Kabinet laat ouderen in de kou staan

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kost 240.000 ouderen bakken met geld.

Het plan om de pensioenleeftijd van Nederlanders te verhogen – eerst naar 66 jaar en daarna na 67 jaar – is prima. We worden steeds ouder en kunnen dus ook langer productief zijn, zeker omdat een 65-jarige van 2014 niet te vergelijken is met een 65-jarige van, zeg, dertig jaar geleden. Niet alleen worden we ouder in jaren, relatief gezien worden we minder snel oud. Het is logisch dat de overheid daar rekening mee houdt in onze pensioenvoorziening.

Uiteindelijk zullen we Denemarken ongetwijfeld achteraan gaan. Daar is de pensioenleeftijd 71 jaar oud. Mijn generatie (ik ben van 1984) mag zich ongetwijfeld in de handjes knijpen als dit ook voor ons geldt. Het zou me namelijk niet verbazen als de grens dan al op, zeg, 73 of 74 jaar ligt.

Toch valt er wel het één en ander aan te merken op de manier waarop het kabinet de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Als je dergelijke grote veranderingen doorvoert moet je dat rustig doen en moet je boven al voorkomen dat mensen ernstig in de problemen komen. Helaas heeft het kabinet Rutte II daar lak aan.

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2016 gaat 180.000 tot 240.000 Nederlanders met prepensioen flink geld kosten. Sommigen tot meer dan 7000 euro per jaar. Dat zegt de FNV, die vandaag de Kamer oproept niet met de maatregel in te stemmen.

In plaats van de veranderingen geleidelijk door te voeren wil het kabinet dat het allemaal zo snel mogelijk gaat. In 2018 wordt de AOW-leeftijd daarom 66 jaar en in 2021 zelfs 67. Op zich prima, ware het niet dat hele volksstammen er daardoor financieel fors op achteruit gaan.

Precieze cijfers van het aantal mensen dat nu al met prepensioen of vut is en onverwachts langer op zijn AOW moet wachten heeft de FNV niet, maar volgens experts moet het gaan om 180.000 tot 240.000 mensen, ofwel 15 à 20 procent van de 1,2 miljoen mensen die zijn geboren tussen 1951 en 1955.

Het nadeel kan voor alleenstaanden oplopen tot 7735 euro. Dat bedrag komt bovenop de 20.000 euro schade die sommigen al hebben opgelopen door de eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. Echtparen hebben zelfs te maken met een totale kostenpost van 36.000 euro; een ongelooflijk hoog bedrag.

Lees verder op pagina twee: er moet een andere overgangsregeling getroffen worden.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. Pjotter

  Hallo, had NL. maar eenpebsioenregeling als Denemarken, niks 71 jaar.

 2. joga

  De grootste regeringsdiefstal uit de geschiedenis met dank aan pvda, VVD en de meelopers d’66, SGP en CU

 3. JaRu

  ZIet nou niemand dat in “slow motion” al gedurende 30 jaar onze welvaart ons ontstolen wordt. In plaats van langer werken hadden we de vruchten moeten plukken van al onze inspanningen door een variabele pensioenleeftijd en korter werken te bewerkstelligen.
  Echter zijn we steeds armer geworden en is ons productievermogen naar een kleine 1% elite toegevloeid. (Thomas Piketty, Robert Reich) Dit levert nu een versterkte neerwaartse spiraal op, waar we nooit meer uit komen. Tenminste als we ons geldsysteem, dat op “Ponzi-” fraude en valsmunterij berust, niet hervormen en al onze verdiensten binnen onze samenleving niet eerlijker verdelen.

  Het wordt tijd dat ik achter mijn rollator de ramen van de Nederlandsche Bank en die van het torentje ga ingooien. Misschien verandert er dan iets….

 4. LantR.fant

  Dat de oudere ouwetjes uitdrogen in het bejaardenhuis heeft niets met de AOW leeftijd te maken. De de vakbonden strijden voor hun oudere leden, de babyboomers. Zodra ú, mijnheer Van der Galien, aan de beurt bent is er geen pensioen meer, dat heeft de babyboomgeneratie allemaal kaalgevreten.
  Ik kan dat met enig gezag schrijven, ik ben van 1960 en financieel adviseur. Ik heb veel mensen met hun aanvullend pensioen geholpen.
  Dat die AOW leeftijd omhoog moet, dat weet iedereen al jaar en dag. De regeringen hebben die consequent voor zich uitgeschoven; in de jaren ’70 waarschuwden verzekeraars hier al voor!
  Hele volksstammen bouwen hoegenaamd geen pensioen op en hebben daarvoor ook nooit opengestaan. En hier gaat het lijderssyndroom op: Degene die het minst getroffen wordt, schreeuwt het hardst.
  Maar als we een eerlijker verdeling willen van pensioengelden, waardoor ook de auteur van dit artikel nog een pensioen geniet en uw kinderen, dan moet de pensioenleeftijd versneld naar 70+ worden opgetrokken, Ongeacht de consequenties die dit voor de kersverse pensionado’s meebrengt.
  De vakbond is egoïstisch bezig voor een beperkte groep uitvreters.

 5. Antivenin

  “Good governance” in Nederland? Met achtereenvolgende regeringen van allerlei kleuren die consequent onze rijkdom, waaronder de aardgasbaten, hebben verkwanseld aan de import van cultuurverrijkers en het opbouwen van de EUSSR? Onze elite heeft alleen oog voor het eigenbelang.

  Als we al die miljarden in eigen land hadden gespaard en/of geïnvesteerd was er geen enkele reden geweest om de pensioenleeftijd zelfs maar te verhogen!

 6. Nou2maar

  Wanneer je de spelregels verandert tijdens het spel dan ben je ook verantwoordelijk voor de spelers.

 7. aquarius

  LantRfant 13.03 u
  “De babyboomers hebben alles opgevreten ” Gelukkig ben ik nog iets ouder dan die z.g. opvreters maar je kletst onzin . De babyboomers hebben keurig gewerkt, gespaard en alles op tijd betaald . En daar plukten lanterfantjes de vruchten van . Zodanig dat ze zich alles dachten te kunnen veroorloven en op de pof gingen leven . Totdat hun zeepbel plofte . Ja en daar zit dan straks inderdaad de generatie van Michael en jonger mooi mee opgescheept .
  Maar vergeet nou eens dat onzinverhaal van die babyboomers !

  1. LantR.fant

   De babyboomgeneratie is die vanaf 1945. Heeft iets te maken met een geboortegolf na de 2e wereldoorlog.
   Moet u maar eens goed zoeken naar de afbouw van onze sociale parapu: altijd vanaf geboortejaar 1950 en jonger.
   De babyboomers zijn de mensen die gemiddeld genomen behoorlijk oud zijn, maar toch nog vanaf hun 60e met pensioen kunnen.

   Niet te verwarren dus met mensen die geboren zijn voor 1940.
   Dit was de generatie van de wederopbouw, maar ook de generatie die met een behoorlijke vergoeding met de VUT kon. Met regelmaat zelfs voor hun 55e jaar (!)

   Vanaf geboortejaar 1950 heb je de protestgeneratie. Bezetting van het Maagdenhuis etc. Langstudeerders etc. Dit is niet direct de trouwe generatie waarover u schrijft. Deze pechtvogels kunnen vanaf hun 63e met de vut en vooral die generatie ziet de grens oprukken.
   Dat zijn niet de mensen die zich -zoals de voorgaande groepen- uit de naad hebben gewerkt.

   Overigens heeft mijn generatie niet op de pof geleefd, is ook onze zeepbel niet uit elkaar gespat.
   Maar inzake het pensioen moet de leeftijd fors omhoog, en snel ook. Ik heb mij ingesteld op doorwerken tot tenminste mijn 71e verjaardag. Anders heeft de generatie na ons niets meer. En dat zal toch ook niet uw bedoeling zijn?

 8. Jasterke

  .
  ja, de haat voor Klokkenluiders weet men prima uit te venten
  maar men geeft niet thuis als ’t om de oudere gaat…
  totdat de laatste ambtenaar ook zélf wordt vastgebonden ?
  .
  dus er vallen heel wat hindernissen te beslechten
  sta op dus Oudere…’t gaat om ontstolen rechten !
  .

  het comple rijm : http://www.Jasterke.Wordpress.com

 9. ludovic

  Dit geldt niet alleen voor de AOW, maar ook voor de WAO en de tegemoetkoming van de verzekering wegens invaliditeit/ongeval. Deze eindigen als je 65 wordt. En dan?

 10. W.H.J. Reiss

  En alweer zo’n artikel waarbij niet over is nagedacht en waarbij de PvdA/VVD (NPO) wordt geciteerd !
  We moeten langer werken NIET omdat we ouder worden, maar gewoon omdat die import rotzooi betaald moet worden.
  Nog niet zolang geleden was er de VUT om jongeren aan een baan te helpen en ouderen eruit te bonjouren. Nu hebben we dus een hele generatie “thuiszitters” en volle wagons met import niksnutten.

 11. Limburgse Kuifje

  Michael knijpt in zijn handjes als de pensioenleeftijd voor hem op 71 jaar komt te staan. Nou ik kan Michael nu al verklappen dat hij straks met 73 – 74 of 75 pas zijn pensioen zal krijgen. Mits hij nog leeft natuurlijk, want we worden allemaal ouder (ha ha ha ha). Moet je eens in je omgeving kijken en dan ga je pas schrikken over die zogenaamde verhoging van de gemiddelde leeftijd. Wubbo Ockels (68), Mimi Kok (80), Edmon Classen (75), Gerrie Muhren (67), Jan Blaaser (65), Sylvia Kristel (60), Prins Friso (44), Joop Stokkermans (75) enz. enz. Dit zijn enkele bekende Nederlanders en turf nu maar eens in je eigen omgeving bij kennissen, familie en vrienden. Zul je geen ander beeld te zien krijgen, soms nog heel veel jonge mensen die de 65 niet eens halen.

  En maar blijven beweren dat we steeds ouder worden. Nee hoor, die gemiddelde leeftijd is omhoog gegaan omdat de kindersterfte sterk is afgenomen. Maar we worden niet per individu ouder hoor. Het max ligt voor de grootste groep mensen gewoon op 70-80 jaar en dan is het over.

  Maar Michael van mij mag je doorwerken tot je erbij neervalt. Je beseft niet eens dat er ook nog een leven is naast het werken en je laat je alles wijsmaken door de ambtenarij in o.a. Den Haag en Brussel. Gelukkig krijg ik vanaf januari al een klein pensioentje van Philips. Ik ben net 60 geworden en ja dan kreeg en krijg je zoals het hoort je pensioen. Dat is rechtvaardig ook, want hoe ouder je wordt hoe minder je je fit voelt, hoe meer gezondheidsklachten etc. Tijd om het rustiger aan te gaan doen.

 12. janszen

  Het kan wel zijn dat we ouder worden maar de vraag is ook op welke manier, bovendien is het een gemiddelde. Een paar generaties geleden kon een 65 jarige net zo sterk en gezond zijn als de huidige ouderen. De babysterfte was stukken hoger en dat had grote invloed op het gemiddelde. Wat ik maar zeggen wil is dat heel veel mensen ouder worden omdat ze met medicijnen en hulpmiddelen overeind worden gehouden.

 13. APvdHoeven

  Ten eerste dit: Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is niet zo’n goed idee
  Er zal namelijk zelfs op middellange termijn geen werk zijn voor een fors deel van de 65 plussers
  ( met een lagere of middelbare opleiding vooral)
  Er is in Europa een zeer hoog percentage jongeren zonder werk, die moeten eerst gaan werken.
  Ten tweede : Meer dan 1/3 deel van de mensen die 65 plus worden kan bijna niet werken omdat ze chronisch ziek of iets dergelijks zijn.
  ( allerlei flut-baantjes tellen we even niet mee)
  Dit zijn vooral ook de mensen het grootste deel van hun leven zwaar lichamelijk werk eventueel in continue-dienst gedaan hebben.
  Mensen die na hun 65ste willen en kunnen doorwerken moeten daar natuurlijk alle gelegenheid toe krijgen als er werk voor ze is.
  Voor dat deel van de mensen die willen of moeten stoppen moet er de volledige AOW zijn bij 65 jaar.
  Gelieve bij eventueel commentaar niet aan te komen met iemand van 70 die de marathon nog goed kan uitlopen. We hebben het hier over gemiddelden en mensen die echt nog een behoorlijke fysieke prestatie moeten kunnen leveren, ( als ze hun werk echt nog willen uitvoeren)
  De gemiddelde leeftijd bij overlijden is veel meer omhoog gegaan als de gemiddelde leeftijd dat men nog gezond is. Het percentage van de 65plussers dat echt nog werkt zal daarom niet al te hoog zijn en natuurlijk voor het merendeel achter een bureau. Als men achter een bureau onwel wordt, richt men in het algemeen niet zo veel directe schade aan.
  Het huidige kabinet besteelt de ouderen ten behoeve van bezuinigingen omdat die nauwelijks georganiseerd zijn en geen enkel weerwerk kunnen leveren.Daar komt de opeenstapeling van kortingen op de zorg nog eens bij die ook veel bejaarden treffen.
  Zelfs hun stem verdwijnt in het politiek rumoer door onderlinge ruzies en “ja-knikkende ouderenbonden”
  West-Europese landen , dus ook Nederland worden bestuurd door de “elitaire kliek” die de gevolgen van de vergrijzing af willen schuiven op de economisch en politiek zwakkeren in de samenleving en proberen dit goed te praten met “scheppen meel in hun mond”
  De belastingopbrengsten verkregen uit de aanvullende pensioenen zijn zodanig dat er voldoende geld is om de bezuinigingen op de zorg te matigen en der pensioenleeftijd op 65 jaar te houden. ( Daar heeft de regering flink aan meegeholpen door de extra belastingverzwaring voor de gepensioneerden een jaar geleden)
  Het enige dat ik met de schrijver van dit artikel eens ben is dat bij veranderingen op dit gebied een VEEL langere aanlooptijd in acht moet worden
  genomen ,zodat de mensen ten minste zelf maatregelen kunnen nemen op deze veranderingen op te vangen.

 14. LantR.fant

  Paar dingen.
  Bij de invoering van de AOW al (!) stond ter discussie om de AOW gerechtigde leeftijd te laten oplopen met de levensverwachting. Men heeft anders gekozen.

  Fysiek zwaar werk is in de verste verte niet meer representatief voor de Nederlandse werkende bevolking.
  Je kunt voor enige groepen uitzonderingen maken, maar voor het leeuwendeel gaat dit domweg niet op.

  Dat een groot deel van de 65+ ers krakkemikkig is, of niet meer courant is niet juist, of verklaarbaar. Op dit moment hoeft 65+ nauwelijks te werken en is dit dus moeilijk te meten. Ten tweede heeft deze generatie de leeftijd 61 – 63 als stip op de horizon gehad om dan te pensioneren. Bijgevolg heeft een groot deel van deze generatie al vele jaren, soms zelfs meer dan 10 jaar lang de kennis en kunde niet actueel gehouden.
  Overigens leeft de Nederlander statistisch tot zijn 77e in behoorlijke gezondheid en begint daarna serieus af te takelen. Dat een paar beroemdheden, of uw buurman eerder het loodje leggen doet hier weinig aan af.

  In deze situatie drukt de bijdrage aan de AOW als een loden last op de werkzame premiebetaler. En pensioenfondsen zijn niet berekend op gulle pensioenen.

  En tot slot, mensen die zelf maatregelen nemen om versoberingen op pensioenen op te vangen zijn met een lampje te zoeken. meer dan 95% doet dat niet.
  En dan spreek ik uit ervaring.

 15. MareJane

  Dat hele AOW-kulverhaal is bullshit. Er zat met Wouter Bos 50 miljard in de AOW-pot. Er komt elk jaar 12 miljard meer aan premie binnen dat er betaald wordt. Wouter Bos heeft toen maar besloten om de pot af te schaffen en het bedrag en de premie-inning bij de algemene inkomsten te gooien, ook omdat die AOW-onzin dan niet meer te controleren is. Dat is het verhaal. Wij mensen worden continu door de politiek verraden en belazerd. Idem dito met het ophitsen van jong tegen oud. Idem dito met de pensioenen waar men potverdorie veel geld aan betaalt. De pensioenpotten stromen over van het geld. Rendement is hoog, maar de rekenrente die gehanteerd moet worden voor het zgn. rendement is heel laag. Dus…. De politiek blijft maar voor verwarring zorgen en houdt zich niet aan de afspraken. Elke keer weer. Ze belazeren de kluit waar ze lachend bij staan. En maar geld gooien naar alles en iedereen buiten Nederland en hier maar lopen schreeuwen dat er geen geld meet is voor de Nederlanders. Stelletje prutsers zijn het en verraders van het volk. Je zou ze aan kunnen klagen aangezien ze ook nog een de soevereiniteit om niet aan die klote EU hebben afgedragen hebben. Als dit geen volksverraad is, wat moet er dan nog gebeuren? En ze gaan maar door.

 16. APvdHoeven

  @ meneer LantR.fant zou ook even op Statline van het CBS kunnen kijken.
  van 55 tot 65 vindt 31,8 % zich niet gezond en heeft
  28,6% een chronische aandoening.
  van 65 tot 75 vindt 32,8 % zich niet gezond en heeft
  27,6% een chronische aandoening.

  Fysiek zwaar werk is er nog steeds vooral in volcontinue dienst. Deze mensen gaan 3 tot 6 jaar
  eerder dood ( al naar gelang welke statistische bron men raadpleegt)
  Daar komt dan in de moderne tijd nog een groep
  mensen bij die “geweld”op hun werk meemaken.
  ( dat was “vroeger” veel minder)
  Verder is de “werkdruk”in veel beroepen enorm toegenomen, bijvoorbeeld de zorg.
  Probeer maar uit te zoeken hoeveel bejaarden er zijn ten opzichte van het aantal verzorgenden die
  ook echt aan het bed werken.”vroeger ” en nu.
  Dat is bijna 2 maal zo veel en dat wordt zeker niet allemaal “goedgemaakt”door de uit bed til machine en andere hulp middelen .

  1. LantR.fant

   Ach, doe me een lol en zet even de links door, dan zal ik daar eens naar kijken.

 17. APvdHoeven

  Een link doorzetten kan ik niet.
  adres is Statline.cbs.nl en zoeken naar:
  Gezondheid aandoeningen beperkingen :persoonskenmerken.

  Gegroet.

 18. LantR.fant

  Ik zie het. Inderdaad ja.

  Eczeem, astma, suiker en dat soort spul. Tja, dan moet je inderdaad wel met je 55 met pensioen. Kan je ten minste thuis de hele dag naar je huiduitslag gaan zitten staren.

  En zwaar werk mag nog wel voorkomen, het is niet kenmerkend voor de Nederlandse beroepsbevolking.
  Je kunt nou eenmaal niet en compleet systeem van pensionering op een minderheid aanpassen.
  Een paar uitzonderingen, dan ben je er wel. Doen we dat niet, dan is het hele pensioensysteem over 10 jaar compleet onbetaalbaar.
  Svp een beetje realisme.

 19. Vakbonden draaien door: nog meer geldautomaten leeg door staking – De Dagelijkse Standaard

  […] keer raden wie daar het meeste last van hebben. Inderdaad, onze ouderen. Zij hebben misschien geen auto meer, maar ze hebben wel geld nodig voor de markt. Dat kan de […]

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.