Chef politie Amsterdam-Zuid is woedend: ‘Er worden te weinig boetes uitgeschreven!’

FaceMePLS (bron: Flickr)
Foto: FaceMePLS (bron: Flickr)

Een boete is duidelijk een soort van extra belasting.

Een cheffin van de politie in Amsterdam-Zuid is woedend. Zij vindt namelijk dat haar dienders veel te weinig boetes uitschrijven:

Dat schrijft de manager Handhaving Openbare Ruimte in een e-mail van 9 juni aan haar handhavers. Het bericht is anoniem doorgestuurd aan AT5. Het stadsdeel bevestigt de authenticiteit van de e-mail. Om de productie van boetes op te schroeven, is de manager van plan om wekelijks een overzicht uit te draaien waarin goed te zien is hoeveel bonnen haar 38 handhavers per persoon uitdelen. ‘Een dringend verzoek aan jullie om dit serieus op te pakken’, schrijft ze.

In heel Amsterdam werden er in de eerste vier maanden van dit jaar maar liefst 2.923 boetes uitgeschreven. Helaas, vindt mevrouw de bazin, bleef Zuid daar nogal bij achter met slechts 115 magere boetes. “Dat is te weinig,” concludeert ze dan ook in haar e-mail.

Vanaf nu eist ze dat het anders gaat:

Om de financiële taakstellingen te kunnen halen, is het noodzakelijk dat er structureel meer boetes worden geschreven dan nu het geval is en dat de opgelopen achterstanden worden ingehaald.”

Er moeten dus meer boetes worden uitgeschreven om de doelen in de rest van het jaar wél te halen… en daarnaast moeten er nog extra boetes worden uitgeschreven om “de achterstanden” die in de eerste vier maanden zijn opgebouwd weg te werken. Om de ‘wanprestaties’ van haar dienders te onderstrepen heeft mevrouw de eurolover vervolgens ook nog even een uitdraai gemaakt per medewerker. Daaruit blijkt dat 21 van de 38 agenten geen enkele bon hebben uitgedeeld. Hoewel dat in sommige gevallen door ziekte komt, aldus de golddigger van de politie, is dat lang niet altijd zo. Daarom wil ze heel graag horen van de agenten hoe het toch kan dat ze burgers niet meer hebben uitgebuit.

AT5 heeft natuurlijk contact opgenomen met het stadsdeel om te vragen waarom mevrouw de bazin zich zo gedraagt. Is het uitdelen van boetes een doel op zich? Worden boetes dus niet gebruikt om gedrag bij te sturen, maar puur en alleen om inkomen te genereren voor Moedertje Gemeente?

Hilarisch genoeg zegt het stadsdeel dat dit écht niet zo is:

“Bonnen schrijven is een middel, niet een doel.”

Ja, maar een middel voor wat? De maatschappij te beschermen? Alles veilig te maken? De orde te handhaven? Of om geld te genereren voor de overheid? Het antwoord ligt voor de hand: het laatste is het geval. Boetes zijn verworden tot een extra belasting. En dat komt grotendeels doordat gemeenten het met “bestuurlijke boetes” geïnde geld tegenwoordig zelf houden, zelf mogen bepalen hoe hoog boetes zijn en, oh ja, die inkomsten vervolgens gebruikt worden “om de handhaving te financieren.”

Welkom in Nederland anno 2017, waar boetes gezien worden als belasting.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

51 reacties

 1.   

  Zijn boetes een straf of belasting? De financiële tekorten moeten door boetes goedgemaakt worden. Met de warmte van de laatste dagen waan ik mij in een bananenparadijs.

 2.   

  Om wat te bezuinigen stel ik voor de manager die oproept meer boetes te schrijven, per direct te ontslaan.

 3.   

  Het doel zal wel haar bonus zijn.
  Belachelijke stelling, dat er meer boetes uitgedeeld moeten worden.
  Als mensen geen overtreding begaan, valt er gewoon niks te beboeten.

  Je ziet, dat de overheid niet met veiligheid en oplossen van criminaliteit bezig is, maar fungeert als kassa voor financiële doelstellingen.
  Dit dwingt geen respect af bij de burgers maar minachting.

  Criminelen oppakken dwing pas respect af en burgertje plagen daar heeft men meer dan genoeg van.
  Onder de managers zitten geen werkers meer, maar financiële domkoppen die hoofdzakelijk voor de eigen portemonnee gaan.
  Reorganiseren dat politiekorps te beginnen in de top en middenlagen.
  Op straat hebben we mensen tekort en op kantoor zitten er veel te veel.

  Elke vervangen manager is goed voor minimaal 2 agenten zonder hoofddoek.

  1.   

   @ HW.
   De politie is idd. een filiaal van de Belastingdienst geworden.
   Het gehele “politie-gebeuren” stelt geen ene moer meer voor, aangepaste opleidingen, zeer slecht Nederlands sprekend/schrijvend, een gedeelte is “mol”.
   Geheel reorganiseren en competente figuren aanstellen om de échte politie terug te krijgen. Momenteel is het een papieren tijger.

 4.   

  Onvoorstelbaar dat er nog blije Amsterdammers zijn.

  1.   

   ik vermoed dat een béétje A’dammer ALLANG pleite is………

   1.   

    Ik behoor tot die Amsterdammers die de pleiterik hebben gemaakt vanwege de ontstane wereldvreemde bestuurscultuur in Mokum die is ontstaan door het aanstellen van op het platteland opgegroeide ‘managers’. Mafketels die met trots aan hun boerenkinkelvrienden en -bekenden dat ze in Amsterdam wonen/werken, maar intussen geen greintje begrijpen van de hoofdstad en haar geboren en getogen inwoners.

    1.   

     @ Pedrito

     Ehh, Beukman schijnt in 020 te wonen.

    2.   

     Je mag dan wel eentje uit Mokum zijn, die bluf boven fatsoen stellen, maar het afzeiken van de rest van Nederland, gaat je bijzonder oed af.
     Je vergeet, dat de rest jaarlijks miljarden bij moet storten om dat luchtkasteel van jou aan de praat te houden.
     Alle investeringen in de Randstad konden alleen omdat in de begroting ook de aardgasbaten zaten. Nu er gecompenseerd moet worden, zou ik het billikken, dat de Randstad de opbrengsten uit die investeringen mar eens teruggeeft aan de rest van het land en zelf de broek ophoudt.
     Een van jullie geprezen D66-ers wilde Amsterdam al losmaken van Nederland en weet, je zou de rest van Nederland geen groter plezier kunnen doen.
     Dus niet zo bluffen en verzorg je dorp uit eigen middelen.

  2.   

   Er zijn heel veel heel blije Amsterdammers, @poison. En terecht.

 5.   

  Het uitschrijven van boetes is een andere term voor handhaving. De politie kan alleen maar boetes uitschrijven als er sprake is van wetsovertreding. Als je vindt dat de politie minder boetes moet uitschrijven bepleit je eigenlijk meer ruimte voor de mensen die zich niet aan de wet te houden. Een wonderlijke redenering dus.

  1.   

   @Hendriekus
   zoals altijd is uw reactie niet ter zake doende.

  2.   

   Volgens mij is jou redenering onjuist hoor, zolang een agent geen strafbare feiten constateert kan hij geen transaktie(zoals een boete officieel heet) uitschrijven.
   Dit is dus niet meer ruimte geven aan de bevolking, zoals jij het stelt.

   1.   

    Precies, walen, als een agent een boete uitschrijft is er sprake van een wetsovertreding. Daarop toezien noemen we handhaving. Hier wordt dus feitelijk opgeroepen minder te handhaven en meer ruimte te bieden aan de burger om strafbare handelingen te doen.

    1.   

     Hendriekus is een querulant die van zaken uit hun context halen en omdraaien zijn gewoonte heeft gemaakt.

     Het gaat niet om handhaving klein mongooltje, dat zegt dat pokkewijf Zij vindt het noodzakelijk dat er structureel meer boetes worden geschreven dan nu het geval is, om zo de opgelopen achterstanden in te halen. Het hele woord handhaving komt in haar argumenten niet voor.

     1.   

      IJsco, je trolt steeds meer en je inhoudelijke inbreng neemt navenant af.

     2.   

      Je snapt er niks van, domoor.

    2.   

     Je bent en blijft een rare flapdrol, je zou maar zo een bureaumanager kunnen zijn die alleen maar cijfertjes ziet.
     De oproep om meer boetes (transacties = extra belasting) uit te schrijven heeft niets te maken met handhaving van de orde.
     Het politie apparaat zou juist meer bezig moeten zijn met het beschermen van de burger en opsporen van criminelen ipv zich laten misbruiken voor extra belasting inner.

     1.   

      Het gaat hier niet om het handhaven van de openbare orde maar om het toezien op naleving van de regelgeving. Handhaving is een taak van de politie, er voor zorgen dat de wetten en regels die de overheid stelt ook worden nageleefd. Daarover bestaan al jaren klachten en daarom wordt de politie opgedragen meer boetes uit te schrijven.

   2.   

    @ walen

    NIET reageren op de nick “Hendriekus”. Deze figuur is een standaardtrol. Hij krijgt keer op keer een ban maar wisselt telkens van nick. Bij een ban van de gastheer zou je de beleefdheid op kunnen brengen weg te blijven, maar onze standaardtrol is daar te ongelikt voor. Het vermoeden is ook dat hij hier linkse geluiden laat horen in dienst van Joop. Standaardtrol is dol op omdraaien, dingen uit de context halen, liegen, etc. Verder heeft hij een compulsieve eigenschap de PvdAllah te verdedigen. Hij spoort niet, maar wil zich niet na laten kijken door een arts.

 6.   

  Gewoon de zak geven.

 7.   

  Als boetes = belasting, dan is boetes = staatsroof = diefstal. De roverheid is immoreel. Kom in verzet!

  1.   

   @ Kodi

   De roverheid is al jaren immoreel. Het hele spul moet weg – pek met veren.

   1.   

    De burgers van Zuid-Amsterdam gedragen zich gewoon wat meer netjes. Het lijkt wel of de politie van deze korps-chef zelf wet-overtredingen op burgers moeten gaan verzinnen om aan hun tax te komen.

 8.   

  Ach, zo uniek is dat extra bonnen uitschrijven nu ook weer niet. Jaren terug was er een landelijke bonnenquotum voor agenten in geheel Nederland. De dienders van tegenwoordig worden niet meer opgeleid in assertiviteit om daar tegen te ageren bij hun meerderen, maar de opleiding “nederigheid is ons streven” verkoopt tegenwoordig wat beter !

 9.   

  Dit is een goed voorbeeld van een overheid die ontspoord is. En dit is al jaren beleid. Boetes vormen een onderdeel van de begroting en het “target” moet worden gehaald. Het is immoreel.

  1.   

   Ook Floris gaat er kennelijk van uit dat de overheid boetes uitschrijft voor zaken die niet in strijd zijn met de wet.

   Het is feitelijk een pleidooi voor het niet handhaven van wetten.

   1.   

    “Om de financiële taakstellingen te kunnen halen, is het noodzakelijk dat er structureel meer boetes worden geschreven dan nu het geval is en dat de opgelopen achterstanden worden ingehaald”

    Boetes zijn een middel maar zijn verworden tot een doel, een financiëel target dat gehaald moet worden. Dat jij niet snapt dat dat een kwalijke zaak is verbaast me niets. Jouw moreel kompas staat slecht afgesteld.

    1.   

     Boetes zijn het instrument van handhaving. De politie wordt voortdurend verweten te weinig te handhaven. Ik bepleit dat ze dat veel meer doen en het veel meer uitschrijven komt ten goede aan iedereen behalve aan degenen die de wet willen overtreden. Dit noemen we, jongens en meisjes, gerechtigheid.

     1.   

      M’n beste,
      Boetes zijn niet HET instrument van handhaven, maar een onderdeel van handhaven. Het zou toch triest zijn als de politie uitsluitend zou kunnen handhaven middels het uitschrijven van boetes.

 10.   

  Die “cheffin van de politie” heeft het niet juist geformuleerd. Ze had moeten schrijven: “Jullie moeten veel meer boetes uitdelen, want er worden veel te veel overtredingen gemaakt.”
  Daar was niemand over gevallen.

  1.   

   Ja, meer boetes uitschrijven is synoniem aan beter handhaven. Wie is daar tegen?

   1.   

    @Henkie
    Het halen van financiële targets mag echter niet het doel zijn. Dat geeft geen goed gevoel bij de bekeurde. Die heeft recht op een straf die het gevolg is van zijn overtreding, niet van de behoefte om de kas te vullen.

    Van mij mogen ze alle verkeersdrempels mijn stad uit slopen en op elke hoek een verkeersdiender neerzetten, die voor elke snelheidsovertreding zijn bonnenboekje trekt.

    1.   

     “Het halen van financiële targets mag echter niet het doel zijn.”
     ———————————————————-
     Beukman snapt het.

     1.   

      Floris, ik verdedig niet de Overheid maar de rechtsstaat, waarvan de Overheid in dienst staat.
      Ik zie met verontrusting dat mensen als jij die rechtsstaat verwerpen.

     2.   

      Als jij DAADWERKELIJK de rechtsstaat zou verdedigen dan zou je er bezwaar tegen maken dat het staand beleid is geworden om boetes onderdeel te maken van de begroting.

    2.   

     Toch zit daar een merkwaardige gedachtenkronkel in. Als de politietop het doel van handhaving in de praktijk definieert als targets voor boetes (hoe zou je dat anders moeten operationaliseren) staat die doelstelling niet in dienst van het binnenharken van geld maar van handhaving.
     Voor de wetsovertreder maakt het overigens niet uit of hij wel of niet een goed gevoel krijgt bij het doel van handhaving: het is de bedoeling dat hij zich ongemakkelijk voelt over het feit dat hij de wet overtreedt. Zeiken over de gedachten van de politie achter het handhavingsbeleid is slechts een doorzichtige smoes om je minder schuldig te voelen.

     1.   

      De gedachtenkronkel zit geheel bij jou. Ook Beukman ziet waar het om draait. Jij bent de enige die het niet snapt.

     2.   

      Kan Floris zien dat zijn reactie geen enkel feit of argument bevat?
      Waarom gaat hij steeds vaker over op trollen?

     3.   

      Ik heb mijn punt allang onderbouwd. Zie ook de reacties van Beukman, welke ik onderschrijf.

      Er zit een kronkel in je kop.

     4.   

      @Henkie
      Je vergist je. Voor de overtreder maakt het wél uit waarvoor hij op de bon wordt geslingerd.
      Een tijdje terug werd ik bekeurd voor rijden door rood licht. De agent overhandigde mij een zgn “schikkingsvoorstel” van rond de 150 euro. Bizar veel, maar ik betaalde omdat ik er de redelijkheid wel van inzag. Als men mij had verteld dat de targets nu eenmaal moesten worden gehaald, had ik dit aanmerkelijk minder redelijk gevonden: er moet nu eenmaal een direct en ondubbelzinnig verband bestaan tussen misdaad en straf. Als je dat niet begrijpt, moet het je misschien eerst zelf overkomen.

      Overigens weet ik helemaal niet wat voor targets er door de politie worden gehanteerd – if – en of dit wel of niet per gemeente verschilt.

     5.   

      @Henkie op #33
      Ik heb Floris in deze draad nog niet kunnen betrappen op trollen.
      Overigens zou iedereen hier beter af zijn, als de woorden trol en trollen niet meer werden gebruikt. We weten het nou wel dat mensen elkaar hier trollen vinden.

     6.   

      Beukman, je ziet toch zelf ook wel dat Gekke Henkie een querulant is die per definitie en bij elke gelegenheid een tegendraads standpunt inneemt, alleen maar om reacties uit te lokken en mensen te ergeren. Dat is trollen. Voor zover ik weet is hij de enige die dit op DDS doet. Waarom zouden we het beestje niet steeds bij de naam noemen. Het is toch uiterst ziekelijk (wan)gedrag?

     7.   

      Beukman, die targets zijn targets voor handhaving. De doelstelling is verbetering van de handhaving en die kun je in de praktijk van het politiewerk lastig anders operationaliseren dan door het uitschrijven van meer boetes. Ik snap wel dat de formulering onhandig is maar als je wilt meten of er meer wordt gehandhaafd zul je moeten optellen hoeveel boetes er zijn geïnd.

      De politie heeft geen belang bij het meer innen van geld maar heeft van het departement wel de opdracht gekregen beter te handhaven. Dat is namelijk een groot probleem waar Justitie al jaren over klaagt.

      De fantasie van mensen die graag wat harder willen rijden dan de maximumsnelheid dat de overheid ze als melkkoe gebruikt is absurde kul.

     8.   

      @Henkie
      Ik denk dat je met dat laatste gelijk hebt. Hier een uitgebreid verhaal over targets bij het uitschrijven van boetes. Het gaat echter geenszins over financiële targets.

      https://www.nrc.nl/nieuws/2002/12/31/handvol-extra-bekeuringen-de-man-7620328-a1228324

      Het punt is echter dat de “cheffin van de politie” voedsel geeft aan de veronderstelling dat de politie bekeurt om aan geld te komen. Je kan het de mensen amper kwalijk nemen dat ze haar geloven.

     9.   

      Beukman, de formulering is inderdaad ongelukkig en verklaar ik met het akelige managementjargon waarin targets worden uitgedrukt in financiële kengetallen, zoals in de zorg het gebruikelijk is de verlening van zorg uit te drukken in ‘productie’ en ‘omzet’.

     10.   

      “Het punt is echter dat de “cheffin van de politie” voedsel geeft aan de veronderstelling dat de politie bekeurt om aan geld te komen. Je kan het de mensen amper kwalijk nemen dat ze haar geloven.”
      ————————————————–
      Dat is geen veronderstelling maar een feit, Beukman. De boetes zijn een onderdeel van de begroting geworden en dat is fundamenteel niet correct. De overheid is op dat punt moreel ontspoord:

      “Per jaar moet er 20 miljoen euro meer binnenkomen aan boetes, blijkt uit de begroting. Daarin staat te lezen dat er extra maatregelen zijn genomen om het aantal prenten weer te verhogen.

      Zo zijn er digitale flitspalen neergezet, worden er extra agenten op de verkeershandhaving gezet en op provinciale wegen komen er trajectcontroles. „Deze maatregelen zullen de komende jaren effect hebben op het terugbrengen van het meerjarige tekort”, geeft het ministerie toe.”

      http://www.telegraaf.nl/binnenland/26648235/__Automobilist_moet_bloeden__.html

     11.   

      “Beukman, je ziet toch zelf ook wel dat Gekke Henkie een querulant is die per definitie en bij elke gelegenheid een tegendraads standpunt inneemt, alleen maar om reacties uit te lokken en mensen te ergeren. Dat is trollen.”
      ————————————————–
      Klopt. Maar er is NOG een patroon. Hij verdedigt ten allen tijde de overheid. Ook nu weer.

     12.   

      @Floris op #44
      Je hebt gelijk en het is inderdaad niet fraai.
      Gelukkig denkt de (demissionaire) TK daar ook zo over:

      “PvdA’er Jeroen Recourt komt bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie met een motie waarin wordt gesteld dat verkeersveiligheid de enige prikkel mag zijn voor het opleggen van een boete. Hij bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf donderdag. Ook de VVD vindt dat verkeersveiligheid het uitgangspunt moet zijn, zegt een woordvoerder.”

      https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/verkeersboetes-geen-oplossing-voor-begrotingstekort/

     13.   

      Floris, ik verdedig niet de Overheid maar de rechtsstaat.

 11.   

  Boete-taks invoeren? Mogelijk kan Geert Wilders deze taks landelijk voorstellen?

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!