D66

Het lijkt wel een nooit eindigende nachtmerrie: de destructieve politiek van D66 die ons eens trotse land naar de rand van de afgrond duwt. Onder het mom van 'vooruitgang' en 'liberalisme' bedrijft deze partij een politiek die alles behalve liberaal is en zich juist richt op het ondermijnen van de Nederlandse identiteit, cultuur, en waarden.
Bij De Dagelijkse Standaard hebben wij er genoeg van. Het is tijd om de harde waarheid over D66 onder ogen te zien en te delen met onze lezers.

Een Partij zonder Principes

Het is niet meer dan juist om te beginnen bij de kern van wat D66 zo verwerpelijk maakt: een totaal gebrek aan principes. Of het nu gaat om referenda, onderwijs of immigratie, D66 wisselt van standpunt als een windvaan die de richting van de politiek correcte wind volgt. Het volk? Dat komt bij D66 op de tweede plaats.

De Schijnheilige Democratie van D66

Hoewel D66 de 'D' in hun naam draagt als een baken van democratie, zijn hun acties allesbehalve democratisch. De partij die ooit pleitte voor referenda heeft de Nederlandse burger verraden door de intrekking van het raadgevend referendum te steunen. Een schandvlek op de Nederlandse democratie die niet snel zal worden vergeten.

Een Onverantwoord Immigratiebeleid

D66 wil ons doen geloven dat hun immigratiebeleid humaan en verantwoord is. Maar wat zij zien als 'tolerantie', zien wij als een recept voor chaos, ontwrichting en de erosie van onze nationale identiteit. Door de grenzen wagenwijd open te zetten, wordt de integratie ondermijnd en onze sociale cohesie bedreigd.

Onderwijs in Verval

Het onderwijs is de ruggengraat van onze samenleving, maar onder de invloed van D66 lijkt het meer op een wrak. De nadruk op 'gelijkheid' en 'inclusiviteit' heeft geleid tot een neerwaartse spiraal waarin excellentie en prestatie worden bestraft. We leren onze kinderen niet meer om te streven naar grootsheid, maar om zich te conformeren aan middelmatigheid.

Conclusie: D66 als Katalysator van Ons Nationale Verval

D66 is geen partij van hoop, vernieuwing of vooruitgang. Het is een partij van verval, van het ondermijnen van de waarden die ons land groot hebben gemaakt en van het verkwanselen van de toekomst van onze kinderen.
Het is onze plicht als bezorgde burgers om tegen deze gevaarlijke ideologie op te staan en de ware aard van D66 aan het licht te brengen. Want de dromen van D66 zijn de nachtmerries van de echte Nederlanders. Bij De Dagelijkse Standaard zullen we niet rusten tot deze schadelijke politieke kracht ontmaskerd en verslagen is.