Vooruitblik 2015: verkiezingen, verkiezingen en nog eens verkiezingen?

2015 wordt politiek gezien een heet jaar.

Het is vandaag Tweede Kerstdag, de dag nadat u waarschijnlijk uw buikje rond heeft gegeten met een heerlijke maaltijd en nog half in een food coma ligt. Gisteren was het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar, en dat hebben we onder andere gedaan met een top-10 van de meest gênante politieke momenten van 2014. Vandaag is het tijd om ons licht te laten schijnen op 2015. Wat staat ons te wachten?

Politiek gezien wordt 2015 een heet jaar. We hebben vlak voor het kerstreces van de Tweede Kamer een kerstcrisis gehad van heb-ik-jou-daar. Het vertrouwen is weg tussen VVD en PvdA. Dat kan op zich nog best een paar maanden goed gaan. De hel barst echter los zodra er weer onenigheid is in de coalitie, om wat dan ook. Het kabinet kan volgend jaar vallen om de meest onbenullige dingen.

Vooralsnog staat er volgend jaar maar één verkiezing gepland: de Provinciale Staten-verkiezingen van 18 maart. Als het kabinet voor die verkiezingen nog niet is gevallen, dan is de kans levensgroot dat het kabinet alsnog valt ná de PS-verkiezingen, of om meer precies te zijn: na de verkiezingen voor de Eerste Kamer in mei (waar wij helaas niks over te zeggen hebben, daar gaan de Statenleden over). Dan is de samenstelling van de Eerste Kamer definitief bekend.

Reken maar dat het kabinet vanaf mei geen enkele basis meer heeft in de Senaat. Misschien dat er met wat knip- en plakwerk het mogelijk is om het leven van de terminale patiënt die Rutte II is met een maandje of wat te rekken, maar dat is het dan ook wel. We kunnen, op basis van wat die verkiezingen ons gaan brengen – de PvdA staat op 10 zetels, veel slechter kan het niet worden -, en op basis van wat er deze maand is gebeurd in de coalitie, erop rekenen dat we volgend jaar nieuwe verkiezingen krijgen.

Die nieuwe verkiezingen (we krijgen er dus toch nog twee volgend jaar!) zullen slecht uitpakken voor VVD en PvdA, en goed uitpakken voor PVV, D66 en CDA. De vraag is of daar ook een zinnig kabinet uit voort kan komen. De meeste voor de hand liggende coalities hebben minstens vier, en waarschijnlijk vijf partijen nodig. Dat is onwerkbaar, tenzij er partijen bij zitten die mee willen doen voor spek en bonen. Maar dat lijkt me niet.

De formatie van het volgende kabinet kan nog wel eens heel lang gaan duren. Sterker nog, dat gaat misschien wel helemaal niet lukken na de volgende verkiezingen. In dat geval moet de demissionair premier Mark Rutte – ja, dat is hij dan nog altijd – wéér verkiezingen uitschrijven. Dan zouden we zomaar voor de derde keer in één jaar naar de stembus mogen. Een onrealistisch scenario? Zeker niet. Eén ding staat in ieder geval vast: 2015 wordt een ge-wel-dig jaar voor politieke junkies.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

22 reacties

 1. JanvanEechoud

  Ik had al weer gegeten en gedronken, Frank, toen je wederom de DDS strategie aan het volgen was van het PVV bashen.
  En morgen komt er weer een andere columnist op terug. …en overmorgen weer één van jullie een volgende week weer een van jullie een weer ’n week later weer, enzovoort enzovoort. ……
  Tjonge, tjonge, wát een pracht van een arsenaal zijn jullie aan het bouwen: kopvodden, moslims in knieën schieten en deporteren, PVVers die kindertjes opeten ontbreekt nog, maar dat is een kwestie van tijd, toch?
  Zal bij voorbaat al je artikelen maar over gaan slaan. Gelukkig zit je nog niet bij Jalta…..
  Jan van Eechoud

  1. Frank Verhoef

   Waar in dit artikel bash ik de PVV? Heb jij een heel ander artikel gelezen dan ik?

   1. W.H.J. Reiss

    U verwijst naar de meest politieke genante momenten. En daar kun je over in discussie gaan. Ik vind b.v. dat Timmerfrans de leugenaar op 1 had moeten staan en van Balen, de oorloghitser op 2.
    Beiden staan overigens in het geheel niet in Uw Top 10 !

 2. Gielah

  Best leuk, hoor…. VVD en PvdA de laan uit…. maar als daar dan D´66 en CDA voor in de plaats komen, eventueel aangevuld met de immer ‘constructieve’ CU en SGP…. worden we dan bevrijd van Brussel…. houden wij ons eigen Nederlandse geld dan binnenslands om er onze zieken en ouderen de zorg, waar zij recht op hebben, te gaan (terug)geven?
  Gaan dan onmiddellijk onze grenzen opnieuw ingesteld en gesloten worden?
  Komt de Nederlandse gulden terug… en geven we de euro, waardoor we voor alles zo’n beetje het dubbele hebben moeten betalen, de afgelopen jaren, een enorme schop?
  Geven we etterende, klagende en naar rechters lopende ondankbare vreemdelingen, die er alles aan doen om onze cultuur verdacht te maken en veranderd te krijgen, de spreekwoordelijk middenvinger: ‘Als het u niet bevalt is dáár de grens… en dan zoekt u uw heil maar elders..’ ?

  Wordt dan het onderwijs weer dégelijk onderwijs en zijn studenten op termijn weer in staat om hun Nederlands zonder debiele taalfouten te schrijven, kennen zij hun algemene en vaderlandse geschiedenis dan weer…. én de grondslagen van hun eigen cultuur… mét de waardering daarvoor?

  Als dat allemaal in het vizier zóu komen…. dan zouden wij allemaal gráág naar nieuwe verkiezingen uitzien.
  Dan was er weer reden tot hoop op herstel.
  Dan zouden wij er, desnoods met tijdelijk héél beperkte financiële middelen tot onze beschikking, gezamenlijk weer de schouders onder kunnen zetten.

  Maar met een volk dat voor 75% of meer politiek correct gehersenspoeld is, maakt het helaas geen donder uit welke partij(en) er aan het bewind zijn, want
  a. men kiest toch verkeerd
  b. er valt weinig te kiezen.

 3. Jacobus

  Als de Nederlander in meerderheid zich van VVD, D66 en de PvdA wenst te ontdoen en de PVV de leiding over ’s lands regering wenst te geven zal ons land zich mogelijk omvormen tot de verzuilde burgerstaat die we ons van het midden van de vorige eeuw herinneren.
  Waarschijnlijk is dit echter niet, uw wens lijkt de mening van een minderheid te weerspiegelen.
  Waarschijnlijker is dat in 2017 een nieuwe regering zal aantreden onder leiding van Rutte aangevuld met D66 en CDA. Dit scenario kan hoogstens wijzigen als de PvdA zich onder aanvoering van Asscher zal weten te herstellen en zich onmisbaar zal weten te maken voor regeringsvorming.
  Gelet op de sentimenten die in uw bijdrage doorklinken hoopt u mogelijk op een krachtige rol van de PVV in een nieuw te vormen regering. Die kans is niet groot, de partij verloor onverminderd in de afgelopen verkiezingen en lijkt zich thans definitief buiten elke redelijke politieke discussie te hebben geplaatst. Bovendien wordt hun voorman juridisch vervolgd en is de partij niet in staat zinnige bewindspersonen te leveren.

  Nee, u zult zich met een regeringsbeleid moeten verzoenen die grosso modo voortzetting van het huidige beleid impliceert. Dat hoeft u bij nauwgezette beschouwing overigens niet te bedroeven: dit Kabinet leidde ons land bekwaam uit een zware economische crisis en voerde de noodzakelijke hervormingsagenda door die eerdere kabinetten wel beoogden maar onmachtig bleken te realiseren. Nederland staat er in internationaal perspectief relatief goed voor en we leven onverminderd in een vrij, stabiel, welvarend en veilig land. Dit is een goede reden God te danken en te hopen dat Zijn genadige hand zich over ons zal blijven uitstrekken.

  1. Niek Verheyen

   Onder een steen gelegen de afgelopen jaren, Jacobus?

   1. loritta

    Hele goede reactie!!!!!!!!!!!!!!

 4. Gielah

  Ja…. laten we voorál God danken voor de dictatuur, waar men ons tegen onze wil – en in elk geval zonder ons als burgers te voren te raadplegen – binnen gesleurd heeft.

  De vrijheid staat onder druk,
  de welvaart staat onder druk,
  de barmhartigheid staat onder druk,
  en de trouw aan Israël staat onder druk.

  Even aannemend dat niemand van ons de geldgod een té warm hart toedraagt….. en zelf mammon doet erg weinig voor ons momenteel… is er dus nul en generlei reden om dankbaar te zijn.

  Als de EU al niet het rijk van de antichrist is (of wordt….), dan nog valt van die club nauwelijks enig verzet daartegen te verwachten…. gezien de foute keuzes die men nu ook al steeds in internationaal verband maakt.

  Een en ander lijkt meer op een oordeel en een opstapje in de richting van de verdrukking, c.q. grote verdrukking uit het boek Openbaring dan op een reden om de Allerhoogste te danken.
  Alleen absolute masochisten en verdwaasden zouden daar aanleiding toe zien.

  Een ‘Heer, ontferm u’ lijkt me dus, gezien de huidige politieke én de huidige officieel-kerkelijke situatie, het enig passende gebed en hopelijk hebben we daarnaast dan ook de open oren, om de opdracht: ‘Gaat UIT van Babylon, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen’ ( Openbaring 18: 4) trefzeker op te kunnen vangen en er gehoor aan te geven.

  Maar goed… gezien het geestelijk niveau van velen zullen die tot zelfs midden in de oordelen nog wel goedsmoeds van ‘vrede, vrede’ blijven spreken…. totdat het allemaal té erg wordt en zij gemakkelijk over zullen gaan tot een vervloeken van de God, Die hen door heel de Bijbel heen in hun oren heeft getoeterd dat ze wakker moesten worden en ernst moesten maken met de waarschuwingen uit de profetieën, die we dezer dagen dus aan alle kanten uit zien komen.

  Maar geen is zo blind als wie niet zien wil.
  En ook dat is voorzegd.

  Het goede nieuws is dit: deze wereldbedeling loopt definitief en welverdiend op haar einde, maar wij verwachten er ná nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.

  Dán valt er pas te danken!

  1. Pjotter

   Bingo!!!!

  2. Jacobus

   Ik stel vast dat u pas in Godsvrede denkt te kunnen komen nadat deze wereld is vergaan en ons de wederkomst van Christus deelachtig is geworden.
   Ik dat geval zou ik me niet bekommeren over EU, al te brutale vreemdelingen en een te trage economische groei. Zulks is dan toch slechts lucht en leegte?

 5. W.H.J. Reiss

  @Jacobus
  Maak je die opmerkingen nu om anderen op stang te jagen of ben je echt zo oerdom ! Het beste kabinet sinds de 2e wereldoorlog ! Woeaaah.
  Ga de ministers eens stuk voor stuk na en bekijk hun prestaties. Dan kun je alleen nog maar van een debielen kabinet swpreken !
  Financien is mijn gebied en het beste voorbeeld. De accijns is 20 cent duurder dan in Belgie. Resultaat de gehele grensstreek tankt in Belgie. Met als gevolg niet alleen verminderde accijns opbrengsten, maar ook ‘shopping’ in Belgie, verlieslatende tankstations (werkeloosheid, minder inkomsten bel.) enz. enz. Dit kost zoveel banen, maar dat telt niet. En daar bovenop wat dacht U als ik die 20 cent meer koopkracht per liter zou besteden in Nederland. Een enorme impuls aan binnenlandse bestedingen. En na die impuls zou er dan nog een financieele naschok komen. Dat wordt allemaal jammer genoeg niet gezien. U zou een goed politicus zijn voor de PvdAchterlijken of de Domkoppenpartij66.

  1. Jacobus

   Ik beweerde niet dat dit Kabinet de beste regering is sedert de Tweede Wereldoorlog. Wel lijkt me een feit dat dit Kabinet in een totaal verdeeld politiek landschap in een diepe economische crisis in staat bleek een aantal fundamentele hervormingen door te voeren die decennialang onmogelijk bleken. Ik stel ook vast dat dit land er in internationaal perspectief economisch relatief goed voor staat.
   Dat de benzine een paar dubbeltjes duurder is dan in het buitenland neem ik daarvoor gaarne op de koop toe.

   1. W.H.J. Reiss

    @Jacobus
    U laat zich (mis-)leiden door de media !
    Welke fundamentele hervormingen ?
    Internationaal doen we het (veel) slechter dan de vergelijkbare landen Duitsland en Finland !
    U gaat me toch niet vertellen, dat U het prachtig vindt dat de leeftijd van de AOW is opgehoogd naar 67 jaar, omdat we ouder worden !
    U weet toch dat dit een leugen is (!). Of niet ?
    Je kunt een Euro maar 1x uitgeven. En die Euro moet naar de moslimuitkeringen. En daarvoor moeten wij langer werken. Met als gevolg dat tevens onze jeugdigen thuis ‘niks doend’ hun werk ervaring mogen opdoen !
    De media schrijft alles klakkeloos over hetgeen politici te vertellen hebben en U trapt er volledig in !

     1. Gielah

      Hoera!
      Als de economie toeneemt… áls zij dat al doet…… maar laten wij voor het gemak even aannemen dát zij dat doet…
      dan maken het gebrek aan vrijheid, barmhartigheid en trouw aan Israël dus niets of weinig uit?
      Het geld alleen al ….. de mammon…. volgens Jezus de super-afgod….zou ons dankbaar moeten maken?

      Ai ai ai…..

 6. joga

  W.H.J .Reiss
  En dan heeft u het nog niet gehad over het veel grotere grensgebied, dat aan Duitsland grenst. Wij kopen in ieder geval bijna niets meer in Nederland bij een afstand tot de Duitse grens < 30 km.

 7. H.Vaes

  Men zal bij nieuwe verkiezingen massaal op de Pvv moeten stemmen anders zal er totaal niets veranderen en zijn we overgeleverd aan de EU.En worden we bedolven door de islam.

 8. Phoenix

  Ik heb het al eerder gezegd: dat de pvv deel zal uitmaken van de regering is, voorlopig althans, heel onwaarschijnlijk. Niettemin kan een grote pvv wel degelijk indirect invloed uitoefenen op het beleid van andere partijen en van de regering. Als je niet door de voordeur naar binnen kan, is er altijd nog de achterdeur.

  1. Jacobus

   Ook een grote PVV is geen waarschijnlijk scenario. Men verloor de drie achterliggende verkiezingen en de partij is in zowel Tweede Kamer als Gemeenteraads- en PS-fracties in veel gevallen uiteengevallen. De partij heeft zijn kans gehad, zelfs door een belangrijke rol te kunnen spelen als gedoogpartner van de Regering, maar verprutste die kans ook.
   De vervolging van Wilders zal in de peilingen de komende tijd wellicht wat sentiment ten gunste van de PVV losmaken maar ik kan me niet goed voorstellen dat verstandige burgers in het stemhokje op deze partij zullen gaan stemmen met het oogmerk ze een substantiële rol in het landsbestuur te willen geven.

 9. W.H.J. Reiss

  @Jacobus
  U bent goed bezig. Door blijven drammen met Uw onzin. Alhier bent U echt de domste. Nogmaals ga naar Dommerikken66 partij. U zou een perfect meeknikker zijn. Of bij de Allochtonenpartij. Grondlikkers hebben ze genoeg, misschien dan gaan voor hielelikker !

 10. peterdeRuyter

  Misschien meten we trollen als Jacobus alias Beukman, alias Maaike alias Julius alias Nog 1, die hele trollenkraam van dom en voor de kop geplaatstaald links maar gewoon ook links laten liggen en geen woorden meer vuil maken aan representanten van een beleid , waar ik tot 2002 nog wel eens m’n voeten aan wilde afvegen,maar zelfs dat sinds de moord op Fortuyn dit zelfingenomen scum niet meer gun…Lastig,maar negeren van morele smeerpijpjes is heel effectief.

 11. Napoleon

  @Jacobus
  U doet voorkomen als ook de media(wellicht gelooft u de NPO2 nog) dat er geen capabele bestuurders te vinden zijn voor de PVV. Een Ton van Kesteren http://www.pvv-groningen.nl/index.php/pvv-statenleden/ton-van-kesteren echt een partijbons zou hem graag zien in de kamer.

  Een Marjolijn Faber in Arnhem die uit alle oprechtheid liet zien middels een debat over de naheffing EU dat de eerste kamer alleen nog voor piet snot zit! Ik vergeet nog vele onberispelijke bestuurders in de gemeente Den Haag.die keer op keer de gevestigde partijen bij de kladden vat en vooral wakker schud op allerlei maatschappelijke vraagstukken. Maar de gevestigde partijen houden hun poot stijf op elk initiatief/voorstel van de PVV dwarsbomen lijkt een doelstelling geworden met goedkeuring van de hele raad!
  .logisch vaak betreft het overbodige bestuurslagen van de gevestigde partijen waarop de PVV wil ingrijpen. De PVV is dus een vreemde eet in de bijt want welke partij gaat nu in het eigen vlees snijden.

  De PVV heeft een kans gehad gedoogconstructie en verprutst vertelde u Jacobus(dit is en was een medialeugen) ik heb nieuws voor u het was het CDA die de constructie liet vallen http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cdaers~a3601274/

  Wellicht is het beter u iets beter te oriënteren voordat u zomaar iets roept en schrijft. Als u alleen als bron de NPO gebruik dan begrijpen wij allen uw aversie jegens de PVV logisch de NPO vist in dezelfde vijver alsook de bestuurders van dit land belastinggeld op een presenteerblaadje dank je de Koekkoek. En dat liep allemaal prima tot dat het kleine eendje de PVV begon te kwaken.

  U geeft niet aan dat ook de gevestigde partijen door de jaren heen wat antecedenten op hun naam hebben staan/enkele voorbeelden de lijst is zo lang ik houd me beperkt Irak-chemische wapens=leugen
  Corrupte Pvdaers=jatten spaarpot daklozenkrant
  Coup Pvda Rotterdam
  CDA klaas de vries slippertjes
  VVD-senator Jos van Rey wordt verdacht van corruptie. Daarmee is hij de zoveelste VVD-coryfee, die in opspraak is geraakt. Elf liberale prominenten met een luchtje gingen hem voor.

  EU referendum was een grote Nee we kregen heel democratisch een ja.

  Wat recenter de afdracht 1,1 miljard EU totaal geen openheid van zaken veel leugens om de macht.

  Pvda/VVD is een slecht behekst huwelijk ze hebben elke avond bonje op een sofa van leugens elke avond keer weer.En het sprookje zal zo worden uitgeblazen.

  Nu worden we bestuurd door mensen die sluw zijn, maar niet slim. Mensen die weten hoe ze aan de macht moeten komen en aan de macht moeten blijven, maar niet hoe ze die macht in moeten zetten om Nederland weer gezond en sterk te maken. Mensen die briljante taalspellen kunnen spelen om een vraag niet te hoeven beantwoorden, omdat ze die vraag niet kúnnen beantwoorden.

  Dan wordt het tijd voor de grote boze wolf in uw ogen maar in de ogen van de massa zie peilingen is het een knuffelbeer met het hart op de juiste plaats recht voor zijn raap die geen dure woorden nodig heeft om te liegen en die het weer een sprookje laat worden. Hoop en optimisme.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.