Willem Vermeend & Rick van der Ploeg: ‘Geen windmolens, zon heeft de toekomst’

Verstandige kritiek PvdA-goeroes op energieakkoord.

‘Geen windmolens, zon heeft de toekomst’. Onder deze titel schreven Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, beiden economen van PvdA–huize, in de Telegraaf [Noot HL: De Volkskrant zal hun stukje wel niet hebben willen plaatsen.] dat we in Nederland moeten stoppen met windmolens. Ze brengen veel schade toe aan onze leefomgeving, leveren geen echte bijdrage aan een beter milieu en roepen bij veel burgers weerstand op. Volgens de economen moet Nederland gebruik gaan maken van de nieuwste zonne-technologie en meer werk maken van energiebesparing. Windturbines zijn dan niet meer nodig. …

… Uit een Volkskrant-enquête van begin maart blijkt dat een grote meerderheid van de provinciebestuurders niet gelooft dat het zal lukken de komende vijf jaar voldoende windmolens te plaatsen om de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te halen.

Als belangrijkste redenen worden genoemd: onvoldoende draagvlak, verzet van burgers, molens draaien op subsidies, ze zijn inefficiënt of er zijn onvoldoende geschikte locaties. Maar ook de lobby van belangenbehartigers van de windenergie–industrie, die goed geld aan de molens gaan verdienen, wekt veel weerstand. Daarbij maken de voorstanders van wind dankbaar gebruik van het feit dat Nederland achterloopt bij de rest van Europa als het gaat om het aandeel duurzame energie – meer molens is hun antwoord. …

Nieuwe analyse kosten en baten is noodzakelijk

Omdat het bij de plaatsing van molens gaat om een besluit waardoor Nederland de komende vijftien jaar zit opgescheept met een ouderwetse mechanische technologie die subsidies slurpt en bovendien onze leefomgeving schade toebrengt, is een dergelijke goed doortimmerde analyse zonder meer noodzakelijk.

Het gaat hier om geld van de belastingbetalers en daar moet politiek Den Haag zuinig en zo efficiënt mogelijk mee omgaan. Alleen al de kosten van windmolens op zee kunnen voor de schatkist in totaal oplopen tot €18 miljard.

Voorstanders van wind doen vanwege de publieke opstand tegen windenergie nu doorzichtige pogingen om dit bedrag naar beneden te praten tot de helft en komen ook met gedateerde berekeningen die duidelijk moeten maken dat zonne–energie geen goed alternatief voor wind kan zijn. ….

Aldus Vermeend en Van der Ploeg.

Lees verder hier.

Dit is (bijna) allemaal verstandige taal. Wat de auteurs echter niet vermelden, is dat het aanbod van windenergie intermitterend is en niet correspondeert met de fluctuaties van de vraag. Er is derhalve altijd een 100% reservecapaciteit van fossiele energie nodig om in te springen wanneer het niet waait. Ook zijn hun schattingen van de kosten aan de lage kant. Kritische deskundigen, zoals Kees le Pair, Fred Udo, Kees de Groot, Pieter Lukkes en Theo Wolters komen tot veel hoger cijfers. Voorts levert de inzet van windenergie geen besparing van de CO2–uitstoot op wegens het zogenoemde waterbedmechanisme. Met vermindering van de uitstoot hier kunnen producenten uitstootrechten aan anderen elders verkopen. De totale uitstoot blijft echter hetzelfde. Daarnaast levert de inzet van windenergie – als deze eenmaal een bepaald percentage van de energy mix heeft bereikt – geen besparing van fossiele brandstof meer op en (dus) ook geen vermindering van de uitstoot van CO2. Dat komt omdat de winst van het gebruik van windenergie geheel wordt opgeslokt door efficiencyverliezen door op– en afregelen in de rest van het energiesysteem.

Het wordt wel eens vergeten, maar het was uiteindelijk allemaal te doen om een vermindering van de CO2–uitstoot. En die vermindering was weer nodig om die verschrikkelijke opwarming van de aarde te voorkomen, die maar steeds niet wil komen. Immers, de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt al zo’n 18 (!) jaar niet meer. Kortom, waar doen we het allemaal voor? Om onze groene medemensen een goed gevoel te geven? Getuigenispolitiek? Hoe het ook zij, het blijft een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering.

Voorts bevelen de auteurs betere isolering en zonne–energie aan in plaats van windenergie. Betere isolering is niet controversieel. Maar iemand zal de daarvoor benodigde investeringen moeten ophoesten. Vele particulieren hebben daarvoor geen geld (over). Voor zonne–energie geldt ook dat het hier om een (nog?) betrekkelijk dure intermitterende energiebron gaat, die een backup van fossiele energie vergt. De auteurs wijze op de mogelijkheid om productiefluctuaties te regelen via opslag van stroom in volgens hen veelbelovende zogenoemde Tesla–batterijen. Misschien krijgen ze gelijk, maar vooralsnog vormen deze niet meer dan een belofte. Zo heeft Toyota onlangs te kennen gegeven de samenwerking met Tesla te beëindigen.

Per saldo dient de inbreng van deze – ook buiten de eigen kring – gezaghebbende PvdA–economen toch te worden toegejuicht als een welkome bijdrage aan de discussie binnen de PvdA, die niet zelden een hoog wensdenkgehalte heeft.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

 

Leest u De Dagelijkse Standaard graag? Help ons dan groeien. Doneer nu. Alleen met uw hulp kunnen we onze supersnelle groei bekostigen (we zijn razendsnel gegroeid, wat helaas extra kosten met zich meebrengt) én investeren in de toekomst, waardoor u nog meer te lezen en te zien krijgt op DDS, en we het niveau kunnen verhogen. Alle giften zijn dus buitengewoon welkom: of het nou om 100 euro, 50 euro, 50 euro of 5 euro gaat. Wilt u 250 euro of meer geven? Doe dat en word een officiële Vriend van DDS, waardoor u uitgenodigd wordt om met de redactie te dineren en gratis toegang krijgt tot onze (te organiseren) evenementen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

31 reacties

 1. JanvanEechoud

  Zo!
  Om je te bescheuren toch?
  Nu nog het immigratieprobleem en de EU….. met een PVV oplossing aanpakken, en we gaan Nederland weer ópbouwen….. ipv afbreken! 😉

  1. anna67

   Ja, zo ongeveer dacht ik ook! Een hoopvolle kanteling.

 2. Herman Vruggink

  De zon heeft de toekomst! … maar nu nog even niet. Wind op zee kost ons nu 14,5 cent subsidie, zon zit daar nu kort onder met 14,1 cent. Wind op land is een stuk goedkoper. Tussen de 5 en 11 cent. Windmolen haters doen er goed aan om uitgewerkte slimme zonneplannen te presenteren om windmolens te voorkomen. Indien je geen wind, hydro, bio en thermisch hebt dan heb je natuurlijk 100% backup capaciteit nodig. Daarom is een mix van wind/zon/hydro/bio/fossiel/kernenergie waarschijnlijk de oplossing voor de toekomst. Duitsland denkt met slechts 8 centrales als backup uit te kunnen….
  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-bund-will-acht-kraftwerke-als-stromreserve/11543062.html

 3. Gerben

  Fantastisch. Twee linkse economen die precies weten hoe het moet. En natuurlijk moet de overheid op de stoel van de energieondernemingen gaan zitten en bepalen waar ze hun geld in moeten steken.
  Nee, we moeten juist afblijven van de energiemarkt. Al dat gesmijt met subsidie werkt niet. Emissiehandel is een prima instrument zolang overheden de energiebedrijven vrij laten bepalen waar ze hun geld in steken.

 4. David

  De emoties gaan met menigeen op de loop als het woord duurzaamheid valt.
  Eens zal een energietransitie nodig zijn, maar dat kan nog best een paar eeuwen duren, vooral als het lukt methaanhydraten uit de diepzee te winnen.
  I.i.g. dragen zon en wind, zonder grootschalig opslag systeem, niet aan transitie bij.
  Het gehamer op energiebesparing is een zwaktebod: te weinig energie maakt kwetsbaar, want het aanpassingsvermogen wordt aangetast. Besparing vindt toch wel plaats als het geld oplevert.
  Bij het schaarser worden van fossiele brandstoffen is een Jules Verne achtige innovatie nodig om onze maatschappij en welvaart te handhaven. Het is een illusie te denken dat dat het met zon, wind en biomassa.
  Op naar het thorium symposium.
  Alleen kernenergie kan kolen, olie en gas vervangen

 5. Hetzler

  Zo is dat: kernenergie is wat we nodig hebben. Er is geen noodzaak voor windmolensceptici om alternatieve zonneplannen te ontwikkelen. Wat nodig is, is plannen ontwikkelen voor een energietransitie die wel duurzaam is. Dus waarin geen plaats is voor hernieuwbaar in de huidige vorm. Plannen ontwikkelen voor toepassing van een inefficiënte energiebron als de huidige generatie zonnepanelen is dan ook tijdverspilling. Bovendien is het een intermitterende energiebron waarbij geen opslagmogelijkheden zijn zonder in strijd te raken met duurzaamheid.
  Het zou dan wenselijk zijn als deze maatschappij verlost wordt van het hedendaagse tijd- en geldverspillend wensdenken. Ik zal de dag prijzen waarop eindelijk het gezonde verstand zal zegevieren en men zich zal wijden aan een daadwerkelijk duurzame energietransitie.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Tja, alleen een beetje jammer dat Thorium pas in 2040 op z’n vroegst beschikbaar is. En we hebben ook geen garanties dat het een groot succes gaat worden. Dat is slechts een aanname. Vervolgens mag je er nog 30 jaar bijtellen voordat er een substantieel deel aan Thorium staat op gesteld. Tja, en het aantal anti windmolen stemmen lijkt nou niet echt te zijn toegenomen sinds de laatste verkiezingen. Dus waarom zou aangenomen wetgeving gaan veranderen? Met de juiste stappen en argumenten kan je de komst van de molentjes vertragen als je je best doet. Maar misschien wil je slechts alhier je onderbuikgevoelens laten gaan. Heeft ook een functie, lucht lekker op! 🙂

 6. Pimsch

  Het algemene “Ja” voor duurzaamheid sluit ook een algemeen “Ja” in tegen luchtverontreiniging. Dus minder CO2, methaan, NOx, roetdeeltjes en fijnstof.
  Of niet soms?

 7. W.H.J. Reiss

  Op economisch gebied zijn deze 2 economen, Don Quichotte en Sancho la Pancho ! In elke discussie kun je deze 2 AllochtonenPartij neuzelaars hun stellingen zo weerleggen. Deze 2 malloten staan in mijn ogen synoniem voor de ‘domkoppen’ in dit kabinet !

 8. Hetzler

  Herman Correct. thorium heeft een lange weg te gaan. Echter, je gaat te gemakkelijk uit van de veronderstellingen dat het zo lang zal duren en dat er geen garantie op welslagen is. Wat het eerste betreft is die lange weg eerder het gevolg van de hetze van de milieubeweging en de politieke angst om hier vol op in te zetten, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld China. Verder heeft er een veelbelovende thoriumreactor bestaan en is juist volle inzet een aanvaardbaar politiek gegeven voor het inslaan van deze weg op basis van gegronde technische kennis en gegevens op het welslagen ervan. Op 17 april zal hier publiciteit en uitleg aan gegeven worden op het symposium in Delft. Deze onzekerheid is dus in wezen een invalide argument, evenals de vermeende lange termijn. Dit is ad hoc hypothetiseren. In de tussentijd kunnen bovendien andere bronnen zoals schaliegas en -olie worden aangewend waardoor in elk geval in de tussentijd de best duurzame energietransitie gewaarborgd blijft. Windmolens en de huidige generatie zonnepanelen zijn als de doodlopende tak in de ontwikkeling van de Homo Sapiens zoals dat ooit de Neanderthaler was. Het is treurig dat de milieubeweging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt, waar zij altijd zo hoog van opgeeft, door deze doodlopende weg door leugens en desinformatie af te dwingen. Het is geen toeval dat de milieubeweging er alles aan doet om precies die energiebronnen te demoniseren die de duurzame energietransitie bevorderen, namelijk (schalie)gas en -olie, en kernenergie. Het is een gotspe dat juist deze demonisering erin geslaagd is via het subsidiebeleid de kolenindustrie explosief te laten stijgen en vervolgens te roepen dat de vervuiler moet betalen. Voor alle duidelijkheid wie dit mocht denken: CO2 is geen luchtvervuiler. De protagonisten van hernieuwbaar blijken aldus de grootste dienaren van de kolenlobby. De ironie kan niet ontluisterender zijn. Zouden zij hier voor betaald worden door de kolenindustrie? ik zou het haast gaan denken.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Allemaal prachtig. En er zal best een goede kans van slagen zijn. Alleen … 2040 voor de eerste Thoriumcentrale… Daar zal niet op gewacht worden. Dus windmolens of een ander duurzaam alternatief.

   1. Hans Labohm

    Herman Vruggink,

    Ik begrijp je niet. Bij herhaling is in de ‘postings’ die ik zelf heb geschreven en die door anderen zijn geschreven (bijvoorbeeld onlangs door Fred Udo) gesteld dat windmolens geen noemenswaardige besparing op fossiele brandstoffen opleveren en (dus) ook niet tot een vermindering van de CO2-uitstoot leiden. Waarom zouden we dan toch windmolens moeten plaatsen?

    1. Herman Vruggink

     Hans Labohm,

     Waar ik al eerder op gewezen heb:

     1. Alle windplannen tot aan 2023 zijn in kannen en kruiken.

     2. Er is nog steeds een overgrote meerderheid in het parlement voor windmolens.

     3. Volgens alle peilingen is nog steeds een ruime meerderheid van het volk voor windmolens. (behalve in de achtertuin)

     4. Het rapport van Udo staat alleen. Aanvullend en breder onderzoek uit meerdere bronnen is nodig. Het argument staat nu te zwak. Zo denkt Duitsland met slechts 8 backup centrales rond te kunnen komen. Bij uitvoering van die plannen wordt het ongelijk van Labohm en Udo bewezen. Andersom, als de komende jaren de CO2 uitstoot in Duitsland niet daalt dan zal er meer besef komen.

     Zelf sta ik er min of meer neutraal in. Zeker doorgaan met wind en zon, maar 8% of 10% in 2020 is mij ook goed. Frankrijk en Engeland liggen tenslotte ook nog steeds 10% achter, dus voor Europa hoeven we het niet te doen.

   2. Theo345

    Herman, we hebben nu meegemaakt dat de complete milieubeweging roept dat wind en zon de energiebronnen van de toekomst zijn, en nu duidelijk wordt dat dat niet waar is kom jij met de gedachte dat ze dan toch voor tijdelijk wel een oplossing zijn.

    Het bezwaar is juist dat deze ‘duurzame’ energiebronnen niet duurzaam zijn, en geen bijdrage van betekenis leveren. Duurzame energie bestaat niet. Ook niet voor tijdelijk.

    1. Herman Vruggink

     Theo345,

     Zon en wind hebben bij gebrek aan beter zeker een toekomst. Niet de allesbepalende toekomst waarmee alles kan worden ingevuld. En het is nog helemaal niet duidelijk hoe ver zon en wind kunnen komen. Dit zal ook afhangen van technische doorbraken op het gebied van energieopslag. Duurzame energie bestaat natuurlijk wel. Wind en zon zijn er altijd en eeuwig. De windmolen zelf is natuurlijk niet duurzaam.

 9. David

  @Herman Vruggink
  Geloof het of niet, maar ik heb geen hekel aan windmolens. Als ze niet te dicht bij mijn huis staan uiteraard. Als kernenergie democratisch wordt geweerd of thorium het niet redt en kolen, olie en gas op zijn, dan blijft er niet veel anders over dan windmolens en paarden : het land is dan weer de enige energiebron, zoals in de middeleeuwen. Maar het lijkt mij, dat we ons stinkende best moeten doen om die feodale situatie te vermijden.

 10. Lieftinck

  Er valt nog veel te winnen met energie besparing. We staan nu op de rand van een nieuwe revolutie. Tot nu toe reden hybride auto’s op fossiel en accu’s. Ze waren inderdaad zuiniger maar ook Godsgruwelijk duur, en dan had je nog de vervuilende accu. Er komen goedkopere alternatieve aan, hybride zonder accu, maar met perslucht, en, veel en veel goedkoper.

  De verwachting is dat in 2020 auto’s 1 op 50 kunnen rijden. Ik denk dat dit te positief is, maar minimaal de helft moet zeker kunnen. Reken eens uit hoeveel CO2 dat bespaart. Al geloof je er niet in, het bespaart in ieder geval veel geld.
  http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/automotive-innovation/innovation-by-psa/hybrid-air-engine-full-hybrid-gasoline

  1. Gerben

   Het idee van een persluchthybride is al een aantal jaren in ontwikkeling. Het heeft meer verliezen dan een accu hybride. De verwachting is dat het vooral voor zwaardere voertuigen een oplossing kan bieden. Voor de gemiddelde middenklasser en het luxe segment zal denk ik toch accu’s de standaard worden. Voor goedkopere auto’s kan het wel een oplossing zijn. Er komen nu steeds meer plug-ins. Dat komt vooral doordat die op papier heel zuinig zijn (want electriciteit telt niet mee voor uitstoot).

 11. David

  @Lieftinck
  Het lijkt mij sterk dat we aan vooravond staan van een energierevolutie. Niets wijst daar op. Er is alleen verstoring door subsidies. Nu rijden wat grote auto’s zuiniger omdat de remenergie in accu’s wordt opgeslagen. Dat kan goedkoper met perslucht of een vliegwieltje. Over een paar jaar heeft elke auto dat en zo wordt het wagenpark steeds een beetje zuiniger.

 12. Turris

  Bij gebrek aan beter kunnen we fossiele energie nog honderd jaar goed gebruiken en inzetten op R&D (geldt ook voor Thorium MSR en varanten. 1ste en 2de generatie duurzaam energiebronnen zijn economisch ongeschikt voor grootschalige invoering. Ze worden toch ingevoerd omdat “we” aan EU-klimaat/CO2-doelstellingen moeten voldoen, terwijl windenergie daar juist niet aan bijdraagt. PvdA coryfeeën Vermeend en vdPloeg hebben deze “gewenste” beleidswijziging (soort nieuw “duurzaam” PvdA-compromis-beleid) reeds 2 jaar geleden naar voren gebracht. Ook zij weten inmiddels, dat alle overige zgn. “duurzame” energiebronnen én geen CO2 besparen én zwaar het milieu aantasten én negatief de economie belasten. PvdA-economen zijn in zoverre te vertrouwen dat ze niet blindelings in het heilige beleid van een groene ideologie geloven. Maarten van Traa verweet Vermeend destijds dat hij van de socialistische ideologie niets begrepen had: “‘Aan Willem Vermeend kun je alles overlaten, behalve het socialisme”.

  1. Herman Vruggink

   PvdA coryfeeën Vermeend en vdPloeg presenteren zonne-energie als alternatief. En inderdaad wordt dit zo elk jaar een keertje herhaald. Beetje jammer dat de heren daar zelf geen uitwerking bij geven en herkauwen slechts dezelfde boodschap. En hoe dan ook, van olie en gas zijn wij voorlopig nog lang niet af. Eens kijken hoe snel China zich kan ontworstelen aan zijn kolenconsumptie de komende jaren.

 13. Hetzler

  Zo gaat het dus al jaren. Iets proberen door te drukken als dé oplossing, maar wel de kosten verzwijgen of verdraaien. Urgenda is goed in het verzwijgen, Kamp in het verdraaien, de milieubeweging in desinformatie en kiezers bang maken. Dan moge het wel zo zijn dat al die plannen er met instemming van de kiezer zijn, iedereen met gezond verstand kan zien dat er informatie wordt achtergehouden en/of verdraaid en/of leugens worden verspreid. Derhalve is de democratische betrouwbaarheid van het circus rond hernieuwbaarheid betrekkelijk. In elk geval geen valide argument om achter de besluiten te staan zoals de klimaatdoelen en het Energieakkoord, althans niet voor mij. Verkiezingsuitslagen hebben bovendien geen statisch onwrikbare waarde. En ook 14,1 of 14,5 cent/kWh is geen argument, want we hebben het nog steeds over een techniek die niet zonder subsidie kan. Stoppen dus en geld vrijmaken voor R&D van evident levensvatbare technieken. We moeten niet tijdelijk naar de Middeleeuwen gaan omdat de milieubeweging dit ons probeert op te dringen. We moeten dus geen windmolens en de huidige zonnepanelen willen. En zeker ook geen biomassa die bossen sneller verstookt dan ze aanwassen. We moeten ons inzetten voor levensvatbare technieken die met daadkracht sneller dichterbij gehaald kunnen worden dan het huidige gemodder vanwege het traineren door de milieubeweging. Wetten kun je aanpassen en de milieubeweging kritischer benaderen (zie senator Sessions http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/directeur-epa-blijft-antwoord-schuldig-op-eenvoudige-doch-cruciale-vragen/
  ) en minder slaafs volgen. Kwestie van politieke ruggengraat. Laat één duidelijk zijn, het is de milieubeweging die verantwoordelijk is voor de mislukking van hernieuwbaar, de landschapsvervuiling, de maatschappelijk tweedracht en het vertragen van wel duurzame ontwikkelingen en moderne voedselproductietechnieken. Inperking van de macht van de milieubeweging is een eerste vereiste voor een succesvolle energietransitie en een betere maatschappij als geheel.

 14. Herman Vruggink

  En vanwege alle verontrusten die 18 miljard op zee zo veel vonden heeft Henk Kamp er vandaag 6 miljard vanaf gedaan. Nog maar 12 miljard tussen 2019 en 2038.
  https://fd.nl/economie-politiek/1097817/subsidie-windenergie-valt-6-mrd-lager-uit

 15. Herman Vruggink

  Het verzet tegen windmolens luwt volgens de telegraaf. Daar had moeten staan: Het verzet tegen windmolens op zee luwt. Alleen de 10 of 12 mijl zone is nog een discussie. http://www.telegraaf.nl/binnenland/23847798/__Verzet_tegen_windmolens_luwt__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

 16. Hetzler

  Oh werkelijk? Dit is lezenswaard: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/10/de-kosten-van-windenergie-op-zee-van-18-miljard-naar-369-miljard/

  Het wordt hoog tijd dat er een eind komt aan het gelieg en gedraai van protagonisten van de routekaart naar de Middeleeuwen. De kwade genius en de ebola-achtige besmetting van de opvattingen van de milieubeweging moeten met krachtige middelen worden bestreden. Pas dan kan deze maatschappij zich werkelijk ontwikkelen naar een gepast transitie in alle opzichten.

  1. W.H.J. Reiss

   Utopie !
   Als U het nieuws of andere NPO programma’s kijkt, dan kun je weten dat liegen en draaien de gang van zaken is. Neem DDS als voorbeeld als het gaat om Rusland, Putin, Wilders, VNL. Dan wordt ook niet naar de waarheid gekeken. Er wordt een verhaal opgeschreven, dat men (graag) voor ogen ziet !!!

  2. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Het verhaal waarna je linkt is een hutspot en Fred Udo maakt een merkwaardige bokkesprong. Op basis van Gemini waar Udo naar refereert heeft de minster duidelijk gezegd: dat wordt veel te duur, we gaan zo niet door. Aldus is de 40% afgedwongen bij de windindustrie waarop we maximaal 18 miljard aan subsidies kwijt zijn. Nu wordt er opnieuw gerekend en op basis van prijzen voor lange termijn energie contracten blijkt nu nog eens 6 miljard minder. Maar we hoeven er geen ruzie over te maken. Volgend jaar al weten we exact waar de eerste contracten op afgesloten worden. En als jij alhier op DDS begint over liegen dan kunnen we daar alleen maar over glimlachen. Zo blijkt iedereen in zijn eigen waarheid te leven.

 17. Hetzler

  Je snapt het niet. Die kostenreductie is voor de Bühne, want die wordt via Tennet doorgeschoven naar de belastingbetaler. Dat windcircus is één grote farce en een stapeling van bedrog. De minister maakt fanfare, maar de werkelijkheid is toch echt weerbarstiger. Bovendien gaat het om de bouwkosten en niet om de exploitatie. Vandaar de vergelijking met Gemini. Mocht het 40% vaker gaan waaien, of de slijtage met 40% afnemen of de elektriciteitsprijzen met 40% stijgen, dan hoor ik dit graag. Vooralsnog bevinden wij ons in het veld van wilde speculatie en wensdenken. Dit is geen eigen waarheid, maar een simpel meetbaar feit. Ik wens de minister en met hem de protagonisten van hernieuwbaar succes met het overleggen van het bewijs. Tot op heden slagen alarmisten hier niet in. Zie bijvoorbeeld de leugens omtrent de ijsbeerpopulatie, de aanwas van het Arctische ijs en de ijsvorming op de Zuidpool. Ik doe niet aan postmodern denken in eigen waarheden, maar houd mij aan de feiten. Het is je goed recht deze te ontkennen, maar dit verandert niets aan de feiten.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   De kosten van Tennet is een goed punt om te noemen. Hoe hoog zijn die, en hoe gaat Tennet dat zelf eigenlijk financieren? Het gaat om miljarden. Hoe gaan die kosten doorbelast worden en in hoeveel jaar? Dat zijn goede vragen. Deze week was er een wind op zee debat in de tweede kamer. Ik heb deze vragen niet horen stellen door de anti windmolen lobby.

   Je zegt dat het gaat om de bouwkosten en niet om de exploitatie. Hiermee maak je duidelijk dat je totaal geen idee hebt waar je het over hebt. Je leest je eigen links (verhaal van Udo ) niet eens of je begrijpt het niet. Bouwkosten zijn voor de bouwer, niet voor de maatschappij, hoe kom je er bij. De exploitatie subsidies, daar gaat het om, daarbij opgeteld de kosten die Tennet gaat maken en waarvan mij onduidelijk is hoe en wanneer deze worden doorbelast aan de burger.

   Je leeft in een eigen waarheid en zoekt daar je eigen feiten bij. En we hebben het over windmolens, wat heeft de ijsbeerpopulatie, de aanwas van het Arctische ijs en de ijsvorming op de Zuidpool hier mee te maken?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.