Schandalig! GroenLinks wil het ‘bespreekbaar maken’ om ouderen voortaan niet meer te opereren

Ach ja, die kosten toch alleen maar geld.

Het is ziekelijk, maar GroenLinks heeft een nieuw ziek plan, eentje waar D66 ongetwijfeld wel oren naar heeft. De partij wil dat ouderen voortaan niet meer geopereerd worden. Want dat zou zielig voor henzelf zijn en vooral heel veel geld besparen. I kid you not:

Tegelijk pleit GroenLinks er deze maandag in een initiatiefnota over ouderenzorg (‘Lachend Tachtig’) voor dat iedere oudere die in het ziekenhuis terechtkomt voortaan gescreend wordt op kwetsbaarheid, onder meer om zo onnodige ‘overbehandeling’ te voorkomen. Dat is volgens de politieke partij beter voor ouderen – die vaak helemaal niet in de ‘behandelmolen’ terecht willen komen – en het kan ook helpen de zorgkosten te beperken.

Toen D66 al die idiote plannen voor ‘euthanasie’ voor ouderen promote werd ons verteld dat het echt niet zo is dat de partij — en andere linkse clubs — afwillen van ouderen. Welnee! Het is om hen te hélpen. Het was allemaal in hún belang. Echt waar.

En nu dit.

Hilarisch genoeg wordt zelfs dit door verzekeraars verpakt als ‘we doen het vóór ze.’ Ja, echt waar:

Van de ouderen die werden opgenomen in het ziekenhuis, was 20 procent drie maanden later overleden en nog eens 20 procent fors verzwakt. „Dat vonden we best veel”, zegt internist-ouderengeneeskunde Simon Mooijaart (LUMC)… Het ziekenhuis benadrukt dit te doen om de groeiende groep oudere patiënten te behoeden voor belastende medische behandelingen. Die kunnen riskant zijn en hebben niet altijd zin als iemand al zo kwetsbaar is.

Ja, ja. Houd maar op. Het is ons allen duidelijk waarom jullie dit willen: geld, geld, geld. Drie maanden extra leven is voor heel veel mensen fantastisch. Het geeft ze 90 dagen om extra te genieten van het leven, van de kinderen, van de kleinkinderen. Die drie maanden zijn geen straf, maar een fantastische extra.

Een kind begrijpt dat nog, maar ja, ziekenhuizen, verzekeraars en politieke partijen moeten toch een trucje verzinnen om hun plannetje om ouderen sneller de dood in te jagen te verkopen. En dus komen ze hiermee.

Leuke partij hoor, die club van Jesse Klaver.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

82 reacties

 1. Frits Jansen

  Artsen zijn al lang alert op overbehandeling.
  Het gevaar bestaat echter dat ziekenhuizen financieel zo in de penarie komen dat ze af en toe stiekem toch een overbodige behandeling doen, vanwege het geld.
  Zo verwijderde de oogarts een wrat op mijn ooglid, een operatie die ook (de assistente van) een huisarts kan doen. Maar ik durf geen ruzie te maken met mijn oogarts.

  Al met al leidt ongecontroleerde marktwerking tot overbehandeling, niet omdat dokters niet verstandig zijn.

  1. ayreonaut

   Ik verdenk de artsen er ook van opzettelijk fouten te maken, zodat er extra veel nabehandelingen “noodzakelijk” zijn

   1. Peter Selie

    Ja ben het met je eens, zelf mee gemaakt, want elke behandeling brengt geld in het laatje. Nu zal niet iedere zelfrespecterende arts, specialist opzettelijke grove fouten maken want die leiden meestal tot nader onderzoek. Het punt waarom het mijns inziens gaat dat het hele systeem van de geliberaliseerde zorg verrot is tot op het bot.

    1. penis aqua di rosa

     Ik zag vanmorgen nog per ongeluk een foto van die vent die zijn vinger in zijn keel stak om kotsen uit te beelden. Aan die hebben wij het geheel verrotte ziektekostenbeleid te danken.

   2. Ni28

    Door de marktwerking in de gezondheidszorg zou het kunnen gebeuren maar een arts handelt naar zijn afgelegde eed. Ik denk niet dat het zo werkt als jij schrijft maar je komt helaas ook minder goede artsen tegen. Dat weet ik wel.

   3. Janna47

    Als u niet op de hoogte bent hoe het werkt, dan liever geen commentaar.
    Nabehandeling wegens verkeerde behandeling levert niet meer kosten op kan ik u melden.

    1. ayreonaut

     Voor wie niet? Het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de apotheker, de patiënt zelf, zijn werkgever?

     Er zijn meer partijen betrokken bij een patiënt dan alleen het ziekenhuis of de zorgverzekeraar.

     Gaan zij de werkgever van deze patiënt compenseren voor de langere tijd dat hij/zij uit de roulatie is?

     Wordt de patiënt gecompenseerd voor de extra kosten die gemaakt worden vanwege het inhuren van thuiszorg, omdat hij/zij dat altijd voor zijn/haar rekening nam.

     Als u niet op de hoogte bent van hoe het werkt, dan liever geen commentaar

     1. wheelboy

      Ayreonaut

      Ik verdenk de artsen er ook van opzettelijk fouten te maken, zodat er extra veel nabehandelingen “noodzakelijk” zijn.

      Dit verwijs ik meteen naar de vuilnishoop .Geen een arts die dat zou doen . Ten eerste als ze teveel fouten maken kunnen ze hakkies maken voor het medisch tuchtcollege .En zit het ziekenhuis met een te hoog sterftecijfer of fout marge .Dan ook worden ze op hun vingers getikt .EN in slechtste geval einde oefening voor bepaalde operaties .Daarbij is het Arts zijn voor de meeste nog steeds een roeping . Ik vind het erg dat je zo over medici denkt .En ja zoals overal zitten er rotte appels tussen . Zelf zat meegemaakt wat dat aangaande .

  2. Ni28

   Ik zou de oogarts meer vertrouwen dan een huisarts. Die kan je oog samen met de wrat meenemen. Laat de huisartsen geen snijwerk doen daar hebben zij niet voor gestudeerd.

   1. penis aqua di rosa

    Zeker de doktersassistente niet. Snijbevoegdheid is aan artsen voorbehouden.
    Een wrat door een assistente laten aanstippen, moet geen probleem zijn.
    Ik bepaal zelf wie het mes hanteert en niet willen luisteren, zoek ik het hogerop! Second opinion is er niet voor niets. Ik weet waar ik het over heb.

 2. J.C.

  Als de uitgaven aan ouderen (vanaf welke leeftijd: 40 jaar?) hoe dan ook omlaag moeten, dan gelijk ook even de absurde hoge langdurige/ziektekostenpremie, die ouderen nu nog betalen fors omlaag of afschaffen. En gelijk (volgens het gelijkheidsprincipe) voor iedereen die zelf geen premie betaald (en dat zijn overigens nogal wat jongeren), de zorg dan ook maar gelijk afschaffen, toch?

  1. J.C.

   Als de uitgaven aan ouderen (vanaf welke leeftijd: 40 jaar?) hoe dan ook omlaag moeten, dan gelijk ook even de absurde hoge WLZpremie/ziektekostenpremie, die ouderen nu nog betalen fors omlaag of beter nog: meteen even afschaffen.

   En dan gelijk (volgens het gelijkheidsprincipe) voor iedereen die zelf geen premie betaald (en dat zijn overigens nogal wat gelukzoekende jongeren), de zorg dan ook maar gelijk afschaffen, toch?

 3. Westenbrink

  Waarom wel honderden duizenden euro’s uitgeven om veel te vroeg geboren babies te laten leven? Daar is toch geen premie voor betaald. Waarom wel zieke asielzoekende volwassen en kinderen behandelen? Ook daar is geen premie voor betaald. 65+ hebben jarenlang zorgpremie, inkomstenbelasting, loonbelasting, AOW premie, WAO premie, pensioenpremie etc. betaald en die mogen doodgaan? Lekker land is dit.

  1. motoguzzie

   Ik heb me laten vertellen, dat dit idee al gangbaar was bij de nazi’s. Wie te oud was moest gewoon dood. Er is niets nieuws onder de zon, behalve dan, dat de hedendaagse fascisten zichzelf een “deug” aureool hebben aangemeten.

 4. Chris Lamm

  Ze worden helemaal gek. Stel je voor dat je oma/opa vader/moeder ergens in de toekomst met spoed naar het ziekenhuis moet en wanneer je daar aankomt dat ze je doodleuk vertelen dat ze je niet kunnen helpen want je familielid is te oud. Ja ja ik snap het overbehandeling thema maar dat is aan het ziekenhuis en het personeel om dat op te lossen en niet de zieke persoon.

 5. Peter Selie

  Het nationaalsocialisme ontleent veel van zijn ideeën aan het sociaal darwinisme dat de door Charles Darwin geïntroduceerde evolutietheorie ook op de menselijke samenleving van toepassing achtte. Het sociaal darwinisme leefde sterk onder intellectuele kringen in het Westen rond het fin de siècle (rond 1900), de tijd toen de jonge Hitler zijn wereldbeeld vormde. Vooral evolutionistische begrippen als ‘natuurlijke selectie’ en ‘overleving van de sterkste/geschiktste’ (survival of the fittest) werd door het nationaalsocialisme van toepassing geacht op de mens wat blijkt uit het feit dat men het ‘biologisch bepaald’ achtte om sociaal zwakkere elementen in de samenleving te doden. In de vrije natuur verliezen zieke, gewonde en gehandicapte dieren immers ook de strijd om het bestaan en sterven meestal snel. Men beriep zich aldus op de natuur waarin ‘ook het recht van de sterkste overheerst’. Met deze redenatie rechtvaardigden de nazi’s de grootschalige euthanasie van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Onder de codenaam Aktion T4 werden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tienduizenden gehandicapte Duitsers gedood. Er werden zelfs propagandafilms gemaakt waarin het werd voorgesteld alsof de euthanasie op gehandicapten eigenlijk heel ‘humanitair’ was en ‘het beste’ voor de slachtoffers was: zo werd hen en hun familie ‘verder leed bespaard’.

  Naast het ‘wieden’ van minderwaardige leden uit het ‘Arische ras’ was het volgens de nazi-leer ook heel belangrijk om het ras, hoewel dit volgens de leer al ‘superieur’ was, nog zoveel mogelijk verder te versterken of te ‘veredelen’ om de strijd om het bestaan met andere rassen uiteindelijk zo efficiënt mogelijk te kunnen winnen. Om een superras te creëren werden jonge, “Arische” mannen (dat wil zeggen mannen met ‘juiste’ lichaamskenmerken zoals blond haar, blauwe ogen en goede verhoudingen) aangemoedigd om bij “Arische” vrouwen (met dezelfde raskenmerken) kinderen te verwekken in een Lebensbornhuis. Er werden speciale onderscheidingen uitgereikt en premies betaald aan Duitse vrouwen die een groot aantal kinderen wisten te baren. Dit alles, maar dan iets minder extreem, vond men ook terug in de rond 1900 populaire eugenetica, die veel invloed had in onder andere de Verenigde Staten. De beweging van de eugenetica was ook een voorstander van ‘rassen-hygiëne’ waarbij sociaal zwakken, ‘criminelen’ en gehandicapten zich niet moesten kunnen voortplanten om de ‘gezondheid’ van het menselijk ras te behouden. Daarentegen moest de ‘elite’, zoals intelligente mensen, zeer rijken en mensen met ‘goede verhoudingen’, juist zo veel mogelijk kinderen krijgen om het ras te ‘veredelen’.

  Door sommige nationaalsocialisten werd gedweept met flarden van het gedachtegoed van de 19e-eeuwse Duitse filosoof Nietzsche. Dit gebeurde met name door het in een andere context en interpretatie overnemen van de term “übermensch”. Met deze term, sporadisch ook eerder door anderen gebezigd, gaf Nietzsche uitdrukking aan een vage, vanuit de evolutieleer gerezen gedachte, dat uit de bestaande mens een nieuwe, superieure soort zou voortkomen, of individuen die daarvan de eerstelingen zouden zijn. In het nazisme wordt de term aan het begrip ras gekoppeld, waarbij gepretendeerd werd dat het “blanke ras” en met name het Duitse volk die belofte zou vervullen (zie verder onder Rassenleer en antisemitisme). Door het introduceren van het als tegenhanger bedoeld begrip “untermensch” werd een begrippenpaar in het leven geroepen dat bij Nietzsche niet voorkwam. >>>> https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme

  1. sjun

   Nietsche’s onafhankelijke, zelf deducerende bovenmens was inderdaad wat heel anders dan de Nationaal-Socialisten er in hun beperkte voorstellingsvermogen van maakten. De laatsten hadden kadaverdisziplin nodig en geen zelf denkende mensen die bevelen in twijfel zouden trekken en propagandapogingen ontstegen want met zulke mensen was er geen oorlog te voeren, laat staan die te winnen.

 6. Peter Selie

  Ze halen niet voor niets honderdduizenden asielparasieten binnen voor rasverbetering (Zucht)…

  1. penis aqua di rosa

   Ik zou er niet als onderlegger onder willen liggen, laat staan mij daartoe door een regering laten pushen. Zijn ze helemaal van de pot gerukt.
   Rasverbetering kan alleen onder gelijken, vraag maar na bij een kinologenclub. Je laat je rashond ook niet dekken door een straatschoffie. Ben blij al een zekere leeftijd te hebben en mijn einde aan de einder gloort, maar mijn kinderen en kleinkinderen, als ik het terug kon draaien, zou ik het zo net niet weten.

 7. Vit

  De tijd van Soylent Green komt ook nog wel als het aan zwakzinnig Groen Links ligt.

  Overbodige oudjes worden dan verwerkt tot voedsel tabletten, want niks weggooien.

  1. Peter Selie

   Mooi, heb alle SF-boeken van Harry Harrison verslonden, prachtige stijl van schrijven had die man.

  2. Ni28

   The Invasion of the body snatchers D66 en GL.

   1. Peter Selie

    +++++

  3. sjun

   De naam Soylent Green Left om de soyboys van GroenLinks te duiden raakt dan ook al aardig ingeburgerd

 8. penis aqua di rosa

  Laten we dan ook eens beginnen met de riante wachtgeldregeling af te schaffen. Heeft in 1e instantie niets te maken met 65+ en/of overbehandeling. De ouderen waar nu over gesproken wordt, hebben zich krom gewerkt om dit land mede op te krikken naar een hogere levensstandaard en nu mogen ze kreperen en sterven.

  Even een voorbeeldje:
  Ik las gisteren dat de heer M. G. op zoek is naar een nieuwe nier. Hij is inmiddels de 70 gepasseerd. Welk antwoord gaat hij krijgen als hij zich, op sterven na dood, aan de poort van de SEH van zijn ziekenhuis meldt?

  Het gaat hier echt van kwaad tot erger worden. Levenseinde discussie, gedwongen donor zijn, etc etc.

  1. penis aqua di rosa

   Nog ter aanvulling:
   En als je zelf denkt aan uitstappen, omdat jouw leven totaal geen zin meer heeft voor jezelf, of dat je geestelijk lijdt, dan wordt je van alle kanten daarvan weerhouden en moet je naar een psychiater, psycholoog en alle daaraan verwante opgeleiden om je maar in leven te houden. De pil van Drion is alleen in naam, maar ik denk dat het een gewild artikel zou zijn, indien het bestond. Daar hebben we geen communisten (GL), socialisten, religieus georiënteerden of 666 voor nodig. Wij zijn nog altijd in staat zelf te oordelen en te handelen.
   Dat ik dit nog schrijf geeft wel aan hoe giftig ik ben over ……………….

   1. Peter Selie

    Het is gewoon een verdienmodel verpakt in een CU en SGP religieus jasje. Mensen willen gewoon niet inzien dat men midden in een overgangsfase tussen democratie en dictatuur zitten. De EU is op nazi roots gebaseerd systeem wat razend snel zijn voltooiing nadert.

    1. penis aqua di rosa

     Peter Selie
     Zelf ben ik inmiddels 73+, werk nog WIT en betaal nog over mijn verdiensten belasting en premies, heb nog nooit en zal nooit mijn hand ophouden en doordat ik zorgde dat ik fit bleef, gezond en geestelijk in goede gezondheid verkeer en mijn premie betaal, zou ik nu voor dat getal 73 en hoger gestraft mogen worden. Laten alle gestoorden die dit voorstel toejuichen, zich heel snel………

     1. Peter Selie

      +++++

     2. falschirmjager

      Uit kosten overweging zouden werklozen allochtonen,die nog nooit 1 cent opgeleverd hebben super crimineel gedrag in hun DNA hebben.automatisch een gratis spuitje moeten krijgen ter bescherming van nuttige individuen waar de economische vooruitgaan zeer gebaat bij is Deze steunpilaren van ons land verdienen een gezond pensioen,die zij zelf gespaard hebben.Voor geen enkele gelukzoeker is er plaats.Op eigenkosten,verdiend in tijdelijk werkkamp gaat hij/zij retour!!!!!

 9. Ni28

  Groen Links wil de aarde groen houden. Weg met het oude grijs! Getekend, Snotneus.

 10. AS210854

  Hij heeft gemakkelijk praten, zijn moeder is al dood. Als hijzelf aan de buurt is heeft hij zijn zaakjes wel op de droge en zal het voor hem geen punt zijn om dit zelf te bekostigen. Tzum kosten.

 11. Ni28

  Groen links komt D66 tegemoet. D66 bepaalt samen net GL de voltooide leven en laat oude mensen creperen om hun eerst van de organen te ontdoen. Net zo zotte plan als die van D66 die van Nederland een stad wilde maken. GL en D66 zijn ronduit gevaarlijke partijen.

 12. Dollaert

  Als je het in de sovjet-unie niet eens was met hun politieke systeem,werd je “gek” verklaard. Je werd gedwongen opgenomen en platgespoten in een speciale kliniek.
  Je kon ook maar beter niet ziek worden. De toestanden waren er zo erbarmelijk, dat het met zelfmoord gelijk stond.
  Russen vergeten snel. Die toestanden zijn nu voor zover ik weet daar nu verdwenen.
  In west-europa zijn we de klok aan het terugdraaien. Lieden die dit soort voorstellen doen om ouderen voortaan niet meer te opereren, dienen per direct zelf opgenomen te worden in een speciale kliniek.

 13. EU kok

  De vraag die men zich moet stellen is volgens mij:
  Moeten artsen en specialisten door blijven behandelen tot de truccendoos leeg is of mogen mensen gewoon van ouderdom sterven.
  In mijn omgeving zijn er steeds meer die het hele chemokuur verhaal weigeren en de resterende tijd optimaal benutten.
  Ieder heeft het recht zijn eigen leven en doodsmoment te bepalen

  1. Meester Kong

   ++++

  2. DolleDries

   Kan me eigen wel voorstellen dat mensen in jouw omgeving een eerdere dood op prijs stellen.

  3. penis aqua di rosa

   Tegenstrijdig aan mijn voorgaande reacties, ben ik het hier helemaal mee eens, behandelen zolang mensen wensen, sta ik helemaal achter. Maarrrr, als ik voor die keus zou staan, ga ik voor kwaliteit en niet voor kwantiteit, ik zou persoonlijk chemo of aanverwante behandelingen afwijzen. Ik vind zelf dus, dat hier de patiënt(e) beslist en niet GroenLinks (of andere parasieten) of de ziektekosten groothandel. Indien door de betreffende altijd premie betaald is, heeft hij/zij alle rechten op behandeling. PUNT

   1. Vit

    Ook mee eensch, aan mijn lijf geen polonaise.

 14. Bloem

  Discrimminatie naar leeftijd is strafbaar. Misschien een collectieve aangifte in gang zetten. Misschien kan de DDS hier uitkomst bieden

 15. FransP

  Wat ik al eerder Zei. Orwell’s 1984 komt steeds dichterbij.

 16. DolleDries

  Met mijn eerdere oude hond had men geen moeite geen behandeling was te veel.

 17. EllyD18

  Geldt natuurlijk niet voor asielzoekers.

 18. mening66

  In de jaren 50 werden de mensen gepaaid te gaan emigreren want NL was te vol vond Wilhelmina nu is er de endlosung van ouderen in de maak om weer ruimte te maken.
  De islam eist natuurlijk meer ruimte voor hun onderdanen en daar moet de overheid, Yasser Klaver, in deze voor gaan zorgen.
  Want ze kosten geld!!
  En doorwerken tot hun zeventigste, daarna mag je hooguit 5 jaar “genieten”en ja, dan moet je dood!
  Dat bepaald even een halve marokkaan die van al de voorspoed geschoold en geleefd heeft in alle rijkdom, dankzij die ouderen.
  En NATUURLIJK is d666 het hiermee eens!
  En ook dit laten wij gewoon weer gebeuren, zoals alles wat er al gebeurd is! over ons heenkomen, we zien wel is het credo van de huilende schaap.

 19. Pedrito

  Zulke gedachten ontstaan door overdadig muesli eten. Iets wat bij de geitenwollensokkenleden van Groen sLinks erg in de mode is. Gelukkig gaat dit soort volk ook raar ruiken en kun je ze aan de geur herkennen. De geur van dom gewauwel.

 20. Vit

  Dat wordt nog wat als moslims het idee krijgen dat er bij hen eerder wordt gestopt met behandeling, wat al eerder het geval was en dat kan natuurlijk niet.

 21. Steve Van der Vekens

  Die leuteren maar wat.
  Wat met de moderne geneeskunde? Moet die niet verder ontwikkeld worden?

 22. HEM

  Ik blijf erbij: Ze zijn niet Groen, ze zijn niet Links, het zijn gewoon de oude communisten!

 23. Tguard

  Hopelijk worden we allemaal oud en krijgen we er uiteindelijk dus mee te maken. Keuze lijkt mij beter. Als iedereen die je lief had dood is wat moet je hier dan nog. De ander wil leven het lijkt mij dat er geen buitenstaander met die keuze iets te maken heeft.

 24. Baron von Munchhausen

  En dan even kort door de bocht:
  A Gr-Links zet de ontwikkeling, ingezet door D66, “ouderen weg” , door!
  Voorts:
  B “………….ouderen die vaak helemaal niet in de ‘behandelmolen’ terecht willen komen…………”
  Kan Gr-Links aantonen hoe groot dit percentage is?
  C “………….en het kan ook helpen de zorgkosten te beperken!”
  Sinds wanneer geeft links, behalve afpakken van de burger, om geld?
  D Euthanasie door Nazi’s van “nutteloze” wezens is wereldwijd afgekeurd! In Nederland wordt dit “goed gepraat/geklets/ gewauweld”, maar…….het is en blijft “afvoeren nutteloze wezens!”

 25. FransP

  Snap dat groenlinks ook niet zo.
  Groen staat in het rood en links staat rechts.

 26. Ernst Quispel

  Dit is een ronduit idioot artikel. Iedereen die iets weet van ouderenzorg of bejaarde ouders heeft weet dat de medische molen de neiging heeft ouderen eindeloos door te behandelen, ook al schaadt dat de kwaliteit van leven in de laatste fase enorm. Zowel het systeem als verwanten hebben daarin de neiging te lang door te gaan met medische ingrepen die de kwaliteit van leven ouderen ernstig schaadt.

  Het is volstrekt logisch dat we toegaan naar een manier van kijken waarin niet de medische machine maar kwaliteit van leven bepalend is voor de vraag of men medisch nog ingrijpt. Met kosten heeft dat niets te maken.

 27. A3aan

  Een geweldige zet van Yasser Feras. Het volk mag werken van alles en nog wat aan premies verzekeringen belastingen etc betalen en werken tot het economisch verantwoord geëlimineerd kan worden met in acht name van de gezondheid van de diverse te hergebruiken onderdelen. Je wilt een ontvanger geen defecte onderdelen in de maag splitsen. Vervolgens is het restant van het lichaam goed voor de koekies machine, de Hollander is zuinig en gooit niets weg.

  Fijn hè Yasser, met al dat geregisseerde “opruimen” wordt het wel stiller op straat.

 28. JubbeFeenstra

  Veel Nederlanders vinden bijvoorbeeld dat IVF behandelingen geheel voor eigen rekening van de ‘patiënt’ moet komen. Vind ik ook. Er is niet zoiets als recht op een kind hebben. Er is ook niet zoiets als recht op gezondheid hebben of 100% goed geboren worden.
  Nog steeds zijn er massa’s aanstaande moeders die roken en alcohol drinken.
  Vooral onder de Groen Linkse kudde. Maar juist zij willen van ouderen af?
  >>>>Hier een opsomming van de kosten voor 1 malige IVF behandeling.
  Prijzen en declaratiecodes IVF/PGD-behandeling PGD Nederland.
  Decl.code Tarief
  PGD-intakegesprek (Klinische Genetica MUMC+)
  PGD-intakegesprek ` 191125 € 1.482,14
  Genetische voorbereiding (Klinische Genetica MUMC+)
  Moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifiek gen 191144 € 824,77 (p.p.)**
  Gynaecologische voorbereiding (Gynaecologie MUMC+, UMCU, UMCG of AMC)
  Gynaecologische voorbereiding (vrouw) F11 14D607 € 738,34
  Gynaecologische voorbereiding (man) F11 14B181 € 277,30
  IVF/ICSI-behandeling (per behandeling/cyclus) (Gynaecologie MUMC+, UMCU, UMCG of AMC)***
  in geval IVF-behandeling 14B173/16B173 € 2.292,61
  in geval ICSI-behandeling 14B168/16B168 € 2.603,79
  Medicatie (richtbedrag) € 1.600,00
  PGD-analyse (per behandeling/cyclus) (Klinische Genetica MUMC+)
  PGD-analyse 191126 € 6.379,63

  Waar die aanstaande ouders en hun dokters aan voorbij gaan is dat de latere gezondheid van IFV babies slechter kan uitpakken. Ze worden dikker en zwaarder. Er zijn onderzoeken die aantonen dat op grotere hoogtes deze mensen niet kunnen meekomen. Ze krijgen niet genoeg zuurstof binnen.
  https://www.trouw.nl/home/zijn-ivf-kinderen-ongezonder-~a9a1306c/

  https://www.mirror.co.uk/news/technology-science/science/children-born-using-ivf-could-7377480

  Kortom, wil Groen Links geld besparen en ruimte in ziekenhuizen, verbied dan IFV behandelingen.

 29. Koos sssss

  Het ene moment staat GL te blaten over fijnstof, waardoor mensen eerder doodgaan en het volgende moment vinden ze dat die zwakke mensen maar niet meer behandeld moeten worden. Want toch afgeschreven.

 30. DolleDries

  Lisabeth Nilsson is wettelijk arbeidsongeschikt en woont in Stockholm. Ze vertelt aan Nyheter Idag waarom ze zich gedwongen voelde op straat te bedelen om voor haar tandheelkundige zorg te betalen, en waarom ze niet van plan is dit najaar op de Sociaal-Democraten te stemmen.
  Door: Jonathan Norström – Vertaling: ‘Rommel’
  Veel lezers wenden zich tot Nyheter Idag met opmerkingen over de ontwikkelingen in Zweden – en hoe dingen mis lijken te gaan. Een van hen is de 63-jarige Elisabeth Nilsson.
  Een paar jaar geleden kreeg ze een hersenvliesontsteking en belandde in de Ziektewet. Nu is ze 63 jaar oud en voelt dat het leven als gepensioneerde in Zweden steeds moeilijker wordt (red: WAO in Zweden kan inhouden dat men met vervroegd pensioen gaat). Na een lang werkzaam leven noemt ze zichzelf nu een armoe-gepensioneerde, maar ze weet dat velen slechter af zijn dan zij.
  – Ik durf me niet voor te stellen hoe het hun vergaat. Ik lig op EU’s armoedegrens, maar er zijn er die nog armer zijn dan ik, zegt Elisabeth Nilsson.
  – En elk jaar wordt het nog verder uitgehold, en dat maak mij ook zo wanhopig.
  Werd weggestuurd toe ze bedelde.
  Om de eindjes aan elkaar te knopen, voelde Elisabeth Nilsson zich gedwongen om te bedelen. Ze zegt dat ze bij vijf gelegenheden met een beker en een stuk papier is gaan zitten waarop stond dat ze al sinds haar zestiende had gewerkt, maar nu hulp nodig heeft voor tandheelkundige zorg.
  – De eerste keer dat ik buiten de Galerij in Stockholm zat. Kreeg ik daadwerkelijk genoeg geld om een tand te laten trekken.
  Ze vertelt ons dat de meeste mensen haar vriendelijk hebben bejegend, en dat jonge meisjes het meest genereus zijn geweest. Op een bepaald moment had ze zelfs bijna 500 kronen (50 euro) verzameld . Maar niet iedereen was gediend van haar bedelactie. Securitas-bewakers hebben haar een paar keer weggestuurd en op een keer kwam een ​​groep Roemeense bedelaars ​​met hun mokken om haar heen staan.
  – Ik was waarschijnlijk in hun gebied binnengedrongen.
  Ze zegt dat ze niet van plan is om opnieuw te bedelen, tenzij het absoluut noodzakelijk wordt.
  – Ik denk niet dat ik het nog vaker ga doen, omdat het problemen met zich meebrengt, heb ik gemerkt. Maar als het echt erg wordt zal ik wel moeten.
  Elisabeth Nilsson is van mening dat de Sociaal-Democraten degenen zijn die de meeste schuld hebben aan de verslechtering van de positie van de gepensioneerden. Ze heeft haar hele leven op de partij gestemd, maar denkt nu dat ze verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het pensioenstelsel die het erger hebben gemaakt.
  “Ze hebben me voor de gek gehouden”
  – Ik ben zo boos op de Sociaaldemocraten, die dit hebben bewerkstelligd. En waarom ik zo boos ben, is omdat ik altijd op hen heb gestemd. Ze hebben me voor de gek gehouden. Ik ga dit jaar niet op hen stemmen.
  Ze heeft nog niet besloten op wie ze dit najaar zal stemmen, behalve dat het geen Sociaal-Democraten zal zijn. Het kan een partij worden met een sociaal beleid dat “de belangen van Zweden en de arme Zweden en gepensioneerden vooropstelt”.

 31. Kees

  Ik ken nog een partij die zo dacht, gelukkig lang geleden.

  1. DolleDries

   Die noemde ze toen unnütze Esser.

 32. nienke

  Levens gevaarlijk deze arrogante marokkaan, waarschijnlijk wil hij plaats maken voor de nog zovele asielzoekers die binnen kort hier komen.
  En wat is nou makkelijker om de oudjes op te ruimen.
  De oudjes die keihard gewerkt hebben hun hele leven lang, na de oorlog het land weer hebben opgebouwd waar deze blaaskaak nu in alle vrijheid kan leven wil zich nu ontdoen van die lastige oudjes die alleen maar geld kosten.
  Links heeft het altijd over hitler mentaliteit, dit lijkt er toch veel op het opruimen van de oude mens.
  In 1 woord BIZAR dat hij dit zomaar kan verkondigen.

 33. Gerlos

  Hoe haal je zulke uitspraken in je botte hersens, nou klavertje vier.

 34. jowyajax

  Ik hoop dat zijn ouders als eerste aan dit walgelijke plan onderheven worden. Deze NEP Nederlander gun ik alles behalve zuurstof.

  1. DolleDries

   Heb je wel eens gezien wat voor net ontmaagde of bijna ontmaagde bakvissen met natte plekken op de stoel deze idioot toe juichen tijden zijn bijeenkomsten.
   Zouden deze wippende jongelingen niet beseffen dat ze hun eigen ouders sneller de dood in jagen en dat ze zelf ook aan de beurt komen.

 35. Babaji538

  Behoorlijk doortrapt, met alle gevolgen
  van dien.
  Barack Obama is dan ook opgehouden,
  met zijn bestseller te financieren.
  Ons aller geluksklavertje hoeft zich
  in ieder geval niet te bekommeren, over
  het lot van zijn eigen vader, als
  ìk het allemaal goed begrepen moet hebben.
  Vanuit rechtmatig handelen,
  is het goede vruchten oogsten.
  Petra Hermans

 36. jan_nijhof

  Walgelijk, DDS misbruikt een heel series onderwerp voor propagandistisch verdraaien van feiten. De klacht van een deel van de ouderen dat ze de behandelmolen in moeten als ze dat gewoon niet meer willen, verdient serieuze aandacht. Geen domme politieke spelletjes, geen verdraaiing van feiten.

  DDS ontstijgt zelfs de barpraat van het allerlaagste niveau niet.

  1. wheelboy

   Jan _nijhof
   De klacht van ouderen dat ze niet willen . Zeg ik het volgende op .Jij beslist ten alle tijde of je behandeld wil worden ja of nee.

  2. penis aqua di rosa

   Jan_Nijhof
   Niemand MOET de behandelmolen in, tenzij je je uitspreekt dat je suïcidaal bent, want dan komt me er een leger aan -logen aan te pas, want owee, het mocht eens lukken. Nee, gewoon een leeftijd stellen onder het mom van screening, de wet ingedekt, de arts ingedekt en de ziektekostenverzekeraar wat meer winst om bonussen uit te kunnen keren. Ouderen worden steeds meer weggezet als vuilnis, klaar om opgehaald te worden.
   FF pech hebben: ik ben van plan gezond de 90 te halen en al een aardig eind op weg :-))

 37. wheelboy

  Was het niet GL die samen met D66 ea jaren geleden vond dat moslimas waar het maagdenvlies van weg was een operatie moesten kunnen krijgen op kosten van ons alle om zo haar bruidsnacht weer als maagd door te kunnen gaan? Dat mag dus wel wat kosten !!!

  En tja als je ergens geld nodig hebt om al je goudzoekers binnen te halen dan begin je met het opruimen van ouderen onder het mom moet je die nog wel opereren ?
  Eens kijken als er straks een oudere moslim niet geopereerd wordt en de media er weer vollop over rapporteert .

  Dan hoever ga je er in zeggen we nu het moet haalbaar zijn .over 5 jaar is het als u de 80 gepasseerd bent geen operaties meer ? Goed voor besparen op de AOW .Walgelijk vind ik het . Ten allertijde moet het bij de patient liggen niet bij de zorgverlener .

 38. Steve Van der Vekens

  GroenLinks wil vooral de aandacht afleiden van het falende migranten- en moslimbeleid. Daar zijn extreme stellingen voor nodig.

 39. ayreonaut

  Denk dat D66 hier niet mee akkoord gaat. Punt is namelijk dat alle organen van deze ouderen nog bruikbaar kunnen zijn voor donatie. Dan krijg je vanzelf weer een overbehandeling.

  Ergo kunnen we naast alle ouderen dan ook niet alle mensen die op een nier, hart of iets anders zitten te wachten, gewoon niet vertellen dat het beter is ermee te stoppen?

  OF IS DAT TE SARCASTISCH?

 40. Duckday

  Ouderen zijn niet meer welkom in dit land Het lijkt wel of er een nieuwe Mengele is opgestaan bij Groen links Je hele leven geploeterd en nu kan je verdwijnen bij deze aso partij GroenLinks Hoe kunnen ze op dit idee komen Ze lopen zich plat voor de geluks zoekers die nog niks hebben bij gedragen Weg met deze aso partij die niks dan ellende veroorzaakt

 41. Duckday

  Adolf Eichmann is opgestaan in deze partij hoe kan je hierop stemmen met zulke voorstellen om dit bespreekbaar te maken Angst om ouder te worden en te zijn

 42. sadeyes

  20 procent drie maanden later overleden en nog eens 20 procent fors verzwakt. Ik kan niet zo goed rekenen maar dat is dan totaal 40%. Blijft nog 60% over die kennelijk wel baat hebben bij de behandeling. Maar die telt GL niet mee denk ik, past niet in hun straatje en je moet wel solidair zijn hé. 20% dood en 20% zwak dus het wordt tijd dat het gezonde meneertje de pijp ook aan Maarten geeft. We hebben tenslotte niet voor niets de levenseinde regeling en we hebben toch organen nodig daar heeft u dan gelukkig ook niets over te zeggen en u krijgt van ons gratis de Dion pil, Ziezo, alles opgelost

 43. Anna

  Nog even en onze goed opgebouwde verzorgingsstaat is failliet wegens massa- immigratie. Wie kan dat ontkennen. Onze ouderen die levenslang keurig hun ziekenkosten hebben afgedragen zijn weer de dupe en de veroorzakers. Schande!

 44. falschirmjager

  Het is economisch de immigranten onmiddellijk in werkkampen te plaatsen waar zij zo snel mogelijk hun eigen retour ticket verdienen Er is geen behoefte aan nog meer klaplopers

 45. meijer61200

  De aandacht moet even worden afgeleid van de graaier Paultje R, de terrorist Duijvendak en zo kan ik het lijstje nog wel aanvullen.

  1. Niet L niet R

   Deze partij wordt toch bestuurd door Paul Rosenmuller en Duijvendak , uiterst linkse personen, trek deze personen maar eens na en je schrikt je rot!

 46. meijer61200

  En trouwens; de oudjes worden al volop vermoord door onze fascistische artsen. Dat heeft Meneer Kuzu zelf gezegd! dus er is niets aan de hand. En Meneer KUZU is niet de eerste de beste hoor, zou goed bij GL passen dit verderfelijke uitschot uit de endeldarm van de fascist Erdogan.

 47. DennisEijs

  Dus, met je 67ste met pensioen, en na je 70ste afgeschreven. Als je langer kunt doorsukkelen, dan mag je blijven leven.

  1. Mars020

   We moeten nu eenmaal bezuinigen om kansparels te sponsoren. Die krijgen gratis zorg en hebben ook geen last van een eigen risico. Ze mogen zichzelf gratis om laten bouwen tot vrouw of van vrouw tot kerel. Wordt het allemaal te duur, dan laten ze autochtonen gewoon doorwerken tot hun 80ste.

 48. Niet L niet R

  Van deze Stalinistische partij, is dit te verwachten!
  Nederlanders wordt toch eens wakker, ons mooie land gaat door dit tuig naar de klote!

 49. Pescador

  Die linkse flikkers hebben een eind gemaakt aan Pim ze kunnen beter die sekte leider klaver van deze aardodem laten verdwijnen. Straks moet je door werken tot je 70 bent en dan dus ook compleet versleten. De eerste stap is dan maar dood laten gaan, als we een paar jaar verder zijn komen ze vast op het idee om je op je 70 ste af te maken dan hoeven ze ook dat gedoe met het pensioen niet meer te doen en blijft er een mooie kwak geld over.
  Dat die eikels toch gewoon doodvallen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.