Opdoeken die VN! UNESCO verzint even doodleuk dat Hebron ‘altijd al Palestijns was’

Wie kan de Verenigde Naties nu nog serieus nemen, als dat überhaupt nog mogelijk was?

De VN is een lachertje. Voor wie dat nog niet geheel duidelijk was, illustreert de zoveelste symboolbeslissing dat wel weer. Keer op keer doet men haar best om zoveel mogelijk elementen van die gefaalde organisatie mee te slepen in de ondergang: de veiligheidsraad met veto-koning Rusland was altijd al een kansloos iets, en de vrouwenrechtenraad met Saoedi-Arabië als lid is natuurlijk al helemaal de grap van de eeuw.

Maar waarom daar niet nog even een stevig schepje bovenop doen? UNESCO – verantwoordelijk voor het bijhouden van het erfgoed van deze wereld – heeft zichzelf even doodleuk gediskwalificeerd door mee te gaan in de zware anti-Israëlbeweging die de VN al decennialang in haar greep heeft. Nadat dezelfde groep vorig jaar al vrolijk bepaalde dat Jeruzalem -de hoofdstad van Israël – opeens eigenlijk gewoon een overweldigend islamitische stad is, zijn ze nu tot de conclusie gekomen dat het erfgoed in Hebron – een stad op de zogenaamde ‘bezette Westelijke Jordaanoever’ – ‘Palestijns’ is.

Grappig: dat zou betekenen dat het Palestijnse volk daar al een hele tijd zou moeten wonen: werelderfgoed gaat immers om nogal oude zaken. Wat leeftijd betreft klopt het wel ja: Hebron is inderdaad een stokoude stad die misschien al in de 18e eeuw voor Christus bestond: erfgoed is het dus zeker wel te noemen. Het probleem hier zit hem in degene aan wie deze geschiedkundige schat wordt toegeschreven. Hoewel het joodse volk volgens talloze bronnen al in die vele eeuwen voor Christus hier woonde, heeft men het bij UNESCO toch voor elkaar gekregen om de stad toe te schrijven aan de Palestijnen – een ‘volk’ waar tot midden vorige eeuw nog nooit iemand van gehoord had, simpelweg omdat het nooit had bestaan. Maar natuurlijk, die paar decennia waarin Arabieren de stad eerder naar de gallemiezen hebben geholpen dan haar mooier gemaakt hebben, tellen natuurlijk véél zwaarder dan de bijna vier milennia waarin Hebron, meestal voornamelijk bewoond door joden, al bestaat. Logisch!

Maar ach, hadden we iets anders verwacht van een organisatie die vaker de enige democratie van het Midden-Oosten berispt dan alle schurkenland van deze wereld – de Noord-Korea’s, Syriës en Irans – bij elkaar? Nee, dan zouden we onszelf alleen maar voor de gek houden. De Arabische lobby daar doet er alles aan om hun eigen wandaden goed te praten (lees: goed te betalen met oliecentjes) en Israël in een zo slecht mogelijk licht te zetten. Het is dan ook hoog tijd om onze terugtrekking uit die schijnorganisatie aan te kondigen, zodat wij niet langer miljoenen per jaar bijdragen aan het in stand houden van dat antisemitische circus!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

58 reacties

 1. Nasrani

  Ach, ze maken zichzelf niet alleen belachelijk maar ook overbodig. Het zal me niet verbazen als landen minder gaan bijdragen aan deze malle vertoning.

 2. Ritter

  De VN is ondertussen een (verkapte) anti-Israël organisatie geworden waar de islamitische landen het voor het zeggen hebben.

  Hamas bedankt UNESCO voor zijn steun tegen Israël
  http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31943/language/nl-NL/Default.aspx

 3. Beukman

  Laten we niet vergeten dat wat zich nu het joodse volk noemt, maar heel weinig te maken heeft met de joden die duizenden jaren geleden in die streek woonden: het zijn vrijwel louter nazaten van bekeerlingen. Dat is een ongemakkelijke waarheid, die iedere aanspraak op het gebied ondergraaft.

  1. DutchDropveter

   We hebben een gedeelde zetel met Italië weten te bemachtigen, onze politiek vind dit juist alleen maar fantastisch! Net zoals de MH17 het zal ze geen reet roesten, het westerse volk zal en moet worden weggevaagd.

   Enkel weet de VN niet waartoe dit westerse volk toe in staat is.

  2. van Urk

   Nee Beukman. Er zitten inderdaad bekeerlingen tussen. Maar de meeste Joden die verspreid over de wereld nestelen zijn nazaten van de Joden die in die streek hebben geleefd. Dat waren nakomelingen van slachtoffers van de eerste anti-semitische aanvallen. http://www.franklinterhorst.nl/herstel-israel.html

   1. Beukman

    @Urk
    Modern wetenschappelijk DNA-onderzoek heeft de mythe van het joodse volk allang doorgeprikt, recentelijk nog door Jits van Straten en Shlomo Sand. De laatste trapt een open deur in: de genetisch meest aan de oude Israelieten verwante mensen zijn de Palestijnen.
    Lees dit interessante stuk, onder meer over de oorsprong van de Oost-Europese joden en over de dissertatie van Avshalom Zoosmann-Diskin uit 1997, doodgezwegen vanwege de niet-politiek correcte inhoud:

    “De wetenschapper, die Van Straten wees op het proefschrift, zei dat hij zelf dit soort onderzoek niet meer deed omdat het politiek en sociaal gevoelig lag. Van Straten is niet onder de indruk van die gevoeligheden. „We kunnen niet blijven leven met leugens”, zegt hij laconiek.
    In het proefschrift staat een genetische vergelijking tussen een groep Oost-Europese joden met naaste buren en andere joodse populaties elders. De genetisch naaste verwanten blijken de niet-joodse inwoners van Thracië te zijn, het grensgebied van Bulgarije, Turkije en Griekenland. Daarna komen de Bulgaarse joden, gevolgd door maar liefst 36 niet-joodse populaties. Pas dan is er weer een joodse groep met enige genetische verwantschap, de joden van Iran. Genetisch onderzoek, mits goed uitgevoerd, bewijst dat joodse populaties afstammen van groepen bekeerlingen, en niet van een verdreven joodse oerbevolking uit Palestina.”

    https://www.trouw.nl/home/dna-wijzigt-joodse-geschiedenis~a8daf52a/

    1. van Urk

     De Trachariers waren nazaten van de verdwenen joodse stam Dan beste Beukman. Tracharies zijn nakomelingen van Tiras de zoon van de Joodse Jafet. De Grieken noemden hen Tyrsenoi. Het was een zeevarend volk dat zich inmengde met de Kanaanieten en de Phoeniciers . Trachiers hebben zich ook gevestigd op de Britse eilanden en in Scandinavie. Zij werden Picten genoemd wegens hun huid beschilderingen, tatoeages en veren tooien. Daar kom ik op de punt dat de Indianen vermoedelijk ook uit dit volk afstamt. De picten en Indianen hadden veel overeenkomsten in bepaalde gebruiken. Denk maar aan Tipi en wigwam woningen, huidschilderingen etc. Kennelijk speelt de Deense Koning Dan 1 hier een rol in. Hij regeerde van 1040 tot 999 voor christus. De Deense historie zoals opgetekend door Saxo Grammaticus vermeldt: “Uit Dan, zo zegt de oude traditie, vloeiden de stambomen van onze koningen voort in glorieuze opeenvolgingen”. In het gebied rondom Denemarken woonden vele Germaanse stammen. Ook hier woonden een volk genaamd Dan. Er zijn aanwijzingen dat hier om de Joodse stam Dan gaat. Volgens Joodse traditie zou deze stam in afgoderij zijn vervallen en vertrokken zijn naar onbekende bestemming. Koning Dan leidde een grote migratie van volken uit Trachie de streek waar hij vandaan kwam naar zijn nieuwe machtsgebied in Scandinavie en Britse eilanden. Deze volkeren was een samenraapsel van Kanaanieten, Thraciers, Lykiers, IIlyiers en Minoers. Het waren wilde volkeren die zeeen bevoeren. Opvallende kenmerken is hun rode huidskleur. Dan kom ik weer terug bij de indianen. Aangezien bewezen is dat de meeste indiaanse stammen genetisch gezien niet tot de aziatische volkeren behoorden wat in eerste instantie altijd gedacht is, blijkt het dus dat dit volk nakomelingen zijn van het volk dan Koning Dan naar zijn machtsgebied verhuist heeft. Er zijn Indiaanse stammen die bevestigen dat zij van Joden afstammen. De Chippewa indianen beweren dat zij afkomstig zijn van de stam van Efraim. Ook bij de Cherokees hebben wetenschappers Joods DNA gevonden. Sommige indiaanse woorden zijn overeenkomstig met Hebreeuwse woorden. Natuurlijk, het blijft een raadsel en speculatie. Maar het is net zo verwonderend hoe Papoea,s het Joodse lied “Sjema Israel” kennen en ook zij beweren dat zij afstammelingen zijn van een van de verloren Joodse stammen.

    2. Beukman

     Bedankt voor dit mooie verhaal @Urk, maar het doet niets af aan de bewering dat joden van nu grotendeels afkomstig zijn van tot het jodendom bekeerde mensen, en vrijwel geen genetisch materiaal delen met de oude Israelieten. Dit laatste is bewezen met moderne technieken. Zie nogmaals:

     https://www.trouw.nl/home/dna-wijzigt-joodse-geschiedenis~a8daf52a/

     Overigens kan tegenwoordig iedereen voor een klein bedrag zijn eigen genetische verwantschap laten uitpluizen. Het sturen van een beetje wangslijm is voldoende voor wetenschappers om ermee aan de slag te gaan. Logisch dat bepaalde joodse “wetenschappers” daar niets van willen weten!

     Wat de Papoea’s betreft: ik neem aan dat je ze op youtube Sh’ma Yisrael hebt horen zingen. Was het je al opgevallen dat ze een moderne Europese versie zingen, en dus niet de stokoude Hebreeuwse versie? Waarom kunnen ze het behalve in het Hebreeuws ook in het Engels zingen?
     Het lijkt er verdacht veel op dat ze het Hebreeuwse liedje gewoon van een missionaris hebben geleerd. Had je daar al aan gedacht? De waarheid kan afschuwelijk prozaïsch en ontnuchterend zijn, maar we zullen er mee moeten leven.

     1. van Urk

      Inderdaad Beukman. Op dat punt ben ik het eens dat op sommige zaken “gefraudeerd” wordt. Vervolgens als je het zondvloedverhaal geloven moet, zijn we allemaal gelijk en stammen we allemaal uit de zonen van Noach. Ook dat klinkt als een sprookje maar ieder volk ken het zondvloedverhaal of een variant daarvan met de persoon Noach als hoofdrolspeler (denk maar aan het Indiase Gilgamesj-epos of het Griekse verhaal van Deucalion) voordat de eerste missionaris op het toneel kwam. Bij sommige volkeren werd Noach zelfs als God vereerd de redder van de mensheid. Als alle mensen werkelijk uit Noach en zijn zonen voortkomen, dan zouden we mogen verwachten dat veel volken hen in de oudheid vermeld hebben als hun stamvaders. En gezien het feit dat veel volkeren hun belangrijkste voorvaderen na verloop ten tijde beginnen te aanbidden, zou het niet vreemd zijn als we Noach en zijn zoons zelfs zouden tegenkomen als goden. En die goden met de link naar Noach en zijn zoons bestaan inderdaad in oude culturen .

  3. Ritter

   Beukman

   Leugen: Israël werd opgericht op grond die eigendom was van de Palestijnse Arabieren.

   Waarheid: Voordat Israël werd gecreëerd heeft haar grondgebied nooit behoord aan de Palestijnse Arabieren en werd al sinds de Middeleeuwen geregeerd door geen enkele Arabier. Het was eeuwenlang een Turkse provincie tot het werd veroverd door Groot-Brittannië aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Volkenbond [de voorloper van de huidige Verenigde Naties] gunde aan het einde van de oorlog het bestuur over “Palestina” aan Groot-Brittannië in ruil voor haar inzet om het gebied te veranderen in een Joods thuisland . De gronden waarop de Joodse immigranten zich vestigden voordat de staat Israël werd opgericht, werden door de Joden aangekocht ver boven de toenmalige marktprijzen en in de meeste gevallen woonden er helemaal geen Arabieren. Vrijwel geen Arabieren werden eruit verdreven.

   https://brabosh.com/2014/08/20/pqpct-xx6/

  4. Derwijlen

   Naar hedendaags volkenrecht is het überhaupt irrelevant wie er duizenden jaren ergens woonden. Zeker is een beroep op een religieus boek om grondbezit te claimen te bizar voor woorden.
   Het enige dat telt is welke mensen er rechtmatig woonden en wonen en dat was het Palestijnse volk. Nu de volkenrechtschendende stichting van de westerse koloniale enclave Israel een feit is geldt ook voor deze mensen het recht om te kunnen wonen maar dat dwingt tenminste tot een faire tweestatenoplossing. Daartoe is de roofstaat Israel echter niet bereid; de huidige politiek van sluipende gebiedsannexering is daarvoor veel te profijtelijk. Dat het Westen deze schandalige politiek steunt is triest.

   1. IJscoman

    Zoals gewoonlijk blijkt Simon’s historische kennis volstrekt nihil en heeft zijn grote schreeuwbek weer het schuim op de lippen. Hondsdolheid komt het dichtst in de buurt.

    Trieste sukkel.

    1. Derwijlen

     Zoals gewoonlijk blijkt IJscoman niet in staat tot een inhoudelijke reactie.

     1. Sniper666

      @ DeKwijlert

      Op die hoop onzin van jou kan niemand een inhoudelijke reactie geven TROL.

     2. Derwijlen

      Het verbaast me niet dat jij er geen inhoudelijk weerwoord op hebt, Snipper.

      Het enige dat jij hier kunt en komt doen is trollen.

 4. van Urk

  Hebron is de stad waar de graftombes liggen van Joodse aartsvaders als Abraham en Jakob. Allemaal onder een gebouw dat ooit gebouwd is door Herodes de Grote en wat nu een moskee is. De Joodse David werd in Hebron gekroond en regeerde daar enkele jaren in deze stad. Dat de VN deze stad als Palestijns bombardeert draait allemaal om het Joodse erfgoed dat nagelaten is door Abraham. Zijn zoon Izak (stamvader van de Joden) kreeg de eer de erfenis over te nemen en niet Ismael (stamvader van de Arabieren). De VN speelt dus mee in een vals spelletje waar de Arabieren al eeuwenlang op zaten te azen. De erfenis van het Beloofde Land.

  1. Hemelriekje

   Sprookje moet je niet geloven…

   1. van Urk

    Hemelriekje@ Wie zegt dat het een sprookje is? Het is geen sprookje maar geschiedenis van het Joodse volk. Wilt u soms beweren dat onze Vaderlandse geschiedenis ook een sprookje is van het Nederlandse volk? Al die bijbelse figuren hebben wel degelijk bestaan net als Koning David. In 2013 hebben archeologen het paleis van David opgegraven. Maar er zijn natuurlijk weer genoeg critici te vinden om dat bewijs de kop in te drukken om dat zij bang zijn dat deze bewijzen als voer dient om de claim op het land Israel te versterken.

    1. swetsnek

     Geef toch geen antwoord van Urk je voer die trol alleen maar

 5. DutchDropveter

  Wacht even onze jaartelling is nu 2017, Jeruzalem is een stad die voor komt in de bijbel.
  Daarmee kun je dus vaststellen dat Jeruzalem sowieso bestond tijdens het christemdom.
  700 jaar later kwam pas de islam boven drijven.

  Wetende dat Jezus door de romeinen is vermoord. En het volk uit die regio toen der tijd voornamelijk joden waren, je kunt vast stellen dat;

  1. Joden
  2. Christenen
  3. Moslims

  Van eerst naar laatst en tevens de aantallen welke er op dit moment wonen.

  Ik zou wel eens willen weten hoe moslims reageren als wij zeggen dat Mekka een christelijke stad is omdat er een keer over geschreven word in de bijbel…

  Het ging fout bij het erkennen van palastina door de VN en we gaan nog veel verder.
  Westerse landen moeten zich terug trekken uit de vn. Enkel de VN met niet westerse landen is een lachertje.

  1. Kodi

   Enkel de VN zonder Westerse landen heeft al een begrotingsprobleem en daarmee zal de VN het beste wat zij kunnen doen moeten doen: Zichzelf opheffen.

 6. Ni28

  Dit is wat je kunt noemen gepolitiseerde wetenschap. Die gaat uit van gewenste feiten en wordt net zolang naar gezocht totdat de gewenste feit bewezen is. Krom natuurlijk maar als je je tegen uitspreekt wordt je uitgehoond en weggestuurd als persona non grata. Het klimaatprobleem is een andere voorbeeld van. En dat terwijl wetenschap uit een discussie zou bestaan met verschillende opvattingen en een ja of nee antwoord dezelfde waarde moeten hebben. Dus mooi niet, het uitkomst is politiek bepaald.

 7. Ni28

  Ik wacht op de bewering dat in de tijden van Pangea er al moslims waren. Misschien kan de VN uitkomst bieden. Knappe mensen daar in die zooitje ongeregeld.

 8. Ni28

  Wat de VN betreft hoop ik dat de VS de stekker uitrekt zo snel mogelijk.

  1. Kodi

   Die kans is onder Donald Trump in ieder geval groter dan onder Hare Gillerie. Wat een zegen voor de wereld en de mensheid dat Donald Trump heeft voorkomen dat Hare Gillerie het Witte Huis kon betreden.

   Want Amerika is een democratie. En democratie = het volk regeert.

   En wat is de eerste aanheftitel van de Amerikaanse constitutie? Dat is “We the people”.

   En het volk, dat zijn wij, niet zij.

 9. corfo

  Unesco, VN, G-20 enz. enz. overbodige klets-bijeenkomsten. Dit duurt al tientallen jaren en iedere keer met dezelfde uitkomst : volgende maand wéér een bijeenkomst maar dan a.d. andere kant van de wereld, milieu-vervuiling ?; dat is wat voor de burgers !
  Praatclubjes van zakkenvullers, betaald door Jan met de Pet; afschaffen die zooi ! Beter óns geld te besteden aan het overbodig maken van Voedselbanken; daar denken Rutte c.s. niet aan, als hij maar als “wereldleider” op t.v. te zien is; hij vergeet daarbij te denken dat hij “leider” is geworden van een 3e wereldlandje. Vervelende figuur, die Rutte.

  1. van Urk

   “En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren ” Korintieers. 1:26-29 http://www.franklinterhorst.nl/Jodenhaat%20brand%20onverminderd%20in%20Europese%20aderen.htm

   1. Derwijlen

    Sommige christenen verschillen niet van sommige moslims als ze hun verzonnen god voor hun politieke karretje willen spannen.
    Van Urk meent waarschijnlijk echt dat het onderdrukken en het roven van het land van het Palestijnse volk de hartelijke instemming heeft van zijn god.
    Zo wordt God misbruikt voor troebele politieke doelen.

    1. van Urk

     Derwijlen@ U die met duizenden jaren oude bijbelse teksten naar mijn adres gooit om mij de les te leren kent de bijbel toch? U weet toch wat er in staat ? Daar is staat niks bekends geschreven over Palestijnse volkeren. Wel het verhaal van Abraham en zijn beide zonen die de Arabieren ook kennen. Dus wat is er fouts aan wat ik geschreven heb? U maakt God zelf te schande door zijn belofte aan Abraham niet te erkennen.

     1. Derwijlen

      Ik ben bekend met de Bijbel maar beschouw de mythologische verhalen er in niet als leidraad voor het volkenrecht, sterker dat is een Blut und Boden-redenering die ik als racistisch verwerp.

      Als u uw god dit soort racistische overwegingen in de mond wenst te leggen kunt u dat overigens straffeloos doen. God praat nooit terug omdat Hij weet dat het projectiescherm van de mens is. Projectieschermen zijn geheel neutraal en praten nooit terug.

     2. van Urk

      Waar denkt u waar “volkerenrecht” van oorsprong vandaan is gekomen? Er is niks racistisch aan om te beweren dat het Palestijnse volk niet bestaat. Het zijn gewoon Arabieren. Geeft u dan aan mij het bewijs dat er ooit een genetisch Palestijnse volk heeft bestaan dat een Palestijns cultuur en godsdienst had. Dat kunt u niet!

    2. sjun

     Het Palestijnse volk als duiding voor de zwerfarabieren die op de welvaart en werkgelegenheid in Palestina afkwamen bestaat pas sinds 1964 toen de Egyptenaar Yasser Arafat het zo bedacht en muntte. In 1969, vijf jaar na de oprichting van de geldmachine PLO die Arafat en Abbas als zelfbenoemde leiders rijk maakte, werd het erkend en werd een zo breed mogelijke definitie aangehouden om de slachtofferrol maximaal te kunnen uitventen.
     https://waa.ai/zoyN
     .
     Een korte geschiedenis van Israël: https://waa.ai/zoyp

 10. Ritter

  Leugen: De Joden kwamen naar Palestina als buitenlanders en vreemdelingen terwijl de Palestijnen de werkelijke inheemse bewoners waren van het grondgebied.

  Waarheid: ‘Palestina’, het Land van Israël is of ‘Eretz Yisroel’, wordt sinds Bijbelse tijden ononderbroken bewoond door Joden. De meeste families van ‘Palestijnen’ migreerden naar ‘Palestina’ in de tweede helft van de 19de eeuw tijdens dezelfde periode van Zionistische golven van migratie. De grootste etnische bevolkingsgroep in die tijd waren de Turken. In 1948 waren de ‘Palestijnse Arabieren’ families van migranten die afkomstig waren uit Libanon en Syrië. Ironisch genoeg werden zij in de eerste plaats gemotiveerd om ‘Palestijnen’ te worden dankzij de Zionistische beweging die kapitaal en werk brachten naar ‘Palestina’ en de leefomstandigheden op het verschraalde en verdorde land aanzienlijk verbeterde. Grote aantallen zogenaamde ‘Palestijnse’ Arabische dorpen en gemeenten hebben van oorsprong Hebreeuwse namen die in het Arabisch werden gemodifieerd. Het wordt moeilijk om in de grond van ‘Palestina’ te graven zonder Joodse artifacten boven te halen die soms duizenden jaren oud zijn. Intussen werd tweederde van het territorium van het Britse Mandaat Palestina in de 1920er jaren afgesneden van het in 1917 aan de Joden beloofde thuisland, om Jordanië op te richten, een Arabische Palestijnse staat die veel groter was dan Israël. Het resterende territorium, West-Palestina, werd aldus het Joodse thuisland. Dat was de oorspronkelijke ‘tweestatenoplossing’ van toen, dezelfde ‘uitvinding’ die thans wordt gepromoot door het opnieuw willen opdelen in 2 staten van het Westerse resterende deel van Palestina.

  https://brabosh.com/2014/08/20/pqpct-xx6/

  1. van Urk

   Waarom de Palestijnen deze video wilden verwijderen: http://www.youtube.com/watch?v=xU9CauJP4Pg

   1. Seneca

    @van Urk
    Dank dat u deze beuk de oren heeft gewasd. Lange tijd terug heb ik dit individu reeds gezegd dat hij een anti judaïst is. De man (als het een man is) ontkende dat en beschuldigde mij van het feit dat ik hem een anti semiet genoemd zou hebben. De term anti semiet gebruik ik nooit omdat anti semitisme ook het begrip Arabier inhoudt omdat Arabieren evenals Joden, Semieten zijn. Om dat verschil te benadrukken gebruik ik de term anti judaïst. Nu heeft deze beuk zijn ware gezicht getoond en ik ruik de walgelijke stank van anti judaisme, anti Israël en een poging om de resterende Joden weer onder te brengen in kamers, gaskamers wel te verstaan. Voila beukman, de vuige socialist die door de redactie van dds getolereerd wordt om zijn verderfelijke opvattingen, op dit forum, te spuien. Ga zo door dds!

    1. Beukman

     Ik ben inderdaad geen antisemiet, @Seneca. Jij bent dit echter wel, dat kan je gedweep met Israel niet verdoezelen. Het feit dat je Asscher en een paar anderen “verachtelijke joden” noemt, spreekt boekdelen.

   2. Kodi

    En zo zie je maar weer: De waarheid is hard voor hen die deze vrezen.

  2. Kodi

   Al zijn Beukje’s leugens nog zo snel; De waarheid achterhaalt deze wel.

   Mijn complimenten en mijn dank voor het publiceren van deze voor Beukje onaangename waarheid.

   En onthoud: Beuk is fout. Beuk staat aan de verkeerde kant. Hij moet rekenschap afleggen aan het Nederlandse volk.

 11. Kodi

  1. Wanneer werd het land “Palestina” opgericht en door wie?
  2. Welke waren zijn buurlanden?
  3. Wat was zijn hoofdstad?
  4. Wat waren zijn belangrijkste steden?
  5. Noem tenminste één “Palestijnse leider” voor Arafat.
  6. Wat was de taal van het “land Palestina”?
  7. Welke was de belangrijkste religie in het “Antieke land Palestina”?
  8. Hoe heette de munteenheid van het land?
  9. Kies een willekeurig datum in de geschiedenis en zeg wat ongeveer de wisselkoers van de “Palestijnse” munteenheid tegenover de Amerikaanse dollar, de Duitse Mark, het Britse Pond, de Japanse Yen of de Chinese Yuan was op die datum.
  10. Aangezien er nu niet zo´n land “Palestina” bestaat, wat veroorzaakte zijn ondergang en wanneer gebeurde dit?
  11. Waarom probeerden de “Palestijnen” nooit onafhankelijk te worden vóór de vernietigende nederlaag van de invasielegers van Arabische landen in de Zesdaagse Oorlog van 1967?

  http://i68.tinypic.com/f9pdhu.jpg

 12. SlimK1nd

  Hebron is Palestijns? Ik hoorde vanmorgen dat de Islam “feministisch” is. Ik schrik mij dus twee keer hartstikke dood vandaag 🙂 !

 13. Pjotter

  Toevallig vanmorgen binnen gekregen;

  Thank you for signing our petition to fight the UN’s war of lies against Israel.

  Earlier this week, a UN body declared the Temple Mount compound “a Muslim holy site of worship.” Today, the same UN body declared Hebron “Islamic” – erasing thousands of years of Jewish history.

  The UN’s war of lies threatens to take Judaism’s holiest sites from the Jewish people. You signed the petition, will you take the next step to fight back?

  SHARE our campaign with your friends and family by forwarding the email below.

  DONATE NOW to help us fight the anti-Israel war of lies at the UN.

  Hebron’s Jewish history starts thousands of years before Arab Muslims invaded the holy land. It is the burial site of Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca and Leah – the matriarchs and patriarchs of the Jewish people. King David was anointed King of Israel in Hebron. Jews continuously lived in Hebron through the Byzantine, Arab, Mameluke and Ottoman periods. Jews only left the city for the first time in THOUSANDS of years when 67 Jews were murdered in an Arab pogrom in 1929 – only to return in 1967.

  The UN is trying to erase Jewish history to hurt Israel in any final status agreement. You can count on TIP to stay on the front lines of this fight to defend Judaism’s holy sites and protect Israel against lies that undermine her legitimacy. Thank you for standing with us.

  The Israel Project

  logo

 14. Bes Tolen

  Een paar vragen. Komen de joden onder die benaming al in het Oude Testament voor? Waar speelt het boek Richteren? Waarom worden die huidige bewoners eigenlijk Palestijnen genoemd? Sinds wanneer heet het daar Palestina? Waar komen die Palestijnen van nu eigenlijk vandaan? Komen ze, onder welke benaming eventueel, in de bijbel voor? In het Oude Testament? In het Nieuwe Testament? Graag uw antwoorden voor onderzoek.

  1. Derwijlen

   Dit soort vragen is, net als de genealogische discussie die Beukman en van Urk hier voeren, volstrekt irrelevant voor de beantwoording van de vragen rond het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk. Erger, dit soort Blut und Boden-overwegingen vertroebelen zowel analyse als oplossing. De oplossing kan alleen worden gevonden door respectering van het moderne volkenrecht en daarin worden ras, volk en heilige boeken niet relevant geacht.

   1. van Urk

    Derwijlen@ Ondanks de volkerenrecht zijn de Joden nooit echt gerespecteerd geweest als volk. Waar dan ook. Israel is de enige plek waar zij zich verdedigen kunnen tegen anti-semitisme. Heeft u daar wel aan gedacht?

 15. Bes Tolen

  Iedereen en alles verkondigt meestal de grootste onzin als het om zo lang geleden gaat.
  Eén ding staat vast en dat is dat iedereen dood gaat. Dat je nog ooit terug komt, geloven veel mensen (in Nederland stel de helft) maar als je nadere vragen stelt, kunnen ze daar geen enkel concreet antwoord op geven. Nogal primitief komt me voor.

  Voor mij staat eerder vast, dat de grote godsdiensten de uitvinding zijn van dictaturen zoals de Romeinse, die langdurig stand hebben gehouden.
  Recent zijn er nieuwe bij gekomen zoals in de VS de mormonen. In de nieuwe tijd nieuwe fenomenen. Afschuwelijk.

 16. Bes Tolen

  Derwijlen dat lijkt zo maar: ”joden” komt in het Oude Testament niet voor (1). Het boek Richteren lijkt op de invasie zo 1200, 1300 voor Christus door Feniciërs van Tunesië, die troffen wel een oude bevolking aan en die Feniciërs (door de Romeinen Puniërs genoemd) zijn gebleven. Zij kwamen uit Kana. (2). Omtrent de ”Palestijnen” heerst volop onzekerheid. In de Gazastrook wonen al vanaf voor Christus mensen in afstamming waarschijnlijk afkomstig uit streken als Kreta en overig Griekenland (3). Sinds wanneer het daar Palestina heet, valt niet te zeggen (4). De naam Palestina komt in de bijbel niet voor (5).
  Kana is het gebied van de Libanon en Zuid Syrië, oorsprong van veel migratie naar andere gebieden. Aanvankelijk richting Irak, later ten oosten langs van wat nu Palestina heet dus Jordanië en in zuidelijke richting. Vervolgens handelsvestigingen in steden langs de Middellandse Zee en volksvestigingen in Tunis en Zuid Spanje en vandaar uit veel meer handelsvestigingen vooral langs de Middellandse Zee. Ook Lissabon. Algemeen kenmerk: één zwaar beleden godsdienst (Baâl, Bel) waaraan over de eeuwen heen heel streng de hand werd gehouden. Collectivisme.
  Westsemitisch was de taal van de Puniërs in Tunis en Zuid Spanje en de handelsvestigingen. Deze taal leeft alleen nog voort in het Hebreeuws, is voor het overige uitgestorven.

  1. Seneca

   @Bes Tolen
   De naam Palestina komt van de naam Filistea.

   1. van Urk

    Bes Tolen weet ook niet alles beste Seneca. Palestina is een creatie van de Romeinse Keizer Hadrianus. Palestina komt van het Latijnse woord Philistia. Het heette in eerste instantie Syria-Palaestina inderdaad vernoemd naar de vroegere Israelische erfvijand de Fillistijnen. Het ging hier trouwens niet om een naam van een land maar om een geografische naam. Het woord Palestina is zelfs geen Arabische woord. Deze naam Palestina werd in de 8e eeuw allang weer vergeten door de Arabieren. Net als de Kruisridders spraken de Arabieren en Ottomaanse Turken van 1517 tot 1917 gewoon over Het Heilige Land. Het waren de Britten die de fout hebben gemaakt om de vloek van Hadrianus op de Joden te herintroduceren door het weer Palestina te gaan noemen.

 17. Bes Tolen

  Seneca. ik heb gesteld dat er al wel vanaf ergens voor Christus een ”zeevolk” woonde in de wat nu de Gazastrook eet dus een klein gebied. Hoe deze mensen genoemd werden, is onbekend. Dat het woord Palestina mogelijk hetzelfde is als Filistea is twijfelachtig. Dit wordt aangenomen omdat het Hebreeuwse woord voor Filistea op Palestina lijkt maar daar blijft het mogelijk bij.

  Raar lijkt dat de ”Filistijnen” de kuststrook in wat nu Palestina heet, in bezit zouden hebben genomen stel 1200 jaar voor Christus terwijl volgens het bijbelverhaal Israëlieten al gespreid in Kanaän, stel hier Palestina, woonden. Terwijl juist van die kuststrook aannemelijk is dat die bewoonbaar was naast elders denkelijk slechts beperkte gebieden.
  Ook blijkt geen culturele vermenging met Israël uit opgravingen. Tenminste als we het over het huidige Palestina hebben. Wie zegt dan of het om die Filistijnen en Israëlieten gaat? Een vraag is misschien of we de Filistijnen en/of Israëlieten niet elders moeten zoeken.

  1. Hetzalwelweer

   Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel: in verschillende bijbelboeken wordt de strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten beschreven. De Filistijnen waren een volk dat zich zo’n duizend jaar voor Christus langs de kust van Palestina had gevestigd (in de buurt van Gaza). De beschrijvingen van de strijd tussen Filistijnen en Israëlieten in de bijbelverhalen hebben de Filistijnen een slechte naam bezorgd: ze worden afgeschilderd als een barbaars en moordzuchtig volk. Wie in handen van de Filistijnen viel, was ten dode opgeschreven. Filistijnen heeft zich daardoor langzaam maar zeker ontwikkeld tot een soort scheldwoord met de betekenis ‘vernielers’, ‘verachtelijke, moordzuchtige mensen’. Van daaruit ontstond de uitdrukking naar de filistijnen voor iets wat kapot gemaakt of voorgoed bedorven werd.

   De hoofdletter F is overigens vervallen in de uitdrukking omdat er niet direct wordt verwezen naar het volk, zoals in ‘David vluchtte naar de Filistijnen’ (hij ging naar het volk toe).

   1. Hetzalwelweer

    Dus de Filistijnen van vroeger is de ISIS van nu.

  2. toetssteen

   @Bes
   Het waren Grieken uit Kreta die via het water een betere handelsweg zochten naar Egypte, dat toen nog Kemet heette. Die barbaren,dat waren volgens een Egyptische gezant, de Hapiroe, mja, Hebreeen dus.
   Palestina is nooit een land geweest, een provincie/gewest.

 18. Gerard Boerma

  Israel wordt in Nederland sinds de 50er jaren onder druk van het gekoesterd Anne Frank syndroom verkocht als een regulier land. Daarnaast wordt met een strK gezicht verkondigd dat het als land al duizenden jaren zou bestaan, Dit is natuurlijk een gotspe maar elke leugen vaak genoeg verteld wordt ooit als waarheid aangenomen leerde ik ooit van mijn groot voorbeeld Lenin.
  Israel zoals we het nu kennen vind haar oorsprong in een hersenspinsel van de Joods Engelse Lord Rothschild welke begin 1900 reeds druk doende was stukken Palestijns land op te kopen om daar mede gelovigen te huisvestigen. tenslotte waren vele Joden tijdens de Spaanse inqusitie uit Spanje gevlucht en liefdevol opgevangen door wat we nu de Palestijen noemen. Het beviel hen daar zo goed dat al snel een roep om lebensraum ontstond en men omringend land begon te bezetten. De kiem van het hedendaagse conflict was gelegd .
  Gedurende de eerste wereldoorlog zag Lord Rothschild zijn kans schoon door de Engelse regering via een vestzak broekzak constructie financiering van de oorlog te waarborgen. Rothschild stelde de Engelse regering geld ter beschikking waarmee wapens uit Rothschilds fabrieken gekocht konden worden. In ruil hiervoor eiste hij het mandaat over een stuk toen onder Engels gezag staand land op, Rothschild liet dit optekenen in de zg. Balfour-verklaring. Na WW1 raakte deze kul verklaring snel in de vergetelheid tot eind van de tweede wereldoorlog toen de overlevende van de concentratiekampen weer terug kwamen. Dit gaf grote problemen omdat hun oude huizen veelal nieuwe bewoners hadden gekregen. Ergo de Balfour-verklaring kwam plotseling goed uit en werd 1946/47 nieuw leven ingeblazen. Saillant detail is dat de latere premier van Israel Menachem Begin hier in 1946 omdat hij de overdracht niet wilde afwachten als eerste moderne terrorist geregistreerd is na het opblazen van het King David hotel in Palestina, waarbij bijna 100 onschuldigen het leven lieten. De basis van het Israel probleem was gelegd

  1. nogmaals

   @boerma. Nadat ik de tekst over jouw Lenin-verheerlijking had gelezen, ben ik maar gestopt.

 19. Kodi

  Links anti-Semitisme nader verklaard:

  ”Israël is een soort wondermaatschappij”

  donderdag 13 mei 2010

  Fiamma Nirenstein (foto) ging in 1967 als jonge Italiaanse communiste naar Israël: toen ze naar Italië terugkeerde, was ze bij haar kameraden persona non grata geworden, een ”imperialiste”en ”onbewuste fasciste”. Waarom dat zo was, waar het antisemitisme van links vandaan komt en in hoeverre het ”Palestijnisme” het verstand van de Europeanen corrumpeert, daarover vertelt de schrijfster en politica, die behoort tot het kabinet van de Italiaanse minister-president Silvio Berlusconi, in een gesprek, dat Stefan Frank van Lizas Welt met haar heeft gehad.
  Jeruzalem staat op dit moment in het middelpunt van de media-interesse. Veel mensen beweren, dat Israëlische bouwplannen in het oostelijke deel van de stad het ”vredesproces”in gevaar zouden brengen en Amerika zouden irriteren. De betrekkingen tussen de beide landen zouden daardoor erg verslechterd zijn of zelfs in een crisis verkeren, zegt men.

  Fiamma Nirenstein: De tien maanden durende bouwstop, die door Netanyahu in december 2009 eenzijdig werd afgekondigd – en door Obama enthousiast werd begroet – had slechts betrekking op nederzettingen op de Westbank. Oost-Jeruzalem was hier nooit bij inbegrepen. Jeruzalem is een aangelegenheid, waarover Israël en de Palestijnen alleen over kunnen spreken aan de onderhandelingstafel. De meeste mensen gaan voorbij aan het feit, dat datgene, dat algemeen bekend staat als ”Oost-Jeruzalem”, dat deel van de stad is dat tussen 1948 en 1967 door Jordanië was bezet. In de eeuwen daarvoor bezat de stad altijd een joodse bevolkingsmeerderheid. In eerdere onderhandelingen, zoals die tussen Arafat en Barak in het jaar 2000 of die tussen Olmert en Abu Mazen in 2007, hebben zelfs de Palestijnen overwogen dat veel van de stadswijken, die door de kranten ”nederzettingen” worden genoemd – zoals Ramat Shlomo – mogelijk in een definitieve overeenkomst zouden kunnen worden toegewezen aan het joodse deel van de stad. En wel daarom, omdat de meeste van deze wijken of op onbewoond land werden gebouwd of in gebieden, die voor de Jordaanse invasie door Joden werden bewoond. De beslissing om 1600 wooneenheden te bouwen, werd al lange tijd geleden genomen. Van de slechte timing van de aankondiging werd nu door de Amerikanen gebruik gemaakt om het vredesproces in de door Obama gewenste richting te sturen.

  U houdt zich al lange tijd intensief bezig met het antisemitisme van links. Wanneer trok dit fenomeen voor het eerst uw aandacht?

  In 1967. Ik was destijds een jong meisje, en net zoals al mijn leeftijdgenoten was ik communiste. Mijn ouders stuurden me dat jaar naar de kibboets Neot Mordechai in het noorden van Israël. Het was een linkse kibboets, iedere week werd de opbrengst van een werkdag geschonken aan de Vietcong. Tijdens mijn verblijf brak de Zesdaagse Oorlog uit. Ik zorgde voor de kinderen, bracht ze naar de schuilkelders. Toen ik na de oorlog naar Italië terugkeerde, dacht ik dat mijn linkse vrienden trots op me zouden zijn. Maar de gevoelens, die me tegemoet kwamen, waren veelmeer vreselijk anti-Israëlisch. Waarom dat zo was, begreep ik in het begin niet. Maar plotseling begreep ik het: het was de stereotype van de Joden, die zich met het kapitalisme en imperialisme hadden verbonden tegen de arme volkeren van de wereld, waartoe men ook dictaturen zoals Egypte en Syrië rekende, bondgenoten van de Sovjet-Unie. Langzamerhand begreep ik de machtige gevoelens die in het spel waren: de Joden werden als iets kwaads beschouwt – en Israël als de collectieve Jood, die naar de macht greep.

  Is er iets specifiek links aan dit antisemitisme?

  De situatie van de Koude Oorlog maakte het noodzakelijk, dan een kant die van de ”goede” landen moest zijn. Ook al zouden het dictaturen zijn, de mensenrechten overtreden, vrouwen onderdrukken of homoseksuelen vermoorden – zij waren de goeden, de arme landen, de Derde Wereld. Aan de andere kant stond het imperialisme, aangevoerd door de VS.

  Het huidige linkse antisemitisme is dus ontstaan vanuit het zwart-wit denken van de Koude Oorlog?

  Ja. Het zit diep geworteld in het Third-Worldism, dat gemuteerd is tot het Palestinisme. Het Palestinisme is een van de ergste kwalen van onze tijd, het corrumpeert het verstand van de Europeanen. Wanneer terroristen overal ter wereld aanslagen plegen of wanneer Hamas in zijn Charta schrijft dat hij alle Joden wil vermoorden – niet alleen de Israëlische – dan interesseert niemand dat, omdat het immers gaat om Palestijnen.

  Was het jaar 1967 een psychologisch keerpunt, omdat destijds veel mensen schrokken toen ze ontdekten dat Joden niet van nature uit slachtoffers zijn?

  Ja. De mensen zagen, dat de Joden ermee opgehouden waren om die Joden te zijn, die zij zich graag voorstelden: een arme, door de maatschappij verachte minderheid, die zich in haar huizen of haar synagogen verstopt, om te bidden, en die voor alles toestemming van de niet-Joden nodig heeft. Plotseling waren de Joden sterk genoeg om zich tegen Egypte, Syrië en Jordanië te verdedigen en zelfs gebieden te veroveren – in een oorlog, die eigenlijk hun lot zou moeten hebben bezegeld. Deze ommekeer van de dingen maakte veel mensen ziedend van woede. De wereld leek op de kop te staan. Helaas zijn er echter ook nu nog veel Joden, die zichzelf willen presenteren als schapen op weg naar de slachtbank, die bereid zijn het beeld van het sterke Israël op te geven en die zich zo klein mogelijk willen maken.

  Een Bondsdagafgevaardigde van Die Linke verklaarde in 2006 aan dezelfde kant te staan als Hezbollah. Is het gewoon toeval, dat een deel van politiek links de haat op Amerika en het antisemitisme deelt met de jihadistische terroristen?

  Ze zijn verbonden door hun vijandigheid tegenover de moderne democratie. Er bestaat in de democratische wereld veel antidemocratische ideologie, en dat zij tot uitdrukking kan komen, is deel van de democratie. Ik geloof niet, dat deze afgevaardigde de islamitische kledingvoorschriften gehoorzamen en veel van haar rechten zou willen opgeven; dat ze de sharia wil invoeren – inclusief lichamelijke straffen zoals stenigingen of het afhakken van ledematen – en homoseksuelen vanwege hun seksuele voorkeur wil vermoorden. Dat is het, wat ik Palestinisme noem: mensen bedriegen hun wens naar vrede, naar vriendschap en wederzijds begrip ten gunste van iets, dat zich uiteindelijk tegen henzelf zal keren.

  In januari hebt u samen met minister-president Berlusconi Israël bezocht. Wat was de opbrengst van deze reis?

  De Israëlische bevolking voelde, dat Berlusconi haar land niet alleen om diplomatieke redenen bezocht, maar op basis van zijn diepe sympathie voor de Joden. Israël smacht naar liefde en sympathie, omdat het daarvan zo weinig krijgt. Bovendien bezat het bezoek een politiek aspect. In zijn toespraak tot de Knesset heeft Berlusconi vijfmaal van de joodse staat gesproken. Er is eigenlijk niets ongebruikelijks aan deze uitdrukking, maar de meeste politici schrikken voor haar terug, omdat ze bang zijn dat zij de Arabieren zou kunnen irriteren. De vijanden van Israël zien de Joden normaalgesproken niet als natie. Om van de joodse staat te spreken, betekent het joodse volk erkennen.

  Na de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zou de Israël vriendelijke politicus David Cameron minister-president kunnen worden. Kan hij samen met Berlusconi iets veranderen in de Europese buitenlandse politiek, die traditioneel pro-Arabisch is?

  Er bestaat een kleine kans. Maar in het verleden heeft de vreselijke propaganda van de Palestijnen en hun vrienden uitstekend gefunctioneerd. Met behulp van veel geld en een enorme mediamachinerie heeft hij de pers, de televisie en de intellectuelen veroverd en talrijke sjablonen in omloop gebracht, die de staat Israël onwettig moeten maken. Ze hebben het over Israël als een ”apartheidsstaat” of als een staat, die bewust misdaden zou begaan en bijvoorbeeld de organen van Palestijnen zou stelen. Geen mens, die bij zijn verstand is en een beetje over Israël weet, zou zulke beweringen geloven – helaas worden ze echter door veel mensen geloofd. Antisemitisme wordt in verbinding met ophitsing en nog een andere factor, namelijk de islamitische immigratie, een machtige mengeling.

  Betekent dat, dat regeringen vanwege deze druk helemaal niet in staat zijn om ten gunste van Israël te handelen?

  De Europese politici leven in een grote leugen. Iedere keer, wanneer er een beslissing zou kunnen worden genomen die Israël daadwerkelijk zou helpen om zich te verdedigen, is grote moed noodzakelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen rondom de dood van de Hamas-functionaris in Dubai. Europese regeringen hebben de desbetreffende Israëlische ambassadeurs opgeroepen, omdat Israël Europese paspoorten zou hebben vervalst. Zulke beschuldigingen zijn zo schijnheilig, wanneer men bedenkt, wie dit Hamas-type was en wat hij heeft gedaan: Iraanse raketten de Gazastrook binnengesmokkeld, die Tel Aviv kunnen raken. Tijdens de Gaza-oorlog werd Israël aangeklaagd burgers te doden, omdat het de militaire doelen niet nauwkeurig genoeg getroffen zou hebben. Welnu, als een doel heel nauwkeurig werd getroffen, wordt er ook geprotesteerd. Hoe moet Israël zich verdedigen, wanneer het geen toestemming heeft oorlog te voeren of doelbewust op te treden tegen zijn ergste en gevaarlijkste vijanden?

  Zijn politici, die het hebben over een ”gematigde” Fatah en over de ”noodzaak” van een Palestijnse staat, het contact met de realiteit kwijtgeraakt?

  Voordat men het over een Palestijnse staat heeft, zou men de Palestijnen moeten zoeken, die een democratische samenleving willen opbouwen en deze ondersteunen. Het zou geen goed idee zijn een Palestijnse staat op te richten, die het terrorisme bevordert en aanstuurt op een nieuwe oorlog. Sinds 1948 hebben de Palestijnen alle delingsplannen afgewezen, omdat hun ware doel de vernietiging van Israël is. Bezoekt u eens de website van [color=#0000FF]Palestinian Media Watch[/color] en kijkt u eens wat de Palestijnse televisie zegt over het martelarendom, de vernietiging van Israël en het doden van Joden. De Palestijnse Autoriteit noemt voetbalvelden en vrijetijdskampen naar zogenaamde Shahids, dat zijn mensen, die Joden hebben vermoord. De hulporganisatie voor de Palestijnen UNRWA in Ramallah heeft de terrorist Abu Jihad, die honderden mensen heeft vermoord, in het kader van een onderwijsprogramma vereerd met een naar hem genoemd voetbaltoernooi. Zo worden de Palestijnse kinderen opgevoed. We moeten een nieuwe weg zoeken wanneer we vrede in het Midden-Oosten willen vestigen. Men moet de antisemitische ophitsing beëindigen, door ermee op te houden geld te geven aan de antisemieten.

  De Israëlische economie bezit een van de hoogste groeicijfers ter wereld en is leidend wat betreft kennis en innovatie. Aan de andere kant verliest een groeiend deel van de samenleving de aansluiting: de Haredim (ultraorthodoxe Joden) en de Israëlische Arabieren. Beide lijden onder ontoereikende onderwijsontwikkeling en worden als gevolg daarvan buitenproportioneel getroffen door werkloosheid en armoede. Omdat deze beide groepen de hoogste geboortecijfers bezitten, zal hun aandeel in de bevolking de komende 30 jaar waarschijnlijk van 30 naar 50 % toenemen. Hoe groot beschouwt u dit probleem?

  Zulke statistieken zijn altijd misleidend geweest. Tegenwoordig hebben seculiere gezinnen veel meer kinderen dan men vroeger gedacht had. In Tel Aviv schijnt ieder paar drie kinderen te hebben. Er bestaan objectieve problemen, die men niet kan ontkennen. Maar Israël is een bloeiend land met een sterke economie en een zeer creatieve hightech sector. Ik ben ervan overtuigd, dat we de minder gelukkige Israëli’s zullen kunnen helpen om de kloof te overbruggen. Er worden grote inspanningen gedaan en er bestaat een zin voor de noodzaak hindernissen te overwinnen. Israël doet dat constant – het is een soort wondermaatschappij.

  http://hoeiboei.blogspot.com/2010/05/israel-is-een-soort-wondermaatschappij.html

 20. Kodi

  Antisemitisme vanuit links

  Tijdens de WO2 werd de moefti van Jeruzalem een vertrouweling van Hitler, hij riep vanuit Berlijn alle moslims op mee te helpen aan de Jodenvernietiging. Groot Moefti Hoesseini is geen ariër maar heeft wel hetzelfde doel als Hitler, namelijk de vernietiging van Joden. Als het aan hem gelegen had dan waren alle joden uitgeroeid. De dolende, verwarde en vernederde moslims grijpen net als de nazi’s naar ideologie en mythologie,de nazi’s hun Arische ras, de moslims hun Heilige Oorlog.

  Oud-minister Stemerdink (PvdA) van Defensie ontmoette Arafat in 1987 tijdens een conferentie in Moskou.
  Arafat zei: “Wat de Romeinen met de joden deden, dat kunnen wij ook. Dat moet u goed begrijpen.”

  Steeds openlijker worden Joden gehaat; ze worden zelfs met nazi’s vergeleken. Op Arabische satellietzenders wordt openlijk aangezet tot jodenhaat en terreurdaden. De moslimjeugd in de grote steden en de linkse pro-Palestijnse beweging zijn nieuwe bronnen van antisemitisme.
  Op de Lina-Morgenstern-Schule in Berlijn, een niet-joodse school, werd een 14-jarig joods meisje uitgescholden en geïntimideerd, zodat zij uiteindelijk onder politiebegeleiding naar school moest gaan.
  Het begon toen een meisjes met een Arabische achtergrond twee dagen werd geschorst toen zij het joodse meisje had geslagen.

  Een vijftienjarig NL meisje werd het slachtoffer van antisemitisch geweld toen een groep Marokkanen de Davidster aan haar ketting zagen. Ze scholden haar uit en staken hun middelvinger op. Toen ze wegrende zette het tuig de achtervolging in en begonnen haar in elkaar te trappen.

  Tijdens een pro-Palestina demonstratie werden in Rotterdam zes jongeren aangehouden wegens het schreeuwen van antisemitische uitlatingen.

  In Amsterdam Slotervaart moesten recent de lessen worden stilgelegd toen leerlingen anti-joodse leuzen scandeerden.

  In Veenendaal draaien islamitische leerlingen, tijdens de les ‘godsdienst’ de docent provocerend de rug toe wanneer hij over het Joodse volk heeft. De docent in kwestie keek niet eens vreemd op van dit incident. “Ach, als ik me om zulke kleine onbenulligheden druk om moet maken kan ik beter stoppen met dit werk,” was de reactie van de docent, die onderwijl een hakenkruis van de tafel stond te poetsen.

  In de Deense stad Odense in een winkelcentrum twee Israëliërs neergeschoten. De politie arresteerde in verband met de schietpartij een 27-jarige islamitische Deen.

  Joden krijgen weer Jodensterren opgeplakt in Malmö. Bij wijze van pesterij en intimidatie plakken islamitische jeugdigen Joodse kinderen in het voorbijgaan gele stickers in de vorm van Jodensterren op de rug onder vermelding dat alle Joden doodgeschoten moeten worden.

  De docenten van de scholen waar deze praktijken voorvallen grijpen niet in. Deze intimidaties, maar ook fysieke aanvallen waren reden voor 30 Joodse gezinnen uit Malmö om 65 jaar nadat de Jodenvervolging in Europa haar hoogtepunt bereikten Europa weer te vluchten. Nergens konden de Joden rustig wonen in Europa.

  In 2006 liepen er demonstrerende idioten uit de middenklasse door de straten van Londen met borden waarop te lezen stond: Nu zijn wij allemaal Hezbollah.

  Tijdens een pro-PLO demonstratie in Amsterdam riep een politicus “intifada, intifada, Palestina vrij” anderen scandeerden “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”. Linkse Europeanen steunen de PLO op een weinig kritische manier, ongeacht wat zij doen. “Hamas roept openlijk op de ander te vernietigen. De ideologie is gebaseerd op een doodscultus, op antisemitisme en op de superioriteit van moslims over niet-moslims en van mannen over vrouwen.
  Hoe kunnen mensen in Europa bij demonstraties zeggen: ‘Wij zijn nu allemaal Hamas?’ Waarom willen hoogopgeleide linkse gelovigen niet inzien wat de ware aard van Hamas is? Islamisten beschouwden en beschouwen Palestina gebied [?] als islamitisch territorium, Dar al-Islam, waar Joden geen enkel dorp mochten besturen, laat staan een staat.

  Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. De openlijke Nazi-saluten van veel Islamitische groeperingen in het Midden Oosten zeggen meer dan genoeg over de doelstellingen van veel volgelingen van een religie, waarin dit verderfelijke gedachtegoed wérkelijk nog springlevend wordt gehouden en zelfs aangewakkerd wordt. “Heil Fatah!”

  In Turkije, volgens nogal wat mensen een “modern” islamitisch land, behoorde Mein Kampf enkele jaren geleden tot de best verkochte boeken. Zodra de Joden op proberen te komen voor hun rechten wordt er direct verwezen naar de macht van de Joodse Lobby.
  Wanneer iemand het openlijk op durft te nemen voor Israël word hij via de media gedemoniseerd en fascist genoemd.
  Vraag ik me altijd af of de ‘solidariteit’ van veel Nederlanders met de arme Palestijnen net zo groot en oprecht zou zijn als die Palestijnen in ‘het’ conflict tegenover een niet-joodse tegenstander stonden.
  Blijkbaar moeten de Joden eeuwig slachtoffer blijven.

  http://www.amsterdampost.nl/antisemitisme-vanuit-links/

 21. Kodi

  Kritiek op Israël is vaak antisemitisch cq. anti-Joods

  Veel critici van Israël zeggen dat hun kritiek niets te maken heeft met antisemitisme. Ze beweren niets tegen Joden te hebben, het gaat hen alleen om het Israëlische beleid. Maar als we dat nader analyseren dan is kritiek op het Israëlische beleid óók vaak antisemitisch. De Palestijnse weerstand tegen Joodse vestiging in (delen) van Palestina is dezelfde weerstand die Europese landen hadden tegen de komst van Joden in hun landen. Keer op keer werden Joden verdreven en waren ze nergens welkom.

  Kritiek op Israël maakt je niet meteen een antisemiet, beweert men

  Kritiek op Israël maakt je niet meteen een antisemiet, zeggen vele mensen. Maar wanneer we naar de demonstraties tegen Israël van deze mensen kijken, dan zien we dat lang niet altijd tegen het Israëlische beleid an sich wordt gedemonstreerd. De Israëlische vlag wordt verbrand als teken dat men tegen de hele staat Israël is. Er wordt regelmatig gepleit voor een Palestijnse staat van rivier tot zee. Vaak wordt Israël met de Nazi’s vergeleken. Mensen beschuldigen Israël van Gaza een getto te maken. Sommigen gaan nog verder en stellen dat Gaza gelijk is aan een concentratiekamp. Anderen maken het nog bonter door de Joden de ovens in te wensen of te scanderen: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas.”

  Maar zelfs mensen die dit niet roepen en slechts Hamas steunen, zijn antisemitisch c.q. anti-Joods. In het handvest van Hamas staat dat strijd gevoerd moet worden tegen alle Joden waar ook ter wereld. Mensen die Hamas steunen staan dus kennelijk achter dit handvest.

  Het anti-Zionisme waarbij men tegen de Joodse staat is, is niets anders dan oude wijn (antisemitisme) in nieuwe flessen. Vroeger ging het vooral tegen de Joodse religie (Joden waren de moordenaars van Jezus) en wilde men dat de Joden werden uitgemoord; tegenwoordig richt men de pijlers op de Joodse staat en wil men dat deze verdwijnt. Sommige mensen beweren dat ze slechts tegen de Joodse bezetting zijn van gebieden die Israël in 1967 heeft veroverd. Maar is dat wel zo? De Palestijnen willen niet alleen deze gebieden terug, maar eisen tevens de terugkeer van miljoenen Palestijnen in het gebied van vóór 1967. Daarmee streven ze dus in feite naar de opheffing van de Joodse Staat.

  Martin Luther King zei in 1968: “Wanneer mensen Zionisten bekritiseren, bedoelen ze Joden. Jullie praten antisemitisch.”

  De oproep dat Joden mogen niet op de Westbank wonen is antisemitisch

  De eis van de Palestijnen en hun medestanders dat Joden uit de Westbank dienen te vertrekken is in feite antisemitisch. Net zoals ze destijds (vóór de oprichting van de staat Israël) tegen de komst van de Joden c.q. Zionisten naar Palestina waren.

  Wanneer we kijken naar het Europees antisemitisme dan zien we dat Joden van land naar land werden verjaagd. Toen de Joden een tijd in Spanje woonden, werden ze naar verloop van tijd vervolgd en moesten ze uitwijken naar landen zoals Nederland en Polen. Hoewel ze aanvankelijk welkom waren in Polen, werden ze daar op den duur ook vervolgd. Het Europees antisemitisme kenmerkte zich door het feit dat Joden nergens welkom waren en overal vervolgd werden.

  Hetzelfde geldt voor het Palestijns c.q. Arabisch antisemitisme. Ook de Arabieren zijn tegen de komst van Joden naar Palestina. Joden waren (en zijn) niet welkom. Dit is in feite niets anders als het Europese beleid dat tegen de Joden werd gevoerd. Het enige verschil tussen Palestina en Europa is dat de Joden in Palestina in staat zijn zichzelf goed georganiseerd te verdedigen. Joden laten zich nu niet meer afslachten zoals dat het geval was in Europa. Kennelijk heeft de wereld het daar nu bijzonder moeilijk mee.

  http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/30991-kritiek-op-israel-is-vaak-antisemitisch-cq-anti-joods.html

 22. Bes Tolen

  Boerma. Dat er joden vanuit Spanje naar Palestina zijn gegaan stel zo het jaar 1500 lijkt me onwaarschijnlijk. Of het moeten al heel weinig zijn geweest. De tweede helft van de vijftiende eeuw kenmerkt zich in Spanje door de conversie van islamieten en joden in christenen. Eenzelfde heeft zich wat later in Portugal voorgedaan. Het is een enorm verhaal dus is beperking geboden: de meest islamieten en joden zijn christen geworden. Conversos. Het initiatief ging van het Vaticaan uit. De voorwaarden waaronder waren lucratief. De hoogste adellijke (en zelfs geestelijke zoals bisschop!) rangen werden toegekend. Enzovoort. Een groot deel van de adel en de grootbankiers van heden zijn veelal aan hun namen herkenbaar (dus: lang niet allen) als afkomstig uit genoemde groep, die vanouds al in Spanje woonde. Verhoudingsgewijs weinigen zijn joods gebleven; daarvan zijn er verder Europa ingegaan. In West Europese gebieden, die langduriger onder Romeins gezag hebben gestaan woonden trouwens al in bepaalde steden joden. In die zin liep er ook een lijn van west naar oost door bijvoorbeeld Duitsland.

  De hoeveelheid mythes is groot. De westerse wereld zit er vol van, met name dus op godsdienstig en daarmee politiek gebied. Het maakt ons allen trefbaar.
  Merkwaardig is wat voor regeringsleiders in Europa naar voren komen. Lieden, die juist het minst (wensen te) begrijpen van eigen land en volk zoals Merkel (Uit Oost Duitsland, zware communistisch en christelijke indoctrinatie ondergaan. Er niets van gebakken in eigen kleine kring). Onze Rutte bakt er op dat punt naar mijn oordeel ook niets van. In andere landen overeenkomstige lieden. Het volk is blijkbaar met bepaald sop overgoten dat deze mensen naar voren komen. Een sociaal psychologisch proces? Afbraak van wat belangrijk is te achten in een paar generaties tijd? Met wegcijferen van … want dat is christelijk. Blijkbaar is Europa politiek christelijk. Maar wiens belang?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.