen die die mega molens in hun leefomgeving krijgen protesteren massaal, maar vinden geen gehoor. Het wordt gewoon door de strot geduwd. Toppunt van “democratisch handelen”.

 6. APvdHoeven

  In Nederland hoeft de eerste tien jaar helemaal niets te gebeuren, alleen de wanstaltige subsidies op windmolens en zonnepanelen moeten worden gestaakt.
  Zolang maar wordt voorkomen dat er veel subsidiegeld verslindende windmolens gebouwd worden , komt alles op zijn pootjes terecht.
  Het zelfde , maar in iets mindere mate geld ook voor grote hoeveelheden zonnepanelen.
  Het is overigens een ieder vrij om windmolens of zonnepanelen te bouwen, MAAR DAN WEL ZONDER SUBSIDIE . Ook geen subsidie van lokale overheden of iets dergelijks.
  Er staan nu nog gascentrales stil en ook een aantal spiksplinter nieuwe kolencentrales draaien nog niet. Zo lang men niet in het CO2 opwarming sprookje gelooft is er niets met de capaciteit voor het opwekken van stroom in Nederland loos.
  Het is zelfs zo dat rariteiten als het bijstoken van bio- massa gestopt kan worden.
  Ook verouderde kolencentrales kunnen gewoon worden gesloten.
  De bio-rotzooi van HIER kan heel goed in de vuilverbranding installaties verbrand worden.
  Het zou verstandig zijn te beginnen met schaliegas boringen,maar dan om de chemische industrie van goedkopere grondstof te voor zien.
  Uiteraard moet er wel wetenschappelijk onderzoek naar oude en nieuwere manieren van energie opwekking worden gedaan, inclusief ( thorium ) kernenergie.
  Dit om als het nodig is nieuwe centrales te kunnen bouwen die op een economische manier ( zonder subsidie) stroom en of warmte kunnen produceren.

 7. David

  @APvdHoeven
  Mee eens. Niets doen (behalve heel veel research) zou het beste zijn.
  Wat zonnepanelen betreft: die parasiteren op de centrales. Want ze plempen hun energie ongevraagd op het net (centrales moeten maar afregelen) en ’s avonds vragen de panelen-eigenaren wel stroom van het net.
  Een scheve situatie die bij opschalen voor steeds meer problemen zorgt bij de centrales : zowel financieel als regeltechnisch.
  Levering aan het net zou alleen via buffers mogen geschieden, te controleren door de netbeheerder.
  Biomassa verstoken is onethisch en dom want:
  1. het is smerige brandstof
  2. biomassa hoort in de grond om erosie te voorkomen
  3. is in een gedecarboniseerde energievoorziening nodig als grondstof voor de chemische industrie
  4. oppervlaktebeslag is zeer groot, dus wedijvert met voedselvoorziening.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.