Nachtmerrie voor Afghanistan: het land ruilt de Taliban om voor ISIS

De Afghanen gaan dit jaar van de regen in de drup. De ene tiran wordt verdreven door de nog ergere.

Het is een publiek geheim dat de in Kabul zetelende regering van Afghanistan helemaal niet zoveel in de melk te brokkelen heeft in het Oosten van het land. Feitelijk is dat gebied al jaren in handen van de Taliban en de groep zwaait er de scepter over omvangrijke stukken land bij – en zelfs over – de Pakistaanse grens.

Maar de Taliban komt er steeds meer onder druk te staan. ISIS is namelijk ook actief in Afghanistan, en verovert er steeds meer terrein:

“Ze kwamen in talloze grote witte pickup trucs met machinegeweren erop”, vertelt stam-oudste Haji Abdul Jan van één van de veroverde dorpen aan persbureau Reuters. “En ze begonnen te vechten tegen de Taliban. Die konden de strijd niet aan en sloegen op de vlucht.” Exit Taliban: voorlopig hadden in het dorp van Abdul Jan de nieuwkomers het voor het zeggen.

De ISIS-handlangers zijn voor een klein deel lieden die daadwerkelijk uit Syrië terugkomen, maar voor een groot deel ook overgelopen voormalige Talibanstrijders. Ze branden de papavervelden plat die een groot deel van de inkomsten van dit gebied vormen, maar bemoeien zich verder – gek genoeg – minder met het persoonlijke leven van de dorpelingen zelf.

Overigens wordt ISIS in Afghanistan niet rechtstreeks bestuurd door al-Baghdadi en zijn club vertrouwelingen vanuit de ‘ISIS-hoofdstad’ Raqqa in Syrië. De veroverde gebieden in landen als Afghanistan grenzen niet rechtstreeks aan het ISIS-territorium in Syrië en Irak. De door ISIS overgenomen Afghaanse dorpen gelden daarentegen als een soort vazalstaat waarover de Syrische ISIS-opperdivisie niet het dagelijks bewind voert.

De Taliban hebben gereageerd door een smeekbede naar al-Baghdadi te sturen. Ze doen een beroep op de ISIS-leider om hen met rust te laten, aangezien de beide terreurorganisaties elkaars religieuze broeders zouden zijn en natuurlijke bondgenoten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

14 reacties

 1. Gielah

  Natuurlijk zat dat er in!
  Zo wordt Hamas… toch wel een stel eerste klas rotzakken en moordenaars van zowel Israëli’s als van hun éigen mensen….
  nu ook door #ISIS vervangen.

  Misschien moeten we wel niet eens over vervangen spreken.
  #ISIS is gewoon totale gehoorzaamheid aan de koran… iets waar ook al die andere groeperingen naar streefden en streven.
  Ze hebben meer geld en macht dan die andere clubs… en willen sneller het kalifaat gerealiseerd hebben dan de anderen voor mogelijk hielden… hoewel die daar zelf evenzéér naar verlangden…
  dus ze doen graag een of meerdere stappen opzij om #ISIS de klus te laten klaren….
  allemaal voor dezelfde allah en dezelfde shar´ía en hetzelfde kalifaat.. toch?

 2. Bromsnor

  Jihadisten zijn Jihadisten ongeacht welke naam de organisatie gebruikt.

  Het is een pot nat.

  Deze organisaties kunnen alleen bestaan omdat er steun is onder de soennieten.

  More than 42 MILLION Muslims ‘support ISIS’ – as experts warn the figure will grow
  http://www.express.co.uk/news/world/587951/Islamic-State-ISIS-Muslims-jihad-Iraq-Syria-Clarion-Project-terrorism

 3. carthago

  Alweer een monstrueuze blunder van die kalief in Washington met z’n verkiezingsbeloften.

 4. Simon Brouwenstein

  ISIS is net zo min een staatkundige identiteit als Al Qaida. In grote lijnen is het plaatje dat in landen waar het Westen de sociale, culturele en economische infra structuur naar gort hielp in de achtergelaten chaos regionale rebellengroepen in het machtsvacuüm springen. Die groepen sluiten aan bij de oorspronkelijke godsdiensten en tradities. De vlag op die waaier van rebellengroepen die nu aanspreekt is ISIS. Over 10 jaar gebruiken ze weer een andere vlag maar de kans is groot dat die weer islamitisch zal zijn want dat is de traditionele godsdienst, en godsdiensten functioneren in tribale maatschappijen altijd als waardenkader.

 5. Gielah

  Géén traditionele godsdienst…. voor de honderdduizendste keer… hardnekkige!

  ‘Godsdienst’ klinkt vaag respectabel.
  ‘Godsdienst’ klinkt alsof een en ander iets met de Levende God te maken zou kunnen hebben.

  Geen wáárden ook!

  Het tegenóvergestelde van God dienen, het tegenovergestelde van menselijke en enigszins hoogstaande waarden… gewoon een zootje moordenaarstuig dat de wereld wenst te veroveren en alle vrijheid de nek wil omdraaien.

  Sodemieter op met je ‘waardenkader’!

  1. Wouters

   Als het gristendom een traditionele godsdienst is, is de islam dat ook. Het feit dat u slechts 1 van de sprookjesboekjes aanhangt, is natuurlijk geen reden om anders te concluderen.

   Daarnaast, “‘Godsdienst’ klinkt vaag respectabel.” Oh, in tegendeel. Godsdienst klinkt achterlijk, achtergesteld en onwetend. Geldt voor gristendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, etc.

   1. van Urk

    Indien het atheisme zich uitbreidde, zou het tot een even onverdraagzame Godsdienst worden als het vroegere. Daarnaast is het net zoals met Godsdienst de slechtste reclame van het atheisme of socialisme haar eigen aanhangers. Wie de Romeinse geschiedenis bestudeert, ziet hoe nuttig Godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengen. Godsdienst is een zaak van het hart, niet van de knieen.

   2. Simon Brouwenstein

    Beste Wouters,

    Godsdiensten zijn politiek-dogmatische geloofssystemen die een zingevende ideologie moeten verschaffen aan menselijk handelen, of dat nu ten goede of ten kwade is.
    In politieke systemen zijn er altijd ‘eigen volk’ (de mensen die lid zijn van het politiek dogmatische systeem) en de anderen die dienen te worden bestreden en niet zelden vernietigd. Zo praat en denkt mevrouw Gielah over andersdenkenden en mensen die anders geloven dat wat in haar politiek-dogmatische systeem is afgesproken. In die uitwerking op het maatschappelijke terrein is er geen fundamenteel verschil met politieke ideologieën met dien verstande dat godsdiensten zich ook uitstrekken tot het meta-fysische gebied en de persoonlijke mystieke levenssfeer waar ze een metafysisch antwoord op formuleert.

    Het trieste van godsdiensten is dat ze niet zoveel met God te maken hebben. Ze tonen zelfs met name het totale onbegrip van het goddelijke. Het is in die zin ook triest dat iemand als Christus, die een groot spiritueel leraar was, wordt opgevoerd als legitimatie van gewelddaden. Christus wees er met grote nadruk op dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is maar daar hebben de Gielah’s van deze wereld weinig boodschap aan: hun spirituele besef gaat niet verder dan deze wereld en ze denken dat God partij kiest in de strijd tussen christenen en moslims en Israël en de Palestijnen. Gott mit uns and God bless America en we zijn gelegitimeerd om landen van ongelovigen te bezetten en te bombarderen, hun grondgebied en de grondstoffen te roven en genocide te bedrijven. Dat soort christenen en moslims zijn een perversie van spiritualiteit maar vanwege de aard van de mens meer regel dan uitzondering.

    1. Wouters

     Beste Simon,

     Bedankt voor je essay. Ik ben bekend met de materie overigens. Ik merk dat u ook geen fan bent van religie. Hartstikke mooi. Het is mij dan echter niet duidelijk of het bestaan van religie in de samenleving uw goedkeuring kan vinden of niet. Laat ik hier dan wel duidelijk over zijn. Ik zie religie liever vandaag dan morgen verdwijnen. Ik zie onwetendheid als een van de grootste problemen in de Nederlandse samenleving en religies als een georganiseerde poging onwetendheid te verspreiden en ondersteunen. Weg ermee.

     1. van Urk

      U beweert dus als religieuze christen dat ik onwetend ben over onze samenleving beste Wouters? Ik ben net als u overal op de hoogte en qua opleiding of bijdrage aan onze welvaart of kennis zal het wel niet zo,n groot verschil maken met die van u. Ik denk dat het meer een verrijking is dan een gemis. Het is trouwens niet verstandig dat kerken als instituten zouden gaan verdwijnen omdat zij als “huis van God” het fundament zijn van Godsdienstig onderwijs. Simon vertelt er bijvoorbeeld er niet bij dat ook Jezus in zijn jonge jaren als plicht de synagoge opzocht om meer over zijn vader te leren en de teksten van de thora te bestuderen. Daarom is het mijn plicht als ouder om mijn kinderen naar het “huis van God” mee te nemen om God te leren kennen wat ik ook aan God beloofd heb tijdens hun doop. Maar dat er helaas verschillende soorten kerken of richtingen zijn daar kan ik persoonlijk niks aan doen omdat dit het werk en resultaat is van mensen die zichzelf naast of zelfs boven God willen gaan staan.

     2. Simon Brouwenstein

      De kerken waar u, beste heer van Urk, uw kinderen naar toe sleept zijn huizen waar God niets te zoeken heeft en ook niet verblijft. Het Koninkrijk van God is in u, zei Christus en als u het oprechte verlangen zou hebben de vrede Gods deelachtig te worden is het enige wat u hebt te doen is u daar op te richten.
      Dat is niet wat mensen zoals Mevrouw Gielah en u doen, u richt zich niet op het Koninkrijk Gods dat niet van deze wereld is maar op de politiek-dogmatische instituten die, elkaar te vuur en te zwaard bestrijdend, zeker denken te weten dat het gesneden beeld wat zij van God maakten veel dichter de waarheid benadert dan die van andere kerken, moskeeën, ashrams en synagoges.
      Godsdienst is niet Gods dienst, het is discriminerende politiek die geweld legitimeert en mensen buitensluit en discrimineert.
      Gode moge geven dat uw kinderen tijdig het bedrog doorzien.

   3. Gielah

    Christendom…. dommerdje… met een CH.
    En waag het niet het christendom met de islam te vergelijken!

    U komt hier weliswaar niet dagelijks, maar u bent hier vaak genoeg geweest om te KUNNEN weten waarom een fatsoenlijk mens christendom en islam NIET in één adem noemt.

    Dus dit is dom ge-jen en geprovoceer.
    Trollenmanieren!

    1. van Urk

     Simon snapt niet dat juist de Kerk de enigste ontmoetingsplek is voor gemotiveerde belijdende christenen om gezamenlijk als broeders en zusters naar het woord van God te luisteren en zijn leer te belijden . God had niet voor niks aan Salomo beloofd dat Hij aanwezig zal zijn in zijn Tempel zodat de Tempel daarmee Gods huis op aarde is ondanks wie het regelt of erin kwamen omdat er in die tijd net zo goed sprake was van een politieke dogmatische geloofssysteem waarin onbetrouwbare koningen, priesters,geleerden of de farizeeers de dienst over de tempels gingen uitmaken en dat Christus ondanks deze lieden het Huis van zijn Vader toch trouw bleef opzoeken en later zelfs woest werd nadat de koopliederen de Tempel nota bene als marktplein gingen gebruikten waarmee Hij daarna de woorden ging uitspreken waar Simon eigenlijk op doelde. God is overal om Hem te zien maar om de nieuwe generatie iets over zijn boodschap te laten weten of om Hem te leren kennen moeten ze stelselmatig bij de les blijven door regelmatig de kerk te gaan bezoeken en via de motivatie van de ouders en de kerkleiding. Dat klinkt dwangmatig maar we willen onze kinderen toch ook goede onderwijs geven en dat zij later een goede baan krijgen om daarmee de kennis en wetenschap op hun opleidingsgebied in onze samenleving in stand te laten houden en dat kan alleen door ze op school te houden wat voor een kind dwangmatig overkomt. De Kerk houdt juist de kennis van God in stand want zonder de Kerk en ontrouwe Kerkbezoek zullen gelovigen laks en lui gaan worden en op een gegeven moment steeds verder van God afdwalen en hun kinderen zullen dat op een gegeven moment dat natuurlijk ook gaan zien en daarmee hun ouders na gaan doen.

 6. van Urk

  U heeft in principe daar gelijk in beste Simon dat de heilige huisjes politiek-dogmatische instituten geworden zijn maar dat heeft niks te maken op de manier hoe ik mijn geloof beleid omdat u zomaar uit uw duim suggereert dat ik mij daar totaal niet op richt. Hoeveel mensen in uw buurt geloven dan in God en zijn Zoon? Bij mij gelooft de hele straat (wat zeg ik,bijna het hele dorp)in het bestaan van God en zijn Zoon omdat het bij ons nog leeft vanwege de loyaliteit en motivatie aan het bezoeken van een Kerk waardoor God geestelijk levend gehouden wordt van generatie tot generatie ! Dat is het verschil van plaatsen in ons land waar politiek-dogmatische instituten zoals u dat benoemt leeglopen of gesloopt moeten gaan worden en waar programma,s als Barbie of Goede tijden en slechte tijden voor de jeugd als geestelijke opvoeding belangrijker zijn dan een bezoek aan een Kerk om het programma van God te willen gaan horen en aan die kennis hiermee God in levende te houden .

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.