Britten kiezen voor hervormingskoers

Met de door vrijwel niemand verwachte uitslag van de Britse Lagerhuisverkiezingen 
- een absolute meerderheid voor premier Cameron en zijn Conservatieven – heeft de bevolking van het Verenigd Koninkrijk een keuze gemaakt vóór de hervormingskoers van David Cameron, zowel in nationaal als in Europees opzicht.

Hoewel het Britse kiesstelsel voor enorme vertekeningen zorgt waar vooral UKIP met ruim vier miljoen stemmen en slechts één zetel het slachtoffer van is geworden, kunnen we toch het één en ander afleiden uit deze uitslag. De meerderheid van de Britten lijkt niet zo ver te zijn dat ze Farage willen volgen bij een exit uit de EU, maar ze zijn ook niet geporteerd voor méér EU. Zo interpreteer ik tenminste de keiharde afstraffing van Labour en LibDem: de bevolking steunt Cameron in zijn poging de EU te hervormen.

Een hervormer met economisch succes
Nationaal gezien is Cameron beloond voor zijn hervormingsbeleid en vooral voor het resultaat daarvan: al twee jaar de hoogste economische groei in de EU, waarmee het VK zelfs de sterke Duitse economie achter zich laat. Natuurlijk kun je hier het e.e.a. op aanmerken. Niet alle hervormingen en bezuinigingen van Cameron verdienen de schoonheidsprijs, maar door de collectieve uitgavenquote te verlagen van 50 naar 43% in combinatie met belastinghervormingen en hervorming van de arbeidsmarkt, maakte Cameron van het Verenigd Koninkrijk weer een economische power house.

Vergelijk dat maar eens met de treuzelende en wollige (c’est très difficile) Franse president Hollande. In Frankrijk staat de collectieve uitgavenquote op maar liefst 57%.

Het Europese spel

Ook Europees gezien staat Cameron te boek als hervormer, zeker na zijn Bloomberg speech van begin 2013 en is daardoor de tegenstrever van de centralistische EU-bureaucraten onder leiding van Jean-Claude Juncker. Cameron is nu in een sterke positie om zijn eis voor EU-hervorming kracht bij te zetten, met een EU-referendum in 2016 of 2017 als stok achter de deur. Dit houdt natuurlijk het risico in dat wanneer Cameron geen of minimale concessies krijgt van de Europese Commissie, de Britse bevolking vóór een EU-exit zal kiezen. Dat geeft onzekerheid, iets waar de financiële markten niet van houden.

De kans op een Brexit is volgens sommige analisten toegenomen. Mogelijk zal Juncker’s rechterhand Frans Timmermans in dit spel een sleutelrol krijgen. Daar komt bij dat Nederland in 2016 roulerend EU-voorzitter is. Een troefkaart voor Rutte, maar wat zal hij ermee doen? Onze man in het torentje begon in 2013 zijn H.J. Schoo-lezing met de legendarische woorden: “Visie is als de olifant die het zicht beneemt”. Hij beriep zich toen op principes in plaats van visie, maar welke principes voor Mark Rutte heilig zijn is mij niet bekend. Hij lijkt nogal makkelijk zijn beloftes te breken. Daarnaast heeft Nederland als euroland natuurlijk ook een wat andere positie dan het VK.

Lees verder op pagina 2.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

19 reacties

 1. Dennis_WSPK

  Wat ik mis in dit halelujahverhaal is dat een grote groep Britten in diepe armoede leeft door de hervormingen.
  Net als onder Thatcher het geval was.

  Het woord “hervorming” betekent doorgaans “verslechtering”. Men sloopt sociale voorzieningen en neemt werknemers steeds meer rechten af, waardoor ondernemers steeds meer vrij spel krijgen. Men verkoopt deze “hervormingen” als zijnde goed voor de gewone man, omdat het werkgelegenheid zou scheppen en de belastingdruk zou verlagen.
  Niets is echter minder waar. Ondernemers stoppen het voordeel dat ze hiervan hebben in eigen zak. Nergens komen de “hervormingen” ten goede aan de gewone werknemers. Ook de belastingverlagingen niet, omdat de lagere inkomens zó weinig belasting betalen dat een verlaging daar nauwelijks of niets oplevert.
  Ook hier geldt dat de belastingverlagingen vooral de hoge inkomens ten goede komen en die hadden het al erg goed.

  Hervormingen zijn op zich goed. Veel sociale stelsels zijn uit de hand gelopen. Maar ze werken alleen als dat gepaard gaat met verlaging van de kosten van het dagelijks bestaan. Dat is evenwel niet het geval. Overal vliegen de huren omhoog, stijgen de kosten van energie en water met tientallen procenten en zijn de zorgkosten niet meer op te brengen voor velen.
  Ook deze ontwikkeling is te danken aan liberale invloeden : alles moet “marktconform” en dat leidt tot forse prijsstijgingen voor de primaire behoeften. Ook al willen liberalen ons wijsmaken dat dit juist tot lagere huren en lagere zorgkosten leidt. Niet dus. Dat is in Nederland de afgelopen jaren wel gebleken : onder het VVD-regime zijn de huren geëxplodeerd, is de energierekening gestegen en zijn de zorgkosten fors opgelopen, inclusief het eigen risico en de eigen bijdragen.

  Zonder verlaging van de huren etc (wat makkelijk kan, maar dat terzijde) zorgen hervormingen voor een steeds armere onderlaag in de samenleving. Ik denk niet dat we daar naartoe moeten. Amerikaanse toestanden lijken me niet gewenst en een revolutie-sfeer kweken lijkt me uit het oogpunt van de geschiedenis ook niet echt handig.

 2. Wachteres

  Mijn vermoeden is dat de Britten vooral strategisch gestemd hebben, wat in Nederland een aantal jaren geleden ook is gebeurd.

  Velen voelden aan dat een stem op UKIP, gezien de een verloren stem was en als ze Labour uit de picture wilden hebben, moesten ze wel op de conservatieven stemmen. Veel gewone Britten haten Labour, sinds Tony Blair.

  Heel veel Britten maken zich grote zorgen over wat er met hun mooie land gebeurt.
  De enorme immigratie is voor hen echt wel een zorgen post en ook de grote veranderingen die de instroom met zich meebrengt.

  Groot-Brittannië is voor hen niet meer het land waar ze van houden en waar ze trots op zijn.

  Cameron doet er goed aan naar dat volk te luisteren en ervoor te zorgen dat de immigratie, vooral uit niet westerse landen, stopt en dat hij bepaalde beloftes waarmaakt.

  Bijvoorbeeld dat mensen geen uitkeringen meer krijgen als ze niet aan aantal jaren in GB hebben gewerkt en hebben laten zien dat ze mee willen doen om ervoor te zorgen dat het land welvarend blijft.

  Zoals het nu gaat, met grote problemen voor in het bijzonder het onderwijs en de gezondheidszorg, plus de druk van de islam op een gedwongen veranderende samenleving, kan echt echt niet doorgaan.

 3. Wachteres

  tweede alinea, gezien het districtenstelsel, een verloren stem was

 4. jangajentaan

  @Wachteres: eens met je betoog

 5. Lieftinck

  Als aan mij gevraagd zou worden, wie vind je de grootste leider van de 20’ste eeuw, hoef ik niet lang na te denken. Margaret Thatcher. Zij kwam aan de macht toen ik in de bovenbouw zat van de lagere school. Weinig mensen weten dat zij absolute dieptepunten had in de peilingen, vergelijkbaar met Hollande nu. Het verschil is dat zij gewoon doorging op haar ingeslagen pad. Engeland stond er medio jaren 70 zo enorm slecht voor dat 5 jaar nauwelijks voldoende was het land weer op stoom te brengen. Thatchers geluk was de Falkland oorlog, waarna haar populariteit weer net op tijd aantrok.
  Daarna heeft ze wel wat economische fouten gemaakt, zoals belastingverlaging bij een oververhitte economie, en het vrijlaten van de banken, maar al met al heeft zij Engeland gered. Haar belangrijkste feit: Het breken van de macht van de vakbonden.
  David Cameron trof een iets minder belabberd Engeland aan, maar ook hij durft impopulaire maatregelen te treffen, en wordt er bovendien voor beloond. Iets wat in Frankrijk onmogelijk is. De vakbonden aldaar hebben het land geruïneerd, en inmiddels is Engeland een grotere economie als Frankrijk.
  Als David Cameron het voor elkaar krijgt dat de EU terug gaat in haar hok, en Engeland, en in hun kielzog Nederland, hun soevereine macht terugkrijgen, dan kan hij misschien wel een van de belangrijkste leiders worden van de 21’ste eeuw.

 6. jangajentaan

  Lieftinck: goed betoog.
  En Frankrijk heeft inderdaad een Thatcher nodig!
  Wie weet zal Marine Le Pen dat blijken te zijn, al kun je dat niet bepaald uit haar programma aflezen, want dat is eerder links dan rechts. Bovendien koestert ze de illusie dat hervormingen en bezuinigingen niet nodig zijn als Frankrijk weer een eigen munt heeft.
  Met een eigen munt kun je een beter beleid voeren, meer aangepast aan de omstandigheden (zie ook de Britten) maar dat betekent niet dat daardoor hervormingen overbodig zijn, integendeel.
  Maar goed, het kan best zijn dat de slimmere mensen van Front National dit ook wel inzien, maar het om electorale redenen niet aan de grote klok hangen.
  Zo niet, dan zal het wellicht toch van Sarkozy moeten komen, maar die man heeft denk ik een groot geloofwaardigheidsprobleem.

  Laten we inderdaad maar afwachten wat het effect is van de grote overwinning van Cameron. Ik hoop ook, een EU terug in het hok, behalve op enkele hoofdpunten waar samenwerken echt zin heeft.

 7. W.H.J. Reiss

  Hervormingen gaan ALTIJD ten koste van de Arbeider. Men brengt de onzin in een mooi doosje en iedereen trapt erin ! Hetzelfde geldt voor: We worden ouder en moeten dus langer doorwerken ! Ook onzin. Men kan de Euro maar 1x uitgeven en die Euro is nodig voor immigratie onzin ! Ouderen werken en jongeren zitten thuis !
  Ondernemers worden er overigens ook niet wijzer van. Zij hebben geen keuze. Ze moeten meegaan met de arbeider een oor aan te naaien anders gaan ze zelf ook failliet !
  Dat naaien van de arbeider zal voorlopig nog wel even doorgaan, want dat is het nieuwe ‘Eureka’ ! Iedereen zegt dat is goed hoe kun je daar dan aan twijfelen !!! Dat naaien van de arbeider levert geld op. Dan rijst de vraag: Waar gaat dat geld dan naar toe ? IMMIGRATIE ONZIN ! Bijstanduitkering, Huurtoeslag, KinderGebondenBudget, Kinderbijslag, advocaten, ziekenzorg en nog veel meer van zulk een geld verslindende ONZIN ! En in een Boer Zoekt Vrouw maatschappij zal U niemand dit vertellen !
  .
  Die Cameron had geen keuze in zijn nieuwe beleid anders was het aju paraplu geweest !

 8. Antivenin

  Ik ben bang dat Cameron alleen zo eurosceptisch is vanwege de dreiging van UKIP, en dat er een volgende verkiezing (en een massale overwinning van UKIP) nodig zal zijn om de EUSSR echt terug in haar hok te jagen. Eerst zien, dan geloven!

  1. JanKorneeldeWit

   Je angst is volledig gerechtvaardigd Antivenin! Het politieke schouwspel wordt altijd geregeerd door de wetten van actie en reactie. Onbaatzuchtigheid openheid en visie gaat dan ook nimmer hand in hand met een politicus. Er zit er echt geen een op de stoel voor jou of mij, vergeet dat maar. Zogenaamde EU-kritiek moet dan ook altijd zeer scherp in de gaten gehouden worden, want is mijns inziens niets ander dan de reactie op de actie…..Om een EU-monster terug in het hok te jagen of beter eigenlijk compleet te neutraliseren is een zeer grootscheepse ongehoorzaamheid van de betaler nodig. Alleen dan kunnen wij de rekeningen met deze ‘politici’ vereffenen. Ondertussen kan ik slechts adviseren zo anti-eu als mogelijk te stemmen indien mogelijk.

 9. jangajentaan

  Bij hervormingen heb je altijd verliezers en voor een behoorlijk deel van de bevolking wordt het er inderdaad niet beter op, dat geef ik toe. Aan de andere kant, bij een sterker groeiende economie heb je ook meer kansen op ontwikkeling en/of een betere baan, dus het ligt er ook aan wat iemand zelf ervan maakt.
  Wat veel linkse denkers maar niet willen onderkennen is dat de welvaart die we hebben (hadden) in NL gebaseerd was op de 30 groeijaren van na WO2 met een aantal unieke omstandigheden. Zo hadden USA en EU toen praktisch een monopolie op het maken van eindproducten, de rest van de wereld (m.u.v. Japan) was grondstoffenleverancier. Bovendien hadden we in NL nog de luxe van de aardgasinkomsten en inderdaad, dat is grotendeels over de balk gegooid door een te ruimhartig immigratiebeleid. Ik hoor niet tot de ontkenners daarvan.
  Hoe het ook zij en ook al zou NL nu een veel strikter immigratiebeleid voeren (waarvan ik voorstander ben), dan nog zijn de omstandigheden niet meer zoals die 20 jaar geleden waren. De wereldeconomie en de opkomst van de groeitijgers heeft het spel volledig veranderd.
  Ook de door velen bewonderde Pim Fortuyn was een groot voorstander van hervormen, daar heb ik onlnags nog een stukje over geschreven.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/04/waarom-hervormingen-in-europa-hard-nodig-zijn/

  1. Dennis_WSPK

   Wat mij altijd opvalt bij deze liberale ideeën, is dat men het als een klinische kwestie ziet. De mens in het geheel wordt vergeten. Stel dat je als “gewone man”, modaalverdiener of lager, te horen krijgt “beste gewone man, we gaan hervormen, de rijken gaan minder belasting betalen en jouw inkomen gaat omlaag. Oh ja en je huur en zorgkosten gaan omhoog, want dat was allemaal véél te goedkoop”.
   Denk je dan dat deze gewone man zal zeggen “Oh prima hoor, ik werk graag mee aan het nog rijker maken van de rijken”. Dat lijkt me niet. Er zal onvrede komen. Veel onvrede. Sociale onrust. En uiteindelijk opstand en revolutie. Zo was het immers altijd al. De geschiedenis zit vol met ups en downs op economisch gebied en altijd liep dat uit op opstanden en revolutie. Het werkt dus kennelijk niet om mensen af te knijpen en hun rechten in te perken. Het zijn namelijk mensen en geen economische eenheden.

   Wat ik altijd mis in de liberale verhalen is de kostenkant. Waarom moet iemand met een minimum inkomen de helft of meer van zijn inkomen kwijt zijn aan huur ?
   En soms wel eenvijfde van zijn geld aan energie en water ? En nog een zeer fors deel aan ziektekostenpremies en eigen risico, eigen bijdragen etc ?

   Als je de huren momenteel bekijkt zouden die veel lager geweest zijn als ze alleen met de inflatie gestegen waren. Energie en water is aanzienlijk duurder geworden door energie- en waterbelasting en privatiseringen. Idem zorgkosten, die alleen maar zo hoog zijn geworden door hebberige verzekeraars en een overheid die mensen steeds meer laat betalen voor zorg.

   Als die kostenkant eens aangepakt wordt en de liberale invloeden op woningbouw, zorg en energiemarkt ongedaan gemaakt wordt, houden ook de minima en modalen veel meer over. Dan kan er zelfs gedacht worden aan het verlagen van de huurtoeslag, zorgtoeslag en misschien wel de uitkeringen en lonen.
   Helaas kan daar nooit sprake van zijn. Liberalen willen alleen de inkomens aanpakken en daarnaast “marktconforme” (lees : hogere) prijzen voor huur. zorg
   Terwijl dat nu juist sectoren zijn waar marktwerking niet mogelijk is, omdat dat ernstige gevolgen voor minder bedeelden heeft.

   Nogmaals, liberale ideeën zijn leuk en er kan van alles bedacht worden om de nachtwakersstaat aan het volk te verkopen, het zal niet geslikt worden, tot opstand en ernstige politieke instabiliteit leiden.

 10. jangajentaan

  Dennis_WSPK op zich eens met de kostenkant maar veel liberale hervormingen hebben juist tot kostenverlaging geleid.
  Bedenk maar eens wat je 20 jaar gelden betaalde voor een half uurtje bellen naar het buitenland…
  Voor zover er sprake is van kostenverhogingen is er vaak sprake van vormen van corporatisme ipv echt liberale hervormingen. Het zijn dan grote bedrijven en politici (vaak genoeg linkse politici, maar ook rechtse) die onderling de riante inkomsten en de baantjes verdelen en échte marktwerking tegenhouden.

  Wat betreft huurwoningen, vind ik wel dat je een punt hebt. Als mensen dat via coöperaties goedkoop kunnen regelen, wie id de overheid dan om telkens huurverhogingen te sommeren? Maar ook daar kun je als liberaal verschillend tegenaan kijken. Ik vind een overheid die enorme huurverhogingen afdwingt helemaal niet zo liberaal…

 11. Ikora

  Waarom er geen Brexit komt is omdat er dan een tweede onafhankelijkheidsreferendum komt in Schotland dat dit keer heel anders uit zou pakken.

 12. Nicky

  @Lieftinck, u was me net voor. We horen weinig meer van die vakbonden in de UK, idd sinds Thatcher. Wat heeft die de boel toen rechtgezet!

  Jammer die jo-jo beweging, en waarom toch, van de kiezers. Links wordt dan weer gekozen en sinterklaas kan weer alles ongedaan maken.

 13. W.H.J. Reiss

  Beste Jan, je bent veel te naif, dat ‘Hervormen’ doen we enkel om weer competitief te zijn tegen de lage lonen landen. De Lage Lonen landen worden steeds slimmer en produceren beter en hoogwaardiger en wij antwoorden dan steeds met slechtere arbeidsvoorwaarden. De ondernemer heeft geen keuze, hij moet mee anders gaat hij failliet !
  .
  Met Hervormen zijn we nu zover, dat 40% van de bevolking aan een toeslag infuus ligt en de middenklasse zwaar heeft moeten inleveren. Het Groot Winkel Bedrijf met veel banen ligt op intensive care en de volgende slachtoffers worden de notarissen, accountants en de advocaten (wie heeft nog geld om die mannen te betalen). De klasse met kapitaal heeft het minste last van dit Hervormen.
  .
  Met Hervormen zal Pim Fortuyn nooit deze onzin hebben bedoeld, die nu gaande is !!! Onder Hervormen versta ik belasting verlagingen, zodanig dat dit in de economie een meeropbrengst geeft (beste voorbeeld: verlaging accijns op brandstof en verlaging BTW op arbeidsintensieve diensten).
  Hervormen moet zodanig gebeuren dat er een afname van ambtenaren kan plaats vinden.
  En dat bovenstaande zal Pim ook wel bedoelen !
  .
  Als ons kapitaal naar de verdommenis is geholpen vanwege onzinnige beslissingen (w.o. massa immigratie) dan is het AFGELOPEN met Europa ! Socialisten, de oerdommen, zijn te Achterlijk om dit te begrijpen.
  .
  In tegenstelling tot anderen bezig ik de woorden Achterlijk en Politiek Krapuul, vanwege het feit, dat ik van mening ben dat met het ontnemen van geldelijke middelen men de midden- en lagere klasse het voortbestaan ontneemt. Zonder GELD Geen Kinderen. Ik noem dat Genocide op de Eigen Bevolking gepleegd door het grootste schorem van Nederland en de EU !!!

 14. Dennis_WSPK

  @jangajentaan
  Ik lees vaak dat er geen echte liberale hervormingen zijn geweest, maar corporatisme. Maar naar mijn mening is corporatsme het gevolg van liberalisme.

  Ik neem de telecom/internetmarkt als voorbeeld.
  Toen internet populair werd, waren er talloze grote en kleine providers. Er was enorm veel keus. Prijsverlagingen waren het gevolg. Maar wat gebeurde er ? De kleintjes werden eerst opgeslokt door de grote en van de markt gehaald. Daarna waren de grotere aan de beurt, totdat er maar een paar grote providers over waren en zijn.
  Ik werd in 1998 lid van WISH net, een kleine provider Die ging al snel op in Wanadoo, die weer werd opgeslokt door Tiscale, die weer opging in Orange en uiteindelijk in Online.
  XS4ALL en Telfort zijn van KPN en verder is er niet veel keus. De kabel is inmiddels volledig in handen van Ziggo.

  Op de energiemarkt gebeurde iets soortgelijks, waarbij veel kleine aanbieders opgingen in NUON en ESSENT of simpelweg verdwenen.

  De supermarktwereld vertoont een soortgelijk beeld.
  Waren er 15 jaar geleden nog veel verschillende spelers, EDAH, Super de Boer, Konmar, Jumbo, AH, C1000, Plus en een rits kleinere.
  Nu heb je alleen nog Jumbo, AH en Plus en enkele kleinere buurtsupers.

  Op al die markten zie je dat een vrije markt uiteindelijk leidt tot schaalvergroting en een oligarchie;

  Wat telecom betreft is het maar de vraag of bellen goedkoper geworden is. Naar het buitenland wel inderdaad, onmiskenbaar. Nationaal echter is de kostenstructuur en de abonnementsstructuur vaak zó diffuus dat het bijna onmogelijk is providers te vergelijken of vast te stellen of bellen nu écht goedkoper geworden is. Dit laatste is inmiddels overigens steeds minder relevant, omdat betalen per belminuut in hoog tempo aan het verdwijnen is en terecht.

 15. jangajentaan

  Dennis_WSPK het is maar hoe je het woord liberalisme opvat. In mijn ogen is het zo dat een liberaal streeft naar een zo vrij mogelijke markt en een liberale overheid zal zich dus ook verzetten tegen monopolies en evt kleinere bedrijven beschermen tegen grotere, zodat de consument werkelijk keus heeft. Zoals jij het beschrijft staat liberalisme gelijk aan (groot)kapitalisme.

 16. jangajentaan

  @W.H.J. Reiss Fortuyn verstond daaronder allebei. Dus de overheid verkleinen (één van zijn eerste boeken heette Zonder Ambtenaren) maar ook arbeidsvoorwaarden aanpassen, niet omdat het zoleuk is maar omdat het een bittere noodzakelijkheid is. Fortuyn schreef daarover:

  “Het achterwege blijven van forse ingrepen in de verzorgingsstaat, de overheidsfinanciën en de wereld van de arbeid in de grote landen van de EU, behoudens Engeland, maakt de EU als geheel kwetsbaar voor de groei van de informaticagedreven global village. De EU als geheel dreigt hetzelfde lot te ondergaan als het VK in de jaren vijftig. De noodzakelijke aanpassingen in landen als Frankrijk , Italië en Spanje verlopen buitengewoon moeizaam en echte successen blijven uit”.

  “De nieuwe economieën in de wereld, zoals Korea, India, China, Indonesië en zo nog een handvol, hebben daarvan geen last. Zij hebben slechts te winnen. Hun verzorgingsstaat is nihil of bestaat niet, hun overheden verslinden nog geen enorme bedragen en hun wereld van de arbeid is tot veel, zo niet tot alles bereid”.

  “In de volgende eeuw zullen prijs en kwaliteit, en die twee alleen, bepalen waar de productie van goederen en diensten of modules daarvan zullen plaatsvinden. Het Westen, en dus ook de EU, komt er niet omheen – op straffe van een langzame neergang van hun economieën en samenlevingen – deze realiteit te verdisconteren in het noodzakelijke aanpassingsbeleid”.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.