Rutte liegt en bedriegt weer eens: aantal ambtenaren is TOEGENOMEN, niet afgenomen!

Bezuinigingen voor ons, maar niet voor Vadertje Staat.

De afgelopen jaren werd ons continu verteld dat ‘we’ moesten bezuinigen. ‘We’ moesten pas op de plaats maken. ‘We’ moesten even accepteren dat het allemaal wat minder was. Het was niet anders voor ‘ons.’ Ook de overheid had daar zogenaamd last van. Want ja, ook daar moest de hand op de knip.

Echt waar.

Nou ja, of niet natuurlijk:

De overheid slaagt er maar niet in het mes te zetten in het eigen personeelsbestand.

Ondanks de wil van het kabinet om flink te korten op het openbaar bestuur, is zowel bij het Rijk als bij de gemeenten het aantal ambtenaren juist toegenomen, mede doordat politici telkens nieuwe wensen in vervulling willen zien gaan.

Liesbeth Spies, die minister van Binnenlandse Zaken was in het eerste kabinet onder de bezielende (ahem) leiding van Mark Rutte, zegt dat dit niet — echt niet! — aan de politieke elite ligt. Echt niet. “Dan heb je eindelijk woninginbraak onder controle waardoor daar minder politie voor nodig is,” zegt ze, “maar dan neemt de terroristische dreiging toe en moet je daar de kennis en kunde voor in huis halen.”

Klinkt leuk, maar het is natuurlijk je reinste flauwekul om te beweren dat het ambtenarenbestand zo is toegenomen omdat er een paar ‘terrorisme-experts’ zijn aangenomen. Nee, wat er aan de hand is is dat het partijkartel gewoon lekker bezig is met de uitbreiding van de overheid omdat iedere partij zijn eigen hobby heeft en die niet op wil geven. Nu hebben ze het er weer over dat er meer mensen bij  moeten bij voedselwaakhond NVWA. Waarom? Omdat dit echt nodig is? Nee, natuurlijk niet. De politiek wil alleen een ‘signaal’ afgeven dat er ‘iets’ gebeurt… en dat mag best wat kosten. Het is immers toch maar belastinggeld.

Ondertussen kunnen ouderen niet meer toilet omdat er bezuinigd moet worden op hun zorg en hebben mensen met een handicap geen cent meer te besteden omdat ze zogenaamd ‘te duur’ zijn. Zo rolt de Nederlandse politiek tegenwoordig. Triest.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

25 reacties

 1. IJscoman

  Het kenmerk bij uitstek van links denken en linkse politieke partijen is een zo groot mogelijke overheid. Het tweede kenmerk is dat een steeds groeiende overheid steeds meer onzinsubsidies gaat rondstrooien naar heilloze clubjes en projecten.

  Conclusie: Rutte en de VVD zijn zo rood als een kreeft.

 2. van Urk

  De Sovjet Unie was ook een en al een ambtenaren apparaat. Alle bedrijven werden genationaliseerd en bemand door ambtenaren. Zo stond er een helikopter fabriek lange tijd stil omdat een ambtenaar vergeten had een speciaal schroefje te gaan bestellen.

 3. Ben Zine

  Daar staat ie weer hoor, met die nep teringgrijns. Hij lacht ook helemaal niet, hij trekt alleen z’n bovenlip omhoog.

 4. Guus Geluk

  Naar ik me kan herinneren heeft Rutte nooit toegezegd de ambtenarij te verkleinen. Hij kan er daarom ook niet over liegen – laten we deze ruis op de radio dus wegnemen.

  In principe klopt het wel dat het parlement, in FvD-kringen betiteld als “partijkartel”, verantwoordelijk is voor de aandikking van het overheidsapparaat. Dat geeft Spies eerlijk toe:

  “at is voor een belangrijk deel de schuld van de politiek zelf, zo ervoer toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies, die onder het kabinet-Rutte I worstelde met de eerste snoeisessies. Zo kwamen Kamerleden of ministers telkens weer met nieuwe plannen en prioriteiten aandraven waar dan weer extra ambtenaren voor moesten worden aangesteld. Spies: „Dan heb je eindelijk de woninginbraak onder controle waardoor daar minder politie voor nodig is, maar dan neemt de terroristische dreiging toe en moet je daar de kennis en kunde voor in huis halen.””

  Maar niet iedereen is liberaal.

  ;).

 5. HaZ

  Een artikel over Rutte met daarin de woorden “waarheid en geen leugen” zou meer nieuwswaarde hebben !

  1. Guus Geluk

   Rutte heeft helemaal niet gelogen en premier Rutte speelt in deze casus (vrijwel) geen rol. De achtereenvolgende kabinetten hebben geprobeerd de ambtenarij in te perken, maar daar slaagden zij nimmer in, daar er voortdurend de roep was om méér ambtenaren. Lees het onderhangende artikel van de Telegraaf maar eens door. Je moet je wel eerst even registreren.

   1. IJscoman

    Alle achtereenvolgende kabinetten waren rood gekleurd, DUS was er de roep om meer ambtenaren. Ik heb al meer betoogd dat alle gevestigde partijen door de sociaal-democratische ideeen geinfecteerd zijn. Er zijn liberale socialisten, christelijke socialisten, groene socialisten, socialistische socialisten, diervriendelijke socialisten, tomaatrode socialisten, etc. En tezamen vormen ze het roodgetinte partijkartel.

    1. Guus Geluk

     IJscoman, de kabinetten hebben wel degelijk plannen gehad fors te snoeien in het ambtenaren-apparaat.

     “Ten minste 12.000 voltijdbanen zouden er bij de hoge torens in Den Haag van het Rijk verdwijnen. (…)
     Met de nog niet doorgevoerde bezuinigingen van Rutte I erbij opgeteld, zou het om een miljardenbezuiniging gaan. Zo zou ook de overheid zelf een steentje bijdragen aan het weer spekken van de zieltogende staatskas.”

     Dit duidt er in elk geval op dat Rutte I, het christen-liberale kabinet, en Rutte II, het liberaal-sociaal kabinet, voornemens waren te snoeien in het overheidsapparaat. Volgens Harbers is er zelfs voorkomen dat de ambtenarij nóg groter werd.

     “Hij erkent dat van alle grootse ideeën over een kleinere overheid niet veel is terechtgekomen. Toch ziet de liberaal winst: „De ongebreidelde groei hebben we eruit gehaald.””

    2. Beukman

     Proest! Natuurlijk jongen. Je noemt alles en iedereen gewoon “sociaal-democraten”, dan is het hele probleem in één klap verklaard.
     Orwell noemde zulks “Newspeak”.
     Waarom ga je niet een stapje verder? Hitler was extreem-links, tussen het nazi-tuig dat eergisteren “Heil Bush!” riep en een onschuldige vrouw doodreed, was óók extreem-links.

     Om terug te keren op eigen bodem: nog een geluk dat Geurt zijn kopvoddenbelasting er niet door heeft gekregen. Reken maar dat er een hele hoop ambtenaren waren nodig geweest om dat uit te voeren. Zoals de meeste van die leuke law-and-order ideetjes.

     1. K.Dopper

      IJscoman zal Boudoir ook wel extreemlinks vinden, die stelt een forse nivellering van inkomens voor.

      🙂

   2. glazenbol

    Jij zou gezien het liegen wat je toepast een uitstekende VVD-er zijn
    https://www.gemeente.nu/bestuur/financien/verkiezing-2012-standpunten-over-ambtenaren/

    1. Guus Geluk

     Ik begrijp niet waar je op doelt.

     1. glazenbol

      That,s the story of your life

 6. Ni28

  Ik zeg het altijd, GELD ZAT! Alleen de besteding van het geld mankeert een heleboel. Er zijn vele bodemloze putten in het binnenland en het buitenland. En dan moet de belasting omhoog en van alles wat nodig is voor een maatschappij moet afgebouwd worden. Onkunde, corruptie en politieke stokpaardjes heersen in het land.

 7. poldi

  @K.Dopper noemde Mark Rutte recentelijk briljant.
  Hij is zeker briljant, maar dan in het liegen en bedriegen.

  1. Guus Geluk

   Poldi, er is helemaal niet gelogen en bedrogen door Rutte. Deze conclusie mist in feite elke grond. Er zijn bezuinigingen opgesteld, maar doordat het parlement en het kabinet voortdurend roept om méér ambtenaren, is de regering er niet in geslaagd fiks in de ambtenarij te snoeien. Nergens is gelogen. Nergens is bedrogen. Alles is volledig transparant.

   1. van Urk

    Rutte liegt dan misschien niet maar hij slaat zijn vuist ook niet weer op tafel om te zeggen: “Ik heb toch gezegd dat er minder ambtenaren moeten zijn i.p.v. meer! “. En zo zijn er meer voorbeelden. Dat is nou het hele probleem met Rutte. Hij roept wel wat maar heeft als staatsman nergens geen controle of moed ergens voor of hij draait om de hele brij heen. Daarom zal hij in de geschiedenisboeken plaats gaan vinden tussen slappe figuren als stadhouder Willem V.

    1. Guus Geluk

     De “leugen” kan dus naar het rijk der fabelen worden verwezen.

     Van Urk, het is nooit een doelstelling van Rutte geweest een kleinere overheid te organiseren. Het is een typisch rechtsliberaal standpunt. Wel is er hervormd en zijn er miljardenbezuinigingen doorgevoerd. Harbers geeft in het artikel aan dat juist de ongebreidelde uitbreiding van de overheid is gestopt en dat de verkleining van de overheid al een rituele dans van 30 jaar is.

     Ik begrijp niet wat je bedoelt met “geen controle”, “nergens moed” of “slappe figuren”. Ik heb het al eens meer gezegd: Rutte is juist uiterst geschikt voor deze zware taak. Hij leidde een kabinet met tegenpolen, voerde moeilijke hervormingen door en bracht bijna alles ten uitvoer wat Rutte II in het regeerakkoord optikte. Een staaltje van zijn vakmanschap is te zien in de verschillende gedogers: hij sloot deals met D66, CU en zelfs de SGP (“zwartekousenliberalisme”).

     Misschien krijgt hij in de geschiedenisboeken nog eens de credits die hij verdient.

  2. glazenbol

   Of iemand als onze smerige forumtrol wiens geestelijke vermogen die van een poffertje niet weet te overstijgen bij machte zou zijn om een helder oordeel over iemand te kunnen vellen!!

 8. Viertel

  Merkwaardig bericht dit. Nog maar een paar weken geleden verkondigden de media dat het ambtenarenkorps flink was gekrompen. Met maar liefst 13.000.

  En dan nu opeens een groei. Wie moet je geloven? Wie liegt er? Rutte, de media, allebei?

  https://www.trouw.nl/home/nederlandse-ambtenaar-is-geen-inefficiente-luilak~ae498f5a/

  Er valt geen chocolade van te maken.

  1. sjun

   Zeker wel, zowel Rutte als daarbij aangehauchte media hanteren nieuwspraak. Je moet hen omgekeerd verstaan om zicht op de werkelijkheid te krijgen.
   Zo wordt islam is vrede dan islam is oorlog; Europa levert geldt op wordt dan Europa besteelt u nog dor de achterdeur van geldontwaring nadat ze uw pensioen vast hebben opgedeeld. Diversiteitsbeleid betekent in werkelijkheid beleid gericht op islamisering met achterstelling van de oorspronkelijke bevolking die vooral de cumulerende rekeningen krijgt doorgeschoven. Moeilijk is het niet als je de vertaalslag weet te maken.

 9. Ruud562

  Minder ambtenaren, minder overheid. Ja, gevolgen zien en ervaren we:
  Defensie ligt op zijn gat, idem politie, brandweer uitgekleed, voedselveiligheid is een farce, gezondheidszorg idem.
  Hoezo minder overheid???

  1. glazenbol

   Sommigen schijnen niet in te kunnen/willen zien dat er een wezenlijk verschil is tussen uitvoerende ambtenaren en regelambtenarren, en zolang het snijden in het ambtenarrenapparaat overgelaten word aan de regelambtenarren zelf zal de benodigde ambtenaar de dupe zijn omdat de nutteloze ambtenar nooit in zijn eigen vlees zal gaan snijden!!

 10. Bes Tolen

  N128 stelt het heel juist.

  De bevolking is voor het grootste deel onnozel of geeft eenvoudig de politiek op omdat men er niet in gelooft en wenst zoveel mogelijk uit te bannen wat wel profiteurs van de politiek een vrijkaart geeft. Gemakshalve wordt, niet in minst door overal aanwezige eenzijdige de feiten verhullende politieke beïnvloeding, op de oude partijen gestemd. Wat het land grote schade berokkent. Het ontstaan en bestaan van kritische politieke partijen, die misstanden willen opruimen, wordt en dat meestal op onoorbare wijze, al tientallen jaren massief tegen gegaan. Dat moet dan democratie heten.
  Daarenboven is er nog de EU, die voor Nederland (en Duitsland!) onder meer uitermate schadelijk is vanwege de euro (veel te lage koers voor deze landen), de markten vervalsende lage rente en ruime schepping van liquiditeiten. Veel andere landen lijden onder hetzelfde euvel (daar is evenwel de euro juist slecht omdat ze niet meer kunnen devalueren). We hebben onvoldoende vrije, objectief gecontroleerde geldmarkten.
  We hebben bovendien te maken met grote landen als China, de VS, die er hun eigen financiële politiek op na houden, die tot overwegend kwalijke gevolgen leidt voor onze financiën en economie. Met grote dreiging aan verlies van kwaliteit van arbeid en zelfstandigheid (bijvoorbeeld van bedrijven, die te goedkoop worden verkocht vanwege de euro. Er zou vaak helemaal niet verkocht moeten worden. Geldt ook voor vastgoed op welk gebied wanbeleid is gevoerd). Daar moet de politiek wel adequaat op reageren maar dat gebeurt niet.
  We moeten in Nederland steeds particulier vermogen inleveren maar dat kan huidige regeringen niets schelen. In tegendeel de politiek, het ministerie van financiën en DNB kleden graag de particuliere vermogens uit. Ook van de kleine man waarvan ondertussen een hoog percentage een heel laag, geen of zelfs een negatief vermogen heeft. Overigens ook in Duitsland een probleem. De politiek daar is zelf het grootste probleem. Anders gesteld: die schept wel de grootste problemen.

 11. Bes Tolen

  Van Urk.
  Het was nog veel erger in de Sovjet Unie. In het oude Rusland was het juist de laatste veertig jaar economisch beter gegaan. Dat leidde in grootstedelijke gebieden als van St. Petersburg en Moskou tot betere sociale omstandigheden. Juist dankzij veel ondernemers, die op pakten waar de overheid nogal automatisch verstek liet gaan. Zij bouwden en masse woningen maar bouwden ook ziekenhuizen en meer collectief te gebruiken spul. Wat deden de communisten hierop? Wel zij moorden in de eerste jaren van hun revolutie deze ondernemers uit om vervolgens tien jaar later hun kinderen te vermoorden.
  Trotzky liet in de eerste jaren minstens honderdduizenden vermoorden waarvan zeker honderdvijftigduizend jongeren, die geweigerd hadden als soldaat in het Rode leger dienst te nemen.
  Overigens was de leiding van de communistische partij niet in handen van etnische Russen. Dat moet ook eens worden gezegd want dat wordt ook in het Westen altijd al onder de dekmantel gehouden. Opzettelijk naar mijn idee. Het smerige communisme bewijst ook maar weer dat minderheden vaak op uiterst gewelddadige wijze de grote meerderheid onderdrukken. Nederlandse politici zullen met die waarheid wel moeite hebben. Rusland heeft altijd veel last van binnen vallende gewelddadige etnische minderheden ondervonden. De Russen hebben eeuwenlang hun bevrijding moeten bevechten. Het Westen, met name Engeland (en later in het verlengde de VS) en ook Frankrijk hebben Rusland altijd daarbij dwars gezeten. [Dat heeft in oorsprong te maken met oude Roomse politiek]. Het voormalige Duitsland uit de Eerste Wereldoorlog heeft ook slecht gehandeld door Lenin naar Rusland te laten brengen hoewel gesteld moet worden dat het oude verkalkte tsarenrijk Rusland heel dom zich met Engeland en Frankrijk had verbonden.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.