Klimaatverandering: een controversiële hypothese

Een gastbijdrage van David Dirkse.

Dit artikel is een samenvatting van ‘An Engineer’s Hypothesis of Major Climate Change’,
door Ronald D. Voisin (Fremont, CA).

Voisin legt uit:

1. dat CO2 alleen een ondergeschikte rol kan spelen bij klimaatverandering;
2. dat invloed van de zon klimaatverandering niet kan verklaren;
3. wat mogelijk wel de motor is van klimaatverandering;
4. wat de toekomst zal brengen.

De AGW–GHG–hypothese
In de huidige AGW (‘Anthropogenic Global Warming’) GHG (‘Green House Gas’) hypothese is een kleine toename van de atmosferische CO2 concentratie verantwoordelijk voor een grotere toename van waterdamp, die op zijn beurt voor meer opwarming zorgt, meer CO2 in de atmosfeer brengt, enzovoorts. Dit wordt beschouwd als een positief terugkoppel (zichzelf versterkend) mechanisme. Een kantelpunt wordt vermoed bij een opwarming van 2 graden. Overschrijding zou natuurrampen en een blijvend onleefbaar klimaat opleveren. De huidige CO2–concentratie van de atmosfeer is 400 ppm (parts per million) dat is 0,04%. Bij het begin van de industriële revolutie was dat 280 ppm.

Volgens Voisin kan de AGW–hypothese niet juist zijn
De aarde bestaat zo’n 4,5 miljard jaar, waarin minstens 60 grote klimaatveranderingen hebben plaatsgevonden. IJstijden en warmere perioden wisselden elkaar cyclisch af. Daarbij zijn geen kantelpunten overschreden. Opvallend is vooral, dat de temperatuurverandering steeds binnen een nauwe band van +/- 6 tot 10 graden bleef. Dat is slechts te verklaren met een sterk negatief terugkoppel (zichzelf corrigerend) mechanisme – het tegendeel van wat beweerd wordt.

CO2
Oceanen bevatten 20 maal meer CO2 dan lucht. In warmer water kan minder gas oplossen, zodat bij opwarming veel CO2 vrijkomt. De atmosferische CO2–concentratie is geen oorzaak maar een gevolg van de temperatuur. Bovendien loopt die CO2–concentratie 800 jaar achter op de temperatuurverandering.

Voor het bepalen van CO2–concentraties in het verleden wordt ijskern–analyse toegepast. Oudere en diepere ijslagen staan onder grote druk, dat veroorzaakt diffusie van CO2. Eventuele pieken in de concentratie worden daardoor afgevlakt. Bovendien is het niet mogelijk om per eeuw een meting te doen. Mocht zich in zo’n (kosmisch) korte tijd een CO2–piek voordoen, dan wordt deze gemist. De conclusie is, dat met ijskernmetingen een  gemiddelde wordt vastgesteld en korte scherpe pieken van bijvoorbeeld een eeuw niet aantoonbaar zijn. Het is dus heel goed mogelijk, dat in het verleden zulke pieken, tot zo’n 1000 ppm regelmatig hebben plaatsgevonden, blijkbaar  zonder catastrofale gevolgen.

In het pre–industriële tijdperk zijn al duizenden metingen gedaan van de CO2–concentratie.
De uitkomsten, vaak vele malen groter dan de thans gemeten waarden, worden genegeerd omdat ze de AWG–hypothese ontkrachten.

Uitgaande van een opwarming van 0,5 graden per eeuw is de meeste CO2 is afkomstig van natuurlijke bronnen in de volgorde: oceanen 40%, microben 22%, insecten 20%, bevroren aarde 6%, vulkanen 3,5%, bosbranden 3,5%, zoogdieren 3%. De mens met zijn industrie voegt een schamele 2% toe.

Zonder mensen zou de CO2–concentratie thans nog hoger zijn. Immers, één derde deel van het land wordt ingenomen door steden en landbouwgrond. Daar zijn insecten en microben grotendeels verdreven, die anders voor een veel grotere CO2–productie zouden zorgen. Er zijn 10 miljard meer insecten dan mensen, genoeg om per mens een paar vuilcontainers mee te vullen.

Opmerkelijk is, dat bij opwarming alle genoemde bronnen bijdragen aan atmosferische CO2–toename, van oceanen, microben en insecten tot vulkanen. In omgekeerde richting, bij temperatuurafname, neemt de emissie van alle bronnen af. Dat duidt op een gezamenlijke externe oorzaak van opwarming en afkoeling.

De zon
De invloed van de zon is veel groter dan die van CO2. Bij weinig zon is de aarde met meer ijs bedekt. Daardoor wordt straling teruggekaatst. Dat veroorzaakt verdere afkoeling. Bij weinig ijs wordt meer straling geabsorbeerd, dat veroorzaakt opwarming. De zonne–invloed heeft een positieve terugkoppeling. Dat elimineert de zon als primaire oorzaak van klimaatverandering, want ijstijden en warme periodes hebben elkaar steeds cyclisch afgewisseld in periodes van respectievelijk 90.000 en 15.000 jaar.

In het oorspronkelijke document gaat Voisin uitgebreid in op de 100.000 jarige Milankovitch cyclus, die met de ijstijden overeenkomt. Maar de excentrische baan van de aarde geeft niet genoeg afname van de zonnestraling om een ijstijd te verklaren. De vraag is nu: welke enorme, laag frequente, kracht heeft de ijstijden veroorzaakt en weer verdreven, tegen dit positieve terugkoppelingsmechanisme in.

De aardkern
De aarde is exotherm, geeft warmte af. Maar in zijn 4,5 miljard jaar oude leven heeft er verre van volledige afkoeling plaatsgevonden. Er  is nog steeds vulkanische activiteit aan de oppervlakte.
De aarde is zijn leven ooit begonnen als een vloeibare bol. De zwaardere elementen zoals uranium en thorium zijn naar het middelpunt gezakt en veroorzaken daar een kettingreactie met enorme hitteproductie.

Onze aardkern is een kernreactor. De activiteit van de duizenden vulkanen, de continentale drift en de aardbevingen zijn geen laat overblijfsel van oude warmte maar worden nog steeds door die inwendige reactor aangedreven.

Over het inwendige klimaat en de grootte van deze radioactieve aardkern kunnen we slechts speculeren. Maar waarom zou dat klimaat er niet zijn, de zon kent het immers ook. Door viscositeit kunnen bestanddelen in traag tempo van plaats veranderen en de reactoractiviteit beïnvloeden, zodat een trage cyclus ontstaat.

De ijstijden komen dan overeen met relatief weinig reactoractiviteit. De warme interglaciale  perioden zijn het gevolg van sterkere activiteit. Als dit juist is, dan moet er voorafgaand aan een interglaciaal meer vulkanische activiteit zijn. Dit is niet aangetoond, maar er is ook niet gericht naar gezocht en bovendien vindt die activiteit vaak op de zeebodem plaats.

Ook een toename van continentale drift moet dan samenvallen met een warmteperiode. Onderzoek naar deze samenhang kan de reactor–hypothese bevestigen.

Wel is aangetoond, dat gletsjers van onderaf smelten en dat opwarming plaatsvindt diep in oceanen. Dat duidt op een inwendige warmtebron.

Voisin zoekt nog naar een verband tussen reactoractiviteit en zwaartekracht gedurende de Milankovitch cyclus.

Waar moeten we ons op voorbereiden?
De klimaatalarmisten voorzien oncontroleerbare opwarming van de aarde en roepen op tot maatregelen om die opwarming te beteugelen. Maar de afname van vulkanische activiteit en aardbevingen duiden eerder op de komst van een nieuwe ijstijd met een temperatuurdaling van 6 tot 10 graden. Dat vergt een enorme voorbereiding op mondiale schaal.

De hiervoor geschetste hypothese moet worden onderzocht, want de sociaal–economische en energie–politieke gevolgen kunnen verstrekkend zijn.

Het gehele artikel staat hier.

Aldus David Dirkse.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

79 reacties

 1. Moose

  Precies.

  1. arie_jansz

   Ja wat precies? Dat vroeg ik me ook af bij het lezen van dit artikel.

   Wie is die David Dirkse eigenlijk? Een soort van vertaler of een wetenschapper?

 2. Jacobus

  Die Voisin lijkt me helemaal te passen in het profiel van de klimaatscepticus.

  ” This retired engineer boasts he got a BSEE degree from the Univ. of Michigan – Ann Arbor in 1978 and has held various management positions at both established equipment companies and start-ups, helped initiate and has authored/co-authored 55 patent applications, 24 of which have issued. ”

  http://blog.hotwhopper.com/2013/06/anthony-watts-promotes-more-nuttery-has.html

  Zucht!

  1. Ronel

   Zo, Jacobus, weer druk aan het googelen geweest?? Wanneer kom je nu eens met inhoudelijke reacties i.p.v. uitsluitend ad hominem commentaar wat je overduidelijk op Google gevonden hebt. Neem eens de moeite om verder te zoeken en weerleg de argumenten nou eens. Je lijkt wel een Greenpeace activist zo.

   1. Jacobus

    Nee hoor, als leek op klimaatgebied ben ik op zoek naar betrouwbare wetenschappers die me zinnig kunnen voorlichten over global warming. Die Voisin lijkt me evident geen betrouwbare wetenschapper, en dat geldt voor nagenoeg alle klimaatsceptici.

    1. TijlUilenspiegel

     Beste Jacobus,

     Wat een slappe argumentatie. Dat valt me erg tegen van u.

    2. Springer

     Waarop baseert u dat Voisin geen betrouwbare wetenschapper is?

     Het is inmiddels wel bewezen dat de alarmistische klimaatwetenschappers de boel belazeren. Of het voor alle alarmistische klimaatwetenschappers geldt durf ik niet te beweren.

     Betrouwe klimaatsceptici zijn er voldoende, ooit van de staat van het klimaat gehoort of climategate.

   2. arie_jansz

    Het is wel hilarisch dat op DDS zooooo vreselijk graag een punt wil scoren op het verloren klimaatdebat, dat ze alle soorten tegengeluid zonder controle uitvergroten.

    Hup, de klikko in met deze troep!

    1. Jacobus

     Voor Labohm geldt de eenvoudige regel dat iedereen die het met hem eens in per definitie een gezaghebbende wetenschapper is.

     Deze keer een gepensioneerde ingenieur met managementervaring in de gereedschappenbranche. Het is de bedoeling dat we die man geheel serieus nemen.

    2. nogmaals

     @arie
     blijf deze troep vooral goed vasthouden terwijl je het in de kliko gooit !
     Misschien wil vriend Jacobus wel helpen met goed vasthouden

 3. Matthijs

  Greenhouse gasses…
  Wat een onzin!

 4. Herman Vruggink

  Interessante vraag. Waar moeten we ons op voorbereiden? Op de korte termijn hebben we het uitgangspunt van opwarming tussen de 0,5 en 10 graden van Alexander Bakker waar Hans Labohm ons over berichte. http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/02/klimaatdiscussie-kantelt-verder/
  Het IPCC houdt een nauwere bandbreedte aan: tussen 1,5 – 4,5 graden. Op basis van de korte termijn verwachting hebben we de keus: We nemen de gok en doen niets, of we beperken CO2 uit voorzorg. Op de lange termijn hebben we het vooruitzicht van een nieuwe ijstijd. De geschiedenis heeft geleerd dat de intrede van ijstijden een proces is van zeer langzame afkoeling. Een proces van duizenden tot tienduizenden jaren.

  De lessen die de ‘mensheid’ gaat leren de komende 1000 jaar in het leren beheersen van het klimaat kunnen van levensbelang betekenen voor het voortbestaan van de soort voor de komende miljoenen jaren. Mocht blijken dat CO2 en andere broeikasgassen helemaal geen opwarming veroorzaken dan is dat vette pech. Een handig regelknopje wordt ons dan onthouden.

  Kortom: de pogingen om de CO2 concentratie onder controle te krijgen is een voorbereiding op zowel opwarming als afkoeling.

  1. GerardMarinus

   Herman: Kortom: de pogingen om de CO2 concentratie onder controle te krijgen is een voorbereiding op zowel opwarming als afkoeling.

   Een nog betere voorbereiding lijkt me al die pogingen eens goed onder de loep te houden. Werken ze? Zijn ze niet verschrikkelijk duur? Ondermijnen ze onze economie niet?

   Gezien het vlakke verloop van de temperatuurcurve – geen catastrofale opwarming in zicht – kunnen we het ons best veroorloven pas op de plaats te maken en stoppen met het in gloeiende haast neerzetten van windmolens. We komen echt niet in gevaar als we stoppen met het gesubsidieerd verstoken van Amerikaans bos in centrales, om maar wat te noemen…

 5. Pieter G

  Volgens KMNI:

  Ontstaan van een ijstijd
  IJstijden en interglacialen worden primair in gang gezet door variaties in de manier waarop de aarde om de zon draait. Als deze veranderingen ervoor zorgen dat de seizoenverschillen op het noordelijk halfrond klein zijn, treedt er een ijstijd op. In relatief warme winters valt er in het poolgebied meer sneeuw, waardoor ijskappen sneller aangroeien. In de koele zomers zal daarvan minder smelten. De toename van het ijsoppervlak zorgt vervolgens voor een toename van de reflectie van zonlicht, waardoor de aarde afkoelt.

  Zie verder: http://www.knmi.nl/faq_klimaat/overig/Hoe ontstaan ijstijden.

  Behoorlijk uitgebreid, met daarbij hoe het einde van een ijstijd in gang wordt gezet.

  Klimaatverandering lijkt me op de eerste plaats juist bij de zon te liggen en de interactie met de aarde.
  Kleine fluctuaties van beiden lijken me grote gevolgen te hebben. Daarbij wel een verschil makend tussen Grote, middelgrote en kleine klimaatverschillen die elkaar cyclisch opvolgen. Neem alleen de meer of minder zonnevlekken die hun uitwerking hebben.

  Daarbij komen toevalligheden zoals komeet inslag of een extreme vulkaan uitbarsting of meerdere op hetzelfde moment (relatief begrip op geologische tijdschaal) welke voor een omslag op “zeer korte termijn” kunnen zorgen.

  Dit alles natuurlijk zonder enige menselijke invloed.
  En er zijn nog zoveel meer variabele natuurlijke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben.

  Laat het maar wat warmer worden want het alternatief kouder worden is vele malen gevaarlijker. Gek genoeg hoor je daar weinig over. Behalve als er een sneeuwvlokje valt op het spoor en de weg waardoor heel Nederland vast loopt wat al aangeeft waarom warmte beter is dan kou.
  Laat die poollucht lekker op de pool blijven.

 6. Herman Vruggink

  Pieter G,

  Wat een merkwaardige kromme redenatie: ” Omdat kouder gevaarlijker is moet het maar warmer worden” Op dit moment is er werkelijk geen enkel spoortje van afkoeling te vinden. Op de korte termijn is slechts de beslissing: Negeren we de wetenschap of doen wij dat niet. Willen we de gok op gevaarlijke opwarming nemen of niet.

  1. Ronel

   Herman, waarop baseer je dat “gevaarlijk”‘ in gevaarlijke opwarming??

   1. Herman Vruggink

    Ronel,

    Laten we uitgaan van de verwachting van de door Hans Labohm alhier geïntroduceerde Alexander Bakker : opwarming tussen de 0,5 en de 10 graden. Nu ben ik zelf niet zo bang voor een graadje meer of minder, maar een graad of vijf in een tijdsbestek van een honderd jaar lijkt mij een beetje te gortig. Hoe gevaarlijk is dat? Zeg het zelf maar. Florida verdwijnt in de golven om maar iets te noemen.

    Hoe gevaarlijk is gevaarlijk. Goeie vraag. Op welke schaal? Ik weet het niet. Wil je de gok wagen?

    1. GerardMarinus

     Die verwachting van Alexander Bakker was maar een terzijde in een verhaal dat over klimaatmodellen ging. Je kunt het niet eens een calculated guess noemen, zo absurd is de range. Maar die 10 graden zijn natuurlijk wel koren op de molen voor aanhangers van het voorzorgsprincipe. Ik hoor Vos van de PvdA het vuurtje al opstoken: Volgens de wetenschap kan het zelfs 10 graden warmer worden, wilt U dat risico nemen? Om vervolgens een beleid te verdedigen dat peperduur is, amper C02 vermindert, het landschap verziekt, etc…

     1. Herman Vruggink

      GerardMarinus,

      Of dat een terzijde opmerking was weet ik niet.
      Gerbrand Komen die in de promotiecommissie van Alexander Bakker zat liet onlangs weten: “In zijn proefschrift heeft hij (Bakker) m.i. relevante kritiek op het vertrouwen in klimaatmodellen, die hij eerder te conservatief dan te alarmistisch vindt.”

      Het noemen van 0,5 tot 10 graden geeft aan dat we het niet precies weten. Het kan mee vallen, het kan tegen vallen. Waar het op neer komt is de vraag: Nemen we de gok, of doen we dat niet en nemen we uit voorzorg maatregelen.

  2. Pieter G

   @Herman Vruggink,
   Onzin , ik zeg nergens dat het warmer MOET worden. Alleen dat het verre te prefereren is als kouder worden.

   Stabiel blijven mag ook, alleen is dat een onmogelijkheid. De zon laat zich niet sturen of regelen, vulkanen laten zich niet tegenhouden, de draaiing van de aarde ten opzichte van de zon kunnen we niet veranderen. Plaattektoniek laat zich niet stoppen. Alles beweegt en verandert constant en beïnvloed het klimaat. Maar sommigen denken dat het allemaal met CO2 in bedwang gehouden kan worden. Lijkt me een tikkeltje aanmatigend.

   Op een ijstijd of zelfs een aantal graden kouder gemiddeld zit niemand te wachten. Slecht voor de economie, slecht voor de natuur, slecht voor mensen. 1 vlokje sneeuw laat alles al vastlopen. Laat staan een gletsjer die over ons heen schuift.

   Als er iemand is die de wetenschap niet negeert ben ik het wel. Ik zit er midden in en geniet er meer dan 50 jaar van vanaf het moment dat ik een wetenschappelijk geologie en paleontologie boek van mijn vader kreeg heb ik een onverzadigbare drive naar meer kennis. Kennis gebaseerd op bewijs.
   Wetenschappelijk bewijs. Wat ik tot nu toe mis bij de klimaatalarmisten. Ik wil heel graag overtuigd worden. Tot nu toe ben ik dat niet.

   Gevaarlijke opwarming??

   Het is logisch dat je bijvoorbeeld dijken verhoogt om de veiligheidsmarge te vergroten. Dat gebeurt toch al. Waar het om gaat of klimaatverandering door menselijke invloed komt. En of we dat via CO2 kunnen sturen.

   Minder CO2 kouder. Meer CO2 warmer. En zo hebben we een prachtige klimaatthermostaat die we naar behoeven hoger of lager kunnen zetten.

   U gelooft dat? Ik niet. Het bewijs dat geleverd wordt is te mager. Modellen kloppen niet of zijn niet toereikend. Gegevens die niet in het model passen worden aangepast of weggelaten.

   Klimaat wordt vooral gebruikt als verdien model.
   Windhandel opgezet door klimaat zwendelaars.
   Daar is in mijn ogen wel genoeg bewijs voor.

   1. Herman Vruggink

    Pieter G,

    Nou nee, ik ben een non-believer. Ik geloof er geen steek van dat het sterk kan opwarmen. Maar daarnaast zie ik wel de onderbouwing van de klimaatwetenschap en ga er van uit dat deze net zo zwaar weegt als het gevoel in de grote teen van Vruggink.

    Je wilt overtuigd worden. Dat gaat niet lukken, de onzekerheden blijven groot. Klimaatbeleid voeren we vanwege de onzekerheden, niet vanwege de zekerheden. Indien je er niet in gelooft, en daarbij ook je ogen sluit voor de mogelijkheid dat je geloof er naast kan zitten dan is het heel erg simpel: discussie gesloten. Er is vervolgens een stemhokje waar je een stem kunt uitbrengen op een anti ‘klimaatpartij.’ De meerderheid stemt vooralsnog anders.

 7. David

  @Herman Vruggink
  […voorbereiden…]
  Is het niet handiger op alles voorbereid te zijn? Droogte, overstromingen, kou en warmte.
  Hoe je dat doet? Door voldoende energie. Infrastructuur aanpassen, koelen, verwarmen.
  Dus moeten we nieuwe krachtbronnen ontwerpen.
  Maar thans ligt de nadruk op energiebesparing, voortkomend uit het besef dat wind en zon weinig opbrengen. Energiereductie maakt ons juist kwetsbaar.
  Verder is een reductie van de atmosferische CO2 concentratie weinig realistisch. 1,5 miljard mensen hebben nog geen elektriciteitsaansluiting. Die mensen gunnen we hun vrieskisten, flatscreens, airconditionings en warmtepompen van harte. Maar daar kan Europa niet tegenop bezuinigen.
  Ook openen India en China de komende jaren nog 800 kolencentrales. En één hoogoven produceert 3 x meer CO2 dan een groot windpark bespaart. Kortom, we moeten ons maar aanpassen aan wat gebeurt.
  Nostalgische onwerkzame technologie toepassen tegen klimaatverandering is pure waanzin.

  1. Herman Vruggink

   David,

   Het IPCC is er duidelijk over. Alleen als alle middelen die beschikbaar zijn worden ingezet en als alle landen meedoen is er een kans dat we controle over de CO2 concentratie krijgen. Ook van de ontwikkelingslanden wordt een bijdrage verwacht. En ook het IEA is stellig: “Nuclear power is a critical element in limiting greenhouse gas emissions”

   Energie is en blijft belangrijk. We zullen ook niet zomaar onze schepen achter ons verbranden natuurlijk. Wat China betreft loop je een klein beetje achter denk ik. China is er alles aan gelegen om het kolengebruik de komende jaren terug te dringen. http://www.chinacourant.nl/algemeen/gebruik-van-kolen-moet-verder-worden-teruggedrongen/

 8. David

  @Herman Vruggink
  China zet in op MSR reactoren.
  En tot 2030 doen die geen enkele poging tot CO2 reductie. De CO2 concentratie gaat dus nog wat oplopen.
  Inderdaad rept Roadmap2050, het Europese energieprogramma, over een oorlogseconomie om de doelstellingen te verwezenlijken. Dat is niet realistisch in een democratie.
  Wij moeten dan bv de helft van de Tata Steel productie in windmolens stoppen. 10 per dag installeren, want we hebben er minstens 80.000 nodig om onze welvaart voor de helft te handhaven. Plus de duizenden fabrieken voor waterstof, methaan en olie.
  Dan zijn we allemaal slaven, werkend voor een beetje energie. Alleen bij de rijken brandt dan ’s avonds het licht, die kunnen zich opslagcapaciteit veroorloven. De grote verliezer is de natuur, want wie geen warmte heeft trekt ’s nachts met een zaag het bos in.
  Echt, de huidige koers is suïcidaal.
  Terug naar een feodale of USSR maatschappij.

  1. Herman Vruggink

   David,

   De voorstelling van zaken die je schetst herken ik niet als ik 20 jaar terug kijk op wereldwijd duurzaam “slow slow” beleid die samen ging met ongekende groei van de wereld economie. Ondertussen groeit het vermogen aan wind en zon rustig door. Het merkwaardig is dat sceptici die van ‘gevaren’ niets willen weten zich plotseling als alarmisten gaan gedragen als het om windmolens gaat. Hilarisch. Maar zoals ook het IPCC aangeeft, met zon en wind alleen gaan we het niet redden. Daar zijn we het wel over eens.

   China zet in op alles; hydro, wind, zon en natuurlijk ook kernenergie als MSR reactoren. Mag jij ook doen David. Er is in Nederland geen moratorium op kernenergie. De vorige minister van Economie heeft letterlijk iedereen gesmeekt of ze niet alsjeblieft een kerncentrale wilden beginnen. Helaas, niemand die wou. Maar ga je gang David, projectgroepje oprichten, financiers zoeken, vergunning aanvragen en gaan met die banaan. Succes!

   1. TijlUilenspiegel

    @Herman,

    Welke andere energiebronnen wil het IPCC dan gaan inzetten voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening? Naast zon en wind?

    En je hebt gelijk, het vermogen (kWh) aan zon en wind groeit gestaag door vanwege subsidies door overheden, hierdoor zijn investeringen in bouw en daarna de exploitatie rendabel.

    Het is beetje flauw om te stellen dat de Minister van Economie heeft lopen smeken voor een kerncentrale. Het was nagenoeg een doodzonde, in de publieke opinie, om nog een kerncentrale te bouwen.

    1. Herman Vruggink

     TijlUilenspiegel

     Of IPCC daadwerkelijk specifiek ingaat op technieken? dat dacht ik van niet. Ik weet het niet zeker. Ik ga het vandaag niet na zoeken. In ieder geval noemen ze “alle ter beschikking staande middelen”.

     Wat hebben we zoal: Innovatie of rendement ten eerste natuurlijk. Als het met 1 liter kan waarom dan met 5 liter benzine? De ontwikkelingen op dit gebied zijn legio. Verder: van kolen naar gas als transitie brandstof, kernenergie, wind, hydro, zon, CCS, waterstofontwikkeling, biomassa en biogas. Maar ook het massaal aanplanten van bossen. Nog iets vergeten? vast wel.

     Ja, subsidies zijn nodig. Een andere manier is om CO2 uitstoot te belasten. Dat is tot nu toe niet erg gelukt.

     Energiemaatschappij Delta heeft jarenlang stoer lopen doen dat ze wel eventjes een kerncentrale er bij gingen bouwen. De vergunning lag panklaar, maar toen puntje bij paaltje kwam wilden ze niet meer. De publieke opinie? Ja, die sloeg om na het zware ongeluk in Japan. Niet zo vreemd denk ik.

   2. Theo345

    Dat smeken om een kerncentrale te bouwen is mij geheel ontgaan.

    Herman, je zegt steeds: zullen we de gok wagen, of niet. Dat suggereert dat er een beleid mogelijk is waarbij je risico’s vermijdt. Nu, dat vind ik een verkeerde voorstelling van zaken. Geen enkel beleid is zonder risico. Je kan voor veel geld een beleid inzetten waarbij zon en wind worden geëxploiteerd. Of je daarmee niet een nog veel groter risico gaat lopen weet je niet want er is veel te veel onbekend over het klimaat. Ook weet je niet welke economische gevolgen het heeft als je energie gaat produceren die vijf keer zoveel kost als nu. Mij lijkt dat heel schadelijk.
    Het gaat om het verschuiven van risico’s, met veel onbekende parameters en onvergelijkbare grootheden.

    1. Herman Vruggink

     Theo345,

     Mee eens. Geen enkel beleid is zonder risico. En wat de economische gevolgen betreft is het heel simpel: Als het pijn begint te doen dan stoppen we er vanzelf mee. Je doet net alsof we een keus moeten maken waar wij 100 jaar aan vast zitten. De democratie werkt wat dat betreft als een automatische beveiliging. Die beveiliging ontbreekt overigens volledig als het om global warming gaat.

     Geen enkel beleid is zonder risico. Dat klopt, maar allereerst gaat het om erkenning dat er risico’s zijn. Dan volgt een analyse en daarna afweging. Bedenk dat je altijd terug kunt indien een ingeslagen weg van duurzame energie niet bevalt. Of er een weg terug is vanuit een versnellende opwarming is nog maar de vraag….

     1. Theo345

      Een prima betoog, Herman, en je vertrouwen in democratie als beveiliging is roerend.

      Mag ik het even vergelijken met de problemen met Griekenland? Er is intussen een brede consensus aan het groeien dat deelname van Griekenland aan de euro een foute beslissing is geweest. Maar intussen zijn er zoveel ‘onomkeerbare’ besluiten overheen gekomen en hebben er zoveel personen en instanties hun lot aan verbonden dat de weg terug heel kostbaar en riskant geworden is.

      Zeker hebben economen van naam destijds gewaarschuwd voor deze gevolgen maar hun stem is door de politiek (niet-deskundigen dus) terzijde geschoven.
      En nu zitten we met de gebakken peren.

      Die democratische correctie waar je op doelt, die kan ook heel kostbaar en riskant zijn.

 9. David

  In wat voor maatschappij willen we leven? Waarin het internet plat gaat beneden windkracht 4 en de intercity rijdt vanaf windkracht 5? Hoe wil je dijken aanleggen, tunnels bouwen, kustverdediging op orde brengen met zon- en windenergie?
  Zon en wind kunnen de 3TWh die wij per dag verstoken niet leveren. Daar zijn over de 1000 Gemini windparken voor nodig, 100.000km2 waar laat je dat?
  De ingeslagen weg is gekkenwerk, want er is geen opschaling mogelijk.

  1. Matthijs

   De hamvraag is;
   Waarom kunnen mensen zelf niet beslissen over in wat voor een soort maatschappij zij wensen te leven?
   Waarom moet dat door een orgaan zoals de IPCC of de Nederlandse regering besloten worden?
   Waarom moet men gedwongen worden in een keurslijf?
   Waarom kan men niet zelf kiezen om op zijn eigen manier te leven?

   1. Jacobus

    De IPCC is slechts een wetenschappelijk instituut dat regeringsleiders informeert over de mondiale opwarming. De besluiten die erop worden gebaseerd worden genomen door het liefst democratisch gekozen politici.

   2. Herman Vruggink

    @Matthijs

    De maatschappij neemt beslissingen via de gekozen politiek. Bovendien blijkt uit peilingen dat 70% van de mensen pal achter het ontwikkelen van duurzame energie te staan. Nu moet jij eens uitleggen Matthijs hoe jouw droom maatschappij er uit ziet. Heb je iets beters dan een parlementaire democratie?

    Verder neemt het IPCC geen enkele beslissing. Het maakt slechts een samenvatting van de stand van zaken in de wetenschap en doet aanbevelingen. Meer niet.

   3. David

    Democratie heeft als bijverschijnsel dat (te) veel dingen collectief worden beslist. Daarmee wordt alles politiek en neemt de bureaucratie voortdurend toe.
    Schaf subsidies af en laat de markt zijn werk doen.
    Ik heb op zich niets tegen windmolens, maar niet op mijn kosten.

    1. Herman Vruggink

     David

     Het zou mooi zijn als de markt zijn werk kon doen en wij subsidies konden afschaffen. Wie zijn hoofd eenmaal in de subsidie strop heeft gestopt komt daar niet zo makkelijk van af. Zo keren wij miljarden euro’s aan huursubsidies uit en een hypotheekrenteaftrek (ook subsidie) van 12 miljard per jaar. Die kan je niet zomaar stopzetten maar moet je afbouwen.

     Er worden van de belastinginkomsten uitgaven gedaan die niet iedereen even leuk vindt. De een heeft meer met het leger, de ander meer met kunst en cultuur. Weer een ander wil vooral veel geld aan het onderwijs kwijt. Zoveel mensen zoveel wensen.

     Nu laat je doorschemeren dat je niet zo veel met de democratie hebt. Maar laat mij raden, een dictator zal dan wel precies moeten handelen naar jouw wensen. Oh … wacht…

     Je vroeg je gisteren af wat wij aan moesten met onruststokers. Nou David, dat weet ik niet, maar we kunnen ze natuurlijk altijd vriendelijk vragen te vertrekken. Beste David, wordt het voor jou niet eens tijd om te kijken of dat je het in een ander land niet veel beter hebt dan hier?

  2. Herman Vruggink

   @David,

   Met zon en wind alleen kent opschaling zeker zijn grenzen. Neemt niet weg dat een aandeel zon en wind, bijvoorbeeld 25% van het elektriciteitsgebruik per definitie een hele slechte zaak is. Er zijn voordelen te benoemen. Al is het alleen maar om de fossiele prijzen te drukken en minder afhankelijk te zijn. Omdat we de 100% niet kunnen bereiken is dan 25% gekkenwerk? Moet je mij eens uitleggen.

   Hoe dan ook, zonder technische doorbraken komen we niet veel verder en daarom zijn gas als transitie brandstof, kolen met CCS, kernenergie en schaliegas noodzakelijk.

 10. David

  @Herman Vruggink
  1. 25% van de elektriciteitsproductie “vergroenen” tegen gigantisch welvaartsverlies noem ik gekkenwerk.
  Elektriciteit is (qua primaire energie) 30% van het totaal!
  2. wij zijn van alles en iedereen in de wereld afhankelijk.
  3. kolen, gas…als “transitiebrandstof” is volksverlakkerij.
  Energietransitie = voorraadtransitie. Die nieuwe voorraad energie ligt nergens.
  4. technische doorbraken: mee eens, zonder redden we het niet.

  De westerse mens heeft nog nooit duurzaam geleefd. Toch (of juist daarom) leven we nu met 10* meer mensen in 10* meer welvaart dan een paar eeuwen geleden. De reden is innovatie. Maar om deze levensstijl en bevolkingsomvang te handhaven is permanente innovatie nodig. Want eens raken kolen, olie en gas echt op. Research is geboden.
  CCS is trouwens verspilling: voor 3 centrales heb je een vierde nodig voor CCS.

 11. Herman Vruggink

  @David

  1. Momenteel is het aandeel Groene elektriciteit 10% in Nederland, Duitsland zit nu op 25% en de Denen zijn nog verder. Ons plan in Nederland is om zeker op te schalen naar 25% ( 14% duurzaam op het totaal van energie in 2020) Dit kan met het grootste gemak uit de huidige milieubelastingen betaald worden die ongeveer 5 miljard per jaar bedragen. De ingevoerde langzaam oplopende duurzaamheidstoeslag op de elektriciteitsrekening is niet eens nodig. De voorstelling van gigantisch welvaartsverlies is aantoonbaar en bewijsbaar flauwekul, stemmingmakerij en volksverlakkerij.

  2. Dat klopt

  3. Volgens mij begrijp je niet wat er met transitie brandstof (gas) bedoelt wordt. Dit betekend dat we kolen eerst afbouwen en gas aanhouden zolang wij nog geen beter alternatief hebben.

  4. Daar zijn we het dan over eens, hoera 🙂

  En CCS is inderdaad een vorm van energie verspilling. Maar goed, als het gaat om backup centrales en niemand kerncentrales wil moet je toch wat. Energieopslag staat nog in de kinderschoenen, daar kunnen wij ons op dit moment absoluut niet rijk mee rekenen.

 12. David

  @Herman Vruggink
  [aandeel groene elektriciteit…]
  PV en windmolens parasiteren op elektrische centrales. Wind en zon zijn altijd surplus energie. Tenzij we genoegen nemen met stroomloze perioden.
  Dat sterke welvaartverlies zal bij opschaling plaatsvinden.
  Maar kijk eens hier:
  http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/?tx_agoragraphs_agoragraphs%5BinitialGraph%5D=powerGeneration&tx_agoragraphs_agoragraphs%5Bcontroller%5D=Graph
  daar zie je hoe weinig die groene stroom bijdraagt.
  En dat bij miljardeninvestering. Beschamend toch?
  Als iha een probleem moet worden opgelost, dan begin je toch bij het moeilijkste deel? Dat is de opslag.
  Kortom, de hele aanpak bij de decarbonisering is irrationeel. Er worden miljarden in het water gegooid waar research naar echte oplossingen geboden is.
  Gas een transitiebrandstof noemen is woordacrobatiek.
  Overschakelen op kernenergie is transitie van kolen, gas, naar uranium.
  Maar ja, dit soort kletspraat hoor je overal.

  Duitsland wordt vaak als voorbeeld gesteld. Maar hoe rationeel is het om bij een natuurramp in Japan de eigen goedwerkende kerncentrales uit te zetten?

  Historisch kunnen we vaststellen dat Duitsland een technisch vooroplopend land is met gering zelfreinigend vermogen. Idioterie kan zich daar goed ontwikkelen. Zo kan je de energiewende nog positief bekijken: beter het staal als paaltjes in zee zetten dan er tanks en bommen van maken.

  1. Herman Vruggink

   @David

   Natuurlijk, de hele wereld is gek geworden. Er staan enorme vermogens opgesteld in s’werelds leidende landen. USA, China, Duitsland en UK
   http://www.evwind.es/wp-content/uploads/2013/06/wind-energy-1996-2012.jpg

 13. Andre Bijkerk

  De 100.000 jarige Milankovitch cycle is apert onjuist. Stomtoevallig legde ik net de laatste hand aan een eerste bijdrage in een voordracht van een kennis. Hier is intergraal wat ik zojuist schreef:

  The Pleistocene ice ages are well known to climatologists and generally it is understood that the these are caused by relatively large differences in summer “insolation” at high latitudes due to the different Earth cycles, like precession, obliquity and eccentricity. Those are called Milankovitch cycles.

  However there are also a few problems that call many things into question. That’s the so called 100ka cycle problem, generally known by climatologists and second paleobiological records, which is probably a lot less known.

  The 100ka Problem
  The variation in solar radiation due to the earth cycles is known with great precision. Precession of the earth rotation axis is about 20ka (note that this has two causes, rotation of the perihelium and aphelium of the elliptical orbit and the precession of the equinoxes which is 26ka) This causes the sun to be alternately the furthest away in summer or in winter.

  Then we have the 41ka cycle of the tilt wobble obliquity, which causes the sun to rise higher or lower in summer time and the eccentricity cycle of 400ka (with a weak modulation of 100ka) causings more or less variation in distance to the sun.

  Northern hemispheric ice ages are supposed to be initiated when the obliquity/tilt is the lowest causing the sun to stay lower to the horizon in summer time, as strongest mechanism in the cycle. This is intensivated when the sun is the furthest away in summer time due to both maximum precession and obliquity.

  To test this mechanism, initially the sediment cores were used in the Oceanic Core Drilling program. Oxygen isotopes in foraminifera also showed likewise cycles and that was believed to represent the amount of ice that was accumulated on the continents. (Evaporating water has more light isotopes and if most of that water does not return to the ocean because it is getting locked in ice, then the remaining water in the oceans contains more heavy isotopes).

  The sediment cores showed indeed the distinct 41ka cycle however only until one million year ago then the most dominant cycle because 100ka, which is called the Mid Pleistocene Transition and later this 100ka cycle was also found back in the Antarctic ice cores, where the isotope variation is thought to represent temperatures.

  When you compare these isotope cycles with the milankovitch cycles it can be observed that sometimes on a small time scale both match, however on other places it’s not adding up at all. Look for instance around 420ka (minimum Milankovitch variation, together with a maximum ice age spike).

  Numerous solutions for the 100ka cycle have been proposed, none with convincing evidence however. An elegant attempt was made by Karner and Muller Berkeley. They assumed that the 100ka cycle was a wobble in the inclination of the earth axis, going in and out the orbital plane into a possible dust band that obscured the sun periodically.

  However no physical evidence whatsoever was found in the ice cores against the predictions. So with the predictions wrong, the hypothesis was rejected. One of the finest examples of the scientific method in action.

  I believe that someday the oceans may give the answer. A lot of events happened also during the last glacial transition in the oceans, notably a high volcanic activity of the mid oceanic ridge (Tolstoy 2015: “Pulsing of seafloor volcanic activity may feed back into climate cycles, possibly contributing to glacial/inter-glacial cycles, the abrupt end of ice ages, and dominance of the 100 kyr cycle)“.

  Part 2, the mammoth steppe versus the ice age controversy. to follow

 14. David

  @Herman Bruggink
  Wind maakt wereldwijd nog geen 1% uit.
  En dat is inderdaad het intrigerende aan de energieproblematiek: de gekken hebben de regie overgenomen.
  Kennelijk hebben maatschappijen een achilleshiel, waar parasieten gebruik van maken. Hun wapen: morele superioriteit.

 15. Herman Vruggink

  David,

  Natuurlijk, Parasieten en gekken hebben de regie overgenomen in de wereld. Het is toch wat. En iedereen die zomaar willoos doet wat de parasieten en gekken vertellen. En dat komt door een geheim wapen, de morele superioriteit. Heel de wereld? Nee, een klein clubje houdt moedig stand. De zogenaamde sceptici.

  Heel integrerend. Weet je David, vraag jezelf eens af waarom dat kleine clubje maar niet weet te overtuigen. Hoe komt dat nu? Waar ligt dat nu aan?

 16. David

  @Herman Vruggink
  [waar ligt dat nu aan]
  Dat probleem is eigenlijk veel interessanter dan de technologie. Die groene gekte is zijn eigen vijand, daar hoef je eigenlijk geen tijd aan te besteden.

  Democratie speelt een rol, de meerderheid beslist.
  Democratie is op zich amoreel en irrationeel.

  Een grappig voorbeeld is de “ethische commissie” door Merkel ingesteld om over de Duitse kerncentrales te oordelen.
  Die commissie telde oa twee bisschoppen. Maar geen enkele ingenieur. Hier staat ‘t.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Ethikkommission_f%C3%BCr_eine_sichere_Energieversorgung

  Ja, je blijft lachen.
  Een sterke wenk naar het Toonder verhaal “het monster Trotteldrom” dringt zich op. Die Trotten beslisten ook alles bij meerderheid van stemmen.
  Daardoor ging de boel wel regelmatig in de vernieling.

  1. Jacobus

   Vroeger werden op de sociale academie de cijfers ook bij meerderheid van stemmen bepaald. Ik meen dat in het ziekenhuis dat ook zo moet werken: niet alleen de dokter moet de diagnose stellen maar ook de verpleegkundigen, de medewerkers van het restaurant en de familie van de patiënt.

   Dat elitaire gedoe van wetenschappers die denken de wijsheid in pacht te hebben moet ook voor de klimaatsdiscussie maar eens afgelopen zijn: iedereen praat mee en iedereen mag zijn zegje doen en bepalen of er wel of geen opwarming van de aarde plaats vindt.

   1. David

    wetenschap is datgene waar academisch geschoolden zich mee bezig houden. Het zegt niets over waarheid. We weten iets zeker, een beetje of helemaal niet. Kijk naar de medische wetenschap en wisselende adviezen inzake gezonde voeding. Oftewel: sommige dingen zijn erg moeilijk, inzicht vordert langzaam, onzekerheid is groot.
    Als de politiek op die onzekerheid beleid gaat grondvesten dan moeten ze die academische onzekerheden onder het tapijt vegen. Dan ontstaat inteelt.

    1. Jacobus

     Precies, David, en om die reden is het belachelijk dat we klimatologen die jarenlang studeerden en er onderzoek deden in het vakgebied meer serieus nemen dan vrolijke dilettanten zoals wij. We zijn best slim, we kunnen googelen en we lezen de krant.
     Daarom ga ik ook nooit naar een dokter. Die maken toch ook fouten? Nou dan.

     1. David

      Foute voorstelling van zaken. Je moet niet alleen bekijken wat je (men) weet, minstens zo belangrijk is te beseffen wat je niet weet, wat de onzekerheden zijn.
      Iemand vertelt trots welke boeken hij heeft gelezen, maar interessanter is wellicht welke boeken hij niet heeft gelezen.
      Gisteren keek ik TV naar een zuidpoolexpeditie. Daar groeit het ijs aan en de wetenschappers wijtten dat aan !!!!opwarming !!! van de aarde.
      Je ziet dus een uiting van puur fundamentalisme. De leer staat vast.
      Die wetenschappers hadden zich de James Bond status aangemeten: redder van de aarde. Tja, dat laat je je niet zomaar ontnemen.

  2. Herman Vruggink

   David,

   Heb je dan iets beters dan een parlementaire democratie?

   1. David

    [iets beters dan democratie…]
    Ik zou die vraag iets anders stellen.
    Democratie is amoreel. Dwz bij meerderheid van stemmen kunnen zowel goede als slechte besluiten worden genomen. Hitler is democratisch aan de macht gekomen.
    Democratie moet dus ondergeschikt zijn aan persoonlijke vrijheid en mensenrechten.

    Democratie is irreëel. Wat de meerderheid beslist, hoeft niet waar te zijn.

    Een democratie werkt nmm in kleinere verbanden beter. Als men te weinig invloed heeft, dan verdiept men zich ook minder in het onderwerp. Dan springen activisten en lobbyisten in dat gat en krijgen met de massamedia buitensporige invloed.

    Een grappig boekje is: “de democratie voorbij” van Frank Karsten en Karel Beckman.
    Daarin komen 13 mythes over de democratie aan bod. Hfdst 3 komt met alternatieven zoals decentralisatie en een contractuele samenleving.
    uitg. Aspect

    Vorig jaar zat ik in een congres van wiskundigen. Daar hield een student een verhaal over stemmen. De toehoorders moesten hun favoriete groente kiezen volgens 5 systemen. En je raadt het al: afhankelijk van de manier van stemmen kwam er steeds een ander resultaat uit.

    1. Herman Vruggink

     David,

     Een heel verhaal, maar je beantwoordt de vraag niet. Heb je iets beters dan een parlementaire democratie?

     1. David

      Ik gaf al aan, dat ik de vraag verkeerd vind.
      Democratie dient ondergeschikt te zijn aan mensenrechten en persoonlijke vrijheid.
      Er moet een manier komen, om te zorgen dat onruststokers en paniekzaaiers teveel invloed krijgen.
      Het is ook strafbaar om op te roepen tot een bankrun.
      Kleinere verbanden lijkt mi ook beter. Een EU kan mi nooit democratisch werken.

    2. Herman Vruggink

     David,

     Je schrijft “Er moet een manier komen, om te zorgen dat onruststokers en paniekzaaiers teveel invloed krijgen.”

     Hoe stel je dat voor? 70% is groot voorstander van duurzame energie. Dus de windmolen paniekzaaiers maar aanpakken? En wat te denken van die sceptici (onruststokers) ?

     Oh wacht, laat me raden, je had iets heel anders in gedachten…..

     1. David

      Kom op, dat is toch niet zo moeilijk!
      Ik zei al: mensenrechten en persoonlijke vrijheid zijn punt 1.
      Scheiding van kerk (geloof) en staat is punt 2.
      Het IPCC voorspelt catastrofes op grond van krakkemikkige modellen. Maar op projecties (geloof) mag geen beleid gebaseerd worden.
      Alle 100+ modellen zitten er totdusver naast. Dan heb je toch een gaatje in je hoofd als je daar miljarden kostend beleid aan hangt.
      Beleid, dat bovendien mondiaal geen meetbaar effect heeft en geld onttrekt aan onderzoek dat cruciaal is. Want wij leven (al eeuwen) niety duurzaam en dat houdt je slechts vol met innovatie anders is het over en uit.

     2. Herman Vruggink

      David,

      Nou nee hoor, De modellen zitter er niet naast. Dat is de fantasie van vele sceptici. Kijk maar eens. http://www.met.reading.ac.uk/~ed/bloguploads/FIG_11-25_UPDATE.png
      Wat heerlijk toch dat we in een land leven waarin je gewoon je fantasie de vrije loop mag laten.

      En natuurlijk mag jij je mening hebben dat je het allemaal geldverspilling vindt. De mening van de minderheid mag natuurlijk geuit worden. We zijn het eens dat innovatie zeer belangrijk is. Dat weet de maatschappij ook en daarom wordt daar ook veel in geïnvesteerd.

 17. David

  aanvulling:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/het-monster-trotteldrom/2/

  mooie bijdrage van de heer Hetzler.

 18. Hetzler

  @Vruggink Het Nationale Energieakkoord zal na uitvoering amper 3% van de Nederlandse energievoorziening dekken. Je moet energie en elektriciteit wel onderscheiden. Mondiaal komt het aandeel hernieuwbaar in de energievoorziening onder de 1% uit en is dalende. Het zou mogelijk zijn dat zon door technische innovaties ooit 20% kan bijdragen. Voor de uitontwikkelde wind is geen serieus te nemen rol weggelegd anders dan verkwistend wensdenken van hobbyisten op kosten van de belastingbetaler.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Hieruit blijkt dat je geen flauw benul hebt waar je over praat. Lees eens het energie akkoord, lees eens de gegevens van het CBS.

   “In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. ” dit is dus met inbegrip van vervoer, verwarming en elektriciteit
   http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0385-Verbruik-van-hernieuwbare-energie.html?i=9-53

   Deze 4,5 procent is het de bedoeling dat dit 14% in 2020 wordt.

   “In 2013 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 12 miljard kWh, of wel 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.”
   http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0517-Hernieuwbare-elektriciteit.html?i=9-53

   Kijk eens Hetzler, we zijn allemaal wel eens een beetje in de war, maar dit is toch echt basis informatie. Zeker als je blogs schrijft over energie dan moet je dit soort zaken toch echt weten.

  2. Herman Vruggink

   Hetzler,

   De feiten:

   “In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. ” dit is dus met inbegrip van vervoer, verwarming en elektriciteit
   http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0385-Verbruik-van-hernieuwbare-energie.html?i=9-53

   “In 2013 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 12 miljard kWh, of wel 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.”
   http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0517-Hernieuwbare-elektriciteit.html?i=9-53

   De verwachtingen voor 2020:

   De huidige 4,5 procent duurzaam moet groeien naar 14% in 2020.

   Naar schatting zal het aandeel duurzame elektriciteit dan gegroeid zijn naar 25%

 19. Hetzler

  @Jacobus Het IPCC is geen wetenschappelijk instituut, maar een administratiekantoor. Dit is niet om te bagatelliseren, maar dit is de functie ervan conform het VN-mandaat: het verzamelen van al dan niet wetenschappelijke bijdragen die aan de poort gefilterd worden op het mandaat van menselijke bijdrage aan klimaatverandering (zie dus: uitsluiting van natuurlijke factoren). In een aantal gevallen mogen de indieners van toegelaten artikelen hun eigen bijdrage peer reviewen. Zie Donna Laframboise over de onwetenschappelijke werkwijze van het IPCC.
  Ik zou dus voorzichtig zijn met al te groot vertrouwen in het wetenschappelijke imago van het IPCC. Evenmin zijn Greenpeace en het WNF wetenschappelijke instituten.

 20. arie_jansz

  Meneer Hetzler,
  Ik kende het IPCC niet eens, maar de definitie van Wikipedia komt niet overeen met uw beschrijving.

  “Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijke tijdschriften.”

  Het lijkt mij dat u op 1 punt gelijk heeft, alle onzin wordt hier aan de poort gefilterd.

  Wat overblijft neem ik dan uiterst serieus.

  1. David

   Prettig dat u dat serieus neemt. Dat geeft wat minder pijn als u bij uw portemonnee wordt gepakt.
   Dat geeft een mooi gevoel om al die stalen palen in het water te zien staan.
   Ach en na ons de zondvloed immers. Onze tijd zal het wel duren. Die handige thorium reactortjes om onze ledematen straks warm te houden die kopen onze kinderen wel van de Chinezen.
   Madurodam wordt onze voornaamste inkomstenbron.

   1. arie_jansz

    Vertel?? Is de eerste commerciële Thoriumreactor al in bedrijf genomen?

    Eerst zien en dan geloven zeg ik altijd…tot die tijd geloof ik ook in warpaandrijving.

  2. Jacobus

   Dit lijkt me een voltreffer, Arie.
   Hetzler ziet in zijn complotparanoia het IPCC als een politbureau van een internationale samenzwering van klimaatmafioso die veel geld verdienen aan klimaatalarmisme en andere vage misdrijven. De NWO die samen met de MSM en Bilderbergschurken de windmolenindustrie spekken, zeg maar.

   Heus waar hoor!

  3. Theo345

   “Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere organisaties.”

   En hiermee zou het wetenschappelijk peil gewaarborgd zijn?
   Welke van deze instanties werken waardevrij en zonder vooringenomenheid? En hoe wordt er beslist als standpunten uiteenlopen?

   1. Jacobus

    Natuurlijk, Theo, het is een enorme internationale samenzwering en al die zogenaamde wetenschappers zijn omgekocht door de windmolenhandel.

    Toch?

   2. Herman Vruggink

    Theo345,

    Je zou het IPCC rapport het beste van het slechtste kunnen noemen. Heb je een beter idee? De mate van consensus staat steeds aangegeven: Termen zoals low agreement, limited evidence, more likely than not. Alle procedures en protocols staan uitgelegd. Heb je er wel eens wat van gelezen?

 21. Herman Vruggink

  Nu hangen er plotseling 2 postings van mij in de moderatie gericht aan Hetzler. Heel Vreemd. Zou het aan de opgenomen linkjes liggen? Dan maar even zonder linkjes proberen.

  Beste Jeroen Hetzler,

  De feiten:

  “In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. ” dit is dus met inbegrip van vervoer, verwarming en elektriciteit

  “In 2013 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 12 miljard kWh, of wel 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.”

  De verwachtingen voor 2020:

  De huidige 4,5 procent duurzaam moet groeien naar 14% in 2020.

  Naar schatting zal het aandeel duurzame elektriciteit dan gegroeid zijn naar 25%

  1. Theo345

   De percentages voor 2013 zijn correct.
   Maar ik zou niet te veel verwachten van die 14% in 2020, die ‘zou moeten’.

   Als we in 2020 9% bereiken kunnen we al heel tevreden zijn.

   1. Herman Vruggink

    Theo345,

    Ik heb geen kristallen bol. In principe is het een beetje flauw gesteld vrij simpel te behalen door op 31 december 1919 alle fossiele centrales te sluiten en alle stroom voortaan te importeren. Het hangt verder niet alleen van de maatregelen af maar ook van de toe of afname van het verbruik.

    1. Theo345

     Ik kan wel een redelijke inschatting maken van de te verwachten bijdragen van wind, zon, biomassa. Daarmee heb je de bulk wel gehad.

     Tenzij je massaal waterkracht-energie gaat importeren, inderdaad, daar had ik nog niet aan gedacht.

     Maar dan heb je het nog alleen over het elektriciteitsverbruik, reken je dat even door?

     1. Herman Vruggink

      Theo345,

      Dat is door verschillende instanties doorgerekend. Ongeveer 35% van de elektriciteitsvoorziening, 14 % op het totaal. Daarbij zegt iedereen dat dit zeer zeer optimistische gerekend is. Gelukkig maar. Als je zeer pessimistisch rekent dan kom je op 9% uit. Wil je meer zekerheid hebben op die 14% van moet je nog veel meer maatregelen nemen…. Is dat wat je wilt?

     2. Theo345

      Ik wil die 12% helemaal niet, Herman.
      Maar de politiek wil dat wel. En dan vrees ik dat ze tot besluiten in staat zijn die helemaal niet goed zijn voor het milieu.

      Zoals dat invoeren van stroom met het labeltje ‘duurzaam’.

     3. Herman Vruggink

      Theo345

      Dat je dat aandeel duurzaam niet wilt, is mij duidelijk geworden. Een meerderheid in de maatschappij wil dat echter wel en dat krijgt natuurlijk zijn uitvoering via de politiek. Sorry.

      Persoonlijk hoeft een groot aandeel duurzaam voor mij niet. Ik heb mij hier uitgesproken voor een doelstelling van een aandeeltje van 20% in de elektriciteitsvoorziening wat dus lager ligt dan de huidige doelstelling.

      Maar ik ga er geen halszaak van maken, 5, 10 of 15 % duurzaam boeit mij eerlijk gezegd niet zo, als de ontwikkeling maar niet stopgezet wordt. Wel vind ik het belangrijk dat ingevoerde wetgeving en besluiten worden uitgevoerd en afspraken worden nagekomen.

  1. David

   [Dat lijkt toch wel goed te gaan]
   wat gaat er goed?
   biomassa levert de helft : schandalig.
   Iets stommers dan biomassa verbranden kan je niet verzinnen. Althans voor landelijke energievoorziening.
   Zelfs als 90% van je stroom door wind wordt geleverd heb je in feite nog niks: er kan geen centrale dicht.
   Tenzij we terug willen naar de middeleeuwen, het tijdperk van voor de stoommachine.
   Kijk eens hier voor de stroomopwekking bij onze oosterburen. Die miljarden in wind en zon leveren nauwelijks energie.
   http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/?tx_agoragraphs_agoragraphs%5BinitialGraph%5D=powerGeneration&tx_agoragraphs_agoragraphs%5Bcontroller%5D=Graph

 22. vanGodlos

  Het is mij in ieder geval wel duidelijk dat het niets maar dan ook niets met de Islam te maken heeft …..

 23. Ferdinand Engelbeen

  Sorry David en Hans,

  Dit is al een vrij oud verhaal en voor het eerst verschenen op WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/04/an-engineers-take-on-major-climate-change/

  Er zitten zoveel fouten in de aannames, dat ik er niet veel waarde aan zou hechten.

  Terwijl ik het met de schrijver eens ben dat de invloed van die extra CO2 op het klimaat zeer gering is, zijn de opgegeven redenen over de oorzaak van de CO2 stijging compleet fout. Dat is op WUWT uitgebreid aan bod gekomen, zie mijn vele bijdragen aldaar, met de eerste twee samenvattingen:

  http://wattsupwiththat.com/2013/06/04/an-engineers-take-on-major-climate-change/#comment-1325743
  en
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/04/an-engineers-take-on-major-climate-change/#comment-1325823

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.