Moeder dwingt vriendin van zoon tot abortus, SGP eist opheldering

Gedwongen worden tot een abortus. Veel fouter wordt het niet.

Er stond afgelopen woensdag een afschuwelijk verhaal in De Telegraaf. Een jongen van 17 had zijn vriendinnetje zwanger gemaakt. Het meisje wilde graag het kindje dat in haar buik groeide houden. De moeder van de jongen vond dat een verschrikkelijk idee. Dus ging ze, samen met haar man en de ouders van het meisje, een hele avond plus nacht op haar inpraten om vooral wél een abortus te plegen:

Tot 3 uur ’s nachts hebben we met z’n allen op haar ingepraat. Het was bijna te intimiderend, maar ik had alles voor de toekomst van mijn zoon over. Uiteindelijk gaf ze tot ieders opluchting toe. De volgende dag ging ze met haar moeder en met mijn zoon naar een kliniek om alles in gang te zetten. De week erna was het zover. Jeetje wat duurde die week lang. Mijn zoon was op van de zenuwen: wat als ze zich toch bedacht in die dagen bedenktijd?

Eindelijk was het zover. Ik wilde zeker weten dat alles echt door zou gaan. Dat deze nachtmerrie voorbij zou zijn. Ik heb mijn zoon afgezet bij de kliniek. Als ie zo’n held was om intiem met haar te zijn, dan moest hij ook een held zijn om haar hier te steunen. Maar ik deed het ook voor mezelf. Ik wilde zeker weten dat het echt ging gebeuren.

Het is een ongelofelijk triest verhaal. Alsof een kind dat wordt geboren in het welvarende Nederland serieus de toekomst kan verpesten van de 17-jarige jongen. Zelfs de meest progressieve voorstanders van abortus moeten erkennen: wat hier is gebeurd, is niet oké. Een meisje of vrouw dwing je niet tot abortus, zeker niet als ze zelf het kindje graag geboren had laten worden om het te kunnen opvoeden.

SGP-leider Kees van der Staaij is terecht bezorgd over dit verhaal:

Abortus is al erg genoeg, maar als zwangere vrouwen en meisjes daar ook nog eens toe gedwongen worden, dan moeten werkelijk alle alarmbellen gaan rinkelen. Iemand dwingen tot een abortus is in strijd met de wet. Dat moet iedereen weten. Daarom wil ik precies horen hoe zulke dwang aangepakt kan worden. Het komt vaker voor, maar ook al zou dit het enige voorbeeld zijn, dan zal dit ook de regering ervan moeten doordringen dat we echt op de verkeerde weg zitten. De SGP zal er in ieder geval niet in berusten dat dit soort situaties nog steeds bestaan in Nederland.

Het gebeurt ongetwijfeld vaker dat zwangere meisjes en vrouwen worden gedwongen om een abortus te plegen, hetzij door hun partner, hetzij door familie en vrienden (of een combinatie daarvan, zoals in het verhaal hierboven). Er moet veel meer voorlichting en duidelijkheid komen over de alternatieven die er zijn voor abortus, zoals het kindje gewoon geboren laten worden of het kindje bij geboorte afstaan aan adoptieouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen.

Nu lopen talloze Nederlandse vrouwen rond met de gedachte dat ze een zoontje of dochtertje zouden hebben als ze niet waren gedwongen tot een abortus. Dat kan toch niet meer anno 2015?

Dit zijn de Kamervragen die de SGP heeft gesteld over deze zaak:

1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘Mam… ze is zwanger'[1]

2. Is het op enigerlei wijze onder druk zetten van een vrouw om een abortus te plegen in Nederland toegestaan?

3. Bent u met ons van mening dat onder druk zetten van een zwangere vrouw om een abortus te plegen, zeer ongewenst is en met alle mogelijke middelen tegengegaan moet worden?

4. Op welke wijze is het in Nederland precies strafbaar gesteld om een zwangere vrouw aan te zetten tot het laten weghalen van haar ongeboren kind? Welke strafbepalingen zijn hierop van toepassing?

5. Kan er in een dergelijk geval sprake zijn van medeplichtigheid bij of het medeplegen van een abortus door degene die een ander door woorden of gedrag onder druk zet om een abortus te ondergaan?

6. In hoeverre maakt het voor de strafbaarheid uit of er sprake is van een gezagsrelatie tussen degene die aanzet tot een abortus en de zwangere vrouw? Geldt een dergelijke omstandigheid als een strafverzwarende omstandigheid?

7. Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met gevallen waarin sprake is of lijkt te zijn van abortus onder druk, dreiging of dwang door de partner, ouders of omgeving van vrouwen die zwanger zijn?

8. Bent u met ons van mening dat het onderkennen dat er sprake is van druk om een abortus te ondergaan een belangrijke taak is voor artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers of abortusklinieken die zwangere vrouwen begeleiden en dat in een dergelijk geval nooit tot een abortus overgegaan mag worden?

9. Bent u bereid maatregelen te nemen om via voorlichting, het bieden van alternatieven of op een andere wijze te bevorderen dat tot het uiterste wordt voorkomen dat er in Nederland sprake is van gedwongen abortussen?

10. Vindt er vanuit de overheid specifieke voorlichting plaats richting ouders om hun kinderen te steunen bij een onbedoelde zwangerschap?

[1] ‘Mam… ze is zwanger..’, www.telegraaf.nl, 25 maart 2015.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. Chef-70

  Ik heb het stuk ook gelezen en ben het eens met het feit dat de moeder van de zoon dit niet had moeten doen. Ze had hooguit kunnen vragen aan het meisje of ze het zeker weet en of ze weet dat kinderen opvoeden niet makkelijk is, zeker niet op die leeftijd. Had het mijn zoon geweest dan had ik het zo gedaan. Wil ze het toch houden, dan schouders er onder als opa’s en oma’s en meehelpen. Ik hoop dat ze nooit oma wordt.

 2. Staphylocoque

  Walgelijk, je dwingt iemand toch niet tot abortus?
  Zijn dat nou de befaamde moderne progressieve verworvenheden?
  Ik heb er geen woorden voor.
  Terecht dat de SGP kamervragen stelt.

 3. Gielah

  Ouders moeten weten waar de grenzen van hun autoriteit liggen.
  Deze moeder mengde zich in zaken die haar NIET aangingen.
  Er breken in het leven van ieder jong mens tijden aan, waarin moedertje lief echt opzij MOET.

  Dat zwangere meisje had desondanks niet naar haar hoeven luisteren.
  Ze had weg kunnen gaan.
  Wie oud genoeg is om een seksuele relatie aan te gaan… en de mogelijkheid te openen om nieuw leven in haar lichaam te laten ontstaan…waar ZIJ ( en natuurlijk ook die jongen) verantwoordelijk voor is,
  die moet ook in staat geacht worden voor dat ongeboren leven óp te komen… het te beschermen… en tegen een ieder, die dat leven van haar kind bedreigt, keihard NEE te zeggen.

  Ik constateer dus minder dan moederlijke en vaderlijke gevoelens bij dat jonge stel.

  Ik constateer tevens een onverantwoordelijk omgaan met hun seksualiteit, want wat is er eigenlijk mis met anticonceptiemiddelen en de morningafter pil?

  Wat de SGP betreft… die hebben hierin natuurlijk volkomen gelijk.

  Ik heb maar één kleine kanttekening: de SGP blijkt in het geval van abortus wél op de ketting te kunnen en te willen springen… zoals die partij dat ook doet met betrekking tot de nooit door Gód gevraagde of gewenste zondagsheiliging…
  maar als het om de duivelse islam gaat, een baarlijke afgoderij dus… die heel wat méér doden kost en gaat kosten dan de ( ook door mij afgewezen) abortuspraktijken doen…
  dán hoor je hen nauwelijks of helemaal niet!

  Kijk… dat snap ik dan weer niet.

  1. LafSchaap

   Welnee, als je je broek kunt uittrekken dan betekent dat nog lang niet dat je de opvoeding van een kind aankan.
   Die jongelui, kinderen nog, zijn ‘een beetje dom’ geweest.
   Maar de ouders van, met name, het meisje zijn nog dommer bezig. Zij hebben zich niet gerealiseerd dat deze abortus hun dochter blijvende schade toebrengt. Ook vrouwen, die de ingreep vrijwillig hebben laten doen, weten dat na jaren nog precies, en vaak met spijt.
   De ouders van het meisje hadden hun kind daartegen moeten beschermen en, met haar, een andere oplossing moeten zoeken.

   1. latraviata

    Abortus zou blijvende schade toebrengen? Dat is een typisch argument van de pro life beweging en is nooit aangetoond, eerder het tegendeel.
    Ook uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen, dat de abortus die ik 45 jaar geleden (vrijwillig) had, bij mij geen enkele schade heeft toegebracht. Wat is precies dwingen? Kennelijk waren de argumenten van de moeder overtuigend genoeg, ik lees nergens dat het meisje is ontvoerd en een gedwongen abortus heeft ondergaan.

    1. van Urk

     Bij u misschien niet maar het is te naief om te gaan denken of zelfs zeker te weten dat abortus geen schade kan toebrengen! Er zijn moeders die het ook vrijwillig hadden gedaan maar later er toch ontzettend spijt van hadden gekregen en er zelfs psychisch er onder geleden hebben!

     1. latraviata

      Ja en dat wordt ze aangepraat door mensen als u.

  2. MicMokum

   “Deze moeder mengde zich in zaken die haar NIET aangingen.”
   Het welzijn van een *minderjarig* kind is wel degelijk een zaak van elke moeder.

   1. Gielah

    Het seksuele leven van een jongere valt niet onder de ouders… evenals het seksleven van ouders door kinderen beoordeeld dient te worden.

    Sturing en voorlichting dienen vóór die tijd hun beslag gekregen te hebben.
    Daarna is de jongere een levensfase en een situatie binnen getreden, waarbij inmenging van ouders niet meer past.
    Hooguit wat voorzichtige waarschuwingen vanaf de zijlijn… die niet echt gewaardeerd zullen worden.. en dus ook geen effect zullen hebben.
    Mijn mening.

    Is een jong meisje eenmaal zwanger… en 17 is wel jong… maar niet dramatisch jong… en biologisch helemaal niet te jong…. (Maria kreeg Jezus bijvoorbeeld toen zij veertien was), dan dienen ouders te vragen wat ZIJ met die zwangerschap wil… zij is namelijk de moeder…en heeft in deze dus álle zeggenschap en verantwoordelijkheid…. wat ouders ook over het tijdstip van die zwangerschap mogen vinden.
    Zij mogen vrágen… en verder niet sturen.

    Ze moeten beseffen dat die dochter, wát zij ook beslist… daar levenslang zélf de gevolgen van gaat ondervinden… het zij positief of negatief…. maar zij moet dan weten ZELF gekozen te hebben.
    Hebben de ouders dan in een bepaalde richting gepusht…. dan kan dan ook een levenslang punt van spanning tussen dat meisje en haarouders blijven.

    1. van Urk

     Inderdaad Gielah! Het kan ook zo zijn dat de ouders van de vader totaal niet eens zijn met de relatie van zijn vriendin en liever een ander schoondochter gewild hadden en daarom voor een abortus pleiten! Maar stel dat de moeder wel de keuze zou nemen voor abortus waar de vader niet mee eens is dan krijgt men weer omgekeerde rollen dat de ouders van de vader het meisje gaan dwingen om het kind te gaan houden omdat het ook een deel van de vader is!

 4. J.C.

  Recept voor de volgende verwarde man…………..

 5. Pieter G

  Erg overdreven en manipulatief geschreven.
  Het gaat helemaal niet om een kindje, maar om een paar cellen, daarbij komt dat er een wettelijk kader is waar iedereen zich aan moet houden.

  Verder lees ik niets over de achtergrond van het 17 jarige(dus minderjarig) meisje. Een jong meisje opzadelen met de zorg van een kind terwijl ze met een studie bezig is die voor de rest van haar leven bepalend kan zijn is ook niet bevorderlijk. Waar waren de ouders van het meisje? Dat verteld het verhaal niet. Dat die als eerst verantwoordelijke hun dochter vragen of ze het wel zeker weet wat het allemaal inhoudt voor de toekomst lijkt me voor de hand te liggen. Zijn die er niet dan is een moeder van de vader in kwestie niet zo vreemd als meedenkend ouder.

  De SGP is per definitie tegen abortus die vinden het belang van de moeder minder of niet belangrijk.
  Dat stadium zijn we al lang voorbij.

  Als het meisje perse het kindje wil laten geboren worden moet dat altijd mogelijk zijn. Adviseren is goed dwingen is altijd fout.
  Baas in eigen buik.

  1. van Urk

   Ha,Ha Baas in eigen buik! Als dat zo was kon je alles zelf in je buik onder controle krijgen ook bij ziektesymptomen! Op het moment dat de vrouw zwanger is heeft ze totaal de macht niet meer over haar eigen lichaam, maar begint haar lichaam juist meer zorg en bescherming te gaan verlenen voor het nieuwe leven in haar buik! De SGP vind het belang van de moeder net zo belangrijk en uit dit verhaal is vernomen dat de moeder het kindje wil houden dus vind de SGP het ook belangrijk dat de moeder daar hulp en begeleiding in kan krijgen om voor het kind te kunnen gaan zorgen!

  2. van Urk

   Een paar cellen!? Die cellen bevatten onder de microscoop alle ingredienten voor het beginstadium van een levende nieuwe mens dus is het een mensenkind en geen cellen van een varken of hond of een klompje onzinnige cellen! Zo zie je maar.. atheisten zien in alles wat leeft op de wereld meer als een soort labarotorische weggooi product waarbij ze alles zogenaamd interessant denken te vinden over cellen,genen of DNA omdat ze weer eens wat nieuws ontdekt hebben via de wetenschap zodat ze weer op hun borst kunnen gaan slaan maar niet de antwoord hebben op de vraag; hoe en waarom het dan toch zo interessant is en waardoor!

   1. latraviata

    Dat is nog eens een uitspraak over atheisten, je moet maar durven!

    1. van Urk

     Ik durf alles te zeggen zolang harteloze mensen zoals u christenen bashen vanwege hun principes en daar hoort het behouden van een kwetsbaar leven ook bij!

     1. latraviata

      Toch zou ik er met klem op aan willen dringen, dat u zich iets meer in het atheisme en atheisten verdiept. Zolang christenen vinden dat zij het morele gelijk aan hun kant hebben zullen christenen gebasht worden en terecht.

     2. van Urk

      @ Latraviata Daar heb ik al mijn hele leven al in verdiept en zelfs mee samengewerkt waar ik soms nog mijn hoofd over breek maar dat wil nog niet zeggen dat ik die mensen niet respecteer op hun kijk over het leven. Maar bij sommigen en dat geldt ook bij u over sommige christenen kan soms weleens mijn bloed gaan koken over bepaalde kinderachtige opmerkingen om hun gelijk te verdedigen.

 6. MicMokum

  Dus praten én een week bedenktijd staat tegenwoordig gelijk aan “dwingen”?

  Wat je ook van abortus vind, het is ronduit belachelijk om te doen alsof er met Kalashnikovs gedreigd werd.

  1. van Urk

   Nee Kalshnikovs niet, maar het ongeboren kind werd zelf wel bedreigd door een keus van naieve volwassenen die eigenlijk zelf niet geboren horen te worden en die het levenslicht die zij buiten hun eigen moeder mogen ervaren gewoon niet waard zijn!

 7. Mart

  Abortus is MOORD daarvoor hoef je geen cristen te zijn om dat te beseffen.Een klein beetje verantwoordelijkheid van de kant der coabiteerders(neukers),zou wenselijk zijn.

  1. latraviata

   Dat betekent dat de cohabiteerders (neukers) voor straf de baby moeten krijgen? Een baby als straf, dat lijkt me een hele gezonde oplossing voor ouders en kind…not.

   1. van Urk

    U ziet een baby als straf! Ik vraag mij af hoe uw ouders erover hadden gedacht toen u op aarde kwam! hopelijk niks negatiefs!

    1. latraviata

     Als je mensen dwingt de baby toch te krijgen als consequentie van hun daden, dan zie ik dat als straf. Ik zie een gewenste baby niet als straf, ik zag mijn eigen gewenste babies niet als straf noch zagen mijn ouder mij (gewenst) als straf.
     Verdraai mijn woorden niet om uw pleidooi kracht bij te zetten, dat is niet netjes.

     1. van Urk

      Maar dat zeventienjarig meisje wilt JUIST toch haar baby HOUDEN en die geluk wordt haar op een dwingend manier ontnomen!!! Dan zit de slechtheid toch bij die ouders zelf die het gevoel hebben zelf gestraft denken te zijn!

  2. latraviata

   Neen, dat is het niet.

   1. van Urk

    Als je geen kind kan opvoeden ligt het ten eerste niet aan het kind zelf maar is het in de thuissituatie van de moeder en of de vader al een puinhoop! Ik heb levende bewijzen gezien bij tienerouders dat het wel kan maar die hadden dan ook het geluk dat ze gezegend waren met hechte familiebanden die er alles aan deden voor begeleiding en zorg.

    1. latraviata

     Ongetwijfeld zijn er goedetiener ouders. Maar het feit dat ze tiener en ouder zijn geeft mij toch wel de indruk dat iets niet helemaal goed is gegaan tijdens hun opvoeding.

     1. van Urk

      Ben ik niet echt helemaal met u eens. Aan de opvoeding van de ouders hoeft het niet zozeer te liggen dat hun kinderen in de problemen kunnen gaan komen omdat het ook voor kan komen bij voorbeeldige ouders! Maar dat kan wel gemakkelijk herkent worden als de ouders daadwerkelijk niet deugen omdat zij er te gemakkelijk voor weglopen als hun kind een probleem heeft en dat maar zo snel mogelijk doorschuiven aan instanties of in dit geval een abortuskliniek, zonder eerst te kijken of er andere mogelijkheden zijn om het probleem in eerste instantie eerst via de hulp van de familie zien op te lossen, omdat ouders ten alle tijde als eerste verzorgers verantwoordelijk zijn voor de welzijn van hun kinderen .

 8. LafSchaap

  Volgens mij is er geen vrouw die zomaar, voor haar lol, abortus pleegt. Ze doet dat omdat ze meent dat het niet anders kan. En wellicht heeft ze daar ook gelijk in.
  Maar in het onderhavige geval wilde de jonge moeder in spé het kind houden. Ik vind daarom dat haar ouders haar hadden moeten helpen bij het vinden van een andere oplossing. Hoe oud was dat meisje? 16, 17 of 18 jaar? Een kind nog. Haar ouders hebben het fors laten afweten.

 9. Maaike

  Het besluit tot abortus is een besluit van de zwangere en van de zwangere alleen. Hoe wordt er omgegaan met deze vrouwen door de arts en/of verpleegkundige. Krijgt de vrouw echt de gelegenheid alleen met de arts te spreken?Heeft de arts het ook over eventuele alternatieven? Is er ook een maatschappelijk werker in de kliniek, en vooral: wordt er onbevooroordeeld naar de client gekeken?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.