Islam “heeft monopolie op terreur”

Aldus Bart Schut.

Bart Schut, die tot zijn overstap naar Jalta columnist was voor DDS, heeft een bijzonder interessant en confronterend stuk geschreven voor zijn nieuwe werkgever over het monopolie dat de islam tegenwoordig lijkt te hebben op terreur. In linkse kringen mogen dit soort gedachten niet worden geuit – dat zou ‘racistisch’ dan wel ‘islamofoob’ zijn – maar zoals Bart uitlegt berust een dergelijke uitspraak helaas gewoon op de feiten.

Hij schrijft:

Waar in 2000 het aandeel van religieus geïnspireerde terreuraanslagen ongeveer even groot was als separatisme en politiek, heeft reliterrorisme sinds 2006 en vooral vanaf 2011 een enorme vlucht genomen. Niet geheel toevallig valt dat laatste jaartal samen met het begin van de Syrische burgeroorlog, die zich sindsdien heeft ontpopt tot een magneet voor islamitische terroristen uit de hele wereld – van Jamaica tot Australië en van Finland tot Zuid-Afrika. Waarmee we bij de derde conclusie komen: terrorisme is in rap tempo een vrijwel exclusief islamitische aangelegenheid aan het worden.

Natuurlijk zijn er niet-islamitische terroristen – die zijn er zelfs altijd geweest. Toch wordt het overgrote meerendeel van de terroristische aanslagen tegenwoordig gepleegd door radicale moslims; de verschillen met andere geloofsgroepen en aanhangers van politieke ideologieën (zoals het revolutionair marxisme, om maar een voorbeeld te noemen) zijn gigantisch.

Terecht gaat Bart zelfs zo ver om te stellen dat ‘islam’ en ‘terrorisme’ tegenwoordig inwisselbare begrippen zijn.

Ten eerste: terrorisme groeit, het aantal slachtoffers ervan lag in 2013 maar liefst 61% hoger dan in het jaar ervoor. Ten tweede: religie heeft in de loop der jaren bijna een monopolie verkregen op terreur. En ten derde: het woord ‘religie’ in de vorige zin kan gerust worden vervangen door een ander zelfstandig naamwoord: islam.

Zoals vaste lezers van DDS ondertussen ongetwijfeld weten ben ik een soefi-moslim; mijn spirituele denkbeelden zijn grotendeels gebaseerd op de schrijfsels van Rumi (Mevlana) en zijn aanhangers. Het zal u niet verbazen dat het pijn in mijn hart doet om toe te moeten geven dat Bart gelijk heeft, maar het is de waarheid – of andere moslims (van welke stroming dan ook) dat willen toegeven of niet.

Het is een enorme uitdaging – ik zou zelfs zeggen: bijna een onmogelijke opgave  – om dat tijdens ons leven nog te veranderen. Het radicalisme is helaas wijd verspreid in de ‘islamitische wereld’; zelfs veel niet-extremisten kunnen wel degelijk begrip voor ze opbrengen. Het duurt jaren, decennia zelfs, voordat dit anders is. Triest, maar het is niet anders.

Natuurlijk is er ook goed nieuws: dat het een lange strijd is betekent absoluut niet dat we die niet kunnen winnen. We moeten geduld hebben en vooral doorzetten. Elke dag dat we rusten betekent een verloren dag; een dag waarop de Radicale Islam meer zieltjes voor zich kan winnen en de teloorgang van de islam als religie zich doorzet. Dat kunnen we ons eenvoudig niet veroorloven. Al duurt het vijftig jaar… of zelfs honderd, uiteindelijk zullen we deze strijd voor de ziel van de islam winnen. De geschiedenis leert ons immers dat (religieus) radicalisme uiteindelijk altijd ten onder gaat. Gelukkig maar.

Als u geen abonnement hebt op Jalta adviseer ik u om dat vandaag alsnog te regelen. Het kost u maar een minuut of twee, maar daarna kunt u fascinerende verhalen lezen – verhalen die u elders niet zult tegenkomen. Doen dus. Dit artikel is daar slechts één van.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. joga

  Zoals al zo vaak is uitgelegd er is geen radicale islam, maar er is maar één islam en die is radicaal en alles vernietigend, wanneer we niet eerst deze islam vernietigen.
  Helaas hebben we Obama en de EU, die daar toe gezamenlijk in staat zouden kunnen zijn, maar het om een of andere reden vertikken om het te doen en dus blijft de status quo of zou een nieuwe Amerikaanse president het heft in handen moeten nemen en ons bevrijden van het islamitische juk.

 2. Twan 21

  ” Al duurt het vijftig jaar… of zelfs honderd, uiteindelijk zullen we deze strijd voor de ziel van de islam winnen. De geschiedenis leert ons immers dat (religieus) radicalisme uiteindelijk altijd ten onder gaat. Gelukkig maar.”
  —-
  Al duurt het 50 jaar?

  Wij in Europa vechten al meer dan 500 jaar tegen de islam. Ooit was het Ottomaanse rijk heerser over heel zuid Europa tot aan Wenen toe.

  Honderdduizenden mensen zijn reeds gestorven in de strijd tegen de barbaren. Ik vrees dat we er nog lang niet zijn. Vooral niet omdat in het westen (vooral onder de linksen) er nog steeds mensen zijn die de islam een normale religie vinden.

  Zo vecht je met een hand op de rug gebonden.

  Er zullen nog vele duizenden, zo niet honderdduizenden mensen sneuvelen voordat de radicale islam verslagen is. De enige seculiere staat (Turkije) ondergaat nu een gigantische terugval richting de barbarij. Het lijkt bijna hopeloze zaak.

  En tegen de mensen die afzijdig willen blijven en het willen uitzitten omdat ze niet willen/durven te vechten heb ik maar één ding te ding te zeggen: Er zal gevochten worden, nu onder onze voorwaarden of later wanneer zij het gevecht naar ons brengen onder hun voorwaarden.

 3. Antivenin

  Sorry Michael, maar in de strijd tegen de islam zijn de niet-islamieten al 1400 jaar wreldwijd aan de verliezende hand. Ten koste van 250 miljoen doden is de islam uitgegroeid van een éénmansgeloof tot een “geloof” met anderhalf miljard aanhangers, en dat aantal groeit met de dag, dankzij onze wegkijkbrigade helaas óók in ons land. De enige manier om deze barbarij te stoppen zou zijn om de islam uit te bannen in plaats van te faciliteren. Dat zal we niet gebeuren voor er ook in ons land hoofden worde afgehakt, en misschien zelfs dan nog niet. Bosjes mensen lopen hier met een drieduims eikenhouten plaat voor de kop wat betreft de werkelijke aard van de “religie van de vrede”. De tijd zal leren of het ezond verstand in dit land zegeviert of dat we voor oons nageslacht een toekomst creëren waarin ze zich zullen moeten onderwerpen aan de sharia…

 4. lic

  Ik denk dat een willekeurige overheid meer aan terreur doet dan ‘de islam’.

  Wat niet wegneemt dat de wereld zonder islam een stukje beter zou zijn dan met.

 5. JanvanEechoud

  “Het zal u niet verbazen dat het pijn in mijn hart doet om toe te moeten geven dat Bart gelijk heeft”.
  Nee, dat verbaast mij niet, Michael, maar het zou mij wel verbazen als je zou toegeven dat Wilders dus al 10 jaar gelijk heeft met zijn zware kritiek op de islam.
  En als je de haatpassages weg zou laten dan zou de koran ietsje dikker worden dan de DD, maar de wereld zou weer een leefbare plaats worden.
  Mvg, Jan van Eechoud

 6. JanvanEechoud

  Hi again Michael,
  Is het mogelijk dat je een keer een topic opent waarin je je lezers de kans geeft om jou, een seculiere moslim, begrijp ik, vragen te kunnen stellen zoals hoe er in Soefi-kringen gedacht wordt over het doen/uitvoeren van de zuilen en wat in jouw en jullie ogen een “gematigde” moslim is, en óf dat wel mogelijk is,gematigd zijn?
  Ook of jij bijvoorbeeld een moslims bent die werkelijk onderzoek pleegt of wat je belijdt de waarheid is? Of je een kritische blik wel mág werpen op de Islam?
  Hoe jij persoonlijk denkt over een “gepaste” straf voor het verlaten van de Islam, etc, etc?
  Mvg, Jan van Eechoud

 7. hendrikush

  “Islamofoob” is een geuzennaam waar elke rechtgeaarde burger trots op kan zijn.
  Wie niet islamofoob is, is niet goed wijs.
  Nu de religie van de haat niet langer de stelling “islam is vrede” kan volhouden wordt de volgende verdedigingslinie “islam kan reformeren”.
  Maar ook dat is een verloren zaak.

 8. monach

  Islam is in strijd met de kernwaarden van onze democratische rechtstaat”.

  Het is totalitair, gewelddadig, haatdragend voor afvalligen, homo’s, vrouwen en christenen. Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Het moet geen centimeter ruimte moet krijgen en verdient geen grondwettelijke bescherming van vrijheid van godsdienst.

 9. JanvanEechoud

  @ Monach ,
  “Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet”.
  Kletskoek, en dat weet je best, denk ik.
  Mvg. Jan v. E.

 10. Joop Klepzijkert

  De islam is een ideologie, het kalifaat, de sharia wetgeving.
  Het schijnt zelfs voorspeld te zijn: https://badryouyou.wordpress.com/2014/08/01/ali-voorspelde-isis/

  Met andere woorden de islam moet verboden worden omdat het een gewelddadig geloof/ ideologie is.
  Het duurt nu al meer dan 10 jaar dat dit onkruid verder woekert en de ogen van de bevolking en de meeste politici zijn nog steeds niet open.

 11. W.H.J. Reiss

  Islam of moslim is gewoon voor het schorum. En dat bewijzen ze iedere dag weer. Al 1400 jaar lang. Het begon met de idioot Mohammed, die zo nodig kinderen moest nemen, omdat een vrouw ‘onrein’ is !
  Dus hoe kun je achter die achterlijke cultuur staan of dat sprookjesboek geloven. Dan tik je toch niet helemaal !!

 12. Avander

  Een fobie is een angst voor iets, Islamfobie zou dus een (ziekelijke) angst voor Islam zijn. Ik ben geen Islamofoob maar heb een gezonde afkeer voor de Islam. Een deprimerende, tot verdoemenis leidende ideologie van een psychoot met homo- en pedofiele neigingen die zijn angst voor joden en christenen in een vervalst Bijbelboek als godsdienst gestalte gaf. Met als gevolg een aanhang die na 15 eeuwen nog steeds niet zelf mag denken en in opdracht van hun leiders als mens zijn blijven stilstaan in hun oerstaat. Barbaren met een blinde missie.

 13. DeKadt

  Het woord wat ik mis in dit artikel is islamisme. Want dat is politieke islam. En het is islamisme wat de hoofdoorzaak is van de implosie van het islamitisch midden oosten.

  Het startpunt van islamisme is het nieuwe concept van het jidadisme. Het islamisme heeft zijn wortels voor de 2e Wereld Oorlog maar krijgt pas echt diepgang en virulentie met de schrijvens van ideoloog Sayyid Qutb (1906-1966; door de Egyptische regering opgehangen). Islamisme heeft religie en politiek aan elkaar geklonken. En wat het nog erger maakt, is dat alle agressieve kantjes van de islam vrij spel krijgen in deze nieuwe mix. Islamisme is in feite nazisme, waarin ‘ras’ is vervangen door ‘religie’.

  Islamisme is een van de centrale onderwerpen geworden in de wereldpolitiek. Het is de drijvende kracht achter het geweld vanuit de islamitische wereld. Islamisme is verworden tot de belangrijkste bedreiging voor de geciviliseerde geliberaliseerde wereld. Liberalisme (in al zijn stromingen) en islamisme sluiten elkaar uit. Net zoals dat het geval was met het nazisme.

  Alleen ‘islam’ als oorzaak zien van de geweldsexplosie lijkt mij te kort door de bocht. Islam is wel de voedingsbodem voor de politieke dogma’s van het islamisme: islamiseren van de wereld, vernietiging van geestelijke vrijheid, vernietiging van het jodendom en de staat Israel en het vernietigen van de meer partijen staat.

  Waar het islamisme in de jaren 60 zich nog richtte op de islamitische wereld, heeft het nu globale ambities gekregen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Hoe het ook zij, in het Westen moeten politici, academici, journalisten en andere toonaangevende beroepen een draai maken in hun denken: hou op islam als zuiver religie uit de wind te houden. Het is een politieke beweging geworden met alle gevolgen en gevaren van dien. Het is een vijandige ideologie die Europa naar het leven staat. Dat blijven ontkennen zal onze ondergang inluidden.

  Dat heeft niks met angst te maken maar des te meer met realisme.

 14. HenryJoseph

  Zouden God en Allah ook vechten om het predicaat: ‘de enige echte’?

  1. Staphylocoque

   Nee, want de allah uit de koran bestaat niet.

 15. JanvanEechoud

  “Met als gevolg een aanhang die na 15 eeuwen nog steeds niet zelf mag denken en in opdracht van hun leiders als mens zijn blijven stilstaan in hun oerstaat”
  @ AVANDER
  Denk dat dit niet altijd telt.
  Ik vermoed dat de door Michael genoemde Soefi stroming daar wél over denken, nadenken.
  Maar, het wordt een wat andere zaak om daar voor uit te komen!
  Dat de stromingen binnen de Islam vervolging van moslim extremisten te verduren hebben, is daar een bewijs van.
  Te vergelijken misschien met de blindheid binnen de RK kerk ivm misbruik?
  Alleen worden critici in de christenheid niet (meer) afgeschoten!
  Ik weet het niet en ben daarom benieuwd hoe in hemels- / paradijs-naam welke moslim dan ook, de Islam kan verdedigen.
  Michael wordt hier bijna dagelijks geconfronteerd met al of niet redelijke kritische, zéér kritische opmerkingen- / uitlatingen over zijn geloof, zijn geliefden in dat geloof en zijn mede-gelovigen.
  Dat moet zeer zeker een dilemma opleveren.
  Wanneer hij echter verklaart dat hij daar (nog) niet toe bereid is, zal ik daar op het persoonlijke vlak niet meer op terugkomen.
  Mvg, Jan van Eechoud

 16. Wilhelmson

  Beste Michael van der Galien,
  Mentale koorts ?
  Islam heeft Monopolie op terreur ?

  Zelf houd ik het op een richtlijn die ik ooit bij Aleksandr Solzjenitsyn las: “De lijn tussen goed en kwaad loopt door elke mens.”

 17. Wilhelmson

  @monach
  ook de katholieke kerk is dat.
  Het overstijgen van het sektaire element (de notie van het volgzame, uitverkoren of gezegende volk tegenover het onvolgzame, verworpene of kwade andere), de scheiding van de machten, het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel (ook qua geslacht in een meer recente evolutie), de rechtsstaat, en de ekonomische en sociale organisatie en het funktioneren van onze maatschappij hebben inderdaad weinig of niets met een kristelijke of islamitische grondslag te maken, gezien onze eeuwenlange west-europese ontwikkeling keer op keer werd afgedwongen tegen de wil in van de kerkelijke overheid, net zo in het midden oosten tegen de wil van de islamitische bestuurders.

 18. JanvanEechoud

  Was inderdaad een komische noot, de mail van Wietse van der Veen op jouw Facebook.
  Gelukkig kan Wietse nooit een PVVer zijn want zó dom en discriminerend zijn die niet.
  Maar…. ik ga je niet verder “volgen” want volgen zonder commentaar te kunnen geven is zinloos.
  Mvg.

 19. Taliban gijzelen 500 scholieren in Pakistan – De Dagelijkse Standaard

  […] Je mag het vast niet zeggen, maar valt u iets op aan al die terroristische aanslagen? Anders dan de Australische premier Abbott zou je bijna denken dat er toch een link is met een bepaalde religie. […]

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.