Martin Bosma veegt de vloer aan met Alexander “leve de republiek Amsterdam” Pechtold

In Spanje worden politici opgepakt voor dit soort leuzen.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van D66 Amsterdam mocht Alexander “Penthouse” Pechtold het feest openen. Hij deed dat met een “leve de republiek Amsterdam!”

Blijkbaar vond hij dat zelf heel grappig. Eerder lieten D66’ers eerder weten dat als de PVV in de regering zou komen en de grootste partij van het land zou worden, Amsterdam zich onafhankelijk moest verklaren. In Spanje word je opgepakt voor dat soort uitspraken, maar in Nederland vinden D66’ers dat soort opruiing blijkbaar volkomen normaal.

Gelukkig is de altijd scherpe Martin Bosma er nog. In één tweet ontmaskert hij Pechtold en zijn radicaal-linkse hobbyclub als de hypocrieten die het zijn:

Zo. Steek die maar in je zak, Alexander.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

70 reacties

 1. DolleDries

  Die Alexander Penthouse is na de ontmaskering als een corrupte politicus knap in de war.

  1. meanstreak2099

   en helaas nog steeds geen reden voor zijn ontslag

 2. Paaldanseres

  Heerlijk. Martin Bosma altijd +heelveel

 3. napels

  Die corrupte arrogante diknek geniet er alleen maar van als hij deze omkoperij bij iedere nederlander oneindig onder de neus kan douwen,de complete regering,kijkt net de andere kant uit.we laten het gewoon gebeuren.

  1. denk eens na

   poppen kast

   1. hans-e-pans

    Ala ik dat hoofd van Alexander Penthouse zie als foto of als filmpje dan moet ik altijd aan een zo’n ouderwetse glimmende latex etalagepop denken.

 4. Zout

  Valsheid in geschrifte en belastingfraude gepleegd door Alexander Pechthold

  Aan het verschuldigde bedrag aan overdrachtsbelasting genoemd in de op vier januari 2017 verleden notariële akte ad € 1.545,- kan in dit verband geen enkele betekenis worden toegekend, nu dat bedrag slechts is vermeld ter versluiering van het zicht op de omvang van de daadwerkelijke verkrijging door verdachte Alexander Pechthold.

  Immers, de daadwerkelijke waarde van de verkrijging ex de eerste zin van artikel 5 lid 2 van voormelde notariële akte vrij van huur, pacht en/of andere aanspraken tot gebruik het appartementsrecht gelegen aan de Seinpostduin 543 te Scheveningen in vrije staat had blijkens het aan voormelde notariële akte gehechte taxatierapport een waarde in het economisch verkeer in vrij opleverbare staat ad € 225.000,-,
  waarover twee procent overdrachtsbelasting is verschuldigd zijnde een bedrag

  ad € 4.500,-. In voormelde notariële akte is ex de tweede zin van artikel 5 lid 2 de tussen verdachte en de schenker bestaande pachtovereenkomst op vier januari 2017 geëindigd.

  Door niettemin bij voormelde notariële akte te verklaren dat ter berekening van de maatstaf voor heffing van de verschuld igde overdrachtsbelasting vanwege een in voormelde notariële akte vermelde pacht aan verdachte een veertig procent lagere waarde in het economisch verkeer geldt, te weten € 90.000,- waardoor de waarde € 135.000,- bedraagt, heeft verdachte artikel 21,lid 11,van de SW overtreden.

  In dat betreffende wetsartikel is bepaald dat indien het een verkrijging krachtens erfrecht (waartoe ook schenking behoort) van een onroerende zaak betreft waarin de verkrijger op het moment van overlijden van de erflater woont, wordt bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer daarvan geen rekening gehouden met die bewoning, wat blijkens haar tekst ook van toepassing is indien de bewoning is gebaseerd op een huurovereenkomst.

  Blijkens de wetsgeschiedenis van dat vanaf één januari 2006 van kracht zijnde wetsartikel schrijft de wetgever een waardering in vrij opleverbare staat voor in alle gevallen waarin een onroerende zaak door de erflater, de schenker of de verkrijger werd bewoond, ongeacht of die bewoning berust op een huurrecht, een recht van vruchtgebruik of enig ander (juridisch afdwingbaar) recht.

  Daarnaast wordt vastgesteld dat verdachte vervolgens ter verdere vermindering van overdrachtsbelasting ten onrechte is uitgegaan van een de overdrachtsbelasting verminderd zakelijk recht (waaraan echter geen reële betekenis kan worden toegeschreven)

  1. eRik2017

   @Zout
   Ik weet niet of Cöde, Güz en Jançsün dit kunnen lezen hoor!
   Hebben ze zich al gemeld?
   In elk geval zal er best een reactie komen dat zij echt garanderen dat het gewoon prive is.

   1. Zout

    @eRik: Ik ben blij dat de wet geen onderscheid maakt, een misdrijf is een misdrijf.

    1. corfo

     @ Zout.
     Klopt, de WÉT maakt geen onderscheid maar “politici” en “rechters” wel !
     Ik weet welhaast zeker dat Penthouse Pechtold hiermee wegkomt.

   2. Bloem

    Onze huis antisemieten en Guus houden zich stil

    1. Mart

     Mischien allemaal tegelijk aan de schijterij….uiteraard op de zelfde pot.

     1. Bloem

      Housewarmingparty bij Alexander Penthouse

     2. eRik2017

      Dan hoop ik wel dat Spaanse Cöçk zijn handjes wast!

  2. Ben Zine

   @Zout
   Alexander Penthouse is gewoon een ordinaire fraudeur. Linkse praatjes, anderen de maat nemen, maar wel stiekem de boel foppen. Heel fout mannetje.

   1. Meester Kong

    Bewijs graag ..

    1. Vit

     Kudt daar heb je nummer twee of drie kan ook, het kan zelfs vier zijn.

     1. Abri079

      Vit,
      MPS is een heel vervelend iets. Er zijn wel mensen aangetroffen die boven de tien personen in zich hadden.

    2. eRik2017

     @Mestür Kçöng
     Heel grappig dit. Onlangs vroeg je ook al om bewijs in de stelling of Penthouse Pechtold fout was bij het accepteren van zijn appartementje. Toen werd je al uitgelegd dat er geen bewijs kan zijn omdat in de procedure geen onderzoek wordt ingesteld, en dfe betrokken persoon zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.
     Dan vanmiddag de vraag om bewijs voor de stelling en aanname dat Rutte opvolging van Juncker beoogd, net zoiets.
     En nu neemt Zout de moeite een onderbouwd verhaal op te stellen, en je vraagt weer om bewijs.
     Dat is niet debatteren, maar niet lzen/luisteren maar pro-actief zuigen.
     Zeker voor iemand die bronnen gebruikt als locale kerksuffertjes.

     1. Guus Geluk

      U meent dat ik één en dezelfde persoon als Kong bent, eRik2017?

      U hebt het mis.

     2. eRik2017

      @Güz Gülüçk
      Had ik hier jouw naam genoemd? Wel grappig dat jij gaat antwoorden voor Mestür Kçöng. Dat deed je eerder ook al.
      Zout komt zo. Wij dienen alleen geen klacht in, wij vinden het wel grappig.

      Wat is het vanavond? Broodje kebab op de hoek? of gewoon lekkere stamppot boerenkool vandaag, met een kuiltje in het midden voor de jus?

     3. Guus Geluk

      eRik2017, je spreekt Meester Kong aan op een debat dat ondergetekende vanmiddag voerde. Meester Kong is niet dezelfde persoon als mijzelf, Guus Geluk.

      Ik vermoed dat je aan het trollen bent.

     4. eRik2017

      @Güz Gülüçk
      De pot verwijt de ketel…..

     5. Guus Geluk

      Het zal wel eRik2017 van Zoutenbaaz.

     6. Zout

      Een debat tussen Anne Scheur Dekker en The Hiddema of Thierry lijkt mij wel een optie. De verliezer vertrekt…

      https://www.youtube.com/watch?v=PX3TmFQzS0A

  3. Meester Kong

   Is er al door @zout al een aanklacht ingediend ?

   1. corfo

    @ mr.Kont.
    Volwassen worden meester !!

  4. Duke

   Had Pechtold niet het blote eigendom gekregen waarbij de schenkende Canadees het vruchtgebruik (zakelijk recht) hield?
   21 lid 11 SW: “De waarde van hetgeen onder de LAST van een VRUCHTGEBRUIK, een beperkt recht of van een periodieke uitkering wordt verkregen, wordt gesteld op de waarde in onbezwaarde staat, VERMINDERD MET DE WAARDE VAN DIE LAST”.
   De waarde van het vruchtgebruik mag je dus verminderen op de waarde van de woning om tot de waarde van het verkregen bloot-eigendom te komen.
   Dit artikel betreft de maatstaf van heffing voor het verschuldigde SCHENKINGSRECHT. Voor de maatstaf voor de OVERDRACHTSBELASTING moet je zijn bij artikel 9 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
   “De belasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak of het recht waaraan deze is onderworpen, waarop de verkrijging betrekking heeft. De waarde is ten minste gelijk aan die van de tegenprestatie”.
   De overdrachtsbelasting mag je salderen met het verschuldigde schenkingsrecht (Artikel 24 lid 2 SW).

 5. corfo

  Degene die denkt dat Penthouse Pechtold de enige “politicus” is die corrupt is of belastingen ontduikt : hij steke zijn hand op.
  Al veel vaker gezegd : wij, de échte Nederlanders, worden “geregeerd” door maffiosi, het hoofdkantoor is gevestigd in den Haag.

 6. jan_nijhof

  In dit hol van naief rechts ga ik het fijntjes opnemen voor Alexander Pechtold. Eerder heb ik elders al eens aangegeven dat heer Bosma over hetzelfde onderwerp de plank volkomen missloeg met zijn verwijzing naar onze Grondwet. Voor wie dat herhaald wil zien, een klein verzoek voldoet. De man ratelde namelijk uit zijn niet begrijpend nekje.

  Nu zijn lachwekkende verwijzing naar Spanje en de nig lachwekkender typering dat het “de vloer aanvegen” was. Een partij voor de vrijheid die zegt prat te gaan op de vrijheid vanmeningsuiting, die ontstaan is uit een partij voor vrijheid en democratie maar de democratie maar, niet alleen uit de naam wegliet maar ook niet toepaste binnen de partij, die partij dus maakt bezwaar tegen een stellingname (vrijheid van meningsuiting!) van een partij die juist Democraten tot naam koos, een stellingname via alleen een democratisch referendum tot uitvoering kan komen. En dat onder verwijzing naar Spanje waar politici die een door referendum tot stand gekomen democratische keuze tot uitvoering willen brengen. Hetzelfde Spanje waar de PVV over sprak als rotte vis toen Spanje afhankelijk was van Europeese hulp. Meneer Bosma is niet zo slim, hij vertrouwt zelfs de kiezers niet (maar hij werd ook niet gekozen, hij glijdt mee op de stemmen van despoot Wilders). Met zulke volksvertegenwoordigers wordt de Republiek Amsterdam nog eens een serieuze optie.

  1. DolleDries

   Met zulke volksvertegenwoordigers wordt de Republiek Amsterdam nog eens een serieuze optie.

   Ik ben helemaal voor ,als ze de schuld van 4 miljard ook meenemen. Hek er omheen en wegwezen..

  2. Abri079

   Beste Jan,

   Het referendum in Barcelona was volgens de Spaanse rechter in strijd met de grondwet en derhalve ongeldig.

  3. Holland

   Is Trol134 nu al weer terug?

   1. Zout

    @Holland: Zou Wimşelşün Çöde een nieuwe nick hebben?

    1. Abri079

     We gaan het ontdekken de komende tijd. Wij wel. Groep Kong vast niet.

 7. corfo

  Witte boorden criminaliteit raakt nóóit uit de mode.

 8. Mart

  Dit stuk ”ONKRUID” A Penthouse geeft dus aan gèèn nacionalist te zijn.. ..een twee drie, verkocht de hele bubs aan de hoogst biedende is zijn leuze.

 9. Meester Kong

  Humor van bossie en Pechie.
  Door DDS als voer aangeboden voor de trouwe PVV en PvD aanhangers.
  Netjes 🙂

  1. DolleDries

   Maar Sarko hoe zit het nu bij de SP met Harry. Jij als trouw lid moet dat toch weten.

  2. eRik2017

   @Mestür Kçöng
   Wat heeft dit te maken met PVV en FvD aanhangers?
   Onafhankelijk of jij mij in een hokje wil plaatsen, vind ik er niets mis mee dat er aandacht wordt geschonken aan deze vreselijk flauwe treitergrap van een politicus die zijn de belofte aan zijn kiezers door de wc heeft gespoelt, regeert met rechts en in de hoofdstad zijn liefde uitspreekt voor links, zijn grote liefde Femke Halsema zelfs tipt als Burgemeester, en vooralsnog ervanuitgaat dat zijn partij weer de grootste wordt.

   1. Zout

    @Erik: Meştür Kçönğ probeert het wel maar kan het niet, net als Wimşelşün Çöde. 😉

    1. eRik2017

     Ik denk wel dat Wimşelşün Çöde straks weer opduikt, want. OOHH ik heb een spelfout gemaakt!
     Mestür Kçöng is trouwens wel heel erg actief vanavond hoor! Ik denk dat hij een pilletje heeft gehad waardoor hij een beetje van de kaart is geraakt.
     Binnen een uurtje weet hij de weerzin van iedereen op zijn hals te halen. Ik denk dat het zo erg is dat hij zijn PC en iPad van de buren niet meer weet te vinden om zijn eeneeige veirlingbroers te kunnen vertegenwoordigen.

     1. Zout

      Het is inderdaad wel stil aan de overkant.

     2. eRik2017

      @Zout
      Kijk jij eens op de webcam van de Erasmusbrug of er iemand in zijn eentje met een rode vlag staat te zwaaien!
      Dat zou de afwezigheid verklaren, toch?

   2. Fortiori

    Ja, hier moet ik toch weer denken aan Taalmeesters. Of Staalmeesters.

 10. Florissa

  Je hebt er weinig mensenkennis voor nodig ,maar alleen al je de kop van deze proleet ziet ,zegt genoeg dat het een ras bedrieger is .

 11. EllyD18

  Martin bosma is altijd goed.
  En Pechtold meent dat alleen Amsterdam belangrijk is. Verkeerde denkwijze van dit mannetje, laat zien hoe oncapabel hij is als politicus.

  1. Abri079

   In iedere groep heb je wel iemand die wordt gepest. Is het niet vanwege de haar kleur, het dragen van een bril of het feit dat hij/zij niet tot de slimsten van de klas behoort.

   Wat de heer Bosma doet is niet erg aardig. De domste van D’66 plagen. LOL

   Als PP Amsterdam zo belangrijk vindt stel ik voor dat we zijn appartement los bikken en naar Amsterdam sturen. Mag hij daar gaan wonen en blijven. Zijn wij hopelijk van hem af.

 12. corfo

  Mijn echtgenote zag bovenstaande foto van Penthousje en zei : “Ik houd niet zo van nachtuiltjes, hoe bestaat dat zo’n jongetje nog een meisje vindt ?”
  Ik kon haar geen antwoord geven.

 13. P.Sisterons

  Aan zijn doppen te zien staat Kereltje stijf van de doop.

 14. nienke

  Onbetrouwbare ogen, het is een sluw gewiekst mannetje.

  1. Zout

   @Nienke: Jouw intuïtie laat je niet in de steek, vaak is dat bij dames een goede graadmeter. Ik neem tenminste aan dat je een dame bent.

 15. Feit

  Is KCode dood?

  1. Zout

   @Feit: Ik zie een paar nieuwe nicks voorbijkomen. Maar een even kijken of Wimşelşün Çöde echt is overleden.

  2. Heinz

   Vermoed U handel? Uitvaartbranche ?

 16. Farn

  Als ik die foto bekijk, zie ik het schaamrood op zijn gezicht, van deze uitspraak. Nog even verder schamen en hij vliegt vanzelf in brand.

 17. nienke

  Zout.

  Ben inderdaad een dame, een oude dame bijna 80, een boel mensenkennis dacht ik zo.

  1. Abri079

   Welkom Nienke,
   Iedereen is welkom zeker als men zoveel levenservaring heeft.
   Veel plezier en leesgenoegen.

  2. Zout

   @Nienke: Wat leuk om te weten/horen. Van harte welkom, ik hoop veel van uw hand te lezen.

  3. eRik2017

   Welkom! Ik sluit mij aan bij Zout! Da’s me maat hier, al zal ene Güz Beuçköy dat wij dezelfde zijn, maar dat merk je vanzelf.

   1. Zout

    @Erik: Beüçköy… Whoehahaha! 😛

    1. eRik2017

     Hahahahh , ja tooochhh? 😛

  4. loes530

   Welkom nieke

 18. DirkSteen

  Alexander “Penthouse” Pechtold het feest openen. Hij deed dat met een “leve de republiek Amsterdam!”

  Die Pechthold is toch hartstikke gek (geworden)!!!!!

  1. Frits Jansen

   “Republiek” staat voor “res publica”, de openbare zaak.
   Menen die Nederland willen teruggeven aan de Nederlanders zouden er ook voor moeten zijn Amsterdam terug te geven aan de Amsterdammers.
   En de extreem-rechtse reaguurders op deze site kunnen opgelucht adem halen als het extreem-linkse Amsterdam de Nederlanden verlaat.
   Het is sowieso altijd een nep-hoofdstad geweest, want overal elders is de hoofdstad de stad waar de regering zetelt. In de VS zijn dat vaak nogal onbekende stadjes. Wist u dat de hoofdstad van de staat New York “Albany” heet?

 19. nienke

  @Abri 079 en Zout.
  Bedankt, leuke site.

 20. Babaji538

  Het maakt op mij geen enkele indruk,
  om indruk proberen te willen maken.
  Petra Hermans

 21. Hastalapasta

  Alexander shit for brains Pechtold. Meer moet dat niet zijn toch?

 22. Frits Jansen

  Van der Galien heeft – evenmin als Martin Bosma – enig gevoel voor humor. Het Spaanse separatisme is serieus, het Amsterdamse separatisme is een grapje, dat begrijpt iedereen.

  Wie doordenkt zal zich realiseren dat ons land door de Franse bezetter rond 1800 werd omgevormd van een federatie van de min of meer onafhankelijke Zeven Vereenigde Nederlanden (opgericht in 1589) werd omgevormd tot een eenheidsstaat – die werd bestendigd in de Grondwet van 1848, die in hoofdzaak nog steeds van kracht is.
  Het zou te overwegen zijn om die structuur terug te brengen. Om de macht van “Den Haag” te breken. Want laten we wel wezen, het vertrouwen in “Den Haag” is nog kleiner dan het vertrouwen in “Brussel”. Nederland is ook behept met een probleem dat wel landen hebben: dat één grote provincie (de Hollanden) de rest van het land knechten. Dat kan fout aflopen. In Duitsland was Pruisen dominant – zodat ze na de Oorlog niet wisten hoe snel ze dit land moesten opsplitsen, en bij de Duitse hereniging is er andermaal voor gewaakt geen dominante Länder te creëren. Tegen de dominantie van Beieren – zo groot als de Benelux – werden Baden en Württemberg gefuseerd, om tegenwicht te creëren.
  De moraal is dat Nederland heel snel moet worden opgesplitst in onafhankelijke deelstaten – zoals we die ook voor 1798 hadden. Alleen zo kan de macht van “Den Haag” worden gebroken.
  Of Amsterdam dan nog apart gezet moet worden weet ik niet. In Duitsland is Berlijn een aparte deelstaat, al doet die veel samen met het omringende Brandburg.
  In de VS is rond Washington DC een apart mini-deelstaatje gecreëerd: daar staan die “DC” voor: District of Columbia. Het idee was dat als de hoofdstad zich in een gewone deelstaat zou bevinden, het bestuur van die staat in zeker opzicht boven de federale regering zou staan, zodat bijv. de burgemeester van Washington DC landelijke wetten zou kunnen doordrukken of tegenhouden.
  Het zou me wel grappig lijken als Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, het Parlement in een bepaalde richting zou dwingen, met het dreigement dat anders de vergunning voor het Parlementsgebouw wordt ingetrokken. Bij voorbeeld met de wet BEBOP, die ook (andere) louche ondernemers weert.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.