Neem zieke, demente ouders gewoon bij u in huis

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychiatrische problemen of iemand met dementie voelen zich zwaarder belast dan andere mantelzorgers.

Dat bericht Nu.nl.

Driekwart van de mantelzorgers die dit soort complexe zorg verschaffen, krijgt daarbij geen ondersteuning. Een kwart van hen heeft echter wel behoefte aan zogeheten respijtzorg, waarbij de zorg voor even kan worden overgedragen aan iemand anders. Het maakt de mantelzorger niet veel uit of deze respijtzorg wordt geleverd door een professional, een vrijwilliger of iemand uit eigen kring. Wel wil men de respijtzorg het liefst aan huis.

Ook is er, met name in het geval van demente ouders, behoefte aan logeerplekken zodat de zorg 24 uur per dag kan plaatsvinden. Helaas vinden veel mantelzorgers dat ze daar onvoldoende ruimte voor krijgen: het is allemaal te moeilijk.

Ik heb een heel simpele oplossing: neem uw demente ouders gewoon in huis. Nee, dat is lang niet altijd makkelijk, maar in de meeste gevallen zijn de ‘kinderen’ zelf ook al aardig op leeftijd (om niet te zeggen [bijna] gepensioneerd). De drukste carrierejaren liggen dus al achter deze mensen.

Het is heel impopulair om te zeggen (of te schrijven) in Nederland, maar in heel veel andere landen is het volstrekt normaal dat volwassen kinderen hun ouders in huis nemen, zeker als zij ziek, zwak en misselijk zijn, of als één van de twee ouders overleden is en de andere moederziel alleen is achtergebleven.

In ons land hebben we tegenwoordig een cultuur die verwacht dat de overheid iets doet, maar dat is allerminst logisch. Uw ouders hebben voor u gezorgd toen u nog niet in staat was om uw eigen zaakjes te regelen (en zelfs uw eigen kont niet kon afvegen), op een gegeven moment kan het moment aanbreken dat u hetzelfde moet doen voor hen. Dat is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar het is wél juist dat u die verantwoordelijkheid vervolgens op u neemt.

Het moge duidelijk zijn dat hier vanuit de staat iets tegenover moet staan. Iedere bejaarde minder in een verzorgingshuis (of zelfs in een bejaardenhuis) scheelt de staat geld. Er kunnen dus best vergaande belastingverlagingen komen voor kinderen die de zorg voor hun ouders zélf regelen. Het geld dat ze overhouden kunnen ze vervolgens gebruiken om hun huis aan te passen zodat pa en/of ma hun laatste dagen (en jaren) rustig kunnen uitzitten.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. josef kuijpers

  Het klinkt zo redelijk maar het gaat hier natuurlijk om kul-argumenten!
  Iedereen in Nederland heeft jarenlang premie betaald voor o.a. de langdurige zorg. Om die premie voor de instandhouding van ons sociale stelsel te kunnen betalen moésten man+vrouw gaan werken. De komst van de wasmachine was helemaal niet zo’n vooruitgang.
  Vervolgens is men met die premiegelden sinterklaas gaan spelen, en mogen we het nú zelf uitzoeken van onze bestuurders.
  Zou een verzekeringsmaatschappij eens moeten flikken!!

 2. jofele jood

  En daar komt nog eens bij dat de staat haar burgers financieel bestraft wanneer men bereid is jeouders in huis op te nemen, onmiddellijk wordt dan de aow gekort.

 3. arie_jansz

  beste Michael, over bijna ieder woord wat je hier schrijft valt weleens af te dingen.

  Over de mantelzorg zelf en de aanstaande 3d’s blijkt uit jouw stuk dat je niets weet over de veranderingen in de zorg van 2015.

  Zo zou je toch moeten weten dat aanpassingen aan huis, bijgebouw, schuur voor mantelzorgers al is opgepakt. Niet alleen financieel , maar minder regels.

  1. Jacobus

   Ja, het verhaal is wat kort door de bocht.
   De opmerking van Jofele Jood is wel correct, een niet onlogische maar wel ongelukkige en onhandige maatregel.

 4. tonzwart

  Ja, het wordt of is al iets gemakkelijker om je oude ouders in een chaletje achter in je tuin te zetten. Wat dat kost blijft even buiten discussie. Maar een tuinhuisje daarvoor inrichten schijnt al wat minder problemen op te leveren. Alleen nog even wat voorzieningen treffen zoals waterleiding, riolering, gas, licht en verwarming, meer niet. En natuurlijk wordt je aangeslagen voor de belasting omdat je zgn huurinkomsten hebt. De reeds genoemde korting op de AOW is niet van toepassing. Elke ouder ontvangt al een AOW wat gebaseerd is op de helft omdat ze samenwonen. Als je geen tuin hebt, dan wordt het wat lastiger. Als beiden een baan hebben ook.

 5. tonzwart

  De hierboven geschetste situatie is nogal utopisch. Weinig mensen zullen de ruimte en de middelen hebben om een leuk tuinhuisje met alles er op en er aan neer te zetten. Echt in eigen huis nemen van een of beide ouders lijkt op het eerste gezicht een mogelijkheid, maar in de praktijk gast dit grote conflicten opleveren.
  Het hele idee van participatiesamenleving met mantelzorg van familie of buren is onvoorstelbaare onzin. Het is helemaal niet uitvoerbaar. Vaak wonen kinderen ver weg, of hebben allebei een basn, of hebben zelf ern gezin. Buren dan? Die zijn vaak zelf oud en gammel, of op het platteland zijn er niet eens buren. Kortom, een ondoordacht en volstrekt dwaas plan wat nog gewoon ingevoerd is ook 4 dagen geleden.
  De oplossing is het fabriceren van een pilletje om eutanasie te plegen. Dat pilletje uiteraard tegen betaling + BTW en van te voren de uitvaartkosten betalen. Zijn we dan even fijn bezig?
  Bedankt hè, denktank van VVD en PvdA.

  1. Jacobus

   Uit deze bijdrage blijkt hoezeer we inmiddels, van links tot rechts in de politiek, diep gehecht zijn geraakt aan staatszorg. De overheid moet doen waar we geen tijd voor hebben en de rekening daarvoor uiteraard niet bij ons indienen.

   Deze mentaliteit, vrijheid voor ons eigen en de kosten voor de Staat, is onbetaalbaar geworden en bovendien cultureel verloederend en dat is precies wat dit Kabinet probeert te veranderen.

   Uiteraard roept dit veel gemopper op. Het moet toch niet gekker worden, we schoppen onze ouders de deur uit en de overheid vangt ze niet op zonder een hoge rekening.

  2. toetssteen

   @Ton Zwart
   Er zijn zeer goed geoutilleerde units te verkrijgen die bij huis zijn te plaatsen. Het probleem echter is dat sommige gemeenten daar een hele boomstam voor steken.
   Willen de kinderen het, is het niet te realiseren omdat de gemeente dwarsligt.

   Overigens ben ik wel van mening dat bij zware dementie het onmogelijk is voor kinderen om dit 24/7 vol te houden. Veelal hebben ze zelf een baan, kinderen en schoonouders die ook mogelijk hulp behoeven. Dat trek je niet.

 6. jofele jood

  Daar betalen werkende mensen anders meer als genoeg voor om die staatszorg indien nodig te krijgen, het hele systeem donderde in elkaar omdat het progressieve volksdeel zoveel heil zag in de multiculturele samenleving en ruim twee miljoen ziek zwak en misselijk zijnde allochtonen toeliet met een IQ die veelal de schoenmaat niet overstijgt.

 7. Antivenin

  Laten we niet vergeten dat we minstens 7 miljard per jaar betalen voor het immigrantencircus, en dat de rode loper voor (onze cultuur vijandiggezinde) onrendabelen nog steeds uit ligt. Nog nooit een keer gehoord dat dit immigrantencircus wel betaalbaar moet blijven natuurlijk, zoals ons altijd weer wordt voorgehouden met betrekking tot de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Hoeveel bejaarden-/verzorgingstehuizen hadden we wel niet kunnen bouwen/in stand houden met die jaarlijkse 7 miljard, die we nu besteden aan mensen waar we voor een groot deel alleen maar last van hebben?

  De participatiemaatschappij is een mooie kreet om de burger zand in de ogen te strooien, en betekent niets anders dan blijven betalen voor diensten die je nu ook nog eens zelf mag uitvoeren. Meer geld voor minder waar dus. Bij onzerheid is uw daalder nog geen kwartje waard…

  1. Jacobus

   Kenmerkend voor mensen die menen dat de Staat overal voor moet zorgen is te mekkeren over de buitenlanders. Dat we die binnenhaalden om onze economie met goedkope arbeidskrachten op te stuwen in de vaart der volkeren wordt dan liever verbeten.

   1. jofele jood

    Als we het daar over hebben dan praten we over ruim genomen zo’n 50 000 mensen, de rest van de bijna twee miljoen die daarna kwamen kosten slechts geld.

   2. toetssteen

    De eerste gastarbeider waren Italianen, Spanjaarden, wat Marokkanen en Turken uit de grote stad die elke zaterdagavond gewoon naar de dancing gingen. Netjes in pak met stropdas.
    De laatsten zijn, hoe voorspelbaar, teruggegaan naar Marokko en Turkije toen ook daar de economie aantrok. Wat later op gang kwam was de immigratie van Berbers en Anatoliërs.

 8. Antivenin

  onzerheid = onze overheid

 9. APvdHoeven

  De werkende mensen betalen ruim voldoende om indien nodig staatszorg te krijgen voor hun ouders.
  Dat hebben die ouders ook al hun hele werkzame leven gedaan.
  Als men nu besluit om deze staatszorg te verminderen( en dat is een liberale wens kennelijk) moet men de mensen voldoende tijd geven hierop te anticiperen en met voldoende tijd bedoel ik vele jaren.
  Wat er nu gebeurt is ronduit misdadig.
  Men heeft een beleid gevoerd dat de ouderen langer thuis moeten wonen. Een voorwaarde om dit te realiseren is hulp aan huis
  Mensen die alleen maar kunnen schuifelen , zeer slecht ziende zijn of bijna doof ( of meerdere ongemakken van de oude dag ) kunnen niet zelfstandig wonen zonder hulp en dat moeten ze nu gaan doen. Verpleeghulp wordt nog gegeven , de rest niet en dat wordt rampzalig.
  Vooral de categorie mensen met een klein pensioen boven hun AOW kunnen de hulp niet zelf betalen , krijgen doen ze het niet en nodig hebben ze die in voorkomende gevallen wel.
  Geen hulp betekend gewoon dat ook hier in voorkomende gevallen de urine of de ontlasting langs de benen loopt , om over valpartijen en dergelijken maar te zwijgen.
  Een groot gedeelte van de ouderen kan niet rekenen op CONTINUE vrijwilligershulp of hulp van kinderen omdat de kinderen daartoe niet in staat zijn of ze geen kinderen hebben.
  Bij de kinderen intrekken , al of niet in een eigen woongedeelte is in de Nederlandse omstandig- heden voor verreweg het grootste deel van de ouderen niet mogelijk . Op het platte land kan ik me hier, bij de beter gesitueerden, nog wel iets voorstellen , maar elders niet .
  Het gaat hier om vele tienduizenden bejaarden verdeelt over het volledige leeftijd spectrum.
  Aan ouderen aangepaste woningen zijn er volstrekt onvoldoende , vooral in de goedkopere prijsklasse ( zowel huur als koop)
  Men heeft in een groot aantal gemeenten niet eens kunnen of willen vaststellen hoeveel hulp er bij de betreffende bejaarden nodig is.
  Een soort beleid van “de kruik gaat zolang te water tot hij barst”dus, georganiseerde mishandeling van ouderen of iets dergelijks.
  Waar blijft eigenlijk de politie om de wethouders van die gemeenten en de ambtenaren die hier over gaan te arresteren.
  We leven zogenaamd in een rechtstaat , vooral als het de elitaire kliek uitkomt . anders niet natuurlijk.

 10. Antivenin

  @Jacobus

  Als je elk jaar 7 miljard uitgeeft aan mensen die een beetje op hun reet zitten en/of de politie bezighouden, dan denk ik dat die economie daar niet veel mee opschiet. Maar dat zien we dagelijks, toch?

  In het jaar 2012 was de grote meerderheid van asielzoekers in de werkbare leeftijd met een Zwitserse verblijfsvergunning en voorlopig opgenomen vluchtelingen afhankelijk van een sociale uitkering van de staat. Bij de donker gekleurde Eritreeërs was er sprake van 91% die een sociale uitkering ontvingen, bij de Iraniërs 84% en bij asielzoekers uit Sri Lanka 75%. Bij asielzoekers uit Turkije waren dit er echter bijna negen van de tien (89%). Het aantal sociale uitkeringen onder Turken is daarmee nog groter dan dat bij de cultuurvreemde mensen uit Syrië (87%). Het best deden de Chinezen het met “maar” 69%.

  https://ejbron.wordpress.com/2014/12/31/zwitserland-publiceert-cijfers-over-de-arbeidsonwillige-migranten-naar-etniciteit/

  Kritiek op de massale import van hele of halve analfabeten die onze taal niet spreken en geen vak hebben is “mekkeren op buitenlanders”? O wacht, jij vindt ze natuurlijk een culturele verrijking…

  1. Jacobus

   Mensen die E.J. Bron als een betrouwbare bron opvoeren kan ik onmogelijk serieus nemen.
   U zult het dus zonder mijn inhoudelijke reactie moeten stellen.

   1. toetssteen

 11. arie_jansz

  @jacobus….

  Da’s wel frappant, dat zeimik gisteren ook letterlijk na een soortgelijke link…

  Weissmans gaat zo echt spoken zien hoor!

  1. Jacobus

   Neem me niet kwalijk, maar ik snap niet wat je bedoelt.

 12. LantR.fant

  Ga er maar aan beginnen met je doorzonwoning, of premie A kotje. In Duitsland werden erg veel Mehrfamiliënwohungen gebouwd. Dan is er vaak zelfs sprake van min of meer aparte appartementen op 1 locatie.
  Dat is wel even wat anders.

 13. Antivenin

  Demente ouderen hebben over het algemeen 24/7 toezicht nodig. Ga er maar aan staan om zoiets in huis te nemen, in combinatie met je huishouden, man, gezin enz. O, en als je dan thuisblijft en “niet werkt”, hebben ze vast nog iets te z**ken over die dure studie die je hebt gedaan en waar je nu niets mee doet…

  Mensen die zulke suggesties opperen, moeten ze meteen een poosje laten participeren in het leven van een demente oudere, ben benieuwd hoe lang ze het volhouden voor ze gillend weglopen. Dergelijke ouderen verzorgen is echt niet iedereen gegeven.

  1. Jacobus

   Ik beweer niet dat je ze in huis moet nemen maar dat je moet accepteren dat de Staat niet automatisch voor de verzorging van de ouders opdraait. Daar gaat de participatiesamenleving over en dat is een zowel zinnige als noodzakelijke hervorming. Dat daarvoor een fundamentele mentaliteitsomslag nodig is is duidelijk.

   1. Antivenin

    De Staat draait niet voor de verzorging op. De staat had het zo georganiseerd dat er tehuizen waren voor ouderen en zieken, waar WIJ met zijn allen voor betaalden via de belastingen. Nu betalen we nog steeds diezelfde belastingen, alleen mogen we nu de verzorging die we dus hadden uitbesteed, ook weer zelf doen. En dat noemen we dan zoetsappig meedoen in de participatiemaatschappij, want dat klinkt zo lief en zorgzaam en sociaal, en dat moeten we natuurlijk allemaal wél willen met zijn allen.

    Intussen wrijft vadertje Staat zich tevreden in de handen, want het klootjesvolk zorgt in zijn vrije tijd voor de ouderen, dus heeft vadertje Staat weer wat extra geld om bijvoorbeeld naar Rupsje-nooit-genoeg in Brussel te sturen, of nog een zootje klaplopers uit Afrika te verwennen.

    We worden door vadertje Staat gewoon bestolen, niet alleen pikken ze nu ons geld in, maar ook nog onze vrije tijd, en als het even tegenzit ook nog je gezondheid en je levensgeluk, want al dat extra werk gaat je niet in de koude kleren zitten, en reken maar dat een demente ouder in huis een zware belasting is voor je relatie…

    Dat er in Nederland een fundamentele mentaliteitsomslag nodig is, klopt inderdaad. Het wordt hoog tijd dat de Nederlander eens de hakken in het zand zet en zich wat minder laat uitbuiten door de griezels in Den Haag!

    1. zomaar

     deze sociaal opgebrachte gelde , gaan en zijn gegaan naar de import van uitheemse , vandaar dat WIJ alle nog meer sociale premies moeten betalen !!.

     en tevens onze zieke en gebrekkige ouders op moeten vangen , al heb je gezien de vaste lasten daar geen tijd nog geld voor .

     en met vaatse lasten heb ik het over het in gebreken zijn en blijven van sociale huurwoningen , waardoor de jeugd huizen moest kopen , en de banken (grootkapitaal) , grot winsten kon maken .

     nu is men bezig om wel de vreemde te knuffelen !!, toch zij die het sociale kapitaal bijeen gesprokkeld hebben te verguizen .

 14. Staphylocoque

  “maar in de meeste gevallen zijn de ‘kinderen’ zelf ook al aardig op leeftijd (om niet te zeggen [bijna] gepensioneerd).”

  Bijna gepensioneerd, laten we zeggen 60 jaar. Laten we vervolgens de absurd lage aanname doen dat pa en ma gemiddeld 20 jaar ouder zijn, dus 80. U wilde beweren dat hulpbehoevende ouderen allemaal 80+ zijn?

  ” De drukste carrierejaren liggen dus al achter deze mensen.”
  Uiteraard. Met 55 word je ontslagen, mag je aan de lopende band solliciteren, ondertussen nog een tegenprestatie leveren voor de uitkering en als je wel werk hebt mag je je uiterste best doen om je baan te houden. Dan moet dementerende pa of moe die 24 uur zorg nodig heeft nog in huis komen wonen, huis aangepast worden, omdat ouder niet meer traplopen kan etc.
  Waar moet de tijd en het geld vandaan gehaald worden?

 15. toetssteen

  @Michael
  Ehhh, kijk even de laatste alinea na. Iets met dt.

 16. H.Numan

  De schrijver weet duidelijk niet waarover hij praat. Logisch, want noch hij en (vrijwel zeker) noch zijn ouders hebben het genoegen mogen smaken voor hun eigen ouders te moeten zorgen.

 17. zomaar

  afgelopen Donderdag , bij een vandaag, kwam in het nieuws dat bij Eindhoven een tehuis voor ode demente , beschikbaar gesteld is voor vluchtelingen opvang .

  met liet tevens zien (hoe slecht deze mensen het hadden ).

  Toch met geen woord repte men over waar deze oude demente heen zijn gegaan .

  alle tegelijk overleden lijkt mij stug, alle misschien uitgeruild voor de vluchtelingen (lees merendeel profiteurs), lijkt mij eerder

  en daar heb je in je werkzaam (jongeren jaren) verplicht sociale premie voor betaald

  1. Staphylocoque

   In Eindhoven is een nieuw verzorgingshuis gebouwd, de Orangerie (waar je waarschijnlijk op doelt) was een tijdelijk tehuis, de bewoners zitten nu in het nieuwe. Minister Dijsselbloem heeft dat een aantal maanden geleden nog geprobeerd duidelijk te maken toen de PVV met dit voorbeeld aan kwam zetten. Dijsselbloem kende deze situatie door zijn vader die naar dat nieuwe tehuis verhuisd is en wist daarom dat de PVV de situatie onjuist schetste. Hij weerlegde deze specifieke situatie en voerde daarvoor als bron zijn vader op. In de media werd dat uit elkaar getrokken alsof hij zomaar de situatie van zijn vader opvoerde als bewijs dat ouderen het allemaal zo goed hebben, maar dat was niet het geval. Echter, hij werd compleet afgemaakt door het gepeupel dat slechts halve zinnen kan lezen en niet verder kijkt dan de neus lang is. Dat reageerde gelijk woedend met kreten als ‘hij is rijk, hij kan een woning voor zijn vader betalen’, terwijl dat zijn punt niet was. Men wil dat niet weten, men wil wat hebben om te klagen, klagen en nog een klagen.

   1. zomaar

    dat was mij niet bekent , ik reageerde alleen op het gebrachte nieuws bij een vandaag .

    daar sprak men niet over het gesloten tehuis , evenmin sprak men dat na de verhuizing van de demente bejaarde , nu dat tehuis opengesteld was voor asielzoekers ..

    dus dit gepeupel , (als u mij bedoelde kreeg de info verkeerd aangeleverd van de linkse (intelligente) media .

    wel wil ik duidelijk stellen aan u , dat ik als Nederlander mijn land cq samenleving niet ten grabbel wil gooien , aan anderen veeleisende vreemden .

    ik heb mijn levenlang verplicht aan de sociale potten betaald , en wil dat zij die daaraan verplicht betaald hebben de vruchten van plukt !!.

    al ben ik in u ogen dan (of behoor ik dan ) tot het gepeupel .

 18. Mike V.

  Vast een goedbedoelde oproep maar ik moet zo veel belasting, btw, accijnzen, rekeningen, heffingen, milieubijdragen en af en toe een onzinboete betalen dat ik het me niet kan permiteren om minder te gaan werken om mijn moedertje te helpen. Wat nu?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.