De islamisering van ’t onderwijs gaat door: 1 op de 9 leraren vermijden ‘gevoelige onderwerpen’ als homoseksualiteit

Als gevolg van een “toenemende cultuurscheiding op school” vermijden 1 op de 9 leraren zogenaamd “gevoelige onderwerpen” in het klaslokaal. Het gaat daarbij onder meer over homoseksualiteit en kritiek op de autocratische regimes in Rusland en Turkije.

Met andere woorden: het gaat eerst en vooral om onderwerpen waar allochtonen moeite mee hebben.

Dit blijkt allemaal uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek (die naam is in ieder geval wel goed gekozen). Volgens de onderzoekers vermijden de leraren die onderwerpen als gevolg van “de toenemende cultuurscheiding.” Daar bedoelen ze dus mee dat steeds meer allochtone leerlingen zich tegen dit soort onderwerpen verzetten. In plaats van daar doorheen te prikken en ze met feiten te confronteren negeert meer dan 10 procent van de docenten dit soort ongemakkelijke waarheden liever.

Met name op middelbare scholen zijn leraren bang om dit soort onderwerpen aan te snijden omdat de kansenparels in hun klas daar niet mee om kunnen gaan. Op basisscholen gebeurt dat ook, maar significant minder: daar gaat het om 4% van de docenten die deze onderwerpen vermijdt.

Liesbeth van der Woud legt uit:

“Dat leraren onderwerpen niet meer bespreken, komt voor een deel door verschillen in waarden en normen. Homoseksualiteit is bijvoorbeeld een taboe in verschillende culturen. Verder komt het door een verschil in opvatting over wat goed en slecht is, denk ik.”

Als je een multiculturalist pur sang bent klinkt dat ongetwijfeld heel logisch, maar in de Nederlandse context is dit volstrekt onzinnig. Deze cultuurverrijkers wonen in Nederland, waar we heel duidelijke normen en waarden hebben. Onze denkbeelden over homoseksualiteit én de superioriteit van vrijheid en democratie zijn ingebakken in onze cultuur. Als deze allochtone leerlingen en hun ouders daar moeite mee hebben moeten ze maar lekker naar één of ander streng-islamitisch land verkassen. Nederland is verlicht. Zij die daar moeite mee hebben kunnen opflikkeren.

En dat is niet alles. Maar liefst 39% van de docenten aan middelbare scholen geeft ook toe dat de integratie volledig mislukt is. Dat is schokkend, maar niet verrassend. Een blinde kan dat immers nog zien. Wat pas erg is, is dat een deel van die leraren dus onder de druk bezwijkt. Dat is simpelweg onacceptabel. Juist in het onderwijs moet duidelijk gemaakt worden wat onze waarden zijn. Iedere nieuwkomer die zich daar niet in kan vinden mag, samen met zijn ouders, zijn koffers pakken en op het vliegtuig naar, zeg, Marokko of Saoedi-Arabië stappen.

Prima hoor, dat je achterlijke denkbeelden hebt, maar sodemieter dan maar op.

In de grote steden speelt deze problematiek meer dan in kleine steden en dorpen. In de eerste steden gelooft maar liefst 70 procent van de docenten dat de integratie mislukt is. Dat is natuurlijk niet eens zo gek: in de grote steden zijn ook grote enclaves van allochtonen. Ze wonen bij elkaar in dezelfde buurten, gaan alleen met elkaar om, en verafschuwen gezamenlijk de Nederlandse cultuur. In kleine steden en dorpen worden ze gedwongen om te integreren omdat er daar nu eenmaal minder allochtonen wonen.

Wat niemand zal verbazen is dat meer dan 60 procent van de docenten aangeven dat de ‘scheiding’ tussen allochtone en autochtone leerlingen eerst en vooral door verschillende cultuuropvattingen in Nederland en het Midden-Oosten komt. Dit is ongetwijfeld waar. Maar waarom speelt dat eigenlijk een rol? Deze leerlingen zijn in de meeste gevallen tweede of zelfs derde generatie immigranten. Zij zouden op en top Nederlands moeten zijn. In plaats daarvan blijven ze de culturele denkbeelden van hun ouders en zelfs van hun grootouders aanhangen. Dat is een gigantisch probleem, en het is eens te meer bewijs dat de integratie compleet mislukt is.

Daarnaast geeft bijna 50% aan dat de islam komt én door een onwil om te integreren. Let wel, deze docenten hebben elke dag contact met hun leerlingen en weten dus wat er speelt. Juist daardoor begrijpen zij hun leerlingen beter en kunnen ze de vinger beter op de zere plek leggen.

Kortom, het is een enorme puinhoop in ons onderwijs, en dat komt eerst en vooral doordat allochtonen uit islamitische landen gewoon niet integreren. Dat is een enorm probleem, en alles wat de staat de afgelopen jaren heeft geprobeerd werkt niet. De problemen veroorzaakt tussen die culturele tegenstellingen zullen de komende jaren dan ook alleen maar toenemen, zeker als de traditioneel grote partijen hun hoofd in het zand blijven steken en dit soort problematiek blijven ontkennen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

29 reacties

 1. Mars020

  Nu kunnen linkse debielen zien, waarom het integreren van moslims nooit gaat lukken in Nederland. Dit volk is hier alleen maar voor de uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Voor de rest haten ze onze levensstijl, vandaar dat agressieve gedrag op school. Verder zijn die gasten meestal niet echt slim, komt waarschijnlijk door de incest.
  Kortom blijven wij levenslang opgescheept met dat ongedierte.

 2. Wim

  Soera 2-90: “…Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.” Soera 37-98: “En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.” Soera 95-4 t/m 6: “Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.” Soera 76-4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.” Soera 43-32: “Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.” En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (…) want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.” Soera 4-91: “… grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt.” Soera 4-47: “… Gelooft (…)voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken (…) Allah’s gebod zal volbracht worden.” Soera 7-166: “En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.” Soera 5-60: “Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.” Soera 5-103: “…maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en de meesten hunner begrijpen dit niet.” Soera 8-22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen.” Soera 25-44: “Denk je dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee – neen, zij zijn verder afgedwaald.” Soera 9-28: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.”

  1. Anna

   Wim. Verplicht vanaf geboorte 5 keer per dag lezen of worden voorgelezen. Puur indoctrinatie.

  2. Gustaafff

   Koran:
   “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.”

   Bijbel:
   “Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
   Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”

   Zoek de verschillen.

   1. jennifer

    Nou da s niet moeilijk gusstaaf , als je goed leest dan hoeft men hier niet veel woorden aan vuil te maken toch.De koran roept alweer gelijk op tot geweld voor anders gelovigen, terwijl de bijbel het tegenovergestelde doet. Dat is toch duidelijk voor jou niet dan?

    1. Gustaafff

     Ja, @jennifer. “Zoek de verschillen”; daar trilde sarcasme in.

     1. jennifer

      Ik vind anders al dat gezeik wat we hebben met de import islam in dit land,dat dit weinig nog met sarcasme te doen kan hebben, het is inmiddels realiteit geworden in dit land dat islam schijnbaar meent dat ze het recht hebben, om al onze waarden en normen over te nemen en te veranderen in de armoedige middeleeuwse islam cultuur. Vind toch inmiddels dat de rem erop moet of aanpassen aan onze Nederlandse christelijke cultuur of heel snel oprotten naar hun thuisland. Ben het inmiddels spuugzat met die eisen van al die parasieten die hier naar binnen zijn gekomen. Het hoort niet hier en het past niet hier dus weg ermee en snel.

 3. Jan

  Ik denk niet dat het niet behandelen van de problematiek in Rusland iets met de Islam te maken had. Verder was de vraagstelling in het onderzoek wat vreemd. Over de vraag of men het beeld herkent dat de integratie niet goed verloopt was 2 antwoorden mogelijkheid: Ja (helemaal of een beetje) of Nee. Tussen helemaal of een beetje zit nog al wat verschil. Dat het niet altijd goed gaat, moge duidelijk zijn. Maar er zijn ook genoeg positieve gevallen.

  Bij mijn kinderen op school (ongeveer 25 % islamitisch) gaat het meestal goed. Toch mag er wel eens een meisje niet mee op schoolkamp, meldt zich wel eens iemand ziek voor de kerstviering of komt niet verkleed met carnaval. Meer dan 90% van de islamitische kinderen doet echter prima mee met de rest en veel ouders helpen ook vaak mee op school met activiteiten.

 4. jennifer

  Geeft wel aan hoever het al is in Nederland, ben blij dat ik geen kinderen op een school hier in dit land heb zitten, want ik denk dat ik dan in actie zou komen als ze ook maar les durfde te geven in de richting van de Islam. Het is schandalig dat Nederlandse ouders dit allemaal toestaan, en zelfs op scholen de Islam de dienst uitmaakt. Dit is Nederland niet meer, overal en alles wat met de Islam en moslims te doen heeft schijnbaar voorrang en wordt aan voldaan zoals hun het willen. Van integreren is geen sprake in dit land.Ze zouden hiermee moeten stoppen om toe te geven aan die import die zelfs in het onderwijs een vinger in de pap heeft. Wat een waardeloze leraren in dit land dat ze niet keihard door grijpen,als import het ergens niet mee eens is.Terug naar de maatstaven in het Nederlandse onderwijs zoals het hoort in Nederland en import die zich niet aanpassen gaan dan maar snel aar huis en naar school in hun thuisland.

  1. nietzonderverzet

   ‘Jennifer:Geeft wel aan hoever het al is in Nederland, ‘
   .
   Precies!
   Het is minder dan 5 voor 12.

 5. Anna

  Waarom stemmen die lui op partijen die dit aanwakkeren door nog meer islam binnen te halen. Hoe meer islam hoe meer wil en eisen. Hoe ziet Europa eruit over x jaren met nog meer islam? GroentjeKlaver en Pechtolds interesseert het geen ene moer. Als ze zelf maar GROOT worden.

  1. Kodi

   Hoe meer Moslims, hoe meer gekkigheid. Zie hoe achterlijker een land wordt naarmate het percentage Moslims stijgt. En er is geen land dat niet aan deze niet te tarten sociale natuurwetten ontkomt. Boven de 2 % Islam heb je al ellende met de volgelingen van deze ideologie.

   De Islam als veroveringsleer
   http://antivenin.blogspot.nl/2008/03/de-islam-als-veroveringsideologie.html

 6. Adriaan

  Nederland wordt een islamitische staat over enkele jaren. Vroeger was Bogerhout een chique voorstadje van Antwerpen. Het heeft nu in de volksmond Borgerrokko. Er wonen alleen marokkanen. Kinderen van 8/10 jaar roepen: heel Antwerpen wordt van ons. De Schilderwijk in Den Haag was vroeger een volksbuurt. Nu wonen er alleen nog maar marokkanen en turken. De allochtonen in de grote steden zijn nu al in de minderheid. 15 maart!

  1. Adriaan

   allochtonen = autochtonen

  2. Mar

   @Adriaan

   t.o.v. allochtonen in totaal, westerse en niet westerse samen, uit alle windstreken van de wereld.

 7. Mar

  “Onze denkbeelden over homoseksualiteit én de superioriteit van vrijheid en democratie zijn ingebakken in onze cultuur.”

  Het huidige denkbeeld over homoseksualiteit is nog niet zo oud, dat je kan spreken van ingebakken in onze cultuur. Het is ook een lange weg geweest om daar te komen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo-emancipatie_in_Nederland

  “Als belangrijkste methode om sociale acceptatie te realiseren werd voorlichting over homoseksualiteit op scholen gekozen. Het COC werkte hiertoe sinds 2001 samen met uiteenlopende organisaties als EduDivers, Forum, het APS, de Rutgers Nisso Groep en theatergroep AanZ, maar in 2006 koos COC Nederland voor een nieuwe koers en concentreerde zich in het vervolg op eigen projecten zoals Jong & Out en Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen.[13] Daarnaast voerde het COC een lobby bij de Rijksoverheid om voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht te stellen. Dit leidde ertoe dat de regering in 2012 besloot om aan de kerndoelen voor het onderwijs toe te voegen dat aandacht dient te worden besteed aan “seksualiteit en seksuele diversiteit”

  Kortom, voorlichting over homoseksualiteit is pas! sinds december 2012 verplicht op scholen.

  Ik durf zelfs te stellen dat de acceptatie van homo’s door Nederlanders een impuls kreeg toen islam in Nederland onder vuur kwam te liggen.

 8. Kodi

  Wat niet integreerbaar is, zal niet integreren.

  Vrij vertaald naar Abraham Kuyper: “Wat bijeen hoort, dient zich te verenigen. Wat niet bijeen hoort, dient uit elkaar te gaan.”

  1. Ni28

   Vrij vertaald naar Abraham Kuyper: “Wat bijeen hoort, dient zich te verenigen. Wat niet bijeen hoort, dient uit elkaar te gaan.”
   Sommige mensen denken dat het voor de mens niet geldt vanwege zijn intelligentie. Maar juist die mensen komen intelligentie tekort.

   1. Kodi

    Interessant is de vraag of de Islam de mensen dom houdt of dat de Islam aantrekkingskracht heeft op domme mensen die dom (gehouden) willen blijven. Waarschijnlijk beide. Hoe dan ook: Waar de Islam z’n intrede doet, daar treden verdomming, verarming en een toename van de onveiligheid op.

 9. poldi

  Decennialang is dit onder de pet gehouden onder het motto als je er niks van zegt dan bestaat het niet. De reden was dat progressief Nederland allergisch was en is voor deze signalen, Pim Fortuyn was de eerste die het bespreekbaar wilde maken en hij heeft de ultieme tol daarvoor moeten betalen. Maar socialistisch en progressief Nederland heeft er niets van geleerd en nu zitten we met de gebakken peren en de oplossing is verder weg dan ooit.

 10. werkloze generaal

  De besneden pikkies van de allochtonen in het onderwijs vallen ze bij DDS wel aan , maar de besneden pikkies in Israel houden ze de hand boven het hoofd…

  Het is toch niet zo dat het ene besneden pikkie beter is dan het andere ?

  1. Kodi

   Als je kijkt naar de prestaties, dan dient onderkent te worden dat die besneden pikkies in Israël werken en innoveren. Die besneden Islamitische pikkies kunnen enkel parasiteren. Ik zie de Joodse populatie niet, anders dan de Islamitische populatie, oververtegenwoordigd in de werkloosheids-, uitkerings- en criminaliteitsstatistieken. Zomaar een verschil. Je ziet Moslims ook nooit Nobelprijzen voor scheikunde, geneeskunde en natuurkunde winnen.

  2. jennifer

   Wat hebben jou besneden pikken hier nu mee te doen?

   1. werkloze generaal

    Ja maar Kodi , die besneden Joodse pikkies waren volgens Adolf Hitler helemaal niet zo innovatief en produktief als dat jij dat doet voorkomen. Die vond ze maar luizen in de pels , en ze lachten de Duitsers uit omdat deze de oorlog verloren hadden.

    Een behoorlijk aantal Joden gedroeg zich dus in Duitsland net zoals een groep allochtonen dat in Nederland doet. Ongepast en schandelijk gedrag voor een import produkt , en dan steen en been klagen over Zyklon B…

    Ik zeg niet dat elke Jood zich misdragen heeft , en ik keur de holocaust absoluut niet goed , maar vooral linkse rakkers hebben de neiging om net te doen alsof de joden vervolging ‘zomaar’ tot stand is gekomen.

    En dat is een pertinente leugen , zo zegt de Generaal die tegen racisme en anti-semitisme is.

 11. Ni28

  Het Nederlandse onderwijs begint op de communistische te lijken. Sommige onderwerpen zijn niet bespreekbaar. Wanneer begrijpen politici eindelijk dat de samenleving niet verrijkt maar verdeeld wordt door deze massale moslimimport?
  Het wordt nooit een hechte samenleving, het wordt een staat in een staat.
  Een LAT relatie. LIVING APART TOEGETHER@

  1. Kodi

   Een wij-/zijleving dus in plaats van een samenleving. Dat krijg je vanzelf met de import van volksvreemde achterlijke Middeleeuwse culturen die in onze modern geëvolueerde liberaal-democratische Westerse beschavingen totaal niet inpasbaar zijn.

 12. Kodi

  Dat ga je krijgen als je een open tolerante samenleving wil zijn welke zich onderwerpt aan geïmporteerde intolerantie.

  Zo zijn er voor docenten ook nog wat andere “gevoelige” onderwerpen. Geschiedenisdocenten mijden bijvoorbeeld angstvallig de Holocaust vanwege de wrijving die dat ondervindt met Islamitische leerlingen welke de Jodenhaat met de paplepel meegegoten krijgen >

  Eén op de vijf leraren vindt het moeilijk om in de klas onderwerpen als de Holocaust, fundamentalisme, antisemitisme of het integratieprobleem aan te kaarten. Er zijn zelfs leraren die deze gevoelige maatschappelijke thema’s helemaal mijden omdat het bijvoorbeeld woede opwekt, het onderwerp thuis taboe is of de leerlingen onvoldoende ruimdenkend zijn.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24218701/__Leraar_mijdt_gevoelige_thema_s__.html

  Met dank aan de opgelegde zelfonderwerping voor geïmporteerde intolerantie door regressief links.

 13. Babaji538

  Nuenen, 12 februari 2018

  De gevoeligheid van en door mijn zienersgave kent,
  naarmate ze krachtiger en sterker wordt,
  de zon- en schaduwkanten.

  Petra Hermans

  1. Holland

   Petra, je bijna-dood-ervaring heeft er sterk toe bijgedragen dat je waanideeen hebt. Daar kun je gelukkig oud mee worden. Tot je echte-dood-ervaring zich aandient. Dan is het spel uit.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.