Burgercomité EU veegt terecht de vloer aan met verraderlijke Rutte vanwege ratificatie associatieverdrag Oekraïne

De kogel is na lang talmen eindelijk door de kerk. Het kabinet heeft besloten het associatieverdrag te ratificeren ondanks dat het op 6 april 2016 met grote meerderheid van stemmen werd verworpen. Hiermee is kristalhelder bewezen wat wij als initiatiefnemer van dit referendum vanaf het begin hebben willen aantonen. De Nederlandse politiek draait niet langer om u, de Nederlandse kiezer en de Nederlandse bevolking, maar om Brussel en de Europese Unie. Onze democratie is zo goed als dood. De periode sinds het referendum van 6 april en dit besluit van het kabinet laten hier geen enkele twijfel meer over bestaan. Een kort overzicht van wat we sinds de referendumuitslag geleerd hebben over de extreem zorgelijke toestand van de democratie in ons land.

Op 6 april stemden we met een grote meerderheid tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De raadgevend referendumwet verplichtte de regering vervolgens ‘zo spoedig’ mogelijk met een binair antwoord te komen: óf de wet intrekken en het associatieverdrag niet ratifceren óf het verdrag alsnog ratificeren. Voor ons, het Burgercomité-EU, betekent NEE uiteraard NEE. En alleen door het verdrag niet te ondertekenen doet de Nederlandse staat recht aan de uitslag van het referendum. Immers, tijdens de campagne zijn tientallen redenen tegen het verdrag genoemd – zie ook ons pamflet ‘En daarom nee’ voor onze redenen – en onze regering weet, net zo min als wij, welke van deze redenen voor de bevolking uiteindelijk doorslaggevend waren.

Onze minister-president heeft zich vervolgens vastgedraaid in zijn eigen spin. Tijdens de campagne beklemtoonde de premier keer op keer dat het associatieverdrag slechts ‘een simpel handelsverdrag’ was waarvan er tientallen zijn. Een verdrag bovendien, zo bleef hij de afgelopen maanden na de referendumuitslag maar herhalen, dat ook zonder Nederland gewoon zou doorgaan. Gisteren beweerde Rutte trouwens ineens zonder blikken of blozen exact het tegenovergestelde. Maar hoe verhoudt deze nuchtere ‘er is niets aan de hand’ Rutte zich tot de apocalyptische Rutte die we 28 oktober plotseling enorme angstvisioenen over ‘vacuümbommen’ in Aleppo, dramatische ‘geopolitieke consequenties ‘ en een oprukkend Rusland zagen schetsen?

Of wat moeten we denken van een parlement dat unaniem van de regering eiste vóór 1 november, meer dan 200 dagen nadat de uitslag van het referendum officieel door de Kiesraad was vastgesteld, te laten weten wat ze zou gaan doen met de uitslag van het referendum om vervolgens doodleuk op 31 oktober zes weken uitstel te verlenen? Hoe geloofwaardig zijn politici van de PvdA, D66 en het CDA nog die voor camera hebben verklaard de uitslag van het referendum te zullen respecteren maar die het associatieverdrag nu alsnog gaan ratificeren?

nee-is-nee

Want laat er absoluut geen misverstand over bestaan, aan de verdragstekst zelf is geen tittel of jota veranderd. Dat zou immers betekenen dat men het verdrag had moeten openbreken en dat alle landen het opnieuw zouden moeten ratificeren. Als kabinet en parlement dus besluiten het verdrag te ratificeren dan betreft dit, hoe dan ook, exact dezelfde verdragstekst die met een bijna twee derde meerderheid op 6 april door ons overtuigend werd afgewezen. Een zogenaamde ‘verklaring’ of annex bij het verdrag heeft niets, maar dan ook absoluut niets te betekenen. Het is te vergelijken met een zelfgeschreven velletje papier bij een koopcontract dat bovendien niet eens door de wederpartij, Oekraïne, ondertekend zal worden!

Zo’n verklaring doet natuurlijk per definitie op geen enkele manier recht aan de tegenstem. De verklaring lijkt sterk op de ‘voorlichting’ zoals we die eerder van het kabinet hebben gekregen tijdens de campagne. In de verdragstekst zelf is en blijft bijvoorbeeld wel degelijk expliciet sprake van financiële steun (artikel 453), een visumvrije regeling (artikel 19) en militaire samenwerking (artikel 10) met Oekraïne. U kunt het zelf nalezen, het staat er allemaal letterlijk in. Het is deze verdragstekst die uiteindelijk rechtsgeldig is en voor een rechter kan worden afgedwongen, niet het zelfverzonnen bijsluitertje van onze regering dat niet eens wordt ondertekend door Oekraïne! Net als de kreet ‘het is maar een vrijhandelsverdrag’ strooit dit bijsluitertje (meer is dit niet) de Nederlandse kiezer zand in de ogen, vlak voor de verkiezingen.

Los van de punten die onze regering benoemt in de bijsluiter is en blijft dit associatieverdrag zonder twijfel de facto een EU-integratieverdrag waarin Oekraïne door de EU wordt opgedragen ongeveer 80% van alle EU-wetgeving over te nemen. Zo staat in artikel 124 bijvoorbeeld letterlijk:

De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht.

Zoals wij vanaf het begin hebben gezegd: dit verdrag bewerkstelligt integratie zonder lidmaatschap, en tenzij kolonisering het doel is, zal lidmaatschap op termijn zeker volgen. Een ‘annex’, ‘toelichting’ of ‘verklaring’ bij het verdrag verandert daaraan helemaal niets, hoe vaak je ook blijft vertellen dat het ‘juridisch bindend’ zou zijn. Oekraïne, en Oost-Europese landen zoals Polen, zien dit verdrag dan ook volkomen terecht als een opmaat voor een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne.

Hoe dom denkt het kabinet dus eigenlijk dat wij zijn? Het was beter geweest als het kabinet eerlijk had gezegd de uitslag van het raadgevend referendum niet te volgen. Dat had democratische duidelijkheid geschapen (precies zoals men dat in 2005 ook had moeten doen toen de Nee-stem van de Nederlanders op een vergelijkbare manier werd genegeerd). Dat kan men ook doen, want het referendum is immers niet bindend. Maar een zogenaamd ‘juridisch bindende’ verklaring die niets betekent en de verdragstekst zelf ongewijzigd laat: wat een verwerpelijk cynisme en wat een gebrek aan respect (opnieuw) voor de Nederlandse bevolking!

Het is duidelijk dat dit associatieverdrag dat de Europese Unie gesloten heeft kost wat het kost moet worden doorgedrukt, zelfs als onze politici hun laatste restje geloofwaardigheid en onze democratie ervoor moeten offeren. En dat nog wel vlak voor de komende parlementsverkiezingen. Niets, maar dan ook helemaal niets en niemand, mag het heilige ‘Europese project’ blijkbaar in de weg staan, zeker niet zoiets ‘onbenulligs’ en ‘populistisch’ als een referendum of een democratie.

Voor wie onze democratie lief is: u weet wat u te doen staat op 15 maart 2017. Stem in geen geval op een partij die de uitslag van het referendum niet respecteert, het associatieverdrag ratificeert en zo bewijst niets om onze democratie te geven!

Burgercomité-EU

PS 1: Lees in ons boekje ‘Daarom Nee’ waarom het associatieverdrag slecht is voor Nederland en Oekraïne.
U kunt het hier gratis downloaden.

PS 2: Feitelijk is Nederland geen democratie meer. In ons manifest analyseren wij in detail alle sluiproutes waardoor de bevoegdheidsoverdracht naar Brussel blijft doorgaan. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.
U kunt er hier meer over lezen.

PS 3: Binnenkort meer over onze vervolgacties. We kunnen en zullen nog wat doen! Want: Nee is Nee!

Waardeer jij het goede werk van het Burgercomité EU? Meld je dan nu aan voor hun nieuwsbrief.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

35 reacties

 1. poldi

  Het blijkt wederom dat we onze soevereiniteit, onze ziel en zaligheid hebben verkocht door een totaal onbetrouwbaar type als Rutte aan nog verwerpelijker types als Juncker, en die twee ondemocratische en walgelijk briesende megalomane types Schultz en Verhofstadt. Hier wordt een mens diep triest van.

 2. bommetje

  Het Europese project vertoont haarscheurtjes en dreigt te mislukken. Het creëren van een gemeenschappelijke vijand die bereid is om met vacuümbommen te gaan gooien is nu de oplossing. Bovendien legt het geen windeieren voor de wapenindustrie. Europese politici reageren zeer gretig op deze bangmakerij en willen het budget voor defensie fors verhogen. In belang van de “Europese stabiliteit” wordt het Europese volk verneukt door linkse gekkies gedragen leiders.

  1. Wim

   De Hitler waanzin van Barbarossa waait nog steeds rond in Europa.
   De idioten hebben het nu al over dat de Russen de verkiezingen gaan beïnvloeden in Nederland ,het is om te gieren als het niet diep treurig is deze Goebbels propaganda.

 3. Peter Selie

  VVD en MinPres vinden EU dictatuur belangrijker dan eigen NL democratie

  Nee = Ja. De hele dikke middelvinger van de VVD (en de PvdA) wordt weer opgestoken naar de burger.

  Het is rond. Het juridisch onhoudbare en inhoudelijk onzinnigeMemootje van Mark is aangenomen in de EU, door de EU, maar zonder rekenschap aan de Nederlandse kiezer, die in april (alweer 8 maanden en 9 dagen geleden) met 61,1% NEE is NEE stemde tegen het associatieverdrag. Zojuist was de persco in de Führerbunkers van Brussel. Samenvatting daarvan: Alle lidstaten tekenen een eenzijdige verklaring die niet door Oekraïne wordt getekend, die juridisch geen enkel fundament heeft en waarmee er geen letter aan het associatieverdrag verandert.
  De totale waanzin prevaleert boven de democratie
  De totale waanzin van de EU prevaleert weer boven de Nederlandse democratie en inspraak. Het kabinet van PvdA en VVD, en de MinPres negeren weer het feit dat we in een democratie zouden moeten wonen, en regeren als de liegende dictatoren dat het zijn.

  De grootste leugenaarspartij van de Nederlandse politiek heeft de opdracht van de EU weer doorgedrukt dwars door de wens van de eigen bevolking heen. Het samenwerkingsverband met het corruptste land uit Europa wordt daarmee feit. Staatsgreep: Voltooid.

  En dat is het tweede Nederlandse referendum dat volledig genegeerd wordt. Nee is Ja geworden: dat maakt van de EU voor de volle 100% een dictatuur, dat maakt van de VVD de partij van volksverraad. Nooit Weer VVD!

  Dan kunnen wij verder hopen dat dit snode plannetje van Rutte sneuvelt in de Eerste Kamer. De strijd is nog niet gestreden. Dan kunnen we meteen zien wat CDA precies denkt als het puntje bij het paaltje komt (hint: die zal hun ziel moeten gaan verkopen). D66 negeert de democratie sowieso, is namelijk volledig kritiekloos fan van de EU.

  https://langleveeuropa.nl/2016/12/vvd-en-minpres-vindt-eu-dictatuur-belangrijker-dan-nl-democratie/

 4. Peter Selie

  Oppositie vernietigend over Oekraïnedeal Mark Rutte (VVD) – Geert Wilders: ‘Aftreden en wegwezen’
  VNL: ‘Dit is een schoffering van de NEE-stemmer’

  GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff: “De fractie van GroenLinks vindt dat de verklaring die Rutte in Brussel heeft onderhandeld onvoldoende recht doet aan de uitslag van het referendum. De uitslag was nee, dan is het moeilijk uit te leggen dat het verdrag toch gewoon doorgaat met een aanvullende verklaring. Een verklaring die niet mede ondertekend wordt door Oekraïne zelf. We zijn altijd inhoudelijk voorstander geweest van Europese samenwerking met Oekraïne, desondanks vinden we niet dat Nederland na het referendum het Oekraïne-verdrag op deze manier alsnog zou moeten ratificeren. Investeren in samenwerking met Oekraïne moet en kan ook op andere manieren plaatsvinden.”

  http://politiek.tpo.nl/

 5. Anna

  Telegraaf: “Triomf voor Rutte”.

  Grote democratische NEDERLAAG voor bevolking.

  Mark Rutte die eerst niks anders riep dan dat handel het belangrijkste was.
  Nu hij af wil van de WIL bevolking liegt en bedriegt hij en doet alsof de Russen een gevaar zouden zijn voor Europa.

  Mark Rutte, DE EXPANSIEDRIFT van EU en de NAVO die veroorzaken een DERDE- WERELDOORLOG.

 6. Anna

  Pas op voor D66 en CDA die zullen Rutte volgen. Die partijen doen alsof.

 7. Anna

  Mark Rutte die de Russen misbruikt om zijn Associatieverdrag er door te krijgen.

  EU en NAVO willen samen met Kiev de Zwarte Zee en de Krim annexeren, gevolg Derde-Wereldoorlog.

  1. bommetje

   Rutte danst op de lijken van Aleppo door te dreigen met vacuümbommen en hoopt op die manier het Europese Monster van Frankenstein verder leven in te blazen.

 8. Anna

  Mark Rutte die onterecht de Russen permanent als slecht wegzet om eigen hachje in ondemocratisch Brussel te redden.

 9. marjo012

  In 40-45 zou hij onder de NSBers met naam gezet worden.Wat een landverader is die vent toch.Lak hebben aan de mening van het volk zal zich altijd op een dag wreken dat moet hij toch als geschiedenisleraar of wat hij ook was weten dan toch als hij opgepast had in de les.

 10. Beukman

  Het demagogische (“met grote meerderheid van stemmen werd verworpen”) “Burgercomité” EU is in Nederland beslist de nuttigste idioot die Poetin zich maar kan wensen.

  Rutte heeft getracht voor een zo groot mogelijke groep Nederlanders een aanvaardbaar compromis te vinden: laten we niet vergeten dat bijna net zo veel mensen voor als tegen hebben gestemd, en de meesten helemaal niet. Rutte heeft een paar angels gehaald uit de voorwaarden. Op traditioneel Nederlandse wijze heeft hij gezocht naar het midden. Wat hij gisteren gedaan heeft, getuigt bepaald van politiek vakmanschap. Maar nee: de vertegenwoordigers van de almaar groeiende weg-met-ons-mentaliteit brullen om het hardst, weten Rutte’s historische resultaat niet te waarderen, en willen het onderste uit de kan.

  Poetin zal niet blij zijn met de actie van Rutte, maar helemaal ontevreden zal hij ook niet zijn.
  Uiteraard is hij niet gebaat bij een verdrag van de EU met Oekraïne. Inmiddels tracht hij na de Americaanse verkiezingen ook de Duitse verkiezingen op ongeoorloofde wijze te beïnvloeden.

  Dit zou de tegenstanders van het verdrag aan het denken moeten zetten over de toekomstvisie van Poetin aangaande Europa.
  Maar nee: deze tegenstanders vormen een koor van vals zingende Chamberlaintjes: “Poetin is onze grote vriend!” zingen zij in koor.
  Arm Nederland, arm Europa.

  1. zomaar

   “laten we niet vergeten dat bijna net zo veel mensen voor als tegen hebben gestemd, en de meesten helemaal niet”.

   de eurofile gaan er van uit dat mensen die niet gestemd hebben ,”voor “zijn.

   toch stel dat zij tegen zijn !!, dan worden wij bedonderd door een handje vol elite!.

   1. Beukman

    @zomaar
    Feit is dat door de ongelukkig geformuleerde regels van dit forum degenen die vóór waren in een strategische spagaatpositie werden gebracht. Dat moet volgende keer echt anders.

    Wat je overigens “vergeet” te melden, is dat het bepaald geen overmacht was, degenen die tegen hebben gestemd.

    Knap werk van Rutte, daar zijn vriend en vijand het over eens!

 11. J.C.

  Wordt het probleem “de Krim” nu ook een EU probleem?

  Ik stem (al vanaf het begin) PVV.

  1. Donald Troef

   Veel sterkte toegewenst, J.C.

   1. J.C.

    @Tonald Droef

    Dank je Tonald. Een van onze twee werelden is aan het afbrokkelen en het is niet de mijne………. (integendeel: Brexit, Trump, PVV, Nexit).

    Het bundelen van de krachten, zoals in Oostenrijk is gebeurd, zal in Nederland niet helpen om de vertegenwoordigers van de stem van het Nederlandse volk te stuiten. Het geweldloze en democratische verzet tegen de policor EU en NL elite is onvermijdelijk en onstuitbaar op gang gekomen. Dus misschien is het toch beter als ik jou veel sterkte toewens.

    Ik stem (al vanaf het begin) PVV.

 12. Gustaafff

  De anti-EU-elite kan alleen maar in zwart-wit denken. Een gekleurde versie is er niet. Ze staan op het nee en daar blijven ze op staan. Net de antizwartepietenbrigade. Wat ze echter niet in de gaten schijnen te hebben – want die lui hebben een bord voor hun hoofd – is dat de belangrijkste pijnpunten in dit akkoord zijn weggenomen. Waarom zij dan toch in dat nee blijven haken, is me niet duidelijk. Waarschijnlijk gewoon om Rutte te treiteren.

  1. marjo012

   bewijst hier wel hoe dom je werkelijk bent en niet in de gaten hebt wat dit voor een politiek smerig spel is met een land wat tot op het bot corrupt en totaal verrot en crimineel is.

   1. Beukman

    Ook met jou zal de dictator Poetin heel blij zijn, @Marjo.

    1. marjo012

     Denk dat ik wel een stuk realistischer ben als jij ,De Eu wil met al deze falende politieke besluiten wat ze genomen hebben in Europa hiermee verbloemen dat we er weer n failliet land bij gaan krijgen wat bovendien nog tot het bot corrupt is.Lees de geschiedenis maar eens dan weet je dat de krim altijd bij Rusland gehoord heeft, wat de plaatselijke bevolking daar ook bevestigd.Ze willen helemaal niet bij Europa horen.Dat stuk land wat de oekraiene heeft ingepikt is voor de Amerikanen alleen maar strategisch belangrijk geweest altijd,gezien de ligging tot Rusland.Europa is altijd het schoothondje van Amerika geweest.De Eu interesseert het niet dat ze hiermee nog meer criminaliteit Europa binnen gehaald hebben,het loopt helemaal fout af hier in Europa in korte tijd.Eerst heeft de EU Europa overspoeld met islamiten en terroristen die hier niet thuis horen en de criminaliteit op n serveerblad gebracht aan de burgers, nu komt er nog een schepje bovenop met die criminelen corrupte gasten uit de oekraiene.Hoe lever je je eigen burgers op een versnelde manier richting slachtbank dan toch.

     1. Beukman

      Heb jij de details van de deal die Mark heeft gemaakt eigenlijk wel gelezen, @Marjo? Géén opmaat naar lidmaatschap EU, geen militaire bijstand, géén geld naar Kiev, geen plicht tot vrije vestiging Oekraïners in de EU.

      Jij bent blind voor het spelletje dat Poetin speelt. Hij tracht de EU te destabiliseren, heeft inmiddels invloed op de verkiezingen in Duitsland, en tracht pionnen als Le Pen en Wilders in te zetten. Met Trump is het al gelukt; die de narcist is helemaal verguld met de toekomstige samenwerking met de Russische antidemocraat.
      Voor Poetin zijn het allemaal nuttige idioten, en jij ziet niet wat er aan het gebeuren is, want jij hebt een blind vertrouwen in sterke mannen.

     2. umhnz

      Denk dat ik wel een stuk realistischer ben als Beukman
      .
      Dat stuk land (de Krim) wat de oekraiene heeft ingepikt.

      Zucht, totaal ontoerekeningsvatbaar.

   2. Gustaafff

    Maar dat is nu juist één van de nieuwe voorwaarden: Oekraïne moet werk gaan maken van corruptiebestrijding, anders schort de EU het verdrag per direct op.

    1. marjo012

     U bent vast een bewoner uit het rifgebergte dan toch, waar liegen en bedriegen dagelijkse normale kost is dan toch

 13. Ni28

  Rutte met een fopspeen. De huifkarren cirkel van de EU mag niet doorbroken worden. Hij haalt zelfs de verloren Hussieten oorlog uit de 15de eeuw bij met hun huifkarren. Of bedoelt hij de huifkarren strijd tegen de Indianen in Amerika. Hij is met een kluitje in het riet gestuurd en Porosjenko met de hele EU lacht om die Hollandse clown die geen ja en geen nee kan zeggen. Nu gaat hij ons nog vertellen wat een groot politicus hij is. Nee, dit is geen staatsman maar groteske, leugenachtige clown die geen knip voor de neus waard is.

 14. Donald Troef

  Knap staaltje staatsmanschap van Rutte. Hij had te maken met een scherts referendum waarvan de initiatiefnemers zelf aangaven dat het fake was, een lage opkomst en een niet duidelijke uitslag. Bovendien was het referendum raadgevend.
  Rationeel gesproken was het meest verstandige het verhaal in de prullenmand te gooien en eenvoudig het Verdrag mee te ondertekenen maar in de populistische waanzin van deze tijd is dat geen optie. Hij bakte dus een keurig compromis over de zaken in het verdrag die het meest gevoelig lagen en behartigde de belangen van ons land door de kern van dit handelsverdrag te handhaven.

  Mooi werk. De man verdient een tweede termijn.

  1. Sniper666

   @ DonDroevig

   Onzin. Vroeger zette men zo’n man tegen de muur wegens landverraad.

 15. Peter Selie

  U zond in: ‘Ik heb de buik vol van de VVD, hier mijn opzeggingsbrief’
  De maat is vol voor oud-raadslid en Statenlid Chris van den Bos

  Beste redactie,

  Ik ben, mogelijk een van de vele VVD leden en -actieven, die langzamerhand de buik vol hebben van het VVD optreden van de laatste jaren. De laatste prestaties van deze ‘Haagse VVD’ hebben er voor gezorgd dat ik daar geen deel meer van wil uitmaken. Omdat een dergelijke actie, in de anonimiteit, maar een beperkte zin heeft, stuur ik U een kopie van mijn opzeggingsbrief. Met vriendelijke groet, Chris van den Bos.

  Aan het hoofdbestuur van de VVD

  L.S.

  Na mijn hele leven uitsluitend VVD gestemd te hebben, na tientallen jaren lidmaatschap van de VVD, na vele malen campagneleider te zijn geweest, na twaalf jaren Raadslid en fractievoorzitter in Winterswijk voor de VVD en na vier jaar Statenlid in Gelderland voor de VVD, is voor mij de maat nu geheel vol. De landelijke VVD is sluipenderwijs steeds meer “niet meer mijn VVD”, geworden.

  Bij het niet repareren van het AOW-gat voor militairen (onze meest loyale burgers) en de arrogante reactie van Fred Teeven daarbij, was het eigenlijk al zover. Uiteindelijk heeft het spel rond het niet tekenen van de intrekkingswet Oekraïne, nu de doorslag gegeven. Dat alles bovenop een opeenstapeling aan ergernissen in de afgelopen jaren. Omdat die beslissing pijn doet, geef ik van die ergernissen ook een (niet-limitatieve) opsomming:

  Het willen invoeren van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ik was een van de vele aanwezigen bij de ledenprotesten hiertegen en zag dat het voornemen door de het breed gedragen ledenbezwaar, gedwongen weer werd teruggedraaid. Alleen bleek later, via de steeds stijgende zorgtoeslag, dat wij gewoon alsnog door diezelfde VVD bij de neus zijn genomen.
  De onstuitbare nivelleringsdrang van het kabinet Rutte II. Al vijf jaar lang zijn de middeninkomens en de gepensioneerden de klos onder deze linkse liberaal. Steeds meer lastenverzwaringen treffen juist deze groepen. Het is een puur socialistisch beleid!
  Het compleet leegroven van Defensie en veiligheid door de VVD. Na de belofte in 2010 “Als Balkenende IV valt en wij komen in de regering, draaien wij de bezuinigingen terug”, heeft mijn VVD Defensie en veiligheid echter definitief gecastreerd. De slagkracht, logistieke capaciteit en het voortzettingsvermogen zijn verdampt! Zgn. verhogingen van de budgetten staan in geen verhouding tot eerdere bezuinigingen. Een regelrechte afgang en schande!
  Het Europese echec. Er blijkt bij de VVD een niet te stoppen onbeargumenteerde en onbetaalbare liefde voor de EU. In casu:
  Accepteren van de doorlopende verspilling in Brussel en Straatsburg.
  Accepteren van de nog steeds groeiende geldstroom van Noord naar Zuid.
  Het wegkijken bij het ontbreken van begrotingsdiscipline bij diverse landen.
  Geen bezwaar tegen de belachelijke jaarlijkse honderden miljoenen voorbereidingssteun aan Turkije.
  Geen verzet tegen de ontembare Brusselse regelzucht, enz.
  De passiviteit van de VVD t.a.v. de vluchtelingencrisis. Open Europese binnenlandse grenzen kunnen een (economische) zegen zijn, maar bestaan slechts bij de gratie van gesloten Europese buitengrenzen. Nu pas filosofeert de visieloze (naar eigen zeggen) minister-president Mark Rutte, over het “terugslepen van boten met vluchtelingen”. Wie denkt deze linkse liberaal eigenlijk, zouden nog in dit soort pre-verkiezing uitspraken van hem geloven na al die jaren van passiviteit en wegkijken. De Europese organisatie Frontex en aanwezige NGO’s faciliteren de overtocht, de Koninklijke Marine is door zijn beleid gedecimeerd en de huidige migratie is alleen nog maar een voorbode.
  De door de VVD nauwelijks bestreden islamisering van Europa. Net als in sommige andere Europese landen zien we:
  Het niet in daden aanpakken van zichtbaar salafisme.
  Het ontstaan van getto’s/”bagdad look-a-likes” in de “prachtwijken”.
  Het gewoon laten terugkeren van jihadstrijders.
  Het ongehinderd laten bestaan van dubbele nationaliteiten en loyaliteiten
  Een steeds groter wordend beroep op de sociale voorzieningen door onaangepasten. enz.
  Onbegrijpelijke keuzes t.o.v. Nederlandse inwoners. Dit kabinet laat jonge mensen vele jaren op een betaalbare woning wachten, maar laat gemeentes statushouders met voorrang faciliteren. Datzelfde kabinet sluit kazernes, bejaarden- en verzorgingshuizen en laat dan gelukzoekers/statushouders wel van die voorzieningen profiteren. Dit kabinet ziet Nederlandse daklozen op straat slapen, maar ondersteunt culturele activiteiten in Arabische landen. Enz. enz.
  De windmolengekte. Energietransitie op zich is noodzakelijk, maar windmolens draaien en draaiden op subsidie. Onvoorstelbare bedragen worden in die groene hobby verbrand en zijn daardoor niet meer beschikbaar voor echte en noodzakelijke innovatie. Zonder enige uitleg is mijn VVD 180 graden gedraaid en is een VVD minister zelfs de voorvechter van deze verspilling geworden.
  De bed-bad-brood discussie. Een moment in de afgelopen jaren dacht ik mijn oude VVD terug te zien, maar wat werd dat een teleurstelling. De fractievoorzitter kreeg geen enkele steun van Mark Rutte en moest schielijk “terug in het hok”. Het resultaat is tot op vandaag zichtbaar in steden waar illegalen en kanslozen de bestaande bevolking bestelen en lastig vallen en zelfs burgemeesters van PvdA-huize, de noodklok luiden. De gedecimeerde politie kan er nauwelijks iets aan doen. Maar ja, dan wordt het falend uitzettingsbeleid van dit Kabinet tenminste ook niet zichtbaar!
  De kandidatenlijst Tweede Kamer van de VVD. Niet eerder heb ik grotere, grijze eenvormigheid gezien. Al de aansprekende karakters zijn in de loop der jaren zorgvuldig weggeselecteerd. Een sprekend voorbeeld is Joost Taverne. De enige die op enig moment zijn rug recht hield, kan als dank vertrekken. Het is Pink Floyd’s “Another brick in the wall” in optima forma.
  De verbroken beloftes. Het eerste (maar zeker niet enige) wat in de herinnering komt is de simpele “Er gaat geen euro meer naar Griekenland!” Mijn eigen politieke ervaring levert alle begrip voor het feit dat deze harde en duidelijke stellingname uiteindelijk niet in Brussel binnengehaald kon worden. Maar dan blijft een Minister President toch niet gewoon zitten en voert precies het tegenovergestelde uit! Dat is dezelfde consequentie- en ruggengraatloze houding die nu weer terugkomt in het Oekraïne referendum!
  Onwaarschijnlijk gebrek aan realiteitszin. Enkele weken terug was ik aanwezig bij een bijeenkomst met VVD voorzitter Henry Keizer. De man bestond het de verwachting uit te spreken dat de VVD bij de verkiezingen op 15 maart a.s. een resultaat van 51 zetels zal gaan boeken. Deze verwachting toont geen enkele verbinding meer met wat er onder vele VVD’ers leeft!
  enz.

  Kortom, ik ben klaar met deze “linkse Haagse VVD”, met dit “D66 avant la lettre” optreden. Ik doe niet meer mee aan dat lemmingen-gedrag, mijn stem (en die van mijn familie en omgeving) maar ook mijn fysieke inzet, gaat niet meer naar de VVD. Ik zoek wel een andere partij waar ik mijn rechts liberale opvattingen terugvind en die ik kan ondersteunen. Mijn lidmaatschap van deze VVD, zeg ik met onmiddellijke ingang op.

  Chris van den Bos

  1. marjo012

   Helemaal waar, u kan ten minste trots op u zelf zijn dat u deze luchtballon doorgeprikt hebt.

 16. kapitein

  @NI28, bij het lezen van U reactie kreeg ik direct weer Kees Schilperoort in Beeld met het spelletje “Geen Ja en Geen Nee”, Pinokkio had vast heel ver gekomen…..

 17. Bes Tolen

  Beuk. Chamberlain werd door Churchill onderuit gehaald omdat Churchill zelf de macht in Engeland wilde. Chamberlain trof degelijke voorbereidingen om Engeland tegen vijandige aanvallen te verdedigen. Bovendien behoorde de familie Chamberlain tot dezelfde koloniale kliek (wereldheerschappij) als die van Churchill, een man die alleen het resultaat telde met opoffering van ontelbare mensenlevens. Ook al was hij een man van groot formaat, hij was er één uit de militaire wereldmacht, die onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt.

  1. toetssteen

   Bes
   Bericht verdween weer eens tussen nergens en ergens, maar even kort nog, ik ben het met u eens.

 18. Bes Tolen

  Beukman’s praat bestaat uit overgenomen falsificaties waaronder van oude datum zoals over Chamberlain. Afkomstig van Churchill, die daarmee de politieke macht in Engeland veroverde. Overigens was de familie van Chamberlain haast geen haar beter dan Churchill, oorlogszuchtige kolonialen. Wel heel kundig wat veroveren met geweld betreft maar ze zorgden daarbij met hun brute aspiraties en niet legitieme optreden voor onnoemelijk veel ellende. Tekenend voor het tijdperk van Engeland van zo 1850 tot 1950. Ook om in Europa grote verdeeldheid te zaaien, zowel tussen als ook binnen landen, wat lukte. Al gauw gesteund door de VS, ook groot kolonisator, nota bene. In Europa waren Polen en Turkije vaak hun favorieten. Europa was ook een beerput van emotionele vaak door de godsdienst ondersteunde malafide ideeën en van slecht functionerende vorstendommen en republieken. Al te vaak slordig en onnadenkend en een aantal met machtsvacuüm compleet. Wat uit democratisch en menselijk oogpunt verwerpelijke georganiseerden hun kansen bood. De Oekraïne is een gebied waar dergelijke nu dominant zijn. Het heeft daar trouwens nooit echt goed gezeten. Ongetwijfeld met als belangrijke oorzaak vroegere overheersing door minderheidsgroepen. Zowel van delen als van het geheel. [Ik heb het niet over Russen maar andere]. Jammer van de mensen daar in dat mooie land.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.