De Europese Spagaat: “De botten zijn al aangetast door de kanker van het politiek correcte denken”

De Europese Spagaat (Aspekt 2017) is een boek, waarin zestien auteurs in verschillende essays hun visie geven op de vraag wat de toekomst van Europa en de Europese Unie is.

Deze verhalen kunnen los van elkaar gelezen worden, maar voor een compleet beeld van Europa en de EU is het het beste om alle punten te lezen. Onder de auteurs zitten bij het grote publiek bekende namen (Paul Cliteur, Wim van Rooy) alsook aanstormende talenten (Sid Lukkassen, Lex Cornelissen). Zij bekeken Europa en de EU vanuit een geopolitieke bril, waarbij onderwerpen zoals de natiestaat, soevereiniteit, het Europese leger, identiteit, de Islam, Oekraïne en terrorisme aan de orde komen.

Natiestaat
Na de inleiding van Anton Kruft en een essay van Ad Verbrugge, waarin hij de twee zielen van Europa beschrijft, start het boek onder leiding van Paul Cliteur met de vraag wat een natiestaat precies is. Cliteur maakt in zijn betoog aan de hand van de denker Renan een onderscheid tussen de staat en de natie. Zo omschrijft Cliteur de staat als: “een organisatie van een groep mensen die leeft op een stuk territoir (grond) onder een hoogste gezag” (p. 49). Voor de natie quote Cliteur Renan, die de natie omschrijft als “de wil om samen te leven, de wil om het gemeenschappelijke erfgoed te continueren” (p. 50).

Wereldburgers en Islam
Op basis van de omschrijving van de natie kunnen zowel Lukkassen als Van Rooy voortborduren om te kijken hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de wil om samen te leven. Hierbij kijken beide auteurs op hun beurt naar identiteit, waarbij Lukkassen zich meer concentreert op het kosmopolitisme en Van Rooy meer op de Islam.

Lukkassen schrijft hierover: “Het ultieme eindproduct is de ‘wereldburger’ als onbeschreven blad, zonder ruggengraat of specifiek karakter: een wankele en fluïde identiteit die voortdurend met consumptiegoederen moet worden gevoed” (p.109). Van Rooy beschrijft op zijn beurt de opkomst van de Islam in Europa door het volgende te stellen: “De spagaat die Europa onder invloed van Duitsland maakt om de Islam met zijn eer- en schaamtecultuur, zijn sacraal verordonneerde intolerantie en theoterrorisme – die elke moslim de gevangene maakt van de andere moslim en de niet-moslim de gegijzelde van de eigen suïcidale moraal – tevreden te houden, doet het Europese lichaam kraken. De botten – de westerse cultuur – zijn al aangetast door de kanker van het politiek correcte denken, en zijn toxisch geworden geest heeft zich overgegeven via een perverse morele zelfkritiek, zoals die door de Islam opgeëist wordt: onderwerping, en dit door het verraad van intellectuelen” (p. 193). Al met al slagen Europa en de EU volgens de heren buitengewoon slecht in het creëren van een nieuwe identiteit.

Oost-Europa
Als oplossing voor het redden van de westerse beschaving moeten er volgens Cornelissen en Eppink vooral antwoorden gezocht worden in Oost-Europa. Daar is ten slotte nog echt sprake van een nationale identiteit. Zo schrijft Cornelissen hierover: “Het nationale kompas is ten oosten van de Oder glashelder: de inwoners van voormalige Oostbloklanden weten héél goed waar hun cultuur voor staat en welke normen en waarden er gelden. Bovenal zijn ze ongegeneerd trots op hun land en hun afkomst. Politieke correctheid, cultuurrelativisme en massa-immigratie komen er – letterlijk! – niet in” (p. 165). Hoe verder men naar het oosten van Europa gaat, hoe groter de problemen er militair gezien worden. Anton Kruft omschrijft in zijn essay over de Krim bijvoorbeeld de letterlijke lijn die in Oekraïne tussen oost en west loopt, waarbij het westelijk deel van Oekraïne pal voor het westen staat en Oost-Oekraïne pro-Russisch is. Dat deze spagaat moeilijk op te lossen is, blijkt wel uit de invloed die partijen als Rusland en de Verenigde Staten hierop uitoefenen. Dit gaat zo ver, dat Kruft zelfs de vraag stelt in hoeverre Oekraïne bestaansrecht heeft als natiestaat. Een vraag die je in de mainstream media nooit zult horen.

Conclusie
Dat het boek hard nodig was, blijkt wel uit de stemwijzer van EenVandaag die in samenwerking met ProDemos speciaal voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is gemaakt. Zo is één van de vragen of er een Europees leger moet komen. Wie dit boek leest, leest in het stuk van Peter Kruit en Susan Hommerson dat er al sinds 2005 in het kader van CFSP (Common Foreign and Security Policy) zogeheten EU-battlegroups operationeel zijn. “Deze militaire eenheid van 1500 man is samengesteld uit verschillende combinaties van roterende EU-legereenheden en zijn dan zes maanden beschikbaar voor de Europese Raad” (p. 247).

Het voorbeeld is illustratief voor wat Ad Verbrugge als volgt omschrijft: “De kern van het huidige Europese probleem is niet zozeer wat we ‘willen’ met elkaar, maar wat we al ‘zijn’ voordat we überhaupt iets willen en denken” (p. 29). En laat dat nu het goede aan dit boek zijn. Per onderwerp voel je zowel als eurofiel als euroscepticus iedere keer de spagaat, waardoor je per nieuw onderwerp denkt of wij als Nederland deze problematiek zelf aankunnen of toch beter voor een Europese oplossing kunnen kiezen. De auteurs hebben die doelstelling absoluut bereikt.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

12 reacties

 1. Peter Selie

  Ongegeneerd trots op Nederland zijn is vloeken in de kerk, de Nederlandse identiteit zou hoe dan ook kapotgemaakt moeten worden ten faveure das vierte reich oftewel het megalomane EU-project wat aan alle kanten gelukkig scheuren begint te vertonen met dank aan populisten zoals Wilders, Le Pen ect. De strijd is nog niet gestreden en er is nog totaal geen reden om te juichen dit fantastische boek moet nog in vele hersenloze breinen inzinken voordat er een lampje gaat branden bij de gutmenschen die de islam boven alles wil stellen.

 2. Peter Selie

  Tienduizenden miljonairs ontvluchten EU vanwege massa immigratie

  door (xander)

  Manager Magazin: Massaal vertrek van rijken vanwege immigratie alarmerend signaal en zal tot massaal banenverlies leiden – Populairste bestemmingen zijn landen met de strengste immigratie eisen

  ijken wegjagen en onbeperkte aantallen arme moslims binnenhalen – dat is de ‘oplossing’ van de groenlinksen waar de VVD van Mark Rutte nu mee in zee wil gaan, en die van ons land een sterk verarmde Derde Wereld natie zal maken.

  Mensen met een vermogen van $ 1 miljoen of meer ontvluchten in steeds grotere getalen de Europese Unie. Eén van de belangrijkste redenen: de massale immigratie van miljoenen moslims, en de almaar groter wordende maatschappelijke en religieuze spanningen die hierdoor ontstaan, inclusief het toenemende aantal islamitische terreuraanslagen. In 2016 verlieten 4000 miljonairs Duitsland, vier keer zoveel als een jaar eerder. Uit het percentueel meest geïslamiseerde land van Europa, Frankrijk, vertrokken in 2016 maar liefst 12.000 miljonairs, en dit jaar al 10.000.

  Het Manager Magazin constateert dat het ‘naar de mening van de onderzoeksauteurs de emigratie van zeer rijke mensen een alarmerend signaal is, omdat deze groep bij grote migratiebewegingen op grond van hun persoonlijke flexibiliteit vaak de eerste is die vertrekt.’ (3) Met het vertrek van de rijkeren zullen er namelijk ook veel banen verloren gaan, en dat in een periode dat de Europese Unie miljoenen ongeschoolde moslims naar ons continent haalt.

  Vanwege de maatschappelijke onrust en financieel-economische problemen vertrokken er ook veel rijken uit Brazilië (8.000), India (6.000) en Turkije (6.000). Brazilië en Turkije behoren officieel tot de opkomende economieën, maar bevinden zich in een diepe crisis die wat Turkije betreft zelfs ‘permanent’ wordt genoemd zolang de islamistische dictator Recep Tayyip Erdogan er de scepter zwaait. En als hij via het referendum deze maand zijn zin krijgt, zal dat voor onbeperkte tijd zijn.

  Terreur, islamisering, hoge belastingen

  Frankrijk staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats. Behalve terreuraanslagen en grote maatschappelijke onrust door islamisering vertrekken de rijken vooral vanwege de torenhoge socialistische belastingen. Niettemin staat in verkiezingsprogramma’s van veel Nederlandse partijen zoals GroenLinks te lezen dat men vooral de rijken hogere belastingen wil laten betalen. Dat is pas écht een populistische belofte, want zoals u kunt zien vertrekken die dan met al hun rijkdom (en koopkracht) naar vriendelijkere en veiligere oorden, en ‘nemen’ dan en passant ook nog eens duizenden banen met zich mee.

  Waar al die mensen met veel geld heengaan? Dat zijn voornamelijk landen met de strengste immigratie eisen, zoals Australië (plus 11.000), de Verenigde Staten (plus 10.000), Canada (plus 8.000) en Nieuw Zeeland (plus 4.000). Rijke Arabieren en moslims zoeken hun heil vooral in de Verenigde Arabische Emiraten (plus 5.000).

  ‘De ratten verlaten het zinkende schip’?

  ‘De ratten verlaten als eerste het zinkende schip’, zullen sommigen wellicht vinden. Dat kan dan misschien zo zijn, maar u en ik zijn helaas wèl degenen die op dat zinkende schip achterblijven. En op ons water makende (= steeds voller, armer en onveiliger wordende) vaartuig worden almaar meer mensen getrokken die van andere schepen zijn afgesprongen, omdat ze op het onze alles gratis denken te zullen krijgen – met het voorspelbare fatale gevolg dat ons schip als een van de eersten met man en muis naar de zeebodem zal zinken.

  1. Peter Selie

   De parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme en de vlucht van rijke Europeanen wordt met de dag duidelijker.

   1. jennifer

    Wij zijn dan nog geen miljonair maar ook wij zijn al aan het kijken naar een andere bestemming dan Nederland, want een toekomst kan je wel vergeten in dit land zoals het zou moeten zijn op z n Nederlands, inplaats van op z n islamitisch zoals snel gebeuren zal in Nederland. Maar de burgers hebben er zelf voor gekozen en willen dat schijnbaar, wij dus niet en hebben geen zin meer om als hardwerkende nog langer de import in dit land aan de eet te houden,en gelukkig is het mogelijk ons bedrijf ook op andere locaties verder te voeren.Zo hebben we tenminste dan nog een mogelijkheid om er geld aan over te houden, inplaats van zoals het ons ondernemers in dit land gaat, met belasting te betalen waar de eigen burgers in dit land toch niets van hebben.Anders zou ik daar nog niet eens n probleem mee hebben, maar het is te gek voor woorden aan t worden, waarom men zoveel afdragen moet aan al die mee eters die hier ook dit jaar weer massaal aan komen gaan.Er komt toch geen einde aan al die parasieten die ze hier naar binnen halen ten koste van eigen burgers, en de burgers laten het allemaal klakkeloos toe zonder verweer.

   2. nick

    IDD! En de rijken vluchten weg. Natuurlijk en geef ze eens ongelijk. De ratten verlaten het zinkende schip? Ha, men vergeet dat die ‘ratten’ wel de meeste belasting betalen om al die kansenparels e.a. van levensonderhoud te voorzien. Indien de rijken vertrekken wordt er weinig belasting meer gevangen!
    Zo slim die linksen…

    Ik overweeg ook een andere plek want ons eens zo mooie land wordt steeds minder aantrekkelijk en veel te vol, buiten gevaarlijk en bedreigend.

  2. swetsnek

   man kom eens met een eigen verhaal jij met je knip en plak

   1. Peter Selie

    De Nationaal-Socialistische Beweging werd in december 1931 opgericht met aan het hoofd “de leider” waarmee de parallel met het Duitse en Italiaanse fascisme, aangevoerd door respectievelijk de Führer en de Duce, wordt aangegeven. Tegenover het liberalisme en marxisme stelde de NSB “[..]de eenheid van het volk hecht georganiseerd in een coöperatieve staat, waarin de macht van de meerderheid was overgedragen aan de meest bekwame en deskundige volksgenoten.” Hiermee werd de democratie aan de kant geschoven en een volksgemeenschappelijk doel voorop gesteld. In het begin telde de beweging bij de start van 1933 (het jaar dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam) een duizendtal leden, maar groeide in datzelfde jaar tot meer dan 20.000. Ook in dat jaar werd er door de overheid een bepaling afgekondigd dat ambtenaren geen lid mochten zijn. Deze laatste maatregel stelde de fascistische beweging in een verdacht daglicht. In 1935 behaalde de partij bij de Statenverkiezingen acht procent van de stemmen; een ware aardverschuiving.

    Het boek van Robin te Slaa en Edwin Klijn, die werkzaam zijn bij het nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, bevat een diepgaande studie die pretendeert vanuit de invalshoek ‘van binnenuit de organisatie’ onderzocht te zijn. De ontstaansgeschiedenis van de verschillende fascistische bewegingen in Europa wordt gedetailleerd uitgediept. Het wordt duidelijk dat deze benaming eens gold voor een nieuwe, revolutionaire ideologie waarin miljoenen Europeanen geloofden. De vraag hoe het fascisme zich verhoudt tot Hitlers nationaalsocialisme wordt onderzocht. Volgens de auteurs is uit het onderzoek gebleken dat de beweging van Anton Mussert in haar propagandavoering de begrippen ‘fascisme’ en ‘nationaalsocialisme’ zonder onderscheid te maken gebruikte. >>> http://www.go2war2.nl/artikel/2027/De-NSB—Ontstaan-en-opkomst-van-de-Nationaal-Socialistische-Beweging-1931-1935.htm

   2. IJscoman

    Swetsnek, je hoeft niet te lezen wat Peter Selie hier plaatst. Doorscrollen is slechts een vingerbeweging. Wanneer plaats je zelf hier iets interessants?

    1. Peter Selie

     Bedankt IJscoman.

 3. nick

  Europees probleem nr 1!!!

  Waarom is de islam zo´n succes? Het aantal moslims neemt wereldwijd toe, evenals het aantal landen dat zich islamitisch noemt. In andere landen, zoals de West-Europese, speelt zich een proces van islamisering af. De islam is niet de religie van de vrede, zoals hij zich graag presenteert. De islam heeft de opdracht de wereld te veroveren en is daarmee een oorlogsverklaring aan alle niet-moslims.

  Lees dit goede artikel bij E.Bron
  Tien mechanismen over hoe de islam is opgebouwd !

  De islam doet zich hiermee kennen als een zwaar bewapende, oorlogszuchtige en gewetenloze parasiet, waarmee niet op een open of oprechte manier valt te communiceren. De islam is als een val: je kunt er wel in, maar niet uit. Daarnaast: hij beledigt, bedreigt en vermoordt hen die hem niet bevallen, maar schreeuwt zelf moord en brand bij zelfs maar de geringste belediging. Het cliché van de beledigde moslim is inmiddels maar al te bekend. Maar wat belediging inhoudt, wordt niet duidelijk gemaakt: het eenvoudige feit dat je leeft en geen moslim bent is eigenlijk al een belediging. Het is duidelijk dat er met deze monopolistische houding geen compromis te sluiten valt. Samenleven met hen is daarom onmogelijk.

  Deze mechanismen werken aan het “succes van de islam”. Let wel, deze slimmigheden komen rechtstreeks uit de Koran zelf. Deze tien mechanismen zijn zeker niet uitputtend voor wat betreft de islam, want er valt nog veel meer te vertellen over deze afschuwwekkende ideologie die zich vermomt als religie.

  Wanneer dringt het eindelijk eens door tot “onze” politici die gekozen zijn om ons land/Europa te beschermen in plaats van kapot te maken.

 4. Ome Ga

  Lang verhaal kort maken.

  Nazistaat, naar (nationaal) socialistische norm. De EU.
  Heel simpel, mijn visie. Doe niet echt moeilijk, maar hou van oplossing, ipv deel te zijn van het probleem: te moeilijk (theoretisch) doen.

 5. Ome Ga

  Nick, Jennifer, ben al vele jaren weg. Wel als zendeling (‘roeping’) maar een warm land heeft wel zijn bonussen. Alleen al het weer, maar ook dat betuttel en de linkse, arrogante mindset vaak in het volkomen verziekte NL, om dat niet meer mee te maken is een zegen. Hoewel ik al twintig jaar geen kwelbuis meer kijk, of een krant lees, alleen soms de digitale telegraaf e.d.

  En hier in verweggistan lees ik op DDS ‘onze’ trollen simon beuk c.s. ook nooit! Im so blessed!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.