Stijgt de zeespiegel toch snel?

Martijn van Calmthout schreef – althans voor zijn doen – een redelijk evenwichtig stuk over zeespiegelstijging. Maar de koppenmaker veranderde de conclusie, waardoor het stuk weer een alarmistische draai kreeg.

Mijn trouwe lezers weten dat ik mij vroeger vaak ergerde aan de selectieve, alarmistische klimaatberichtgeving van Martijn van Calmthout in de Volkskrant. In de loop der jaren is deze echter sterk verbeterd en evenwichtiger geworden. Maar we zijn er nog niet helemaal. Enkele weken geleden schreef Martijn van Calmthout over een nieuwe studie van Christopher Watson et al.

De wereldwijde stijging van de zeespiegel ging de laatste jaren niet langzamer, zoals het even leek, maar mogelijk juist sneller. Dat meldt een team van onderzoekers nadat ze de metingen met peilstations en kunstmanen nog eens grondig onder de loep hebben genomen.

In het tijdschrift Nature Climate Change schrijven Christopher Watson van de universiteit van Tasmanië en zijn collega’s dat de nieuwe gegevens beter passen bij bijvoorbeeld het steeds sneller smelten van landijs op Groenland. …

De nieuwe studie maakt een einde aan speculaties dat de stijging van de zeespiegel na de jaren ’90 van de vorige eeuw afzwakte van gemiddeld 3,2 millimeter per jaar naar 2,4 millimeter in de periode 2004-2011.

Daar wordt dus verschillend over gedacht, zoals Martijn aan het eind van zijn artikel meldt. Dus er is in het geheel geen einde aan de speculaties.

De vertraging werd soms in verband gebracht met een vermeende vertraging in de opwarming van de aarde na de millenniumwisseling.

Die hapering van de opwarming is inmiddels onjuist gebleken, …

Aldus Martijn. Zelfs de meest verstokte klimaatalarmisten erkennen deze hapering, die bekend staat als opwarmingspauze of hiatus, maar Martijn deelt die opvatting kennelijk niet. Hoe komt dat toch? Zou Martijn het beter weten dat de mainstream klimatologen, waarnaar hij anders zo kritiekloos verwijst?

… maar over de beweging van de zeespiegel bleven deskundigen van mening verschillen. Vorig jaar verklaarde een Duits team de tragere zeespiegelstijging nog aan de hand van periodieke klimaateffecten als El Niño. Klimaatsceptici zagen daarin vooral een poging om geruststellend nieuws over het klimaat weg te moffelen.

De vertraging in de zeespiegelstijging, stelt Watson nu, bestaat niet echt maar berust op systematische fouten in de oudere meetgegevens. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld het stijgen of dalen van kustgebieden, inclusief de meetstations. Daarvoor is nu gecorrigeerd. Tussen 1993 en 2014 steeg het zeewaterniveau na correcties minder dan het tot nog toe leek: 2,6 millimeter per jaar. Daar staat tegenover dat, na dezelfde correcties, de zeespiegelstijging sinds 2004 zelfs wat lijkt te versnellen met jaarlijks enkele tienden van een millimeter per jaar extra.

Maar, zo voegt Martijn van Calmthout er aan toe.

Klimaatstatisticus Hans Visser van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in Bilthoven zegt moeite te hebben met die laatste conclusie, omdat de gevonden versnelling statistisch niet significant is, ook volgens de auteurs. Visser: ‘In dat geval is er een gulden regel in de statistiek: ga terug naar een simpeler model. In dit geval is dat een constante zeespiegelstijging, zonder versnelling. De auteurs willen net wat te graag een trend vinden, lijkt het.’

Ook noemt hij de bekeken periode sinds 1994 te kort voor vergaande conclusies over een trend. ‘In beide richtingen: als klimaatsceptici een vertraging signaleren, maar ook als iemand tot een versnelde zeespiegelstijging komt.’ Volgens Visser is de Nature–paper niettemin van belang, vooral omdat die cruciale correcties voor systematische fouten geeft in oudere satellietmetingen van de zeespiegel.

Lees verder hier.

Het commentaar van Hans Visser liegt er niet om en getuigt van voorzichtigheid, die een serieuze wetenschapper betaamt.

Ook andere onderzoeken leveren andere uitkomsten op. Zie hier. Voor verdere kritiek zie hier.

De vraag is daarom ook waarom het artikel van Martijn van Calmthout, waarin keurig hoor en wederhoor wordt toegepast (vroeger was het wel eens anders), is voorzien van de alarmistische kop:

Nieuwe studie maakt een eind aan speculaties.
Zeespiegel stijgt toch snel.

Deze vlag dekt de lading allerminst. Het is weer de bekende stemmingmakerij. Hoe is zo’n kortsluiting toch mogelijk? Zijn de koppenmakers te dom om de inhoud van het artikel te begrijpen? Of voeren zij een ander, eigen beleid dan de auteurs? Hoe het ook zij, de Volkskrant blijft nog steeds de klimaathype aanwakkeren en draait daarmee haar lezers structureel een rad voor de ogen. Dat is kwalijk voor een krant die in tal van opzichten toch tot de beste kwaliteitskranten van Nederland behoort.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

11 reacties

 1. Moose

  Alarmisten zijn sowieso te dom om feiten te willen begrijpen die haaks op hun agenda staan. Het gaat ze om de mens angst aan te jagen en geld uit hun zakken kloppen.
  Wat mij betreft staan pek en veren klaar, het moment nadert snel om het te gebruiken.

 2. Hetzler

  En zo steggelt de wereld voort. Hoe onzekerder de feiten blijken die ooit met veel aplomb werden rondbazuind des te harder het alarmistische lawaai en het zich concentreren op steeds kleinere details.

 3. Herman Vruggink

  Fijn dat ik weer eens een keertje eens mag zijn met Hans, het is een bar slecht gekozen kop. Als zeespiegel insider (geen expert) begrijp ik wat er bedoeld wordt maar het grote publiek krijgt een misleidend beeld van een dergelijke kop. Tja, nog even over die kop van het vorige blog Hans……….:)

 4. dorotheus

  Van Calmthout is best redelijk, maar veel anderen (b.v. Wagendorp) zijn bloedfanatiek

 5. Hans Labohm

  Dorotheus,

  Ik lees Wagendorp bijna altijd met genoegen. Ik was mij er niet van bewust dat hij bloedfanatiek was (ik neem aan op het terrein van het klimaat).

  Heb je citaten voor mij?

  1. dorotheus

   nee Hans, ik spaar zijn schrijfsels niet, hoewel hij technisch gezien goed kan schrijven. Ik vind Sigmund een heel wat betere kenner van onze samenleving.
   Alleen wat betreft de banken ben ik het met Bert W. eens. Over de multiculturele samenleving en migratie e.d. schrijft hij vaak onzin. Een ex-collega en expert op dat gebied (Marbe) heeft hij buitengewoon oncollegiaal behandeld. Schaliegas vindt hij verfoeilijk, duurzaamheid moet.
   De laatste tijd is hij wel wat voorzichtiger en misschien gaat hij ergens nattigheid voelen.
   Een suggestie: behandel eens een column van hem over milieu, klimaat e.d.

  2. dorotheus

   waar ik me vooral aan erger bij de VK is dat ze (ik geloof Ben van Raay) het afgelopen jaar nog diverse keren een IPCC-grafiek hebben geplaatst waarin vanaf 2000 geen waarnemingen maar prognoses staan. Die gaan snel omhoog en geven de suggestie dat de opwarming nog steeds doorgaat. Die boodschap staat ook in de tekst. De opwarming hapert nu even, maar zet spoedig weer door.
   We zullen zien een volgende keer.

 6. Daniel

  Eén ding weet ik zeker, bij vloed stijgt de zeespiegel en bij eb zakt de zeespiegel weer. Daar hoef ik geen klimaatstudie voor te volgen.

  Paalhoofden

  Ze remmen de stroming
  beschermen het land
  tegen beukende golven
  in de storm naakt bij eb
  en onzichtbaar bij vloed
  standvastig in water
  rustpunt voor meeuwen
  organische kunst
  redding voor mensen.

 7. HenkieAltea

  Alarmisten zijn net als gelovigen, ziende blind, en horende doof!

 8. Erik

  Er wordt een nauwkeurigheid geclaimd (2,4 tot 3,2 mm per jaar) die totaal niet haalbaar is. Er zijn ‘bergen’ tot wel 100 meter hoog op de oceanen, het zeeoppervlak is echt niet vlak, door zwaartekracht verschillen.

 9. Seneca

  Ik beschouw dit soort uitspraken als pure bangmakerij en een manier om geld uit de zak te kloppen. In de 60er en 70er jaren hadden wij de zure regen, geen boom zou er blijven staan. Toen was er plotsklaps een gat in de ozonlaag. Iedereen zou sterven aan huidkanker. Deze verschijnselen werden mode toen bleek dat de Sovjet Unie toch niet die onoverwinnelijke reus was die ons door de diverse geheime diensten, overheden etc. werd voorgespiegeld. De Sovjet soldaten konden door een stelletje boeren – wel met hulp van de VS – uit Afghanistan verjaagd worden. Die angst verdween en daarvoor kwam de angst van zure regen, ozonlaag en nu stijging van de temperatuur. Als de natuur dat nodig vindt, rustig haar gang laten gaan, wat kan je er tegen doen? Bovendien zijn die ‘voorspellingen’ zeer dubieus; vandaag zegt men dat het morgen regent en dan blijkt dat het lage druk gebied verstek heeft laten gaan. Op korte termijn kan men het niet correct voorspellen dus helemaal niet op de lange termijn.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.