Locoburgemeester Emmen heeft 3 weken ondergedoken gezeten in Groot-Brittanië wegens doodsbedreiging

Gisteravond laat maakte de NOS bekend dat locoburgemeester Bouke Arends van Emmen 3 weken heeft moeten onderduiken in Groot-Brittanië. Hij kreeg een doodsbedreiging na de sluiting en sloop van het clubhuis van de motorclub ‘No Surrender’.

Het hoofdkwartier van de Emmense afdeling van de motorclub ‘No Surrender’ werd in januari dit jaar gesloten. Dat besloot het college van Emmen naar aanleiding van herhaaldelijke meldingen van drugshandel in het clubhuis. De toko is ook maar direct gesloopt in januari dit jaar. En terecht, want het stond er namelijk illegaal. Er was helemaal geen bouwvergunning afgegeven voor de gemeenschapsruimte van de criminele motorbende.

Al met al: genoeg redenen bij elkaar om een einde te maken aan de gezelligheid in de Emmense vestiging van ‘No Surrender’. Toch dacht iemand daar blijkbaar anders over. De locoburgemeester van Emmen, Bouke Arends, ontving een doodsbedreiging aan zijn adres. Niet van ‘No Surrender’ of een andere crimineel, maar van de politie! Die waren de boodschapper althans: ze gaven Arends de tip om niet meer thuis te slapen omdat dat te gevaarlijk zou zijn voor hem en zijn vrouw. Het is te gek voor woorden dat Arends moest uitwijken naar de overkant van de Noordzee omdat zijn leven hier gevaar liep. De politie kon niet zeggen van wie de bedreiging afkomstig was en Arends beveiligen was blijkbaar ook geen optie.

Gelukkig denkt Arends zelf net zo over de toestand als ik:

Hij is boos en gefrustreerd over wat hem is overkomen. “Dit is toch Nederland en niet een of andere bananenrepubliek?” Hij pleit voor fors meer geld voor het opsporingsapparaat. “Terrorisme is een probleem, maar de ondermijning van de rechtsstaat is zo mogelijk een nog een groter probleem.”

Belachelijk is het wanneer Nederlandse bestuurders door hun kordate optreden met de dood worden bedreigd. Nog meer bespottelijk is het dat ze zich op deze manier moeten laten intimideren door criminelen en zo hun werk niet normaal kunnen uitoefenen! Maar Arends verdient zeker bewondering. Hij zou de keet van ‘No Surrender’ zo weer sluiten als hij het nog eens moest doen. Ook zei hij tegen RTV Drenthe dat het hem niet lekker zat, die vlucht naar Groot-Brittanië:

“Alleen zou ik dan na dreiging niet vertrekken. Het voelde als een vlucht en dat is frustrerend.”

Precies, Bouke, dat is de ruggegraat die Nederland nodig heeft! Emmen mag trots zijn op zo’n bestuurder. Vandaag was Arends in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Daar kreeg het verhaal nog een bijzondere wending. Arends zei daar namelijk dat een doodsbedreiging aan het adres van een bestuurder de rechtsstaat ondermijnt. Dat is jammer, na de eerdere ferme uitspraken van de locoburgemeester. Hij pleitte eerder nog voor meer geld voor de opsporingsdiensten. Was hij daar maar bij gebleven. Een doodsbedreiging ondermijnt de rechtsstaat namelijk niet. Dat de politie er voor kiest om Arends te laten vluchten, dát ondermijnt de rechtsstaat. Ik pleit daarom ook voor meer geld naar de opsporingsdiensten. Het kan niet zo zijn dat een bestuurder moet onderduiken. In een rechtsstaat moet de bedreiger onderduiken. En wel in een justitiële inrichting.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

5 reacties

 1. RoodGevaar

  Het is reeds eerder vast komen te staan; motorbendes als Hell’s Angels, No Surrender en het overwegend Molukse Satudarah zijn criminele organisaties.
  Op basis hiervan kan de Nederlandse overheid deze ongure clubs verbieden.
  Dat het niet gebeurt, heeft wederom met angst te maken.
  Als de politie de burgers geen veiligheid kunnen bieden, dreigt ondermijning van de rechtsstaat.

  1. Sniper666

   @ RoodGevaar

   Exact, dit zijn geen normale motorclubs met goede intenties. Verbieden en opruimen, desnoods met geweld. Laat zien wie de baas is in Nederland.

 2. RoodGevaar

  @Sniper666

  Opvallend als het om motorbendes gaat reaguurders nogal gereserveerd zijn met hun oordeel. Het zijn vaak lui die niet schromen geweld te gebruiken. Of bedreiging en dat is minstens zo erg. Belachelijk dat de politie er altijd met een boog omheen loopt.
  Dat geldt bijvoorbeeld ook voor woonwagenkampen.

 3. partijrechtdoor

  Als een leugen vaak genoeg verteld en door de media breed verspreid wordt, dan zal deze vanzelf worden geloofd … maar dat maakt het nog geen waarheid!

  Wethouder en locoburgemeester Bouke Arends van de gemeente Emmen domineert het nieuws. Een lokale bestuurder die moet vrezen voor zijn leven en moest onderduiken in Groot-Brittannië zou een spannend fictief jongensboek niet misstaan.

  Ik geloof daarentegen niet in dit volstrekt ongeloofwaardig en onaannemelijke verhaal. Ik zal op basis van de eigen uitspraken van Arends aantonen dat exact drie weken vakantie met zijn vrouw aannemelijker is dan dat hij ondergedoken zou hebben gezeten uit vrees voor zijn leven.

  Media
  Het NRC, Dagblad van het Noorden en alle in hun kielzog klakkeloos knip-en-plak-journalisten die een graantje sensatie willen meepikken hebben zonder uitzondering het verhaal van politicus Arends overgenomen. Waarheidsvinding, onderzoek, tegenspraak of andere controle is achterwege gebleven. Kennelijk maakt de vermelding van een motorclub dat er geen twijfel meer mogelijk is aan een verhaal.

  Tegenstrijdigheid meldingen
  De vlucht naar het buitenland zou volgens Arends een vermeende bedreiging zijn, welke uit een onbekend gebleven en gehouden onderzoek gebleken zou zijn en verband zou hebben met de sluiting en sloop van het clubhuis van de motorclub No Surrender MC Chapter Emmen. Drie weken later blijkt er geen verdachte aangemerkt te zijn omdat men niet weet waar de bedreiging (strafrecht) vandaan komt. Een complete tegenstelling met drie weken eerder, waar de doodsbedreiging nog uit een lopend onderzoek gekomen zou zijn. Hiermee ondermijnt Arends zijn eigen stelling!

  Opsporing
  Het was kennelijk een betrouwbare bron en daarmee is er opsporingsindicatie. In overleg met de Officier van justitie worden in die gevallen met de hoogste prioriteit alle beschikbare middelen ingezet om de identiteit van de doodsbedreiger te achterhalen en deze zo spoedig mogelijk binnen te halen. Er is nergens te achterhalen of er daadwerkelijk een onderzoek heeft plaatsgevonden en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland zwijgt over eventuele onderzoeksresultaten. Daarmee is dit tenminste onaannemelijk.

  Verdachte
  Arends stelt dat voor de bedreiging niemand is opgepakt en dat het Openbaar Ministerie van mening was dat het gevaar na drie weken voldoende was geweken. Als men niet weet wie de verdachte is kan ook van stukmaken van de dreiging geen sprake zijn. Zonder bekende verdachte zijn geen exacte motieven bekend en kan er nooit sprake zijn van geweken gevaar. Weer ondermijnt Arends zijn eigen stelling!

  Sluiten onderzoek
  Geheel tegen de richtlijnen in zou volgens Arends het strafrechtelijk ondermijningsonderzoek van deze orde gesloten zijn door het Openbaar Ministerie. Daarnaast verklaarde Arends in Nieuwsuur weer iets heel anders. Volgens Arends kon hij in het kader van het lopende onderzoek geen mededelingen doen. Er is geen lopend onderzoek! Wederom ondermijnt Arends zijn eigen stelling!

  Bedreiging
  Arends stelt met betrekking tot de bedreiging met de dood dat deze volgens het OM verband houdt met de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender MC en tegelijkertijd dat de bedreiging vanuit het criminele milieu afkomstig is. Deze tegenstellende stellingen van Arends zijn beide onwaar en zullen hieronder gemotiveerd worden.

  No Surrender MC
  De leden van de motorclub hebben zich op en na de sluiting op 13 januari 2017 voorbeeldig gedragen, zitten al maanden in een nieuw clubgebouw, de emoties als die er al waren zijn na twee manden echt wel weggeëbd en tenslotte zou zo’n ernstig strafbaar feit de zaak van advocaat Roy Van der Wal van Van der Wal Advocatenkantoor namens de motorclub tegen de gemeente Emmen binnen de juridische procedure ernstig schaden. Captain van No Surrender MC World en tevens neef van Arends, Henk Kuipers, ontkent de bedreiging vanuit de motorclub met klem en steekt zijn handen daarvoor in het vuur. Ook het Openbaar Ministerie verklaart nadrukkelijk niet in de richting van motorclub No Surrender MC te wijzen aldus persofficier Van Rest. Arends motiveert deze stelling niet. Zeker met de ontkenning van tenminste het OM moet vastgesteld worden dat er vanuit of namens de motorclub geen levensgevaarlijke bedreiging is geuit! Alle negatieve woorden hieromtrent zijn derhalve niet meer dan laster en komen volledig voor rekening van Arends!

  Criminele milieu
  “De bedreiging kan ook zijn geuit door andere mensen, die verbolgen zijn geweest over de sluiting van het clubhuis van de motorclub”, aldus persofficier Van Rest. Uiteraard kon hij er verder niets over zeggen. Logisch, want het is uiteraard volstrekt onaannemelijk en op voorhand pertinent uit te sluiten dat iemand uit het criminele milieu Arends met de dood zou bedreigen. Er is geen enkele crimineel die een grote pakkans riskeert met zo’n ernstig strafbaar feit, zonder daarbij zelf een belang te hebben. Arends motiveert deze stelling wederom niet waardoor ook vastgesteld moet worden dat er vanuit het criminele milieu geen levensgevaarlijke bedreiging is geuit!

  Dreigingsniveau
  Laten we ondanks de ontkrachte bedreiging toch even uitgaan dat deze naar voren kwam uit een vermeend lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie, al wil men niet zeggen hoe die bedreiging aan het licht is gekomen. Als er al informatie binnenkomt waarin iemand in levensgevaar is, dan wordt deze eerst beoordeeld. Informatie wordt pas een reële dreiging als de bron als betrouwbaarheid is gekwalificeerd en uit de risicoanalyse blijkt dat degene ook daadwerkelijk gevaar voor zijn leven loopt. Arends stelt dat de politie op vrijdagochtend 10 maart aangegeven heeft, dat hij daadwerkelijk voor zijn leven moest vrezen. Vanaf dat moment zou hij direct beveiligd moeten worden. Dat dit niet is gebeurd ontkracht zijn stelling.

  Dienst Bewaken en Beveiligen
  Laten we ondanks de ontkrachte bedreiging toch even uitgaan dat Arends in de ochtend van vrijdag 10 maart 2017 te zijn geïnformeerd dat hij binnen zijn functie met de dood zou zijn bedreigd en ook daadwerkelijk voor zijn leven moet vrezen. In zulke gevallen wordt direct het beveiligingsprotocol en de Landelijke Eenheid ingezet, maar niet bij Arends. Sterker nog, Arends stelt helemaal geen gebruik te hebben gemaakt van de capaciteit van de Politie Emmen, noch van Politie Nederland. Daarmee heeft Arends wederom de eigen stelling van zijn levensgevaar ontkracht!

  Negeren waarschuwingen
  Dat er sterk aan de dreiging moet worden getwijfeld blijkt ook door zijn continuering van werkzaamheden die 10e maart. Binnen beveiliging geldt dat elk vermijdbaar risico ook daadwerkelijk vermeden dient te worden. Arends heeft op 10 maart een huldiging van een schaatsster buiten de deur verricht en wellicht het meest opvallend, ondanks twee waarschuwingen van de politie, toch gewoon het stadion van FC Emmen bezocht in haar wedstrijd tegen FC Eindhoven, waar hij een geweldig mooi doelwit vormt. Pas na de wedstrijd en een vermeende derde waarschuwing vertrekt Arends naar eigen zeggen met zijn vrouw naar een hotel. Een zeer ongeloofwaardig verhaal wat niet strookt met de werkelijkheid.

  Vertrekken naar het buitenland
  Volgens Arends offert de Hoofdofficier van Justitie Jan Eland zijn zondag op om naar Arends en zijn vrouw af te reizen en persoonlijk en vooral dringend te vertellen dat ze direct met een gepantserde auto naar het buitenland moeten vertrekken. Veiligheid raakt iedereen en risico’s moeten daarmee worden uitgesloten. Maar als er geen risico is, hoef je ook niets uit te sluiten. In plaats van direct te vertrekken, is Arends namelijk op maandagavond gewoon om 19.30 uur aanwezig bij de installatie van burgemeester Eric van Oosterhout waar hij een ontspannen indruk maakt zoals het foto- en filmmateriaal bevestigd. Een gigantisch groot en binnen een doodsbedreiging nooit toegestaan risico. Het was algemeen bekend dat Arends hier aanwezig zou zijn. Volgens Arends was er meer beveiliging, maar uit de foto- en filmmateriaal blijkt dat niet. Daarnaast verklaarde Arends geen politiecapaciteit te hebben verlangd en een paar extra particuliere beveiligers hadden een aanslag op zijn leven nooit kunnen voorkomen. Wederom een zeer ongeloofwaardig verhaal wat niet strookt met de werkelijkheid.

  Overige zaken
  Arends laat voor drie weken zijn drie kinderen onbeveiligd achter in Emmen. Hij stelt dat de bedreiging tegen hem gericht is, terwijl er niets bekend was over de verdachte, zijn motieven en zijn gemoedstoestand. Het is dan ook niet uit te sluiten dat deze volstrekt onbekende verdachte juist door de afwezigheid van Arends onder woede zijn strategie aanpast en zich richt op het meest kwetsbare, de kinderen! Dat is de reden dat bij een reële doodbedreiging altijd het complete gezin onder bescherming valt. Hier werd niemand beschermd, wat aantoont dat Arends nooit in levensgevaar is geweest!
  Arends stelt dat niemand mocht weten waar hij was, zelfs zijn moeder en zijn kinderen niet. Dit is conform het protocol, net als een contactverbod.
  Arends stelt echter met zijn kinderen en met burgemeester Van Oosterhout contact te hebben onderhouden. Dit is tegen het protocol wat daarmee normaal wegens niet meewerken zou eindigen maar vooral levensgevaarlijk voor hem, zijn vrouw én in het bijzonder zijn in Emmen achtergebleven kinderen.
  Arends vergeet te vertellen dat hij onder andere op vrijdag 24 maart 2017 contact heeft gehad met de pers over het besluit van Plantronics om de fabriek te sluiten.

  Vakantie
  Het Openbaar Ministerie was van mening dat het gevaar na exact drie weken voldoende was geweken. Exact drie weken onderduiken en de verspreking van Arends die stelt dat het geen leuke vakantie was geeft een ander beeld. Het heeft er tenminste alle schijn van dat Arends zijn vooraf geplande vakantie heeft misbruikt voor politiek gewin! Het tijdstip van zijn vertrek ondersteund dit. Na de installatie van de nieuwe burgemeester genieten van een drie weken lange vakantie met je vrouw na tien maanden inzet voor Emmen als (loco)burgemeester. Het is daarom alles overwegende meer aannemelijk dat Arends vakantie heeft gehouden dan dat hij in levensgevaar was!

  Motieven
  Politici die streven naar méér of bang zijn te verliezen wat ze hebben kunnen grote schade aanrichten. Deze uitspraak uit de 15e eeuw door Niccolò Machiavelli is nog steeds actueel zo bewijst deze wethouder. Arends heeft de landelijk media met een volstrekt ongeloofwaardig, niet aannemelijk en ontkracht verhaal om de tuin geleidt en zichzelf daarmee in de kijker gespeeld. Hij heeft zichzelf vrij mogen profileren als een beschadigde, maar vooral sterke onbevreesde leider. Zijn verzonnen slachtofferrol maakt plaats voor stoere taal en zijn moraal van het verhaal: “Als wij ons in Nederland druk maken over Terrorisme, maar niet over ondermijning vanuit de Criminaliteit, dan zetten wij onze prioriteiten echt verkeerd.” Arends lijkt daarmee zijn open sollicitatie naar een mooie burgemeesterspost afgegeven te hebben en Politie Zuidoost-Drenthe en Openbaar Ministerie te bedanken voor hun medewerking. Arend stelt: “dat meer capaciteit moet worden vrijgemaakt bij justitie en politie om deze problematiek aan te pakken”.

  Conclusie
  Het verhaal van Arends is op punten aantoonbaar onjuist, tenminste onaannemelijk en bovenal ongeloofwaardig. De Politiek is ziek en Rechtdoor wil de politiek beter maken met gelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid! Het enige juiste advies wat wij Bouke Arends kunnen geven: Biedt je excuses aan en stap op!

  Ik eindig graag met mijn antwoord op de vraag die Arends stelde in het NRC: “Aan wie laten wij het besturen van ons land? Aan het gajes en het tuig, of aan de mensen die daarvoor zijn aangesteld?”

  Kennelijk laten wij het besturen van ons land over aan het aangestelde gajes en tuig zoals Bouke Arends en dat is mijn zeer betreurenswaardige conclusie!

 4. Babaji538

  Vreemd, het leek ineens
  zo’n structuur te worden, dat iedereen
  in dit land gaat onderduiken.
  Petra Hermans

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.