16 moedige Oost-Europese landen negeren EU en gooien de grenzen op slot voor massa-immigratie

Het gaat eindelijk de goede kant op in Centraal en Oost-Europa. Maar liefst 16 landen zijn namelijk van plan om de eisen van de Europese Unie naast zich neer te leggen. Zij gaan hun grenzen op eigen houtje te bewaken.

Oostenrijk en 15 andere landen geloven er niets van dat de Turkse president Erdogan de grenzen van Turkije met de Europese Unie daadwerkelijk in de gaten blijft houden. Daarom gaan ze hun eigen landsgrenzen streng bewaken. Dit terwijl de Europese Unie juist van hen eist dat ze Jan en Alleman (of eigenlijk: Mohammed en Ali) onbeperkt toelaten.

Het project wordt het “Balkan Grens Defensie Project” genoemd. Dat plan houdt in dat de politie en legers van maar liefst 16 landen (met name in de Balken en in het oosten van Europa) los van de EU hun grenzen gaan bewaken in een poging om een einde te maken aan de massa-immigratie van nepvluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Oostenrijk is één van de landen die de leiding van dit project op zich heeft genomen. De Oostenrijkse minister van Defensie Hans-Peter Doskozil legt uit:

“Wij geloven niet dat de buitengrenzen van de EU adequaat worden beschermd door de EU. Daarom plant Oostenrijk samen met 15 andere landen langs de Balkan route en de Visegrád staten nauwe samenwerking binnen het raamwerk van een nieuw Balkan grensdefensie project.”

Hij gaat verder, aldus de website Time2WakeUp:

“Bij een massale toevloed van migranten zullen de betrokken landen in het grensbescherming initiatief snel willen handelen. Bij een crisis zullen we naar een gemeenschappelijke situatie toewerken, duidelijk omschreven contacten gebruiken, en regelmatig informatie uitwisselen tussen de hoofden van politie en leger van deze aangesloten landen.”

Dat is natuurlijk al zeer opmerkelijk, maar Doskozil is nog lang niet klaar. Hij zegt namelijk ook dat de Oostenrijkse regering de wet wil veranderen zodat het Oostenrijkse leger ingezet kan worden om andere landen te helpen bij hun grensbewaking. Op dit moment is dat verboten en mogen Oostenrijkse militairen alleen naar het buitenland als ze deel uitmaken van een “vredesmissie.”

“Oostenrijk staat klaar om zowel binnen als buiten de EU landen bij te staan, niet enkel voor humanitaire missies, maar ook voor het beschermen van hun grenzen – mits deze landen dat ons vragen en wij voldoende capaciteiten hebben.”

Hoewel de EU de immigratie zogenaamd beperkt valt het effect daarvan volgens Oostenrijk nogal tegen. Zo zouden er wekelijks nog steeds 500 tot 1.000 onwelkome immigranten naar dat land komen. Het moge duidelijk zijn dat dit totaal onacceptabele cijfers zijn.

Natuurlijk heeft de EU een afspraak met Turkije, dat haar grenzen met Europa streng in de gaten zegt te houden, maar Oostenrijk en de andere 15 landen hebben daar bijzonder weinig fiducie in. De Oostenrijkse minister legt uit:

“We moeten ons erop voorbereiden dat de (Turkse) regering in Ankara de sluizen heropent, waar president Erdogan al meerdere keren mee gedreigd heeft. Erdogan is geen betrouwbare partner van de EU.”

Ook het Amerikaanse Breitbart bericht over dit geweldige project — dat natuurlijk al veel eerder opgezet had moeten worden. Maar ja, beter laat dan nooit. Zij citeren Doskozil ook:

“Terugkeercentra, zwaardere straffen voor asielzoekers die de regels aan hun laars lappen, en forse bezuinigingen op het geld dat immigranten krijgen zijn stuk voor stuk prima maatregelen.”

Daar voegt hij aan toe dat Oostenrijk wil dat er zo snel mogelijk een EU-top georganiseerd wordt om te besluiten hoe illegale immigranten teruggestuurd kunnen worden naar het land van afkomst. “Vorige initiatieven,” zegt hij, “zoals een sterkere rol voor Frontext in het proces om immigranten terug te sturen, zijn onvoldoende. Het zou het beste zijn dat er een Europese repatriëringcommissaris komt die hier geheel verantwoordelijk voor is.”

Hoewel de laaggeachte leden van het mediakartel natuurlijk geen aandacht besteden aan dit project — stel je voor dat je duidelijk maakt dat de EU absoluut niet functioneert en dat verschillende landen het heft maar in eigen hand nemen — is het natuurlijk wel degelijk van groot belang dat dit publiciteit krijgt. Daarom is het geen wonder dat Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet er eerder vandaag op bijzonder positieve wijze over Twitterde:

Daarin heeft hij natuurlijk volkomen gelijk. Als de EU dit probleem niet wil oplossen omdat de politiekcorrecte megalomanen Europa graag in een klein Midden-Oosten willen veranderen zit er maar één ding op: Nederland moet zijn eigen grenzen bewaken en ongewenste en illegale immigranten linea recta naar huis sturen als ze het land binnen proberen te komen.

Helaas is de kans nogal gering dat de leden van het partijkartel daadwerkelijk bereid zijn om dat te doen. Dit betekent dus dat de oude traditionele partijen op 15 maart écht weggevaagd moeten worden. Niks geen oude politiek, niks geen oude oplossingen. Nieuwe, frisse partijen moeten de Kamer in komen om dit soort problemen nou eindelijk eens te verhelpen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

10 reacties

 1. Mr. Charles

  Was het vandaag maar 14 maart 2017, en morgen de historische dag waarop Rutte en zijn lakeien genadeloos ten val gebracht worden. Hoewel, iedere dag komen er nieuwe ontwikkelingen in het nieuws die olie op het aanwakkerende vuur tegen de EU zijn. Of denk ik dat slechts, omdat U daar altijd zo opgetogen en hoopvol over schrijft…? Hahaha!

 2. HaZ

  Kijk, dat zijn acties naar het hart. Heerlijk de kont tegen de krib gooien en de Brusselse kliek te kakken zet. Effectief en daadkrachtig.

 3. jennifer

  Zolang Rutte hier in Nederland aan het roer staat zal Nederland zich er niet bij kunnen aansluiten, wat wel beter zou zijn. Rutte heet ze net zo welkom als Merkel doet. Maar er doet zich iets in Europa, gelukkig zijn er meer landen die dit plan van Merkel de EU en Soros gaan dwarsbomen. Hoop dat er een ommekeer gaat komen in Europa, geen Islam meer want dat hoort in Europa niet thuis, dat is inmiddels al overal in Europa bewezen.

 4. Mr. Charles

  Zijn het er echt 16, die de Brusselse dictatuur weerstaan? Dat ruim meer dan de helft van alle EU landen. Dan moeten die Brusselse potentaten toch afgezet kunnen worden? Ik houd nog steeds mijn hart vast voor een couppoging van de gevaarlijkste antidemocraten van allemaal: Juncker, Timmerfrans, Tusk en Verhofstadt. Rutte prees Erdogan voor het herstel van de democratie in diens moslimofascistische sultanaat. Dus dit soort lui is tot alles in staat. Europa loopt echt gevaar, want het verleden en de bedoelingen van Merkel kennen we. Angstwekkend!

 5. hans-e-pans

  De reserve assistent opperhoofd van de EU, hun Timmerfranz, maar dreigen dat wat de EU allemaal zou kunnen doen met de dwarsliggende landen. Sinds zijn benoeming is er uit de mond van Timmerfranz weinig zinnigs meer gekomen.

  1. Mr. Charles

   Voor de volledigheid: ook voor zijn Brusselse benoeming kwam er geen zinnig woord uit de mond van de PvdA egotripper Timmerfranz. Hij hield een slecht toneelstukje inclusief krokodillentranen voor de VN naar aanleiding van een vliegramp boven de Oekraïne. Uit dat onderzoek is nooit iets tastbaars boven water gekomen omdat Timmerfranz vooraf afspraken met de grootste maffiastaat ter wereld, de Oekraïne dus, gemaakt had over de uitkomsten. Na een blauwe maandag op BZ vluchtte de oplichter naar Brussel, waar hij nu de risee van Europa uithangt met zijn feestboekberichten. Hij schijnt alle talen te spreken, maar met hoeveel tongen sprak de Duivel niet? Timmerfranz hoort bij de gevaarlijkste anti-democraten van dit moment: Juncker, Verhofstadt, Merkel, Rutte.

 6. Adriaan

  Kijk, dat zijn landen die hun spreekwoordelijke ballen tonen. Hoewel de oostbloklanden van mijn part ook mogen vertrekken uit de EU. Onze zuurverdiende centen vloeien naar die bodemloze putten. Wat krijgen we er voor terug? Tuig, dievenbendes, profiteurs. Weg ermee. 15 maart massaal op de juiste partijen stemmen en dan komt het goed. Mag ik hopen, want Nederland staat aan de rand van de afgrond. Rutte en zijn boevenbende gaat steeds meer macht aan het dictatoriaal Brussel geven. Die man is volkomen ongeschikt voor zo’n zware functie.

 7. Anna

  EU-top en alle Nederlandse partijen behalve de PVV zijn nog van plan minstens 60 miljoen moslims asiel te verlenen zogenaamd vanwege de vergrijzing. Dat Nederland en Europa de islamitische vernietiging in gaan interesseert ze geen ene moer.

 8. HaZ

  Iedereen die meent dat hij niet langer in zijn land van herkomst kan verblijven, mag vluchten. Iedereen mag dan trachten elders zijn geluk te beproeven en liggen hier zoals de feiten dat inmiddels overduidelijk aantonen economische redenen aan ten grondslag, dan staat het iedere wereldburger vrij om te emigreren en mag het land van zijn keuze hem in dat geval weigeren. Asiel zoeken is dan de inmiddels meest misbruikte reden om te trachten toch binnen te komen, want zeker in de EU en met name in de noordelijke landen staat een leger van hulp- verleners in maten en soorten klaar om deze ‘stakkers ‘ ter zijde te staan. De ‘asiel procedures’ betaald door de lokale burgers worden dan zo lang gerekt , het kost de asielzoeker immers niets, maar hij wordt inmiddels wel verzorgd en gehuisvest, dat veel van deze probeerseltjes slagen, niet in de laatste plaats door de misplaatste tolerantie van de politiek.
  Een goed voorbeeld hiervan is een Syrische familie , woonachtig in Aleppo , die voorafgaande aan zijn visum aanvraag bij de Belgische ambassade te Beiroet meerdere malen naar o.a. India en de Verenigde Arabische Emiraten vloog en ongehinderd naar zijn familie terug keerde! Indien je asiel aan wilt vragen, hetgeen door de Belgische advocate van het Progress Laywers Network (extreem links zoals u hier kunt lezen) lezen ) van de familie wordt bevestigd en daarvoor een visum aanvraagt in Libanon, is de eerste vraag waarom de man niet tijdens zijn recente reizen, zijn familie meenam.
  De Belgische staatsecretaris Theo Francken wees het verzoek voor een visum af af, ondanks het feit dat de familie bij een bevriend echtpaar op hun landgoed  in Wallonië wil gaan wonen. Opmerkelijk is dat de dochter van de in Wallonië woonachtige familie de Syrische familie kennen leerde in Istanbul !  Bij de aanvraag gaat het om een zg. humanitair visum, zodat de familie niet via mensensmokkelaars zouden moeten vluchten.
  Maar inmiddels heeft een Belgische rechtbank geoordeeld dat Francken de familie wèl het visum moet verlenen, ondanks het feit dat de vader reeds meerdere maken een dergelijk visum naast in Beiroet ook in Istanbul heeft aangevraagd, wederom zonder dat zijn overige familieleden daarbij aanwezig waren en in Aleppo bleven. Normaal in het geval van een echte asielaanvraag zou een dergelijk visum rechtstreeks in België moeten worden aangevraagd.
  De rechtbank heeft in haar oordeel tevens aan Francken een dwangsom van € 4.000 per dag opgelegd voor iedere dag, dat de staatssecretaris weigert het visum te verlenen.
  Een dergelijke aanvraag betekent indien hij wordt toegekend dat miljoenen mensen in consulaten van elke stad een humanitair visum kunnen bemachtigen, waarna zij legaal toegang tot de EU krijgen en eenmaal binnen zelf bepalen naar welk land zij reizen.
  Maar inmiddels heeft de advocaat de zaak ook voorgelegd aan wat officieel het Hof van Justitie van de Europese Unie heet  (EUhof) in Luxemburg. Dit hof dient zich bezig te houden met het inhouden van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen. Maar de secretaris generaal aanklager van het hof, heeft in een pleidooi aan de rechters  eveneens gepleit voor het toekennen van een visum. Hij baseert zich daarbij op de door alle EU landen ondertekend verdrag voor mensenrechten en wil dat het hof een uitspraak doet gelijk aan die van de Belgische rechtbank, waardoor alle diplomatieke EU vertegenwoordigingen in het buitenland aan diegenen die zeggen te worden vervolgd een humanitair visum dienen te verlenen.
  Dat het hof in eerste instantie slechts gaat over rechten van inwoners van de EU, is voor de aanklager geen beletsel.
  U begrijpt de gevolgen van deze mogelijke uitspraak :
  De pogingen om de  EU buitengrenzen te bewaken kunnen beëindigd worden, want een potentiële asielzoeker hoeft geen gebruik meer te maken van mensensmokkelaars, het aanvragen van een visum is voldoende, om daarna aan de reis te beginnen. De afsluiting van de Balkan route, de reddingspogingen in de Middellandse zee kunnen om de zelfde reden eveneens worden beëindigd en zal de EU zich geconfronteerd zien met een asielzoekers tsunami van ongekende afmetingen.
  Dat dit koren op de molen is van de diverse vluchtelingenwerken mag duidelijk zijn, want er daagt werk aan de winkel om deze haast criminele te noemen organisaties in stand te houden, die er met hun gedrag voor zorgen dat Europa in een niet te over controleerbare chaos zal verzinken. Het gevolg zal zijn dat de boosheid  van misleide en achtergestelde echte EU burgers zich zal ontladen en zij door de politiek in de steek gelaten het recht in eigen hand gaan nemen.
  De rechters van het EUhof  hebben reeds sinds tijden de reputatie opgebouwd zich weinig of beter gezegd niets gelegen laten liggen aan nationale wetten, tradities en deze met gemak deze terzijde schuiven. Daarmee is het Europese gerechtshof een net zo’n groot gevaar voor de Europese democratie ( of de restanten daarvan) als de EU zelf.
  Niet voor niets schreef een voormalige Duitse president Roman Herzog hierover  ooit een artikel in de Frankfurter Allgemeine getiteld ‘Stop het Europese gerechtshof ‘ , maar de inhoud werd afgedaan als het verzinsel van een oude gefrustreerde man.
  Dit soort  gevaarlijke ontwikkelingen is mede een van de talloze redenen geweest voor de Brexit, daar de Britten terecht baas willen zijn over hun eigen grenzen en zelf willen bepalen wie zij tot hun land toelaten.
  EU lidstaten kunnen inmiddels nog maar weinig ondernemen tegen datgene wat zij zelf hebben toegestaan en wat nu in Luxemburg en Brussel besloten wordt. Toen in 2009 het Verdrag van Lissabon , een surrogaat Europees wetboek, in werking trad ondanks tegenstand van de Franse en Nederlandse burgers, maar met medewerking van hun regeringen, gaven de EU landen hun onafhankelijkheid prijs. Tot 2009 moesten besluiten unaniem door ALLE lidstaten worden goedgekeurd alvorens in werking te kunnen treden, maar na ‘Lissabon ‘ is slechts nog maar een meerderheid van de stemmen nodig!
  De oplossing voor deze problemen ? Opheffen , afschaffen van  of uitreden uit de EU, hoe eerder hoe beter !
  Bron: Geen nieuws

 9. Drollevanger

  Ik denk dat over 40 jaar er nieuwe grenzen in Europa liggen Een verloedert Westelijk Europa (vaak ondergestroomt door de zee door gebrek aan kundig onderhoud aan de dijken). Waar vanaf kerktorens krijsend geboden van Allah worden getoetert. Achter een onder stroom staand hek van minstens 4 meter van waarachter het dan nog vrije overgebleven Europa zich met behulp van Rusland verdedigt, tegen de spijtoptanten uit het oude Europa(blank en gekleurd). Vluchtelingen uit het westen, die proberen te ontsnappen vanonder het juk van de Sharia. De islamitische wet die dan in heel Europa heerst.
  Onze enige export zijn dan nog onze maagden die via loverboys worden geexporteerd naar het Midden-Oosten voor algemeen gebruik.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.