Woedende Geert Wilders: ‘Niet de Nederlandse maar de Saoedische vlag wappert op het Kurhaus’

Geert is niet blij.

PVV-leider Geert Wilders is alles behalve blij met het feit dat het Kurhaus in Scheveningen vandaag in Saoedische sferen verkeert. Sterker nog, hij is boos. Heel boos:

Het feit dat de islamitische geloofsbelijdenis en een zwaard erop staan is nogal wiedes. Zo ziet de officiële vlag van Saoedi-Arabië er nou eenmaal uit. Het Kurhaus kan de Saoedi’s moeilijk verzoeken om die twee dingen er eventjes vanaf te halen omdat Wilders dat toevallig niet zo plezant vindt om te zien.

In 2015 gebeurde precies hetzelfde. Toen leerde navraag dat er op dat moment een themadag over Saoedi-Arabië werd gehouden in het Kurhaus. Daarom wapperde die vlag er dus. Die dag werd toen aan het einde van september georganiseerd. Aangezien het nu begin oktober is, is de kans groot dat het gewoon weer een themadag is.

Natuurlijk kun je daar wél een hele hoop van vinden. In Saoedi-Arabië worden vrouwen op grote schaal onderdrukt, worden critici van het regime met stokslagen bestraft, en is de vrijheid van meningsuiting niet-bestaand. Er valt nogal iets voor te zeggen dat het Kurhaus vervolgens niet meewerkt aan de promotie van zo’n land. We zouden ook een beetje raar staan te kijken als er een “Noord Korea-themadag” was. Lekker met elkaar praten over “de Noord-Koreaanse cultuur” terwijl daar miljoenen mensen in concentratiekampen zitten. Mjah. Lijkt me geen goed idee.

Maar ja, dat staat wel weer los van het ontwerp van de Saoedische vlag. Die is wat ‘ie is. Dat Wilders daar niet plezant vindt is verder niet zo relevant.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

54 reacties

 1. DolleDries

  Zolang Nederland er aan verdiend is ieder vlag welkom. Zelfs van koppen hakkers.
  Het is best een schijnheilig landje.

 2. Kiliaan Noppen

  Ach, Geert is weer eens WOEDEND !!!

  1. DolleDries

   Ik kan uit zijn bericht niet opmaken of hij woedend is , alleen dat hij constateert.
   Maar jij wel Dopper.

  2. Ni28

   Belangrijk is hoe lang die Saoedische vlag daar blijft. En wat wordt daar bekokstoofd i.v.m. Nederland.

  3. Ni28

   Jij bent, Dopper, als een dolle stier als je een naam alleen maar hoort of leest. Minachting is jouw enige sterke kant. Ik denk dat je van houdt als je gehaat wordt, hoe meer hoe beter. Zieke genieter bent je. Probeer eens ook normaal te reageren. Zoek eerst het woord normaal op.

   1. Kiliaan Noppen

    Ni28, ik zal niet meer op je reageren. Je bent volstrekt door mij beobsedeerd en komt niet meer verder dan platte scheldpartijen.

    Zoek psychotherapeutische hulp en ik wens je veel sterkte.

    1. DolleDries

     Maar Dopper dat is toch jou opzet mensen uit de tent lokken hier met je pestende manier. Je bent best en zielig persoon, medelijden met jou is best op de plek.

     1. Floris

      Ziehier het profiel van een psychopaat. Het past Dopper als een handschoen:

      “Agressief en narcistisch:

      Gladde prater/oppervlakkige charme
      Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

      Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde
      Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

      Pathologisch liegen
      Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog weleens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

      List en bedrog/manipulerend gedrag
      Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen, en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent. Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering, en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.

      Gebrek aan berouw of schuldgevoel
      Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

      Ontbreken aan emotionele diepgang
      Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak aan als dramatisch, kortstondig en onecht.

      Kil/gebrek aan empathie
      In al hun gedragingen en meningen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

      Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
      Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.”

      https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/checklist-psychopathy/

      De laatste zin typeert wat Dopper zojuist deed: hij legt de schuld bij Ni28. Die zou een “obsessie” hebben. De waarheid is dat Dopper al van letterlijk honderden mensen hetzelfde te horen heeft gekregen wat hij hier ook te horen krijgt van onder andere Ni28. Psychopaat Dopper ketst dat allemaal terug want hij is per definitie onaanspreekbaar. Zijn vermogen tot zelfreflectie is nihil.

  4. penis aqua di rosa

   En? Jij hebt je woordje wel weer klaar.
   Ik heb mij al jaren terug voorgenomen nooit meer een moslimland te bezoeken en probeer alle producten uit moslimlanden te boycotten. Ben ik dan een PVV stemmer of iemand die gewoon zijn gevoel volgt omtrent de wetten die in die landen de vrouw belemmeren gewoon een individu te zijn? Vrouwenonderdrukking en vrouwenslavernij of spreek ik nu in Eftelingtaal?

  5. penis aqua di rosa

   En? Jij Kiliaan hebt je woordje wel weer klaar.
   Ik heb mij al jaren terug voorgenomen nooit meer een moslimland te bezoeken en probeer alle producten uit moslimlanden te boycotten. Ben ik dan een PVV stemmer of iemand die gewoon zijn gevoel volgt omtrent de wetten die in die landen de vrouw belemmeren gewoon een individu te zijn? Vrouwenonderdrukking en vrouwenslavernij of spreek ik nu in Eftelingtaal?

  6. Top

   Blablablabah!

 3. buitenbeentje

  Michael Van Der Galien speelt voor struisvogel. Zo hebben linkse partijen al tig jaren gedaan.

  DDS: Een swastika, een heilig symbool voor velen: Oooooooh! een vlag van Saudi Arabie, een vlag van moordenaars, verkrachters, onderdrukkers, mishandelaars, pedofielen: moet kunnen!

  1. Top

   Ik krijg de laatste tijd, inderdaad steeds meer het idee, dat van G, in het geniep steekpenningen aan pakt. Want zijn bijdragen zijn enigszins verdacht aan het worden?.

 4. DolleDries

  De inmiddels veel gelezen Duitse historicus, journalist, wetenschapper en financieel adviseur Jürgen Fritz heeft een helder en realistisch stappenplan gepresenteerd waarmee zijn thuisland en heel Europa van de ondergang door massa immigratie en islamisering kunnen worden gered. ‘Duitsland en Europa, onze onvergelijkelijke cultuur, democratie en rechtstaat, onze grond-, burger- en mensenrechten worden ernstig in hun langdurige bestaan bedreigd. Hoe kunnen wij deze unieke verworvenheden, alles wat ons lief is, redden en voor de lange termijn zeker stellen?’
   
  Volgens Fritz moeten de Europese volken in de komende jaren besluiten of ze de wil en kracht kunnen opbrengen om hun continent, hun cultuur en al hun gewoonten en gebruiken te behouden, of aan de ondergang zullen prijsgeven. Als we via democratische wijze voor het eerste kiezen, dan kan het te volgen stappenplan er als volgt uitzien:
  1. Strenge immigratiecontrole en vrije zelfbeschikking over wie wij willen toelaten. Simpel gezegd: we laten niemand meer toe die WIJ –dus de burgers- hier niet willen hebben. ‘Niemand, niet één!’ Dit gebod is onlosmakelijk met de soevereiniteit en zelfbeschikking van ieder staatsvolk verbonden. ‘Dit recht mag het volk onder geen beding ontnomen worden door de hegemoniale heersende elite, die de afgelopen jaren –zo niet al tientallen jaren- totaal andere belangen volgen dan het welzijn van de burgers, waarvan tenminste een deel op hen gestemd heeft. De soevereine (burger) mag daarom niet van zijn rechten worden beroofd!’
  2. Afschaffing van al het recht op asiel en alle vluchtelingenrechten. Het bestaande recht op asiel en een vluchtelingenstatus is volgens Fritz ‘compleet uit de tijd en realiteitsvreemd’. De Geneefse Vluchtelingenconventie wordt sowieso niet gevolgd en op zo’n vervormde wijze geïnterpreteerd, zodat de massa immigratie als zogenaamd ‘alternativlos’ aan de Europeanen kan worden opgelegd.
  Alle rechten van mensen om in wat voor land dan ook opgenomen te mogen worden, moeten worden opgeheven. De historicus: ‘Stel dat er een oorlog tussen China en India uitbreekt. Dan hebben we binnen de kortste keren honderden miljoenen vluchtelingen. Wie moet die allemaal opnemen? Dat staat ver van iedere realiteit af.’
  Landen en volken moeten volledig vrij en naar eigen inzicht kunnen beslissen wie in uitzonderingsgevallen wel worden opgenomen. Die vluchtelingen moeten alleen geen enkele klacht- en beroepsmogelijkheid meer hebben. Hierdoor wordt de zwaar overbelaste rechtbanken veel werk bespaard. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard kan ook uit ethisch oogpunt veel zinvoller worden besteed.
  3. Verbod op het uitoefenen van ideologieën die in strijd zijn met de grondwet en de mensenrechten. Het uitoefenen van alle ideologieën, ook religieuze, die in strijd zijn met de grondwet en de mensenrechten wordt verboden. Daarmee wordt binnen een tijdperk van 10 tot 20 jaar een klimaat gecreëerd waarin volgelingen van deze ideologieën en religies zich niet prettig meer voelen, omdat ze hun anti-maatschappelijke overtuigingen niet meer publiekelijk mogen uiten. Dat zal voor velen een aansporing zijn om onze landen weer te verlaten en te remigreren naar gebieden waar de meerderheid wel hun voorkeursideologie volgt. (Nodeloos uit te leggen dat dit vrijwel uitsluitend volgelingen van de islam zal treffen.)
  4. Terugname-verdragen en financiële aansporingen. In de komende jaren wordt geprobeerd om met diverse landen verdragen te sluiten over het terugnemen van migranten die wegens hun ideologie en/of religie en cultuur veel beter daar passen dan hier. Mensen die in hun innerlijke overtuiging geen democraten, republikeinen, mensenrechtenvrienden en mondige staatsburgers (willen) zijn (en anderen dit recht willen ontnemen en hen vervolgens willen dwingen de regels van hun eigen ideologie te volgen), en geen seculiere rechtstaat willen, krijgen financiële aansporingen –plat gezegd oprotpremies- om definitief te vertrekken. Hoe eerder wordt besloten om onze landen te verlaten, des te hoger die premie, en hoe langer wordt gewacht, des te lager. Na maximaal 5 jaar wordt de vertrekpremie opgeheven. Hierdoor worden migranten die onze manier van leven haten, aangespoord om snel een besluit te nemen.
  Conclusie

  Als dit stappenplan 30 tot 50 jaar lang eerlijk, streng en consequent wordt gevolgd, zullen de landen in Europa er tegen die tijd totaal anders uitzien. De rust zal zijn weergekeerd, de angst zo goed als verdwenen, criminaliteit en aanslagen zullen fors zijn gedaald, en mensen en groepen zullen weer op een harmonieuze manier met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten, omdat vrijheid, democratie, zelfbeschikking en respect bij allen weer de boventoon zullen voeren.
  In zo’n samenleving kunnen we degenen die écht hulp nodig hebben steeds beter gaan helpen – alleen niet hier, niet meer bij ons (hoge uitzonderingen daargelaten), maar in hun eigen landen (1). Dan kunnen we hen helpen hun eigen boontjes te doppen en hun eigen landen op te bouwen. En als ze dat niet willen, als ze met rust willen worden gelaten, dan laten we dat zo, omdat wij zelf ook met rust willen worden gelaten.
  Wat ons betreft zijn wij onze kinderen en kleinkinderen verplicht om zo’n stappenplan zo snel mogelijk om te zetten in politiek beleid. Doen we dat niet, dan zal er over enkele decennia helemaal niets meer zijn overgebleven van het vrije, welvarende en stabiele Europa wat we ooit hebben gekend, en wat nu dankzij de door de politiek gewilde massa immigratie en islamisering in groot gevaar wordt gebracht.
   

   1. Floris

    “Doen we dat niet, dan zal er over enkele decennia helemaal niets meer zijn overgebleven van het vrije, welvarende en stabiele Europa wat we ooit hebben gekend, en wat nu dankzij de door de politiek gewilde massa immigratie en islamisering in groot gevaar wordt gebracht.”
    ——————————————————————————
    Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Daarvoor ontbreekt de politieke wil en de politieke moed.

    En DUS…zal in het mooie West-Europa (net als na de ondergang van het Romeinse Rijk) het licht uit gaan. Verarming, verdomming, extreme verharding, polarisering en voortgaande uitholling van welvaart en welzijn zal het gevolg zijn.

   1. sjun

    Andere opties zijn islamisering, enclavisering en uiteindelijk burgeroorlog. Verstandige mensen bereiden zich nu vast voor om verwanten, huis en haard te kunnen verdedigen.

    1. Kiliaan Noppen

     Het echte probleem is dat Sjun vermoedelijk echt meent wat hij schrijft.
     Zover is de paranoïde waanzin al voortgeschreden.

     1. Top

      Blablablabla bahbah bweeeeeeh!

  1. Marija

   Zou geweldig zijn maar is utopie

 5. Duckday

  Het land der verraders

  1. Steve Van der Vekens

   Kop af voor de verantwoordelijken! Kop af, of emigreren naar Istanboel.

 6. Ni28

  Dopper, je reageert maar niet, dat mag. Ik zal wel reageren op elke belediging en minachting die je gaat uiten. Als hier iemand naar de psychiater moet hoort jij al lang opgesloten te zitten. Schelden kan jij als de beste daar kan ik je niet in overtreffen. Ik ken platte scheldpartijen niet die zijn jou eigen. En vooral minachten daar bent je een kei in. En daar blijf ik op reageren en al je namen zullen je niet helpen. Overwin je boosheid met irritante uitingen en ga je gedragen, dan laat iedereen je met rust. Tenzij je van geniet dan is geen hulp meer mogelijk en bent je goed ziek.

  1. Floris

   Zie het psychologisch profiel hierboven. Deze man gaat z’n gedrag niet veranderen. Ik denk ook niet dat hij dat überhaupt kan.

   1. Ni28

    Daar heb je helemaal gelijk in, Floris. Die man is hier met een doel en gaat desnoods over de lijken. Zijn enige doel is om de blog te schaden. Voordat ik DDS begon te lezen las ik op de internet info over DDS. Het zou een schreeuwerige blog zijn. Dan begrijp je waarom als “Doppers” hier mensen irriteren en uit de tent lokken om te schreeuwen. Ik schreeuw nooit maar ik blijf alert op zijn opmerkingen en die blijven niet onbeantwoord. Inmiddels is hij moe van mij dus die uitwerking is er al.

    1. Floris

     “Zijn enige doel is om de blog te schaden.”
     ———————————————
     Dat denk ik niet. Het doel van een psychopaat is om z’n eigen ego te voeden (dat hebben psychopaten het hardst nodig) en anderen zo diep mogelijk te kwetsen. Dopper dat dat a

     1. Floris

      Er ging iets mis.

      Dopper doet dat al jaren op tal van fora en steeds op dezelfde manier. Er zit totaal geen verbetering of verandering in.

      Afgezien van z’n bedoelingen is het netto effect van z’n getrol natuurlijk wel dat steeds meer mensen afhaken. Dat heb ik op tal van fora zien gebeuren en ook op DDS zijn al vele vaste gasten vertrokken.

      In het verleden waren IP-bans nog effectief maar inmiddels is het technisch mogelijk om die te omzeilen. Het gevolg is dat hij niet meer te weren is. Psychopaten lappen alle spelregels aan hun laars en zijn ongevoelig voor de wetten van het fatsoen.

     2. buitenbeentje

      Je kunt als actief moderator posts van trollen gewoon wegjorissen, gebeurt op geenstijl, op het internationale forum dat ik mede modereer, eigenlijk op elk forum van websites die hun verdienmodel niet kapot willen maken door Doppers en aanverwante artikelen.

  2. Dubbele Komma

   Dhimmie doppertje is niet hier om iets te beantwoorden. Dat kan hij namelijk niet. Hij weet niks. Is ongeinformeert en brult voornamelijk zijn socialistische voorbeelden na. Historie en geschiedenis zegt hem niks. Keiharde feiten negeert hij gewoon.

   Dhimmie doppertje. Wilders heeft gelijk. Iemand MOET blijven hameren op 1400 jaar blpedvergieten en geweld. S.a is isis 1.0 hoofden afhakken stenigen handen afhakken. Nooit filmpjes gezien op bv. Liveleak ? Zoek maar eens. Onthoofdingen midden op kruispunten. Openbare stenigingen. Dhimmie dopper adoreert het.

   Saoudie Arabië verschilt niks van isis

   1. Kiliaan Noppen

    @Kromme Komma,
    Waar baseer jij in hemelsnaam de belachelijke beschuldiging op dat ik openbare steniging en onthoofdingen zou adoreren.

    Ben je wel goed bij je hoofd?

    1. Punt50

     Omdat je zelf een smerige moslim bent.

  3. Leolion

   Bravo, Ni28,
   Dopper vertoont reptielengedrag: vechten of vluchten. Doet het laatste bij voorkeur in een andere naam. Je herkent niets anders dan knuppel in het hoenderhok en de lagere school waarschijnlijk niet afgemaakt. Of, het is een redacteur van DDS om kopij te genereren.

 7. Ni28

  8@ Floris, ik ken Dopper zijn praktijken inmiddels goed, hij verdraaid alles, volgens mij lijkt ie al meer op een schroef dan een mens. Hij draait zijn trol gedoe zo op een ander, heb je dat ook gemerkt? Mooi muziek of een mooie schilderij, die kunnen zowat een obsessie voor mij worden maar zeer zeker niet een Dopper. Dat heeft ie aardig overschat, die narcist.

  1. Kiliaan Noppen

   “Mooi muziek of een mooie schilderij”

   🙂

   1. Floris

    De sadistische psychopaat meent weer eens de taalnazi uit te moeten hangen. Wat een zielig mannetje ben je dan.

    Ni28 is afkomstig uit Oost-Europa. Was hij een moslim geweest dan had deze psychopaat er niets van gezegd.

 8. Chauvinist

  ‘Maar ja, dat staat wel weer los van het ontwerp van de Saoedische vlag. Die is wat ‘ie is. Dat Wilders daar niet plezant vindt is verder niet zo relevant.’

  Het is wel degelijk relevant dat Wilders deze vlag niet zo plezant vindt. Een land waar ongelovigen vogelvrij zijn, een land waar lichaamsdelen worden afgehakt, een land waar vrouwen worden gestendigd wanneer ze verkracht zijn en sowieso geen enkel recht hebben, een land dat terreur steunt… Van zo’n land een vlag in Nederland laten wapperen is nartuurlijk van de zotte!

  Dan kun je net zo goed Nazi-vlaggen laten wapperen in Nederland wanneer er een themadag betreffende of bijeenkomst van Nazi’s plaatsvindt.

  1. Pier Gerlofs Donia

   Bijeenkomst van nazi’s zijn verboden

   1. Kodi

    En om dezelfde redenen moeten we de Islam ook verbieden.

 9. DolleDries

  Koran 2:61 Joden zijn slecht; koran 2:65 Allah noemt Joden apen; koran 2:96 Joden hebben teveel begeertes en gaan daarom naar de hel; koran 2:120 Joden zijn niet te vertrouwen; koran 3:183 Joden hebben profeten gedood; koran 3:187 Joden hebben het verbond met God/Allah verbroken omdat ze op gewin uit waren; koran 4:46 Allah heeft Joden vervloekt; koran 4:50 Joden verdraaien de waarheid over God/Allah, zijn leugenaars en God/Allah heeft hen vervloekt; koran 4:55 Joden voorkomen dat anderen moslim worden en gaan daarom naar de hel; koran 4:160 Joden gaan naar de hel omdat zij rente vragen; koran 5:12 Joden zijn oneerlijk en hun hart is verhard; koran 5:57 Maak geen vrienden met Joden; koran 5:59 Joden haten moslims omdat moslims in Allah geloven; koran 5:60 Allah heeft van Joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt; koran 5:63 Joden doen slechte dingen, zoals veroorzaken van oorlog, daarom heeft Allah Joden niet lief; koran Joden zijn slecht omdat zij de Torah niet hebben toegepast; koran 5:68 Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven; koran Joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden; koran Joden maken vrienden met ongelovigen, maar zullen daarvoor gestraft worden; koran enz. enz. enz.

  1. Kodi

   Wie kan er bij het lezen van deze haatverzen nog ontkennen dat Jodenhaat inherent is aan de Islam?

 10. Anna

  Zo ver is het al gekomen . Nog een paar jaren en we zijn totaal onderworpen aan islamitische normen,waarden en een klein groepje EU leiders. Europa is verloren met dank aan kruipende, buigende politici. Zie documentaire “Allah in Europa” van Jan Leyers. Zweden en Denemarken verloren. Wilders waarschuwt al jaren. Maar hij wordt met de dood bedreigd en door politici/media gedemoniseerd.

 11. Anna

  Saoedie. Land met de grootste en zwaarste mensenrechtenschendingen. Schande dat deze vlag hangt in Nederland . Een vlag met het zwaard dat is bedoeld om de “ongelovigen” hun hoofd eraf te hakken en te bestrijden. Politici gaan wel erg ver.

 12. corfo

  Wanneer krijgt dat gebouw nou eens een Nederlandse naam ?
  “Kurhaus” is toch Duits ?
  In Brandenburg (Berlijn) is een “Holländisches Viertel”, dat noemt men daar toch ook niet : “Hollandse Wijk” ?

 13. Guus Geluk

  En nu moeten er kamervragen worden gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.

  “Maar ja, dat staat wel weer los van het ontwerp van de Saoedische vlag. Die is wat ‘ie is. Dat Wilders daar niet plezant vindt is verder niet zo relevant.”

  Precies, eens.

 14. jackvanderveen2

  Waarom houden wij de nederlandse vlag niet in ere op het Kurhaus. Dit kan evenwel tezamen met een vlag of meerdere vlaggen die op dat moment voor activiteiten in en rond het Kurhaus zich voltrekken. Maar immer de nederlandse aan de hoogste top.

 15. jackvanderveen2

  Verder vind ik dat we Saoedie-Arabië, de grootste close bevriende natie van dat Duitse koningshuis in ons land wegens shelloliebelangen, maar zogenaamd nederland aldaar representeren, geen bodem in nederland moeten geven. Zelfs geen dollar vandaar meer hiernaartoe accepteren. Want elke gift zal uiteindelijk hier tot doden nederlanders leiden.

 16. nickname1001

  Wat een poppenkast hier.
  KURHAUS!!!!
  Zeiken over een vlag op een gebouw in Nederland.
  Dat het gebouw een Duitse naam heeft stoort niemand.

  1. DolleDries

   Hele domme opmerking Dopper.

   1. corfo

    @ Dolle D.
    Ik zie van de figuur Dopper, die zich nu weer nickname1001 heeft genoemd, alléén maar ontzettend domme opmerkingen. Is eigenlijk de moeite van het reageren niet waard !

 17. IJscoman

  De voorbode van wat Nederland te wachten staat: straks wappert overal, op alle overheidsgebouwen, scholen en gemeentehuizen deze doodsvlag. De nazi’s begonnen ook heel klein en onschuldig met een hakenkruisbandje om de arm.

 18. EllyD19

  Die vlag is alleen maar provocerend bedoeld, net zoals de hoofddoekjes van jonge moslima’s.
  Een themadag waarop de Arabische vlag moet wapperen, gewoon provocatie.

 19. Ramon

  Beste DDS,

  Dit bericht klopt en wordt ook door meerdere mensen op twitter bevestigd. Kijk naar hoe die vlag daar staat t.o.v. de andere 2 vlaggen die er hangen. Wat is nu eigenlijk het doel van dit nieuws waarbij je vooraf heel snel kan checken of dit klopt? Jullie worden toch niet betaald door de PVV?

 20. Homo erectus

  Voor een themadag kan men ook bij de ingang een bordje neerzetten en hoeft die haatvlag helemaal niet te wapperen.
  Geert heeft dus gewoon gelijk. What’s next? IS themadag en de zwarte vlag uit?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.