SGP: kansen op rechts?

De christelijke partij kan haast onbedoeld een breder publiek aantrekken.

Historicus Remco van Mulligen vertelde onlangs op ThePostOnline over zijn onderzoek naar de opkomst van christelijke instituten als de EO en de ChristenUnie. Een deel van dit onderzoek gaat over een theorie van de socioloog Steve Bruce. Deze theorie houdt in dat christelijke bewegingen in het westen steeds vrijzinniger worden, mede omdat orthodoxere mensen binnen die bewegingen zich afscheiden en nieuwe bewegingen beginnen, die op hun beurt weer geleidelijk vrijzinniger worden. Van Mulligen constateert dat dit bij de ChristenUnie aan het gebeuren is: een deel van de achterban kan het steeds beter vinden met het meer uitgesproken geluid van de SGP.

De SGP is echter ook onderhevig aan vrijzinnige ontwikkelingen, al uiten die zich op een compleet andere manier. Zouden er kansen liggen voor de SGP als een bredere, rechts-conservatieve partij? Het lijkt er haast wel op. Uit analyse van de afgelopen europarlementsverkiezingen blijkt bijvoorbeeld dat niet alleen ChristenUnie-stemmers flirten met de SGP: ook vanuit het CDA is er aanwas. Dat is interessant omdat het CDA een veilige middenpartij is, en de SGP zo marginaal als maar kan. Blijkbaar is de SGP toch acceptabel genoeg om een stem aan te verlenen.

Andersom werkt het ook: al jaren zijn er gegevens die uitwijzen dat er een bescheiden uitruil is tussen de PVV en de SGP, zeker als het om beleid omtrent de islam gaat. In 2007, toen de PVV nog een jonge partij was met een consistent rechts programma, zowel sociaal-conservatief als economisch liberaal, is er onderzoek gedaan naar de opvattingen van kiezers van zowel de PVV als de SGP. Toen bleek dat 10 tot 15 procent van de SGP-stemmers het ‘’vaak tot altijd’’ eens was met Wilders. Op issues omtrent de islam was dat percentage nog hoger: bijna evenveel SGP-stemmers als PVV-stemmers bleken bijvoorbeeld voorstander te zijn van het verbieden van de Koran.

Ondertussen zijn we zeven jaar verder en is er politiek gezien veel veranderd. De PVV heeft zich vastgelijmd in de oppositiebanken en probeert met een grote mond zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de andere partijen. De VVD stelt teleur in het kabinet Rutte II, maar de VVD-kiezer heeft vaak geen idee wat het beste alternatief is. Iemand die van de PvdA weg wil heeft het makkelijker. Vind je de PvdA te ‘neoliberaal’? Ga dan naar de SP of GroenLinks. Vind je de PvdA een vastgeroeste, dogmatische partij? Ga naar D66. Waar moet de verweesde VVD’er heen? Naar de PVV, het CDA of D66? Bij alledrie zijn er kanttekeningen te plaatsen, zeker voor de kiezer in de conservatieve hoek, die de PVV te links, het CDA te draaierig en D66 (veel) te progressief vindt.

Dit gat op rechts is al door veel mensen geconstateerd. Libertariërs proberen het sinds de verkiezingen van 2012 te vullen, met als meest succesvolle poging het halve procent dat Artikel 50 haalde bij de Europarlementsverkiezingen van eerder dit jaar. Hero Brinkman heeft de ‘’all-stars’’ van de Nederlandse kleinrechtse politiek al bij elkaar geprobeerd te krijgen, inclusief net-niet Iron Lady Rita Verdonk , maar het mocht niet baten. Brinkman wil nu een nieuwe poging doen met een ondernemerspartij en de enthousiaste PVV-dissidenten Van Klaveren en Bontes gaan eveneens proberen om het rechtse El Dorado te vinden. Toch rest de vraag: heeft de conservatieve kiezer wel zin in zulke politieke avonturen?

Dan is daar de SGP: een stabiele partij met een uitgesproken conservatief gedachtengoed, die al jaren betrouwbare dienst levert in de Nederlandse politiek. Het hek is reeds van de dam: de SGP heeft immers al een flinke toestroom uit het politieke midden in de vorm van CDA’ers, zoals te zien was bij afgelopen EP-verkiezingen. Daarnaast is de partij steeds minder makkelijk weg te zetten als poldertaliban: het controversiële standpunt dat vrouwen geen politiek ambt mogen bekleden is binnen de partij met een overweldigende meerderheid verworpen. De eerste SGP-vrouw neemt inmiddels zitting in de gemeenteraad van Vlissingen, met succes: ze is zonder meer even conservatief als mannelijke SGP-politici.

Dit soort veranderingen schept ruimte voor de SGP om een breder electoraat dan slechts gereformeerde christenen aan te trekken. De propositie is een rechts-conservatieve partij die bewezen betrouwbaar is, ordinair ‘’waan van de dag’’-populisme afkeurt en de inhoud opzoekt, niet bang is conservatieve standpunten in te nemen over bijvoorbeeld abortus en de doodstraf en ook nog eens genuanceerd kritisch is over de islam en de EU. De SGP heeft een sluimerend potentieel om een bredere conservatieve beweging te huisvesten. Wat de partij nu rest is een campagne om op de radar van die verweesde rechtse kiezer te komen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. Taljaard

  Is daarom al jaren mijn partij.
  In 2006 overgekomen vanuit de CU.
  Veel begrip en sympathie voor de PVV, vooral waar het hun standpunten aangaande Israel, de EU en de islam betreft.
  Maar Wilders schreeuwt vaak te hard (”kopvoddentax”, ”minder, minder, minder”) en marginaliseert zichzelf daarmee. Wanneer iemand als Beertema lijsttrekker van de PVV zou wezen en zij zich wat genuanceerder en constructiever zouden opstellen was de PVV waarschijnlijk veel groter dan wat zij nu is.
  Daarbij zij wel aangetekend dat ik niet in alles met de SGP meega en bijv. niet zo enthousiast ben over de rol van de SGP in het woonakkoord

 2. Cresto

  De SGP is een Judaspartij. Heeft zich voor 30 zilverlingen verkocht aan de seculiere regering van Rutte/Asscher. Maar o, wat zijn ze er mee ingenomen dat ze mogen meepraten (meebeslissen is natuurlijk niet aan de orde).

 3. Liefhebber

  De SGP heeft zich met Kees van der Staaij op een hellend vlak begeven. Niet alleen werken ze samen met het militant anti-christelijke D66 in het gedogen van het heilloze kabinet Rutte 2, ook zijn ze voor de verkiezingen van het Europees Parlement een lijstverbinding aangegaan met de bijkans goddeloze CU.

  Met als gevolg dat SGP’er Bas Belder, in tegenstelling tot zijn vorige periode, zich niet aansloot bij de fractie Europa van Vrijheid en Democratie waar ook de UKIP van Nigel Farage deel van uitmaakt, maar samen met de CU in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers ging zitten.

 4. Bas E.

  Na de PVV is de SGP het enige tweede alternatief.

  Off Topic:
  Wat is het onomstotelijke knalharde bewijs dat jullie zelfverzonnen Volkert van der Graaf geen islamofiele islamistische moslim is?

  Back to topic:
  In Nederland is democratie niet aanwezig (alleen in mijn land heerst directe democratie), aldus kunnen de Niederländische autochtonen niks anders doen dan eens in vier jaren via de lokale ambassades schriftelijk op PVV of SGP stemmen. Triest edoch waar.

  Jullie achterlijke islamistisch-monarchistische antidemocratische land is diep gezonken, de Groningse aardschokken bewijzen het dagelyx fiesiek eens te meer.

 5. Gielah

  Bij de SGP zijn ze véél te blij om ‘mee te mogen doen’.
  En met wie dóen ze dan zo fijn mee?
  Nota bene met degenen, die qua opvattingen haaks staan op die van God!

  Dat is geen klein foutje…. dat is een absolute streep door hun claim, dat ze een christelijke partij zouden zijn.

  Nu weet ik niet of er in deze wereld nog zoiets als een christelijke partij mogelijk is.
  Ik betwijfel zelfs weleens of dat wenselijk is.
  Tenslotte is het Koninkrijk van God, waar christenen burgers van zijn, iets geestelijks… en gaat het daarin om een heel ander soort macht dan politieke macht.

  Bij iedere partij mogen we echter wel toezien, hóe vurig ze daar voor de gerechtigheid strijden…
  want van christenen wordt wel degelijk geëist dat ze dát doen… zelfs als ze daarvoor vervolgd zouden gaan worden, wat in deze wereld eerder te verwáchten valt dan dat we er verbaasd over zouden moeten zijn.

  Maar wat tegen Gods wil ingaat ( in de eerste plaats de islam… én het onbarmhartig zijn jegens weerloze mensen, zodat graaiers van het voor hén bestemde geld stinkend rijk kunnen worden…én het je land tegen de wil van de burgers overdragen aan buitenlandse mogendheden…) daartegen heeft een christen dus… binnen of buiten een politieke partij… wel degelijk NEE te zeggen, óngeacht de consequenties.
  Hij is toch een zout in de wereld, dat het bederf moet weren?
  Hij is toch een licht in de wereld, dat de duisternis een halt moet toeroepen?
  Hij leeft hier toch niet om bij het bederf en de duisternis in een goed blaadje te komen?

  Kijk… en wát zie ik dan bij zogenaamd christelijke partijen?
  Dat je pas een beetje felheid bij hen ziet, als ze aan de zóndag komen!
  Dán pas durven ze… een beetje.. en daarin zitten ze nog fout ook!
  Ja… dat tragisch én zinloos en enigszins pathetisch… want helemaal nérgens in de Bijbel eist God van ons dat we voor de zondag strijden….
  zelfs niet voor de Shabbat, trouwens,
  die dus wél een voor eeuwig door God ingestelde rustdag is…. en waar SGP en CU ábsoluut niet mee zitten!

  De ‘mannen broeders’, die niets liever willen dan nette, aardige mensen gevonden worden, laten het echter voortdurend en consequent gierend afweten als er voor het recht en tegen het onrecht gestreden moet worden…. dan ZIJN ze er niet!
  Dat laten ze gemakshalve aan anderen over, die wél doen wat God in feite van hén vraagt.
  Dat laten ze bijvoorbeeld over aan een meneer, die al tien jaar beveiligd moet worden…. vervolgd omwille van de gerechtigheid…. en op wie ze in FEITE een beetje neerkijken, want o .. o… de tóón van die meneer… als hij tegen het onrecht strijdt… is die wel lief en fatsoenlijk genoeg?
  Dáár wint hij geen linkse sympathie mee, hoor… en geen wónder dat hij ‘er’ dan niet bijhoort…. zoals Zij wel..!

  Als er al iemand in de Tweede Kamer een klein beetje op een profeet lijkt, dan toch niet de brave borsten van SGP en CU.
  Laat u deze profetische uitspraak maar eens op u inwerken:
  ” God verwachtte góed bestuur… maar zie… het wás bloedbestuur!
  Hij verwachtte rechtsbetráchting… maar zie…. het was rechtsverkrachting!”

  Wat vindt u van de toon van die uitspraak?
  Beetje tokkie-achtig, hè?
  Bij de Volkskrant zouden ze er vast niet blij mee zijn.

  De opmerking is van de profeet Jesaja.
  Wie hoort u zoiets éérder nazeggen: van der Staaij… of Wilders?

  De beste christenen zijn in de praktijk nogal eens niét-christenen, omdat zij aanvallen en aan de orde stellen wat gemakzuchtige en veel te brave christenen nog met geen tang zouden durven aanraken.

  1. Pjotter

   Zo, zo Gielah daar zit heel waars in en goed om over na te denken, b.v.
   ” God verwachtte góed bestuur… maar zie… het wás bloedbestuur., hierbij denk ik aan 1945-48., wij zelf net bevrijd sturen we onze jongens naar het toen nog Ned. Indie om een volk te knechten.
   En eveneens dat Christenen hun vrijheid evenmin hoeven te verkwanselen en opkomen voor hun hun vervolgde broeders, zusters en kinderen bijna wereldwijd, prima Gielah.

 6. RvRavenstijn

  De SGP was voor mij altijd 2de keus na de PVV, ondanks dat ik niets maar dan ook werkelijk niets met het geloof heb.

  Sinds de steun aan dit kabinet heeft de SGP voor mij als 100% onbetrouwbaar afgedaan !!

 7. chris2

  De SGP is blij dat de partij (nu even) mee mag doen, maar zal zou gauw dat kan weer bij het oud vuil gezet worden. Ondertussen hebben ze hun ziel verkocht.
  Of het uiteindelijk veel winst zal opleveren? In ieder geval is de SGP bezig zich in rap tempo te vervreemden van haar traditionele kiezers. En of de partij blij moet zijn met die nieuwe instroom? Als straks de traditionele kiezers teleurgesteld weg zijn zal de partij noodgedwongen buigen voor de wensen van het nieuwe electoraat. Waar dat op uitloopt, zien we bij de PvdA.
  Verder helemaal eens met Gielah!
  Ook de constatering van RvRavestijn deel ik een voluit onbetrouwbare partij, die ook nog eens heel opportunistisch bezig is.

 8. nick

  De SGP heeft zichzelf verloochend! Gielah heeft dat prima verwoord.
  Voor mij geen enkele politieke partij met een religieuze achtergrond. Het zou een heel goed ding zijn indien daar snel een wet voor gemaakt zou worden. Maar dat gebeurd nooit omdat er te veel partijen zich beroepen op hun( zo vaak schijnheilige) christelijke achtergrond. Dat gegeven zal er voor gaan zorgen dat we binnen de korste keren een moslim partij laten infiltreren in onze regering met alle verwoestende en verschrikkelijke gevolgen van dien.

 9. peterdeRuyter

  de auteur van dit stukje, heeft het over een SGP van vóór de gladde CU-achtige van der Staaij, die de partij koppelde aan een gedoogaccoord, met het meest heilloze kabinet ooit. (met de Balkenende en Kok kabinetten dan) Dit kabinet in standhouden is een daad van mensenhaters En de SGP is er net zo schuldig aan als de pechtold en ojink bendes. Kortom, u loopt achter de feiten aan

 10. LantR.fant

  Punt is dat alle christelijke partijen als rechts begonnen zijn. Ook de CHU en de ARP en de GPV. Zelfs de RPF, waarmee de GPV is gefuseerd tot CU was rechts.
  Maar op volgende op de waanzin in de protesante kerken hebben ze het oude testament zo ongeveer in de ban gedaan. Er was alleen nog Jezus. God -die van de drie-eenheid deel uitmaakte- was maar streng. De Heilige Geest wordt zo een beetje als smeermiddel gezien, maar Jezus is liefde. Dat moest het worden.
  Vervolgens hebben al die Jezus-jubelaars Jezus verward met Karl Marx.
  En nu wachten al die progressieve kristenen tot Karl Marx met bazuingeschal op de wolken wederkomt.
  De gereformeerd vrijgemaakte kerk is ook compleet de weg kwijt. Loopt ook hard leeg.

  Deels hebben ze vanuit de bijbel een punt. God is universeel, niet links, niet rechts.
  Vanuit het gezichtspunt van de bijbel kom je echter tot een -in huidige verhoudingen- rechts standpunt.
  Dat verwoordt de SGP nog het best.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.