De ‘verwarde man’ onder de loep genomen

Syrische psychiater Aram Hasan legt ons haarfijn uit wat er toch mis is met al die verwarde mannen. PTSS, depressie en ‘migratiestress’ verklaren een deel van de verwarring! Aldus de Volkskrant.

Hasan weet ons te vertellen dat hij zoveel mailtjes krijgt van (voornamelijk) Syrische asielzoekers dat hij vond dat er echt iets moest gebeuren, hij kon het namelijk niet meer aan. Hoe komt het toch dat er zoveel van die verwarde types na het ochtendgebed en een kopje thee ineens in het rond gaan steken? Hasan legt uit:

Syriërs voelen zich onbegrepen door de Nederlandse hulpverlening. Door cultuurverschillen missen zij vaak de juiste hulp. Wanneer ze geen goed Nederlands praten worden ze geweigerd. Tolken worden niet meer vergoed én psychische aandoeningen zijn taboe voor veel Syriërs. Je bent een mafklapper of je bent normaal. Hierdoor is het, zelfs al kunnen ze hun probleem in het Nederlands bespreken, praktisch onmogelijk om ze te helpen.

De Gezondheidsraad gaat er vanuit dat zo’n 19 procent van de migranten met een vluchtelingenachtergrond vroeg of laat een posttraumatische stress stoornis (ptss) of depressie ontwikkelt, of een combinatie van die twee. De afgelopen drie jaar zijn er zo’n 120.000 asielzoekers bijgekomen in Nederland. Dat zijn dus zo’n 22.800 potentieel ‘verwarde mannen’ om in de gaten te houden. De GGD, zorginstellingen en gemeenten beschikken over zo’n 70 ‘sleutelpersonen’, dit zijn mensen die een brug vormen tussen deze instanties en hun gemeenschap. Ja, op 22.800 mogelijke steek-asielzoekers zijn er slechts 70 sleutelpersonen. Koop maar vast een steekvest!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

58 reacties

 1. Ritter

  De essentie is dat de islamitische waarden/normen/levenswijze niet compatibel is met de westerse waarden/normen/levenswijze.

  Daarom zien we iedere keer weer botsingen op sociaal, religieus en cultureel gebied.

  Na 50 jaar immigratie uit de islamitische landen weten we dat de meeste moslims niet integreren maar vasthouden aan hun islam en bijbehorend gedrag. Ook de tweede en derde generatie.

  Daarom ook proberen moslims Europa net zo te maken als de landen van herkomst waar ze vandaan komen. Dus meer moskeebouw; meer islamitische scholen en universiteiten; kinderhuwelijke en vrouwenbesnijdenis en zelfs Sharia recht voor burgerlijke zaken. Ook meer salafisten, jihadisten enzovoorts.

  Kortom, de islam schrijft een heel andere levenswijze voor; en die (islamitische) levenswijze botst met de westerse levenswijze.

 2. Guus Geluk

  Als Syrische migranten uit oorlogsgebied komen zit de oorlog nog wel in hen. Dat is evident. Er spelen zich afgrijselijke taferelen af in het door oorlog verscheurde land.

  Goede hulp is noodzakelijk om de mensen weer op weg te helpen in een “normale” samenleving.

  1. Rechtsaf

   @Guus hier is geen oorlog, hier is men veilig, en door te integreren is therapeutisch verwerken makkelijker, het leidt namelijk wat af en dat is goed..
   Verder is het zo dat niet iedereen de oorlog van dichtbij meemaakt dat is pertinent niet waar..

  2. Ritter

   Guus Geluk

   Er zijn talloze aanslagen gepleegd door verwarde moslims die helemaal geen z.g. “vluchteling” waren/zijn. Door moslims die gewoon in het Westen zijn opgegroeid.

   In de islamitische wereld is het plegen van aanslagen in naam van Allah gewone zaak en komt dus veel voor. De krant staat er dagelijks vol van. En dat zijn dus geen “vluchtelingen”!

   1. Guus Geluk

    Ritter,

    Het gaatin dit artikel om de vluchtelingen uit Syrië en de verwarde man die enkele mensen neerstak was afkomstig uit Syrië.

    1. Siemien

     @Guus jij als zéér, zéér, zéér warme pleitbezorger van de islam zal alles in het werk stellen om de islam te verdedigen, telkens weer opnieuw.
     Beetje bagatelliseren, doen of het heel normaal is dat mensen zomaar overhoop gestoken worden, hè Guus ouwe islamlover

     1. Guus Geluk

      Siemien,

      Ik heb nooit de islam bepleit, hoewel religie hier sowieso weinig mee te maken heeft.

     2. EU kok

      @guus.
      Wanneer ga je pit en co eens negeren.

     3. Siemien

      @Guus jawel Guus als je goed leest merk aan je eigen reactie dat je dat natuurlijk wel doet..

     4. Control

      “Ik heb nooit de islam bepleit”

      🙂

     5. Guus Geluk

      EU kok,

      Tja. Dat moest ik maar eens gaan doen.

    2. Ritter

     Guus Geluk

     Er zijn ook veel z.g “vluchtelingen” uit andere (niet-islamitische) landen die dit niet doen.

     In de tweede wereldoorlog waren er veel echte vluchtelingen die ook geen mensen gingen doodrijden of mensen gingen neersteken op straat.

     We hebben echte vluchtelingen gehad uit b.v. Hongarije in het verleden. Die gingen ook geen mensen neersteken op straat. Of mensen doodrijden met een truck.

     We hebben de vluchtelingen golf gehad uit voormalig Joegoslavië. Deze mensen gingen toch niet mensen op straat aanvallen en neersteken.

     Daarom denk ik dat veel van die messaanvallen en andere aanvallen door moslims religieus /cultureel zijn bepaald.

     1. Guus Geluk

      Ritter,

      Ja, maar het betrof hier niet de terroristen, maar migranten over het algemeen. Misschien hebben de Hongaren die oorlog meemakten ook wel PTSS gehad.

  3. Control

   “normale” samenleving

   😉

  4. lanex

   Heb je je wel eens afgevraagd waarom al deze jongemannen niet naar het deel van Syrië zijn gegaan waar geen oorlog heerst, en af te wachten wanneer ze zouden kunnen beginnen met het land opbouwen?
   Gaat er geen bel rinkelen dat ze in eigen land hadden kunnen blijven in plaats van tig landen te doorkruisen op weg naar gratis geld. Maar jij zult wel vinden dat elke berekende moslim hier het beste geholpen wordt. Wat een vreselijke naïviteit!

 3. Ritter

  Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40).In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden.

  Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam…

  De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.

  Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren. En dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.

  1. Siemien

   @Ritter islam=de satan, alah = demon, de satan gaat rond als een briesende/brullende leeuw.

   1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

 4. Henk-Jansen

  Het is duidelijk dat de meesten hier op DDS geen verstand van geestelijke aandoeningen hebben. Het past natuurlijk ook niet in hun wereldbeeld, moslims kunnen alleen gek gaan doen in naam van Allah en niet omdat ze omdat ze een geestelijke aandoening hebben en broodnodig zorg nodig hebben. Jullie moeten je schamen!

  1. Siemien

   @Henk je bedoeld toch wel dat die aanslagplegers zich moeten schamen toch, of ga je die verdedigen door te stellen dat ze ontoerekeningsvatbaar zijn?

   1. swetsnek

    E.U zei tegen guus negeren…….. het verstandigste wat ie ooit heeft gezegd
    En dit keer ben ik het met hem eens als wij niet op hun reageren en zij niet op ons kan iedereen zijn eigen gang gaan

    Ik ben voor wie nog meer ??????????????

  2. Dubbele Komma

   Het is voor de meesten hier juist heel duidelijk dat jij een geestelijke aandoening hebt Henk Jansen met je mede islamlovers.

   Je moet toch heel ziek in je kop zijn om een ideologie te gaan verdedigen die 270 miljoen niet-moslims heeft uitgemoord de laatste 1400 jaar.

   In een dwangbuis hoor je. Samen met de rest van de fans van de moordenaars!

   Ga jij je eens schamen!!!!

   1. Henk-Jansen

    Die 270 miljoen is een fabeltje bedacht door extreemrechtse tokkies.

    1. Control

     269 miljoen

     🙂

  3. Dubbele Komma

   Wat een verassend antwoord van een knettergekke extreem rechtse debieĺ.

   Die 270 miljoen word alleen ontkend door extreem linkse tokkies

   Dit zijn namelijk gewoon historische feiten.

   Hoeveel zijn er alleen al in Irak/ Syrië afgeslacht door uw isis vriendjes in 3 jaar tijd?

   Vermenigvuldig die 1.5 miljoen doden met 1400 jaar achterlijke islam. En die 270 miljoen vallen nog mee.

   Alle historici die uitgerekend hebben dat er minimaal 270 miljoen doden zijn gevallen door de pedoprofeet zijn extreem rechts denkt u?

   Dank u Volkert! U verdiend de dwangbuis!

  4. sjun

   Stof tot nadenken…

   Een kikker stond langs de kant van de rivier, klaar om in het water te springen en naar de overkant te zwemmen. ‘Wacht even’, zei een schorpioen, die plotseling verscheen vanuit de begroeiing langs de waterkant. ‘Ik wil graag naar de overkant, maar ik kan niet zwemmen. Mag ik op jouw rug meeliften, kikker?’

   De kikker zei: ‘Ik dacht het niet! Ik ken jou, als ik je op mijn rug neem steek je mij met je giftige angel en leg ik het loodje. Nee, dank je feestelijk, zoek maar een andere idioot!’ En hij begon zich alvast af te zetten van de oever.

   ‘Maar dat zou ik nooit doen!’ riep de schorpioen. ‘Dat zou ongelooflijk stom zijn. Als ik jou zou steken terwijl jij mij op je rug over de rivier brengt, dan zouden we allebei verdrinken! Nee, wees gerust, ik zal je heus niet steken. Je zou mijn held zijn!’

   De kikker dacht hierover na. Nooit waren kikkers en schorpioenen vrienden geweest, en nooit hadden ze een coalitie gevormd. De schorpioen had een duidelijk voordeel als de kikker zou meewerken. Maar wat was het voordeel voor hem?

   ‘Okee’, zei de kikker. ‘As jij mij niet steekt, en je mij voortaan verdedigt tegen de ooievaar, de wezel en de vos, dan breng ik je naar de overkant.’ ‘Geen probleem, je hoeft maar te kwaken en ik ben er voor je’, antwoordde de schorpioen.

   Zo werd de deal beklonken. De schorpioen klom op de rug van de kikker, die meteen naar de overkant begon te zwemmen. Een beetje ongemakkelijk voelde hij zich wel, de klauwtjes van de schorpioen klemden stevig om zijn schouders. ‘Gaat het nog?’ vroeg de kikker. ‘Ja hoor, prima’, zei de schorpioen.

   Halverwege de rivier voelde de kikker plotseling een scherpe steek in zijn zij. De schorpioen had hem tóch gestoken. ‘Wat doe je nu!’ riep de kikker, in plotselinge doodsangst. Hij voelde de schorpioen zich nog steviger aan zijn schouders vastklemmen. In het oor van de kikker fluisterde de schorpioen: ‘Het spijt me… Ik kan het niet helpen. Het zit in mijn aard…’

   1. gister

    zo, die zit

   2. Ernst Quispel

    Racisme in de vorm van een fabel.

    1. Signaal

     Blablabla! Blaaskaak/pisvlek en uitkeringstrekker.

    2. sjun

     Tuurlijk Ernst. Racisme, discriminatie en witprivilege in eigen leefomgeving. Heb je nog meer fatsoenspopulistische containerbegrippen in de aanbieding terwijl het het hier niet over ras maar in het opgroeien meegegeven normen en waarden ook wel geduid als mentaliteit gaat?

     1. Control

      Nee Sjun, het is racisme in de vorm van een fabel.

     2. Ernst Quispel

      Het gaat toch over een politieke ideologie, lieverd?

      🙂

     3. Control

      Het gaat toch over een politieke ideologie, lieverd?

      🙂

 5. Pedrito

  (goed)Gelovig zijn in welke vorm dan ook is een geestelijke afwijking!!!

  1. Siemien

   @pedrito tja en wie gelooft er tegenwoordig niet hè..

 6. Blue monday

  Bijzonder giftig stukje….

  Hier wordt een geestesgestoorde “verward” automatisch gekoppeld aan een islamitische
  Vluchteling.

  Helaas moeten we constateren dat er meer gewelddadige, geestesgestoorde westerlingen zijn, dan die paar doorgedraaide asielzoekers….

  Onze vriend Tristan, die DDS vast met veel plezier gelezen zou hebben, diverse reaguurders hier met hun doodsbedreiging op deze site, in de USA van die schietgrage rednecks en een president die ik ook rustig “verward” durf te noemen.

  Ach…en zo’n Henk Bres die er trots op is dat hij deel uitmaakte van de harde kern van FC Den Haag….komt op mij ook zeer verward over.

  En soms ben ik ook verward door al die gore berichten jegens onze medemensen die ik lees….

  1. Siemien

   @Blue ah hier komt de ware islamlover naar boven, verdedigen tot op het bot en dan anderen verwijten dat “zij” zo denken..

  2. Control

   “Onze vriend Tristan”

   🙂

  3. Dubbele Komma

   Wie probeer je te overtuigen blue Mongol?

   Werd triste vanuit zijn geloof vanaf zeer jonge leeftijd gehersenspoeld dat alle kuffar dood moeten?

   Tristan was inderdaad ziek in zijn hoofd net als jij die het voor de ideologie van de dood opneemt. Die al 1400 jaar lang miljoenen en miljoenen mensen uitroeit. En hun kinderen vanaf de geboorte het gif van de islam meegeven. Er is informatie zat te vinden over de moordlust van deze verwerpelijke ideologie.

   Jij komt met tristan aan. Zwakzinnige debieĺ dat je er bent. Wie wil je overtuigen?

  4. Mart

   Bleu ,hang eens een kruisje zichtbaar om je nek,of zet zo’n halve bal op jeachterkop,en ga dan eens tussen die vreedzame ”vluchtelingen” wandelen.

 7. Dirk van Jurie

  Dus de restverschijnselen krijgen wij er gratis bij. Levensgevaarlijk die asielzoekers.

 8. DolleDries

  Dan moet het na WOII toch wel een grote steek partij en de ene aanslag na de ander zijn geweest want toen was iedereen verward toch.

 9. HEM

  In 1963 (!) werd plotseling godsdienst-onderricht verplicht gesteld op onze openbare school.
  Nee, het was geen poging ons alsnog te bekeren, maar men vond, waarschijnlijk wegens het langzaam binnenstromen van goedkope turkse arbeiders, dat wij moesten weten welke godsdiensten er waren.
  Wij werden duidelijk voorgelicht over de Islam.
  Gevaarlijk, sluipend, overheersend, zogenaamd vredelievend en uiteindelijk zeer gewelddadig.
  Ik heb het hier over 1963.
  Mensen met een middelbare schoolopleiding behoren dus op de hoogte te zijn.
  Vijfenvijftig jaar geleden. En onze regeringen hebben er nooit behoorlijk op ingespeeld.

  Nu kunnen wij slechts constateren dat wij in oorlog zijn, dat de vijand op elk moment onverwacht kan toeslaan en dat ons land reeds voor een groot deel bezet is.

  Deportatie is een beladen woord, maar voor ons lieve vaderland de enige oplossing!

 10. Ni28

  De instanties blijven maar proberen islamitische geweld goed te praten terwijl zij beter weten. De eer cultuur zit in deze mensen ingebakken en eer moet kost wat kost desnoods met geweld verdedigd worden. Het geloof is leidend en elke scheve woord hierover moet gewraakt worden. De achterstallige ontwikkeling van deze cultuur is nogal goed zichtbaar bij elke reactie van moslims. Snel boos en snel messen trekken. Net zoals bij zigeuners waar vooral de Visegrad landen eeuwen onder lijden. En zij veranderen niet of mondjesmaat. Hetzelfde probleem importeert het Westen met de moslims die zich nooit en te nimmer zullen aanpassen. Europa zal bestaan uit parallelle samenlevingen die altijd naast elkaar zullen bestaan.

  1. Control

   Ni28

   islamlovers

 11. Ritter

  De ‘verwarde man’ als bewuste uitvlucht

  “De autoriteiten in Nederland gebruiken voortdurend de term ‘verwarde man’ om onze angst voor islamterrorisme te bezweren. Dat gebeurt vooral op advies van terrorisme-expert Beatrice de Graaf, om ons op de mouw te spelden dat Nederland gevrijwaard is van terrorisme.

  Want in de kern vindt de overheid ons oerdomme sukkels en denkt ze ons alles wijs te kunnen maken. Eerst kon dat ook, want journalisten schreven klakkeloos over wat de autoriteiten in hun persberichten bij elkaar zwetsten en lieten talking heads kritiekloos onzin verkopen op radio en tv.

  Maar dankzij zelfgemaakte filmpjes op social media en Google wordt het gespin van de overheid vrijwel onmogelijk. We geloven het allang niet meer, deze versluiering van de duidelijk zichtbare waarheid. Zoveel incidenten, dat is geen toeval meer. Dat is een patroon.”

  https://opiniez.com/2018/05/12/overheid-negeert-onderwerpingsideologie-islam/yorienvdh/

  1. gister

   De ‘verwarde man’ gaat zich tegen de gevestigde opinie keren. De ‘verwarde man’ wordt hierdoor een synoniem voor de islamterrorist.

  2. Punt

   +++++

 12. Ruud562

  @Ritter, voor jouw meerdere reacties: dubbel chapeau!!

 13. NoDoubt

  Je raakt behoorlijk verward als je eerst door de dagelijkse 5 gebeden wordt gehersenspoeld, vervolgens moet vluchten ook al ben je moslim door je eigen geloofsgenoten, en dan kom je in Turkye waar ook je geloofsgenoten zitten en ook al ben je vrij toch de oversteek maakt naar Griekenland en vervolgens het geluk probeert te zoeken in Nederland maar eerst door al die landen gaat waar voor- en tegenstanders je het niet gemakkelijk maken. Dan blijkt dat je in de zo gevaarlijke Niet-moslim land zomaar alles gratis krijgt dat je het je voorstellingsvermogen te boven gaat. De enige houvast is om mensen te vermoorden want dan krijg je op zijn minst 72 maagden. Helaas is hij niet doodgeschoten en moet hij nog even wachten en zal nog meer verward zijn. Het beste is om hem naar zijn eigen leefomgeving brengen. Dan komt deze man weer tot rust.

  1. Original NL

   NoDoubt….
   …10+….

   1. Punt

    Van mij ook 10 punten.

 14. palko

  Voor al die zgn. vluchtelingen uit Syrië geldt: Je bent net zo verward als je zelf denkt dat je bent. Ik heb het intussen helemaal gehad met al die nep-vluchtelingen uit o.a. Syrië. En ook met al die vaderlandse landverraders die het, naief als ze zijn, nodig vinden de nep-vluchtelingen uit Azië en Afrika van steun en hulp te voorzien. Waarmee ze indirect aan bijdrage leveren aan de verdere verloedering en teloorgang van ons ooit zo mooie land.

 15. Mart

  Weer niets in dit schrijven over de Islam veroveringstechniek ingepompt met de moedermelk dezer”vluchtelingen” die maar niet begrepen worden door het klootjesvolk,wordt toch eens wakker….ook jij Wout…….Deze Hassan verdraaid de zaak òòk,mòet van Mo.

  1. Dubbele Komma

   Goed gezien mart. Heel goed gezien.

   Dit liegen en bedriegen hoort bij de islam en heeft zelfs een eigen naam ” taqqia ”

   Moslims mogen en moeten liegen van de islam om anderen zand in de ogen te strooien.

   Het uiteindelijke doel is jouw land overnemen. Zoals dat al 1400 jaar gebeurt.

   Complete debieĺen als blue Mongol en Henk Jansen werken daar aan mee.

   Islam betekend: ONDERWERPING. en helemaal niks anders.

   1400 jaar dood en terreur.

   Trap niet in de islamitische leugens! Uiteindelijk moorden ze je volk uit zoals ze al 1400 jaar doen!

 16. hitje89

  Ergerlijk zo’n artikel van de Volkskrant, wie zijn/is hier eigenlijk het slachtoffer? Niets over de neergestoken mensen, niets uit hun omgeving, de nazorg, de psychische schade. Alles alleen over die dader.

 17. Frits Jansen

  Er worden hier pijlsnel een paar verbanden gelegd die uit de lucht gegrepen zijn.
  Depressie en PTSS zijn zeker niet synoniem met “verward”.
  En verward is niet synoniem met gewelddadig.
  “Verward” is geen eigenschap maar een toestand. Daarom wordt het niet erkend als psychiatrische kwaal. Het etiket “verward” kan daarom erg makkelijk gebruikt worden. Je kunt achteraf niet controleren of iemand werkelijk verward is want dan kan de verwardheid weer over zijn.
  De aanpak van de mensen die asiel hebben gekregen klinkt mij nogal bureaucratisch in de oren.

 18. sjun

  Het zou maar zo mogelijk kunnen zijn dat het gat tussen Europese culturen en geislamiseerde culturen te groot is om te overbruggen en per definitie tot radicaliserende gevallen leidt. Wellicht is het een idee tot opvang en huisvesting in de eigen geografische regio over te gaan?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.