Nederland wordt met de dag ongeloviger

Er wonen nu meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland.

Ons land is gebaseerd op joods-christelijke-humanistische waarden, maar voor hoelang nog? Volgens een onderzoek van Ipsos, politicoloog André Krouwel en godsdienstpyscholoog Joke van Saane (Vrije Universiteit) in opdracht van Trouw zeggen steeds minder mensen in God te geloven. Sterker nog: de meerderheid van Nederland zegt inmiddels ongelovig te zijn (atheïst danwel agnost). De ontkerkelijking blijft doorzetten. De cijfers:

Iets meer dan 25 procent van de bevolking is atheïst, terwijl 17 procent gelooft in het bestaan van God. Het gros, zo’n 60 procent, zit tussen godsgeloof en ongeloof in. Die groep is ietsist of agnost. Ietsisten geloven dat er ‘iets moet zijn als een hogere macht of kracht’. Agnosten zeggen niet te kunnen weten of er een God dan wel iets als een hogere macht of kracht bestaat.

En wat meer specifieke cijfers uit het onderzoek:

Atheïst: Er bestaat geen God of hogere macht of kracht – 25%.

Agnost: Weet niet of God of een hogere macht bestaat – 31%.

Ietsist: Er moet iets zijn als een hogere macht of kracht – 27%.

Gelovige: God houdt zich met ieder mens persoonlijk bezig – 17%.

Volgens het onderzoek hebben aloude instituten als de kerken hun zeggingskracht verloren omdat de mens van tegenwoordig een individu wil zijn en voorbij bepaalde dogma’s kijkt die vroeger nog vanzelfsprekend waren. Daarbij laten ze zich niet langer vereenzelvigen met het dorp waar ze vandaan komen, de familie waartoe ze behoren, de kerk waar ze naartoe gaan, etc. Alles is anders tegenwoordig. De traditionele verbanden zijn weg.

Ik merk het ook bij mezelf. Ik ga sinds mijn 12e niet meer naar de kerk. Niet omdat ik ongelovig ben, maar omdat ik denk dat ik het niet nodig heb. Ik reken mezelf tot het agnosticisme, maar met een lichte neiging naar het atheïsme met tegelijk een bijzondere waardering voor de christelijke cultuur waar het vrije Westen nog steeds van is doordrongen. Een beetje een vreemde mix misschien, maar meer kan ik er ook niet van maken. Het antwoord dat ik altijd geef als iemand vraagt of God bestaat: ik weet het niet, en ik heb ook niet de pretentie het te weten.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een grote moslimgemeenschap in ons land die er heel andere waarden op na houdt dan wij. Nu ben ik niet bang voor een totale overname van Nederland door de (radicale) islam – onze samenleving kan wel tegen een stootje – maar ik zie wel de gevaren van deze trend. Zijn we straks een samenleving die zich niet langer baseert op joods-christelijke-humanistische waarden, maar op islamitische waarden? Ik hoop met heel mijn hart dat dat nooit gaat gebeuren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. Jacobus

  Godsdiensten en religieuze gevoelens hebben steeds minder een directe relatie. De kerken bieden steeds minder een adequaat antwoord op de religieuze gevoelens van mensen in het westen en in plaats daarvan richten ze zich op Boeddhisme, Taoïsme, Advaita en allerlei vage vormen van New Age religies.

  Mensen zijn religieuze wezens, atheisten bestaan volgens mij eigenlijk niet, het zijn meestal mensen die een concrete godsvoorstelling afwijzen maar in nood een schietgebedje doen.

  1. Wouters

   Nou, dan heeft u er bij deze één gevonden: een atheïst. Wat je allemaal wel niet tegen komt he, hier op DDS.

  2. Ook Boos

   U slaat de spijker net niet op de kop. Bij gebrek aan intellectuele filosofische kwaliteiten zoeken mensen toevlucht tot het geloof.
   Wat dat betreft hebben dieren een wat beter bewustzijnsbesef, die hangen geen religie aan, kennen geen schisma’s. Alhoewel, dat is te zeggen, we hebben wel de bidsprinkhaan.

  3. Willie.F

   De meesten soldaten op het slagveld roepen om hun moeder al stervende.

 2. Anna

  Nu nog de ontmoskeeïng.

  1. Jacobus

   Ik heb goed nieuws voor je: de ontkerkelijking van moslims is groter dan die bij christenen.

   1. VVM

    Ja dat is goed te merken wereldwijd…..heb je nog meer leugens?

    1. Jacobus

     VVM, waarom wil je steeds meepraten over onderwerpen waar je niets van weet?

     http://www.digibron.nl/search/detail/012dc692e30b46b19f10a963/snelle-groei-secularisatie-moslims

   2. Anna

    Jacobus hebben zij een kerk ?

    1. Jacobus

     @ Anna,

     Nee lieverd, ze hebben een moskee. Het woord ontkerkelijking heeft ook de brede betekenis van secularisatie.

     http://www.encyclo.nl/2013/begrip/ontkerkelijking

     1. HR

      Jacobus,

      Is “Nee, Lieverd” niet heel erg neerbuigend?

 3. Bes Tolen

  Dat de westerse cultuur een joods christelijke zou zijn, is maar gedeeltelijk waar. Het joods christelijke zit in de godsdiensten, die bepaalde waarden en normen uit dragen en door machtsbereik inclusief veel machtsmisbruik, de samenlevingen beïnvloe(d)den. Daar staan altijd al krachten tegenover. Veelal tegenstanders, die grotendeels van andere waarden en normen uit gaan. De tegenstellingen hebben tot onnoemelijk veel oorlogen en represailles geleid. Bijna altijd georganiseerd van de kant van de machtigste groepen in de godsdienst. Dat waren de hoogst geplaatsten in de kerkelijke en wereldlijke hiërarchie. Omdat bij haar overwinningen het christendom de Romeinse hiërarchie in de staat en elke fase in de samenleving tot in het gezin toe kon invoeren en die autoritair en met dwang kon controleren, trok het christendom zo wat altijd aan het langste eind. Het christendom verzwakt het weerstandsvermogen van de westerse mens tegenover de kerk zelf, die zich stiekem dan wel oogluikend toegestaan door overheden, veel kan permitteren. Zo zijn in onze tijd ook onnoemelijk veel moslims illegaal naar onze streken geholpen. De werkelijke redden ontgaat mij maar ik denk er wel het mijne van. Over mensen handel gesproken. De paus deed het. Maar met welk doel? Misleiding meer dan in ieder geval..

 4. Ni28

  Misschien ie ongeloof de nieuwe geloof en het zou tijd worden ook. Religie heeft in de mensen geschiedenis weinig goeds gebracht en veel slechts. Religie en macht gaan samen, zij vullen elkaar aan. Religie, welke dan ook beperkt menselijke relaties. Het kerkbezoek maakt geen betere mens van je. Elkaar accepteren zonder geloof of andere verplichtingen maakt de samenleving pas leefbaar.

 5. NemTudom

  Het dom houden van een volk is voor de geestelijk leiders van groot belang. Nietswetenden zijn makkelijk te beïnvloeden. Daardoor is het schrift van de I=lam niet gemoderniseerd. Het schrift is moeilijk te interpreteren, kan alle kanten uit. Daarbij is de kalligrafische moeilijkheid een groot struikelblok. Daardoor zal er hier toch wel een verandering ontstaan door de kennis die zij hier opdoen. De vrijheid die de jihadisch hier in Europa heeft is uitzonderlijk. De wapens die zij kunnen verkrijgen door smokkel is afkeurend waardig. De goed willende bewoners worden daardoor overgeleverd aan angst. De jihadisch die bekend zijn moeten daarom het land uitgezet worden, zodat de angst en veiligheid in Nederland terug keert.

 6. chricon

  http://www.refdag.nl/opinie/christelijk_geloof_basisvoorwaarde_voor_democratie_en_tolerantie_1_881493

  In het RD zijn afgelopen week diverse artikelen verschenen die glashelder laten zien dat onze huidige democratie met haar vrijheden gestoeld zijn op christelijke overtuiging.
  Iedere andere ideologie lijdt tot een dictatuur omdat er niet naar de ander wordt omgezien!

  1. Wouters

   Oh! Het Reformatorisch Dagblad zegt dat? Had ik niet verwacht van hun kant.
   Het zal wel waar zijn dan, als zo’n objectief blaadje met deze mededeling komt.

  2. Ook Boos

   Zeer hoog WC eend gehalte, dat Refdag. Het is zo jammer dat gelovigen, en dus ook christenen, soms niet kunnen inzien dat je geen geloof nodig hebt om je verantwoordelijk en menselijk te kunnen tonen.

 7. vrijeburger4u

  @Jacobus Dat onderzoek uit 2004 is achterhaald; zie: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=33073&type=org

 8. HenryJoseph

  Je hoeft niet gelovig te zijn om Christelijke waarden hoog te houden. Dat is de basis van onze samenleving.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.