Boko Haram ontvoert 2000 vrouwen in één jaar

Hun lot is verschrikkelijk.

De extremistische massamoordenaars van Boko Haram hebben het afgelopen jaar maar liefst 2000 vrouwen gekidnapt. Dat zegt Amnesty International:

Amnesty sprak met bijna tweehonderd ooggetuigen onder wie 28 vrouwen en meisjes die zijn ontsnapt aan de strijders. Zodra ze een dorp aanvallen, worden mannen en jongens geëxecuteerd en vrouwen en meisjes gevangengenomen, geïndoctrineerd met de islamitische leer die Boko Haram aanhangt en klaargestoomd om te trouwen.

En dat is niet alles. Ook werden ze getraind om aanslagen te plegen. De 19-jarige Aisha, bijvoorbeeld, werd getraind om bommen “te gebruiken en dorpen aan te vallen.” Eén van de dorpen die ze zou moeten aanvallen is haar eigen dorp. Boko Haram wilde haar dus dwingen om haar eigen familieleden, vrienden en kennissen te doden.

Ondertussen pleegt Boko Haram een ware genocide op mannen. Die worden stuk voor stuk geëxecuteerd. Slechts een handjevol mannen zijn erin geslaagd te ontsnappen voor hun keel kon worden doorgesneden. In één zaak ontkwam een 18-jarige jongen doordat het mes “bot” was geworden nadat het gebruikt was om 27 andere mannen standrechtelijk te executeren. Het ging allemaal wat langzaam en moeizaam; dit gaf Alhaji de kans om te vluchten.

Hoewel er enkele van dat soort verhalen te vinden zijn is het in de meeste gevallen toch echt slecht afgelopen voor de slachtoffers. Boko Haram vermoordt je zonder enige bedenkingen als je een man bent en ontvoert je als je een vrouw bent. In het laatste geval wordt je daarna helemaal geïndoctrineerd met hun radicaal-islamitische gedachtegoed – wat feitelijk een islamitische versie van het nazisme is – waarna je vriendelijk wordt verzocht (lees: gedwongen) om jezelf op te blazen.

In Nederland hebben we het weliswaar elke dag over ISIS, maar Boko Haram is minstens net zo erg.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

42 reacties

 1. Swieber

  Het echte gevaar voor het Westen is niet ISIS, Boko Haram of een van de andere gewelddadige Jihadistische groepen die er zijn.

  Veel gevaarlijker is de massa immigratie uit moslim landen van z.g “gewone” moslims die Europa op een sluipende manier zullen islamiseren. Of althans de invloed van de islam in Europa ,politiek en cultureel, zullen vergroten.

  Immers de praktijk leert dat islam en integratie gaan niet samengaan. (uitzonderingen daargelaten)

  En de demografische veranderingen die massa immigratie uit moslim landen met zich meebrengt zullen Europa vanzelf veranderen. Voor die fundamentele veranderingen zijn geen Jihadisten nodig.

  Het is zoals zoals Gaddafi heeft gezegd:

  “There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continet within a few decades”——Muammar al-Gaddafi.
  ——————

  Muslim immigration: the most radical change in European history

  “Furthermore, he says, the mass importation of Muslims at a time when Europe has lost its own faith and Islam has developed a dangerous and powerful radicalism threatens the very freedom of Europe.”

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100007334/muslim-immigration-the-most-radical-change-in-european-history/

  1. Simon Brouwenstein

   Ik stel vast dat moslims die in het Westen wonen in een sneller tempo seculariseren dan christenen. Net zoals bij christenen zullen in dat proces er ook orthodoxe groepen achterblijven in dit moderniseringsproces (en die marginale radicalisering wordt bij toenemende moslimhaat ook gestimuleerd) maar het is onzin dat Eurpa gaat ‘islamiseren’: dat is een fantasie van mensen die denken dat er zoiets bestaat als ‘de Islam’ en menen dat de geloofsinhoud bepaalt wat mensen denken en doen.

   1. W.H.J. Reiss

    @Simon
    Gij grote wijsgeer ! Gij moet eens naar den Dokteur ! Gij hebt de ziekte ‘debiel in de kop’ !

    1. Simon Brouwenstein

     Het is altijd weer pijnlijk om te zien als mensen zich volledig onbekwaam tonen in de discussie.

     Is tuinieren niet iets voor U?

     1. Avander

      U discussieert niet Mijnheer Brouwenstein. Evenals Uw bloedbroeder Jacobus poneert U dubieuze stellingen op de commentaren en gnuift U bij voorbaat al van de verwachte reacties. Wij noemden dat vroeger “zuigers”, voor de ouderen onder ons drogist Geelmans.
      Ik mag hopen dat U de totale verloedering in Europa niet gaat meemaken, want ook U zult de wrange vruchten moeten plukken.

   2. Primo

    Hij stelt vast…..

    Als het niet zo treurig was allemaal met die islamisering zou je in de lach schieten van zo’n pygmee op plateauzolen.

    Wat een triest figuur is die Jacobus toch.

    1. nick

     Primo, ik schiet dan ook regelmatig in de lach!

     Jacobus is eigenlijk gewoon een sneu iemand met een bord voor de kop.

   3. Theo345

    Los van de vraag wat er van dit moderniseringsproces terecht komt zie ik wel dat er zich groepen moslims ontwikkelen, ook in westerse landen, die uit zijn op rücksichtloos geweld jegens andersdenkenden. Dat hebben we bij de secularisering van christenen nooit gehad.

    Niet iets om lichtvaardig aan voorbij de gaan.

    1. Simon Brouwenstein

     Beste Theo,

     Ja, die groepen zijn er ook, gevoed door de situatie in het Midden Oosten (die ze een politieke legitimatie verschaft) en moslimhaat.
     het lijkt me slim ook eens na te denken over de oorzaken van die radicalisering. Ik meen dat we die in sterke mate ook veroorzaken met fout beleid.

     1. Theo345

      Natuurlijk, Simon. Dat doe jij, en dat doe ik ook.
      En dan valt mij op dat de leerstellingen en mentaliteit van de islam als hoofdoorzaak moeten worden aangemerkt.

      Ook de groeiende weerstand tegen de islam, die jij als oorzaak aanvoert, vindt ook weer zijn oorzaak in de aard van de islam.

     2. Primo

      Natuurlijk Jacobus, het Westen is verantwoordelijk voor de hersenrot in dat islamitische ongedierte.

      Dwaas

     3. Simon Brouwenstein

      Theo,

      Tja, dit lijkt me een discussie van kip en ei. Het enige dat ik opmerk is dat de integratie en de modernisering van de moslims in Europa naar mijn inzicht wordt belemmerd door een toenemende moslimhaat. Ik beschouw Wilders c.s. als politieke krachten die de integratie van moslims vertraagt en de radicalisering bevordert.

      Een belangrijke, en mogelijk belangrijkere oorzaak, van radicalisering onder moslims is het gevoerde beleid van het Westen in het Midden Oosten.

     4. Theo345

      Op die lijn ga ik niet verder, Simon.
      Ik geef een duidelijke verklaring van een gevaarlijk maatschappelijk verschijnsel, en jij keert doodleuk oorzaak en gevolg om en bestempelt de situatie als ‘kip en ei’.
      Goedkoop vind ik dat.

     5. Maaike

      Beste Simon,

      Ik vind dat je het nu een beetje bagatelliseert. Voor geweld namens de islam is desbetreffende persoon of groep verantwoordelijk, niet de beleidsmakers,niet Europa, niet Israel en niet de politieke situatie. Het geweld wordt gepleegd door moslims en in naam van de islam.Dat betekent trouwens dat moslims achter geweld staan.

     6. Maaike

      Sorry, laatste zin: dat NIET ALLE moslims achter geweld staan. Straks denkt men hier nog dat ik bekeerd ben…

     7. Simon Brouwenstein

      Maaike, ik beweer nergens dat de terreurmoslims niet verantwoordelijk zijn voor het barbaarse geweld dat ze uitoefenen. Ik praat dat ook nergens goed.
      Ik wees slechts op de oorzaken van de radicalisering van sommige moslims, die naar mijn inzicht wordt bevorderd door moslimhaat en de rampzalige politiek van Westerse landen in het Midden Oosten.

    2. Maaike

     Wacht even Theo. Als je seculariseert betekent dat toch dat je je niet laat leiden door het geloof, en dat je andersdenkenden en anderslevenden respecteert, of heb ik dat nou mis? Want daar hoort geweld dan niet bij. Of bedoelt u dat er in onze samenleving groepen moslims zijn die schijnbaar seculariseren?

     1. Theo345

      Ik ben niet over seculariseren begonnen, Maaike. Dat begrip is door Simon opgevoerd.

      Hij meent (‘ik stel vast’, zegt hij dan) dat moslims in het westen aan het seculariseren zijn. Mij is daar niets van bekend.

      Inderdaad betekent seculariseren dat je je niet (meer) laat leiden door het geloof. Dat wil niet zeggen dat je daarmee een verdraagzaam mens bent geworden; misschien laat je je wel door iets anders leiden dat minstens zo schadelijk kan zijn.

      Waar het mij om gaat is dat er groepen moslims rondom ons gevormd worden die zich met geweld tegen onze samenleving richten. Dat vind ik een gevaarlijke situatie, en het is goed aandacht te geven aan dit verschijnsel. Misschien kan je een oorzaak vinden en daarmee de schade verminderen.

      En het lijkt me meer voor de hand liggen om een oorzaak te zien in de aard van de islam, en die niet te leggen bij politici waar je het niet mee eens bent.

     2. Simon Brouwenstein

      Theo,

      Ik sprak over vaststellen omdat de ontkerkelijking onder moslims door het SCP wetenschappelijk is vastgesteld.

     3. Theo345

      Ja leuk hoor die wetenschap.
      Ik spreek ook moslims die nooit (meer) naar de moskee gaan. Heel prettige mensen meestal. Maar als je doorvraagt vinden ze zichzelf toch vooral moslim.
      Seculariseren, vergeet het maar.

   4. Gielah

    U beseft dat het ´moderniseringsproces´ een té mooi woord is voor áfval van het geloof?

    De meerderheid van de christenen moet zich rotschamen.

    Terwijl de blinde heidenen ( onder andere de islamieten) trouw vasthouden aan hun leugengod… een van de vele maskers van de duivel….
    laten veel zogenaamde christenen van nu het evangelie van de Eeuwige God en de Vader van Jezus Christus door het afvalgootje wegstromen… en gaan zich verbroederen met duivelsdienaars…. tot in de hoogste ( nou ja… hóógste…?) regionen van de kerkinstituten toe.

    Moslims hóeven niet meer af te vallen… die hébben niets om heen af te dalen….want lager dan duivelsdienst vált er niet af te dalen… wie alreeds op de bodem van de geestelijke wereld zit, die blijft daar gewoon…. tenzij de Heere Zich hoogstpersoonlijk ook aan hén openbaart… wat in héél veel islamitische landen in alle stilte aan het gebeuren is…. en daar groeit door Gods Heilige Geest momenteel een hele nieuwe gemeente, die wij Zijn overvloedige zegen en kracht toewensen en waarvoor wij zeer dankbaar zijn.
    Díe mensen klimmen op naar het licht…. terwijl vele afgezakte zogenaamde christenen in de westerse wereld de duisternis indonderen… zich nog steeds blijven tooiend met de erenaam christenen, die zij allang niet meer verdienen.

    Tussen twee haakjes…. ik geef hiermee géén antwoord op de hier gebande Simon, alias Jacobus.
    Zelfs al zou de redactie, die daar alle recht toe heeft… en die aan mij geen enkele verantwoording schuldig is… dat wél officieel goed gaan keuren… dan nog bepaal ikzelf met wie ik discussieer.
    Met deze persoon discussieer ik niet!

    Hij verspreidt echter zoveel gif en duisternis… daar steeds een woord van waarheid tegenover moet komen staan.
    De mensen zijn dan in merendeel wel zo wijs, dat zij in staat zijn te onderscheiden wat leugen is en wat niet.

    1. Simon Brouwenstein

     Ik moet bijn dit soort haatdragende teksten altijd aan Jes. 29:13 denken.

    2. Willz

     @Gielah
     Dank weer voor je uitleg.
     Dat is goed want nog is het ‘genadetijd’.

     Vandaag in het dagboek (‘De tijd is nabij’) de uitleg over het tijdelijk openen van de ‘bodemloze put’ gelezen.
     We zien de voortekenen al in de dingen die momenteel gebeuren in de hele wereld.

     En als ik weer eens de zoveelste leugen lees of hoor over Jeruzalem, de joden en/of Israël denk ik vaak aan de onderstaande woorden.
     ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’.
     En, gelukkig, zal uiteindelijk ‘álle knie ‘ zich buigen.

     Prachtige en hoopvolle woorden.
     Daarom zijn het dagboek en het laatste bijbelboek de boeken waar ik, ondanks alle ellende, erg blij van wordt. Ik lees ze graag.

     Mvg, willz

   5. Swieber

    De praktijk laat zien dat moslims niet “seculariseren”.

    Niet in Europa en niet in de moslim landen

    De islam is aan een opmars bezig en allerlei onderzoeken laten zien dat ook moslims in Europa de afgelopen jaar juist fanatieker in hun religie zijn geworden dan jaren terug.

    30 jaar terug werd voorspeld door wetenschappers dat over rond deze tijd er een volledige integratie van moslims zou plaatsvinden in Europa

    Het tegendeel blijkt waar te zijn.

    Zwijgende meerderheid moslims steunt geweld; in Nederland 100.000 moslims bereid geweld te gebruiken
    http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/5882

  2. CJD

   Dat slaat werkelijk nergens op. Wat jij zegt dus is dat ISIS eigenlijk niet zo een gevaar is voor het westen ook al dreigen ze hier aanslagen te plegen en daarnaast ook jihadisten in vermomd als immigranten naar het westen te smokkelen. Nee dan nog liever de gewone moslims die nooit over geweld en aanslagen zitten te denken en normale banen hebben lastig vallen. Logica???

   1. Simon Brouwenstein

    Tegen wie spreekt u?

    1. CJD

     Tegen Swieber

   2. Swieber

    ISIS is geen gevaar voor Europa want ISIS zal Europa niet islamiseren.

    Wat Europa islamiseert is de massa immigratie uit moslim landen die momenteel plaatsvind.

    Deze massa immigratie zal Europa verder sluipend islamiseren. En daar zit precies het gevaar in.

    Deze massa immigratie is net als zand in je kleren als je op het stand loopt. Ongemerkt gaat het zand overal tussen zitten.

    Nogmaals het is wat Gaddafi en anderen hebben gezegd:

    “There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continet within a few decades”——Muammar al-Gaddafi.

    Je hebt geen Jihadisten nodig om Europa te islamiseren; je hebt alleen massa immigratie nodig.
    ————

    Schokkend hoeveel westerse moslims fundamentalisme steunen

    “Het is een onaangename waarheid: talloze moslims die profiteren van de westerse welvaart keren zich later tegen seculiere wetten. De stopzetting van immigratie uit islamitische landen is de eerste noodzakelijke stap.”

    http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Schokkend-hoeveel-westerse-moslims-het-fundamentalisme-steunen-1716213W/

 2. Nicky

  Dat die jongen van 18 dat nog kan navertellen!
  Wie weet dat hij zich kan inzetten om vrouwen te helpen ontzetten uit de klauwen van die lafbekken!

 3. _Mediaevist_

  Rond 2100 zal West-Europa voor ca. 50% geïslamiseerd kunnen zijn. Of het nu wat eerder of later is, dat is in het grote geheel wat minder relevant. Khadaffi voorspelde het al in 2006.

  1. nick

   Maar dan alleen als we niets doen!!
   Dus…als we niet wilen dat onze kindskinderen met een hoofddoek moeten rondlopen en geen enkele vrijheid meer hebben, dom gehouden zullen worden door een vreselijke barbaarse ,achterlijke politieke ideologie/onderdrukkingssysteem moeten we nu de juiste maatregelen nemen.

   Daarom zitten we o.a. hier, en elders op internet en velen met ons in de westerse wereld, om te waarschuwen en de waarheid niet te laten ondersneeuwen door de leugens van heulende politici en aanverwante media.

   We zullen en willen niet stopen de linkse gutmensch te helpen hun hersenspoeling in te laten zien. Met veel woorden en weinig hoop maar je moet wat, onze toekomst staat op het spel, onze vrijheid en welvaart.
   Gelukkig is er een groei waar te nemen in de bewuste en zelfdenkende mens, het gaat langzaam, te langzaam maar een versnelling kan elk moment beginnen, daar is nog maar weinig voor nodig.

   Ik heb nog hoop, hoop op het gezonde verstand dat op een moment massaal zal doorbreken.

 4. Baksteen

  Boko Haram doet niets verkeerd, voert gewoon uit wat er door de Islamitische leer wordt verlangd. Alleen de meisjes zijn wel oud, Mohammed vond 9 jaar al oud genoeg.

 5. Wachteres

  Jacobus weer aanwezig?

  Van het, door eeuwenlang gebruik gedegenereerde en door de koran gelegitimeerde moslimgeweld, zijn wij de schuld.

  Dat is de reden waarom wij moeten toegeven aan hun op niets, behalve op de koran, gebaseerde superioriteitsgevoelens, die dus in feite voortkomen uit een totale voor middeleeuwse achterlijkheid.

  Linkse waanideeën die de hersenen uiteindelijk volledig hebben aangetast en tot krankzinnig zijn geworden.

  Moet ik dit serieus nemen en aanhoren?

  Nee dus!

  1. Wachteres

   http://cult.thepostonline.nl/2015/04/13/allahs-slaven-van-zaaddruppel-klonter-en-morsel/

   Een goed artikel van Hafid Bouazza

   Als een godsdienst van iemand vraagt dat het menselijk denken, waarvan men dan tegelijk zegt dat het van Allah komt, want door hem gecreëerd, op een laag pitje moet worden gezet of het liefst volledig moet worden uitgeschakeld, dan wordt door die godsdienst de mens ontmenselijkt.

   Hij raakt zijn vrijheid, de mogelijkheid om over iets na te denken, kwijt en wordt een slaaf van diegene [Allah] die hem als mens, iemand die in staat is om [na] te denken, heeft uitgeschakeld.

   Tegelijkertijd wordt hij geremd in zijn ontwikkeling en dat is precies wat we met de islam zien gebeuren.

   Dat is de diepste reden waarom landen in het Midden-Oosten in ontwikkeling achterblijven bij het Westen [het fundamentalisme bevordert/stimuleert de achterlijkheid] en waarom het islamitisch gedragspatroon naar onze opvattingen voor middeleeuws en dus primitief is.

   En dan wordt ook duidelijk waarom de islam niet past en nooit zal passen in onze samenleving.

 6. W.H.J. Reiss

  Simon ik heb een Remedie voor jouw, dat je van het Achterlijkheidsvirus kan verlossen !
  GA WERKEN !

 7. Nicky

  Ga werken tussen bouwvakkers. Dan krijg je eindelijk ontzag voor anderen die meer adrem zijn dan jij.
  Naast het proces van het veranderen van je kantoorhandjes, kan er ook een proces aanvangen van je grote bek die zo steeds stiller wordt.

  Een heropvoeding van drie maandjes, dan terugkomen. Kijken of Van Puffelen dan een stuk nederiger is geworden.

 8. Simon Brouwenstein

  Fijn dat Reiss en Nicky tussen hun drukke werkzaamheden even de tijd vonden om op mijn bijdrage te reageren.
  De werkdrukte zal ook wel veroorzaakt hebben dat hun bijdragen niet inhoudelijk konden zijn.

  1. Wachteres

   Linkse waanzin en tomeloze arrogantie gaan altijd samen.

   Dat wisten we al, maar het wordt nu weer bevestigd.

   1. nick

    Hopeloos, Wachters en Nicky, maar we geven niet op! We kunnen niet anders, er staat te veel op het spel.

  2. toetssteen

   @Simon B.
   U bent nota bene al in het eerste commentaar dat u levert volledig off topic. Het gaat over Boko Haram die dit jaar al 2000 meisjes/vrouwen heeft ontvoert, en u begint over secularisering.
   Met uw commentaren pretendeert u eigenlijk dat als we al die brave borsten van Boko Haram nar het westen halen, ze binnen no time zullen veranderen in brave oppassende burgers die vrouwen met alle egards behandelen…. Right.
   Gaat nog maar eens koffie inschenken, blijkbaar was die liter nog niet genoeg.

   1. Simon Brouwenstein

    Niet in no time, wel na enkele generaties. Godsdiensten vormen zich altijd naar de cultuur van de omgeving en die wordt in sterke mate door sociaal-economische factoren bepaald.

    Dat blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit het geboortecijfer van allochtonen dat zich na twee generaties niet meer onderscheidt van de autochtone bevolking.

    1. Primo

     Er worden anders zat moslimlarven geboren Jacobus, het is zelfs een plaag te noemen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.