Paus Franciscus bekritiseert het kapitalisme tijdens rondreis door Zuid-Amerika

Paus Franciscus zegt op rondreis in Zuid-Amerika dat regeringsleiders de verantwoordelijkheid hebben om de welvaart te herverdelen.

De leider van de Rooms-Katholieke kerk is op dit moment op rondreis in Zuid-Amerika; ooit slechts één van de belangrijke regio’s van de katholicisme, maar tegenwoordig wellicht dé belangrijkste. Zuid-Amerikanen zijn over het algemeen namelijk geloviger dan Europeanen en zelfs dan katholieke Noord-Amerikanen. Dit wordt bevestigd door het pausschap van Franciscus zelf: hij komt immers uit Argentinië.

Hoe dan ook, tijdens zijn reis door ‘zijn’ continent laat de paus duidelijk weten wat hij van het kapitalistische systeem vindt. Zo noemde hij het ‘bovenmatig streven naar winst’ in Bolivia “de mest van de Duivel.”

In Paraguay voegde hij daar nog enkele sterk verwoorde aanmaningen aan toe. Hij gaf toe dat “culturen economische groei en de creatie van welvaart nodig hebben,” maar liet weten dat regeringsleiders tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat deze welvaart “zowel in de zakken van de rijken als van de armen belande.”

Hij ging verder:

“Ik vraag ze [red.: ondernemers en andere welvarende individuen): Schep geen economisch model dat is gebaseerd op afgoderij, waarbij mensenlevens geofferd worden op het altaar van geld en winst.”

Hoewel sommige katholieken (en niet-katholieken) deze woorden van de paus toejuichen is hij in het verleden vaak bekritiseerd door anderen. Zo wordt hij ervan beschuldigd “een marxist” te zijn die het kapitalisme haat. Het invloedrijke en gerespecteerde Forbes deelt die kritiek. In de ogen van het magazine is de paus het op veel – zo niet alle – punten eens met de theorie van Karl Marx. Enkele voorbeelden zijn, aldus Forbes:

10. Free trade on a free market—bad

Controls and confiscations—good

9. Profit—evil, gained through someone’s loss

Redistribution—obligatory, restores goods to their proper owners

8. Making money on money—depraved

Toiling in the sweat of your brow—noble

7. Rendering unto Caesar and/or God—required

Keeping your income—scandalous

6. Baking your cake and eating it, too—without moral significance

Baking your cake and letting another eat it—an act of virtue

5. You didn’t build that—true

You built it and therefore should own it—false

4. Greed—loathsome

Self-denial—beautiful

3. Inequality—unfair

Bringing down the rich—justice

2. Working to achieve your rational self-interest—predatory

Serving an unperceivable, mystical entity (society or God)—exalted

And the number one thing the pope and Marx agree on is:

1. Regarding your life as supremely important—arrogant vanity

Realizing that all you are is “dust in the wind”—knowing your place

Anderen vinden het juist goed dat de paus het kapitalistische systeem bekritiseert. Een voorbeeld daarvan is de leider van Bolivia, die de paus onlangs een crucifix overhandigde in de vorm van een hamer en sikkel. Ook het Amerikaanse magazine The New Yorker is buitengewoon te spreken over het optreden van de leider van Rooms-Katholieken.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

64 reacties

 1. Nicky

  Niks mis mee, wat dit betreft, popi.

  Je wordt natuurlijk al gauw als ‘Marxist’ in de States uitgescholden. Ik denk dat Hussein Obama veel (verkeerd) linkser is trouwens.

  Enne, Michael, waar die uitspraak zoals demkop suggereert?
  Wel zei hij: “…het ‘bovenmátig streven naar winst’ in Bolivia “de mest van de Duivel.”

  Dat is wel wat anders, en heel juist!

  Geld is goed, alleen hangt er van af wat je ermee doet… anders is het mest, poep, strond, bagger en idd niet zoals God dat heeft bedoeld maar de tegenstander (lett: ‘satan’).

  Net als hij zei dat de winst EN naar de rijken EN naar de armen moeten! Dat moest meer geroepen worden, en de liever nog, daad bij het woord gevoegd! Tja, hoe… dat is de zaak van de politiek.

 2. V.K.

  -Na ja, er zal in navolging van Islamitisch bankieren tzt ook wel zoiets als katholiek bankieren komen.

 3. Bromsnor

  Deze Paus doet meer aan (linkse) politiek dan aan religie.

  Vandaar ook dat links (die normaal gesproken de kerk aanvalt) voorlopig deze Paus even niet lastig valt met kritiek en hem zelfs bejubeld. (zolang de paus maar de linkse agenda promoot)

  Aangezien de Paus weinig verstand schijnt te hebben van politiek en al veel “onhandige” politieke uitspraken heeft gedaan waar bepaalde politici mee aan de haal gingen kan hij zich beter tot de religie beperken.

  1. Simon Brouwenstein

   Het christendom is een politieke organisatie en die doet dus per definitie aan politiek. Mensen in de christelijke kerk die zich op religie willen richten hebben het bijzonder lastig. Men komt dan figuren van het slag van mevrouw Gielah tegen die je toebrullen dat je niets van God hebt begrepen omdat God politiek rechts is, niet-christenen haat, bootvluchtelingen het liefst ziet verzuipen en zeker weet dat een echte christen op de pVV stemt.

   Lees in deze draad de bijdragen van mevrouw Gielah en Nicky en u krijgt een idee wat christendom is en waarom je er beter verre van kan blijven.waarom

   1. -Harry

    Het staat er echt : ” het slag van mevrouw Gielah ” !

    Wat denk je van jouw “slag” , Schweinstein ?
    Het slag dat tegen betaling zijn eigen land , eigen volk verkwanselt aan de EU en de islam !
    Wie weet wie er nog meer meebetalen aan die 24\7 links-islamitische propaganda , behalve jij ?

    Het slag der landverraders !

    Krijg je ook nog geld uit de moskee ?

    Dát is een walgelijk slag mensen !

    En stop nou eens met anderen van van alles te betichten .

    We hebben hier een paar verwerpelijken , de bende van vijf , zeg maar , maar jij bent de ergste .

    Ik heb niks met het geloof , maar Gielah is vanuit haar perspectief EERLIJK !
    En dat kunnen we van jou niet zeggen met je al vaak aangetoonde leugenachtigheid .
    EN ! Wat Gielah doet , doet ze niet uit winstbejag , maar uit medemenselijkheid !

    Daar zou je zo maar een voorbeeld aan kunnen nemen , al maak ik me geen enkele illusie op dat punt .

    1. Simon Brouwenstein

     Wie is Schweinstein?

   2. CJD

    Niet mee eens Simon. Het christendom is een prachtige religie zolang je het niet misbruikt voor je eigen politieke agenda. Politiek links per definitie staat voor naastenliefde en het helpen van de kwetsbaren in de samenleving. Politiek rechts staat voor individualisme, egoisme en het overleven van de sterken. Vul maar in welke politieke spectrum dichtst bij het christendom staat en overeenkomt met de leer van de bijbel ?

    1. Bromsnor

     Politiek links heeft de meest verschrikkelijke systemen en dictaturen voortgebracht zoals communisme ( China, USSR, Korea, etc) die verantwoordelijk zijn voor vele miljoenen doden en gevangenen.

     1. CJD

      En rechts heeft alleen te maken gehad met vredelievende leiders, die 100% voor vrijheid blijheid zijn. Juist

    2. Simon Brouwenstein

     Er is met de boodschap van Christus niets mis, beste CJD, integendeel het behoort tot het beste wat spiritueel door de mensheid is voortgebracht.
     Het probleem ontstond toen die boodschap van liefde en tolerantie werd omgesmeed tot dogma (als je die niet overnam wachtte je de brandstapel) en de eerste christengemeenten zich omvormden de een politieke organisatie die zich richtte op wereldheerschappij. In naam van christus zijn meer mensen over de kling gejaagd dan een andere wereldgodsdienst voor elkaar kreeg en zal krijgen.

     Deze Paus lijkt als mens wel te deugen (in elke politieke organisatie staan van tijd tot tijd mensen op die deugen) maar hij strijdt vooral tegen de corruptie, het normverlies en het machtsstreven van zijn eigen organisatie. Je kunt hem daarin bewonderen maar het blijft bloed met bloed wegwassen.

    3. Arachne

     Het christendom volgens de leer van de bijbel is niet de lieve alleen achter de voordeur je mag niet oordelen keer de andere wang toe ideologie die het in een groot deel van het westen is geworden, daartoe aangemoedigd door hen die het morele gelijk menen te hebben. Het gaat om geloven in; religie is iets anders.

     Jezus predikte individualisme: eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke relatie met God (geen erfelijke via de ouders), je bent uniek met je eigen gaven/talenten. Egoïsme is gezond: wie niet voor zichzelf zorgt, kan niet voor een ander zorgen (naastenliefde). Overleven is een natuurlijke drang (natuurwetten komen van God) want je bent geschapen om te leven, niet voor de dood (de islam is doordrenkt met doodsverlangen). Jezus predikte naastenliefde, te weten het omzien naar elkaar, elkaar in de waarde laten, elkaar aanspreken op gedrag enz.

     Vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de talenten die we hebben en de naastenliefde riep hij op tot mededogen met de kwetsbaren. Jezus predikte vanuit het geloof, niet vanuit de staat. Het helpen van kwetsbaren moest dus door de mensen (geloofsgemeenschap) zelf gedaan worden (de barmhartige Samaritaan; eigen tijd en eigen geld). Het “helpen” van de kwetsbaren moest leiden tot het (weer) op eigen benen kunnen staan.

     Overigens: het overleven van de sterken ofwel
     survival of the fittest komt van Darwin en hij is een van de bouwstenen van politiek links.

   3. V.K.

    -@Simon,

    -Dat jouw consistente commentaren en conclusie’s betreffende religie simpel zijn onder te verdelen in twee categorieën,

    1)Hating religion = intelligence.
    2)Hating Islam = racism.

    -Zegt niet zozeer wat over je gebrek aan intelligentie, maar meer over je oprispende egofobische onderbuik welke je duidelijk niet onder controle hebt.

   4. Anna

    Brouwenstein.Feit blijft dat islamieten met miljoenen in de rij staan om bij de christenen te komen wonen om te genieten van de christelijke welvaart omdat eigen islamitische leiders hen de christelijke vrijheid,vrijheid van meningsuiting en welvaart niet kunnen/willen geven. De koran streeft naar onderdrukking en onderwerping en het uitmoorden van Joden,christenen en alle andersdenkenden. De Bijbel roept niet op om alle moslims te vermoorden. Het is heel goed vertoeven tussen het christendom. Het gevolg is dat moslims niet “verre” blijven van christelijk Europa.
    PVV’ers zijn kiezers met een goede toekomstvisie. Hebben het beste voor voor de nieuwe generatie.

 4. Gielah

  @Bromsnor: juist omdat ik christen ben, ben ik het hierin met u eens.
  Ik vertrouw deze paus niet!
  De eerlijkheid gebiedt weliswaar dat ik toegeef überhaupt niet echt dol op pausen te zijn ( ik zie geen enkele Bijbelse onderbouwing voor het pausdom…. integendeel… de Bijbel kent alleen het algemeen priesterschap der gelovigen en wie wél een ambt heeft in de kerk… zoals een bisschop (=opziener)…. staat in feite niet boven andere gelovigen…)
  maar deze paus zegt en doet constant dingen, die inderdaad meer links-politiek dan christelijk zijn.
  Zo schijnt hij een ongelimiteerde opname in Europa van Afrikanen en Aziaten een goed idee te vinden…. wat hem de gunst van de EU-ongekozenen oplevert… en niet de mijne.
  Hij spreekt véél te aardig óver en veel te vaak mét islamieten… en dan niet om hen te bekeren… dus merkwaardig en niet echt nuttig in evangelisch opzicht.
  Ik heb voorts ook nergens gelezen dat hij dat crucifix in de vorm van een hamer en sikkel verontwaardigd geweigerd heeft in ontvangst te nemen of er de gever van gedecideerd mee op het hoofd te meppen.
  Voorts mag het kapitalisme… met zijn focus op geld… dan in het teken staan van de geldgod Mammon…. en als zodanig argwanend door christenen bezien worden, maar het communisme en het socialisme zijn MINSTENS zo op geld en macht belust… en zo ook de EU… dus als de paus wél kritiek uit op het kapitalisme en niet op de linkse geldwolven, dan is dat dus geen christelijke uitspraak van hem, maar een onvervalste politieke kéuze.

  Nogmaals… dat is geen christelijk leider.

  1. skeeter

   eerst dacht ik met een beetje moderne paus te doen maar hoe meer ik verneem hoe meer ik huiver, is er misschien een agenda zoals gewoonlijk?

 5. cmsuijkerbuijk

  Alhoewel ik Rooms Katholiek ben, ben ik het niet eens met deze uitspraak van de Paus. Er is namelijk niets mis met kapitalisme. Waar hij en regeringsleiders zich tegen moet verzetten is het misbruik maken van mensen om op te draaien voor de rijkdom van enkelen, maar nogmaals, dat heeft niets met kapitalisme te maken. Kijk maar naar de exorbitante verrijking van het echtpaar Ceaușescu, of Mugabe, Gadaffi. Of de pronkpaleizen van Hoessein, Assad, de palestijnse leiders, het persoonlijk vermogen van Castro en andere socialistische/communistische leiders.
  Het heeft met de méns te maken, die zich wil verrijken ten koste van anderen. Niét met het systeem, of het nou kapitalistisch of socialistisch is!

 6. -Harry

  En al die rijkdom die de katholieke kerk bij elkaar gechanteerd heeft , die gigantische gebouwen , al dat goud en zilver , al die pracht en praal , al die salarissen van die berg niksnutten , is dat geen kapitalisme ?

  Ze hebben vele miljoenen alleen al voor misbruik van andere mensen moeten betalen . Bedrijfsrisico
  En dan nu preken ? Schijnheilige rotzakken .

  Het heeft een hoog Brouwenstein gehalte .

  Waar ie wél gelijk in heeft is dat er steeds meer gauwdieven gigantische bedragen weten te scoren .
  Maar dat komt onder socialisten zeker zo vaak voor als onder niet-socialisten .

  En misschien kun je ze ook geen ongelijk geven , omdat de wereld toch naar de verdommenis geholpen wordt door het moslimtuig en hun handlangers .
  Over een paar jaar hebben die geitenneukers alles geconfisqueerd als er niet snel iets verandert .

  Zie op de site van Bron de inzendingen van Mal Sion , namens “de patriotten” .

 7. CJD

  Deze paus heeft zijn hart op de goede plek. In tegenstelling tot zijn voorgangers die de corruptie binnen de katholieke kerk instand gehouden heeft: van het rijkdom tot de maffia tot het ondersteunen van het Italiaanse fascisme tot het bedekken van de pedofilie schandaal wijst deze paus al deze problemen aan, en is het hem gelukt de katholieke kerk op positieve wijze te hervormen

 8. moreno

  Hulde aan de paus .
  Hij onderstreept het gevaar van het kapitalisme die er op uit is om mensen tegen elkaar uit te spelen.
  Echte christen,moslims,joden ,boedhoeistem etc. omhelzen het socialisme omdat in het socialisme alles in zit van alle goede dingen die in de bovengenoemde godsdiensten zitten.
  Het socialisme is naastenliefde,opkomen voor de zwakkeren ,tegen het dictaturen kortom alles wat een mens goed maakt.
  Ik ben zeer te spreken over deze paus hoewel ik zelf het katholisme van me heb afgezworen het is overbodig als je een socialist bent.
  Daarnaast prijs ok de paus om zijn bezoek aan Bolivia aan de geliefde socialist en Che aanhanger Morales.
  De geniale en volmaakte Comandante Ermesto zou trots op hem zijn en van de hemel zou hij toekijken hoe zijn gedachtengoed wijd wordt verspreid.
  Dit is iets om zeer trots op te zijn en een eerbetoon aan de geniale en volmaakte held die vermoord werd in opdracht van ultra rechtse wereld.
  Het socialisme is de enige ideologie die helden heeft voortgebracht en voort zal brengen dat is diverse malen bewezen.
  Ik heb respect voor de Argentijnse paus die een andere pracht Argentijn Ernesto gedenkt en hem gelijk geeft.
  Guevara was een bijzonder inspiratie en een volmaakte persoon
  Ik heb diverse boeken van hem gelezen ook zijn citaten.
  Ik raad iedereen omdat dat te lezen je wordt er een goede en een gelukkige mens van.

  1. CJD

   Helemaal mee eens Moreno. Zoals altijd

  2. toetssteen

   @moreno
   En waarom zou het kapitalisme ook maar enige behoefte hebben aan dat wat u schetst?
   Kapitalisme drijft op handel, het creëren van een vruchtbare bodem en het ontplooien van kansen voor mensen. Het kapitalisme heeft geen enkele boodschap aan uw mooie kots socialisme waarin iedereen uiteindelijk in de goor belandt op de upper ten na natuurlijk, want zo werkt het socialisme nu eenmaal.
   Deze paus predikt het marxisme en dat heeft nog helemaal nergens iets goeds gebracht, behalve dan op papier.
   Oh, ik begrijp het wel, natuurlijk! Deze man wil hetzelfde als een paar eeuwen geleden! De macht terug aan deze clowns!
   De touwtjes zijn de man aan de handen ontglipt en wat kun je dan beter doen dan in te werken op dat sociale gevoel?

   Socialisme heeft onder de streep slechts ellende voortgebracht.

   1. skeeter

    Toets, de mafketels, domoren en stemvee snappen nog steeds niet wie voor banen zorgen en wie de vijand is, dat is wel duidelijk.

   2. Pimsch

    Bent u een vrek?

  3. nick

   Bewijs je weer hoe retarded je bent More-No!
   en CJD sluit zich aan..hoe grappig…

   Omdat je denkelijk weer niet begrijpt wat er bedoeld wordt hier, speciaal voor jou een uitgebreide vertaling, welke in zijn geheel van toepassing is.

   http://www.interglot.nl/woordenboek/en/nl/vertaal/retarded

 9. moreno

  @CJD
  1000 procent met u eens.
  U geeft de feiten voortreffelijk aan mijn oprechte complimenten aan u

  1. CJD

   Bovendien staat oorlogsmisdadiger Wilders ongetwijfeld geregristreerd als katholiek. Mensen zoals hij doen geen recht aan deze religie wat alles met liefde te maken heeft. Niet discriminatie

   1. Teun

    CJD, u weet kennelijk niet goed wat discriminatie is.
    Wilders heeft nog niemand gediscrimineerd. Door zijn woorden is er nog niemand achtergesteld. Woorden kunnen geen mensen achterstellen. Dat kunnen alleen daden. Dat allerlei leeghoofden onzin roepen, hoeft nog niet te betekenen dat u ze maar klakkeloos achterna moet rennen.
    Als liefde te maken heeft met het opnemen van verschoppelingen dan mag die liefde voor mijn part bekoelen als veel van die verschoppelingen toneel spelen en bloed aan hun handen hebben of van plan zijn onheil aan te richten.

   2. Teun

    “Kijk eens aan: CJD en oorlogsmisdadiger Wilders”.
    CJD is al het cd’tje van Moreno geworden.
    Verbazingwekkend Moreno, dat je met je volslagen krankzinnigheid toch nog enige invloed schijnt te hebben. Goebbels en jouw pinichot zouden verzot op je zijn.
    cjd’tje of elpeetje met krasje blijft ook steeds bij dezelfde digitale hersenbeschadiging steken.
    Oorlogsmisdadiger, oorlogsmisdadiger, oorlogsmisdadiger…..

   3. toetssteen

    @CJD
    Orlogsmisdadiger? Huh? Waar waar???
    Wilders heeft zich al geruime tijd terug uit laten schrijven als katholiek. Nou hup speentje in de mond.

    1. Pimsch

     CJD = Kreuzfeld-Jakob Disease.

 10. moreno

  @CJD
  Uw analyse over de ooigscrimineel en wannabe massamoordenaar Wilders deel ik met u voor 1000 procent.
  Het gevaar is niet alleen Wilders ook zijn fanatieke aanhang is een gevaar voor de mensheid hij was en is een inspiratiebron voor vele moordenaars en criminelen.
  Hij wordt nauwelijks aangepakt door de overheid en de media die geeft hem veel te veel ruimte om zijn haat te spuien.
  Terwijl in werkelijkheid een grote lafaard is.

  1. Teun

   Hé daar hebben we het taalwonder en volkomen dwaas Moreno ook weer.

   1. Teun

    Moreno, weet je eigenlijk wel wat wannabe betekent? Ben jij niet heel erg wannabe?
    Moreno toch, ecmxtrerechtse. Kijk eens jochie, wat je nou weer zit te knoeien. Wat betekent dat nou weer?
    Zitten je excrementen je dwars of heb je last van eczeem dat je zo slecht spelt.
    Als er iemand een clown is, dan ben jij het zeker wel.
    Geen wonder dat pinichot jou uit zijn circustent trapte.

  2. toetssteen

   Dokterrrrrr, patiënt Moreno heeft weer waanbeelden! Ja seresta graag.

  3. skeeter

   Moreno, rollen omdraaien is een kunst, echter je hebt dat vermogen niet, je bent zo doorzichtig als glas

 11. moreno

  De oorlogscrimineel en wannabe massamoordenernaar Wilders loopt al 20 jaar van de staatruif te vreten en wordt gesponsord vanuit ecmxtrerechtse bewegingen vanuit buitenland infeite is hij een spion en een landverrader om die reden zou de overheid hem op moeten pakken en diep in de kerker moeten gooien waar hij in thuis hoort.

  1. skeeter

   broken record

 12. Teun

  Ik ga maar eens slapen. Ik moet morgen nog werken. Er zitten hier vast klaplopers die dat niet hoeven en de hele nacht door kunnen gaan met hun hersenloze en zich voortdurend herhalende gedram.

  1. toetssteen

   @Teun
   Maf ze en morgen gezond op.
   Zelf kantje boord mijn pensioen gehaald en mag graag corresponderen met daar waar de zon nu op is gegaan. Nadeel is dat tijdsverschil.

 13. Nicky

  @Arachne. Had het niet beter kunnen zeggen (alleen over Darwin, mwoah, begreep ik denk ik niet zo).

  @Gielah, inderdaad; altijd weer terug naar de Bijbel (NT).
  Die hele positie van een ‘paus’ is absoluut onbijbels! Net zoals hij niet getrouwd mag zijn overigens; Petrus (ze noemen die de eerste ‘paus’) had een schoonmoeder, dus dan was hij gewoon getrouwd.

  Maar in dat hele systeem (ook al niet Bijbels sowieso) las men dikwijls de Bijbel niet echt of niet goed. Bij het 2e Vaticaan Concilie mochten die arme Rooms katholieken (‘leken’) de Bijbel pas gaan lezen… ook al zeer onbijbels, zeg maar demonisch want ook dit kwam voor al die eeuwen regelrecht uit de hel!

  Net als elk ‘systeem’ is het nooit van God, die kerk niet, de EU niet, de Wereld Orde niet, enz. Constantijn heeft wel iets goeds gedaan met het Edict van Milaan in de vierde eeuw AD (het Romeinse systeem stelde na 150 jaar ook niets meer voor en nu was er vrijheid van openbare diensten en aanbiddingen), maar daarna maakte hij ‘christendom’ een vreselijk systeem en mensen werden zelfs gedwongen ‘gelovig’ te worden. Een bewijs dat hijzelf niets begreep van de ware boodschap, geen relatie met zijn Heer had en dus niet opnieuw geboren.
  Zelfs Calvijn heeft mensen vermoord in het gedwongen dopen. Vre-se-lijk.

  Kortom elk systeem is niet uit goddelijke overwegingen gegroeid!
  Jezus moedigde nooit systeem vorming aan! In tegendeel! Ook het ‘kapitalisme’!
  En hierin moet ik je toch even iets tegengas geven, lieve Gielah.
  Ach het is communicatief en ik geloof dat wij wel hetzelfde denken ook wat dit betreft ; )

  Het communisme, evolutionisme, de gevestigde kerken (ook m.i. het protestantisme, baptisme, katholicisme enz. zijn m.i. georganiseerde vormen van onbijbels sektarisme!), kapitalisme, en alle -ismen zijn gefaald of zullen blijken te falen.

  Nu is ‘kapitalisme’ wat meer ‘in’ maar ook dat systeem zal totaal falen! (na de totale ineenstorting van het nationaal-socialisme en het communistisch-socialisme, waar Christenen met vele miljoenen vermoord werden, vooral diegenen die onder geen enkel systeem wilden buigen en zich niet wilden registreren: ze waren HET grote gevaar voor zulke systemen. Dat zal ook straks bij de EU zijn, en de aanbidding van het beest en de anti-christ.

  Allemaal, maar dan ook allemaal zijn het mislukte imitaties van de zuivere, eeuwige Bijbelse boodschap. Altijd weer zal de imitatie falen!! De al 2000 jaar oude – en eeuwige! – basiswaarheden zoals liefde tot God en tot je naaste, in absolute vrijheid denken en leven (dus geen manipulatie zoals bij alle systemen en religie), in waarheid en eerlijkheid, in vreugde, in het geven van jezelf zelfs tot je eigen dood, in geduld (Gal5:22)… er is niets nieuws onder de zon bij al deze probeersels en naäperij!

  We hebben altijd weer te doen met zondige, hoogmoedige mensen en leiders die de Bijbel dichtlaten, in allerlei systemen en -ismen, die ook zelf hulp nodig hebben en zich eens moeten buigen voor die Ene Heer, de Zoon des Mensen, Jezus!

 14. Nicky

  @CJD, 12-22.06 ik geloof dat zelf ook, deze paus heeft het hart op de goede plek. En een enorm verschil met zijn voorgaande lafbekken en heulers.

  Maar wat je zegt over Wilders – de enige eerlijke, creatieve, oplossingsgerichte, dappere en nuchtere politicus in NL?! Dat is natuurlijk bagger, dat weet je zelf ook wel. Anders kom je er wel eens achter als je de verkeerde info niet meer tot je neemt.

 15. Pimsch

  Eens met deze paus over zijn standpunt.
  Bij teveel winst is kapitalisme ordinaire diefstal. Helemaal als er geen echte concurrentie is. Door prijsimitatie en kartelvorming.
  Waarom zou je als bedrijf ver onder de prijs gaan zitten als de mensen hoge prijzen gewend zijn. Dan ben volgens een lelijk gezegde een “dief van eigen portemonnee”
  Kapitaalconcentratie. Door aquisities van kleinere bedrijven houden we uiteindelijk maar een handvol concurrenten over.
  Kapitalisme is ook een obsessie met geld. Het wordt een verslavende sport.
  Kapitalisme is een manier om distinctie te verwerven. Wie rijk is, hoort tot de hogere klasse en niet tot die lelijke, slechte, lompe onderklasse. Soms spreekt men van de betere klasse of een goed milieu en fatsoenlijke mensen.
  Ik mis in de Bijbel duidelijke afspraken. Zoals: “de rijke zal niet rijker zijn dan tien armsten.” Of: “straf de woekeraar, want zijn winst is diefstal.” Of: “wanneer de meester niet zweet hoeft de knecht niet te zweten.”. Of: “eenieder betaalt een tiende van zijn gehele vermogen als aalmoes voor de ouderen, zieken en behoeftigen.”

  Overigens ben ik het fervent oneens met de Paus qua vluchtelingen.
  Ook hij moet weten dat de problemen in de regio’s zelf moeten worden opgelost, eventueel met hulp uit rijke landen. En dat de Rothschilds en Goldmans de allergrootste schuldigen zijn.

 16. Nicky

  Er zijn in de Bijbel genoeg ‘afspraken’, liever uitspraken.

  Er zijn heel veel Bijbelteksten die aanwijzingen en antwoorden geven over hoe om te gaan met

  -rijkdommen (rijk zijn is op zich heel goed! het is een zegen van God rijk en welvarend en gezond te zijn!),
  -woekerwinst (absoluut verwerpelijk,
  -armen (waarnaar wij zullen omzien in liefde en wijsheid
  -prioriteiten stellen, enz.

  Job, Josef, Mozes, Salomo, Abraham en vele godsmannen waren schatrijk (ook in deze tijd, directeuren en oprichters van Philips, Coca-Cola, enz. – heb ooit eens een hele lijst van grote leiders zijnde ware gelovigen onder ogen gehad). Een zegen!

  En niet zoals de linkse kerk de armoe als meer ‘geestelijk’, ‘nederiger’ en ‘dienender’ er in heeft gepompt vanaf de jaren zestig. Daarbij de rebellie predikend, en zie daar: een slap maar levensgevaarlijk aftreksel van waar Christen leven.

  Maar het is aan ons helemaal, hoe we er mee omgaan!
  Ik heb schatrijke vrienden die stilletjes veel kunnen weggeven aan goede doelen.
  Want wat je niet hebt, kun me ook niet geven.
  Ikzelf heb niet 10% weggegeven van mijn inkomen/vermogen – zoals de wettische Jood MOEST, maar vrijwillig, en van harte misschien 10% ‘gehouden’, hoewel ook dat alleen maar ‘geleend’ is van mijn Vader! Hij weet alles!

  David zei ergens: “Ik dank U Heer, dat ik noch arm ben – opdat ik zou gaan stelen – en noch rijk ben; opdat ik U zou vergeten.”

  Smekend sprak de arme, maar hard antwoord de rijke.
  (The poor useth entreaties; but the rich answereth roughly, Prov18‬:‭23‬ KJV)

  Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death. (‭Proverbs‬ ‭11‬:‭4‬ KJV)

  For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? (‭Mark‬ ‭8‬:‭36‬ KJV)

  And turn ye not aside: for then should ye go after vain things, which cannot profit nor deliver; for they are vain. (‭1 Samuel‬ ‭12‬:‭21‬ KJV)

  Enz.

  1. Pimsch

   @Nicky, kijkt u vaak naar Amerikaanse televisiedominees en Family7?
   Dan pas begrijp ik uw goedkeuring van hebzucht en vrekkigheid. Lekker diep graven in excuses, maar wel dat verhaal vergeten van die kameel en het oog van de naald.
   Toch handig zo’n boek vol contradicties.

 17. Wilhelmson

  De RKK is aangekomen in het jaar 1968…

  1. Pimsch

   Inderdaad. Zo traag als een slak die afremt voor een bocht.

 18. nick

  Deze “paus” is een zeer gevaarlijke jezuïet!
  Misleidend en manipulerend gebruikt hij zijn masker van zachtaardigheid om de wereld en zijn bevolking te ‘vernietigen’
  Zijn eigen enge geloof zet hem daartoe aan, verraderlijk en zeer onbetrouwbaar. Wees gewaarschuwd!

  Dit is een ongekende maar levensgevaarlijke kracht achter de schermen van de elites die op zeer verbijsterende dingen uitzijn.
  Geen conspiratie oid, zoals men van schrik begint te roepen, maar de verbijsterdende echte waarheid.

  De mens moet zich gaan realiseren dat ze altijd met veel meer zijn en dus de echte macht in handen hebben.
  Laat je nooit manipuleren tot slaaf van griezelige instanties zoals bij zovelen al is gebeurd maar blijf je autonome zelf. Het kan je ‘redding’ zijn.

  1. Rick Naert

   Ne sutor supra crepidam (Lat.), schoenmaker, blijf bij je leest! Dit zijn de woorden van Apelles tot een schoenmaker, toen die een sandaal op een van Apelles’ schilderijen bekritiseerde en daarmee het gehele schilderij veroordeelde.

   “Maak maar pruiken, meester André, maak jij maar pruiken” zei Voltaire tot een zo geheten pruikenmaker die een tragedie in vijf bedrijven had geschreven en die aan Voltaire opdroeg met de woorden: ‘à mon cher collègue’.

   Tja, hetzelfde geldt voor Paus Franciscus, die blijkbaar van economie ook geen kaas gegeten heeft. Dat hij zich maar beperkt tot de boodschap van Christus, dat is al meer dan genoeg voor deze ondermaatse jezuïet.

 19. Nicky

  Ja elke Paus is lid van die onfrisse Jezuïten lijkt mij?

  Maar deze paus heeft, anders als andere pausen voorheen, best goede dingen aan de kaak gesteld.

  Maar natuurlijk, let op zijn vruchten op het laatst, zegt de Bijbel nichter.

 20. Nicky

  nuchter, dus

  1. Pimsch

   @Nicky: de Bijbel is nergens nuchter. Netzomin als de Koran.

 21. Nicky

  Je durft wel he Pimsch.

  Het koran leugenhaatboek te vergelijken met het Woord van God, dat zo nuchter gebleken en bewezen dat alle honderden profetiën nog exact(!!) zijn uitgekomen, en de profetiën die resten zullen uitkomen, exact zoals geschreven staat, amen!

 22. Nicky

  En Pimsch, op 15.16,
  valt me erg van je tegen.
  Je lult als een zak behanger, je kan niet begrijpend lezen en je begrijpt er yptotaal niets van.

  Ik goedkeuren?! In tegendeel lulletje, lees nog eens goed. Heb jij – met liefde in je hart – trouwens 90% van je totale vermogen weggeschonken aan het goede doel, arme, behoeftige mensen, weduwen en wezen… dan heb je ook enig recht van spreken denk ik. Anders, blablabla… totaal ongeloofwaardig en nagepapagaai wat je hier uitbraakt tegen mij!

  1. Pimsch

   @Nicky, ik spuug op elk extremisme en radicalisme. Al moet ik ervoor naar de hel.
   Ik heb een modaal salaris en daarvoor heb ik van jongs af aan gekozen. Ik had ook voor rijkdom kunnen kiezen. Of welbewust voor armoede. Ik heb een milde RK achtergrond en heb me decennia verdiept in kerken en geloof. Was getrouwd met een lid van de Pinkstergemeente en kreeg ernstige psychsomatische klachten en nieuwe angsten. Ik heb demagogische dominees aangehoord. Ik heb geluisterd naar klassieke missa’s en requiems. Al met al vond ik de films Ben Hur en de Ten Commandments nog het best. Maar voor mij geen Geesten, Kabbala, kruis in mijn slaapkamer. Dit niet! Ik wens geen intrusies.
   Overigens voel je je geschoffeerd, wat ten onrechte is. Dergelijke zeer wezenlijke vragen moet je kunnen verwachten.
   Zie ook de speelfilm Agora waarin de nuchtere Hypatia wordt gelynchd door geloofsfanaten.
   https://www.youtube.com/watch?v=K268EhXYwyE

   Wat armenzorg betreft: van de collectemandjes kun je niet veel verwachten. Gelukkig hadden we politici als Willem Drees.

 23. Nicky

  Tja en Pimsch, als je op de man gaat spelen, kan ik daar ook mee beginnen.

  Maar je zelf zo verlagen als jij doet, om in te vullen, heel bevooroordeeld en ingenomen, bij mij hoe ik vast wel denk enz… nee zo ver ga ik niet.

  Doe je duim in je mond en zwijg als wij hier verder op een volwassen manier en met respect naar elkaar toe spreken.

 24. Alicia

  Als ex – katholiek, dacht ik dat dit een goede paus was. Ik heb mijn opinie veranderd.
  Robert Gabriel Mugabe is katholiek en les gehad van de Jesuiten. Tijdens de bush oorlog hebben katholieken missieposten gefunctueerd als safe houses voor terroristen.
  Luisa Guidotti was een Italiaanse missie arts. Na spertijd werd er een roadblock opgesteld door de politie want in dat gebied waren veel landmijn incidenten.
  Om 10 uur s’avonds reed een zwarte sedan met hoge snelheid en probeerde langs de blokkade te komen.
  De politie schoot en de auto eindigde in een greppel. De chauffeur was Dr Guidotti en in de kofferbak lagen grote landmijnen van Chinese makelarij. Een maand later reed mijn collega District nurse Jennifer Boyd over deze zandweg en ze reed op een landmijn. Zij en haar 4 Afrikaanse helpers overleefden de mijn maar ze lagen te wachten in hinderlaag en alle 5 werden doodgeschoten.
  Luisa Guidottie wordt heilig verklaard door het Vaticaan.
  Mugabe trouwt voor de tweede keer in de kerk terwijl hij al 2 kinderen had bij Grace terwijl Sally nog leefde.

  Che Guevara heeft in Cuba op zondag middagen duizenden dissidenten in het voetbal stadium eigenhandig dood geschoten.
  16000 werden er geexcuteerd, en 100.000 Cubanen gevangen genomen. 2 miljoen zijn gevlucht naar Florida waarbij 30.000 het niet gehaald hebben op autobanden.

  http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/4077397/It-is-a-sad-reflection-of-our-time-that-Che-Guevara-is-seen-as-a-hero.html

  1. Nicky

   The Telegraph; nog een van de goeie kranten.

   Ach tegen de fascistiche communist Mortomorto is niet te praten.
   Zoals vele ‘romantici’ is hij gevallen voor die Jezus kop van die El Heroinico. Gewoon uiterlijk dus.

 25. moreno

  @Alicia
  Smerige leugenaar dat je bent dat heeft EL Heroico nooit gedaan smeerlap.
  Weet je wie wel eigenhandig veel mannen heeft geëxecuteerd in Indonesië een Nederlandse kapitein vraag dat maar aan de weduwen daar smeerlap die nog een schrale vergoeding van Nederland kregen .
  smeerlap ga je mond spoelen om de geniale en volmaakte held te besmeuren klojo

  1. Alicia

   Nou nou nou Moreno, wat een taalgebruik.
   Ik lieg niet, ik geef een link naar een artikel.

   Er was eens een politieke leider die vegetarisch was, tegen roken, niet dronk en een dierenvriend. En een Socialist.

   Je zou denken, die Is ok.
   Zijn naam was Adolf Hitler.

 26. skeeter

  @ moron,
  C/P
  It is a sad reflection of the warped moral mirror of our time that it is Guevara, the squalid killer and totalitarian tyrant, who remains, more than 40 years after his death, the iconic emblem of ignorant idealists the world over. His hirsute features still stare swooningly from thousands of walls and millions of T-shirts.

 27. moreno

  @Skeeter
  Ik begrijp niets van dit in Engelse taal onzin verhaal graag in Nederlands of Spaans

 28. moreno

  @Skeeter
  Ben de Engelse taal niet machtig maar ben van overtuigd dat het vol staat van leugens en bedrog

 29. nick

  More-No, het is de simpele waarheid! Che was een bloeddorstige, volstrekt gestoorde psychopathische moordenaar.
  Of je het nu wil geloven of niet!

 30. Alicia

  Een totale psychopaat.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.