Defensie krijgt er honderden miljoenen euro’s bij de komende jaren, maar is het wel genoeg?

Er wordt geluisterd naar de noodkreten. Of toch niet?

Mooi nieuws op de voorpagina van De Telegraaf vanochtend: het Nederlandse leger krijgt weer wat lucht dankzij een investering van 250 miljoen euro volgend jaar, een bedrag dat in de komende jaren oploopt tot 375 miljoen euro structureel. Best netjes, denk je waarschijnlijk in eerste instantie. Uit De Telegraaf:

VVD en PvdA zijn het hier in principe over eens geworden. Met het extra geld wordt een Kamerwens uitgevoerd om vanwege de verslechterende internationale veiligheidssituatie extra middelen voor Defensie vrij te maken. Op voorspraak van de VVD is dat nu geregeld.

Toch wordt de ambitie van minister Hennis (Defensie) om een miljard extra voor de krijgsmacht te regelen lang niet gehaald. Dat bedrag had haar departement begin maart bij het ministerie van Financiën op tafel gelegd. Met het nu uitonderhandelde bedrag wordt er per saldo nog steeds bezuinigd op de krijgsmacht.

De politiek en de wereld van Defensie roepen al langer op om meer geld aan ons leger te besteden, omdat de wereld er de afgelopen jaren juist steeds chaotischer en onveiliger op is geworden. Het kabinet lijkt daar nu naar te luisteren, met de nadruk op lijkt. Zoals de krant ook schrijft: per saldo wordt er nog altijd bezuinigd op Defensie.

Dat is Leon van der Hulst en Rob de Wijk ook opgevallen. Zij schrijven op Twitter:

En:

250 miljoen is eigenlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden, dat het kabinet weet te presenteren als een definitieve ommezwaai de goede kant op. Dat is niet zo sjiek van VVD en PvdA. Waarom wordt er niet veel meer geïnvesteerd in Defensie? Er is één miljard euro nodig om de gaten te dichten, zoals De Wijk stelt, waarom dichten we die gaten dan niet voordat het te laat is?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

8 reacties

 1. Simon Brouwenstein

  Als Nederland niet voluit gaat inzetten op een gemeenschappelijke Europese defensiemacht zal het altijd te weinig zijn.

 2. Terzo

  Brouwenstein vindt het weer nodig om zijn smerige EUrofiele braaksel te verspreiden.

  Rot toch op met je EU fascisme.

 3. van Urk

  Met zo,n akelige blauw vlaggetje met gele sterren zeker op hun mouw samen met de andere lidstaten! Ziet er eng uit ,wat mij doet denken aan verschillende vergane rijken toen ons land eerst voor de adelaar van het Romeinse rijk moesten gaan buigen, De Spaanse en Franse vlag moesten gaan wapperen en tenslotte de vlag met het hakenkruis voor onze kiezen krijgen. Nee onze driekleur is onze vlag en behoort toe aan ons eigen leger en niet een blauwe gele sterrenvlaggetje van een Europese bobo dictatuur.

  1. Simon Brouwenstein

   Toch voorspel ik de heer van Urk dat op dit punt de komende jaren ingrijpende besluiten zullen worden genomen. Hennis sprak zich samen met haar Duitse collega Ursula von der Leyen al nadrukkelijk uit voor een Europees leger en hetzelfde deed Juncker.

   Dit is politiek al een nagenoeg gelopen race, zeker als die idioot van een Putin gek blijft doen.

   1. hans-e-pans

    We hebben al eens eerder een erg ingrijpende beslissing genomen, dachten wij Nederlanders, totdat de toen zittende regering die erg ingrijpende beslissing met een veeg in de vuilnisbak van de tijd deed belanden.

    Was dat niet de regering met die tweelingbroer van Harry Potter.

 4. Daniel

  Sla nu voor het laatst appèl,
  Tamboer – tamboer . tamboer,
  Opdat het allen melde
  Dat onze wil te velde
  Méér dan het aantal teil’
  Tamboer, sla nu appèll
  Zoo zij dan elke man
  Een held – een held – een held,
  Die ’t ijzer waagt te smeden
  In dit weerspannig heden,
  Dat hij bedwingen kan
  – Zoo zij dit volk één man!
  Sla nu voor ’t laatst appèl,
  Tamboer – tamboer – tamboer.
  Opdat als vrije zonen
  Wij ons weer Dietschers toonen
  En elk te wapen snell’
  Tamboer, sla nu appèl!

  Er is er nog ééntje

  ’s Avonds na de dagtaak,
  In den laten zonneschijn,
  Waaien Mussert-vanen
  O^er straat en pleinl
  Helder klinken lied’ren,
  Door het stille stadje heen.
  ’t Regiment van Mussert
  Zoekt zijn weg alleen
  Samen om de vanen,
  ’t Hoofd omhoog vol diep ontzag,
  Zweren Dietsche mannen
  Trouw aan Volk en vlag
  Innig klinkt hun bede,
  ’t Broederlied van eer en trouw;
  Heffen hart en handen:
  „Heil de Dietsche gouw
  ’t Regiment trekt verder,
  Om de vaandels als een wacht,
  Hoede God Uw leven, )
  Mussertman: Goe-nacht!

  Naar deze tijden wil ik niet terug, maar ik ben bang dat we het nooit leren.
  De geschiedenis leert ons dat we nergens van leren, hooguit een aantal jaren en dan beginnen we weer opnieuw.

 5. Simon Brouwenstein

  Voor de vorming van een federaal Europa geldt wat ik de wet van Brouwenstein zou willen noemen: Elk probleem dat de EU ondervindt lost ze op met beleidsmaatregelen die leiden tot een verdere federalisering.

 6. rexm

  De burger vraagt zich af waarvoor die miljoenen nodig zijn voor defensie en wat willen ze daarmee en voor wie.???
  Of is het weer Obama, NATO/NAVO kliek die aan het ophitsen zijn, denk het wel.
  Of komt de arogantie van Nederland weer boven, wij willen meespelen, wij zijn de eerste en wij zijn goed, ja, goed om de burger te besodemieteren

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.