Malafide praktijken bij ‘American Physical Society’ aan de kaak gesteld

Zo’n 300 leden van de ‘American Physical Society’ (APS) hebben geprotesteerd tegen de fraude die is gepleegd bij de opstelling van de APS–verklaring over het klimaat.

Men blijft zich verbazen over de schaamteloze manipulatie die heeft plaatsgevonden bij de opstelling van de APS–verklaring inzake klimaat. Namens zo’n 300 leden zijn drie leden in de pen geklommen om deze fraude aan de kaak te stellen.

Zijn dit Amerikaanse toestanden, typisch voor de VS? Nee, ook in het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal leden de ‘Royal Society’ (de Britse KNAW) laakbaar gedrag verweten inzake de gevolgde procedure bij het uitbrengen van klimaatrapporten. Wat de inhoud betreft stelden de critici vast dat cruciale informatie was achtergehouden.

En ook bij de Nederlandse KNAW was het van hetzelfde laken en pak. De Akademie heeft tot op heden nog geen afstand genomen van haar uiterst tendentieuze klimaatbrochure – een smet op haar blazoen!

Onder de titel, ‘The APS taken to task’ rapporteerde Bishop Hill onlangs op zijn blog:

This was emailed to me this afternoon. The contents are self-explanatory.

What follows is a letter that we sent to the current President of the American Physical Society (APS) with a copy to members of the Society’s Presidential Line Officers.

Because of the serious issues pertaining to the integrity of APS — one of the world’s premier scientific societies (with upwards of 50,000 members) — we have decided to make the letter public.

SIGNATORIES (2 June 2015)

Roger Cohen Fellow, American Physical Society

Laurence I. Gould Past Chair (2004) New England Section of the American Physical Society

William Happer Cyrus Fogg Professor of Physics, Emeritus Princeton University

May 8, 2015

Samuel Aronson President, American Physical Society

Dear Dr. Aronson,

As three members of the American Physical Society, we are writing on behalf of the nearly 300 other members who signed our 2009 and 2010 petitions to the APS taking strong exception to the 2007 Statement on Climate Change. Those petitions called for an objective assessment of the underlying science, leading to a more scientifically defensible Statement. We wish to call attention to important issues relating to the processes that led to the 2007 Statement and the Draft 2015 Statement. In developing both the 2007 Statement and the current Draft, the Panel on Public Affairs (POPA) failed to follow traditional APS Bylaws. …

1. APS email records show that the original 2007 Statement was rewritten “on the fly, over lunch” by a small group of firebrands who arbitrarily inserted themselves in the process, thereby overruling the prerogatives of POPA and the APS Council. Thus, in “reaffirming” the 2007 Statement, the current Draft is referring to one that was produced by a bogus process and led to much ridicule of the APS, especially for its use of the infamous “incontrovertible.” 

In an attempt to disown this public relations fiasco, in 2012 APS (presumably POPA) quietly introduced a new paragraph break in the 2007 Statement so as to alter the original intent of the passage. Thus, the description of the Statement presented today as “Adopted by Council on November 18, 2007” is untrue and a violation of APS Guidelines for Professional Conduct (http://www.aps.org/policy/statements/02_2.cfm, paragraph two).

2. In the process of developing a Draft 2015 Statement, APS failed to consult any of at least 300 members, including Nobel Laureates, NAS members, and many Fellows, who were deeply dissatisfied with the 2007 Statement. Thus POPA deliberately failed to seek and incorporate interested and appropriate member input, as required in the Bylaws.

3. In the process of developing a Draft 2015 Statement, POPA failed to take into account the findings of the broad-based workshop, chaired by Steve Koonin, which faithfully and expertly executed its charge to assess the state of the science in global warming. The Koonin committee did the APS proud, conducting the only serious review of global warming science by a major American scientific society that we know of, while simultaneously realizing the objectives of our 2009 and 2010 petitions. …

These process exceptions by POPA cloud the legitimacy, objectivity, and content of the current Draft. In considering this, along with the strong basis for continuing investigations of unresolved key scientific questions in the global warming issue, it is clear that the best course of APS action is simply to archive the 2007 Statement without further attempts to replace it. We ask that you take this step in the interests of the Society and its membership. …

Lees verder hier.

Als men kijkt naar de bedragen waar het uiteindelijk om gaat – miljarden versus miljoenen – kan de FIFA nog wel iets van de APS leren.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

19 reacties

 1. Simon Brouwenstein

  De klimaatplottertjes pruttelen in hun achterhoedegevecht nog wat na maar in de echte wereld trekt men zich daar gelukkig weinig van aan.

  http://nos.nl/artikel/2040209-g7-bereikt-akkoord-over-klimaat.html

  1. Hans Labohm

   Simon,

   Je vertrouwen in het gezag van de G7 siert je, maar getuigt ook van gebrek aan realiteitszin, anders gezegd: naïviteit .

   Wie de geschiedenis van de G7 bestudeert en de vele opeenvolgende perscommuniqués vergelijkt met wat er in werkelijkheid is gebeurd, wacht een verrassing: een ‘boulevard of broken dreams’!

   http://www.clingendael.nl/publication/g-7-economic-summits-view-lowlands

   Het akkoord over het klimaat bevat geen bindende verplichtingen – en al helemaal niet van de grootste emittenten van CO2: China en India. Het is hoogstens een intentieverklaring.

   Geen van de aan de top deelnemende politici zullen tegen de tijd dat de beloften moeten worden waargemaakt, nog in functie zijn. Zij zullen dan ook niet ter verantwoording kunnen worden geroepen. Tegen die tijd zijn er bovendien weer andere zorgen en prioriteiten. Tja, zo gaan die dingen.

   Het spijt mij dat ik je moet teleurstellen.

   1. Gerben

    Men wil een wereld zonder fossiele brandstoffen mogelijk maken. Dat is gewoon genocide.

   2. Simon Brouwenstein

    Ik sprak niet over de haalbaarheid van de ideeën van de G7 maar over het geruststellende feit dat de ketelmuziek van klimaatplottertjes ze niet van de wijs bracht.

    De beleidsmakers baseren zich op echte wetenschap, dat was hetgeen te bewijzen viel.

    1. G-krul

     Simon, “De beleidsmakers baseren zich op echte wetenschap, ..”.
     En weer ben je niet op je woorden te vangen: zoals die beleidsmakers met onze centen omgaan kun je inderdaad wetenschap noemen. Onderdeel van de maffiawetenschap of zoiets.

    2. Hans Labohm

     Simon,

     Ik was mij er niet van bewust dat dat viel te bewijzen. Ik ben mij er nog minder van bewust dat hiermee het bewijs is geleverd.

     Ik verkeerde in de veronderstelling dat het in mijn ‘posting’ gesignaleerde protest van 300 leden van de ‘Royal Society’ wetenschappelijk gezien toch van groter gewicht was dan een politieke verklaring van een club die niet is gekwalificeerd om over de wetenschappelijke merites van de zaak te oordelen.

     Dom, dom, dom van mij!

    3. Amsreteip

     Mwahahaha, “echte wetenschap”, dat is wel de domste drogreden (beroep op autoriteit) die ik sinds tijden heb gelezen!
     Vertel eens Brouwenprutser; uit wat voor geweldigs bestaat die “echte wetenschap” van jou?! Begin maar iets te bazelen over instituten en tradities en zo, pfffff hahaha!

    4. Erik

     Ja hoor echte wetenschap, als de modellen niet kloppen is je theorie of hypothese niet fout. Nee dan pas je in klimaatland net zo lang je data aan totdat het model wel klopt. Vervolgens leun je tevreden achterover en zeg je, zie je wel het warmt toch op, de modellen hebben gelijk.

 2. Hetzler

  @Simon Kunt u uitleggen en onderbouwen waarom u het heeft over klimaatplottertjes en waarom u zo veel dedain aan de dag legt?

  1. Simon Brouwenstein

   Beste meneer Hetzler,

   Ik heb me de afgelopen jaren regelmatig verdiept in de wondere wereld van de klimaatsceptici. Daarin heb ik me niet gericht de de wetenschappelijk inhoudelijke aspecten omdat ik, net als u en de heer Labohm, niet heb doorgeleerd in dat vakgebied, maar op de geloofwaardigheid van de figuren die zeker denken te weten dat de aarde niet opwarmt, subsidiair wel opwarmt maar niet veroorzaakt door menselijk handelen, subsidiair opwarming eigenlijk helemaal geen probleem is.
   Ik kwam er achter dat klimaatsceptici nagenoeg zonder uitzondering geen klimatoloog zijn, vaak zelfs niet zijn opgeleid in een exacte wetenschap en nog vaker helemaal geen academische opleiding genoten. Voorts ontdekte ik na drie muisklikken dat klimaatsceptici nagenoeg altijd een conservatief-rechtse agenda hebben dan wel zijn omgekocht door de olie-industrie of daaromtrent.

   Het is een zooitje ongeregeld gefrustreerde wetenschappers, fraudeurs, conservatie teaparty-achtige lunatics danwel mensen die gewoon tegen Linksch zijn.

   O ja, en dan zijn er tenslotte nog een paar integere wetenschappers die serieuze vragen stellen bij de klimaatmodellen. Helaas vormen die een minuscule minderheid zodat een beetje serieuze beleidsmaker zich daar met droge ogen niet op kan verlaten.

   Bekijk het lekker met uw clubje, mijnheer Hetzler, Goddank houdt geen serieuze beleidsmaker rekening met het door u en de uwen opgetuigde circus.

   1. Erik

    Simon, om een grafiekje te lezen heb je geen exacte opleiding nodig. Iedereen kan uit de satellietdata zien dat het al geruime tijd afkoelt. Dit wordt in de atmosfeer gemeten, daar waar CO2 zijn werk doet. Het is dus onmogelijk dat het aan de oppervlakte opwarmt. Waar zou die warmte vandaan moeten komen? Kennelijk niet van het broeikasgas CO2.
    Er is iets behoorlijk mis met de interpretatie van de oppervlakte metingen. Oudere data zijn behoorlijk in tegenspraak met moderne. Een gemiddelde wereld temperatuur is heel moeilijk te bepalen, omdat je over zeer grote oppervlakken moet middelen. Verder zijn recent nieuwe arctische gebieden toegevoegd waarbij omstreden extrapolaties op lege gebieden zijn toegepast. Na deze toevoegingen schoten de temperaturen omhoog, inderdaad opwarming veroorzaakt door de mens. Maar niet door CO2.
    Overigens kun je je afvragen of het erg is dat het aan de polen iets opwarmt, of in de diepzee. Wij wonen daar niet, en zolang het in de gematigde streken niet opwarmt is er niets aan de hand.

 3. Philippine

  Ik las zonet dat de Amerikaanse energiereus ConocoPhilips alle schaliegas boringen opgeeft in Polen. Zo deden ook al Chevron, Exxon, Mobil, Total, Marathon Oil.
  Op de ARD werd ongeveer hetzelfde gezegd als Hans Labohm in zIjn antwoord aan Simon Brouwenstein weergeeft.
  Bovendien, zo las en hoorde ik, dat “men toch Rusland nodig heeft bij het oplossen van diverse wereldproblemen”. Is binnenkort opheffing van de boycot te verwachten? Gas uit Rusland. Handel dus.

 4. Philippine

  Omdat Obama eist, jaja dat kan hij namelijk, dat Griekenland in de EU blijft, hebben ze misschien op hun gezellig en kostbaar weekendje Elmau tot een compromis besloten inzake toekomstige energievoorzieningen en leveringen. Uitruil van belangen.En als rookwolk dient dan de heiligverklaring van de doodsteek van de kolenmijn.
  Over tig jaren uitgesmeerd. In de toekomst. Want over 6 maanden is het gewoon weer winter.

 5. Herman Vruggink

  Wat is nu eigenlijk de Fraude Hans? Wordt mij niet duidelijk in het verhaal.

  En de tekst van de KNAW was meer dan uitstekend. Alleen de afsluitende statements zijn m.i. een losse flodder. Waarom moet de KNAW afstand nemen van hun eigen tekst? Vervolgens zeg je: ” En ook bij de Nederlandse KNAW was het van hetzelfde laken en pak. ” Wat bedoel je, ook een beschuldiging van Malifide praktijken en Fraude bij de KNAW van jouw kant?

  1. Hans Labohm

   Herman,

   In mijn stukje heb ik duidelijk aangegeven waaruit de manipulatie/fraude bij de APS bestaat.

   Voor de manipulatie bij de KNAW zie:

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/de-olympus-antwoordt-niet/

 6. Herman Vruggink

  Hans Labohm,

  Het woord manipulatie heb ik niet gebruikt en dat is niet mijn opmerking. Manipulatie is tenslotte nauwelijks te onderscheiden van beïnvloeding.

  Nee, ik wil meer weten van je beschuldiging van malafide praktijken en Fraude. Hanteer jij soms een andere definitie ? Ik lees helemaal niets over Fraude en malafide praktijken. Zou je zowel wat betreft APS ( de tekst maakt dat helemaal niet duidelijk) en KNAW, wat volgens jouw tenslotte een zelfde laken een pak is, kunnen aangeven welke malafide praktijken en welke Fraude? Valse beschuldigingen van Fraude is een ernstige zaak.

  Kijk, dat jij die klimaatbrochure niets vindt, Prima, ieder zijn eigen mening. Ik vind het een geweldige tekst. Jammer van de afsluitende statements die er als los zand bijhangen. Maar moet de olympus antwoorden op een groepje ietwat luidruchtige actievoerders? Kan je dat eens toelichten? Waarom moet dat?

  1. GerardMarinus

   Herman, als die olympus het KNAW is (http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/de-olympus-antwoordt-niet/) is dit dan dat groepje ietwat luidruchtige actievoerders?


   Peter Bloemers, em. hoogleraar biochemie, Radboud Universiteit Nijmegen
   Anne Debeil, chemica
   Ralf Dekker, voorzitter Groene Rekenkamer
   Hans Erren, geofysicus
   Bas van Geel, hoofddocent paleo-ecologie, universiteit van Amsterdam.
   Kees de Groot, geochemicus, ex-Vice President E(xploratie en) P(roductie) Research and Technology, Royal Dutch Shell
   Albert Jacobs, geoloog
   Hub Jongen, elektrotechnisch ingenieur
   Rob Kouffeld, em. hoogleraar energievoorziening, TU Delft
   Hans Labohm, econoom en voormalig “expert reviewer” van het IPCC en met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma.”
   Michael Limburg, Dipl. Ing.; Buchautor (Die Klimahysterie – was ist dran), Vizepräsident EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie)
   Kees Le Pair, ex-directeur FOM & STW, Akademie Penning
   Gerrit van der Lingen, geoloog, paleoklimatoloog
   Henri Masson, chemisch ingenieur, em. hoogleraar Universiteit van Antwerpen, visiting professor Maastricht School of Management, ex member of the Board & Executive Committee of the European Society for Engineers and Industrialists (SEII), ex Vice-President van de ‘Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels’ (SRBII, franstallige ingenieurs van Belgie)
   Rob Meloen, em. hoogleraar moleculaire herkenning, Universiteit Utrecht
   Jan Mulderink, chemisch technoloog, oud-directeur AKZO research Arnhem, oud-voorzitter Stichting Duurzame Chemische Technologie in Wageningen
   Harry Priem, geoloog, em. hoogleraar planetaire- en isotopengeologie, oud-directeur ZWO/NWO Instituut voor Isotopen-Geofysisch Onderzoek, oud-voorzitter Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
   Arthur Rörsch, moleculair bioloog, oud vice-voorzitter RvB TNO
   Henk Schalke, voorzitter management team IUGS-UNESCO
   Frans Sluijter, em. hoogleraar theoretische natuurkunde TU Eindhoven, voorzitter Stichting Skepsis
   Hajo Smit, meteoroloog
   Henk Tennekes, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek KNMI
   Dick Thoenes, em. hoogleraar chemische proceskunde TU Eindhoven, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
   Theo Wolters, ingenieur TU Delft (Industrieel Ontwerpen), directeur-eigenaar van Fabrique Invent, ingenieursbureau voor productontwikkeling
   Rypke Zeilmaker, natuur/wetenschapsauteur
   Peter Ziegler, em. hoogleraar geologie Universiteit van Basel, ‘rustend’ lid van de sectie aardwetenschappen KNAW

   Ik lees overigens net dat Hans zijn blog verhuist naar Climategate.nl. Jammer voor de DDS want hij was een van de weinigen hier die ik altijd las…

   1. Herman Vruggink

    GerardMarinus,

    Ja dat klopt. dat is het groepje ietwat luidruchtige actievoerders. Op zich niet vreemd dat actievoerders kabaal maken. Toch?

 7. Hetzler

  @Simon Dank voor uw openhartige commentaar. Ik wil u er op wijzen dat uw beeld van de werking van scepsis niet volledig is. Scepsis is zo oud als de wetenschap zelf en is de motor achter wetenschappelijke ontwikkeling. Strikt genomen hoeft men slechts over gezond verstand te beschikken om zich de vraag te stellen: klopt dit wel? Galileï was er één van en velen kwamen na hem. Er zijn talloze organisaties van sceptici waarvan de groep waarop u doelt, er een van is. Zonder op al te veel details in te gaan stellen wij dezelfde vraag: klopt dit wel? Er zijn te veel redenen inmiddels om niet sceptisch te zijn. Het falen van de klimaatmodellen van het IPCC, de onweerlegbaar onjuist gebleken, en ook door het IPCC verworpen, hockeystickgrafiek, het schandaal rond Hide the decline, de opwarmingsstop et cetera. Naarmate de tijd vordert stapelen de twijfels over de verwachtingen zich op vanwege de feiten. Voor mij was de aanleiding voor scepsis de vraag: als de mens als enige verantwoordelijk is voor opwarming, waardoor ontstonden dan de ijstijden, de Minoïsche, de Romeinse en de Middeleeuwse Opwarming? Bij zo veel vraagtekens waarbij tevens zulke astronomische belastingbedragen gemoeid zijn, mag men zich wel heel goed bewust zijn van de verantwoordelijkheid die men op zich laadt bij beleidvorming. Sceptici maken zich zorgen over de juiste balans hiertussen. Ik meen dat men als verantwoordelijk burger welhaast verplicht is deze zorg kenbaar te maken en dat deze burger het recht heeft gehoord te worden. Ik denk niet dat demonisering en verguizing de juiste weg is.
  Wat betreft de tweedeling rechts-links… Wetenschap behoort hier boven te staan, maar in dit geval werd de wetenschap gepolitiseerd en tot een speerpunt gemaakt om overheidsbemoeienis te bevorderen en hele takken van industrie en mijnbouw buiten werking te stellen. Met wetenschap had dit van begin af aan dan ook niets te maken. Deze politisering van de wetenschap is ook een punt van kritiek van de kant van sceptici. Beleid behoort gebaseerd te zijn op onomstotelijk vaststaande feiten, niet op politieke voorkeuren en emoties. Dit is waar sceptici ook op wijzen. Het komt neer op de keuze tussen correcte wetenschapsbeoefening en “wetenschap” in dienst van politieke voorkeur, vergelijkbaar met het Lysenkoïsme.
  Sceptici geven de voorkeur aan het eerste. Ik denk niet dat hier veel mis mee is.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.